Dobrý den,
protože se na mě několik rodičů obrátilo s tím, že jejich dítě má problémy s plněním domácích prací
(tzv. čtrnáctidenních úkolů = 14D úkoly) a prací v hodině, připravila jsem pro vás stručné otázky a odpovědi, které
se objevily. Pokud má vaše dítě samé jedničky, číst si následující text není potřeba. S nejasnostmi se na mě
neváhejte obrátit.
Cílem těchto úkolů je u žáků co nejvíce rozvinout dovednosti k samostatné práci a přístupu k moderním
technologiím systémem pokus - omyl. V dnešní době rychle se rozvíjejících technologií totiž už není možné učit
žáky určité konkrétní teoretické poznatky s tím, že si s nimi vystačí. Pokud se už nyní nenaučí samostatné práci
a improvizaci, budou s tím bojovat i v budoucím studiu a zaměstnání.
Jak často a jakou formou budou úkoly zadávány?
Vždy jednou za 14 dní v neděli nebo ve středu na webové stránce zs.jaknahmyz.cz (pozor, bez www). Vždy je
uveden název úkolu a termín úkolu. Žáky na nový úkol upozorním v hodině informatiky.
Jak se dozvím, o jaký úkol se jedná?
U data a názvu je vždy „klikatelný“ odkaz, který otevře dokument (pdf, Word) případně dotazník, kde je uvedeno,
co má žák dělat.
Proč jsme se o stránce dozvěděli až nyní?
Se stránkou žáci pracují od první vyučovací hodiny a na úkolech na zkoušku prokázali, že se stránkami umí
pracovat. Rodiče tedy o stránkách nemuseli vůbec vědět a lísteček, který jste na třídních schůzkách dostali, byl
určen cíleně pro žáky, kteří některé úkoly neodevzdali.
Proč mají žáci páté třídy stejné úkoly jako žáci šesté třídy?
Šesťáky jsem loňský rok neměla a těmito úkoly se jen ujišťuji, že látku zvládli. Můžete se jich zeptat, že dostávají
další úkoly a testy navíc.
Jak poznáte, že s tím dítěti nikdo nepomáhal?
Nepoznám a ani to není cílem. Úkoly mají za úkol zvládnutí určité látky a nevadí, když se žák obrátí na někoho, kdo
mu poradí.
Ty úkoly jsou tedy pro rodiče, nebo děti?
Samozřejmě pro děti, ale pokud si s tím žák sám neporadí, může požádat o pomoc.
Co když je ten úkol moc těžký i na mě?
Pokud neznáte prostředí programu, se kterým ve škole pracujeme, může se žák obrátit na někoho jiného nebo na
mě.
Co vlastně na pracích hodnotíte?
Body, které jsou uvedené v zadání.
Proč musí být názvy souborů bez diakritiky? (háčky a čárky)
V počítačovém světě spousta programů a rozhraní nezná české znaky, takže název souboru program zkomolí např.
klávesové zkratky.odt a nejde ani stáhnout, ani s ním dále pracovat. Je tedy vhodnější zvyknout si v názvech
souborů české znaky nepoužívat.
Co když nastane nějaký problém?
Na stránkách je uveden e-mail, můžete mi napsat.
Já všechno raději řeším osobně a ne přes e-mail.
Jistě, ale pokud začne žák dělat úkol poslední den termínu večer a s něčím si nebude jistý, e-mail bude mnohem
vhodnější. Věci na delší dobu můžeme samozřejmě řešit osobně.
Jak vám má žák napsat omluvu přes e-mail, když si ho teprve teď zřizoval?
Pokud je žák např. nemocný, můžete samozřejmě napsat ten e-mail vy.
Jak je možné, že mají v úkolech něco, co nedělali ve škole?
I to se může stát. Např. jsme neprobrali všechny klávesové zkratky, a přesto je měli v úkolu. Důležité je, aby si žáci
nové poznatky vyzkoušeli sami a dokázaly je aktivně využívat. Toho se nedá docílit např. tím, že jim dám seznam
klávesových zkratek, které se musí naučit nazpaměť.
Jak je možné, že mají někteří žáci čtyřky a pětky?
To se stává. Někteří žáci jsou v porovnání s jinými žáky slabší a navíc neplní své úkoly. Potom mají špatné známky.
Dá se to ještě nějak opravit?
Samozřejmě, začněte tím, že doplní / opraví úkoly, co žák neodevzdal, nebo měl špatně.
Co znamená BONUSOVÝ úkol?
Je jen jako bonus (většinou nějaká drobnost), žák ho nemusí dělat.
Proč úkoly neopravujete průběžně?
Protože většina úkolů se dá velmi snadno „opsat“ tedy např. zkopírovat a odevzdat soubor kamaráda, a pokud je
opravuji najednou, většinou takové pokusy odhalím.
Kdy budou úkoly opraveny?
Začnu opravovat vždy první den po termínu odevzdání a známky do ŽK zapíšu v další hodině informatiky. Už na
žádné opozdilce čekat nebudu.
Proč neopravujete vždy aktuální odevzdanou verzi?
Vždy opravím první verzi, kterou žák zašle a další pouze v případě, že mě na to upozorní (e-mail) nebo soubor
přejmenuje se slovy jako: oprava, verze 2… na konci. Někdy mi přijde i 10 souborů denně. Prohlížet je jeden po
druhém, jestli žák náhodou neudělal nějakou změnu a porovnávat soubory, není proveditelné.
Proč nemají učebnici?
Protože v dnešní době než se učebnice napíše a zrecenzuje tak už je svým způsobem o krok pozadu. Stačí, aby
vyšla nová verze Windows (kdo ví např. rozdíl 7 x 8) a žáci se učí zase něco jiného. Stejně tak na různých školách je
různé programové vybavení. My jako malá škola upřednostňujeme tzv. freeware (zdarma) programy, kterým se
učebnice nevěnují.
Co by tedy měl žák během základní školy zvládnout?
Nejlépe základy ze všech odvětví moderních technologií s důrazem na výpočetní techniku. Zde cituji seznam
témat, která by se měla na ZŠ probírat (některá jsem osobně zredukovala, protože se mi to zdálo pro žáky na ZŠ
špatně uchopitelné a těžké). V jakém pořadí škola témata zařadí, si určuje sama.
… seznámení s počítačem, základy hardwaru, operační systém Windows, práci s grafikou, textové editory,
tabulkové procesory, úvod do počítačových sítí, internet, elektronickou poštu, skenování, digitální fotografii
a úpravu obrázků, PowerPoint, úvod do problematiky sítí, e-mail, ochranu před viry, počítačové pirátství, tvorbu
internetových stránek, vypalování, práci se zvukem, práci s multimédii…
Nelíbí se mi, že se můj syn/dcera musí pravidelně dívat na internet.
Na úkoly je vždy upozorním a stačí se podívat jednou za 14 dní.
Co když se úkol zadá v neděli a vy jim to připomenete až v pátek, to týden ztratí.
Úkoly jsou obvykle na maximálně půl hodiny, takže ten týden jim určitě nebude chybět.
Co když je úkol proti mému náboženskému, politickému či jinému přesvědčení?
Samozřejmě v tom případě nemusíte úkol plnit, domluvíme se na vhodné alternativě. Pokud například máte
problémy s politikou společnosti Google a bojíte se zneužití dat vašich dětí, můžete účet založit pod
pseudonymem. Účet u této společnosti ale mají miliony uživatelů a riziko zneužití dat je stejné, jako když žák ztratí
například žákovský průkaz na dopravu, kde je také uvedeno jméno a datum narození.
Musí žák mít vlastní e-mail?
Tento školní rok s ním nijak podrobně pracovat nebudeme, spíše okrajově a úplné základy. E-mail je ale v dnešní
době nezbytností ve většině oborů a na některých školách už bez něj žák vůbec nemůže fungovat. Proto bránit se
použití e-mailu žáka spíše znevýhodní v porovnání s vrstevníky a dřív nebo později ho žák stejně bude muset začít
používat.
Vy to berete z pozice IT specialisty.
V žádném případě. Naopak by se mi občas hodilo být více ten IT specialista. Ke všemu přistupuji z pozice „Co se
jim v životě bude hodit?“ Nemám sice desetiletou praxi, ale na druhou stranu mám v čerstvé paměti požadavky
v této oblasti, co na nás byly kladeny při studiu, a řada mých spolužáků s tím měla velké problémy, protože
postrádali základy.
Download

Dobrý den, protože se na mě několik rodičů obrátilo s tím, že jejich