ОБНОВА ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ
ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА
Не постоје прецизни записи о
томе ко је и када изградио
Голубачку тврђаву. Голубачки
град се први пут помиње у
историјским
списима
са
почетка 14. века
Голубац је једна од седам
тврђава на Дунаву у Србији
Голубачка тврђава
заштитом државе
је
под
Сем парцијалних радова до
сада није било значајнијих
реконструкција
ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ПОДРУЧЈА ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ
Дунав – међу
најпопуларнијим
светским рекама
за крстарења
Ђердапска клисура
Лепенски вир
Ђердапско језеро
Најшири део Дунава
У близини Сребрног језера
ОБЈЕДИЊЕНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА – ДОЊЕ ПОДУНАВЉЕ *
* Стратегија развоја туризма Републике Србије и Мастер план
за Доње подунавље
ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
И ЊЕНО СТАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈУ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ПРОЈЕКАТ: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА
ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ
Вредност пројекта 6,6 милиона евра
Извор финансирања - Фонд ИПА 2011
Пројекат ревитализације Голубачке
тврђаве део је већег пројекта
„Социо-економски развој Дунавског
региона у Србији, Компонента 5:
Инфраструктура“
ЗНАЧАЈ ПРОЈЕКТА
Туристички
• Стварање туристичког бренда –
Голубачка тврђава и промоција
туристичког простора Тврђава
Глобачки град
Економски
• Развој МСП
• Производња хране, вина,
сувенира
• Запошљавање локалног
становништва
Културно-историјски
• Културне активности – изложбе,
концерти, представе, уметничке
колоније
• Очување културног и историјског
наслеђа
ПРОЈЕКАТ: РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГОЛУБАЧКЕ ТВРЂАВЕ
ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Обнова тврђаве – 10 кула и палате
 Решена имовинско-правнa
питања
Изградња нове путне обилазнице и новог
тунела поред тврђаве
 Решен статус и положај
Тврђаве - Проглашење Тврђаве
Голубачки град туристичким
простором
Изградња
туриста
 Израђене неопходне студије
 Израђена пројектно-техничка
документација
 Прибављена локацијска
дозвола и сагласности и
одобрења ради издавања других
законом прописаних дозвола
 Расписана јавна набавка за
најповољнијег извођача
визиторског
центра
Изградња обалоутврде и пристана
за
пријем
ОБНОВА ТВРЂАВЕ
Уређење саме Тврђаве обухвата реконструкцију 10 кула, бедема и зидова,
обнову дрвених елемената и кровова, палате, пренамену постојећег
тунела, као и изградњу амфитеатра са 250 места, видиковца и стаза за
шетњу и бициклисте.
Реконструкцијом, куле и други објекти се стављају у функцију презентације
културно-историјског наслеђа.
ИЗМЕШТАЊЕ ПУТА
После Првог светског рата, 1926.
године, пробијен је тунел и
направљен пут кроз Тврђаву чиме
је уништена главна капија. Због
тога је Тврђава угрожена и постала
је неприступачна за туристе.
Тунел и саобраћајница данас пролазе кроз Тврђаву
Пројекат обухвата измештање
постојеће саобраћајнице која
пролази
кроз
Тврђаву,
изградњу новог тунела поред
Тврђаве
и
нове
путне
обилазнице.
Овим
ће
саобраћај бити измештен са
простора Тврђаве.
Тунел кроз Голубачку тврђаву након измештања пута
ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР И БУНГАЛОВИ ЗА ПОСЕТИОЦЕ
Пројекат обухвата изградњу визиторског центра у непосредној близини
тврђаве, а биће изграђено и пристаниште за туристичке лађе.
Туристи испред Голубачке тврђаве данас
Визиторски центар
У НАСТАВКУ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНА
Санација старог каменолома у близини Тврђаве и његова пренамена у
амфитетар са 3000 места
Адаптација старе дробилице у изложбени павиљон за уметнике
Стара дробилица
Амфитеатар на простору старог каменолома
Изложбени павиљон
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС – ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС – ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА
ТУРИСТИЧКИ КОМПЛЕКС – ГОЛУБАЧКА ТВРЂАВА
ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ
Министарство привреде
Републике Србије
ЕУ – ИПА ФОНД
Аустријска развојна агенција АДА
Општина Голубац
Тврђава Голубачки град д.о.о
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
www.privreda.gov.rs
Download

голубачка тврђава - Влада Републике Србије