Yapım Aşamaları
(Production Steps)
•
• Bir programın fikir aşamasından televizyonda
yayınlanana kadar dört ana aşamadan geçer.
• -Çekim Öncesi
• -Çekim Aşaması
• -Çekim Sonrası
• -Genel Değerlendirme
1-Çekim Öncesi (Pre-Production)
• Programın yapımcının kafasında fikir olarak
belirlenmesinden itibaren başlayıp içerik, yaklaşım ve
yapım özelliklerinin belirlenme aşamasıdır. Bu aşamada:
• -Program Teklif Formu Verilir
• -Yönetmen belirlenir
• -Yapım süreci ve maliyet çıkarılır.
• -Yapım Plan Toplantısı
• -Set veya Stüdyo Planı Çıkarılır
• -Işıklandırma Planı Yapılır
• -Çekim Senaryosu
• -Provalar
•
Program Teklif Formu
(Program Proposal Form)
• Program Yapım Teklif Formu’nda programın
yapımcı şirketi, bütçesi, süresi, yönetmeni,
bölümleri, bölüm içinde kimin ve nelerin
bulunduğunun, görüntü ve ses kaynaklarının
belirtilmesi vb..
• (Örnek bir Yapım Teklif Formu ektedir)
•
Program Teklif Formu
Teklif Formu İçerik Açıklamaları
Bir Prodüksiyon Şirketi Örneği
Reji Planlama Toplantısı
(Reji Planning Meeting)
• Yönetmenin yapmak istediklerinin bir ön
çalışmasını çıkarmak amacıyla, programda
görev alan başlıca yapım, hizmet ve teknik
konulardaki görevlilerin bir araya getirilmesi.
Reji Planlaması
Set/Stüdyo Planı (Studio Plan)
• -Set veya Stüdyoda nelerin olacağını (dekor/aksesuar) ve
gereken çekimlerin yapılabilmesi için kameraların nerelere
yerleştirileceğini gösteren çizim.
• -Dekorun kurulması
• -Kostümlerin ayarlanması ve makyajların yapılması
• -Kamera, ışık ve ses bağlantılarının reji masasıyla irtibatının
kontrol edilmesi
• Kamera kartlarıında her kameranın yapacağı çekimlerin listesi
belirtilir. Bu listelerde çekim sayıları, kameranın pozisyonu ve
ayrıca çekim tanımları verilir.
Stüdyo ve Reji
Işıklandırma Planı (Lighting Plan)
• Reji toplantısında ve teknik provada
kararlaştırılan dekorların ve oyuncuların
ışıklandırılması için gereken aydınlatıcıların
tiplerini ve pozisyonlarını gösteren yerleştirme
planıdır.
Işıklandırma Planı
Çekim Senaryosu
(Production/Reji Scenario)
• Yönetmenin sesli olarak ve oyuncuların
diyaloglarıyla birlikte yapmayı planladığı bütün
çekimlerin yazılı bildirisi veya akış planıdır.
Çekim Senaryosu
Provalar (Rehearsals)
• Bir yapım için teknik hazırlıklar devam ederken
çekilecek yapımın stüdyo içi veya dış ortamlarda
çekilecek bölümlerinin prove edilmesidir.
• Provalar çekim sırasına göre işin tatbikatıdır.
Böylece, ışıklandırma, ses ve ilgili diğer kişiler set
veya stüdyoda neler olacağını görebilirler.
a-Dış Prova (Soğuk Prova)
• Stüdyo ortamının dışında yer alan çekimlerde
sanatçıların hareketlerinin ve
performanslarının denenmesi esas çekim için
kolaylık sağlayacaktır. Drama, tiyatro ve sitcom
gibi oyuncuların rol aldığı yapımlarda
oyuncuların çekim öncesinde kendi aralarında
oyunu prova etmeleridir.
Dış Provalar
b-İç Prova (Sıcak Prova)
• -Programın türüne göre bir akış planı çıkarılır
• -Akış planına göre “sıcak prova” yapılır. Buradaki
amaç eksiklikleri görebilmektir.
• Bir programın senaryo ve çekim planına göre
gerçek çekim yapılıyormuş gibi kamera, ışık, ses,
kostüm, aksesuar ve makyaj gibi ekranda
görünecek herşeyin tümüyle prova edilmesi
işlemine denir.
• Böylece, ışıklandırma, ses ve ilgili diğer kişiler set
veya stüdyoda neler olacağını görebilirler.
İç Provalar
2-Çekim Aşaması (Production)
• Programın canlı veya kaset olarak çekildiği
aşamadır. Bu aşama yönetmenin tümüyle
kendi bilgi ve tecrübesini kullanarak görüntü,
renk ve ses unsurlarını çok iyi düzenlediği,
program fikrinin yazılı metinden görüntü ve
ses ortamına aktarıldığı aşamadır.
Çekim Aşaması
3-Çekim Sonrası (Post-Production)
• Canlı yayınlanmayan programların sonradan
kurgulanarak ses, grafik, görüntü, animasyon,
fotoğraf vb. eklenerek tamamlanma aşamasıdır.
• Çekilen görüntüler bir nevi yeniden dizayn edilir
ve istenen etkinin oluşması için üzerinde
oynamalar, efektlerin yapıldığı aşamadır.
• Bu tür programlar yayına verilmesi için “yayın
bandı” olarak adlandırılır.
•
Çekim Sonrası
4-Genel Değerlendirme
• Bu aşama ayrıca yapım için alınan veya kiralanan
malzemelerin iadesi, programa ilişkin bilgilerin
dosyalanması, programın bir kopyasının arşive
verilmesi, izleyici tepkilerinin belirlenmesi,
sonuçlarla ilgili bilgilerin değerlendirildiği aşamadır.
• Eğer program izleyiciden olumlu bir tepki ve istek
almışsa çekimin devamına, değilse eksik yönlerinin
giderilmesine veya yayından kaldırılmasına karar
verilir.
Genel Değerlendirme
Download

Yapım Aşamaları