PORODI^NE KU]E
…
Bogata, živopisna okolina je
idealan okvir za porodičnu vilu,
projektovanu sa ciljem da u punoj
meri iskoristi prednosti prirodnog
okruženja.
TRI BOJE:
BELO
…
Privatni bazen na korak do
peščane plaže.
…
Kamen, kao što se i očekuje,
dominira platoom ispred kuće, kao
savršenim mestom za uživanje u
prednostima života na primorju.
…
Ovalni oblik bazena
nagoveštava smele, modern
forme u enterijeru vile.
Prostrana porodična kuća, bez obzira na podelu na tri nivoa, "govori" istim
jezikom zahvaljujći doslednoj primeni jedinstvenog stila uređenja
K.S. PORODIČNE
2 KUĆE
PORODIČNE K.S.
KUĆE 3
…Detalj iz dnevnog boravka:
Apsolutna vladavina svetlih
tonova i nameštaj svedenog
dizjna u istom tonu naglašeni su
umetničkim slikama i modernom
rasvetom.
U
lazak u ovu prostranu porodičnu kuću znači otkrivanje velikih
prostora, međusobno funkcionalno i nenametljivo povezanih,
kojima vlada jedinstvena harmonija svetlih tonova. Arhitekta
Dejan Babović je jedinstvenim "rukopisom" iskreirao celinu, poštujući
osnovnu ideju s kojom je stvaran ovaj objekat, a to je podela na tri
zasebna nivoa. Prostorne celine, odnosno "sadržaji" su u u skladu sa
tim i podeljeni, tako da se na prvom nivou nalazi prostrani "javni deo",
K.S. PORODIČNE
4 KUĆE
dakle dnevni boravak, trpezarija i kuhinja, kao i gostinski deo. Prvobitna konstrukcija kuće, koju je arhitekta korenito promenio, takođe
je na ovom nivou podrazumevala iste sadržaje, ali organizovane na
drugačiji, manje moderan i manje funkcionalan način. Osnovna stilska
karakteristika nove organizacije podrazumeva objedinjene, otvorene
prostore.
…Cilj je, kao što se sasvim jasno vidi, bio
kreiranje velikih, otvorenih prostora sa nesmetanom
komunikacijom. Dnevna soba i trpezarija čine
jedinstvenu celinu, dok je kuhinja nenametljivo
odvojena stubom prekrivenim interesantnim
mozaikom.
…
Spavaće odaje su osmišljene u identičnom,
minimalističkom stilu čije su dominante svetli tonovi i
komadi nameštaja atipičnih formi. Intenzivne boje su,
i ovde, rezevisane za detalje.
PORODIČNE K.S.
KUĆE 5
…Smena svetlih i mat površina, baš kao u
keramičkim podnim oblogama: kuhinja je velika i
funkcionalna, dizajnirana na moderan način.
…Interesantan ugao koji pokazuje kako se
stepenište, nesmetano i lako, uliva u enterijer
donjeg niova. Upravo u tome je ključ korišćenih
materijala i boja.
…Trpezariju i kunihinju objedinuje isti stil.
Tamni zid trpezarije naglašava njenu apsolutnu
prozračnost.
…Na tamnoj podlozi trpezarijskog zida, svelte
fome rasveta i nameštaja postaju još uočljivije.
Dizjan odabranih komada pokazuje privrženost
modernom, "strogom" geometrijskom stilu.
ŠIRINA I OTVORENOST
Isto načelo primenjeno je i na sledećem nivou u potpunosti posvećenom
potrebama dece. Čine ga dve velike dečje sobe, sa kupatilima koja ih
prate, i jedna gostinska. Poslednji nivo kuće pretvoren je u prostrani
roditeljski apartman izuzetnih dimenzija i visoke funkcionalnosti. Osim
osnovnih jedinica dopunjuju ga garedroba, mala kuhinja i kupatilo.
Zajednička kakrakteristika sve tri celine su velike, komforne terase,
čijim "otvaranjima" je doprinela sama pozicija kuće i okolni teren.
K.S. PORODIČNE
6 KUĆE
SNAGA JEDINSTVENOG TONA
Za jedinstveni stilski utisak koji ostavlja ova porodična kuća svakako
je važna i doslednost u primeni odabranih materijala. Kao što među
bojama dominira bela, keramika je najdominantniji materijal. Razlika
je samo u kombinacija komada različite obrade. Dok na drugom nivou,
u dečjim sobama, dominira mat keramika, u drugim celinama je kreirana kombinacija mat i poliranih segmenata ovog materijala. Razlika
u strukturi keramike dopinosi efektu beskrajne beline sa mestimičnim
PORODIČNE K.S.
KUĆE 7
odsjajima. Raspored rasvete na svoj način akcentuje atmosferu
i doprinosi opštem utisku naglašavajući efekte boja i materijala.
Vrlo je interesantno rešenje u centralnom dnevnom boravku gde je
"traka svetlosti" postavljena potpuno sa strane do zida čiju strukturu
naglašava stalnim promenama palete. Zid je naravno beo, tako da
mu ovakav stilski akcenat savršeno odgovara. Dodir osnovnog belog
tona sa drugim, obično živim osnovnim bojama, postignut je i na
druge načine. Pre svega, odabirom modernog nameštaja u crvenoj
boji, slikama i sličnim detaljima. Umetničke slike koje privlače pažnju
i na svoj način definišu stil enterijera su delo Voje Stanića i Željka
Đurovića. Posebno mesto rezervisano je za "Narove" Sergeja Apare.
Dematerija­lizacija prostora, budući da je arhitekta Dejan Babović težio
utisku potpunog stapanja i otvorenosti celina urodila je interesantnim rešenjem u apartmanu na trećem nivou. Ceo jedan zid izveden
je u braon tonu i kao takav stoji nasuprot dominantnoj igri - belog i
crvenog.
Milan Nikolić
Foto: Dragan Babović
…Najmodernije forme zastupljene su u svim kupatilima vile.
…Intima letnjeg popodneva: Svetlost, u odmerenim dozama, igra svoju
ulogu u keiranju atmosfere primorske vile prelamajući se na njenim
sjajnim, glatkim površinama.
K.S. PORODIČNE
8 KUĆE
SAVETI
Foto Dejana
Babovi'a
K.S. SAVETI
10
SAVETI K.S.
11
Download

TRI BOJE: BELO