Војна aкадемија
Курсеви за обуку помораца
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Каталог курсева
Поштовани корисници,
у овом каталогу наћи ћете називе курсева који се одржавају на Војној академији, а
потребни су ради стицања овлашћења у поморству у складу са Међународном
Конвенцијом о стандардима за обуку, издавање уверења и вршење бродске страже
(STCW 78/95). Такође се можете укратко упознати са тематским целинама појединог
курса, временом одржавања, као и са ценама у које је урачунат ПДВ 18%.
Курсеви који се тренутно одржавају на Војној академији:
1. Овлашћење о поступцима у случају опасности на броду и основна сигурност на
броду; STCW 78/95 Regulation A-VI/1 (По програму Б1 и Б2 правилника)
2. Овлашћење о мерама сигурности на путничком броду осим РО-РО бродова
(Passenger Ship Safety Certificate; RO-RO is not included) STCW 78/95 Regulation
A-V/3
3. Овлашћење о мерама сигурности на РО-РО путничком броду (RO-RO Passenger
Ship Safety Certificate) STCW 78/95 Regulation A-V/2
4. Овлашћење o оспособљености за пружање прве медицинске помоћи (Medical
First Aid training) STCW 78/95 Regulation -VI/4
5. Овлашћење o оспособљености за вођење медицинске бриге на броду (Medical
care on board ship) STCW 78/95 Regulation A-VI/4-1
6. Овлашћење o оспособљености за управљање гашењем пожара (Аdvanced fire
fighting) STCW 78/95 Regulation A-VI/3
7. Овлашћење o оспособљености за водитеља јахте (Skipper)
На основу Одлукe министра одбране инт.бр.423-9 од 23.04.2007. године и Решења
Републичког министарства за инфраструктуру број 152-01-00003/2007-15 од
20.02.2007. године, Војна академија добила је све потребне сертификате за реализацију
горе наведених обука.
Bureau Veritas-a је сертификовао Систем менаџмента Војне
академије по стандарду ISO 9001:2008 за делатност „Обука
помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Војна академија пружа услуге смештаја и исхране по следећим ценама :
1. Дневна цена преноћишта по особи у трокреветној и вишекреветној соби, износи
260,00 динара без ПДВ, на ту цену се обрачунава ПДВ од 8%, што износи
280,80 динара.
2. Цена дневног оброка бр.2. по особи, износи 600,00 динара без ПДВ (доручак
120,00 динара, ручак 300,00 динара и вечера 180,00 динара). На наведене цене
се обрачунава ПДВ од 18% што износи 708,00 динара.
Цене смештаја и исхране нису урачунате у цену обуке.
Настава се реализује у кабинету навигације и поморства, као и на полигону Ушће, ППЗ
полигону и базену спортског центра. Практична настава курса водитеља јахте ће се
реализовати на броду Речне флотиле РР-23.
1
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Овлашћење о поступцима у случају опасности на броду и основна
сигурност на броду
STCW 78/95 Regulation A-VI/1
Овлашћење o оспособљености за пружање прве медицинске помоћи
STCW 78/95 Regulation -VI/4
13000,00 дин.*
Цена обуке:
Термини одржавања
Јануар
25.
Фебруар
22.
Март
20.
Април
15.
Мај
5. и 25.
Јун
5. и 25.
Јул
20.
Август
20.
Септембар
20.
Октобар
20.
Новембар
20.
Децембар
20.
Обука садржи следеће тематске целине:
1. Поступци у случају опасности на броду
2. Основе сигурности на броду
3. Лична прва помоћ
4. Противпожарна заштита
5. Лична сигурност и друштвена одговорност
6. Пружање прве медицинске помоћи
9 часова
15 часова
12 часова
18 часова
25 часова
21 час
Обука помораца изводи се у складу са STCW 78/95
Конвенцијом. Bureau Veritas-a је сертификовао Систем
менаџмента Војне академије по стандарду ISO 9001:2008 за
делатност „Обука помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Термини одржавања обуке су начелни и подложни су променама у зависности од
броја и потреба кандидата.
*Уколико се обука изводи одвојено цене обуке биле би за Овлашћење о поступцима у случају
опасности на броду и основна сигурност на броду 11000 динара и за Овлашћење o оспособљености
за пружање прве медицинске помоћи 5000 динара.
2
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Овлашћење о мерама сигурности на путничком броду осим РО-РО
STCW 78/95 Regulation A-V/3
Овлашћење о мерама сигурности на РО-РО путничком броду
STCW 78/95 Regulation A-V/2
11000,00 дин.
Цена обуке:
Термини одржавања
Јануар
5.
Фебруар
5.
Март
5.
Април
5.
Мај
5.
Јун
5.
Јул
5.
Август
5.
Септембар
5.
Октобар
5.
Новембар
5.
Децембар
5.
Обука садржи следеће тематске целине:
1. Управљање групама људи у ванредним ситуацијама на
РО-РО путничким бродовима
2. Упознавање са својствима РО-РО путничких бродова
3. Споразумевање у ванредним ситуацијама и коришћење
личних средстава за спасавање
4. Сигурност путника, терета и целовитост трупа на РОРО путничким бродовима
5. Управљање понашањем људи у ванредним
ситуацијама на РО РО путничким бродовима
8 часова
50 часова
6 часова
60 часова
20 часова
Обука помораца изводи се у складу са STCW 78/95
Конвенцијом. Bureau Veritas-a је сертификовао Систем
менаџмента Војне академије по стандарду ISO 9001:2008 за
делатност „Обука помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Термини одржавања обуке су начелни и подложни су променама у зависности од
броја и потреба кандидата.
3
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Овлашћење o оспособљености за вођење медицинске
бриге на броду
STCW 78/95 Regulation A-VI/4-1
5000,00 дин.*
Цена обуке:
Термини одржавања
Јануар
1.
Фебруар
1.
Март
1.
Април
1.
Мај
1.
Јун
1.
Јул
1.
Август
1.
Септембар
1.
Октобар
1.
Новембар
1.
Децембар
1.
Обука садржи следеће тематске целине:
1. Медицинска брига на броду:
o медицинска нега болесних и
повређених док су на броду
o координирана сарадња за медицинску
помоћ бродовима
40 часова
Обука помораца изводи се у складу са STCW 78/95
Конвенцијом. Bureau Veritas-a је сертификовао Систем
менаџмента Војне академије по стандарду ISO 9001:2008 за
делатност „Обука помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Термини одржавања обуке су начелни и подложни су променама у зависности од
броја и потреба кандидата.
*Уколико се обука изводи истовремено са обуком за Овлашћење о поступцима у случају опасности
на броду и основна сигурност на броду и Овлашћење o оспособљености за пружање прве
медицинске помоћи цена комплетне обуке износи 15000 динара.
4
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Овлашћење o оспособљености за управљање гашењем пожара
STCW 78/95 Regulation A-VI/3
11000,00 дин.
Цена обуке:
Термини одржавања
Јануар
15.
Фебруар
15.
Март
15.
Април
15.
Мај
15.
Јун
15.
Јул
15.
Август
15.
Септембар
15.
Октобар
15.
Новембар
15.
Децембар
15.
Обука садржи следеће тематске целине:
1. Теорија горења и надзор пожара на броду
2. Организација ППЗ на броду и извођење бежбе ППЗ
3. Поступци гашења пожара и опасности за време гашења пожара
4. Лична ППЗ
5. Истраживање настанка пожара
3,5 часова
8,5 часова
6,5 часова
10,5 часова
5,5 часова
Обука помораца изводи се у складу са STCW 78/95
Конвенцијом. Bureau Veritas-a је сертификовао Систем
менаџмента Војне академије по стандарду ISO 9001:2008 за
делатност „Обука помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Термини одржавања обуке су начелни и подложни су променама у зависности од
броја и потреба кандидата.
5
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
Овлашћење o оспособљености за водитеља јахте
(Skipper)
40000,00 дин.
Цена обуке:
Термини одржавања
Јануар
10.
Фебруар
10.
Март
10.
Април
10.
Мај
10.
Јун
10.
Јул
10.
Август
10.
Септембар
10.
Октобар
10.
Новембар
10.
Децембар
10.
Обука садржи следеће тематске целине:
1. Навигација
2. Маневрисање бродом
3. Познавање брода и бродског постројења
4. Сигурност на мору
5. Поморска метеорологија и океанографија
6. Поморско право
7. Енглески језик
8 часова
29 часова
6 часова
7 часова
4 часова
3 часа
7 часова
Обука помораца изводи се у складу са STCW 78/95
Конвенцијом. Bureau Veritas-a је сертификовао Систем
менаџмента Војне академије по стандарду ISO 9001:2008 за
делатност „Обука помораца у складу са STCW 78/95 Конвенцијом”.
Термини одржавања обуке су начелни и подложни су променама у зависности од
броја и потреба кандидата.
6
Војна Академија - Курсеви за обуку помораца
Тел:
Моб:
Факс:
Е-mail:
+381 11 3603250
+381 64 2956239
+381 11 3005190
[email protected]
За детаљније информације о почетку и трајању курсева, као и начину пријављивања
кандидата можете се јавити на контакт телефоне:
Име и презиме
Посао
Светислав Шошкић 011/ 3603-250
Слободан
Радојевић
011/ 3603-250
Дарко Смиљанић
011/ 3603-301
Мобилни
064/ 2956-239
060/ 6688-935
064/ 1482-584
066/ 204669
e-mail
[email protected]
[email protected]
066/ 202-587
Телефон Војне академије: 011/ 3603-065
Факс:
011/ 3005-190
Е-mail:
[email protected]
У наредној години планирамо, и у непосредној је реализацији, да проширимо број и
врсту обука који се организују и изводе на Војној академији, како би ишли ка томе да
постанемо регионални центар за обуку помораца.
У циљу будуће успешне сарадње, поздравља вас Војна академија.
7
Download

POGLEDAJ KATALOG KURSEVA (pdf 1.5 mb)