A – DENEME CEVAP ANAHTARI
YGS TÜRKÇE TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS SOSYAL TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS MATEMATİK TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS FEN TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
1. D
21. E
1. B
21. A
1. E
21. A
1. B
2. B
22. D
2. D
22. D
2. C
22. E
2. D
21. C
22. B
3. D
23. C
3. C
23. C
3. B
23. E
3. C
23. C
4. A
24. C
4. E
24. B
4. E
24. D
4. C
24. D
5. B
25. A
5. E
25. E
5. D
25. B
5. D
25. E
6. A
26. C
6. D
26. D
6. D
26. C
6. C
26. A
7. C
27. C
7. B
27. E
7. B
27. A
7. E
27. B
8. B
28. A
8. E
28. B
8. E
28. A
8. D
28. A
9. D
29. C
9. B
29. C
9. C
29. C
9. C
29. C
10. A
30. A
10. E
30. D
10. E
30. B
10. A
30. D
11. E
31. D
11. C
31. D
11. E
31. C
11. D
31. C
12. C
32. C
12. D
32. C
12. A
32. C
12. B
32. B
13.C
33. A
13. A
33. D
13.A
33. E
13. A
33. E
14. D
34. E
14. C
34. C
14. B
34. D
14. E
34. D
15. C
35. E
15. B
35. A
15. A
35. A
15. D
35. E
16. D
36. B
16. D
36. A
16. D
36. B
16. C
36. E
17. E
37. C
17. E
37. E
17. D
37. D
17. D
37. B
18. D
38. B
18. C
38. B
18. B
38. C
18. C
38. A
19. C
39. D
19. B
39. A
19. B
39. B
19. D
39. E
20. E
40. A
20. A
40. D
20. C
40. C
20. C
40. A
Din
Kültürü ve
Ahlak
Bilgisi
41. A
42. B
43. B
44. B
45. D
B – DENEME CEVAP ANAHTARI
YGS TÜRKÇE TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS SOSYAL TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS MATEMATİK TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
YGS FEN TESTİ
DENEME SINAVI
CEVAP ANAHTARI
1. C
21. A
1. A
21. B
1. C
21. A
1. A
21. B
2. D
22. C
2. C
22. A
2. C
22. D
2. D
22. D
3. A
23. E
3. B
23. B
3. A
23. B
3. E
23. C
4. C
24. E
4. E
24. A
4. A
24. E
4. A
24. D
5. C
25. C
5. B
25. E
5. E
25. A
5. C
25. C
6. C
26. E
6. B
26. C
6. D
26. E
6. B
26. D
7. D
27. B
7. C
27. D
7. B
27. A
7. D
27. E
8. C
28. D
8. E
28. C
8. C
28. B
8. B
28. A
9. B
29. B
9. E
29. A
9. E
29. B
9. D
29. E
10. A
30. C
10. D
30. C
10. A
30. C
10. C
30. D
11. E
31. C
11. B
31. D
11. D
31. C
11. E
31. C
12. D
32. A
12. E
32. B
12. D
32. B
12. D
32. A
13.A
33. C
13. C
33. C
13.B
33. B
13. C
33. D
14. D
34. E
14. D
34. D
14. E
34.C
14. C
34. E
15. A
35. E
15. D
35. D
15. D
35. D
15. A
35. B
16. D
36. D
16. D
36. D
16. B
36. C
16. B
36. B
17. D
37. B
17. D
37. A
17. E
37. A
17. C
37. E
18. A
38. C
18. E
38. E
18. C
38. B
18. D
38. E
19. C
39. A
19. E
39. B
19. C
39. E
19. C
39. A
20. B
40. D
20. C
40. A
20. E
40. D
20. C
40. C
Din
Kültürü ve
Ahlak
Bilgisi
41. B
42. B
43. D
44. A
45. B
Download

a – deneme cevap anahtarı b