REFERENS LISTA FIRME MENSGRADNJA D.O.O
MENSGRADNJA D.O.O kao građevinsko preduzeče je zastupljena na teritoriji cijele Bosne I
Hercegovine I s svojim stručnim, iskustvenim radom I upornošču je istrajala na kvalitetu izvedenih
radova pridržavajuči se standarda koji su zastupljeni u Građevinarstvu.Kao takva je uspjela da se
održi uprkos ekonomskoj krizi I nedostatku tržišta a I sama je investirala u projekat izgradnje
stambene zgrade u Vogošči a danas zapošljava 14 radnika s aktivnim ukljućenjem
tzv.sezonaca.Projekti na kojima se posebno Mensgradnja pokazala kako u Visoko-gradnji tako I u
Nisko-gradnji kao fleksibilno I kvalitetno preduzeće spremno da prihvati izazove I sama ih realizuje
su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Izgradnja spomen Obilježja Šušnjari Općina Srebrenica
Izgradnja spomen Obilježja Kraljevići Općina Sapna
Sanacija Kulturnih objekata u Dubrovniku
Izrada objekata stambenih I kulturnog znaćaja u Dubrovniku sa Kamenom.
-Izgradnja stambene zgrade u Vogošči na adresi Vogoščanskih odreda br.54-56
-Popločavanje trotoara u Sarajevu u ulici Zelenih Beretki površine 1020,0m2
-Nadogradnja stambenog objekata u Vogošči, Spasoja Blagovčanina br.10
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči,Vogoščanskih Odreda br.17
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči,Vogoščanskih Odreda br.27
-Nadogradnja stambenih objekata u Sarajevu u ulici Hamdije Čemerliča br 14-16-18
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči na adresi Spasoja Blagovčanina br.4
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči na adresi Spasoja Blagovčanina br.6
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči na adresi Spasoja Blagovčanina br.8
-Nadogradnja stambenih objekata u Vogošči na adresi Spasoja Blagovčanina br.12
-Rekonstrukcija krova “Osnovna Škola Nova Bila” u Biloj
-Zidarski ,betonski,Tesarski,Krovopokrivački,Fasaderski Na pomenutim adresama.
-Rakonstrukcija 10 stambenih objekata opčina Maglaj.
-Izgradnja poslovnog objekta u Srajevu,ul.Koševsko brdo
-Izgradnja stambeno poslovnog objekta u Srajevu na adresi Gorica
-Izgradnja Hale “ORBIKO” u Srajevo na Ilidži.
-Rekonstrukcija Stambene zgrade “Zvorničanka” u Kalesiji(fasaderski radovi)
-Rekonstrukcija Vodovodne I Kanalizacione mreže opčine Sreberenik,Zvornik,Miliči
-Rekonstrukcija Krova “Osnovne Škole u Travniku
-Rekonstrukcija vodovdne I kanalizavione infrastrukture u Žepi
-Igradnja stambenih porodičnih objekata
-Proizvodnja Betonskih blokova I Kocki za popločavanje…
-Projektovanje nadzor I konsultacije na drugim projektima…
-Učestvovanje na izgradnji Autoputa Jošanica-Kakanj na betonskim radovima
Izrada mostova i pristupnih saobraćajnica.
Na svim na navedenim projektima Mensgradnja d.o.o se pokazala uspješnom kako u
saradnji sa Investitorima,Vladinim i nevladinim Humanitarnim organizacijama tako i
u kontaktu sa stanovništvom i Opčinskim službenim licima u sredini kojoj izvodi
radove sa akcentom na zaposlenju što večeg broja domačeg stanovništva I
omogučavanjem normalnih uslova za rad I egzistenciju.
-1-
Download

REFERENS LISTA FIRME MENSGRADNJA D