Uređaji za kontrolu i merenje
Pregled poglavlja
Nastavak na sledećoj strani
Nastavak na sledećoj strani
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Ultrazvučno čišćenje
Lupe
738
Ultrazvučna kupatila
768
Endoskopi
745
Sredstva za čišćenje ultrazvukom
772
Stereo-mikroskopi sa monitorom za
posmatranje
748
Stereo-mikroskopi sa okularima
Pribor za stereo-mikroskope sa
okularima
Uređaji za ispitivanje
Digitalna obrada slike
Analiza preostale nečistoće
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage sa oprugom
773
Dinamometar za merenje vučne sile i
sile pritiska
773
Cilindrične vage sa oprugom i
dinamometri
776
Dinamometarske kutije
778
Senzori sile i indikatorski uređaji
779
Vage
782
751
753
755
756
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
757
Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Šoru
761
Merenje debljine sloja i debljine zida
Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu
Stacionarni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Uređaji za merenje debljine sloja
787
Uređaji za ultrazvučno merenje
debljine zida
789
761
762
Kontrola temperature i okoline
736
Referentne pločice za tvrdoću
765
Uređaji za merenje temperature i
vlažnosti vazduha
791
Metalografija
766
Uređaji za merenje temperature
infracrvenim zracima
793
Merni uređaji za kontrolu parametara
okruženja
794
2011/12
Uređaji za kontrolu i merenje
Pregled poglavlja
Nastavak na sledećoj strani
Nastavak na sledećoj strani
Merenje kontura i hrapavosti
Uređaji za merenje kontura
796
Uređaji za merenje hrapavosti
797
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti
površine
800
2011/12
Štoperice
801
Stroboskopi
803
Merači broja obrtaja
805
Brojači hodova, kretanja i komada
806
Uređaji za ispitivanje
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije,
brojanje hodova, kretanja i komada
737
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Lupe i stakla za čitanje
sistemi sočiva
Bikonveksni sistem sočiva
Bikonvenksna sočiva su sabirna sočiva sa dve izbočene površine. To je
najjednosavniji i najčešće korišćen oblik sočiva za lupe. Za razliku od
bikonveksnim sočiva plankonveksna sočiva imaju jednu izbočenu i jednu
ravnu površinu. Plankonveksna sočiva se upotrebljavaju u aplanatičnim
sistemima (videti aplanatične sisteme sočiva).
Bikonveksan
Asferični sistem sočiva
Površina sfernog (kuglastog) sočiva odgovara delu površine sfere.
Nasuprot tome, površine asferičnih sočiva odstupaju od ovog kuglastog
oblika. Pomoću asferičnih sočiva mogu se postići veća uvećanja, pošto se
smanjuju greške u prenošenju slike, koje se svakako javljaju pri svakom
odslikavanju kroz sočivo.
Asferičan
Aplanatični sistem sočiva
Aplanatični sistem sočiva se sastoji od 2 plankonveksna sočiva, pri čemu
konveksne strane leže okrenute jedna prema drugoj. Na taj način se
dobija veće i oštrije vidno polje pri relativno velikom uvećanju.
Aplanatični
Ahromatski sistem sočiva
Ahromatski sistem sočiva se sastoji od najmanje 2 slepljena sočiva, pri
čemu strane, koje stoje jedna naspram druge moraju biti istovremeno
suprotno zakrivljene. Sočiva se sastoje od kron-stakla i olovnog stakla. I
kod objekta sa velikim kontrastom ahromat projektuje bezbojnu sliku sve
do ivice vidnog polja.
Ahromatski
Nastavak na sledećoj strani
Lupe na preklapanje
Uređaji za ispitivanje
Opis:
Br. 41125
Br. 41130
Br. 41100
Br. 41120
a bikonveksno sočivo od stakla u plastičnom okviru, niklovane mesingane zaštitne ploče.
ESCHENBACH ahromatična precizna lupa za veoma oštre slike, bez hromatične aberacije. Plastično kućište otporno na prašinu.
ORION bikonveksno lako sočivo u plastičnom okviru sa kožnom futrolom.
ORION aplanatično stakleno sočivo u metalnom okviru sa niklovanim mesinganim štitnikom.
Br. 41100
Br. 41120
Uvećanje
Sočiva Ø
Br. 41125
41100
Broj
mm
Art.-br.
ORION
3,5x
50
011
O
Br. 41130
41120
ORION
6x
23
011
O
ORION
8x
23
021
O
ORION
10x
23
031
O
ORION
15x
18
051
O
ORION
20x
18
061
O
41125
41130
a
3x / 6x / 9x
30
011
O
ESCHENBACH
3x / 6x / 9x
23
010
O
a = Gr. proiz. 490
ESCHENBACH = Gr. proiz. 411
ORION = Gr. proiz. 454
Nastavak na sledećoj strani
Lupa
Opis:
•Bikonveksno stakleno sočivo
•Niklovani mesingani okvir, okrugla aluminijumska ručica sa udubljenjima
Uvećanje
Sočiva Ø
mm
Art.-br.
41140
2,5x
75
025
O
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Lupe
Opis:
•Aplanatično lako sočivo sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem
•Ergonomski rukohvat od plastike crne boje
Uvećanje
Sočiva Ø
41141
mm
Art.-br.
2,4x
75
011
3,8x
60
021
O
O
Gr. proiz. 411
738
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Lupe sa drškom – Lupe za tehničare
Opis:
•Aplanatično stakleno sočivo za veoma oštru sliku bogatu kontrastima sve do ivica
•Okvir i drška od crno eloksiranog aluminijuma
Uvećanje
Sočiva Ø
41145
mm
Art.-br.
4x
50
104
5x
40
105
8x
30
108
10x
23
110
O
O
O
O
15x
23
115
O
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Lupa sa osvetljenjem EASY-POCKET
Opis: Difraktivno asferično sočivo (veoma ravno i tanko), na izvlačenje, sa kućištem u formatu čekovne
kartice. Boja kućišta: plava metalik.
Prednosti:
•Ultra lak i tanak dizajn: Kutija malog formata za sigurno čuvanje u svakoj torbi
•Izvrsno odslikavanje sa 4-strukim uvećanjem
•Vrlo jako LED osvetljenje pri izvlačenju sočiva
•Veoma štedljivo LED-svetlo se automatski uključuje samo ukoliko je sočivo skroz izvučeno
•Veoma malo, jako SMD-LED osvetljenje sa praktično neograničenim vekom trajanja
Isporuka: Sa baterijama (2 x Mignon 1,5 V, tip 2025)
4x
86 x 54 x 6
010
mm
Art.-br.
41570
Uređaji za ispitivanje
Uvećanje
Dimenzije kućišta
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
LED Lupe sa osvetljenjem
Opis:
•Asferično lako sočivo sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem
•Osvetljenje, belo svetlo LED, 52 mA
Prednosti:
•Veoma jako osvetljenje, bez senki (pomoću LED-osvetljenja potrebno uvećanje se može redukovati i za 2
stepena uvećanja)
•Oko 1/10 potrošnja struje u odnosu na uobičajeno osvetljenje (naročita prednost pri češćoj upotrebi)
•LED-osvetljenje ima skoro neograničen vek trajanja (zbog toga nije potrebna zamena lampe)
Isporuka: Sa baterijama (2 x Mignon 1,5 V, tip AA)
Uvećanje
Sočiva Ø
41541
mm
Art.-br.
4x
60
010
7x
35
020
10x
35
030
O
O
O
12,5x
35
040
Art.-br. 020
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
LED Lupa sa osvetljenjem Powerlux 8000K
nova generacija lupe sa osvetljenjem – kompaktna, robusna, laka za rukovanje
Primena: Kako za komotno čitanje sitnog teksta, tako i za komotno posmatranje tehničkih konstrukcija.
Opis:
•Difraktivno-asferično lako sočivo Ø 58 mm sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem za zaštitu od grebanja
•Uvećanje 5x
•Direktno osvetljenje
•Automatsko isključivanje posle 30 min.
•Veoma jako svetlo, oko 8000 K, za prikaz u realnim bojama
Prednosti:
•Veliko vidno polje
•Lako se drži u ruci
•Veoma lako, intuitivno vođenje po predmetu koji se posmatra zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji
•Ravnomerna svetlost i nezaslepljujuće osvetljenje pomoću dve SMD-LED
Isporuka: Sa zaštitnom futrolom od tvrde pene i baterije (3 x 1,5 V AA, tip Mignon)
Uvećanje
Sočiva Ø
41541
mm
Art.-br.
5x
58
100
o
Gr. proiz. 411
2011/12
739
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Lupa sa postoljem
Opis:
•Aplanatična silikatna sočiva
•Fleksibilni, izduženi držač od metala, dužine 300mm
•Masivna stopa za oslanjanje Ø 110 mm
Uvećanje
Sočiva Ø
2x
75
040
mm
Art.-br.
41240
O
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Stacionarne lupe sa osvetljenjem
Opis:
•Lako bikonveksno sočivo Ø 100 mm, sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem
•Uvećanje 2x
•Lampa koja štedi energiju 7 W
•Priključak na mrežu 230 V, 50 Hz, sa oko 2 m kabla
Opis
41325
Lupe sa osvetljenjem
Art.-br.
Uređaji za ispitivanje
Sa postoljem
010
Sa stezaljkom za sto
020
O
O
h Lampe za radno mesto, pogledajte od br. 56871 na strani 1231.
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Stacionarna lupa sa LED osvetljenjem
Opis:
•Bikonveksno stakleno sočivo za široko polje Ø 120 mm, za oštre slike sve do ivice
•Uvećanje 2x
•Veoma jako osvetljenje obezbeđuje 5 Power LED dioda
•Posebno razvijen industrijski model sa izrazito robusnom konstrukcijom (teško čelično postolje, savitljiv
stub u obliku labudovog vrata, glava lupe od aluminijuma)
Prednosti:
•Sočivo pričvršćeno polovinom obima za posmatranje bez zaklonjenih ivica
•Veoma jako svetlo, bez senki
•Veoma mala potrošnja struje (mrežni utikač 5 V)
•Skoro neograničen vek trajanja LED sijalica
Uvećanje
Sočiva Ø
2x
120
100
mm
Art.-br.
41331
O
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Kružna lupa sa osvetljenjem
Opis:
•Stakleno sočivo Ø 120 mm
•Uvećanje 2 x
•Fluorescentna lampa 22 W, prstenastog oblika za svetlo bez senke
•Mrežni priključak 230 V, 50 Hz sa 3 m kabla
•Dodatna lupa (opcija) za povećanje uveličavanja
•Zglobovi mogu da se fiksiraju u svakom položaju
41335
Kružna lupa sa osvetljenjem
Art.-br.
010
41335
Dodatna lupa (uvećanje 2x)
Art.-br.
O
020
41335
Stona stega, raspon stezanja 65 mm.
Art.-br.
O
040
41335
Postolje
Art.-br.
O
050
41330
Rezervna fluorescentna lampa 22 W
Art.-br.
O
500
O
Br. 41330 = Gr. proiz. 454
Br. 41335 = Gr. proiz. 411
740
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Kružna lupa sa osvetljenjem
Opis:
•Stakleno sočivo, bikonveksno, Ø 120 mm
•Uvećanje 1,75x
•Fluorescentne lampe, 22 W, za osvetljenje bez senki
•Jednostavna konstrukcija, povoljna cena
•Prepust 900 mm
•Može da se zaustavi u svakom položaju pomoću opruge
•Priključak na mrežu 230 V, 50 Hz
•Pričvršćuje se za sto
41330
Kružna lupa sa osvetljenjem
Art.-br.
010
41330
Rezervna fluorescentna lampa 22 W
Art.-br.
O
500
O
Gr. proiz. 454
Nastavak na sledećoj strani
Lupa VARIO sa osvetljenjem
41336
Lupa VARIO sa osvetljenjem
Art.-br.
100
41336
Postolje od čeličnog liva (6 kg)
Art.-br.
O
110
41336
Fluoroscentna lampa 9 W
Art.-br.
O
120
Uređaji za ispitivanje
Opis:
•2 asferična laka sočiva Ø 132 mm sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem
•Uvećanje: samo osnovno sočivo 2x, sa dodatnim sočivom koje se sklapa 3x
•Zglobovi mogu da se fiksiraju u svakom položaju
•Fluoroscentna lampa 9 W
•Mrežni priključak 230 V, 50 Hz sa mrežnim kablom
Isporuka: Sa stonom stegom
O
Gr. proiz. 411
Art.-br. 100
Nastavak na sledećoj strani
Lupa VARIO-LED sa LED prstenastim osvetljenjem
Opis:
•Asferično lako sočivo za oštru sliku bez izobličenja
•Površina sa cera-tec®- i PXM®-čvrstim zaštitnim slojem
•Uvećanje 2 puta sa sočivom Ø 132 mm za veliko vidno polje
•Priključak na mrežu 100 V-240 V, 50-60 Hz
•6 zglobova koji se mogu stegnuti u svakoj poziciji
•Pričvršćivanje za sto pomoću stezaljke
•Poklopac sočiva se može preklopiti i skinuti
Prednosti:
•Brza promena načina gledanja između uvećanja i normalnog gledanja pomoću 'slobodno lebdećeg sočiva'
•Novi koncept prstenastog osvetljenja sa 36 viskokokvalitetnih LED, rad bez senki
•LED osvetljenje sa primarnom optikom za optimalan snop svetlosti
•LED sa mogućnošću smanjenja jačine svetlosti – za svaki radni prostor individualna jačina svetlosti
•Ergonomski dizajn
•Mala masa glave lupe – opseg zakretanja glave lupe 180°
Isporuka: Sa stonom stegom
41338
Lupa VARIO-LED sa osvetljenjem , uvećanje 2x
Art.-br.
010
41338
Umetnuta/dodatna lupa za 3x uvećanje
Art.-br.
O
400
O
h Odgovarajuće postolje, pogledati br. 41336 110
Gr. proiz. 411
Štampana ploča
Alat
Nastavak na sledećoj strani
Lupa sa osvetljenjem
Opis:
•Stakleno sočivo (bikonveksno) 162 x 105 mm
•Uvećanje 1,75x
•Lepo oblikovana, funkcionalna
•Glava može da se podesi pomoću sfernog zgloba
•Sama lupa može da se naginje
•3 fluorescentne lampe od 9 W (sa odvojenim uključivanjima, za promenu ugla pod kojim pada svetlost)
•Mrežni priključak 230 V, 50 Hz sa 3 m kabla
41334
Art.-br.
010
O
h Stega za sto br. 41335 040 na strani 740.
Rezervne lampe 9 W pogledajte br. 41336 120 na strani 741.
2011/12
Gr. proiz. 411
741
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Naočare sa lupom i dodatna lupa MaxDetail
Slobodno i vrlo precizno gledanje pri maksimalnoj slobodi kretanja.
Zajedničke prednosti:
•Vrlo lake
•Veliko vidno polje (oko Ø 150 mm pri rastojanju od 400 mm)
•Ruke su slobodne prilikom rada
Prednosti naočara sa lupom MaxDetail art.-br. 011:
•Prave drške naočara za bolje prijanjanje
•Pogodne i za osobe koje nose naočare jer je moguće podešavanje dioptrije od ± 3 dpt
Prednosti dodatne lupe MaxDetail art.-br. 020:
•Za pričvršćivanje na svim naočarima
•Može da koristi svaka osoba koja nosi naočare, nezavisno od dioptrije
•Podesiva visina na naočarima
•Praktično: za normalni pregled možete lupu preklopiti nagore, na taj način se dodatno smanjuje rizik od
grebanja stakla
Isporuka: U kutiji za naočare
Art.-br. 020
Art.-br. 011
Uređaji za ispitivanje
Uvećanje (Galilejev sistem)
Veliko radno rastojanje
Naočare sa lupom MaxDetail
41185
41185
oko mm
Art.-br.
2-struki
400
011
Art.-br.
O
020
Dodatna lupa MaxDetail-Clip
Art.-br. 020 preklopljen naviše na jednim naočarima
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Lupe sa trakom za glavu
Opis:
•Veoma kvalitetna plastika
•Binokularno lako sočivo sa cera-tec® čvrstim zaštitnim slojem
•Zatvoreni štitnik za zaštitu od rasutog svetla
•Prikladne za osobe koji nose naočare
Uvećanje
Radno rastojanje
oko mm
Art.-br.
41190
3x
130
010
2x
250
020
O
O
h Rezervni delovi za sočivo se mogu isporučiti na zahtev.
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Časovničarske lupe
Opis:
•Presvučene tvrdim cera-tec-om®
•Plastični okvir, sa otvorom za vazduh, koji sprečava zamagljivanje
Uvećanje
41170
Art.-br.
3x
020
5x
040
7x
050
O
O
O
10x
060
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Mini stone lupe na rasklapanje
Opis:
•Silikatno stakleno sočivo, bikonveksno
•Kućište od mesinga, hromirano
Prednosti:
•Rasklopljene lupe: tačno visinsko odstojanje za posmatranje površine
•Sklopljene lupe: ravan i kompaktan model
•Apsolutno fiksirana i oštra slika prilikom postavljanja na predmet
Primena: Za vizuelnu kontrolu površine, oštrinu ivica, itd.
Uvećanje
Sočiva Ø
Visina
41528
mm
mm
Art.-br.
5x
31,5
53
051
8x
17,5
33
081
O
O
10x
14,5
27
101
O
Gr. proiz. 454
742
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Rasklopiva lupa za brojanje niti
Opis:
•Stakleno sočivo aplanatično, Ø 17, 6 mm
•Uvećanje 8x
•Pločica sa mrežom 10 mm, vrednost podeoka na skali 0,1 mm
•Kućište od mesinga, hromirano
41530
Kalibracija na zahtev
010
Art.-br.
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Merne lupe
Uređaji za ispitivanje
kompletna konstrukcija od metala i
izmenjive pločice sa skalama
Opis:
•Ahromatični sistem staklenih sočiva
•Očitavanje bez paralakse, bez izobličenja
Prednosti:
•Poluotvoreni tubus sa belom pozadinom omogućava optimalno osvetljenje objekta, bez odsjaja
•Pločice sa skalama od mesinga, hromirane, veoma precizno laserski skalirane
•Precizna oštrina ivice za prepoznavanje skoro bez paralaksa
Primena: Za merne zadatke na površinama, npr . merenje otiska kod provere tvrdoće po Brinelu.
Uvećanje
Opseg/podela na skali
Ukupna visina
a Merne lupe
41540
41540
Rezervne pločice sa skalama
mm
mm
Art.-br.
6x
20/0,1
56
055
8x
10/0,1
45
105
10x
10/0,1
52
205
Art.-br.
O
057
O
107
O
207
O
O
O
Kalibracija na zahtev
Rezervna pločica sa skalom
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Merne lupe
kompletna konstrukcija od metala
Opis:
•Aplanatični sistem staklenih sočiva
•Očitavanje bez paralakse, bez izobličenja
•Skala od INOX-čelika, podeoci su ugravirani i crni
Primena: Za merenja na površinama u radionici, laboratoriji, obezbeđenju kvaliteta, npr . merenju otiska
kod ispitivanja tvrdoće po Brinelu.
Uvećanje
Opseg/podela na skali
41535
mm
Art.-br.
h Na zahtev:
U Rezervne ploče sa skalama
U LED-osvetljenje sa jasnim, belim svetlom
2011/12
6x
20/0,1
060
8x
10/0,1
080
10x
10/0,1
100
O
O
O
Kalibracija na zahtev
12x
6/0,05
120
O
Gr. proiz. 454
743
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Lupe
Nastavak na sledećoj strani
Merne lupe sa izmenljivim pločicama sa mrežom
Ove merne lupe se koriste za merenje na ravnim površinama. Na taj način je moguće izmeriti, bez problema,
npr. širine brazdi, najmanje prečnike bušenja, širine vodova štampanih kola, naprsline, oštećenja laka, itd.
•Veoma oštra, nedeformisana slika pomoću ahromatičnog staklenog sočiva
•Podešavanje oštrine putem prstena za fokusiranje
Isporuka: Izmenljiva pločica sa mrežom tip 01, sa kutijom
Pločica sa mrežom tip 03
Pločica sa mrežom tip 02
Pločica sa mrežom tip 04
Kalibracija na zahtev
Pločica sa mrežom tip 01
41560
Merna lupa, 7x uvećanje
Art.-br.
110
41560
Merna lupa, 10x uvećanje
Art.-br.
O
120
Br. 41560
O
Tip
41561
Uređaji za ispitivanje
*
Dodatna pločica sa mrežom
Art.-br.
03
02
04
110
120
130
O
O
O
01
(Standardno)
140*
O
Nalazi se u standardnom sadržaju isporuke mernih lupa.
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Merna lupa sa LED osvetljenjem
Sadržaj:
•Merna lupa, 10x uvećanje, sa izmenljivom pločicom, sa mrežom tip 01 (pogledajte br. 41561 140 na
strani 744)
•LED osvetljenje sa drškom u kojoj se nalaze baterije
Prednosti LED-osvetljenja:
•Veoma jako svetlo, bez senki
•Potrošnja struje samo oko 10 % u poređenju sa uobičajenim osvetljenjem
•Skoro neograničen vek trajanja
Isporuka: Bez baterija (2 x Baby 1,5 V, tip C, pogledajte na strani 1239)
41562
010
Art.-br.
Kalibracija na zahtev
O
Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Mikroskopi u obliku štapa
Opis:
•Visokokvalitetno specijalno sočivo od plastike za dobijanje oštre slike sve do ivice
•Veći opseg fokusa omogućava veoma veliku dubinu izoštravanja
•Merna skala omogućava brzu proveru veličina odn. posmatranje površine
Uvećanje
Merni opseg
Podela na skali
mm
mm
Art.-br.
41545
20x
3
0,05
100
40x
1,5
0,05
120
O
O
Kalibracija na zahtev
Gr. proiz. 411
Art.-br. 120
Nastavak na sledećoj strani
Mikrolupa
Opis:
•Osvetljenje, može da se aktivira po potrebi
•Kućište od crne plastike
•Podešavanje oštrine pomoću obrtnog prstena
•Uvećanje 30x
•Provera površina na svim materijalima
Isporuka: Sa baterijama (2 x Mignon 1,5 V, tip AA)
41548
Art.-br.
010
O
Gr. proiz. 411
744
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Endoskopi
Nastavak na sledećoj strani
Merni mikroskopi
Opis:
•Ahromatski sistem sočiva
•Robusno kućište od lakog metala
•Fokusiranje preko pužnog mehanizma u objektivu i okularu
•Priključeno LED osvetljenje (napajanje preko baterija)
Primena: Upotreba za opšte merne zadatke u tehnici za merenje dužina, u grafičkoj industriji, za proveru
tvrdoće po Brinelu i Vikersu.
Isporuka: U transportnom koferu, sa LED-osvetljenjem, baterijama (4 x okrugle baterije 1,5 V, tip LR44)
41550
41552
41556
20x
8
7
0,05
57
020
O
60x
2,5
2
0,0125
26
020
O
Art.-br.
40x
5
4
0,02
36
020
O
025
Art.-br.
030
Broj
Uvećanje
Polje objekta Ø
Merni opseg
Podela na skali
Udaljenost objekta
Merni mikroskopi
mm
mm
mm
mm
Art.-br.
41554
Rezervni deo: LED osvetljenje sa baterijama
41554
Rezervne baterije (4 x LR 44)
o
Br. 41550
O
Uređaji za ispitivanje
Br. 41550, 41552, 41556, 41554 025 = Gr. proiz. 490
Br. 41554, 030 = Gr. proiz. 411
Nastavak na sledećoj strani
Ručni refraktometri
Jednostavna i tačna provera tečnosti (koje se koriste pri rezanju), rashladnih tečnosti, tečnosti za
podmazivanje. Za podešavanje optimalne koncentracije tečnosti.
Na ovaj način se postiže: bolje iskorišćenje alatnih mašina, veća postojanost alata, sprečavanje korozije
usled veoma slabe emulzije.
Merni opseg 0-32 %, podela na skali 0,2 %
Isporuka: U kutiji sa uputstvom za upotrebu.
Merni opseg
41580
Ručni refraktometar
Art.-br.
0-32 %
010
0-15 %
020
41580
Rezervni poklopac
Art.-br.
O
040
O
050
O
O
h Kofer za održavanje emulzije za hemijsku proveru tečnosti za rashlađivanje, sečenje i podmazivanje
(provera koncentracije nitrita i nitrata, pH vrednosti, tvrdoće vode) br. 18300 160-169 pogledajte na
strani 383.
Gr. proiz. 454
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Brix%20C
Nastavak na sledećoj strani
SeeSnake
polufleksibilni endoskopi sa kamerama
Primena: Za optičku inspekciju komponenti na teško dostupnim mestima:
•Proizvodnja mašina i postrojenja, proizvodnja kalupa, livnice
•Proizvodnja motora, prenosnika, elektrana i aviona
•Održavanje u auto-industriji
•Inspekcija:
– Šuplje površine, npr . u proizvodnji rezevoara i posuda
– Cevovodi, npr. u oblasti sanitarija, rashladne i grejne tehnike
•Ispitivanje zavarenog spoja
Sa ovim uređajima ne samo da se prepoznaju greške odn. nedostaci, već se primenom standardne opreme
i uklanjaju.
Varijante isporuke:
•SeeSnake micro CA-100™
– sa vrhom na kome je kamera Ø 17 mm
•SeeSnake microExplorer™ sa vrhom na kome se nalazi kamera Ø 17 mm (samonivelirajuća)
Svi uređaji se sastoje od jednog osnovnog uređaja i od vrha na kome je podesiva kamera sa polusavitljivim
kablom (dužina 0,9 m).
Napomena:
•Kod pravilne montaže endoskopi su vodonepropusni do 3 m dubine!
•Opsezi endoskopa se mogu proširiti primenom produžnih kablova (Ø 17 mm, dužine 0,9 m) do 9 m
•Za SeeSnake microExplorer™ mogućnost dodatne isporuke: Kamera Ø 9,5 mm sa savitljivim kablom
(L = 0,9 m)
2011/12
Primer primene
745
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Endoskopi
Nastavak na sledećoj strani
Endoskop SeeSnake micro CA-100™
Jednostavan, manuelni sistem za video inspekciju
Opis:
•Baterijska ručka sa 3,5" LCD-monitorom (model 320 x 240 piksela), slika se može okrenuti za 360° (4 x
90°) i kontrolna ploča sa 4 funkcionalna tastera, video izlaz*, strujno napajanje pomoću baterija
•Glava kamere (CCD-Chip) Ø 17 mm u aluminijumskom kućištu, vidno polje 72° sa 4 LED sijalice sa
kontinualnim podešavanjem osvetljenja, polufleksibilni kabl (L = 0,9 m)
Oprema (koja se može montirati na glavi kamere):
•Kukice i magnet za uklanjanje ostataka
•Ogledalo za proširenje vizuelnog ugla
Opcije:
•Kamera Ø 9,5 mm, sa 1 kontinualno podesivom LED, sa kablom L = 0,9 m
•Polufleksibilni produžni kabl, L = 0,9 m ili 1,8 m
Isporuka:
SeeSnake micro CA-100™, glava kamere Ø 17 mm sa kablom 0,9 m, videokablom, baterijama (4 x Mignon
1,5 V, tip AA), u transportnom koferu
Uređaji za ispitivanje
41500
Endoskop SeeSnake micro CA-100™
sa vrhom na kome se nalazi kamera Ø 17 mm
Art.-br.
013
41500
Rezervni deo: Glava kamere Ø 17 mm, sa kablom, L = 0,9 m
Art.-br.
O
015
41500
Kamera Ø 9,5 mm, sa kablom, L = 0,9
Art.-br.
O
016
41500
Produžn kabl, L = 0,9 m
Art.-br.
O
021
41500
Produžni kabl, L = 1,8 m
Art.-br.
O
023
Uključeno u isporuku
o
* Neophodan je ostali pribor za PC.
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239
Gr. proiz. 412
Nastavak na sledećoj strani
Endoskop SeeSnake microEXPLORER™
Visokokvalitetni, ručni sistem za video kontrolu sa mogućnošću snimanja, memorisanja i daljeg
prenosa slika odn. video zapisa na PC radi dalje obrade.
Opis:
•Kompaktni uređaj sa 3,5" LCD monitorom (rezolucija 320 x 240 dpi), interna memorija za slike, funkcijski
tasteri za korišćenje uređaja, ergonomski rukohvat sa punjivim Li-Ion akumulatorom
•Glava kamere sa automatskom nivelacijom (CCD čip oko 1,3 MPix) Ø 17 mm u aluminijumskom kućištu,
uvećanje 3x, regulacija osvetljenja preko 4 LED sijalice, polufleksibilni kabl (L = 0,9 m)
•Mini USB interfejs za prenos podataka i slika na računar
•Mogućnost memorisanje slika (JPG format) odn. video snimaka (AVI format) na opcionoj SD memorijskoj
kartici.
•Mogućnost audio zapisa (neophodan je opcioni Audio-Memo-Rekorder)
•Masa 0,8 Kg
Oprema (koja se može montirati na glavi kamere):
•Kukice i magnet za uklanjanje ostataka
•Ogledalo za proširenje vizuelnog ugla
Opcije:
•Kamera Ø 9,5 mm (nije samonivelirajuća) u aluminijumskom kućištu sa 1 LED sijalicom i polusavitljivim
kablom (L = 0,9 m)
•Polusavitljivi produžni kabl, L = 0,9 m ili 1,8 m
•2 GB memorijska kartica tip SD
•SET za audio snimanje
•Rezervni deo: Kamera Ø 17 mm (samonivelirajuća) u aluminijumskom kućištu sa 4 LED sijalice i
polusavitljivim kablom (L = 0,9 m)
Isporuka:
SeeSnake microEXPLORER™, glava kamere Ø 17 mm i kabl 0,9 m, pribor: USB kabl, Li-Ion akumulator,
punjač, u koferu za nošenje
41500
Endoskop SeeSnake microEXPLORER™
Art.-br.
100
41500
Kamera Ø 9,5 mm, sa kablom, L = 0,9
Art.-br.
O
016
41500
Produžn kabl, L = 0,9 m
Art.-br.
O
021
41500
SET za audio snimanje
Art.-br.
O
022
41500
Produžni kabl, L = 1,8 m
Art.-br.
o
023
41500
Rezervni deo: Glava kamere Ø 17 mm (samonivelirajuća), sa kablom, L = 0,9 m
Art.-br.
o
110
41500
2 GB memorijska kartica tip SD
Art.-br.
O
200
1
5
2
3
4
6
Funkcije microEXPLORER (izbor)
1 automatska nivelacija
2 slike/video
3 zum/osvetljenje
4 korišćenja
5 punjiva baterija
6 memorisanje slika/video materijala na SD karticu
O
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
746
Gr. proiz. 412
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Endoskopi
Nastavak na sledećoj strani
Tehnička endoskopija
prevashodna primena:
•Inspekcija površina u proizvodnji i održavanju motora, prenosnika, u avio industriji i elektranama (npr. provera brazdi, odsustvo oštrih ivica, postojanost na
habanje itd.)
•Provera vara u šupljinama (npr. cevovod)
•Provera delova liva (ostaci u kalupu, sagorela mesta, celovitost)
•Kontrola funkcije ili položaja lemljenih mesta u komponentama precizne mehanike odn. elektronike
•Kriminalistika/balistika (npr . detektovanje tragova baruta u cevima oružja)
•Otkrivanje korozije odn. promena uslovljenih vremenskim uslovima u oblasti zaštite spomenika i kuća
45°
100°
30°
90°
0°
70°
Inspekcija malih delova
40°
Inspekcija unutrašnjeg navoja
55°
Pravac gledanja
65°
100°
Ugao slike
Uređaji za ispitivanje
Inspekcija zavarenog spoja
Šematski prikaz
Pravac posmatranja i ugao vidnog polja
na primeru inspekcije motora
Nastavak na sledećoj strani
Kompaktni endoskop TOP-LINE
Opis:
•Robusni modeli za početnike, za izuzetno oštre slike pune kontrasta i za jednostavno rukovanje
•Krut ili fleksibilan model
•Mini-Maglite osvetljenje (halogeno), napajanje pomoću baterije (2 x Mignon 1,5 V, tip AA),
kao opcija osvetljenje nezavisno od mreže (priključivanje na izvor hladnog svetla)
•Može se adaptirati na sisteme sa kamerama odn. TV-sisteme
Varijante isporuke:
•Top-Line Endoskope kruti model
– Pravac gledanja 0°, sa mogućnošću postavljanja cevi sa ogledalom 90° (omogućava dodatni ugao
posmatranja od 360°)
Modeli
Microslim
Superslim
Slim
Hardy
Ugao slike
°
40
32
37
42
Sonda Ø
mm
1,85
2,40
4,20
6,35
Raspoloživa dužina
mm
80
102/185
180/305/435
180/305/435
Spoljašnji Ø cevi sa ogledalom
mm
2,20
2,77
4,80
8,00
•TOP-Line endoskopi, fleksibilna varijanta
– Sonda Ø 7,9 mm, korisna dužina 1000 mm
– Pravac gledanja 0°, sa glavom sa ogledalom 90°, spaja sa navojem
– Ugao gledanja 40°
Ostali modeli:
•Svi TOP-Line endoskopi mogu se alternativno isporučiti i sa Nova-Light osvetljenjem (ksenon
osvetljenje 8x svetlije od halogenskog osvetljenja)
•Endoskopi TOP-Line Pro, sa 4x većim zahvatom svetlosti, slojem na sočivima otpornim na habanje,
visokim kvalitetom prikaza i aktiviranim podešavanjem dioptrije
1
TOP LINE Slim
1 Merna glava
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
TOP LINE Flexibel
Gr. proiz. 490
747
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Endoskopi
Nastavak na sledećoj strani
Kruti tehnički endoskopi SKF-D i MKF-D
za industrijsku primenu
Primena: Optička kontrola, bez razaranja, u livnicama, u proizvodnji rezervoara, uređaja, mašina, motora,
inspekciji vozila, preciznoj mehanici, elektronici, elektranama, grejnoj i rashladnoj tehnici, istraživanjima
itd.
Modeli:
•Linearni sistem kod sondi do Ø 4,0 mm
•Ahromatski sistem počevši od sondi od Ø 5,8 mm
•Kompletna metalna konstrukcija je od nerđajućeg celika odn. eloksiranog aluminijuma
•Ergonomska ručica, koja se može skinuti
•Otporan na temperature - 20 °C do + 100 °C (sonda)
•Fokusiranje, rotirajuća sonda 370° (serija SKF-D ne kod pravca gledanja 0°)
•Univerzalna primena endoskopa upotrebom cevi sa ogledalom
•Prilagodljivo na sisteme TV-a i kamere
SKF-D sa izvorom svetlosti FOT 150
Serija modela SKF-D: Standardni endoskopi sa različitim prečnicima sondi, korisnim dužinama, pravcima
gledanja i uglovima slike
Sonda Ø
Korisna dužina
mm(1)
mm(2)
Fiksni pravac gledanja
Ugao slike
Cev sa ogledalom,
po izboru
po izboru
opcija
Stepeni
Stepeni
Stepeni
2,8
od 120 do 383
0/30/90
40/55/90
90
4,0
od 120 do 425
0/30/70/90
40/55/100
90
5,8
od 135 do 566
0/45/70/90
40/65/100
90
8,0
od 225 do 1036
0/45/70/90
40/55/65/100
90
10,0
od 225 do 1036
0/45/70/90
40/55/65/100
90
(1) Za svaki Ø sonde može se isporučiti samo jedna kombinacija korisne dužine, pravca gledanja i ugla slike.
2
3
45°
-7°
+133°
370°
4
1
Uređaji za ispitivanje
Serija modela MKF-D: Univerzalni endoskopi sa različitim prečnicima sondi, korisnim dužinama, pravcima
gledanja i fiksiranim uglom slike od 45°
Sonda Ø
Korisna dužina
mm
mm (2)
6,0
od 175 do 945
8,0
od 115 do 605
9,0
od 205 do 1405
12,0
od 205 do 1005
14,0
od 205 do 1505
(2) raspoložive korisne dužine na zahtev
Pravac gledanja
Stepeni
Ugao slike
Stepeni
- 7 do + 133
45
1 Model SKF-D
2 Model MKF-D
3 Pravac gledanja
4 Ugao slike
Isporuka: Po želji sa drvenom kutijom, izvorima svetlosti i optičkim kablom za povezivanje.
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Fleksibilni endoskopi HKF – NG – TFS
Primena: Posmatranje nepristupačnih šupljina (npr . sistema cevi, posuda sa duplim zidovima, motora, delova mašina), bez razaranja ili skidanja elemenata
konstrukcije, uz izvanredan kvalitet slike. Pogodno za vizuelnu kontrolu kvaliteta.
Model
Sonde Ø
Korisna dužina
Ugao slike
Pravac gledanja
Rezolucija
Savijanje vrha sonde
Osvetljenje
Sadržaj isporučenog seta:
Opcije
HKF
TFS
Osnovna verzija sa ručnom lampom
Sa opcijom izvora hladne svetlosti FOT
6
6/8
3,5 / 6/ 8 / 11
600 / 1000
1000 / 2000 / 3000/ 4000
400 - 600
50
50
70
0° direktno, 90° sa glavom sa ogledalom
0° direktno, 90° sa prizmatičnom glavom
Piksel
12000
10000 / 30000
30000
2-strano: 180° naviše, 90° naniže
2-/4-strani: 90° naviše, 90° naniže
2-/4-stran: 180° na, 140° od
Integrisani optički provodnik od staklenih vlakana
Integrisani
Integrisano osvetljenje
sa baterijskom ručnom lampom
optički provodnik*
sa kvarcnim optičkim provodnikom*
Sa ručicom u kojoj se nalaze baterije, u koferu
Osnovni uređaj u koferu
U Optički kabl sa staklenim vlaknima, izvor hladnog svetla odn. izvor LED-svetla
U Adaptacija za TV sisteme i sisteme kamera
mm
mm
Stepen
* Obavezno hladno svetlo ili izvor LED svetla, pogledajte na strani 749.
h Ostale informacije i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
748
NG
Gr. proiz. 490
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Stereo-mikroskopi sa monitorom za posmatranje
Nastavak na sledećoj strani
Pribor: Izvor hladnog svetla i izvor LED svetla
Modeli:
Halogeni izvori hladne Ksenon izvor hladne svetlosti
LED izvor svetlosti
svetlosti
Model
FOT 100
FOT 150
FOT-LB 24
LEDCONTROL 160
Svetlosna snaga
100 W
150 W
24 W
> 12 Mlux
Tipični vek trajanja oko
1 500 h
100 h
500 h
50 000 h
Temperatura boje
3 050 K
3 400 K
5 600 K
5 500 K
Posebnosti
Mogućnost kontinualnog
Regulacija svetlosti preko
Mogućnost regulacije intenziteta
podešavanja intenziteta
blende
svetlosti
svetlosti
Intenzivna bela svetlost
u 5 % koracima, pomoću tastera ili
Povoljna cena
u 1 % koracima putem RS232
interfejsa
Maksimalno iskorišćenje energije
h Optički kabl za povezivanje na zahtev.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
LYNX Stereo-Dynascope mikroskop bez okulara
Uređaji za ispitivanje
Primena: Mogućnost korišćenja za jednostavne i kompleksne zadatke inspekcije. Veoma pogodno za
korišćenje u preciznoj mehanici, elektronici, industriji poluprovodnika i plastike, automobilskoj industriji,
medicinskoj i stomatološkoj tehnici itd.
Model i prednosti:
•Patentirana Dynascope tehnologija (proširenje prolaza izlaznog zraka) omogućava trodimenzionalnu sliku
sa odličnom rezolucijom i karakteristikama kontrasta.
•Ergonomija: Rasterećenje glave i vrata zbog većeg rastojanja, ergonomskog držanja tela pred uređajem.
Najpodesnije za ljude koji nose naočare.
•Oblast uveličavanja zumiranjem 7x-40x (faktor zumiranja 5,7). Mogućnost proširivanja kombinacijom
dodatnih sočiva i multiplikatora (sočiva za povećanje uveličavanja) na 2,1x-120x. Omogućava oštru sliku
pri velikim radnim razdaljinama i veliku dubinu fokusa.
•Osvetljenje: prstenasto svetlo koje se može prigušiti, prolazno svetlo (samo varijanta sa stonim stativom)
•Raznovrsan pribor, npr . dodatna sočiva, multiplikatori, stoni stalak, nosač stuba, adapter za digitalnu odn.
video kameru.
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
LYNX mikroskop sa stonim stativom, vođicama
i LED prstenastim osvetljenjem
Nastavak na sledećoj strani
NEW MANTIS Stereo-sistem za posmatranje bez okulara
Primena: Mogućnost korišćenja za jednostavne i kompleksne zadatke inspekcije. Veoma pogodno za korišćenje u preciznoj mehanici, elektronici, industriji
poluprovodnika i plastike, automobilskoj industriji, medicinskoj i stomatološkoj tehnici itd.
Prednosti:
•Optički 3D-monitor za posmatranje, na kome je veliki deo slike umesto okulara
•Veliko radno rastojanje
•Ergonomska radna pozicija, jednostavno rukovanje
•LED-osvetljenje, koje je bez senki i sa pravim bojama, sa dugim vekom trajanja
Nastavak na sledećoj strani
NEW MANTIS COMPACT Mikroskop
Opis:
•Projektorska glava sa
– Prihvatom za objektive sa brzom zamenom (1 dodatno sočivo)
– LED vertikalnim osvetljenjem, 20 LED dioda, 9400 Lux, radni vek oko 10000 h
– Podešavanjem odstojanja od očiju
Varijanta isporuke:
NEW MANTIS COMPACT sa univerzalnim obrtnim stalkom:
•Brzo fokusiranje
•Jednostavno pričvršćivanje za sto ili montiranje pomoću 3 otvora
•EU-utičnica sa električnim napajanjem 9 VDC i omotač za zaštitu od prašine
Pribor: Objektivi, uveličanje 2x / 4x / 6x
41610
NEW MANTIS COMPACT sa univerzalnim obrtnim stalkom, bez objektiva
Art.-br.
015
41610
Objektiv, uvećanje 4x, kadar slike 27,5 mm, radno rastojanje 96 mm
Art.-br.
O
050
41610
Objektiv, uvećanje 6x, kadar slike 19,2 mm, radno rastojanje 73 mm
Art.-br.
o
055
NEW MANTIS COMPACT
sa univerzalnim obrtnim/nagibnim stalkom
O
h NEW MANTIS COMPACT sa stonim stativom (po želji sa stolom na izvlačenje) na zahtev.
Oprema: Zaštitna stakla za objektive, LED-rezervna jedinica za projekcijsku glavu na zahtev.
2011/12
Gr. proiz. 412
Objektivi za
NEW MANTIS COMPACT
749
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Stereo-mikroskopi sa monitorom za posmatranje
Nastavak na sledećoj strani
NEW MANTIS ELITE i NEW MANTIS ELITE-Cam Mikroskopi
Opis:
•NEW MANTIS ELITE
Projekcijska glava sa velikim monitorom za posmatranje i:
– Quick Change zamena za 2 objektiva
– LED-vertikalno osvetljenje 24 LED diode, 11000 Lux, radni vek oko 10000 h
– Podešavanje odstojanja od očiju
– Zaštitni poklopac za monitor za posmatranje
•NEW MANTIS ELITE-kamera
kao i NEW MANTIS ELITE uz dodatak:
– Integrisani USB 2.0 digitalna kamera 1,3 MPix
– Program za obradu slika Vifox1)
za snimanje, merenje i za arhiviranje/čuvanje slika,
za 2D-merenje snimljenih slika, funkcija merenja: duži, radijusa, uglova površina, merenje viskom itd.
Dodatne funkcije: merni štap sa skalom, ispisivanje (strelice i tekst), prikaz lenjira, nišana, onlline
pregled merenja
Memorisanje slika u formatima: jpg, bmp, png
– Kalibracioni standard
sa po:
Univerzalni obrtni stalak sa velikim radijusom zakretanja i radinim opsegom (projekcijska glava se može
nagnuti za 25°) za jednostavnu i fleksibilnu primenu i
– Brzo fokusiranje
– Jednostavno pričvršćivanje za sto ili montiranje pomoću 3 otvora
– EU utičnica sa napajanjem 9 VDC i omot za zaštitu od prašine
Varijante isporuke2)
Pribor: Objektivi, uvećanje 4x do 10x
NEW MANTIS ELITE
sa univerzalnim obrtnim stalkom
Uređaji za ispitivanje
NEW MANTIS ELITE-Cam
(PC + monitor nisu uključeni u isporuku)
1
NEW MANTIS ELITE
Izmenjivač objektiva za dva objektiva
Opseg podešavanje nagiba
NEW MANTIS ELITE
projekcione glave
Dodatna sočiva za
NEW MANTIS ELITE
41610
NEW MANTIS ELITE sa univerzalnim obrtno/nagibnim držačem, bez objektiva
Art.-br.
105
41610
NEW MANTIS ELITE-Cam sa univerzalnim obrtno/nagibnim držačem, bez objektiva
Art.-br.
205
o
o
41610
Objektiv, uvećanje 4x, kadar slike 34 mm, radno rastojanje 96 mm
Art.-br.
150
41610
Objektiv, uvećanje 6x, kadar slike 23 mm, radno rastojanje 68 mm
Art.-br.
155
41610
Objektiv, uvećanje 8x, kadar slike 17 mm, radno rastojanje 59 mm
Art.-br.
160
41610
Objektiv, uvećanje 10x, kadar slike 13,5 mm, radno rastojanje 54 mm
Art.-br.
165
41610
Objektiv, uvećanje 15x, kadar slike 8,8 mm, radno odstojanje 40 mm
Art.-br.
170
41610
Objektiv, uvećanje 20x, kadar slike 6,5 mm, radno rastojanje 29 mm
Art.-br.
175
Softver ViFox
2D merenje slike
o
o
o
o
o
o
1)
Radi pod operativnim sistemom Windows XP™ (SP3), Vista™ili 7™.
h Na zahtev:
2)
NEW MANTIS ELITE i NEW MANTIS ELITE-Cam sa stonim stativom (opcija sa pokretnim stolom)
Ostala oprema: zaštitna stakla za objektive, LED rezervne jedinice za projekcionu glavu
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
750
Gr. proiz. 412
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Stereo-mikroskopi sa okularima
Nastavak na sledećoj strani
Stereo-Zoom Mikroskop STEMI DV4* u stalku C-LED
uvećanje 8x - 32x
Ovaj mikroskop uliva poverenje svojim odličnim, dobro osvetljenim slikama, punim kontrasta preko
celokupnog opsega zuma.
Ostale karakteristike:
•Moderni, LED sistem osvetljenja
•Greenough princip
•Odmah upotrebljiv, jednostavan za rukovanje
•Visoka upotrebna vrednost za korisnike
Opis:
•Telo stereo-mikroskopa sa zum faktorom 4 (0,8x do 3,2x)
•Par okulara W10x/20, 10 x sa gumenim dodatkom za oči
•Vrste osvetljenja, mogućnost izbora pritiskom na taster:
– Osvetljenje svetlog polja sa upadnim i propusnim svetlom
– Kombinovana svetlost
– Dodatna kontinualna regulacija osvetljenosti za svaku vrstu osvetljenja
•Postolje sa nosačem za telo mikroskopa (prihvat Ø 76 mm) i mehanizam za fokusiranje 130 mm
•LED ugradne svetiljke za upadno i propusno svetlo, odvojena elektronska regulacija, oko 25.000 radnih
časova
•Adapter za utičnicu 12 VDC/30 W sa adapterom za EU, Veliku Britaniju, SAD i dr.
Tehnički podaci:
•Uvećanje 8x - 32x
•Polje objekta Ø 25 do 6,3 mm
•Radno rastojanje 92 mm
41611
STEMI DV4-LED
Art.-br.
015
Uređaji za ispitivanje
O
* DV4 = Double Lens Vario sa faktorom zuma 4.
h Isporučuje se na zahtev: dodatna sočiva 0,3x do 2x.
Gr. proiz. 412
Nastavak na sledećoj strani
Stereo-Zoom Mikroskop STEMI 2000 C
uvećanje 6,5x - 50x
Efikasan kompaktan, stereo mikroskop sa priključkom za kameru, zasnovan na
Greenough principu. Pogodan, između ostalog, i za primenu u obezbeđenju kvaliteta, primenu u
istraživanjima i razvoju, kao i u oblasti obrazovanja.
Ovaj mikroskop daje briljantno oštre slike, sa visokom rezolucijom, čak i pri manjim uvećanjima.
Lak je za korišćenje i ima visoku upotrebnu vrednost za korisnike.
Opis:
•Telo mikroskopa STEMI 2000 C sa velikim faktorom zumiranja 7,7:1 (0,65x do 5x)
•Kontinualno zumiranje ili pomoću Click/Stop funkcije
•Par okulara W-PL 10x/23, 10 x sa naležućim površinama za oči
•Postolje sa stubom Ø 32 mm, visina 260 mm
•Priključak za kameru sa 100/100 prebacivanjem sa okulara na izlaz za kameru
Tehnički podaci:
•Uvećanje 6,5x - 50x
•Polje objekta Ø 35,4 do 4,6 mm
•Radno rastojanje 92 mm
•C-Mount adapter za digitalne i video kamere (opciono)
•Napajanje 220-240 VAC
Opcije:
•Podesiva dodatna sočiva 0,3x do 2x (= moguća radna odstojanja do 286 mm i polja objekta do 118 mm)
•Adapter za kameru (C-Mount) 60 C 1/2"/0,5 x (ostalo na zahtev)
Isporuka: Stalak, glava i telo mikroskopa, okulari, gumeni dodatak za oči, navlaka za zaštitu od prašine
41611
STEMI 2000 C
Art.-br.
105
41611
Adapter kamere 60 C 1/2"/0,5 x
Art.-br.
150
o
o
h Isporučuje se na zahtev: ostali pribor (npr . postolja), izvori hladnog, halogenog ili LED-svetla,
pogledajte br. 41613 na strani 752.
Oprema za digitalnu obradu slike (npr . dhs baza podataka sa slikama na strani 755).
2011/12
Gr. proiz. 412
Telo mikroskopa STEMI 2000 C
sa konzolnim stalkom sa zglobovima
751
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Stereo-mikroskopi sa okularima
Nastavak na sledećoj strani
Stereo Mikroskop
Opis:
•Stereo-mikroskop sa binokularnim tubusom i izmenljivim objektivom 1x i 2x
•10 x okular sa podešavanjem dioptrije
•Stabilni aluminijumaski stalak sa integrisanim prolaznim svetlom (12 V/10 W Halogen) i držačem uzoraka
(Š x D x V = 170 x 237 x 227 mm)1)
•Držač glave mikroskopa sa pogonom preko zupčaste letve i kosim osvetljenjem (12 V/15 halogeno), za
pričvršćivanje za postolje
1) Ukupna visina sa binokularnim tubusom oko 335 mm
Isporuka: Stalak, glava i telo mikroskopa, okulari i gumeni dodatak za oči
Uvećanje (fiksno)
Prečnik polja objekta
Radno rastojanje
41612
Stereo mikroskop
mm
mm
Art.-br.
41613
Rezervna lampa 12 V/15 W (upadno svetlo)
Art.-br.
41613
Rezervna lampa 12 V/10 W (propusno svetlo)
Art.-br.
h Može se isporučiti na zahtev: objektivi, okulari i drugi stalci.
10x i 20x
20 odn. 10
95
010
O
461
O
470
O
Gr. proiz. 412
Nastavak na sledećoj strani
LED-Stereo-Zoom Mikroskopi
Uređaji za ispitivanje
uvećanje 7,5x - 50x
Primena: •Za prostorno posmatranje i obradu komponenata pod mikroskopom
•Mikroskop sa izlazom za kameru (trinokularna verzija), za fotografsku ili video tehničku
dokumentaciju, npr. preko dhs-baze podataka sa slikama, pogledajte na strani 755
Opis:
•Stativ sa upadnim i propusnim svetlom sa velikom osnovnom pločom (Š x D = 330x280 mm), stub (V = 300 mm)
•Podesivo LED osvetljenje (upadno i propusno), snaga 3 W
•Držač mikroskopske glave sa pogonom preko zupčaste letve
•Par okulara, 10-struko uvećanje sa velikim vidnim poljem od 23 mm, sa podešavanjem dioptrije
•Opseg zumiranja 0,75x do 5x (odgovara uveličanju 7,5x do 50x)
Art.-br. 101 binokularna glava mikroskopa, ugao gledanja 35°
Art.-br. 161 mikroskopska glava trinokular, 35° ugao gledanja, deljenje zrakova: Okular 100% ili po
50% desni okular i trinokular izlaz
Opcija: Adapter za kameru (C-Mount) 1/2"/0,65x za art.-br. 161
Tehnički podaci:
•Najmanje radno odstojanje pri uvećanju od 50x : 113 mm
•Prečnik polja objekta kod 7,5x povećanja : 30,7 mm / 50x : 4,6 mm
Isporuka: Stalak, glava i telo mikroskopa, okulari i štitnik od prašine
41613
41613
Binokularni stereo mikroskop Trinokularni stereo mikroskop
101
161
o
O
Art.-br.
165
O
Art.-br. 161
Art.-br.
Adapter kamere 1/2"/0,65x
h Stalci sa podešavanjem nagiba, objektivi (0,3x do 2,0x), okulari (5x do 32x) i okulari sa pločicom
Gr. proiz. 412
sa mrežom na zahtev.
Br. 41613 161 i 165 odgovaraju kao oprema za dhs-bazu podataka sa slikama i pixel-fox, na strani 755.
Nastavak na sledećoj strani
Digitalni LED-Stereo-Zoom Mikroskop DM 143
uvećanje 10x - 40x
Primena: U industriji, bio-medicini, obezbeđivanju kvaliteta, laboratoriji, istraživanju i razvoju, obrazovanju itd.
•Za prostorno posmatranje i obradu komponenata pod mikroskopom
•Izrada slika integrisanom CCD-kamerom
•Mogućnost merenje slike, izrada dokumentacije i izvoz podataka preko softvera Images Plus 2.0
Opis:
Mikroskop:
•Binokularna stereo-mikroskopska glava sa:
– Integrisanim 1/2"-čipom za kameru, 3 MPix (rezolucija 2048 x 1536 Pixel), USB 2.0-izlaz
– Objektiv sa zumom 1x - 4x (faktor zumiranja 1:4), radno rastojanje 80 mm
•Par okulatora za široko polje 10x, vidno polje 20 mm
•Stalak sa stubom sa velikom osnovnom pločom (Š x D = 330x280 mm), stub (V= 300 mm)
•Nosač podesive visne za mikroskopsku glavu
•LED osvetljenje sa upadnim i propusnim svetlom koje je moguće regulisati, snaga 3 W, dug vek trajanja
približno 30.000 h, svetlo: Upadno svetlo 7552 Lux, propusno svetlo 4532 Lux, prosečna temperatura
boje 5500 K
Softver Image Plus 2.0 za:
•Funkcija uveličavanja za povećanje merne tačnosti
•Snimanje slika u standardnom formatu datoteka
•Izvoz podataka (takođe online)
•Obrada slika u realnom vremenu i spajanje slika
•Formiranje izveštaja
•Video snimak sa vremenskim okvirom
•Etalon za kalibraciju
•Davanje zvuka na slikama
•2D merenje slike, npr. za dužine, radijuse, krugove, •Preduslov: Windows XP™ (SP 2), Vista™
uglove, obime različitih geometrijskih oblika
Isporuka: Stalak, glava i telo mikroskopa, okulari, softver, etalon i štitnik od prašine
41613
DM 143
Art.-br.
180
O
Gr. proiz. 412
Softver Images Plus 2.0 za merenje slike
752
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Pribor za stereo-mikroskope sa okularima
Nastavak na sledećoj strani
USB Ručni mikroskopi
Oznaka
USB ručni mikroskop za radno rastojanje
Uvećanja
Vidno polje
41613
oko mm
mm
Art.-br.
41613
Stalak MS-34B
Art.-br.
41613
Stalak MS-35B
Art.-br.
41613
Staklo standardne kalibracije
Art.-br.
AM-413 ZT
AM-413 ZTL
0-50
50-150
10 x - 70 x 200x
10 x - 90x
25,1 x 20,1 do 2,5 x 2,0
19,6 x 15,6 do 4,3 x 3,5
060
070
O
O
080
–
O
–
081
O
090
O
h Na zahtev: Ostali USB-ručni mikroskopi i postolja
USB-ručni mikroskop
AM-413 ZT
sa stalkom MS-34B
Uređaji za ispitivanje
Primena: Manuelno vođeni uređaj za posmatranje slika i merenje, arhiviranje i dokumentovanje delova pod mikroskopom.
Zajedničke karakteristike:
•Plastično kućište sa polarizatorom (idealno za posmatranje površina sa refleksijom)
•Senzor CMOS Color, rezolucija 1,3 MPix (1280 x 1024 Pixel)
•Podesivo LED osvetljenje (8LED dioda)
•'MicroTouch' taster za memorisanje slika/video snimaka u računaru
•Snimanje slika i video materijala (30 slika/s)
•USB 2.0 Interfejs
•Softver DinoCapture:
– Merenje 2D-slike (radijus, prečnik, kružni luk, poligon, ugao), funkcija kalibracije
– Ubacivanje tekstova
– Direktan izvoz očitanih podataka merenja u programu Excel
– Formati za izvoz slike/video materijala: jpg, bmp, avi
– Kompatibilan rad za operativnim sistemima Windows XP, Vista, 7
USB ručni mikroskop AM-413 ZT
•Dimenzije D x D = 32 x 100 mm, težina oko 140 g
Dodatne karakteristike modela AM-413 ZT:
•Uvećanje 10x - 70x,200x
•Za primene na radovima sa malim rastojanjem (0-oko 50 mm)
vidno polje: 25,1 x 20,1 mm do 2,5 x 2,0 mm
Dodatne karakteristike modela AM-413 ZTL:
•Uvećanje 10x - 90x
•Za primenu sa radnim rastojanjima od približno 50-150 mm
vidno polje: 19,6 x 15,6 mm do 4,3 x 3,5 mm
Isporuka: USB-kabl (L = 1,8 m), CD sa softverom DinoCapture
Oprema:
•Art.-br. 080: stativ MS-34B za USB ručni mikroskop AM-413 ZT
držač mikroskopa sa opcijom fokusiranja (oko 50 mm) stub se može okretati za 360°
dimenzije š x d x v oko 80 x 120 x 130 mm
•Art.-br. 081: stativ MS-35B za USB ručni mikroskop AM-413 ZT i AM 413 ZTL
Softver DinoCapture
držač mikroskopa podesiv po visini (oko 200 mm) sa mogućnošću fokusiranja (oko 50 mm) stub se može
okretati 360° dimenzije š x d x v oko 150 x 220 x 305 mm
•Art.-br. 090: staklo etalon za kalibraciju
Dužina skale/podela (u mm): 70/0,5 mm, 10/0,1 mm, 2/0,01 mm, 2/0,05 mm
Dimenzije etalona: D x Š = 76 x 26 mm, debljina 2 mm
USB-ručni mikroskop
AM-413 ZTL
sa stalkom MS-35B
Gr. proiz. 412
Nastavak na sledećoj strani
Izvor hladnog svetla LED
za optičke vodove sa optičkim vlaknima
Model: U obliku labudovog vrata ili svetlost koja se razdvaja pomoću prstena
Oprema:
•Usmerivač svetlosti u obliku labudovog vrata, 2-kraki, dužina provodnika svetla 550 mm
•Svetlost koja se razdvaja pomoću prstena sa dodatkom za fokusiranje Ø 8,3 mm, prihvat-Ø 66 mm, sa
adapterom za prstenastu lampu Ø 66/58 mm, dužina usmerivača svetlosti 800 mm
•Opcija (samo za svetlost koja se razdvaja pomoću prstena): Univerzalni adapter Ø 38-58 mm, za
mikroskope kod kojih nije moguće pričvršćivanje pomoću standardnog prstena sa svetiljkama Ø 66 mm.
Izvor hladnog svetla
Dnevno svetlo
Svetlost
Vek trajanja
Ventilator
Napajanje
41613
Izvor hladnog svetla
Art.-br.
41613
Univerzalni adapter Ø 38-58 mm
Art.-br.
41613
Usmerivač svetlosti u obliku labudovog vrata,
2-kraki, dužina 550 mm
Art.-br.
LED F1
5500
> 100 W Halogena lampa
do oko 50000 sati
bez buke
100-240
(univerzalni mrežni adapter)
Metal
635
O
631
o
640
41613
Prstenasto svetlo sa dodatkom za fokusiranje,
sa adaperom, za prstenasto svetlo Ø 66/58 mm
Art.-br.
O
645
K
W
h
V
Kućište
Izvor hladnog svetla LED F1
sa usmerivačem svetlosti u obliku labudovog vrata
Art.-br. 635 i 640
o
h Na zahtev:
Ostali usmerivači svetlosti u obliku labudovog vrata i svetlosti koje se razdvajaju pomoću prstena,
držači sočiva i sočiva za fokusiranje (za usmerivače svetlosti u obliku labudovog vrata).
2011/12
Gr. proiz. 412
753
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Pribor za stereo-mikroskope sa okularima
Nastavak na sledećoj strani
LED Hi-Power Reflektor 2-kraki
Primena: Za različite zahteve osvetljenja u oblasti mikroskopije
Opis:
•Dva LED HI Power reflektora na fleksibilnim krakovima u vidu labudovog vrata dužine 350 mm;
svetlosna snaga 70 klx pri radnom rastojanju do 80 mm, temperatura boje 5000 K (dnevno svetlo)
Štitnik kabla u kracima, dužina 350 mm, jednostavna montaža na stalak sa stubom sa opcionim
adapterom
•Upravljačka jedinica za kontinualnu regulaciju osvetljenosti, svetla se mogu odvojeno uključiti
•Adapter za utičnicu, 100-240 V, sa adapterima za strane zemlje
Isporuka: LED Hi-Power reflektor, sa 2 kraka, upravljačka jedinica i adapter za utičnicu
Opcija: Adapter za montažu na stalcima mikroskopa sa okruglim stubom Ø 35/32 ili 25 mm
41613
Oznaka
LED Hi-Power reflektor 2-kraki
Opciono: Adapter
Art.-br.
760
765
O
O
h Ostali adapteri za standardne varijante, na zahtev.
Gr. proiz. 412
Dvokraki LED Hi-Power reflektor
postavljen na stalak mikroskopa
(mikroskop ne spada u sadržaj isporučenog paketa)
Uređaji za ispitivanje
Adapter (Art.-br. 765)
Nastavak na sledećoj strani
LED Prstenasto svetlo
bez i sa segmentnim upravljanjem
Primena: Za intezivno, homogeno osvetljenje komponenti, bez senki
Opis:
Art.-br. 676 Prsten sa LED-svetiljkama bez segmentnog upravljanja
Upravljačka jedinica:
•Kontinualno podešavanje osvetljaja
•Nečujni rad bez vibracija
•Dvopolni priključak svetlosne jedinice (npr. LED prstenasto svetlo i LED univerzalno propusno svetlo (br.
41613 682))
Mrežni adapter, 100-240 V, sa internacionalnim adapterima u zavisnosti od zemlje
LED jedinica za osvetljavanje:
•Prstenasta lampa 40 LED sijalica, boja svetlosti 5000 K (dnevna svetlost)
•Prečnik prihvata 66 mm, dužina kabla 1000 mm
Adapter za prstenasto svetlo Ø 66/58 mm
Art.-br. 682 LED prstenasto svetlo sa segmentnim upravljanjem
Upravljačka jedinica:
Model kao art.-br. 676, ali dodatno i:
Taster za izbor segmenta i rotacije (LED-pokazivač aktiviranog segmenta
Mrežni adapter, 100-240 V, sa internacionalnim adapterima u zavisnosti od zemlje
LED jedinica za osvetljavanje:
Model kao art.-br. 676, ali dodatno i:
•Segmenti po izboru: Četvrtina kruga, polovina kruga, 2 četvrtine kruga koje su jedna naspram druge, pun
krug
•Rotacija izabranih segmenata u oba pravca okretanja (ulevo/udesno)
Adapter za prstenasto svetlo Ø 66/58 mm
Isporuka: LED-prstenasto svetlo bez/sa segmentnim sistemom upravljanja, upravljačkom jedinicom,
mrežnim utikačem i adapterom za prstenasto svetlo
Opcije: Za posmatranje reflektivnih površina
Art.-br. 690 Difuzor za LED prstenasto svetlo (npr. za staklo)
Art.-br. 691 Komplet polarizacionih filtera za metalne površine
Art.-br. 692 LED-univerzalna propusna svetlost za dodatno osvetljanje pomoću propusne svetlosti
predmeta koji se ispituju (priključivanje se vrši na drugom ulazu upravljačke jedinice za prsten
sa LED svetiljkama)
41613
LED prstenasto svetlo bez segmentnog upravljanja
Art.-br.
41613
LED-prstenasto svetlo sa segmentnim upravljanjem
Art.-br.
41613
Opcija: Difuzor za prsten sa LED svetiljkama
Art.-br.
41613
Opcija: Set filtera za polarizaciju
Art.-br.
41613
Opcija: Univerzalna propusna svetlost
Art.-br.
h Na zahtev: ostali adapteri za standardne mikroskope
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
754
676
o
682
O
690
o
691
o
692
o
Gr. proiz. 412
Uključeno u isporuku: Art.-br. 682
Prikaz po segmentima (art.-br. 682)
Difuzor
Set filtera za
polarizaciju
Prsten sa LED svetiljkama (art.-br. 682)
sa opcionom univerzalnom propusnom svetlošću (art.-br. 692)
2011/12
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Digitalna obrada slike
Nastavak na sledećoj strani
Digitalna obrada slike
celokupno rešenje za QS, laboratoriju, metalografiju
Kompletan radni tok u jednom softveru: od snimanja slike do krajnjeg izveštaja!
dhs Baza podataka sa slikama® povezana sa: mikroskopima, stereomikroskopima, makroskopima,
reprostativima, raster elektronskim mikroskopima, endoskopima, interferometrima, rendgenskim
uređajima, itd.
dhs baza podataka sa slikama® podržava na hiljade instalacija širom sveta (industrija, istraživanje,
BioMed itd.), pogodna je za pojedinačne instalacije u manjim preduzećima isto kao i u kompleksnim
mrežama za velike koncerne.
Oblast primene dhs baze podataka sa slikama®:
Mikroskop-radno mesto
Uređaji za ispitivanje
•Snimanje
•Arhiviranje
•Obrada
•Analiza
•Dokumentacija
Inovativni alat za:
Ulaznu kontrolu robe, laboratorije, kontrolu proizvodnje, ilustrovanu dokumentaciju, analizu slike, procenu
kvaliteta površina, 2D merenje bez dodira, analizu kvara, merenje vara, analizu liva, ocenu čestica i pora,
određivanje stepena zračenja itd.
Vaše prednosti sa dhs-bazom podataka sa slikama®:
•Svi radni koraci u jednom softveru
•Modularni koncept koji štedi budžet
•Najjednostavnija upotreba
•Perfektno povezivanje sa MS Office™
•Veoma kratka faza memorisanja
•Individualna mogućnost prilagođavanja korisniku
•Postojeća oprema se može i dalje koristiti
dhs servis:
Softver, obuka, usluge, servis paket i hardver - u kompletu, na jednom mestu.
Baza podataka sa slikama (osnovni modul)
Merač slike
Rekonstrukcija ivica
Merenje debljine sloja
Panoramska slika
Analiza liva
Hardver: Kamere iz dhs-MicroCam® serije (izbor)
Da li ste zainteresovani za prezentaciju proizvoda dhs baze podataka sa slikama® ?
Molimo obratite nam se!
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
Gr. proiz. 412
Primer izrade izveštaja
755
Optički uređaji za posmatranje i kontrolu
Analiza preostale nečistoće
Nastavak na sledećoj strani
Digitalna kamera i softver za obradu slike pixel-fox®
verzija za slikanje, merenje i čuvanje slika
Primena: U industriji, biomedicini, osiguravanju kvaliteta, laboratorijama, istraživanjima i razvoju, u oblasti
obrazovanja i dr.
Model i isporuka:
Digitalna kamera 3,1 MPix sa:
•C-montažni navoj, za adaptaciju na sve mikroskope, makroskope, endoskope itd., koji poseduju ovaj
standardizovani adapter, npr. br. 41611 105 na strani 751 ili br. 41613 161 na strani 752.
•USB 2.0-port, za brz prenos podataka na PC, za dinamičku sliku na monitoru PC-ja i brz prenos prilikom
memorisanja slika
Softver za obradu slika: Može se isporučiti na različitim jezicima DE/EN/FR/IT/ES
•Pregledna grafička korisnička površina, sa jednostavnim korišćenjem
•Prihvat slika sa parametrizacijom
•Dvodimenzionalno merenje slika
•Merne funkcije: duži, radijusa, površi, uglova, nagiba
•Dodatne funkcije: razmernici, natpisi (strelice i tekstovi), blendiranje lenjira, online-prikaz mernih
vrednosti, ukrsnici itd.
•Memorisanje digitalnih slika na hard disk ili na mrežnu disk jedinicu kao dateoteke u jpg-, bmp- ili png
formatu
•Preduslov: Operativni sistem Windows XP™ (SP3), Vista™ili 7™.
Etaloni za kalibraciju (precizna merna skala)
41614
Art.-br.
2-D merenje slike
105
o
Gr. proiz. 412
Uređaji za ispitivanje
Digitalna kamera
Nastavak na sledećoj strani
dhs-Cleanalyzer® za profesionalnu analizu preostale nečistoće
Primena:
Visoki zahtevi u pogledu funkcionisanja, kvaliteta i veka trajanja industrijskih proizvoda zahtevaju njihovo
čišćenje koje neće biti samo ekonomično i u skladu sa pravilima zaštite čovekove okoline, već i zahtevaju
pouzdanu i ponovljivu analizu njihove čistoće. Stoga proizvođači kao i kupci delova– koji po pravilu čine
osnovu za dalji proizvodni proces – moraju da sve češće analiziraju i dokumentuju postojeću zaostalu
nečistoću (stepen čistoće).
Pomoću dhs-Cleanalyzer® možete analizirati i dokumentovati filtere (na kojima se skupljaju čestice nakon
procesa čišćenja). Pri tome dhs-uređaji rade prema dotičnim standardima, npr. VDA Sl. 19 i ISO 16232.
Fabrički standardi i standardi kupca se mogu jednostavno implementirati. Ugradnjom modernih
komponenti hardvera i softvera korisnik dobija alate pomoću kojih ergonomski optimizira i ubrzava –
potrebne radne korake – u zavisnosti od nivoa nadgradnje manuelnog, ali i potpuno automatskog sistema.
Varijante isporuke:
•dhs-Cleanalyzer® Advanced (50 μm)
poluautomatski sistem sa visokim komforom pri radu, x/y-pokretni sto, grafička analiza prema VDA
sl. 19, ISO 16232, ISO 4406, kao i fabričkom standardu odn. standardu kupaca, merenje čestica od
50 μm
•dhs Cleanalyzer® Professional (5/15 μm)
kao varijanta Advanced, potpuno automatski sistem visoke preciznosti merenja i mogućnosti recikliranja,
merenje čestica od 5 μm odn. 15 μm, naročito pogodno kada ima više uzoraka
•dhs-Cleanalyzer® Stereo (5 μm)
kombinovani uređaj za pregledno posmatranje stereo mikroskopom (binokularni) i mogućnošću analize
čestica do 5 μm zahvaljujući izmenjivoj optici i uspravno usmerenom zraku.
•dhs-Cleananlyzer® Scan
Osnovno rešenje za standardno ispitivanje filtera korišćenjem visokokvalitetnog ravnog skenera. Skener
je moguće zameniti drugim dhs uređajima ako se povećaju zahtevi u vezi parametara analize.
Softver koji se koristi za analizu ostaje isti i može da se koristi dalje = sigurnost vaše investicije!
•Proširena upotreba postojećih laboratorijskih mikroskopa
pod određenim uslovima moguće je postojeće mikroskope adaptirati, te se mogu upotrebljavati za
'analizu ostatka nečistoće' (zahtevano tehničko ispitivanje pomoću dhs).
Mogućnost integracije u dhs-bazu podataka sa slikama®, naročito po pitanju arhiviranja podataka i
automatske izrade izveštaja
dhs-Cleanalyzer® Professional
Procena čistoće
(VDA slika 19)
Filter sa česticama nečistoće nakon
procesa čišćenja
Da li ste zainteresovani za prezentaciju proizvoda?
Molimo obratite nam se!
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
756
Analiza filtera zbog
određivanja zaostale nečistoće uz pomoć
dhs-Cleanalyzer®
Gr. proiz. 412
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Uređaji za ispitivanje
Provera tvrdoće se danas koristi kako u proizvodnji i u ispitnim laboratorijama tako i u oblasti osiguravanja kvaliteta.
Klasični postupci za proveravanje čvrstoće baziraju se na standardnim metodama, kao npr. metode po Brinelu EN ISO 6506, Vikersu EN ISO 6507 i
Rokvelu EN ISO 6508.
Kod ovih uređaja, koji su u većini slučajeva stacionarne prirode, veličina ili dubina otiska predstavlja, u odnosu na upotrebljenu kontrolnu silu, bazu tvrdoće
materijala.
Pored ovih uređaja rasprostranjena je upotreba i mobilnih uređaja za ispitivanje tvrdoće. Najčešće korišćeni postupci su:
•Udarno ispitivanje tvrdoće: POLDI čekić (videti br. 42110, na strani 757)
•Testiranje tvrdoće pri padu: Uređaj za ispitivanje F1 (br. 42140, na strani 757)
•Ispitivanje tvrdoće metodom odskoka: Uređaji za ispitivanje DynaPocket Plus, DynaMIC, kao i uređaji ORlON D100 i D400 (br. 42155 i 42160, na strani 758
i na strani 759).
Kod ovog postupka udarno telo sa kuglom od tvrdog metala se pomoću opružne sile i definisane brzine potiskuje na površinu za ispitivanje. Meri se odnos
brzina udara i odskoka udarnog tela, a zatim se na osnovu toga izračunava vrednost tvrdoće u Leeb (HL).
•Provera tvrdoće po UCI: Uređaji za ispitivanje MIC 10 i ORlON UCI 1500 (br. 42170, na strani 760 i na strani 760)
Kod ovog modifikovanog Vikers postupka se postavlja oscilirajuća šipka sa Vikers dijamantom u ultrazvučnim oscilacijama (70Hz) i sa definisanom opružnom
silom pritiska na deo. Meri se promena frekvencije (prigušenje), koja se dobija proizvedenim utiskom od strane Vikers dijamanta u odnosu na kontaktnu
površinu. To znači, što je materijal za ispitivanje mekši, to dijamant prodire dublje. Analogno, velika kontaktna površina dovodi do značajnog pomeranje
frekvencije.
Karakteristične vrednosti ovih metoda provere, koje se baziraju na različitim fizičkim principima, sa svojim dotičnim skalama tvrdoće, nisu u skladu sa normiranim
postupcima za ispitivanje tvrdoće!
Kada je tvrdoću, izmerenu pomoću ovih uređaja, potrebno predstaviti u skladu sa normiranim postupcima po Rokvelu, Brinelu ili Vikersu, onda je iste neophodno
konvertovati. Dotična konverzija se kod ovih uređaja vrši pomoću sačuvanih grupa materijala. Prilikom konverzije obraća se pažnja na različite faktore kao npr.
geometrija i masa dotičnog dela, struktura površine.
Kod ovih konvertovanih vrednosti se ne radi o realnim vrednostima po Rokvelu, Brinelu ili Vikersu, jer nisu određeni na osnovu normiranih postupaka!
Nastavak na sledećoj strani
Mobilni sistem udarnih ispitivača tvrdoće POLDI
Primena: Za indirektno utvrđivanje tvrdoće po Brinelu materijala od čelika, bronze, aluminijuma, bakra,
mesinga, sivog i tvrdog liva.
Pogodan za komponente težine od oko 5 kg.
Isporuka: U kutiji, sa šipkom za upoređivanje (čvrstoća 686,7 N/mm2), merna lupa sa 8-strukim
uvećanjem, 1 set tabela.
Broj
Oznaka
42110 Udarni ispitivač tvrdoće sistem POLDI
N/mm2
Rezervna šipka za upoređivanje, tvrdoća 686,7
Rezervna šipka za upoređivanje, tvrdoća 706,3 N/mm2
42112 Dodatna tabela za čelik, liveno gvožde, bakar, legure aluminijuma, valjani mesing,
liveni mesing, bronzu, liv
42113 Rezervni držač kugle kompletan
42111
Art.-br.
010
O
–
010
015
010
–
–
–
O
O
O
–
O
010
Gr. proiz. 421
Nastavak na sledećoj strani
Mobilni uređaj za određivanje tvrdoće pri udarnom opterećenju F1
sa elementom za blokiranje slobodnog pada
Primena:
Mobilni merač tvrdoće na većim radnim komadima (od oko 1 kg mase). Čekić sa slobodnim padom udara
vertikalno na površinu, koja se ispituje, a zatim se odbija nazad. Na najvišoj tački odbijanja čekić se
zadržava pomoću uređaja za hvatanje. Hod pri odbijanju prikazuje se preko skale a pomoću tabele se
određuju vrednosti tvrdoće u HB/HV/HRC i vrednost zatezne čvrstoće.
Isporuka:
Uređaj za određivanje tvrdoće, sa tabelom, u drvenoj kutiji.
42140
Art.-br.
010
O
Gr. proiz. 421
2011/12
757
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Primena - skleroskopi
Primena: Provera tvrdoće kod masivnih materijala G > 5 kg (G < 5 kg na stabilnoj podlozi) kao što je čelik, liveni materijali (npr. sivi liv, nodularni liv), liv legura
aluminijuma, mesing, bronza, kovane legure bakra. Kovani, valjani i liveni materijali.
Nastavak na sledećoj strani
Krautkramer mobilni skleroskop DynaPOCKET PLUS i DynaMIC
Uređaji za ispitivanje
Model DynaPOCKET PLUS: Kompaktni, digitalni skleroskop sa integrisanim udarnim uređajem, tip D
(probijač, kugla od tvrdog metala Ø 3 mm), LCD prikaz, tastatura sa folijom.
Model DynaMIC D(1): Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće metodom odskoka koji se sastoji od:
•Aparata za očitavanje sa LCD-očitavanjem i pozadinskim osvetljenjem, funkcijskim i upravljačkim
tasterima
•Posebnog udarnog uređaja tip D, dužine 160,5 mm sa utiskivačem tj. kuglom od tvrdog metala Ø 3 mm(2)
Karakteristike:
Standardi
Mogućnost kontrole nezavisno od pravca
Pokazivač tvrdoće po izboru
Merno područje, u zavisnosti od grupe materijala
Unete tabele za proračunavanje
Statističko izračunavanje
Napajanje: baterije (3)
Fabrički sertifikat uporednog bloka za tvrdoću
DynaPOCKET PLUS
DynaMIC D
ASTM A956 i DiN 50156
putem patentirane obrade signala
HL (tvrdoća-leb), HS (tvrdoća po Šoru za čelik), HV, HB, HRC,
HRB, N/mm²
Npr. 150-1000 HL (za nisko legiran čelik)
9 grupa materijala
9 grupa materijala (*)
Srednja vrednost
2 x Micro 1,5 V, tip AAA
2 x Mignon 1,5 V, tip AA
X
DynaPOCKET
(*)
5 grupa materijala se može slobodno programirati
Opcije:
(1) DynaMIC D DL (DL = Datenlogger, sakupljač podataka) sa interfejsom RS232C, internom i eksternom
memorijom za podatke (kartica podataka) i mogućnost izvoza podataka na računar (neophodno: softver
UltraHARD)
(2) Ostali udarni uređaji (npr. tip G sa L = 265 mm i utiskivačem 5 mm za masivne delove)
(3) Baterije NiMH
Isporuka DynaPOCKET PLUS:
Uređaj sa dodacima za proveru Ø 20 i Ø 13,5 mm, uporedni blok za tvrdoću sa fabričkim sertifikatom,
baterije, četkica za čišćenje, kofer za transport
Isporuka DynaMIC D:
Indikatoriski uređaj, odvojeni udarni uređaj D, kontrolni dodaci Ø 20 i Ø 13,5 mm, uporedni blok za tvrdoću
sa fabričkim sertifikatom, baterije, četkica za čišćenje, kofer za transport
42155
DynaPOCKET PLUS
Art.-br.
010
42160
DynaMIC D
Art.-br.
O
011
DynaMIC / indikatorska jedinica i udarni uređaj D
o
h Na zahtev: Set dodataka za proveru za konkavne i konveksne površine.
Oprema za nošenje i oprema za postavljanje (DynaMIC).
Rezervne baterije tipa AAA, pogledajte br. 56815 011, tipa AA, pogledajte br. 56815 021
na strani 1239.
758
Gr. proiz. 486
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće D100 i D400
Model D100: Kompaktni, digitalni skleroskop sa integrisanim udarnim uređajem, tip D (utiskivač, kugla od
tvrdog metala Ø 3 mm) i steznom čaurom za stezanje udarnog uređaja, LCD prikaz, 2 komandna tastera.
Jednostavna upotreba.
Model D400: Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće metodom odskoka, koji sadrži:
•Indikatorski uređaj sa velikim LCD-displejem i osvetljenjem displeja, funkcijskim i kontrolnim tasterima
•Posebni udarni uređaj tip D, dužina 145 mm, sa utiskivačem, kugla od tvrdog metala Ø 3 mm
Karakteristike:
ORION D100
Tolerancija greške (vezano za HL 800)
Merno područje, u zavisnosti od grupe
materijala
Unete tabele za preračunavanje
Memorija podataka (max. broj vrednosti
tvrdoće)
Statističko izračunavanje
Podešavanje graničnih vrednosti i alarma
kod prekoračenja/
pada ispod dozvoljene vrednosti
Interfejs RS232
Softver za prenos podataka u Excel uklj.
priključni kabl
Napajanje
Fabrički sertifikat uporednog bloka za
tvrdoću
Merenje neravnih površina
ORION D400
ASTM A956 i DiN 50156
X
HL (tvrdoća po Leebu), HS (tvrdoća po Šoru za čelik),HV, HB, HRC, HRB,
HRA (samo D400)
0,6 %
0,5 %
npr. 200-960 HL
npr. 200-900 HL
99
9 grupa materijala
1974, sa datumom i vremenom
Srednja vrednost, maks., min.
1
ORION D100
sa uporednim blokom za tvrdoću
1 stezni vijak
Srednja vrednost, maks, min, histogram,
broj merenja
X
X
X
Akumulator (9V E-blok)
X
Rmin = 7 mm
Uređaji za ispitivanje
Standardi
Merenje sa prethodno izabranim smerom
merenja
Pokazivač tvrdoće po izboru
Baterije/akumulatori 2x Mignon 1,5 V, tip
AA
X
Rmin = 30 mm (sa opc. dodatkom za proveru
10 mm
Isporuka D100: Sa dodacima za proveru Ø 20 i Ø 14 mm, uporedni blok za tvrdoću sa fabričkim
sertifikatom, akumulator 9 V, punjač sa adapterom za strane zemlje (D), četka za čišćenje, kofer za
transport
Isporuka D400: Indikatorski uređaj, udarni uređaj D, blok za upoređivanje tvrdoće sa fabričkim
sertifikatom (vrednost HLD), softver sa priključnim kablom, baterije, vezivna pasta, četka za čišćenje,
transportni kofer
42155
42160
ORION D100
ORION D400
Art.-br.
100
Art.-br.
O
115
ORION D400
O
h Set dodataka za proveru za konkavne i konveksne površine za model D400, na zahtev.
Rezervna baterija E-blok, pogledajte br. 56815 151, tip AA, pogledajte br. 56815 021
na strani 1239.
Baterije tip AA, pogledajte br. 56815 122 na strani 1239.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
Gr. proiz. 423
759
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
UCI-Uređaj za ispitivanje tvrdoće
UCI = Ultrasonic Contact Impedance (ultrazvučna impedansa kontakta). Modifikovani Vikers-postupci ispitivanja tvrdoća prema standardu ASTM A1038 odn.
DIN 50159 (MIC 10 i MIC 20).
Nastavak na sledećoj strani
Krautkramer mobilni UCI uređaji za ispitivanje tvrdoće MIC 10
Uređaji za ispitivanje
Primena: Kaljeni materijali i površine, delovi tankih zidova (cevi), promena tvrdoće na zavarenim mestima,
teško pristupačna mesta, ozubljenja, prevlake.
Opis: Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće koji se sastoji od indikatorske jedinice i odvojene sonde.
•Merni opseg 20-1740 HV
•Konverzija HV, HB, HRC, HRB, N/mm2 (samo merna sonda 98 N) u skladu sa DIN 50150 i ASTM E 140
•Prikaz pojedinačne i srednje vrednosti, prekoračenja graničnih vrednosti, optički i akustični
•Zadavanje graničnih vrednosti
•Funkcija kalibrisanja sa dodatnom mogućnošću kalibracije za specifične materijale
•7 ručnih mernih sondi po izboru
•Merenje nezavisno od pravca, merenje zakrivljenih površina (neophodna oprema za dodatke za proveru)
Isporuka:
Art.-br. 010 (bez merne sonde) sa baterijama 2 x Mignon 1,5 V, tip AA, kofer za transport
Art.-br. 100 za bokove zuba i delove sa tankim zidovima
Art.-br. 110 univerzalno upotrebljiv i za kaljene ivice i nitridne slojeve
Art.-br. 120 za male kovane delove, zavarene spojeve
Ostali pribor: Ručne i motorne merne sonde, blok za upoređivanje tvrdoće, oprema za nošenje i
postavljanje
Opcije:
•MIC 10 DL (DL = uređaj za prikupljanje podataka) sa interfejsom RS232C, internom i eksternom
memorijom za podatke (kartica podataka) i mogućnost eksportovanja podataka na računar (neophodan
softer UltraHARD)
•MIC 20, kombinovani uređaj za ispitivanje tvrdoće prema skleroskopskoj metodi i metodi UCI (standardi
DIN 50156 i ASTM A956/A1038)
Indikatorska jedinica i ručna merna sonda
42170
Oznaka
Indikatorska jedinica MIC 10 (osnovna verzija) – bez ručne merne sonde –
Ručna merna sonda 10 N, sa priključnim kablom
Ručna merna sonda 50 N, sa priključnim kablom
Ručna merna sonda 98 N, sa priključnim kablom
Art.-br.
010
100
O
o
110
120
O
o
h Rezervne baterije Mignon 1,5 V, tip AA pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Primer primene
Gr. proiz. 486
Nastavak na sledećoj strani
Mobilni UCI uređaj za ispitivanje tvrdoće UCI 1500
Primena: Za skoro sve kaljene materijale i površine, pogotovo za sitnozrne materijale sa tankim zidovima i
legure. Pogodan za merenje tvrdoće šavova zavara, prevlaka, kao i za ispitivanje ozubljenja, odn.u
žljebovima, slepim otvorima (od Ø 5 mm).
Opis:
•Kompaktni pokazivač sa grafičkim LCD ekranom i pozadinskim osvetljenjem, upravljački tasteri,
interfejs RS232C
•Ručna standardna sonda 50N sa dijamantskim utiskivačem, kontaktna površina 1 mm / ugao konusa
136° i priključni kabl
•Softver za prenos podataka na PC/Excel, predstavljanje pojedinačnih vrednosti, statističko
izračunavanje (min., maks., srednja vrednost)
Tehnički podaci:
Jedinice tvrdoće
Opcija memorisanja materijala
Merna područja (metal) / granice greške u odnosu na
očitanu vrednost
Pokazivač
Kalibracija
Memorija
Min. debljina materijala
Provera tvrdoće za nanete slojeve
Kontrola tvrdoće neravnih površina
Ostale ručne sonde
Napajanje
Dimenzije prikaznog uređaja (Š x V x D)
Dužina standardne merne sonde 50N
HV, HB, HRB, HRC, HS, zatezna čvrstoća, 3 dodatna se mogu
programirati po izboru
do 5 po jedinici tvrdoće
Vikers: 240-940 HV / 3,6 %
Brinel: 90-460 HB / 3,6 %
Rokvel: 20-70HRC / 3,6 %
Pojedinačna ili srednja vrednost
1- / 2-tačke, srednja vrednost (nmaks = 10), specifično prema
materijalu
maks. 6000 mernih vrednosti, podela do 12 grupa
2 mm
min. 100 μm, sa sondom 50N
min. 30 μm, sa sondom 10N (opcija)
Da (delimično potrebni probni dodaci)
3 (opcija)
Baterija / E-blok, vreme rada približno 10 h
80 x 30 x 150 mm
145 mm
UCI 1500 sa dodacima za proveru Ø 5 mm na mernoj
sondi i opcionom pločicom za poređenje tvrdoće
Isporuka: Indikatorski uređaj, standardna merna sonda 50N, dodatak za proveru Ø 5 mm, baterija 9 V,
punjač, RS232 priključni kabl, adapter kabla RS232 / USB, CD sa softverom za prenos podataka i analizu
u programu Excel, kofer za transport
42170
Art.-br.
h Rezervni akumulator E-blok, pogledajte br. 56815 151 na strani 1239.
Na zahtev: Merna sonda 50N u dužini od 70 mm. Dodatak za proveru iskrivljenih površina.
ORION UCI 1500 sa mernom sondom 10N dužine 70 ili 145 mm.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
760
600
O
Gr. proiz. 423
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Šoru
Nastavak na sledećoj strani
SHORE Uređaji za ispitivanje tvrdoće
Primena:
Za određivanje tvrdoće po Šoru A i D prema DIN 53505 i DIN EN ISO 868. Vrednost tvrdoće se prikazuje u
SHORE-mernim jedinicama. Uređaji se mogu sa ispitnim stalcima koristiti i za serijsko ispitivanje.
SHORE A: Mekana guma, elastomeri, proizvodi od prirodnog kaučuka, neopreni, plemenite veštačke
smole, poliester, meki PVC itd.
Minimalna debljina materijala koji se proverava: 6 mm.
SHORE D: Tvrda guma, tvrdi plastični materijali, akrilno staklo, polistirol, čvrsti termoplasti, resopal,
štamparski valjci, vinilske ploče, acetat celuloze
Minimalna debljina materijala koji se proverava: 6 mm.
Oznaka
42195
42196
Br. 42195 012
Art.-br.
012
017
022
027
010
050
110
HP-A Shore A sa kontrolnim sertifikatom
HP-AS, Shore A sa kontrolnom kazaljkom i sertifikatom
HP-D, Šor D sa kontrolnim sertifikatom
HP-DS, Šor D sa kontrolnom kazaljkom i sertifikatom
Ispitni stalak BS 61 ll, upotrebljiv za sve Šor-skleroskope HP-A, HP-D i HP-E
Teg ispitnog stalka BS 61 II za ispitivanje tvrdoće po Šoru D
Kontrolni element 40 po Šor metodi * sa kontrolnim sertifkatom
O
O
o
o
o
o
O
Gr. proiz. 426
* Za proveru mernog puta utiskivača pri Shore 40.
h Digitalni skleroskop HP-E za Shore metodu A i D na zahtev.
Br. 42195 027, 42196 010 i 050
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu
Postupak ispitivanja tvrdoće: standardno ispitivanje tvrdoće po Rokvelu u skladu sa DIN EN ISO 6508
•Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu: Opseg opterećenja 1.470 N – 981 N – 588 N
(nivoi opterećenja 150 - 100- 60)
•Super Rokvel ispitivanje tvrdoće: Opseg opterećenja: 441,5 N – 294,3 N – 147,15 N
(nivoi opterećenja 45 - 30- 15)
Modeli:
DUROCHECK RA: Mehanička varijanta, ručni proces ispitivanja
DUROCHECK RD: Elektronski model, automatski proces merenja
Model a Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu DUROCHECK RA:
•Osnovna jedinica sa kontrolnom visinom od maks. 295 mm, prepust 220 mm
•Vreteno podesivo po visini (ručni točkić)
•Ručni izbor potrebnog nivoa opterećenja, pomoću bočno postavljene preklopne poluge
•Predopterećenje 29,43 N i 98,1 N (poslednji se može podesiti dodatnom težinom)
•Komperater sa dvostrukom skalom Ø 80mm, vrednosti podeoka skale 1 i 0,2 Rokvel
jedinice
Model a Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu DUROCHECK RD:
•Osnovna jedinica i vertikalno podesivo vreteno kao DUROCHECK RA
•Integrisani merni računar sa velikim LCD ekranom, osvetljenjem ekrana i osetljivim
na dodir (Touch-Screen)
DUROCHECK RD
DUROCHECK RA
•Automatski merni ciklus, elektronski upravljan
sa opcijom donjeg ormana
sa opcijom donjeg ormana
•Automatsko prebacivanje predopterećenja (29,83 N za Super-RockweIl, 98,1 N za RockweIl)
•Podešavanje stepena tereta preko integrisanog tega i bočnog okretnog prekidača
•Interfejs: USB, RS232C, Ethernet LAN
•Softver:
– višejezični, jednostavno korišćenje (ekran na dodir)
– izvođenje i prikaz pojedinačnih merenja odn. niza merenja
– zadate vrednosti i unos graničnih vrednosti tolerancije sa funkcijom Ide/Ne ide
– obimne numeričke i grafičke statističke funkcije
– konverzija u druge skale tvrdoće po DIN EN ISO 18265
– izvoz podataka (format .xls ili .txt)
Isporuka:
Rokvel uređaj za ispitivanje tvrdoće DUROCHECK
•2 izmenjiva, ravna ispitna stola Ø 60 mm i Ø 150 mm za kockaste delove
•2 izmenjiva stola sa prizmama za prihvat cilindričnih delova do Ø 14 mm i Ø 62 mm
DUROCHECK RD Rezultati provere
•Rockwell dijamantski probijač sa konusom 120° (HRA / HRC / HRN)
•Probijač od tvrdog metala sa kuglom Ø 1/16" (HRB / HRF / HRT)
•Kapa za zaštitu od prašine, priručnik sa tabelama za konverziju
Opcije: Donji ormani sa čeonim vratima i policom
Model
DUROCHECK RA DUROCHECK RD
605
615
42253
Art.-br.
42253 Orman V x Š x D = 650x700x600 mm za korišćenje isključivo u
Art.-br.
160
42253 Orman V x Š x D = 850x700x600 mm
Art.-br.
165
O
O
sedećem položaju
o
O
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
Gr. proiz. 429
Donji orman H = 650 mm ili H = 850 mm
761
Uređaji za ispitivanje
Broj
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Stacionarni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Univerzalne mašine za ispitivanje tvrdoće Q250 / Q750 / Q3000
Primena: Postupak provere tvrdoće u skladu sa standardima: Brinell DIN EN ISO 6506, Vickers
DIN EN ISO 6507, RockweIl DIN EN ISO 6508, Knoop DIN EN ISO 4545, provera plastičnih masa
DIN EN ISO 2039 kao i ASTM i Nadcap standardima (za proveru tvrdoće u vazduhoplovnoj industriji)
Model: Raspoložive u varijantama MS (ručni mali), M (ručni) i E (elektronski), t.j. ukupno 9 modela sa
sledećim razlikama:
•Različiti opsezi opterećenja
•Kontrolne visine 230 odn. 450 mm
•Manuelno ili motorno podešavanje visine ispitne jedinice
•Veličina stola koji služi kao oslonac
Konfiguracija i tehnički podaci:
Modeli
Opseg opterećenja
Q250
9,81-2450 N
(stepen opterećenja
1-250)
MS, M, E
Modeli MS i M
Model
Kontrolna jedinica- ručno podešavanje
(ručni točkić)
Kontrolna jedinica- podešavanje visine
motorno (asinhroni motor)
Kontrolna visina/prepust 2301)/310 mm
Osloni sto Š x D = 360 x 400 mm
Otvor za prihvat opreme Ø 25 mm
Kontrolna visina/prepust 4502)/310 mm
Sto koji služi kao oslonac Š x D = 360 x
540 mm
Prihvatni otvor za priborØ 25 mm
Interfejsi 3 x USB, 1x RS232C, 1 x LAN
Q750
49-7357 N
(stepen opterećenja
5-750)
MS, M, E
Modeli MS i M
Q3000
196-29400 N
(stepen opterećenja
20-3000)
MS, M, E
Modeli MS i M
Model E
Model MS
Model M i E
svi modeli i tipovi
1)
Uređaji za ispitivanje
sa opcijom Merni revolver: 200 mm
2) sa opcijom Merni revolver: 420 mm
Ostale karakteristike za modela M i MS:
•Elektronski upravljano i regulisano uvođenje opterećenja
•Ručna jedinica za proveru podešavanja po visini, jedinica za proveru za po jedan utiskivač i objektiv
•Mehanizam za držanje u donjem položaju koji se može ručno okretati (opciono pomoću motora)
•Osloni sto sa izmenjivim ispitnim stolom Ø 100 mm
•Standardno potpuno automatska procena otiska, mogućnost ručnog naknadnog merenja tvrdoće otiska
sa USB kamerom visoke rezolucije
•Integrisani PC sa operativnim sistemom Windows i softverom QPix T12 za:
– Lako programiranje i upravljanje
– Konverziju prema DIN EN ISO 18265, DIN 50150* i ASTM E140
– Obimno upravljanje podacima, statističke funkcije i funkcije izvoza
– Protokole (PDF ili direktno štampanje)
– Rukovanje preko bočno postavljenog 12" ekrana osetljivog na dodir (sa integrisanim USB-priključkom)
– LED osvetljenje sa automatskom regulacijom svetlosti u zavisnosti od materijala i površine
Dodatne karakteristike modela E:
•Vertikalno podešavanje ispitne jedinice na motorni pogon (brzina v= 24 mm/s)
•Automatsko prepoznavanje radnog komada specijalnim senzorom za kočenje merne glave i lagano
zatezanje radnog komada
Q3000 E Metoda ispitivanja Vickers
Q250 MS (sa opcijom donjeg ormana)
2
1
1 zaokretni donji prsten
2 standardna ispitna jedinica
automatska regulacija osvetljenja pomoću
softvera QPix T12
Opcije:
•Merni revolver 6-pozicioni za sve modele (oprema npr. sa 3 objektiva različitog uvećanja za BrinelI,
Vickers ili Knoop i tri pripadajuća utiskivača za promenu metode ispitivanja)
•Motorno pokretan X/Y koordinatni sto
•Prstenasto svetlo za osvetljenje tamnih mesta za sve Brinell postpuke (primena mekih materijala)
•Software QPix Control za eksterno PC-upravljanje za potpuno automatsku kontrolu tvrdoće sa X/Y
klizačima i dodatnom kamerom za pregledanje
•Softver QPix Collect za eksterni PC za prikupljanje, obezbeđivanje i beleženje podataka dobijenih
ispitivanjem
•Ormani kao postolje za radni sto, modeli M, E i MS
•Ostala oprema, npr. utiskivači, objektivi, držači uzoraka
Prilagođevanje i proširenje na poseban zahtev mušterije:
•Kontrolna visina i prepusti specifični za korisnike
•Pribori specifični za uzorke
•Automatsko uvođenje i uklanjanje uzoraka
•Sortiranje uzoraka
•Provera velikih, kompleksnih delova
•Utvrđivanje kontrolne tačke preko laserskog pokazivača
* Standard povučen
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
762
Automatsko prepoznavanje radnog predmeta (model E)
Opcija: 6-struki merni revolver,
sa objektivima i utiskivačima
Gr. proiz. 427
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Stacionarni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Primena: Za proveru tvrdoće po Vikersu DIN EN ISO 6507 Knupu DIN EN ISO 2039. U zavisnosti od nivoa nadgradnje
može se upotrebiti za pojedinačna merenja, ali i za potpuno automatsko utvrđivanje mernih vrednosti tvrdoće.
Opseg opterećenja: 0,98-98,1 N (nivo opterećenja 0,1-10)
Opis:
•Najmodernija tehnologija, inovativni dizajn
•Različiti nivoi gradnje: od manuelne do popuno automatske verzije
•Automatski proces ispitivanja i elektronsko uvođenje opterećenja
•Motorno podešavanje visine merne glave, radni hod 140 mm
•Automatska ili ručna analiza slike sa USB kamerom CMOS 1/2" i LED osvetljenjem
•Automatska regulacija osvetljaja u zavisnosti od materijala i površine
•Automatski zakretni merni revolver 6-pozicioni, za više utiskivača i objektiva
•Držač za jedan/više uzoraka
•Softver QPix lak za korišćenje, sa mnogobrojnim funkcijama menija i merenja, npr . standardna analiza
otiska, upravljanje podacima, funkcija statistike i izvoza podataka, beleženje podataka (PDF ili direktno
štampanje)
Serija modela Q10M:
Q10A sa opcijom sa višestrukim probnim držačem
•Osnovna verzija sa oslonim stolom Ø 100 mm, integrisani računar i softver QPix T12 , kao i 12" ekran
osetljiv na dodir, sa postoljem
•Sledeća verzija sa manuelnim X/Y koordinatnim stolom, hod 25 x 25mm, pomeranje pomoću analognog
ugradnog mernog vijaka
Serija modela Q10A:
•X/Y koordinatni stolovi sa motornim pogonom, hod maks. 140 x 140 mm, integrisanim računarom i
softverom Qpix Control sa dodatnim komandnim funkcijama, eksterni 19" monitor
Serija modela Q10A+:
•Kao Q10A, dodatno sa kamerom za slike uzoraka za određivanje tačke ispitivanja (vidno polje 40 x 50 mm)
Tehnički podaci:
Modeli
Q10M
Q10A i Q10A+
Opseg opterećenja
N
0,98-98,1
Visina kontrole / prepusta mm
140 / 160
140 / 160
Hod pomeranja X / Y / Z mm
140 (sa z osa)
140 x 140 x 140
Kontrolni sto
Ø 100 mm
Motorni X/Y koordinatni sto
Revolver
6-pozicioni, motorno pozicioniranje (okretanje)
Interfejsi
3 x USB, 1x RS232C, 1 x Eternet - LAN
3 x USB, 1 x Eternet - LAN
Mogućnost isporuke pribora:
Objektivi 10x, 20x, 40x, 50x
Utiskivač Vickers, Knoop
Opcije:
Ručni koordinatni sto 25 x 25 mm
Motorni koordinatni sto X/Y = 300 x 150 mm
Držač za više uzoraka
1-struki/8-struki držač uzoraka
Zakretni pritezni element
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 427
Nastavak na sledećoj strani
Specijalne mašine za ispitivanje tvrdoće, prema zahtevima korisnika
Primena: Za ručnu ili potpuno automatsko ispitivanje tvrdoće za ispitna opterećenja od 196-29400 N
(nivo opterećenja 20-3000). Primeri mogućih radnih komada:
Pneumatici i točkovi, šine i delovi šina, prstenovi ležaja do Ø 4000 mm, kovani delovi, liveni delovi (blokovi
motora), blokovi cilindra, kućište radilice, šipkasti materijali (četvrtasti i okrugli), čelične boce, cevi,
bregaste osovine i radilice, kalupi, limovi, naplaci itd.
Model: Osnovu ove mašine čini Qbase jedinica za proveru tvrdoće. U vezi sa ovom kontrolnom
jedinicom, moguće je realizovati sledeća rešenja:
•Qradial: radijalna mašina za ispitivanje tvrdoće uklj. glodanje i ispitivanje tvrdoće po Brinelu i Rokvelu
•Qline: pokretni i fiksni portali uklj. glodanje i ispitivanje po Brinel/Rokvel metodi
•Qmill: kombinacija glodalice i mašine za ispitivanje tvrdoće
Ove specijalne mašine mogu biti opremljene sledećim funkcijama:
•Obrada kontrolne površine glodanjem (podesiva dubina glodanja) sa usisavanjem strugotine
•Revolver za jedincu za ispitivanje. Integracija ispitivanja spektra delova (prepoznavanje uzoraka)
•Višestruke provere, prepoznavanje ivice obima radnih komada
•Sistemi za markiranje i transportni sistemi, rotacioni stolovi, laserski pokazivač za utvrđivanje tačke za
proveru
•Automatizovano punjenje uzorcima i pražnjenje, ispitni portali, robotska ćelija
•Linije za ispitivanje tvrdoće
Specijalni zahtevi za mašine se zajedno odrađuju i realizuju preko profesionalnog razvoja projekta. U tu
svrhu vam stoji na raspolaganju Qness sa svojim motivisanim timom iskusnih stručnjaka u ispitivanju
tvrdoće i automatizacije.
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Qbase jedinica za ispitivanje tvrdoće
Gr. proiz. 427
Specijalno postrojenje za ispitivanje tvrdoće Qline sa
jedinicom za ispitivanje tvrdoće Qbase
2011/12
763
Uređaji za ispitivanje
Mikro uređaji za ispitivanje tvrdoće malom silom Q10A, Q10M i Q10A+
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Stacionarni uređaji za ispitivanje tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
QPocket
kompaktni sistem za nadogradnju analognih uređaja za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu i stega za ispitivanje
Primena:
Za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu u skladu sa DIN EN ISO 6508.
Za nadogradnju i naknadnu ugradnju na korišćenim mehaničkim uređajima za ispitivanje tvrdoće. Analogni
komparater se zamenjuje digitalnim pipcima za merenje dužine, mernog opsega 12 mm.
Opis:
•QPocket Prikaz i uređaj za analizu
– Komforno vođenje korisnika preko 4" ekrana osetljivog na dodir
– Funkcije: Postavljanje kontrolnih uzoraka, prikaz toka, statistike, prikaz dobrih/loših uzoraka
– Konverzija prema DIN EN ISO 18265, DIN 50150* i ASTM E140
– Interfejs: USB, ethernet-LAN, RS232, digitalni ulazi i izlazi za povezivanja po želji kupca
– Moguće izdavanje mernih vrednosti direktno na USB memoriju
•Digitalni Heidenhain-pipak za merenje dužine MT12, merni opseg 12 mm, stezna drška Ø 8 h6
* Standard povučen
h Stega za ispitivanje Qclamp 160 sa jedinicom za HRC metodu ispitivanja, na zahtev.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 427
Softver QPix Collect
centralni sakupljač podataka za eksterni računar
Primena: Za preglednu obradu, preuzimanje vrednosti tvrdoće, analizu, protokole i čuvanje rezultata ispitivanja.
Operativni sistem: Windows 7, Vista ili XP.
Primena u kombinaciji sa uređajem za ispitivanje tvrdoće:
•Q250 / Q750 / Q3000 sa softverom QPix T12
•Merni i indikatorski uređaj QPocket
Na zahtev: Povezivanje sa drugim uređajima.
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 427
Nastavak na sledećoj strani
Brinel držač kugle
Rokvel dijamantski konus
Rokvel držač kugle
Vikers dijamantska piramida
sa loptom Ø 2,5 mm – utisnuta (HB)
sa kuglom Ø 2,5 mm – utisnuta (HB)
sa MPA kalibracionim listom
sa kuglom Ø 5 mm – utisnuta (HB)
sa MPA kalibracionim listom
sa loptom Ø 10 mm – utisnuta (HB)
sa MPA-kalibracionim listom
120° sa kontrolnim sertifikatom (HRA/HRC),
sa MPA kalibracionim listom
Ø 1/16" (HRB)
136° sa kontrolnim sertifikatom (HV ≥ 5)
sa MPA kalibracionim listom
–
–
o
o
038
–
o
28
46
Ø 6,35
42215
M5
42214
Art.-br.
011
014
Oznaka
Ø12
Utiskivači
Ø 6,5
Uređaji za ispitivanje
Nastavak na sledećoj strani
Dimenzionisanje utiskivača
041
–
o
040
O
–
022
032
–
O
o
–
Gr. proiz. 427
764
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Referentne pločice za tvrdoću
Nastavak na sledećoj strani
BRINELL – prema DIN EN ISO 6506-3
ROCKWELL – prema DIN EN ISO 6508-3
VICKERS – prema DIN EN ISO 6507-3
Primena: Pločice za upoređivanje tvrdoće su neophodna pomoć za indirektnu i periodičnu proveru
funkcionalnosti i mernih odstupanja uređaja za ispitivanje tvrdoće.
Zahtevi za pločice za upoređivanje tvrdoće (HVPL) kao etalona za kalibraciju:
HVPL treba da što preciznije otelovljavaju merne veličine i da ih tokom korišćenja predstavljaju
nepromenjenim. tj. pri proizvodnji ovih pločica se mora težiti po mogućnosti uravnoteženoj tvrdoći
(homogenost strukture) preko celokupne kontrolne ploče, koja se danas postiže pomoću pravog izbora
materijala i termičke obrade.
Sa druge strane je usled faktora, kao što su:
•Broj kontrolnih utisaka
•Dimenzije pločice (pre svega debljina)
•Rastojanje između kontrolnih otisaka i do ivice
Drift (odstupanje) vrednosti tvrdoće je neizbežan. Da bi se ovaj drift minimizovao, u standardima su
utvrđene dimenzije pločica kao i minimalna rastojanja kontrolnih otisaka jedan od drugog i od ivice.
Primer za Vickers pločicu po EN ISO 6507:
Mere:
HV1 - HV10: trougao sa dužinom stranica od 35 mm, debljine 6 mm
HV30: Trougao dužine ivice 70 mm, debljine 6 mm
Minimalno rastojanje između kontrolnih otisaka (srednje tačke):
Čelik/bakar: 3x kratka dijagonala kontrolnog otiska
Pb/Sn/Zn/Al: 6x kratka dijagonala kontrolnog otiska
Minimalno rastojanje između kontrolnih otisaka (srednje tačke) i probne ivice:
Čelik/bakar: 2,5x kratka dijagonala kontrolnog otiska
Pb/Sn/Zn/Al: 3x kratka dijagonala kontrolnog otiska
Kalibracija pločica za upoređivanje tvrdoće:
Kalibracija se obavlja na uređaju za kalibraciju i proveru tvrdoće. Na ovaj način se ispitne površine dele na
5 istih segmenta i na svakom segmentu se određuje vrednost tvrdoće. Vrednost kalibracije je srednja
vrednost koja proizilazi od ovih 5 vrednosti tvrdoće.
Od razlike između najveće i najmanje izmerene vrednosti se izračunava raspon R. Relativni raspon Rrel se
izračunava iz raspona R podeljenog srednjom vrednošću.
Drugi parametar je nesigurnost pri merenju (po GUM-u). Ona se izračunava iz standardnog odstupanja ovih
5 vrednosti tvrdoće (standardno odstupanje 2λ - ≤ nesigurnost pri merenju u).
h Sve ploče za upoređivanje tvrdoće isporučuje se zajedno sa KD - kalibracionim listom Službe za
ispitivanje materijala MPA Nordrhein-Westfalen.
Pločice za upoređivanje tvrdoće koje se mogu isporučiti, pogledajte na strani 765.
Uređaji za ispitivanje
Referentne pločice za tvrdoću
Stvaranje tvrdoće pritiska
Gr. proiz. 424
Merni mikroskop za merenje otisaka tvrdoće
Nastavak na sledećoj strani
Referentne pločice za tvrdoću
postupak ispitivanja HBW
Dimenzije pločica:
Art.-br. 002- 014 HBW 2,5/187,5: Trougao sa dužinom ivica 70 mm, debljine 6 mm
Art.-br. 020- 054 HBW 5/750 i HBW 10/3000: Kvadrat sa ivicom dužine 100 mm, debljina 16 mm (izuzetak vrednost tvrdoće 150: pravougaonik 150 x 100
mm, debljina 16 mm)
Postupak ispitivanja
Vrednost tvrdoće
približne vrednosti
150
200
250
300
350
400
450
500
HBW 2,5/187,5
HBW 5/750
42365
42365
Art.-br.
002
004
006
008
010
012
014
–
O
O
O
O
O
O
o
–
Art.-br.
020
022
024
026
028
030
–
–
HBW 10/3000
42365
o
O
O
o
o
o
–
–
Art.-br.
040
042
044
046
048
050
052
054
o
O
O
O
o
O
o
O
Gr. proiz. 424
2011/12
765
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Metalografija
Nastavak na sledećoj strani
Referentne pločice za tvrdoću
postupak ispitivanja HV
Dimenzije pločica:
Art.-br. 138- 196 HV1-10: Trougao sa dužinom ivica 35 mm, debljine 6 mm
Art.-br. 198- 210 HV 30: Trougao sa dužinom ivica 70 mm, debljina 6 mm
Postupak ispitivanja
Vrednost tvrdoće
približne vrednosti
240
300
400
540
620
720
840
HV 1
HV 3
HV 5
HV 10
HV 30
42365
42365
42365
42365
42365
Art.-br.
138
140
142
144
146
148
150
Art.-br.
–
–
158
160
–
164
166
o
O
o
O
O
O
O
–
–
o
o
–
O
o
Art.-br.
168
170
172
174
176
178
–
Art.-br.
184
186
188
190
192
194
196
o
o
O
O
o
O
–
O
O
O
O
O
O
O
Art.-br.
198
200
202
204
206
208
210
O
O
O
O
o
O
o
Gr. proiz. 424
Nastavak na sledećoj strani
Referentne pločice za tvrdoću
postupak ispitivanja HRA, HRB i HRC
Dimenzije pločica: Kvadrat sa dužinom ivica 60 mm, debljine 16 mm
Postupak ispitivanja
HRA
Vrednost tvrdoće
Uređaji za ispitivanje
približne vrednosti
60
70
80
–
–
–
–
–
–
HRB-W
42365
Art.-br.
302
304
306
–
–
–
–
–
–
Vrednost tvrdoće
o
o
O
–
–
–
–
–
–
približne vrednosti
60
90
100
–
–
–
–
–
–
HRC
42365
Art.-br.
312
316
318
–
–
–
–
–
–
Vrednost tvrdoće
O
O
o
–
–
–
–
–
–
približne vrednosti
20
30
40
45
50
55
60
62/63
65
42365
Art.-br.
320
322
324
326
328
330
332
334
336
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Gr. proiz. 424
Nastavak na sledećoj strani
Ploče za upoređivanje tvrdoće od čelika i aluminijuma
u specijalnom izvođenju
Postupak ispitivanja
Vrednosti tvrdoće
Model od čelika (izvlačenje)
HR 15-N, HR 30-TW*, etc.
Rokvel
Vikers
Vikers mikro
Vikers makro
Brinel
LEEB
UCI
HV 0,010-HV 2
HV 1 - HV 150
HBW 10/500, HBW 2,5/31,25, HBW 1/10
380 HV 100, 620 HV 100**
HRC, HV 1, HV 5, HV 10
Model od aluminijuma (izvlačenje)
HRF, HRE, HR 30-TW*
HV 5 - HV 60
HBW 5/62,5, HBW 2,5/31,25
(1)
W = kugla od tvrdog metala kao utiskivač.
Pogodno za Šorove skleroskope.
* W = utiskivač kugla od tvrdog metala.
** Pogodno za Šorov skleroskop.
(2)
Nastavak na sledećoj strani
Sistemske laboratorije za metalografiju
Ovi sistemi laboratorija za metalografiju daju jednu potpuno novu dimenziju. Drugim rečima, mi ne
isporučujemo samo pojedinačne uređaje za rezanje, učvršćivanje, itd., nego po želji klijenta nudimo i
sistemske laboratorije, sistemske automate, nameštaj za sisteme kao i brojne potrošne materijale.
Opis / korišćenje od strane kupac-:
•CAD planiranje: Virtuelno sastavljanje Vašeg budućeg sistema laboratorije na osnovu brojnih mogućnosti
kombinacija ATM portfolija proizvoda još u fazi planiranja pomoću programa "3D-Labor"!
•Na raspolaganju stoje raznovrsni laboratorijski uređaji za sečenje (serija Brilliant), postavljanje (serija
OPAL), poliranje/brušenje serija SAPHIR) i potrošni materijali, pogledajte takođe na strani 767
•Isporuka mikroskopa i uređaja za ispitivanje tvrdoće
•Perfektno usklađivanje nameštaja i laboratorijskih uređaja
•Aluminijumski ormani za laboratorije sa radnim površinama od HPL (HPL = High-Pressure-Laminate)
•Optimalna integracija opreme, kao što su sudopere, hlađenje valjaka, protočni grejači itd.
•Elektronika pristupačna s prednje strane, integrisana u fioci koja je zaštićena od prskanja vode
•Obrnuta letva za medije, omogućava čistu instalaciju svih strujnih i vodovodnih priključaka
Primer: 3D model buduće metalografske laboratorije
766
2011/12
Ispitivanje tvrdoće i metalografija
Metalografija
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za metalografiju
Primena:
Ispitivanje materijala je osnova istraživanja materijala, provere oštećenja u osiguranja kvaliteta. Ovde se
pomoću metalografije izvodi priprema metalnih materijala za mikroskopsk strukturnu procenu npr. za
ocenjivanje strukture usijanosti/tvrdoće, stepena čistoće, nitridnih slojeva, dekarburizacije, istraživanja
slojeva, slojeva oksida, istraživanja korozije.
Za postavljanje zadataka Vam na raspolaganju stoji raznovrstan program.
Ovaj program počinje od pojedinačnih uređaja i ide sve do kompletne opreme laboratorije za metalografiju.
U okviru našeg raznovrsnog programa isporuke možemo Vam ponuditi i isporučiti i ostale proizvode koji
dopunjuju ovaj program, kao npr. za:
•Mikroskopska ispitivanja
•Digitalnu obradu slike
•Ispitivanja materijala i tvrdoće
Obratite nam se!
Stojimo Vam na usluzi kod svih pitanja i planiranja pre instalacije!
Metalografske sistemske laboratorije
Radni koraci za pripremu uzoraka
Postavljanje:
Pomoću toplih presa za postavljanje uzorka serije OPAL
uzorak se zbog dalje obrade postavlja ravno na
odgovarajući medijum. Zatim se pod dejstvom toplote i
pritiska granulat pretvara u tečno stanje, a zatim se
oblikuje oko uzorka.
Brušenje/poliranje:
Da bi se dobila površina koja se može posmatrati pod
mikroskopom, ona mora biti apsolutno ravna i bez
ogrebotina. Zbog toga se postavljeni uzorci bruse, a zatim
poliraju u uređaju za brušenje i poliranje SAPHIR.
Uređaji za ispitivanje
Sečenje:
Neophodni uzorci se veoma pažljivo moraju uzeti sa
materijala. U tu svrhu se mogu upotrebiti mašine za mokro
sečenje serije BRILLANT koje odgovaraju trenutnim
zahtevima u pogledu sečenja, npr. geometriji i veličini
materijala, koji treba iseći.
Mašina za mokro rezanje BRILLANT 265
Presa za toplo presovanje OPAL 460
h Informacije i savetovanje
t Telefon za hitnu tehničku pomoć 011 2078-264
Uređaj za brušenje i poliranje Saphir 550 sa dodatkom
RUBIN 520
Gr. proiz. 418
Nastavak na sledećoj strani
Sistemski automati
Opis:
•Koncepcija: 4- do 8-pozicija u zavisnost od specifikacije kupca
•Povezivanje maks. 11 različitih radnih procesa
•Glava za brušenje i poliranje sa automatskim pomeranjem za rukovanje držačem uzorka.
Optimizacija opterećenja automata moguća preko 2 glave koje rade paralelno!
•Magacin za držače uzoraka za maks. 12 držača uzoraka
1
2
3
4
5
6
7
Primer: 5-pozicioni sistemski automat
Komandni pult sa Touch-Screen-upravljanjem
Motorno pokretna glava za brušenje/poliranje
Magacin za držače uzoraka
Više jedinica za brušenje/poliranje
Kupka za čišćenje
Sušač sa toplim vazduhom
Stanica za brušenje sa različitim brusnim medijima
u skladištu za folije, aluminijumsko kućište presvučeno
slojem metalnog praška
Detalj sistemskog automata:
Pokretni komandni pult sa Touch-Screen-monitorom
Gr. proiz. 418
2011/12
767
Ultrazvučno čišćenje
Ultrazvučna kupatila
Nastavak na sledećoj strani
Ultrazvučna kupatila
Uređaji za ispitivanje
Osnove:
Ultrazvučno čišćenje je jedan od najsavremenijih oblika čišćenja. Ovom metodom se postiže najveći nivo
čistoće na delovima koji se čiste, čak i na teško dostupnim mestima, uz očuvanje materijala.
Optimalno ultrazvučno čišćenje u velikoj meri zavisi od četiri faktora:
•Aparat za čišćenje
•Hemijska sredstva za čišćenje
•Temperatura
•Vreme
Primene:
•Pogoduje za uklanjanje masti, ulja, sredstava za topljenje, sredstava za brušenje i poliranje, ostataka
boje, slojeva rđe, gareži itd.
•Može se primeniti na sve materijale od čelika i na obojene metale, plastiku, staklo itd. (mehaničke,
elektronske, optičke i medicinske komponente)
Pojam ultrazvučnog čišćenja
•Ultrazvučni vibracioni sistemi: energiju visoke frekvencije (HF), koju je stvorio ultrazvučni generator,
piezoelektrični vibracioni sistem konvertuje u mehaničku energiju i uvodi je u tečni elektrolit galvanskog
kupatila. Na taj način nastaju milioni mikroskopski malih vakumskih mehurića, koji oscilovanjem pritiska
implodiraju. Pri tome nastaju veoma efikasna strujanja tečnosti (Jets), koji odstranjuju čestice nečistoće
sa površine materijala koji je potrebno očistiti.
•Funkcija Sweep: pomoću ove funkcije se postiže homogena raspodela zvučnog polja preko
kontinuiranog pomeranja maksimuma zvučnog pritiska. Rezultat je optimalna raspodela kapaciteta
čišćenja u kupki za čišćenje.
•Funkcija za oslobađanje od gasa i za automatsko oslobađanje od gasa: novostvorena tečnost za
čišćenje je zasićena vazduhom. Da bi se optimizovalo ultrazvučno delovanje, tečni elektrolit galvanskog
kuptaila se oslobađa od gasa.
•Funkcija impulsa: za dodatno povećavanje snage kod najtežih zadataka čišćenja
(za X-tra basic i X-tra line)
Primer čišćenja:
Klip pre i nakon čišćenja
Ultrazvučni vibracioni sistem
Funkcija-sweep
Funkcija za oslobađanje od
gasa i automatsko oslobađanje
gasa
Nastavak na sledećoj strani
Ultrazvučna kupatila, serijski modeli
Serija modela
USR S
Primena:
Laboratorije i jednostavni zadaci u
industriji
Uređaji koji rade samo na jednu
frekvenciju
Osnovni uređaji povoljne cene
TI-H i X-tra basic
X-tra line FLEX 1 i FLEX 2
Oblast industrije
Modularni sistemi za čišćenje za najveći
Za brze i optimalne procese čišćenja
kvalitet čišćenja u oblasti industrije
Čišćenje i većih delova
Uređaji koji rade na više frekvencija
Visokokvalitetni sistemi sa jednom komorom
FLEX 1: Sistem sa jednom komorom za
čišćenje
FLEX 2: Sistem sa više komora za čišćenje,
ispiranje i, po potrebi, sušenje
sa uređajem za oscilacije za dodatno
delimično kretanje kod postupka čišćenja i
dodatni postupak ispiranja (FLEX 2), radi
daljeg poboljšanja kvaliteta postupka
Modeli i prednosti
čišćenja
Elektronska regulacija vremena i temperature, sistemi grejanja sa zaštitom suvog hoda, funkcija za čišćenje i oslobađanje od gasa
Kade za čišćenje od robusnog nerđajućeg čelika, otpornog na habanje sa dugim vekom trajanja.
Modeli X-tra basic i X-tra line dodatno sa impulsnom funkcijom za posebno
tvrdokornu prljavštinu
Multifrekventna tehnika omogućava veću širinu opsega kod postupaka za čišćenje.
Modeli Ti-H, X-tra basic i X-tra line: 25 / 45 kHz
Modeli TI-H i X-tra line: 35 / 130 kHz
Niža frekvencija za grube/tvrdokorne nečistoće
Visoka frekvencija za pažljivo fino čišćenje
Gr. proiz. 432
768
2011/12
Ultrazvučno čišćenje
Ultrazvučna kupatila
Nastavak na sledećoj strani
Ultrazvučna kupatila USR, serija S
•Moderan dizajn, sa robusnim kadama za čišćenje od plemenitog čelika otpornog na habanje
•Plastični poklopac, koji vrši izolaciju od buke, sa dodatnom funkcijom posude za prihvat tečnosti koja kaplje (uređaji USR S/450H odn. USR S/900H sa
poklopcem od plemenitog čelika bez funkcije posude za prihvat tečnosti koja kaplje)
•Dostupne su različite veličine sa jedinicom kade od 0,8-90 litara
•Svi uređaji imaju ultrazvučnu frekvenciju 37 kHz, funkciju za čišćenje i oslobađanje od gasa
•Po izboru isporučuju se sa i bez sistema za grejanje (modeli USR S/30 do USR S/300)*
•Sistemi grejanja sa funkcijom upravljanja na osnovu temperature (regulacioni opseg 30 °C do 80 °C), to znači da se proces čišćenja može odmah
startovati ručno, ili kada se dostigne zadata temperatura (poboljšava se dejstvo sredstva za čišćenje)
H
T
B
Uređaji za ispitivanje
USR serija S varijante uređaja
godine garancije
USR serija S elementi za upravljanje
Model
Maks. zapremina kade
Širina posude (unutrašnja)
Dubina posude (unutrašnja)
Visina kade (unutrašnja)
Širina korpe (unutrašnja)
Dužina korpe (unutrašnja)
Visina korpe (unutrašnja)
Korpa, razmak između linija mreže
Opterećenje korpe, maks.
Širina uređaja B (spoljašnja)
Dubina uređaja T (spoljašnja)
Visina uređaja H (spoljašnja)
Maks. snaga ultrazvuka
Snaga grejača
Priključak za oticanje
Uređaji za čišćenje**
43690
Poklopac
USR S 10
l 0,8
mm 190
mm 85
mm 60
mm 177
mm 73
mm 30
mm 7 x 1
kg
1
mm 206
mm 116
mm 178
W 60
W
–
"
–
Art.-br. 011
Korpe od nerđjućeg čelika (izvlače se)
30
2,75
240
137
100
198
106
50
7x1
1
300
179
214
320
–
3/8
031
30H
2,75
240
137
100
198
106
50
7x1
1
300
179
214
320
200
3/8
033
40H
4,25
240
137
150
190
105
75
7x1
3
300
179
264
560
200
3/8
043
60H
5,75
300
151
150
255
115
75
9x1
5
365
186
264
600
400
3/8
046
100H
9,5
300
240
150
255
200
75
9x1
6
365
278
264
600
600
3/8
053
120H
12,75
300
240
200
250
190
115
9x1
7
365
278
321
800
800
3/8
063
180H
18
327
300
200
280
250
115
9x1
8
390
340
321
800
800
3/8
071
300H
28
505
300
200
455
250
115
9x1
10
568
340
321
1200
1200
3/8
083
450H
45
500
300
300
455
270
194
9x1
20
615
370
467
1600
1600
1/2
091
900H
90
600
500
300
545
450
250
16 x 1,2
30
715
570
467
3200
2000
1/2
093d
O
O
131
O
O
146
O
O
O
171
O
183
O
191
o
193
263
O
271
O
283
O
291
o
293
O
O
O
O
o
43690
Poklopac***
Art.-br.
O
–
43690
Korpa (nerđajući čelik)
Art.-br.
–
211
231
243
O
246
O
O
O
O
43690
Korpa za potapanje od polietilena velike gustine Art.-br.
Ø 74 mm/visina 50 mm
43690
Korpa za potapanje od nerđajućeg čelika
Ø 59 mm / visina 60 mm
O
Art.-br.
151
O
251
O
311
O
411
O
* Poslednje slovo H kod oznake uređaja = Uređaj sa grejanjem (npr . USR S/60 H).
** Bez poklopca i korpe (izuzetak: USR S/10 uklj. plastični poklopac).
*** Br. poklopca 43690 131 do 183 od plastike, br. poklopca 43690 191 i 193 od kvalitetnog čelika.
Gr. proiz. 432
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
769
Ultrazvučno čišćenje
Ultrazvučna kupatila
Nastavak na sledećoj strani
Multifrekvencijska ultrazvučna kupatila, serija TI-H i X-tra basic
Maks. zapremina kade:
•Serija modela TI-H: 19,8 litara
•Serija modela X-tra basic: 30-255 litara
Modeli:
•Robusne, kade za čišćenje otporne na habanje od plemenitog čelika za dug vek trajanja
•Sistem grejanja sa regulacijom temperature (opseg regulacije 30-80 °C)
•Funkcija za čišćenje
Serija modela TI-H:
•Mogućnost prebacivanja na drugu frekvenciju (MF = multifrekvencija):
– MF2: 25 i 45 kHz
– MF3: 35 i 130 kHz2)
•Funkcija za oslobađanje od gasa
•Isporuka uključujući standardni poklopac od nerđajućeg čelika
Oprema: Korpe za umetanje i poklopac sa zvučnom izolacijom od nerđajućeg čelika
Serija X-tra basic:
•Dve frekvencije koje se mogu menjati 25 i 45 kHz
•Samostojeći uređaj sa najmodernijim generatorima i vibracionim sistemima, postojeći točkići
omogućavaju fleksibilnu upotreba na različitim mestima
•Mogućnost uključivanja funkcije impulsa za stepenovanje snage ultrazvuka za posebno tvrdokorne
nečistoće
•Vreme čišćenja: kratkotrajni režim rada od 1-30 minuta ili trajni režim rada (autom. isključivanje uređaja
posle 12 sati)
•Oprema za kačenje korpe za čišćenje, u položaju za ceđenje ili čišćenje
•Ergonomski radni element na radnoj visini za upravljanje procesom čišćenja
•Jednostavno servisiranje: elektronika je lako pristupačna, integrisana je na poleđini čeone ploče
Oprema: Korpa za umetanje i standardni poklopac4) od nerđajućeg čelika
H
T
B
Model TI-H
godine
garancije3)
Korpa i poklopac
Uređaji za ispitivanje
Korpa za umetanje na mestu ceđenja (opcija, poklopac sa
zvučnom izolacijom)
X-tra basic sa opcionim standardnim poklopcem
Ergonomski namešten komandni elemenat
Korpa za umetenje u poziciji za čišćenje
TI-H1)
X-tra basic
15
20
300
550
800
1200
1600
2500
l
14,4
19,8
30
58
83
126
162
255
mm
300
330
330
500
500
600
600
750
mm
240
300
300
330
330
600
600
650
mm
200
200
300
350
500
350
450
520
mm
260
290
255
415
400
490
480
630
mm
210
270
230
255
255
525
525
575
mm
135
135
165
210
360
200
300
365
mm
9x1
9x1
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
20 x 2
kg
7
8
12
25
40
50
50
50
mm
415
430
405
575
575
676
676
826
mm
400
470
449
479
479
750
750
800
mm
420
420
800
800
800
800
800
800
W
400
400
600
1000
1000
1800
2000
2000
W
1000
1400
1 x 1700
1 x 2900
2 x 2900
2 x 2900
3 x 2500
3 x 2500
230 V-50/60 Hz 230 V-50/60 Hz 230 V-50/60 Hz 400/3x208 V 400/3x208 V 400/3x208 V 400/3x208 V 400/3x208 V
3/
3/
3/
1
1
1
"
1/2
1/2
4
4
4
Art.-br.
506
508
703d
706d
709d
712d
715d
718d
o
o
o
o
o
o
o
o
Korpa za umetanje (nerđajući čelik) Art.-br.
516
518
903
906
909
912
915
918
o
o
o
o
o
o
o
o
Standardni poklopac (nerđajući čelik) Art.-br.
–
–
803
809
812
818
–
–
o
o
o
o
o
o
Serija modela
Model
Maks. zapremina kade
Širina posude (unutrašnja)
Dubina posude (unutrašnja)
Visina kade (unutrašnja)
Širina korpe (unutrašnja)
Dužina korpe (unutrašnja)
Visina korpe (unutrašnja)
Korpa, razmak između linija mreže
Opterećenje korpe, maks.
Širina uređaja B (spoljašnja)
Dubina uređaja T (spoljašnja)
Visina uređaja H (spoljašnja)
Maks. snaga ultrazvuka
Snaga grejača
Priključak na mrežu
Priključak za oticanje
43690 Uređaji za čišćenje5)
43690
43690
1)
2)
3)
4)
5)
Ostali modeli na upit.
Serija modela TI-H u varijanti MF3 na zahtev.
Samo za kade za čišćenje od nerđajućeg metala.
Modeli X-tra basic sa poklopcem za zaštitu od buke koji se može zatvoriti, na zahtev.
Modeli TI-H 15 i TI-H 20 sa standardnim poklopcem.
Gr. proiz. 432
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
770
2011/12
Ultrazvučno čišćenje
Ultrazvučna kupatila
Nastavak na sledećoj strani
Ultrazvučni uređaj za čišćenje, serija X-tra line FLEX
za industrijsko područje primene
Opis:
X-tra line FLEX1: Kupatilo sa 1 komorom za jednostepeni proces čišćenja
X-tra line FLEX2: Višekomorni uređaj za čišćenje za višefazne procese čišćenja
Zajedničke karakteristike:
•Stabilno osnovno postolje od nerđajućeg čelika za komoru za čišćenje i za oscilacioni uređaj
•Ultra zvučna komora za čišćenje sa novim oscilatornim sistemom i kadom za čišćenje od nerđajućeg metala otpornom na habanje
•Oscilator za dodatno oscilovanje materijala koji se čisti, sa integrisanim uređajem za vešanje korpe za čišćenje
Prednosti: Dodatno ispiranje radi podrške ultrazvučnom čišćenju, mogućnost vešanja omogućava dodatnu poziciju ceđenja/sušenja
[ uz najmanji gubitak sredstva za čišćenje (ekologija)
•Ergonomski prednji panel sa LCD displejom i komandnim elementima za upravljanje procesom čišćenja
X-tra line FLEX2 dodatno sa:
•Komora za ispiranje za dalju optimizaciju procesa čišćenja
•Opcije: Veoma efikasna sušilica sa cirkulacijom vazduha i dodatni aparat za tuširanje i komora za ispiranje
FLEX1
l
l
l
l
l
FLEX2
32
55
84
112
167
kHz
kHz
°C
25/45
35/130
30 – 80
Trajni rad ili podesivo do 15 min.
X
Uređaji za ispitivanje
Serija modela X-tra line
Korisna zapremina
X-tra line 300
X-tra line 550
X-tra line 800
X-tra line 1200
X-tra line 1600
Ultrazvuk-multifrekvencija
Verzija MF2
Verzija MF3
Regulaciona oblast sistema za grejanje
Regulacija vremena
Funkcije Sweep, Degas i Pulse
Proširivo
X
godina garancije*
1
1 Čišćenje
(korpa u poziciji za čišćenje)
2 Sudoperi
(korpa u položaju za ceđenje)
3 Aparat za tuširanje
4 Sušenje
4
2
3
X-tra line FLEX 1
X-tra line FLEX 2
* Kade za čišćenje od plemenitog čelika.
h Dodatne opcije: Serija X-tra line LSM. Čišćenje ultrazvukom sa zapaljivim rastvaračima klase opasnosti AIII.
Separator ulja sa integrisanom jedinicom filter pumpe za održavanje i produženi vek trajanja kade.
Čistači na paru Elmasteam, pogledajte na strani 771.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 432
Nastavak na sledećoj strani
Elmasteam Uređaji sa parnim mlazom velike snage
Primena: Za predčišćenje, ispiranje pomoću pare delova koje treba čistiti. Za sušenje već očišćenih delova.
Za održavanje kupatila i poboljšanje kvaliteta kod korišćenja emulzivnih hemijskih sredstva za čišćenje.
Opis:
•Veoma efikasno čišćenje parom, 8 bar
•Čišćenje samo vodenom parom (bez hemikalija, ne šteti životnoj sredini)
•Koncept sa 2 komore (odvojena mehanika od elektronike)
Serije
Maks. zapremina punjenja
Temperatura pare
Izlazak pare
Ostale mogućnosti opremanja
l
°C
Elmasteam 3000
2,6
Elmasteam 5000
4,7
oko 160
Fiksna mlaznica
Fiksna mlaznica
Opcija: Ručni element sa fleksibilnim
Opcija: Kombinacija mlaznice i ručnog
crevom
elementa sa fleksibilnim crevom
Sušenje / izduvavanje komprimovanim vazduhom (neophodan kompresor)
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 432
Elmasteam 5000 sa fiksnom brizgaljkom i ručnim elementom
2011/12
771
Ultrazvučno čišćenje
Sredstva za čišćenje ultrazvukom
Nastavak na sledećoj strani
Sredstva za ultrazvučno čišćenje, elma tec clean
Opis:
•Veoma ekonomičan koncentrat za mešanje sa vodom
•Doziranje u zavisnosti od sredstva za čišćenje 2-10 %
•Može se upotrebiti za uređaje za ultrazvučno čišćenje (ELMA serije USR, TI-H, X-tra line FLEX i druge)
Zadaci:
•Rešenje industrijskih problema čišćenja u vezi sa ultrazvučnim uređajem za čišćenje
•Dodatna zaštita za veoma opterećene vibracione kade (smanjena potreba za uklanjanje materijala i korozije)
•Čišćenje i nega delova
Art.-br. 100
Art.-br. 115
Art.-br. 120
Art.-br. 150
Art.-br. 175
Nastavak na sledećoj strani
Sredstva za ultrazvučno čišćenje, elma tec clean A
alkalna sredstva za čišćenje
Uređaji za ispitivanje
Oznaka
Glavni izvori nečistoća
Glavne površine
Supstrati za elektroniku (PCB)
i optiku (naočare, fina optika),
elektro-mehaničke
komponente. Za servisno
čišćenje plastike
Sredstvo za brušenje,
Obojeni metal, plemeniti
Elma tec clean A2
Intenzivno sredstvo za
poliranje, lepovanje, masti/ metal, mesing, titanijum, nikl,
čišćenje sa izbeljivačem
ulja
cink i aluminijum
Plemeniti čelik, čelik, pre
Ulja za presu, mast, gar,
svega materijali od gvožđa,
Elma tec clean A3
skrama od kaljenja, sredstavo titan, plemeniti metali, sivi liv,
Sredstvo za čišćenje gvožda i za brušenje i poliranje.
obojeni metal, mesing.
plemenitih metala
Visokoučinkovito mazivo za
Proveriti staklo i kvarc! Nije
hlađenje
predviđeno za aluminijum i
lake metale
Plemeniti čelik, čelik, sivi liv,
Ulja, mast, gar, skrama od
Elma tec clean A4
aluminijum i laki metali, nikl,
Univerzalno sredstvo za
kaljenja, prašina, tragovi
cink, plastika, keramika,
čišćenje
prstiju
staklo, kvarc, guma
Elma tec clean A5 *)
Sagorela i smolasta maziva, Plemeniti čelik, čelik, sivi liv,
Jako sredstvo za čišćenje
sredstva za brušenje i
aluminijum i laki metali, nikl,
gvožđa i lakih metala
poliranje, ostaci laka i boje,
plemeniti metali, cink
voska
Elma tec clean A1
Sredstvo za čišćenje
elektronike i fine optike
*
Laka ulja, masti, pasta za
lemljenje, prašina, otisci
prstiju
Karakteristike
pH vrednost
Doziranje
Tečan, emulzivan, sadrži silikat
i fosfat, blago alkalan
10,8
3-10 %
Tečan, emulzivan, amonijačni,
ne sadrži silikate i fosfate,
blago alkalan
11,0
5-10 %
Tečan, emulzivan, sadrži silikat
i fosfat, alkalni
Tečan, uglavnom nije
emulzivan, sadrži silikat i
fosfat, alkalni
U vidu praška, emulzivan,
sadrži silikat i fosfat, alkalni
12,0
Sadržaj
43692
2,5 l
10 l
Art.-br.
100
101
O
O
2,5 l
10 l
105
106
O
O
2,5 l
10 l
110
111
O
O
115
116
O
O
120
O
3-6 %
Ultrazvuk:
2,5 l
1-5 %
10 l
Bez ultrazvuka:
5-10 %
11,5 (1 %)
1-4 %
0,85 kg
13,4
U obliku praha.
Gr. proiz. 432
Nastavak na sledećoj strani
Sredstvo za ultrazvučno čišćenje, elma tec clean N
neutralno sredstvo za čišćenje
Oznaka
Glavni izvori nečistoća
Elma tec clean N1
Neutralno sredstvo za
čišćenje
Glavne površine
Karakteristike
Ulja, masti, sredstva za
brušenje, lepovanje i
Svi metali; plastika, keramika, Tečan, emulzivan, bez silikata i
poliranje, prašina, znoj, otisci staklo, guma. Magnezijum
fosfora, neutralan
prstiju
pH vrednost
Doziranje
Sadržaj
Ultrazvuk:
2,5 l
2-5 %
10 l
Bez ultrazvuka:
10 %
9,3
43692
Art.-br.
150
151
O
O
Gr. proiz. 432
Nastavak na sledećoj strani
Sredstva za ultrazvučno čišćenje, elma tec clean S
kisela sredstva za čišćenje
Oznaka
Glavni izvori nečistoća
Glavne površine
Obojeni metal, plemeniti čelik,
aluminijum i laki metali, mesing,
Rđa, kamenac, slojevi oksida (npr . čelik, plastika, staklo. čelik nakon
Elma tec clean S1
Slabo kiselo sredstvo za čišćenje oksid bakra), masti, ulja
uklanjanj korozije izvaditi odmah iz
kupke i isprati sa zaštitom od
korozije
Plemeniti čelik, čelik, sivi livi, tvrdi
metal, mesing, nikl, obojeni i
Elma tec clean S2
Mineralne nečistoće kao što su
plemeniti metali. Kada se skine
Veoma kiselo sredstvo za
kamenac, rđa, oksidi; nagrizajuće
rđa, čelik, gvožđe, sivi liv odmah
čišćenje
naslage
izvaditi iz kupke i isprati zaštitom
od korozije
h Kanister sadržaja od 25 l odn. 25 kg (elma tec clean A5) na zahtev.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
772
Karakteristike
Tečan, emulzivan,
kiseo
Tečan, emulzivan,
kiseo
pH vrednost Doziranje Sadržaj
1,6
< 1,0
43692
2,5 l
10 l
Art.-br.
175
176
O
O
2,5 l
10 l
180
181
O
O
1-5%
Ultrazvuk:
1-10 %
Gr. proiz. 432
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage sa oprugom
Nastavak na sledećoj strani
Vage sa oprugom
za precizno merenje malih mehaničkih sila
Primena:
•Za proveru i podešavanje
•Merenje vučne i pritisne sile na
– Kontrolni elementi sa podesivim momentima trenja
– Tehničkim oprugama,
– Kontaktne sile u električnim uređajima za uključivanje – Sila opruge komparatera i elektronskih mernih pipaka za merenje dužine
– Regulacioni i upravljački elementi motornih vozila
– Pritisne sile na tastaturi računara, CNC upravljačkim ormanima i ostalim komandnim pultovima
Nastavak na sledećoj strani
Vage sa oprugom sa sferičnim mernim pipkom
Karakteristike:
•Merenje moguće u oba smera
•Brojčanik sa prikazom u cN ili N
•Tolerancija greške ± 0,01 x (krajnja vrednost + merena vrednost)
Isporuka: U kutiji
44100
*
cN
N
cN
N
mm
mm
g
Art.-br.
3-30
–
1
–
36
29
64
041
5-50
–
1
–
36
29
64
051
10-100
–
2
–
36
29
64
061
25-250
–
5
–
36
29
64
081
0,5-5
–
0,1
72
48
260
091
O
O
O
O
O
Kalibracija
na zahtev
1-10
–
0,2
72
48
260
101
–
3-30
–
0,5
72
48
278
121
5-50
–
1
72
48
294
131
10-100
–
2
72
8
290
151
O
O
O
O
Od gornje ivice kućišta do sredine kugličnog završetka pipka.
Uređaji za ispitivanje
Merni opseg
Merni opseg
Podela na skali
Podela na skali
Brojčanik-Ø
Dužina pipka*
Masa
•Kontrolna kazaljka
•Vaga sa oprugom 10-100 N sa
skraćenim pipkom
Gr. proiz. 440
Nastavak na sledećoj strani
Vage sa oprugom CORREX
Karakteristike:
•Merenje moguće u oba smera
•Kombinovani brojčanik sa ciframa u cN i gramima
•Tolerancija greške ± 0,01 x (krajnja vrednost + merena vrednost)
•Po izboru sa ili bez kontrolne kazaljke
•Model sa kugličastim ili ravnim završetkom pipka
Isporuka: U kutiji.
Merni opseg
Podela na skali
Brojčanik-Ø
Dužina pipka*
Masa
44100
44101
44105
44106
*
g/cN
g/cN
mm
mm
g
Art.-br.
Kuglični pipak, bez kontrolne kazaljke
Kalibracija
na zahtev
0,3-3 0,6-6 2-15 3-30 5-50 10-100 15-150 25-250 50-500 100-1000 200-2000
0,1
0,2
0,5
1
1
2
5
5
10
20
50
37
37
37
37
37
37
37
37
65
65
65
32
32
32
32
32
32
32
32
47
47
47
115 115 115 115 115
115
115
115
260
260
290
010 020 030 040 050
060
070
080
090
100
110
o
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Kuglični pipak, sa kontrolnom kazaljkom
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
Pljosnati pipak bez, kontrolne kazaljke
O
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pljosnati pipak, sa kontrolnom kazaljkom
–
–
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Od gornje ivice kućišta do prednje ivice pipka.
O
Gr. proiz. 441
Nastavak na sledećoj strani
Dinamometar za merenje vučne sile i sile pritiska
Primena: Ovi merni uređaji su pogodni za jednostavne ali i za skupe radne zadatke prilikom ispitivanja delova i materijala. Prevashodne oblasti primene su
ustanove koje se bave istraživanjem, razvojem i proizvodnjom, kao i u obezbeđenju kvaliteta i završnoj kontroli u različitim oblastima.
Mogu se izmeriti npr. zatezne i pritisne sile opruge, sile pritiska na različitim tasterima, ručicama odn. prekidačima, kao i na najrazličitijim komponentama odn.
funkcionalnim jedinicama.
Model: Svi modeli su robusni i njima se može rukovati jednostavno i bezbedno. Mehanički dinamometri za merenje vučne sile i sile pritiska (model 1191 i
br. 44200) imaju kontrolnu kazaljku, a digitalni dinamometri za merenje vučne sile i sile pritiska (a ZD2 i modeli 326) imaju memoriju najviše vrednosti.
Na taj način se dodatno uz prikaz trenutne vrednosti sile mogu snimiti i prikazati i maksimalne vrednosti npr . pri aktiviranju, zatvaraju ili otvaranju funkcionalnih
delova ili pri pokušajima kidanja.
Nastavak na sledećoj strani
Mehanički merači vučne sile i sile pritiska model 1191
ručni dinamometari
Karakteristike:
•Merenje je moguće na obe čeone strane
•Po 2 otvora za pričvršćivanje M6 na obe čeone
•Komparater sa direktnim prikazom sile
površine
•Brojčanik, koji se okreče, za podešavanje nule
•Dimenzija V x Š x D = 180 x 73 x 37 mm
•Merenje maksimalne vrednosti preko kontrolne kazaljke •Tolerancija greške ± 0,5 % od krajnje vrednosti
Isporuka: Sa pritisnom pločom Ø 23 mm, kukama, 2 produžetka M6 x 15 odn. 45 mm, sertifikatom o
kalibraciji i koferom za transport.
Merni opseg
Podela na skali
44165
N
N
Art.-br.
0-50
0,5
020
0-100
1
030
0-200
2
040
o
O
o
h Ispitni stalak za merenje vučne sile i sile pritiska, pogledajte br. 42455 na strani 775.
2011/12
0-500
10
050
O
Gr. proiz. 443
773
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Dinamometar za merenje vučne sile i sile pritiska
Nastavak na sledećoj strani
Digitalni dinamometri za merenje vučne sile i sile pritiska
ručni dinamometri
Zajedničke karakteristike:
•Kućište od aluminijuma liveno pod pritiskom, LCD displej sa osvetljenjem pozadine koje se može
aktivirati,
– po 2 otvora za pričvršćivanje M6, na oba čeone površine
– 2 otvora za pričvršćivanje M6, na zadnjoj strani kućišta
•Integrisani električni senzor sile
•Elektronsko beleženje maks. vrednosti vučne sile i sile pritiska
•Mehanička zaštita od preopterećenja do oko 200% mernog opsega
•Potiskivanje tare
•Jedinice koje se mogu prebacivati: kN, N, kg, Ibs
•Spojni navoj za stezne elemente: ≤ 1000 N: M6; > 1000 N: M12
•Napajanje: mrežno napajanje ili Ni-MH akumulatori (3x1,2V, tip AA). Alternativno moguća i upotreba
baterija koji se ne mogu puniti 1,5V/tip AA
•Automatsko memorisanje podešavanja pri isključivanju uređaja
•Dimenzije visina x širina x dubina = 170 x 75 x 35 mm (mera H bez navojnog vretena)
Oprema:
Merni opseg ≤ 1000 N: pritisna ploča Ø 23 mm, 2 produžetka M6 x 25 odn. 45 mm, kuka za povlačenje
Merni opseg > 1000 N: pritisni element Ø 18 mm, produžetak M12 x 50 mm
Uređaji za ispitivanje
Dodatne karakteristike br. 44181 model a ZD 2:
•Softverom sistema se upravlja preko menija, mogu se podesiti 4 jezika (D/GB/F/I)
•Prikaz koji se kreće zajedno sa aktuelnom vrednošću merenja u režimu vrednosti vrha
•Analogni izlaz 0-2 VDC, USB 2.0 interfejs za prenos podataka na računar
•Podešavanja granica tolerancije i nadzora, prekoračenja i podbačaja se grafički prikazuju i izdaju preko
logičkog izlaza (Open Collector) .
•Softver na CD-u (instalacija na računaru)
– Uključujući drajver za USB interfejs
– Za prenos podataka na PC kao što je opisano u tekstu koji sledi
– Za statičku analizu: broj merenja, srednja vrednost, standardna odstupanja, maks. i min. vrednost u
Excel-u
•Prenos podataka na računar, po izboru preko:
– Izmenjiva SD kartica 2 GB
Merne vrednosti se mogu sačuvati i preneti kao maksimalne vrednosti ili kao dijagram (F/t).
Memorisanje mernih podataka u formatu .csv (kompatibilno sa Excel-om). Očitavanje podataka na
računaru se vrši pomoću čitača kartice SD-Card Reader (nije uključeno u isporuku)
– Kontinuirani prenos podataka u 'Streaming' režimu u realnom vremenu preko USB interfejsa. Za
analizu se mogu ugraditi sledeći programi:
a) Software 913 za analizu podataka, pogledajte br. 44181 700 na strani 775
b) Terminalni programi koje obezbeđuje kupac
Br. 44181
Dodatne karakteristike br. 44166 model 326:
USB interfejs za punjenje seta baterije sa računara i za instaliranje novih verzija programa na uređaju (od
strane proizvođača)
Isporuka:
Br. 44181 model a ZD2: uređaj sa setom baterija, punjačem 230V AC, SD-memorijskom
karticom, USB priključnim kablom, CD-om sa softverom i uputstvom za upotrebu, sertifikatom o fabričkoj
kalibraciji, koferom za transport, priborom (pogledajte gore).
Br. 44166 model TEST 326: uređaj sa setom akumulatora, punjačem 230V AC, USB priključnim kablom,
sertifikatom o kalibraciji i koferom za transport, pribor (pogledajte gore).
Br. 44166
Merni opseg
Rezolucija
Merna frekvencija
Tolerancija greške koja se odnosi na krajnju vrednost
Model TEST 326
44166
N
N
Hz
%
Art.-br.
0-50
–
–
–
–
0-100
0,05
1000
0,1
011
0-200
0,1
1000
0,1
021
0-500
0,2
1000
0,1
051
0-1000
0,5
1000
0,1
101
0-2000
1
1000
0,1
201
0-5000
–
–
–
–
Rezolucija očitavanja
Merna frekvencija (podesiva)
Tolerancija greške koja se odnosi na krajnju vrednost
Model a ZD2
44181
N
Hz
%
Art.-br.
–
0,001
100-2000
0,05
005
O
0,01
100-2000
0,05
010
O
–
–
–
–
O
0,01
100-2000
0,05
050
O
0,1
100-2000
0,05
100
o
–
–
–
–
–
0,1
100-2000
0,05
500
O
O
–
O
O
–
O
Opcije:
h ATORN ZD2 sa ulazom za inkrementalni enkoder kretanja
Primena npr. u kombinaciji sa TesT ispitnim stalkom (primer model 103, br. 42455 030) i sa implementiranim senzorom puta.
Preko enkoderskog ulaza se može učitati putanja kretanja mašine. Kontinuirano prikazivanje sile i putanje se vrši na displeju uređaja za merenje sile.
Pored toga postoji mogućnost i brojčanog i grafičkog prikazivanja dijagrama za silu/putanju (F/s) pomoću softvera 913.
Ostali ručni dinamometri za priključivanje eksternih senzora sile i obrtnog momenta sa automatskim prepoznavanjem senzora (TED protokol po
standardu IEEE 1451.4 TEDs = Transducer electronic data sheet) i priključivanje senzora puta.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
774
Br. 44166 = Gr. proiz. 443
Br. 44181 = Gr. proiz. 490
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Dinamometar za merenje vučne sile i sile pritiska
Nastavak na sledećoj strani
Softver 913 za analizu podataka
za digitalni dinamometar za merenje vučne sile i sile pritiska
Funkcije:
•Grafički zapisi mernih podataka u realnom vremenu (trenutne vrednosti, trenutne maksimalne i
minimalne vrednosti)
•Snimanje dijagrama sila/vreme ili sila/put (opciono je neophodan inkrementalni enkoder puta)
•Memorisanje mernih podataka u .csv formatu (kompatibilno sa Excel programom) za moguću dalju
obradu
•Izrada kontrolnog izveštaja u PDF formatu za izdavanjem dijagrama, opšti tekstovi i komentari, kao i
sledeće selektivne vrednosti: maksimum, minimum, srednja vrednost, vrednost u razlomcima (vertikalni
pad maksimalne vrednosti)
•Selekcija tačke unutar dijagrama, sa prikazom pripadajućih mernih vrednosti
•Funkcija zumiranja u okviru dijagrama
Prikaz dijagrama sila/put
Uređaji za ispitivanje
Izrada izveštaja ispitivanja
44181
700
Art.-br.
o
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Ispitni stalci
oprema za merne uređaje za silu vuče i pritiska modeli 1191 / a ZD2 / 326
Primena:
Primenjuju se na mestima gde se moraju sprovesti brze i precizne provere vučne sile i sile pritiska npr. kod
provere prototipa, kontrole prijema robe i krajnje konrole u laboratoriji i području blizu proizvodnje.
Pored toga se ovi proizvodi mogu takođe primeniti za obuke.
Opis:
Osnovna jedinica sa dva vodeća stuba (model 101 jedan stub) i jedne vertikalno pokretne traverze, za
montažu dinamometra za merenje vučne sile i sile pritiska. Da bi se uvelo opterećenje, traverza se, zavisno
od modela, pokreće ručno (polugom, odn. navojnim vretenom i ručnim točkićem) ili putem motornog
pogona. Za montažu ispitnih uređaja, svaka osnovna jedinica je opremljena otvorom sa navojem
(u zavisnosti od modela, M8 ili M12).
Oprema za stalke za ispitivanje:
•Stege sa zavrtnjima
•Pritisne ploče
•Kardansko vešanje
•Sistem za merenje puta
Model
Fmaks.
Putanja pomeranja*
Masa
Pomeranje
42455
N
mm
kg
Art.-br.
* Duža ili kraća putanja kretanja klizača, na zahtev.
** Direktno podizanje preko ručice
h Ostali modeli ispitnih stalaka (104 i 105) na zahtev.
Ostale informacije ili izrada ponude.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
101
500
65**
6,2
ručno
010
102
1000
500
18
ručno
020
o
o
103
1000
500
25
motorno
030d
Ispitni stalak 101 sa dinamometrom za merenje sile
pritiska i vučne sile 1191 (br. 42455 010 + br. 44165)
o
Gr. proiz. 443
Ručni ispitni stalak 102 sa
dinamometrom za merenje sile
pritiska i vučne sile 326
(br. 42455 020 + br. 44166)
2011/12
Motorni ispitni stalak 103 sa
meračem vučne sile i sile
pritiska a ZD2
(br. 42455 030 + br. 44181)
775
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Cilindrične vage sa oprugom i dinamometri
Nastavak na sledećoj strani
Dinamometri za merenje vučne sile i sile pritiska
mehanički uređaji za merenje sile
Opis:
•Brojčanik-Ø:
< 0-50 N: 58 mm
≥ 0-50 N: 100 mm
•Sa kontrolnom kazaljkom
•Merni hod oko 10 mm
•Nisu pogodni za dinamička opterećenja, preopterećenje maks. 10 %
•Prilagođen za vertikalnu primenu (drugi položaji za ugradnju, npr. horizontalni, na zahtev)
•Tolerancija greške 1 % od krajnje vrednosti
Merni opseg
Podela na skali
Dužina
44200
N
N
mm
Art.-br.
0-10
0,2
116
030
0-15
0,4
116
040
0-20
0,4
116
050
0-50
0,5
205
060
0-100
1
205
070
0-150
2
205
080
0-250
5
205
090
O
O
o
o
o
o
O
0-500
5
212
100
Art.-br. 030-050
o
h Dinamometar za merenje vučne sile i sile pritiska 2N, 5N i ≥ 1 kN na zahtev.
Gr. proiz. 443
Art.-br. 060-100
Nastavak na sledećoj strani
Cilindrični dinamometri
Uređaji za ispitivanje
Opis:
Dinamometri od mesinga i hrom nikl-čelika, niklovani sa visokim sjajem, sa gornje strane sa delovima za
kačenje– odn. prstenom za držanje, sa donje sa kukama.
•Integrisana, visoko kvalitetna merna opruga
•Zaštita od preopterećenja do oko 20 % preko granične vrednosti
•Crna skala, sa punim kontrastom, ugravirana pomoću lasera, na srebrenoj osnovi
•Nije pogodan za dinamička opterećenja
•Tolerancija greške ≤ 1 % krajnje vrednosti
Merni opseg
Podela na skali
Čaura Ø
Ukupna dužina*
44210
*
N
N
mm
mm
Art.-br.
0-2
0,02
14,5
250
010
0-5
0,05
14,5
250
020
0-10
0,10
14,5
250
030
0-25
0,25
14,5
250
040
0-50
0,50
14,5
250
050
0-100
2
14,5
255
060
0-200
4
18
255
070
0-300
5
21
290
080
0-600
10
28
342
090
0-1000
20
28
368
100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Dužina uključujući prstenove i kuke.
Gr. proiz. 443
Nastavak na sledećoj strani
Cilindrične vage sa oprugom
Opis:
•Kompaktni oblik, gore sa prstenom za držanje, dole sa kukom
•Nije pogodan za dinamička opterećenja
Br. 44215: Vage sa oprugom, niklovane, visokog sjaja
•Vaga sa oprugom od mesinga i hrom-nikl čelika
•Integrisana, visoko kvalitetna merna opruga
•Unutrašnja cev sa skalom, gravirana laserom
•Tolerancija greške ≤ 1 % krajnje vrednosti
•Zaštita od preopterećenja do oko 20 % od krajnje vrednosti
Br. 44216 ORION Vaga sa oprugom
•Aluminijumsko kućište, plavo eloksirano
•Unutrašnja cev od mesinga, sa aluminijumskom skalom
•Tolerancija greške ≤ 1 % krajnje vrednosti
•Zaštita od preopterećenja do oko 10 % preko krajnje vrednosti
Br. 44216
Br. 44215
Merni opseg
Podela na skali
Kućište Ø
Ukupna dužina*
44215
44216
*
kg 0-0,2
kg 0,002
mm 19,5
mm 363
Art.-br. 010
ORION
Dužina uključujući prstenove i kuke.
776
0-0,5
0,005
14,5
250
020
0,01
14,5
250
030
0-1
–
O
O
–
O
–
O
–
O
–
O
–
–
O
–
O
–
O
–
O
0,01
19,5
363
030
0-2,5
0,025 0,025
14,5
19,5
250
363
040
040
0-5
0,05
14,5
255
050
0,05
19,5
363
050
0-10
0,2
0,1
14,5
19,5
255
363
060
060
0-20
0,2
19,5
376
070
0-30
0,5
21
312
080
0-60
1
28
358
090
0-100
2
28
378
100
O
–
O
O
O
–
O
–
–
0,4
18
272
070
–
Gr. proiz. 443
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Cilindrične vage sa oprugom i dinamometri
Nastavak na sledećoj strani
Dinamometri sa pokazivačem
Opis:
•Mehanički dinamometri za merenje vučne sile sa velikom preciznošću
•Zaštita od preopterećenja do oko 20 % od krajnje vrednosti
•Ploča od pleksiglasa sa kontrolnom kazaljkom
•Nije pogodan za dinamička opterećenja
•Tolerancija greške ± 1 % krajnje vrednosti
Isporuka: Uklj. ušice (gore ušice, dole ušice, odn. kuke)
Merni opseg
Podela na skali
Brojčanik Ø
Dužina B bez opterećenja
Dužina A
Rastojanje K/H oko
44230
N/kN
N
mm
mm
mm
mm
Art.-br.
H
K
0-100
0,5
150
290
205
27
010
0-250
1
150
290
205
27
025
0-500
2
150
290
205
27
050
0-1 kN
5
150
290
205
27
100
o
o
o
o
0-3 kN
20
200
380
280
36
300
o
B
K
Uređaji za ispitivanje
Gr. proiz. 443
A
Nastavak na sledećoj strani
KERN Digitalne ručne vage tip CH
praktična i stalno spremna viseća vaga
Opis:
•Veliki LED-pokazivač, visina brojeva 11 mm
•Pokazivačka jedinica: kg/lb/N
•Funkcija za automatsko isključivanje posle 5 min. zbog uštede baterije
•Fukcija za čuvanje podataka Data Hold (očitavanje mase može da se zamrzne tokom 5 s )
•Kućište Š x D x V= 90 x 30 x 175 mm (sa kukama 270 mm), masa oko 250 g
•Trakasti metar, koji se može izvući, dužine 1 m
Isporuka: Sa baterijom 9 V.
Merni opseg
Rezolucija očitavanja
kg
g
Art.-br.
44228
0-15
20
010
0-50
50
030
O
O
Gr. proiz. 443
Nastavak na sledećoj strani
KERN Digitalne viseće vage tip HCB
Opis:
•Veoma kompaktne za velike mase
•Veliki LED-pokazivač, visina brojeva 12 mm
•Pokazivačke jedinice: Kg / lb / N
•Fukcija za čuvanje podataka Data Hold (očitavanje mase može da se zamrzne tokom 5 s )
•Funkcija automatskog isključivanja nakon 3 min.
•Kućište Š x D x D=80 x 45 x 150 (sa karabinerom + kuke 290 mm)
•Masa oko 400 g
Isporuka: Sa baterijama (3 x 1,5 V, tip AA)
Merni opseg
Rezolucija
44229
kg
g
Art.-br.
0-20
50
010
0-50
100
020
0-100
200
030
O
O
O
0-200
500
040
O
Gr. proiz. 443
2011/12
777
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Dinamometarske kutije
Nastavak na sledećoj strani
KERN Digitalne kranske vage tip HFM
sa daljinskim upravljačem
Profesionalni uređaj za robusnu primenu u proizvodnji, kontroli kvaliteta, logistici, itd. Pomoću stabilne
konstrukcije i robusnog izvođenja koncipirana je za upotrebu u industrijskom okruženju.
Prednosti:
•Velika mobilnost zahvaljujući radu na baterije, kompaktna konstrukcija i mala sopstvena težina
•Funkcija Data-Hold (preko dugmeta Hold prikaz mase se 'zamrzava' dok se isto ponovo ne pritisne)
•Kuke sa sigurnosnom bravom, okretne
•Prilgođavanje u nemirnim okruženjima posredstvom promene čitljivosti
•Inretna baterija (vreme rada do 60 h, prikaz stanja punjenja baterije preko trobojne LED lampice)
•Uključujući radio daljinski upravljač (domet oko 20 m, sve funkcije – osim ON/OFF – mogu se izabrati)
Isporuka: Sa punjačem, daljinskim uređajem sa baterijama (2x 1,5 V mikro, tip AAA)
Tip
Merni opseg
Rezolucija očitavanja
Masa
kg
g
kg
Art.-br.
44267
HFM 1T0.1
0-1000
100
16
210
HFM 3T0.5
0-3000
500
18
220
HFM 5T0.5
0-5000
500
23
230
o
o
o
HFM 10T1
0-10000
1000
35
240d
o
h Rezervna baterija za daljinski upravljač, pogledajte br. 56815 011 na strani 1239.
Kranske vage sa kalibracijom ili DKD kalibracijom na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 447
Uređaji za ispitivanje
Nastavak na sledećoj strani
Sistemi za merenje sile, hidraulična konstrukcija
primene
Ovi merni sistemi (ili dinamometri) mogu se upotrebljavati za statička i dinamička merenja sile.
Oblasti primene su kod npr. mašina za valjanje u sistemima za proizvodnju folije, glodalica za zupčanike, hidrauličkih presa, uređaja za ispitivanje savijanja lima,
mašina za ispitivanje čvrstoće (provera materijala), merenja kod vozila i na kočionim sistemima.
Nastavak na sledećoj strani
Dinamometri
Opis:
•Pljosnata konstrukcija
•Manometar-Ø 63 mm
•Dva navoja za pričvršćivanje M6 na dnu kućišta
•Sa kontrolnom kazaljkom
•Granica greške 2 % od krajnje vrednosti
•VA čelik
Isporuka: Sa sertifikatom o fabričkoj kalibraciji, u plastičnom koferu
Merni opseg
Podela na skali
Dinamometar spoljni Ø D2
Klipovi Ø D1
Visina H
44420
Merni opseg
Podela na skali
Dinamometar spoljni Ø D2
Klipovi Ø D1
Visina H
44420
H
kN
kN
mm
mm
mm
Art.-br.
0-0,16
0,005
75
45
30
021
0-0,25
0,005
75
45
30
031
0-0,6
0,01
75
45
30
051
0-1
0,02
75
45
30
061
0-1,6
0,05
75
45
30
071
0-2,5
0,05
75
45
30
081
kN
kN
mm
mm
mm
Art.-br.
O
0-6
0,1
75
45
30
101
O
0-10
0,2
75
45
30
111
O
0-16
0,5
75
45
30
121
O
0-25
0,5
75
45
30
131
O
0-60
1
90
56
32
151
O
0-100
2
90
56
32
161
O
O
O
O
O
h Dinamometar sa tolerancijom greške 1% od krajnje vrednosti.
Dinamometri sa digitalnim manometrom videti br. 44425 na strani 779.
778
D2
D1
O
Gr. proiz. 490
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Senzori sile i indikatorski uređaji
Nastavak na sledećoj strani
Dinamometri SIMPLEX sa digitalnim manometrom
Opis:
•Digitalni manometar:
Najmanja pokaziva merna vrednost
Tolerancija greške (manometar i dinamometar)
Spoljašnji Ø
Manometar, obrtan oko ose do
Obrtno polje prikaza
Memorija maksimalnih vrednosti
Napajanje
mm
°
°
Dinamometar ≤ 1 kN
2 reda, 41/2 cifre
Red 1: merne vrednosti
Red 2: jedinica
0
0,5 % od krajnje vrednosti
76,5
300
330 (-210 do +120)
X
Baterije 2 x 3,6 V litijum
1
(tip /2 AA)
Dinamometar > 1 kN
1 red, 4 cifre
Merna vrednost
1 % od krajnje vrednosti
0,5 % od krajnje vrednosti
74
270
350
X
Baterija 9 V
(tip E)
D1
D2
LCD-displej
Displej
1
•Dinamometar: VA čelik, 2 otvora za pričvršćivanje na dnu kućišta
H
Model dinamometra > 1 kN
Opcija: Pločica 1 sa Ø D1 i visinom 5 mm, neophodna za oslonac digitalnog manometra pri horizontalnoj
primeni
Isporuka: Sa sertifikatom o fabričkoj kalibraciji, u plastičnom koferu
44425
Ploče za izjednačavanje, visina H
44425
kN
N
mm
mm
mm
Art.-br.
0-1
1
75
45
30
061
0-4
1
75
45
30
090
0-6
1
75
45
30
100
0-10
10
75
45
30
110
0-25
10
75
45
30
130
0-40
10
75
45
30
140
0-60
10
90
56
32
150
o
13
505
o
o
O
5
500
O
O
O
mm
Art.-br.
o
o
h Ostali dinamometri do 600 kN na zahtev.
0-100
100
90
56
32
160
Uređaji za ispitivanje
Merni opseg
Rezolucija
Dinamometar, spoljni Ø D1
Klipovi Ø D2
Visina H
o
5
510
o
Model dinamometra ≤ 1 kN
Gr. proiz. 444
Nastavak na sledećoj strani
Ostale hidraulične dinamometarske kutije
Primena
U obliku prstena
Zaravnjen oblik
Merač sile stezanja
Za merenje aksijalne sile na alatnim mašinama (kada se vratila, vretena,
stezni ili potezni vijci provlače kroz potisno telo)
Merenje sile stezanja
mašinske stege
Merenje sile stezanja na steznoj glavi
sa tri čeljusti
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Nastavak na sledećoj strani
Električni senzori sile i indikatorski uređaji
DNS senzor
Za statičko i dinamičko merenje pritisnih i vučnih sila.
U zavisnosti od geometrije i modela na raspolaganju stoje merni opsezi od 5 N do 2000 kN.
Pretvaranje mernog opterećenja u električni signal vrši se preko elektrootpornih mernih traka (DMS), koje su povezane u pun most.
Ovaj merni signal prenosi se preko pojačivača i digitalno se dovodi do displeja.
2011/12
779
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Senzori sile i indikatorski uređaji
Nastavak na sledećoj strani
Karakteristike električnog senzora sile
DNS senzor
Osetljivost (npr. 2 mV/V = (2 mV/V/N) je promena izlaznog signala senzora sile koja se odnosi na odgovarajuću nominalnu silu (odgovara maks. sili, koja može da
se izmeri) pri naponu napajanja od 1 V.
Pri tome veličina izlaznog signala pri nominalnoj sili zavisi od napona napajanja koji se obezbeđuje ili iz pokazivača ili od mrežnog adaptera.
Primer: Senzor sile LPX (mat. br. 44506), osetljivost 2 mV/V
Pokazni uređaj
MMV22, Br. 44526 010
MEC 200-D, br. 44530 010 i 015
*
Napon napajanja
5 VDC
10 VDC
Izlazni signal pri nominalnoj sili
10 mV/n N*
20 mV/n N*
n N = nominalna sila senzora (npr. 500 N)
Nastavak na sledećoj strani
Senzori sile PT4000
0-500 N 0-1 kN
0-5 kN
0-10 kN
mm
13
13
19
25
M 8 x 1,25 M 8 x 1,25 M 12 x 1,75 M 12 x 1,75
Art.-br.
006
011
055
105
Merni opseg FN
Mera A
Priključak sa navojem T
44500
o
o
44500 Sertifikat o fabričkoj kalibraciji na istezanje ili pritisak Art.-br.
o
T
A
1
63,5
Uređaji za ispitivanje
Opis:
•Merenje vučnih sila i sila pritiska (FN pogledajte tabelu) •Napon napajanja 5 – 15 V DC
•Granica preopterećenja 1,5 x FN
•Tolerancija greške 0,1 % od krajnje vrednosti
•Opterećenje pri kidanju >3 x FN
•Dužina kabla 6 m
•Osetljivost 3 mV/V
Upotreba samo sa prikaznim uređajem npr. tip MMV22 ili MEC-9163
(pogledajte br. 44526-44530 na strani 781)
Prilikom porudžbine navedite vrstu ispitivanja (zatezna sila ili sila pritiska)!
Opcija: Sertifikat o fabričkoj kalibraciji za ispitivanje na istezanje ili pritisak, uz doplatu.
o
800
o
51
h Senzor sile 200N, 1kN, 20kN, 30kN i 50kN na zahtev.
Gr. proiz. 447
1,5
1,5
1 kabl-Ø 4,2 mm
Nastavak na sledećoj strani
Senzori sile LPX
Opis:
•Napon napajanja 5-20 V DC
•Merenje sila pritiska do 500 kN
•Dužina kabla 3 m
•Višestruka mogućnost upotrebe zbog veoma ravne
•Tolerancija greške 0,3 % od krajnje vrednosti
konstrukcije
•Granica preopterećenja 1,5 x FN
•Osetljivost 2 mV/V
Upotreba samo sa prikaznim uređajem npr. tip MMV22 ili MEC-9163
(pogledajte br. 44526-44530 na strani 781)
Opcija: Fabrički kalibracioni list, uz doplatu.
Merni opseg FN
Mera A/Ø B
Mera C/D/Ø E
Priključak sa navojem F
ØG
44506
0-250 N 0-500 N 0-1000 N 0-2500 N 0-5000 N 0-25 kN 0-50 kN 0-100 kN
mm 22/52 22/52 22/52
22/52
22/52 25/52 30/100 35/100
mm 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10 4/30/10 5/95/20 5/95/20
M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 5 x 0,8 M 6 x 1 M 6 x 1
mm
44
44
44
44
44
44
85
85
Art.-br. 002
005
010
025
050
250
500
600
o
44506
Sertifikat o
kalibraciji
o
o
Art.-br.
o
o
o
o
o
800
o
h Na zahtev:
Minijaturni senzor pritiska tipa OMF za male sile pritiska od 20-500 N i Ø (Mera B) 15 mm
Minijaturni senzor pritiska tipa LPH za silu pritiska od 50 N-50 kN. Mera B: sile pritiska <50 kN
[ Ø 26 mm; sila pritiska = 50 kN [ Ø 46 mm.
Gr. proiz. 447
Skica sa merama pokazuje senzor sile sa štitnikom od
presavijanja kabla
Nastavak na sledećoj strani
Isporuka električnih senzora sile
•U kombinaciji sa indikatorskim uređajem MMV 22 odn. MEC-9163 sa priključcima na krajevima i izjednačavanjem karakteristika
•Za priključivanje senzora sile na indikatorske uređaje drugih proizvođača isporuka se vrši bez priključaka na krajevima i bez izjednačavanja karakteristika
780
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Senzori sile i indikatorski uređaji
Nastavak na sledećoj strani
Merni i indikatorski uređaj, model MMV 22
44526
Merni i indikatorski uređaj, tip MMV 22
Art.-br.
017
44526
Opcija: Program za prikupljanje podataka
Art.-br.
o
014
44526
Rezervni deo: Akumulator 9 V, 150 mAh
Art.-br.
o
015
44526
Rezervni deo: Punjač za akumulator od 9 V sa brzim punjenjem, zaustavljanjem pražnjenja i Art.-br.
funkcijom osvežavanja
44526
Opcija: Infracrveni interfejs
Art.-br.
Uređaji za ispitivanje
Primena: Za stacionarnu i mobilnu primenu zajedno sa električnim senzorima sile, elektrootpornim mernim
trakama, mernim ćelijama itd.
Opis:
•LCD-displej, visina 10 mm, 41/2 cifre
•Samostalno isključivanje (vreme se može unapred podesiti)
•Tastatura sa membranom sa 6 funkcijskih tastera
•Memorija maksimalnih vrednosti
•Podesiva brzina merenja oko 25/33/50/100/200/500 merenja/s
•Naponsko napajanje za senzore sile/senzore: 5 V DC (max. 20 mA)
•Podesivo izračunavanje srednje vrednosti
•Promenljiv opseg ulaznog signala ± 10/± 20/± 50/± 80 mV za priključak senzora sa različitim
karakteristikama
•Prebacivanje kalibracije za do 4 senzora sa automatskim prepoznavanjem
•Napajanje strujom 9 V DC (uređaj se može koristiti sa mrežnim adapterom, akumulatorom ili baterijom
(9V E-block)
•Mere Š x D x V = oko 80 x 47 x 125 mm
Isporuka: Sa akumulatorom 9 V/150 mAh, uređajem za punjenje i mrežno napajanje
Opcije:
•Infracrveni interfejs sa prijemnikom RS232 za PC, uklj. memoriju za 100 izmerenih vrednosti
•Program za prikupljanje podataka
o
016
o
018
o
Gr. proiz. 447
Nastavak na sledećoj strani
Merni i indikatorski uređaj, model MEC-9163
Primena: Za merenje sile i obrtnog momenta, za primenu sa DMS senzorima, za merenje puta i uglova, kao
i merenje temperature Pt100 senzorima i termo elementima. Pogodan i za ugradnju u upravljačke ormane/
razvodne table.
Model
•Ugradno kućište, Š x D x V = 96 x 150 x 48 mm
otvor na prednjoj strani upravljačkog ormara Š x V = 92 x 45 mm
•LCD displej sa 6 digitalnih mesta, visina 13 mm, prikaz se može prebacivati crveno/zeleno
•Tastatura sa membranom sa 6 funkcijskih tastera
•1 glavni ulazni kanal za DMS-senzore
osetljivost 1,5 do 4 mV/V, napajanje senzora 5 ili 10 V/60 mA,
merni kapacitet: 500 merenja/s
•2 pomoćna ulazna kanala za senzore puta, ugla i temperature (naponski/strujni ulaz),
napajanje 15 ili 24 V/150 mA, brzina merenja: 100 merenja/s
•Memorija maks., maks-min.
•4 relejna izlaza 250 VAC/30 VDC, 5 A
•2 programirajuća ulaza za TARA, prikaz maks. vrednosti, funkcija za zadržavanje
•Napon napajanja 100-240 VAC
Opcije:
•Analogni izlaz: opsezi 0-10 V, ± 10 V, maks. 25 mA
•Interfejs RS232: Brzina prenosa podesiva 1200-115200 Bit/s, maks. brzina prenosa 30 izmerenih
vrednosti/s
•Kućište stola za MEC-9163: model od plastike sa priključcima za mrežni utikač, senzore, ostale ulaze i
izlaze, dimenzije Š x D x V = 174 x 198 x 100 mm, sa rasklopivim oslonim nogarima
44530
Merni i indikatorski uređaj, model MEC-9163
Art.-br.
101
44530
Opcija: Analogni izlaz
Art.-br.
o
105
44530
Opcija: Interfejs RS232
Art.-br.
o
110
Art.-br.
o
150
44530
Opcija: Stono kućište
Art.-br. 101
Art.-br. 101 i 150
o
h Na zahtev: Interfejsi RS485, Profibus; softver za analizu i protokol
2011/12
Gr. proiz. 447
781
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage
Nastavak na sledećoj strani
Vage – pregled izbora
Kapacitet
opterećenja
kg
0 - 0,060
0 - 0,150
0 - 0,241
0 - 0,250
0 - 0,320
0-1
0 - 1,61
0 - 2,01
0 - 3,5
0 - 3,6
0 - 4,2
0-6
Uređaji za ispitivanje
0 - 10
0 - 10,1
0 - 12
0 - 12,1
0 - 15
0 - 16,1
0 - 24
0 - 24,1
0 - 30
0 - 35
0 - 60
0 - 120
0 - 150
0 - 300
782
Rezolucija Ploča za merenje
g
mm
0,01
0,1
0,001
0,001
0,1
1
0,01
0,1
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
1
0,1
0,1
1
0,05
0,2
1
0,2
2
0,1
2
0,1
0,2
0,5
2
2
5
10
20
20
5
1
0,5
10
10
1
10
50
50
20
20
100
100
50
50
80 x 70
80 x 70
Ø 80
Ø 81
80 x 70
80 x 70
130 x 130
150 x 170
Ø 150
130 x 130
130 x 130
130 x 130
Ø 150
300 x 230
150 x 170
315 x 305
150 x 170
150 x 170
252 x 228
160 x 200
300 x 230
315 x 305
315 x 305
315 x 305
160 x 200
252 x 228
160 x 200
400 x 300
300 x 230
400 x 300
315 x 305
315 x 305
310 x 300
310 x 300
550 x 550
315 x 305
315 x 305
500 x 400
315 x 305
522 x 403
500 x 400
400 x 300
310 x 300
550 x 550
315 x 305
522 x 403
310 x 300
550 x 550
522 x 403
650 x 500
Opis
Džepna vage
Džepna vage
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Džepna vage
Džepna vage
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Precizna vaga
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Precizna vaga
Vaga za brojanje
Vaga za merenje
Industrijska vaga
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Vaga za merenje
Precizna vaga
Vaga za brojanje
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Precizna vaga
Vaga za merenje
Precizna vaga
Industrijska vaga
Vaga za brojanje
Vaga za brojanje
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Vaga sa platformom
Vaga sa platformom
Vaga sa platformom
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Vaga za brojanje
Vaga sa platformom
Vaga sa platformom
Industrijska vaga
Industrijska vaga
Vaga sa platformom
Vaga sa platformom
Industrijska vaga
Industrijska vaga
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IP54
x
x
x
IP54
IP54
x
IP54
IP54
IP65
IP54
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP54
IP54
IP54
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
IP65
IP65
IP54
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
IP65
IP54
IP54
IP65
IP65
IP54
IP54
IP65
IP65
Broj
Katalog
44603005
44603010
44606007
44605011
44603020
44603030
44605021
44605045
44615010
44606011
44605031
44606015
44615016
44616221
44605041
44618200
44605045
44606020
44605050
44615020
44616231
44618210
44618210
44618220
44615030
44605060
44615040
44619210
44616241
44619100
44618230
44618230
44607011
44607021
44607026
44618240
44618250
44619220
44618250
44618260
44619230
44619120
44607031
44607036
44618270
44618280
44607041
44607046
44618290
44618300
na strani 783
na strani 783
na strani 784
na strani 783
na strani 783
na strani 783
na strani 783
na strani 783
na strani 784
na strani 784
na strani 783
na strani 784
na strani 784
na strani 785
na strani 783
na strani 785
na strani 783
na strani 784
na strani 783
na strani 784
na strani 785
na strani 785
na strani 785
na strani 785
na strani 784
na strani 783
na strani 784
na strani 786
na strani 785
na strani 786
na strani 785
na strani 785
na strani 784
na strani 784
na strani 784
na strani 785
na strani 785
na strani 786
na strani 785
na strani 785
na strani 786
na strani 786
na strani 784
na strani 784
na strani 785
na strani 785
na strani 784
na strani 784
na strani 785
na strani 785
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage
Nastavak na sledećoj strani
Pojmovi iz tehnologije merenja mase
Kalibracija:
Aktivnosti za utvrđivanje veze između prikazanih vrednosti mernog uređaja ili mernog aparata ili vrednosti prikazanih pomoću mernih standarda ili referentnih
materijala i odgovarajućih normiranih vrednosti merene veličine pod zadatim uslovima.
Napomene:
1. Rezultat kalibracije omogućava ili dodelu vrednosti izmerenih veličina za prikazivanje ili određivanje korekcija za prikazivanje.
2. Kalibracijom se mogu izmeriti i druga metrološka obeležja, kao što je dejstvo parametara.
3. Rezultat kalibracije može se zabeležiti u dokumentu pod nazivom kalibracioni list ili izveštaj o kalibraciji.
(internacionalni rečnik metrologije)
DKD-kalibracija:
U DKD-u su objedinjene laboratorije za kalibraciju industrijskih preduzeća, instituta za istraživanje, tehničkih administracija, institucija za kontrolu i proveru. Oni
dobijaju akreditaciju i kontrolišu se od strane nemačke službe za kalibraciju (DKD). Oni sprovode kalibracije mernih uređaja i etalona za utvrđene merne dimenzije
i merne opsege kod akreditacije. DKD kalibracioni listovi, koji su izdati od njihove strane, su dokaz o pridržavanju nacionalnih standarda.
Provere:
Prilikom provere odgovorno osoblja sprovodi pravnu provera u skladu sa kontrolnim propisima. Pravno regulisana obaveza provere se odnosi na merne uređaje
koji se koriste u industrijske ili pravne svrhe, za zdravstvenu zaštitu, zaštitu pri radu, zaštitu okoline ili zaštitu od ozračenja ili pak u saobraćaju. Oni moraju biti
odobreni i provereni ukoliko je to neophodno za davanje garancije koja se odnosi na sigurnost pri merenju, npr. kada se cena nekog proizvoda određuje na osnovu
njegovog merenja, kod proizvodnje lekova ili analiza u medicinskim i farmaceutskim laboratorijama, kod proizvodnje završnih pakovanja. Nakon provere se
utvrđuje da li su ispunjeni uslovi koji se zahtevaju od karakteristika merno tehničke prirode i da li su poštovana ograničenja za merna odstupanja. Pečatiranjem
se u datom momentu potvrđuje pravovaljanost provere. Merno tehnički postupak za kalibraciju i proveru je isti.
EG provera je postupak, kojim se proverava određeno mesto i potvrđuje, da se vage poklapaju sa prototipom vage, kao što je opisano u potvrdi o EG-regulativi
modela, i da odgovaraju zahtevima standarda 90/384/EWG. Navedena služba stavlja na svaku vagu EG-znak.
Uređaji za ispitivanje
Nastavak na sledećoj strani
KERN Vage tip CM
Mala džepna vaga, sa poklopcem i integrisanim kalkulatorom. Idealna za mobilna merenja.
Opis:
•Zaštićene u tvrdoj kutiji
•Program za podešavanje garantuje visoku preciznost
•Sa kalkulatorom
•AUTO-OFF Funkcija
Isporuka: Sa 2 baterije tip AAA 1,5 V
Tip CM
Kapacitet opterećenja
Rezolucija očitavanja
Ploča za merenje
Cela vaga Š x D x V
Neto masa
44603
g
g
mm
mm
oko g
Art.-br.
60-2 N
0-60
0,01
80 x 70
85 x 130 x 25
180
005
O
150-1 N
0-150
0,1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
010
O
320-1 N
0-320
0,1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
020
O
h Rezervna baterija, pogledajte br. 56815 011 na strani 1239.
1 K1 N
0-1000
1
80 x 70
85 x 130 x 25
180
030
O
Gr. proiz. 447
Nastavak na sledećoj strani
KERN Kompaktne vage tip PCB i FCB
Option
Povoljna profesionalna vaga sa raznovrsnim mogućnostima za upotrebu.
Opis:
•Robusno ABS kućište sa pločom za merenje od nerđajućeg čelika
•LCD-displej sa pozadinskim osvetljenjem, visina cifara 15 mm
•Funkcija za automatsko isključivanje (AUTO-OFF) posle 3 min. zbog uštede baterije
•Moguć je režim rada na baterije (1x Tip E-blok, 9 V, nije sastavni deo obima isporuke)
•Opcija: rad na akumulator
•PRE-TARE funkcija za ručno oduzimanje poznate mase suda
Isporuka: Sa napajanjem
Art.-br. 011
Drugi displej na poleđini kod
tipova FCB
Art.-br. 041
Tip
Kapacitet opterećenja
Rezolucija očitavanja
Ponovljivost
Greška linearnosti
Masa najmanjeg komada pri brojanju komada
Ploča za merenje, plemeniti čelik
44605
g
g
g
g
g
mm
Art.-br.
PCB 250-3
0-250
0,001
0,001
0,003
0,002
Ø 81
011
O
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 051 na strani 1239.
2011/12
PCB 1000-1
0-1000
0,01
0,01
0,03
0,02
130 x 130
021
O
PCB 3500-2
0-3500
0,01
0,01
0,03
0,02
130 x 130
031
O
PCB 6000-1
0-6000
0,1
0,1
0,3
0,2
150 x 170
041
O
PCB 10000-1
0-10000
0,1
0,1
0,3
0,2
150 x 170
045
O
FCB 12 K1 N
0-12000
1
1
3
2
252 x 228
050
O
FCB 24 K2 N
0-24000
2
2
6
4
252 x 228
060
O
Gr. proiz. 447
783
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage
Nastavak na sledećoj strani
KERN Kompaktne vage tip KB
Option
Mnogo funkcija za nisku cenu
Opis:
•LCD-displej, visina cifara 9 mm
•Automatska referentna optimizacija
•Jedinice za masu, koje se mogu programirati (npr. masa niti g/m, •Opcija: rad na akumulator
masa papira g/m². itd.)
•Program za podešavanje garantuje visoku preciznost
Isporuka: Sa mrežnim adapterom
Tip KB
Kapacitet opterećenja
Rezolucija očitavanja
Ponovljivost
Greška linearnosti
Masa najmanjeg komada pri brojanju komada
Ploča za merenje, plemeniti čelik
g
g
g
g
g
mm
Art.-br.
44606
240-3 N
0-241
0,001
0,001
0,003
0,001
Ø 80*
007
2000-2 N
0-2010
0,01
0,01
0,03
0,01
130 x 130
011
3600-2N
0-3601
0,01
0,01
0,03
0,01
130 x 130
015
o
o
o
10000-1 N
0-10100
0,1
0,1
0,3
0,1
150 x 170
020
o
Gr. proiz. 447
* Ploča za merenje sa prstenastom zaštitom, visina 40 mm.
h Izbaždareni modeli vaga na zahtev.
Uređaji za ispitivanje
Nastavak na sledećoj strani
KERN Precizne vage tip 572
Option
Uređaji za svestranu primenu – kao vage za brojanje, referentne vage, kontrolne vage itd.
Opis:
•LCD-displej, visina cifara 14 mm
•Mehanička zaštita od preopterećenja
•Jedinice za merenje mase, koje se mogu
•Robusno metalno kućište (Š x D x V) 180 x 310 x 90
programirati
•Opcija: rad na akumulator
•Automatska referentna optimizacija
Isporuka: Sa napajanjem
Tip
Kapacitet opterećenja
Rezolucija očitavanja
Ponovljivost
Greška linearnosti
Masa najmanjeg komada pri brojanju komada
Ploča za merenje, plemeniti čelik
572–33
g 0-1610
g 0,01
g 0,01
g 0,03
g 0,03
mm Ø 150
Art.-br. 010
44615
572–39
0-4210
0,01
0,01
0,03
0,03
Ø 150
016
572–45
0-12100
0,05
0,05
0,15
0,15
160 x 200
020
572–49
0-16100
0,1
0,1
0,3
0,3
160 x 200
030
o
O
o
o
h Izbaždareni modeli vaga na zahtev.
572–57
0-24100
0,1
0,1
0,3
0,3
160 x 200
040
o
Gr. proiz. 447
Nastavak na sledećoj strani
KERN Platformske vage tip EOB
Option
Pristupačna vaga za pakete.
Opis:
•Veliki LCD-displej, visina cifara 25 mm
•Funkcija automatskog isključivanja nakon 3 min.
•Indikatorski uređaj sa nezavisnim postavljanjem usled dužine kabla od 1,8 m, zidni držač deo serijske
opreme (stalak za indikatorski uređaj visine 450 mm, za merne ploče 310x300 mm, na zahtev)
•Ploča za merenje od plemenitog čelika
•Moguć rad na baterije (6x tip AA, 1,5 V)
Isporuka: Sa napajanjem
Tip EOB
Kapacitet opterećenja
Rezolucija
Ploča za merenje D x Š
44607
35 K 10 60 K 20 60 K 20 L 150 K 50 150 K 50 L 300 K 100 A 300 K 100 L
kg
0-35
0-60
0-60
0-150
0-150
0-300
0-300
g
10
20
20
50
50
100
100
mm 310 x 300 310 x 300 550 x 550 310 x 300 550 x 550 310 x 300
550 x 550
Art.-br.
011
021
026
031
036
041
046
O
O
o
h Izbaždareni modeli vaga na zahtev.
Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
784
O
o
O
o
Gr. proiz. 447
2011/12
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage
Nastavak na sledećoj strani
KERN Industrijske vage tip DE-D
Option
Vaga sa podignutim indikatorskim uređajem
na stativu Art.-br. 400
Art.-br. 200 Primer sa slobodno postavljenim indikatorskim
uređajem, ploča za merenje 315 x 305 mm
Tip DE
Kapacitet
opterećenja
Rezolucija
očitavanja
Ponovljivost
Odstupanja u
linearnosti
Masa najmanjeg
komada pri
brojanju komada
Ploča za merenje,
plemeniti čelik
44618
44618
Art.-br. 260 Primer sa čvrsto postavljenim indikatorskim
uređajem, ploča za merenje 522 x 403 mm
DE 6K1D DE 15K0.2D DE 15K2D DE 35K5D DE 60K1D DE 60K10D DE 60K10DL DE 150K20D DE 150K20DL DE 300K50D DE 300K50DL
kg 0-3/3-6
0-6/6-15 0-6/6-15 0-15/15-35 0-30/30-60 0-30/30-60 0-30/30-60 0-60/60-150 0-60/60-150 0-150/150-300 0-150/150-300
g
1/2
0,2/0,5
2/5
5/10
1/2
10/20
10/20
20/50
20/50
50/100
50/100
g
g
1/2
2/4
0,2/0,5
0,8/2
2/5
4/10
5/10
10/20
1/2
4/8
10/20
20/40
10/20
20/40
20/50
40/100
20/50
40/100
50/100
100/200
50/100
100/200
g
2
0,4
4
10
2
20
20
40
40
100
200
315 x 305
315 x 305
522 x 403
315 x 305
522 x 403
522 x 403
650 x 500
240
250
260
270
280
290
300
O
O
O
mm 315 x 305 315 x 305
Art.-br.
315 x 305 315 x 305
200
210
220
230
O
O
O
O
O
O
O
O
Stativ za podizanje indikatorskog uređaja, visina oko 450 mm
400
Art.-br.
O
h Modeli sa preciznijim očitavanjem na zahtev. Rezervne baterije pogledajte br. 56815 051 na strani 1239.
Gr. proiz. 447
Nastavak na sledećoj strani
KERN Vage za brojanje tip CPB
Option
Povoljan osnovni model za profesionalno brojanje i merenje mase.
Opis:
•Velika mobilnost zahvaljujući radu na baterije, niska konstrukcija i mala sopstvena masa (samo 4,1 kg)
•Prikaz: ukupna masa, referentna masa u g, ukupan broj komada
•Akumulatorski pogon: dužina rada oko 70 sati bez pozadinskog osvetljenja
•Prikaz statusa baterije
•AUTO-OFF-funkcija se može podesiti na 1/5/30 min.
•Veliki LCD-displej, visina cifara 20 mm sa funkcijom pozadinskog osvetljenja
•Automatska referentna optimizacija
•Memorija sume brojeva za sumiranje dobijenih vrednosti
Isporuka: Sa radnim štitnikom i adapterom
Tip
Kapacitet opterećenja
Rezolucija
Masa najmanjeg komada pri brojanju komada
Ploča za merenje od plemenitog čelika
44616
h Izbaždareni modeli vaga za brojanje na zahtev.
2011/12
kg
g
g
mm
Art.-br.
CPB 6K0.1N
0-6
0,1
0,05
300 x 230
221
CPB 15K0.2N
0-15
0,2
0,1
300 x 230
231
O
O
CPB 30K0.5N
0-30
0,5
0,25
300 x 230
241
o
Gr. proiz. 447
785
Uređaji za ispitivanje
Multifunkcionalni model: Vaga za pakete, brojanje, recepture i kontrolu za industrijsku namenu u svim oblastima.
Prednosti:
•Dualni prikaz izmerene vrednosti: još finiji korak cifara i veća preciznost u početnom delu oblasti merenja
•LCD-displej sa pozadinskim osvetljenjem, visina cifara 25 mm
•Indikatorski uređaj (vrsta zaštite IP65) sa kablom 1,5m sa raznim pozicioniranjem:
– Slobodan ili pričvršćen sa prednje strane
– Zidna konzola (uklj. držač)
– Stativ (opciono, pogledajte br. 44615 110)
•Velika mobilnost: Zahvaljujući radu na baterije (akumulator), kompaktnoj ravnoj konstrukciji i maloj sopstvenoj masi
•PRE-TARE funkcija za ručno oduzimanje poznate mase suda
•Sa funkcijom recepture moguće je izmeriti različite sastojke smese. Za kontrolu moguće je očitavanje ukupne težine
svih sastojaka
•Moguć je režim rada na baterije (1x Tip E-blok, 9 V, nije sastavni deo isporuke)
•Jedinice za merenje mase koje se mogu slobodno programirati npr. prikaz masa niti g/m, masa papira g/m2, ili slično.
Isporuka: Sa držačem za zid i mrežnim napajanjem
Merenje sile i tehnika merenja pomoću vaga
Vage
Nastavak na sledećoj strani
KERN Visokoprecizne industrijske vage tip IFS
Option
Vaga visoke rezolucije za profesionalno brojanje i merenje većih tereta.
Opis:
•Dualni prikaz merenja: još finiji korak cifara i veća preciznost u početnom opsegu merenja
•Prikaz: ukupna masa, referentna masa u g, ukupan broj komada
•Indikatorski uređaj se može skinuti, dužina kabla 1,5 m
•Akumulatorski pogon: dužina rada oko 40 sati bez pozadinskog osvetljenja
•Veliki LCD displej, veličina cifara 13 mm i 16 mm sa pozadinskim osvetljenjem
•Praktične dodatne funkcije:
– Opseg tolerancije: unos gornje/donje granične vrednosti, optički i akustični signal podržava rad pri
sortiranju, podeli itd. u modu brojanja
– Programiranje senzorskog bloka: referentni brojevi komada, referentna masa i Pre-Tare (npr. poznata
vrednost mase posude)
– Memorija sume brojeva za sume dobijenih vrednosti
– Automatska referentna optimizacija
Isporuka: Sa postoljem i zidnim držačem za indikatorski uređaj i mrežnim napajanjem
Model
Kapacitet opterećenja
Rezolucija
Ponovljivost
Greška linearnosti
Ploča za merenje od plemenitog čelika
Uređaji za ispitivanje
44619
kg
g
g
g
mm
Art.-br.
IFS 30K0.2DL
0-12/12-30
0,2/0,5
0,2/0,5
0,8/2
400 x 300
210
IFS 60K0.5DL
0-30/30-60
0,5/1
0,5/1
2/4
500 x 400
220
o
o
h Model sa velikim kapacitetom opterećenja ili velikom platformom, kao i stalak za vertikalno
pozicioniranje indikatorskog uređaja na zahtev.
IFS 120K1D
0-60/60-120
1/2
1/2
4/8
500 x 400
230
o
Gr. proiz. 447
Nastavak na sledećoj strani
KERN Visokoprecizne analitičke vage
Analitičke vage se koriste u laboratorijama za najpreciznija merenja mase najmanjih elemenata sa
rezolucijom od 0,1 mg.
Analitičke vage mogu se na zahtev isporučiti u izbaždarenoj varijanti i sa internom podešavajućom,
automatikom.
Primeri primene:
•Za precizno merenje najmanjih količina uzoraka, npr. praškova
•Analitičke vage sa funkcijom recepture: najpreciznije merenje pojedinih
komponenti za mešavinu i naknadno sjedinjavanje
•Utvrđivanje broja karata zlata i dragog kamenja
•Broj komada najmanjih delova
•Prikaz procentualnih odstupanja od referentne mase (100 %)
•Za proveru materijala najmanjih delova, npr. zaptivnih prstenova
•Određivanje gustine tečnosti i čvrstih materijala
•Opcija set za određivanje gustine: za analizu materijala, detekciju
šupljina u čvrstim telima, određivanje gustine poroznih materijala
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Nastavak na sledećoj strani
KERN Kontrolni tegovi
U ponudi imamo kontrolne tegove u standardnom i specijalnom obliku, pojedinačno kao i u setovima. Za sve kontrolne tegove imamo u ponudi DKD kalibracioni
listove.
Pojedinačni teg
od INOX-čelika
Pojedinačni teg
od mesinga
Tegovi
od liva
Noseća šipka
za tegove sa prorezom
Tegovi sa prorezom
od mesinga
Set kontrolnih tegova,
standardna i individualna oprema
u plastičnoj ili drvenoj kutiji
h Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
786
2011/12
Merenje debljine sloja i debljine zida
Uređaji za merenje debljine sloja
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje debljine sloja
Pregled izbora
Model 415
FNF kombinovani uređaj
X
Model
Sonda je integrisana
Sonda je eksterna
Merni opseg
Rezolucija
Brzina merenja
0-1000 μm
1 μm
≥ 60 Merenja/min
Merenje zakrivljenih površina
Konkavno od R = 2 mm
± 3% izmerene vrednosti (min. ± 3 μm)
Tolerancija greške
Prikaz izmerene vrednosti
Veličina cifara 19 mm
a) Nulta tačka na neoslojenoj površini
b) Nulta tačka sa konstantnom vrednošću kalibracije3)
Kalibracija
Broj lotova
Memorija uređaja (broj izmerenih vrednosti)
-
Granice tolerancije
-
Funkcija statistike (mogućnost predizbora)
Interfejs
Softver za dalju obradu
izmerenih podataka na PC računaru
-
456C Model B
456C Model S
456C Model T
F-, NF-1) i FNF kombinovani uređaji
X
X (aksijalna ili pravougaona)
0-15002) μm
< 100 μm: 0,1 μm / ≥ 100: 1 μm
≥ 70 Merenja/min
Konkavno od R = 2 mm
Konveksno od R = 25 mm (eksterna sonda)
a) ± 3% merne vrednosti (min. ± 1,5 μm)
b) ± 1% merne vrednosti, sa kalibracijom za nominalnu vrednost debljine
sloja
Maks. visina cifara oko 28 mm
(prikaz izmerene vrednosti i komandnih tastera)
rotirajući prikaz: 0-90° – 180°-270°
a) Nulta tačka na neoslojenoj površini
b) Tačkasta kalibracija za glatke, odn. grube površine
c) Blokada kalibracije
d) 3 individulane memorije koje se mogu programirati
Ofset nula za kalibraciju prema ISO 19840
Individualna kalibracija serije
1
999
750 u jednom lotu 75000 u do 999 lotova
54)
X
X
(i u odnosu na grupu)
X
USB i Bluetooth
ElcoMaster 2.0
ElcoMaster 2.0 na CD-u
(verzija za preuzimanje)
h Na zahtev:
1)
NF uređaj za merenje debljine sloja
2)
Merni opsezi do 30 mm.
3)
Ako je prisutan neoslojeni supstrat
4)
Memoriše se samo 5 poslednjih mernih vrednosti
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje debljine sloja model A415
kombinovani uređaj za podloge od gvožđa odn. negvozdene metale
Primena: Naročito pogodan za merenje lakiranih i plastificiranih slojeva na glatkim čeličnim i alumijumskim
limovima
Opis:
•Veliki komfor rukovanja (meni na više od 20 jezika)
•Merni uređaj sa integrisanom sondom (omogućava jednoručno merenje na uzorcima sa velikim
površinama), Bigfoot™-merna sonda Ø 25 mm, sa prizmatičnim žlebom, pogodna za merenje ravnih i
savijenih delova
•Merni opseg 0-1000 μm
•Masa 0,130 Kg
•Napajanje 2 baterije (Micro 1,5 V, tip AAA)
Pregled izbora sa tehničkim podacima, pogledajte na strani 787
Isporuka: Merni uređaj, plastična tašna, 4 folije za kalibraciju, baterije
45800
Art.-br.
200
o
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 011 na strani 1239
2011/12
Gr. proiz. 451
787
Uređaji za ispitivanje
Primena:
•Za merenje bez oštećenja:
– Slojeva koji nisu magnetični na svim magnetičnim metalnim podlogama
– Slojeva koji ne provode napon na svim nemagnetičnim metalnim podlogama
•Serija modela 415: pogodni za glatke površine
•Serija modela 456: pogodni za glatke i hrapave površine
Modeli:
•F- (gvožđe) uređaji = magnetnoindukcijski princip za merenje prema DIN EN ISO 2178 za merenje Cr, Cd, Cu, Zn i Sn slojeva, slojeva farbe, laka, plastike
i emajla na magnetičkim gvozdenim/čeličnim podlogama.
•NF- (ne gvožđe) uređaji (1) = merni princip vrtložne struje prema DIN EN ISO 2360 za merenje eloksiranih slojeva, slojeva farbe, laka, plastike i gume na
obojenim metalima (npr. aluminijum, bakar, mesing).
•FNF-uređaji [ (kombinacija od F- i NF-uređaja)
Merenje debljine sloja i debljine zida
Uređaji za merenje debljine sloja
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje debljine sloja serija 456C
Uređaji za ispitivanje
Modeli:
•Merni uređaji sa integrisanom sondom (omogućava jednoručno merenje na uzorcima sa velikim površinama),
Bigfoot™-merna sonda Ø 25 mm, sa prizmatičnim žlebom, podesno za merenje ravnih i savijenih delova
•Merni uređaji za odvojene merne sonde (pogledajte sonde)
•Obe serije modela mogu se isporučiti kao F-, NF1) i FNF uređaji u varijantama: B, S i T
Pregled izbora sa tehničkim podacima, pogledajte na strani 787.
Zajedničke karakteristike:
•Merni opseg 0-1500 μm
•2,4" TFT displej u boji (320 x 240 piksela) sa stalno osvetljenom pozadinom
– Displej sa automatskim okretanjem 0°-90° – 180°-270°
– Mogu se podešavati različiti prikazi ekrana: npr. samo merna vrednost i statistička analiza
– Prikaz postupka merenja (F ili NF), granične vrednosti, lotova, itd.
•Senzor svetlost iz okruženja za automatsku regulaciju osvetljenja
•Lako za rukovanje (25 jezika) pomoću velikih tastera: odgovarajuća izabrana funkcija se prikazuje na TFT
displeju)
•Bluetooth interfejs (za PC, PDA ili mob. telefone) ili USB
•Statistika: broj n, srednja vrednost, maks-min izmerene vrednosti, standardna odstupanja, varijanta
verzija S i T: Broj merenja > gornja granična vrednost odn. < donja granična vrednost, mogućnost
podešavanja zvučnog/vizuelnog alarma
•Napajanje 2 baterija (Mignon 1,5 V, tip AA)2), alternativno mogu da se koriste i akumulatorske baterije
•Softver ElcoMaster 2.0
– Prenos podataka iz Elcometer 456C, arhiviranje podataka i njihova dalja obrada
– Ubacivanje slika (npr. objekta za proveru) ili grafikona
– Statistička analiza (numerička i grafička)
– Eksport podataka u Excel ili neki drugi format
– Individualna izrada izveštaja, odn. protokola, izrada PDF datoteke
– Slanje putem elektronske pošte direktno iz programa ElcoMaster 2.0
– Automatsko ažuriranje softvera (neophodna je veza sa internetom)
Isporuka:
Merni uređaj, folija za kalibraciju (samo merni uređaji sa integrisanom sondom), USB kabl (verzije S i T),
softver ElcoMaster 2.0 (verzije S i Tauf CD, verzija B za preuzimanje), baterije, plastična tašna (verzija B),
kofer (verzija S i T)
Oprema:
•USB Bluetooth adapter
•USB priključni kabl, L oko 1000 mm, za 456C verzija B
Model 456C
Opis
Verzija
Merna sonda
45800
Art.-br.
FBI1
F
B
integrisana
600
O
45800
FNFBI1
FNF
B
integrisana
605
FBS
F
B
posebno1)
610
O
USB Bluetooth adapter
690
Art.-br.
FNFBS
FNF
B
posebno1)
615
FNFSS
FNF
S
posebno1)
620
FNFTS
FNF
T
posebno1)
625
O
O
USB kabl
692
O
O
o
1)
2)
Model 456C sa
integrisanom odn.
zasebnom mernom sondom
o
Gr. proiz. 451
Merne sonde nisu sadržane u pakovanju, pogledajte br. 45800 650 do 45800 665, na strani 788
Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 odn. 56815 122, na strani 1239
Nastavak na sledećoj strani
Merne sonde
za uređaje za merenje debljine sloja serije 456C, za odvojene sonde
Merne sonde (izbor):
1 Aksijalni model: T456C F1S odn. FNF1S
2 Ugaoni model: T456C F1R odn. FNF1R
3 Minijaturna F-sonda, ugaoni model, radna visina min. 16
mm
4 PINIP sonda omogućava jednoručni rad pri merenje
5 Optimizovani priključak za sondu
6 Dužina kabla oko 800 mm
1
2
3
5
4
6
Merna sonda T456C F1R sa folijom za kalibrisanje
Oznaka/merna sonda
Modeli uređaja
Varijanta sonde
μm
T456C F1S
F
T456C F1R
F
T456C FNF1S
FNF
T456C FNF1R
FNF
aksijalna
radna visina min. 85 mm
ugaona
radna visina min. 28 mm
aksijalna
radna visina min. 88 mm
ugaona
radna visina min. 38 mm
45800
Merni opseg
0-1500
Art.-br.
650
O
655
O
660
O
665
O
h Ostale merne sonde kao teleskopske sonde, minijaturne i PINIP sonde na zahtev.
PINIP sonde omogućavaju merenje jednom rukom sa uređajima za merenje debljine slojeva sa odvojenim sondama. Može se isporučiti dodatna verzija za
temperature do 250° C.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
788
Gr. proiz. 451
2011/12
Merenje debljine sloja i debljine zida
Uređaji za ultrazvučno merenje debljine zida
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za ultrazvučno merenje debljine zida
Pregled izbora
Primena:
•Merenje debljine materijala (zidova) bez razaranja na svim materijalima koji propuštaju ultrazvuk (npr. metali, negvozdeni metali, keramika, plastika, staklo
•Kod delova kod kojih uobičajeno merenje debljine zida nije moguće ili je samo otežano npr. kod merenja šupljih tela (cevi, cevovoda, kazana, rezervoara za
naftu).
•Provera korozije na šupljim telima i posebno na cevovodima i rezervoarima merenjem preostale debljine zidova
•Za mobilnu upotrebu
ECHOMETER 1075 Basic
4
16
1-2501)
100-19999
- 10 do + 50
X
X
X
Merenje pojedinačnih tačaka (povećana
preciznost usled izračunavanja srednje
vrednosti)
Pokazivačka jedinica
Jedinice
Rezolucija očitavanja u mm
0,1 ili 0,01
(sa preklopnikom)
Apsolutna vrednost
Odstupanje od zadate vrednosti
Min. debljina zida
X
-
Mod prikaza
Vrednosti tolerancije sa alarm modom
Interna memorija za podatke
Kalibracija uređaja preko integrisanog
etalona za kalibraciju (čelik)
Kalibracija materijala (debljina materijala i
brzina zvuka)
Granice tolerancije
2)
PocketMike
Kompaktni merni uređaj sa integrisanom
mernom glavom
Indikatorski uređaj sa posebnom mernom glavom
Standardna merna glava
Frekvencija za proveru u MHz
Kontrolna glava Ø u mm
Merni opseg na čeliku u mm
Merni opseg brzine zvuka m/s
Temperatura primene u °C
Ostale merne glave
Kontrola priključivanja
Automatsko prepoznavanje merne glave
Merni mod
1)
TN 230-0.1 US
5
10
1,2-2302)
1000-9999
- 20 do + 60
X
X
X
Merenje pojedinačnih tačaka i mod
skeniranja
(10 merenja/s)
5
12
1-250
- 10 do + 50
X
Merenje pojedinačnih tačaka
mm / col (mogućnost promene)
0,1
< 100: 0,01
≥ 100: 0,1
Uređaji za ispitivanje
Model
Model
Apsolutna vrednost
X
20 datoteka (100 mernih vrednosti po
datoteci)
X
X
X
Uslovi: referenti komad sa poznatom debljinom materijala
-
-
-
Merni opseg u čeliku sa specijalnom glavom manje frekvencije: do 400 mm
Merni opseg u čeliku sa specijalnom glavom manje frekvencije: do 300 mm
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za ultrazvučno merenje debljine zida TN 230-0.1 US
Opis:
•Merni uređaj lak za primenu (masa 245 g), sa grafičkim displejom sa pozadinskim osvetljenjem, meni
jednostavan za korišćenje, integrisani standardni kabl
•Standardna merna glava Ø 10 mm, ukupna visina 68 mm, frekvencija provere 5 MHz
Merni opseg: debljina zida1,2-230 mm (čelik), korak 0,1 mm
brzina zvuka 1000-9999 m/s
•Merenje pojedinačnih tačaka ili mod skeniranja (10 merenja/s)
•Interna memorija za podatke, 20 datoteka (do 100 izmerenih vrednosti po datoteci)
•Napajanje: 2 baterije, vek trajanja baterija oko 150 h
•Power-Off funkcija
Isporuka: Merni uređaj sa mernom glavom 5 MHz, baterije (2 x Mignon 1,5 V, tip AA), sredstvo za spajanje Indikatorski uređaj TN 230-0.1 US sa opcijom minijaturne
70 ml, uputstvo za upotrebu, plastični kofer
merne glave
Ostale merne glave i pribor: Pogledajte sledeću tabelu
Oznaka
45900 46100
Art.-br.
TN 230-0.1 US1) merni uređaj sa standardnom mernom glavom 5 MHz
010
090
Sredstvo za spajanje flaša 500 ml
Minijaturna merna glava Ø 6 mm, frekvencija provere 7 MHz, savijeni kabl, ukupna visina 110
25 mm, merni opseg 0,75-80 mm u čeliku
115
Merna glave Ø 12 mm za veoma zagrejane objekte, frekvencija provere 7 MHz, Økućišta 16 mm, ukupna visina 86 mm, sa keramičkim zaštitnim prstenom Ø 44 mm, merni
opseg 1-225 mm pri temperaturi do 50 °C u čeliku, merni opseg 4-100 mm pri temperaturi
do 300 °C u čeliku
Rezervni deo: Standardna merna glava Ø 10 mm, frekvencija provere 5 MHz
150
Rezervna baterija pogledajte br. 56815 021 na strani 1239
Kalibrisanje mernih glava na zahtev.
h Isporučuje se na zahtev:
1)
Model TN 230-0.01 US sa korakom cifara 0,01 mm, interfejs RS232C,
uklj. Software ATU-05 za izvoz podatak u računar
2)
Merna glava manje frekvencije, frekvencija 2,5 MHz, za merni opseg do 3-300 mm. Dimenzije merne
glave Ø 14 mm, visina 27 mm.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
O
–
O
–
O
–
o
–
o
–
Gr. proiz. 451
Primer primene sa standardnom mernom glavom
789
Merenje debljine sloja i debljine zida
Uređaji za ultrazvučno merenje debljine zida
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za ultrazvučno merenje debljine zida ECHOMETER model 1075 Basic
Model: Merni uređaj lak za rukovanje (masa 250 g), sa velikim grafičkim displejem sa pozadinskim
osvetljenjem, meni sa jasnim tekstom i lakom navigacijom, integrisani kalibracioni merni standard
•Merni opsezi: debljina zida pogledajte podatke o mernoj glavi, brzina zvuka 100-19999 m/s
•Mogućnost promene koraka cifara 0,1 mm/0,01 mm
•Tri moda prikaza za optimalno prilagođavanje zadatku merenja: standard = debljina zida apsolutna, razlika
= odstupanje od zadate vrednosti, minimum = min. debljina zida
•Nadzor graničnih vrednosti sa režimom alarma (režim prikazivanja standardno, minimalno)
•Napajanje: 2 baterije, vek trajanja baterija oko 150 h, indikator napunjenosti baterija
•Power-Off funkcija
•Zaštitni gumeni ram sa integrisanim držačem
Isporuka: Merni uređaj sa baterijama (2 x Mignon 1,5 V, tip AA), sredstvo za spajanje 100 ml, uputstvo za
upotrebu, sertifikat proizvođača, kofer
Merne glave i pribor: Pogledajte sledeću tabelu
46100
Oznaka
Uređaji za ispitivanje
ECHOMETER 1075 Basic1)Merni i indikatorski uređaj (bez merne glave)
Standardna merna glava DSE 10.4/6PB42), frekvencija provere 4 MHz, merni opseg 1,2 do
250 mm u čeliku, Ø merne glave 16 mm, ukupna visina 30 mm
Prihvatna čaura za standardnu mernu glavu za korišćenje zaštitne folije kod neravnih površina
Set zaštitnih folija za standardne merne glave, set od 10 komada
Minijaturna merna glava DSE 4.2/4PB 8, frekvencija provere 8 MHz, merni opseg 0,7 do 25 mm
u čeliku, Ø-merne glave 8 mm, Ø-kućišta 13 mm, ukupna visina 15 mm
Sredstvo za spajanje flaša 500 ml
h Isporučuje se na zahtev:
1)
Echometer 1075 Data sa interfejsom RS232C, memorisanje merne vrednosti do 9.999 mernih
vrednosti i izvoz podataka u računar ili do štampača.
Echometer 1076 C za merenje debljine zidova oslojenih delova.
2)
Glava manje frekvencije DSE 18/25 PB2, frekvencija 2 MHz, za merni opseg do 400 mm.
Dimenzije merne glave Ø 24 mm, visina 33 mm.
Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Art.-br.
052
070
O
O
072
074
080
o
o
O
090
O
Art.-br. 052 i 080
Gr. proiz. 451
Art.-br. 070 i 072
Art.-br. 070 i 080
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za ultrazvučno merenje debljine zida PocketMIKE™
Opis: Prenosni, kompaktni uređaj za merenje debljine, sastoji se od mernog uređaja i integrisane merne
glave, koja se menja (5MHz), zbog toga je moguće jednoručno korišćenje, obrtni LCD-displej sa
osvetljenjem pozadine i tajmer za isključivanje, 4 funkcijska tastera, jedinica mm/col promenljiva,
automatsko izjednačavanje nulte tačke, podešavanje prema poznatoj debljini zida (kalibrisanje u 1 tački)
odn. na brzinu zvuka.
Isporuka: Merni uređaj sa mernom glavom koja se može zameniti (5 MHz), kaiš za nošenje, sredstvo za
spajanje (100 ml), baterije 1x Mignon 1,5 V, Tip AA, uputstvo za upotrebu, sertifikat proizvodača, kofer za
transport
Merni opseg (čelik)
Rezolucija
Kućište Ø / visina kućišta
Merna glava Ø
Masa (uklj. mernu glavu i bateriju)
Oznaka
PocketMIKE™ Uređaj za merenje debljine zida
Sredstvo za spajanje za T = –20 do 100 °C, paket 5 flaša po 250 g
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
790
mm
mm
mm
mm
kg
1-250
< 100: 0,01; ≥ 100: 0,1
35 / 100
12
0,150
46100
Art.-br.
500
520
O
–
–
O
Gr. proiz. 451
2011/12
Kontrola temperature i okoline
Uređaji za merenje temperature i vlažnosti vazduha
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje temperature
sa univerzalnim senzorom
Ovaj jednostavni merni uređaj optimalno je koncipiran za merenja temperatura površina, vazduha i čistih
tečnosti.
Isporuka: Indikatorski uređaj sa univerzalnim senzorom i baterijama u kutiji.
Merni opseg
Rezolucija očitavanja
Tolerancija greške
Napajanje
Mere
°C
K
mm
Art.-br.
46105
–100 do +500
0,1
± 0,1 % v. MW ± 3 cifre
9V-blok
150 x 60 x 26
030
O
Gr. proiz. 490
Nastavak na sledećoj strani
Opis: Moderna kompaktna kućišta sa velikim 2-rednim displejem kod modela ALMEMO 2450/2490, odn. grafičkim displejem sa belim pozadinskim osvetljenjem
kod modela ALMEMO 2590.
Prednost: Sve ALMEMO temperaturne sonde i senzori opremljeni su sa EEPROM utikačem, koji ima memorisane sve elementarne podatke sonde, usled čega
se merni uređaj automatski konfiguriše odmah nakon njegovog priključivanja (priključi i koristi).
Nešto više od uređaja za merenje temperature: ALMEMO merni uređaji mogu imati daleko univerzalniju primenu korišćenjem drugih senzora. Merne veličine
kao struja, napon, otpor, pritisak, sila, putanja, vlaga, broj obrtaja, strujanje, protok, ozon, kiseonik, osvetljenje, pH vrednost, i još mnogo toga, takođe mogu biti
prikazane odgovarajućom ALMEMO senzorikom.
Isporuka: Sa baterijama (3 x 1,5 V, Mignon, tip AA), bez sonde.
Br. 46120 praktičan i pristupačan ALMEMO osnovni set
Isporuka:
•Merni uređaj tip ALMEMO 2450-1L, br. 46130 011
•Sa baterijom (3 x 1,5 V Mignon, tip AA)
•Temperaturna sonda tip FTA 122 L 0050 H, br. 46130 215
•U praktičnom i stabilnom koferu za nošenje
Model
Praktičan
merni uređaj
Broj ulaza za merenje
Merni opseg
rezolucija digitalnog pokazivača
Termo elementi
tip L, J, U, T, S, N, R, B
Sonde tip FT... NiCr-Ni (K)
Sonde tip FP... PT100
Sonde tip FN... NTC
Tolerancija greške
Dodatne funkcije
ALMEMO 2450-1L
Praktičan merni uređaj
u osnovnom setu
ALMEMO 2490-1L ALMEMO 2490-2
Precizni
Univerzalni
merni uređaj
merni uređaj
1
1
2
3
sa standardnom sondom
–199,9 do +400 °C
–199,9 do +1760 °C
–199,9 do +1370 °C
–50,00 do +125,00 °C
± 0,1 % v. MW ± 3 cifre
Max/Min/Hold/Reset
Memorija za izmerene vrednosti
Izlaz podataka
-
Napajanje
Mere
Baterijsko napajanje
–270,0 do +1800,0 °C
–200,0 do +1370,0 °C
–200,00 do +400,00 °C (850,0 °C)
–50,00 do +125,00 °C
± 0,03 % v. MW ± 2 cifre
± 0,03% v. MW ± 2 cifre
Max/Min/Hold/Reset
Kao kod art.-br. 032, dodatno: srednje
usklađivanje sondi
vrednosti, pojedinačne vrednosti,
usklađivanje sa dve tačke, skaliranje
100 vrednosti
59 KB / oko 10.000 vrednosti (opciono:
memorijski priključak sa SD karticom
može se isporučiti po zahtevu)
Digitalni izlaz, opciono kabl za RS232, USB,
Bluetooth i Ethernet
Baterijsko napajanje
Rad na baterije, opciono sa mrežnim adapterom
127 x 83 x 42
46120
Broj
Model
Art.-br.
2450-1L Set mernih uređaja
050
O
46130
2450-1L
011
O
2490-1L
021
O
h Oprema na zahtev:
Pokretni kofer za merni uređaj i sonde za sve modele. Omotač od gume za bolje hvatanje sa dodatnim zaštitom od udaraca na kućištu.
Kabl za prenos podataka (RS232, USB, Bluetooth ili Ethernet) i mrežne komponente za modele 2490-2 i 2590-3S.
Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
ALMEMO 2590-3S
Uređaj za beleženje podataka
2490-2
032
o
2590-3S
042
o
Gr. proiz. 453
791
Uređaji za ispitivanje
ALMEMO® Uređaji za merenje temperature i uređaj za beleženje podataka
Kontrola temperature i okoline
Uređaji za merenje temperature i vlažnosti vazduha
Nastavak na sledećoj strani
ALMEMO® Temperaturne sonde
Kabl
PTFE oslojen 1,5 m
Univerzalna FTA 122 L 0050 H
U NiCr-Ni (K)
PTFE oslojen 1,5 m
Objašnjenje u vezi oznaka
300
40
Ø6
Univerzalna FTA 150 L 0350 H* –200 do +800 °C*
U NiCr-Ni (K)
Mere
46130
Art.-br.
212
o
215
O
222
o
227
o
228
o
229
o
1 = termo traka
233
O
1 = termo traka
234
o
1 = kabl Ø 2,9 x 4,2 mm
2 = termo provodnik
3 = zavareni vrh
237
o
Ø3
Merni opseg
Ø 1,5
Ø3
Tip sonde
350
40
Ø3
Ø 1,5
Ø3
–200 do +400 °C
50
–200 do +400 °C
–
Univerzalna FTA 30.4321 H
U NiCr-Ni (K)
–100 do +1100 °C
PVC 1,5 m
Univerzalna FTA 390 10
U NiCr-Ni (K)
–200 do +205 °C Sa zaštitnim slojem PTFE, 1,5 m
termo provodnik
Uranjajuća FTA 15 P
U NiCr-Ni (K)
–100 do +1100 °C
90
Ø3
Ø 1,5
Ø3
Univerzalna FTA 322
U NiCr-Ni (K)
100
Ø3
500
1 = kabl Ø 1,5 x 2,5 mm
2 = termo provodnik
3 = zavareni vrh
1500
1
2
Površina/vazduh FTA 104 PH
UNiCr-Ni (K)
–50 do +500 °C
Ø 1,5
PVC 1,5 m
200
175
14
6,3
–50 do +500 °C
14
20
16
1
6,3
PVC 1,5 m
41
Uređaji za ispitivanje
65
Površina/vazduh FTA 109 PH
UNiCr-Ni (K)
3
PTFE oslojen 1,5 m
16
173
Univerzalna FTA 3907
U NiCr-Ni (K)
–40 do +1200 °C
1
Keramička vlakna 1,5 m
termo provodnik
1500
1
2
3
* Kratkotrajno do 1000 °C.
h Ostale merne sonde npr. za temperaturu, vlažnost vazduha, pritisak, broj obrtaja, protok, strujanje itd. na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 453
Nastavak na sledećoj strani
ALMEMO® Uređaja za merenje temperature i vlage
Opis: Merni uređaj sa ugrađenim štampačem (80 mm širina papirne trake) i digitalnim prikazom, kao i
kompaktnom sondom za temperaturu i vlažnost vazduha.
Primena: Za precizno merenje i istovremeno vođenje protokola za temperaturu i vlažnost vazduha. Idealan
za nadzor prostorija za merenje.
Štampanje podesivo po izboru: Temperatura i vlažnost kao grafikon paralelno jedno pored drugog ili
odvojen kao dva dijagrama (podesiva brzina merenja); Štampanje liste (datum, vreme, temperatura,
relativna vlažnost u %)
Napajanje sa mreže ili akumulatora (rad sa napunjenim akumulatorom 24 h, min. 7 dana u Sleep-režimu)
Merni opsezi:
•Temperatura: - 20 °C do + 60 °C
•Vlažnost: 0 do 100 % rH
Isporuka: Indikatorski uređaj kompletno sa ugrađenim termo štampačem, kompaktnom sondom za
temperaturu/vlagu FHA6466, mrežnim adapterom, 2 rolne termo papira, uputstvo za upotrebu, CD-ROM
sa softverom AMR-Control i koferom za nošenje.
Oznaka
46120
Art.-br.
Uređaj za merenje temperature i vlage ALMEMO 6290-7K
030
Termo papir (10 rolni)
040
O
O
h Kabl za prenos podataka RS232 (V24) za priključivanje na računar br. 46130 175 na zahtev.
Proširenje na nivo mernog uređaja i uređaja za beleženje podataka, na zahtev.
Gr. proiz. 453
Art.-br. 030
792
2011/12
Kontrola temperature i okoline
Uređaji za merenje temperature infracrvenim zracima
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za beleženje podataka o temperaturi i vlažnosti
Idealna kontrola okoline bez skupih instalacija.
Primena:
•Nadzor kvaliteta u laboratoriji
•Nadgledanje uslova u okolini u proizvodnim pogonima, skladištima i transportnom okruženju po
standardu (HACCP), kao i u elektranama
Opis:
•Veliki displej
•Merenje temperature okruženja sa internom sondom
•1 eksterni priključak za temperaturnu sondu tip NTC
•Art. br. 020 dodatno sa sondom za vlažnost vazduha
•Jednostavno korišćenje Windows Software za programiranje i za očitavanje mernih rezultata sa
statističkom funkcijom
•Priključivanje preko USB-kabla
•IP65 vodonepropustan (samo Log100 za temperaturu Art.-br. 010)
Funkcije:
•Prikaz trenutne vrednosti i prikaz Maks.-Min.-Srednje vrednosti
•Hi-Lo-alarm, optički i zvučni (granične vrednosti prekoračene)
•Art.-br. 020 dodatno relativna vlažnost vazduha i tačka rose
•Prikaz statusa baterije
•Memorija za 60 000 izmerenih vrednosti pri 3 merne veličine
•Mogućnost podešavanja intervala merenja od 1 sekunde do 24 sata.
Isporuka: Sa kablom za prenos podataka USB, Windows softver na CD-u i baterija (1x 3 V litijum, tip
CR2032)
Uređaj za beleženje podataka sa temperaturnom sondom
Interna temperaturna sonda
Merni opseg
Rezolucija
Tolerancija greške (-20 bis +40 °C)*
Tolerancija greške (ostatak opsega)*
Eksterna temperaturna sonda (opcioni
pribor)
Merni opseg
Rezolucija
Tolerancija greške (0 bis 40 °C)*
Tolerancija greške (ostatak opsega)*
Interna sonda za vlagu
Merni opseg
Uređaj za beleženje podataka Art.-br.
46200
-30 do +70 °C
0,1 °C
± 0,5 °C
± 0,7 °C
-30 do +70 °C
0,1 °C
± 0,5 °C
± 0,7 °C
-50 do +125 °C
0,1 °C
±0,5 °C
± 1,0 °C
-50 do +125 °C
0,1 °C
±0,5 °C
± 1,0 °C
–
010
O
0 do 99 % rF
020
O
46200
Eksterna temperaturna sonda
40 x Ø 3 mm, dužina 3 m
Art.-br.
103
46200
Eksterna temperaturna sonda
40 x Ø 3 mm, dužina 8 m
Art.-br.
O
108
Uređaji za ispitivanje
Uređaj za beleženje podataka Uređaj za beleženje podataka
o temperaturi
o temperaturi i
vlažnosti vazduha
Oprema
O
* ± 1 cifra
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje temperature infracrvenim zracima
Pomoću uređaja sa infracrvenim zracima možete izmeriti temperaturu površine. Posebna prednost je
kratko vreme odziva, a bez kontakta sa objektom. Ovi zgodni merni uređaji su najpovoljniji za merenja
temperature sa tolerancijom greške od ± 2 % odn. ± 2 °C (važi veća vrednost). Idealno za merenje kod
rotirajućih delova, delova pod naponom ili sveže obojenih delova.
Funkcije:
•HOLD / Maks. / Min. / Razlika; Art.-br. 041 dodatno sa AVG (srednja vrednost iz serijskog merenja) i
Lock (dugotrajno merenje)
•Alarm za granične vrednosti HI / LO
•Podesivi stepen emisije 0,10 do 1,00
•Jedinica: °C/°F, promenljiva
•Tačkasti laser (II klase) kao pomoćni vizir (može se aktivirati); Art.-br. 041 sa 2 laserska znaka za
obeležavanje veličine mernog polja
•Displej sa osvetljenjem pozadine (može se uključiti)
Isporuka: sa baterijom u kutiji.
Merni opseg
Optička rezolucija
Rezolucija
Baterija
46135
Art.-br.
– 33 °C do +500 °C
11:1
0,1 °C (1 °C od +200 °C)
2x 1,5 V Mignon tip AA
020
O
Art.-br. 020
Art.-br. 041
-50 °C do + 1000 °C
50:1
0,1 °C (1 °C od +200 °C)
1x 9 V blok, tip 6 LR 61
041
O
Gr. proiz. 456
2011/12
793
Kontrola temperature i okoline
Merni uređaji za kontrolu parametara okruženja
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje temperature infracrvenim zracima
Primena: Beskontaktno merenje površinskih temperatura. Idealno za sigurno merenje užarenih, veoma
oštrih, rotirajućih delova ili delova koji provode električnu struju, kao i za teško pristupačna mesta.
Zajedničke funkcije:
•Prikaz temperature u °C i °F
•Displej, osvetljenje pozadine se može uključiti
•Funkcija alarma: akustički i optički HIGH/LOW alarm
•Laser za ciljanje (klase II a) koji se može dodatno uključiti za tačno centriranje na merni objekat
Posebnost kod Art.-br. 030:
– Opremljen X-laserom za jednostavno prepoznavanje aktuelne veličine mernog polja
– DFL laserska funkcija (laser sa dualnim fokusom): standardna optika 75:1 se može prebaciti
pomoću poluge na izoštrenu optiku (fokus 62:1, Ø-merne mrlje 1 mm pri udaljenosti od 62 mm)
, idealno npr. za proveravanje malih elektronskih delova
•Merne funkcije: Min / Max / Scan / Hold / OFF
Isporuka: Sa baterijama u kutiji.
Art.-br. 021
Art.-br. 011
Uređaji za ispitivanje
Art.-br. 030
– 32 °C do + 530 °C
0.1 K
±1 % ili ± 1 °C od 0 °C do 530 °C
± 1 °C ± 0,07 °C od 0 °C do 32 °C
20:1
Merni opseg
Rezolucija
Tolerancija greške
Optičko fokusiranje
S
D
Podesivi stepen emisije
Memorija za izmerene vrednosti
Izlaz podataka
Priključak za sondu tip K
Baterija
46150
Art.-br.
mm
mm
13
140
20
300
37
700
50
1000
– 32 °C do + 760 °C
0.1 K
±1 % ili ± 1 °C od 0 °C do 760 °C
± 1 °C ± 0,07 °C od 0 °C do 32 °C
40:1
S
D
mm
mm
13
140
15
400
22 27
800 1000
– 35 °C do + 900 °C
0.1 K
±0,75 % ili ± 0,75 °C*
75:1 + DFL
S 20
D 0
16
40
1200 2000
70
3000
100
130 mm
4000 5000 mm
0.100 - 1.000
–
uklj. USB kabl, i
softver za Windows
–
1 x 9-V E-blok
011
0.100 - 1.500
20 mernih vrednosti
uklj. USB kabl, i
softver za Windows
uklj. ubodni termopar tip K
1 x 9-V E-blok
021
0.100 - 1.100
100 mernih vrednosti
uklj. USB kabl, i
softver za Windows
uklj. ubodni termopar tip K
2 x 1,5 V Mignon, tip AA
030
O
O
O
Gr. proiz. 490
* Validna je dotična veća vrednost.
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 odn. 051 na strani 1239.
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje temperature i vlage
Ovaj robusni merni uređaj čini standardnu opremu u industriji i zanatstvu. On se prvenstveno koristi u
Facility-menadžmentu, u klimatizaciji i grejanju u građevini kao i u proceni radnog mesta.
Primena:
Idealno za merenja prostorne klime (HVAC). Kritične vrednosti temperature-vlažnosti se odmah detektuju
Prednosti:
•Praktična veličina uređaja i lako rukovanje jednom rukom
•Automatsko osvetljenje displeja pomoću senzora osvetljenosti
•Velike cifre za lako i pregledno očitavanje izmerenih vrednosti
•Automatsko isključivanje za uštedu energije
Funkcije:
•Radni prikaz
•Max-Hold prikaz
•Min-Hold prikaz
Isporuka: Sa baterijom (6 x 9 V blok-baterija, tip 6 LR 61)
Merni opseg temperature
Rezolucija
Tolerancija greške
Merni opseg vlažnosti
Rezolucija displeja
Tolerancije grešaka 20-80 % rH
Tolerancija greške, preostali opseg
Vek baterije
46210
°C
°C
°C
% rH
% rH
% rH
% rH
h
Art.-br.
-20 do 60
0,1
±0,5
0–99
0,1
±3
±4
oko 50
010
O
Gr. proiz. 456
794
2011/12
Kontrola temperature i okoline
Merni uređaji za kontrolu parametara okruženja
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje protoka vazduha (anemometar)
Ovaj robusni merni uređaj čini standardnu opremu u industriji i zanatstvu. On se prvenstveno koristi u
Facility-menadžmentu, u klimatizaciji i grejanju u građevini kao i u proceni radnog mesta.
Primena:
Idealno za jednostavno merenja na ventilacionim sistemima u tehnici za klimatizaciju.
Prednosti:
•Praktična veličina uređaja i lako rukovanje jednom rukom
•Automatsko osvetljenje displeja pomoću senzora osvetljenosti
•Velike cifre za lako i pregledno očitavanje izmerenih vrednosti
•Automatsko isključivanje za uštedu energije
Funkcije:
•Radni prikaz
•Max-Hold prikaz
•AVG-prikaz (prosečna vrednost)
•Prebacivanje jedinica mere na indikatorskom uređaju: m/s, km/h, ft/min, MPH čvorovi
Isporuka: Sa baterijom (6 x 9 V blok-baterija, tip 6 LR 61)
Merni opseg brzine protoka
Rezolucija
Tolerancije greške (od krajnje vrednosti)
Radna temperatura
Vek baterije
46210
m/s
m/s
m/s
°C
h
Art.-br.
0,4–25
0,01
±3 % +0,2
0–40
oko 100
020
O
Uređaji za ispitivanje
Gr. proiz. 456
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje jačine osvetljenja (luksmetar)
Ovaj robusni merni uređaj čini standardnu opremu u industriji i zanatstvu. On se prvenstveno koristi u
Facility-menadžmentu, u klimatizaciji i grejanju u građevini kao i u proceni radnog mesta.
Primena:
Idealno za kontrolu uslova osvetljenja na radnom mestu i u skladištima, industrijskim i stambenim
zgradama.
Prednosti:
•Praktična veličina uređaja i lako rukovanje jednom rukom
•Automatsko osvetljenje displeja pomoću senzora osvetljenosti
•Velike cifre za lako i pregledno očitavanje izmerenih vrednosti
•Automatsko isključivanje za uštedu energije
Funkcije:
•Automatska kalibracija nulte tačke
•Max-Hold prikaz
•Prebacivanje jedinica mere na indikatorskim uređajima: LUX Fc
Isporuka: Sa baterijom (6 x 9 V blok-baterija, tip 6 LR 61)
Merni opseg jačine svetlosti (luks)
Rezolucija
Tolerancija greške
Radna temperatura
Vek baterije
46210
lx
lx
lx
°C
h
Art.-br.
0,00–40000
0,1/0,01
±5
0–40
oko 24
030
O
Gr. proiz. 456
Nastavak na sledećoj strani
Uređaj za merenje nivoa buke
Ovaj robusni merni uređaji čini standardnu opremu u industriji i zanatstvu. Oni se prvenstveno koriste u tzv
fasiliti-menadžmentu, kod klime i grejanja i u građevini kao i u proceni radnog mesta.
Primena:
Idealno za kontrolu dozvoljene jačine buke, npr. na radnom mestu.
Prednosti:
•Praktična veličina uređaja i lako rukovanje jednom rukom
•Automatsko osvetljenje displeja pomoću senzora osvetljenosti
•Velike cifre za lako i pregledno očitavanje izmerenih vrednosti
•Automatsko isključivanje za uštedu energije
Funkcije:
•Radni prikaz
•Max-Hold prikaz
•Min-Hold prikaz
Isporuka: Sa baterijom (6 x 9 V blok-baterija, tip 6 LR 61)
Merni opseg jačine zvuka
Rezolucija
Tolerancija greške
Radna temperatura
Vek baterije
46210
dB
dB
dB
°C
h
Art.-br.
40–130
0,1
±3,5
0–40
oko 50
040
O
Gr. proiz. 456
2011/12
795
Merenje kontura i hrapavosti
Uređaji za merenje kontura
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje kontura i hrapavosti ConturoMatic CV250 i CV250 digital
Visokokvalitetno CNC upravljanje mernim uređajem za merenje jednostavnih i kompleksnih kontura na
pojedinačnim delovima ili serijama delova. Može da se koristi u mernim laboratorijama, kao i prostorijama
za precizno merenje.
Karakteristike:
•Merenje kontura
•Osnovni sistem: Tvrda kamena ploča (Š x D = 640 x 400 mm), sa vertikalnim stubom (Z-hod 500 mm)
•Merna jedinica sa CNC upravljanim X/Z osama
•PC sa softverom ConturoMatic T, 19" TFT monitor, štampač
Opcija: Oslonac i podešavajući sto (ručno pomeranje X/Y = 200 x 13 mm)
Tehnički podaci:
ConturoMatic
Opipavanje
Merni sistem
Merni opseg Z/X
Tolerancija greške
Tolerancija greške
Brzina pomeranja
Brzina merenja
Maksimalno opterećenje stola
CV250
250 mm
70
mm
CV250 digital
odozgo
X
Z
mm
μm
μm
mm/
s
mm/
s
kg
induktivni
50 x 250
±5
±5
digitalni
70 x 250
±3
±5
ConturoMatic CV250 digital sa oslonim stolom
15
0,25-1,75
50
h Ostala bogata oprema na zahtev.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 369
Uređaji za ispitivanje
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje kontura i hrapavosti ConturoMatic T1 / T2
Visokokvalitetni CNC upravljani merni uređaj za merenje jednostavnih i kompleksnih kontura i hrapavosti
površine (model ConturMatic T1) na pojedinačnim delovima odn. serijama delova. Može da se koristi u
mernim laboratorijama, kao i prostorijama za precizno merenje.
Karakteristike:
•Model T1 merenje kontura i hrapavosti
Model T2 merenje kontura
•Osnovni sistem: Tvrda kamena ploča Š x D = 860 x 250 mm, vertikalni stub sa integrisanom Z-osom,
CNC upravljanom, X-osa CNC upravljana, beskontaktni optički sistemi merenja
•Pomični oslanjajući sto, opseg podešavanja u Y pravcu 13 mm
•Dva standardna merna kraka za merenje kontura 1 pipak za merenje hrapavosti (T1), raspoloživo i deset
drugih.
•PC sa softverom ConturoMatic T, 19" TFT monitor, štampač
Tehnički podaci:
ConturoMatic
Vrste merenja
Opipavanje
Merni opseg konture Z/X
Tolerancija greške Z/X
Merni opseg hrapvosti Z/X
Klasa preciznosti hrapavost
Mere hrapavosti
Brzina pomeranja
Brzina merenja kontura
Merna brzina hrapavost
Maksimalno opterećenje stola
mm
mm
mm/
s
mm/
s
mm/
s
kg
T1
Merenje kontura
Opcija za merenje hrapavosti
odozgo odn. odozdo
320 x 250
1,5 μm + 10*L * 10-6
± 0,5 x 250(1)
Klasa I u skladu sa DIN/ISO
DIN EN ISO 4287, 13562-2, VDA 2006 (Rmax),
DB fabrički standard 31007 (R3z)
25
0,1-3
0,1-0,5
15
(1)
pomoću aerostatičkog sistema vođica
h Ostala bogata oprema na zahtev.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
T2
Merenje kontura
odozgo
320 x 250
1,5 μm + 10*L * 10-6
–
ConturoMatic T1
15
Gr. proiz. 369
Nastavak na sledećoj strani
Softver za merenje i analizu ConturoMatic T za Windows XP
•Pregledna komandna površina, sve funkcije se mogu pokrenuti klikom miša
•Određivanje regulacione geometrije, tačke preseka, odstupanja oblika, najviše/najdublje tačke na
konturama/elementima, itd.
•Mogućnost više kontura: mogućnost analize do 10 kontura na jednom prikazu
•Generator izveštaja, izvoz u Word, Excel itd.
•Kompenzacija vrha mernog pipka
h Ostala bogata oprema na zahtev.
Dodatne informacije, saveti i ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Gr. proiz. 369
ConturoMatic primer analize:
mogućnost Multi-Kontur
796
2011/12
Merenje kontura i hrapavosti
Uređaji za merenje kontura
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje hrapavosti i kontura
DIAVITE DH-8 i DIAVITE Compact II
Standardi – Merne veličine – Tehnički podaci
Standardi:
Merne veličine u skladu sa DIN/ISO:
Merne veličine u skladu sa JIS:
Merne veličine u skladu sa ISO 12085:
ISO/DIN, JIS, ISO 12085 (CNOMO) (1)
Ra, Rz (DIN) R3z, Rmax, Rt, Rq (RMS), Rk, Rpk, Rvk, MR1, MR2, Rpc, nošenje (pri kontaktu) Rmr (DIAVITE DH-8 samo preko štampača)
Ra, Rz
R, Ar, Rx
Filter profila
Merena dužina Lm
Dužina opipavanja Lt se može slobodno izabrati
Granična dužina talasa – Cutoff Lc
Merni opseg/rezolucija
Ra/Rq
Druge karakteristike profila
Brzina očitavanja
Merne jedinice
Dijamantski kontaktni vrh
Merni opseg merenja konture (opcija DIAVITE kontura pogledajte na strani 799)
X-pravac
Z-pravac
Ugao skeniranja opadajuće/rastuće ivice
(2)
(3)
(4)
μm
μm
mm/s
0-35/0,01 (vrednosti < 0,1 μm : 0,001)
0-350/0,1
0,25/0,5/1,0
mm/col
Radijus 5 μm/90°(4)
mm
mm
°
0,5-15
Maks. 6
do 88 / do 77
0,5
-
Standard francuske automobilske industrije.
Može se isključiti za vrednosti profila (DIAVITE DH-8).
Cutoff Lc fix sa kontaktnom dužinom Lt povezano.
Opciono: kontaktni vrh 2 μm/60°.
Uređaji za ispitivanje
(1)
mm
mm
mm
DIAVITE DH-8
DIAVITE COMPACT II
Uređaj za merenje hrapavosti i kontura
Uređaj za merenje hrapavosti
Gaus-filter prema DIN EN ISO 11562
0,4/1,25/4/12,5
1,25/4/12,5
0,5 do 15
0,5 do 15
fix(3) 0,25/0,8/2,5
slobodni izbor(2) 0,00 (iz) 0,08/0,25/0,8/2,5
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje hrapavosti i kontura DIAVITE DH-8
Primena: Portabl uređaj, precizan i jednostavan za rukovanje, za merenje hrapavosti i kontura u oblasti
proizvodnje odn. mernom prostoru.
Standarde, merne veličine i tehničke podatke, pogledajte na strani 797
Varijante uređaja za merenja hrapavosti:
•DIAVITE DH-8 VH, Uređaj za analizu/indikatorski uređaj sa integrisanim termo štampačem i jedinica
pomaka VH za taster na kliznoj šini
•DIAVITE DH-8 VHF, kao DIAVITE DH-8 VH, samo sa jedinicama pomaka VHF za taster na kliznoj šini ili
taster sa referentnom ravni (slobodni taster)
Opis:
•Veliki crno-beli grafički displej
•Jedinica pomaka sa integrisanim tasterom za start
•Kontaktna dužina, koja se može odabrati po slobodnom izboru
•Memorija za 50 merenja
•8 programa za merenje se mogu memorisati
•Automatska kalibracija
•7 tastera koji se mogu kalibrisati
•USB-interfejs za izlaz podataka
•Softver DIASOFT Basic
•Na zahtev:
– Prenos podataka i analiza za vrednosti hrapavosti sa standardnim DIASOFT softverom (pogledajte na
strani 799)
– Model DIAVITE DH-8 Bluetooth, sa prenosom podataka preko Bluetooth-a
•Napajanje strujom sa integrisanim NiMH-akumulatorom, mrežni adapter
Isporuka DIAVITE DH-8 VH:
Indikatorski uređaj sa termičkim štampačem, jedinica pomaka tip VH, standardni taster SH, dijamantski vrh
tastera 5 μm/90°, kabl za povezivanje uređaja za pomak, akumulator, adapter/punjač, CD sa softverom
DIASOFT Basic za prenos mernih vrednosti u Excel, USB kabl za povezivanje sa računarom, metalni
kalibracioni merni standard (etalon), kofer
Isporuka DIAVITE DH-8 VHF:
Kao i DIAVITE DH-8 VH, samo sa jedinicom pomaka tip VHF
Oznaka
44805
Art.-br.
h Ostali pribor: na strani 799.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
2011/12
DIAVITE DH-8 VH
706
DIAVITE DH-8 VHF
716
O
o
Gr. proiz. 445
797
Merenje kontura i hrapavosti
Uređaji za merenje hrapavosti
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje hrapavosti površina DIAVITE Compact II
Uređaji za ispitivanje
Primena: Kompaktan merni uređaj povoljne cene za oblast proizvodnje odn. prostorije za merenje.
Opis:
•Standarde, merne veličine i tehničke podatke, pogledajte na strani 797
•Merni i indikatorski uređaj sa grafičkim displejom i 4 funkcijska tastera, mere (bez jedinice pomaka)
Š x V x D oko 75 x 60 x 141 mm
•Jedinica pomaka VH za tastere sa kliznom šinom ili jedinica pomaka VHF za tastere sa kliznom šinom
i tastere sa referentnom površi (slobodni taster)
Mogućnosti primene:
1 jedinica pomaka VH / VHF integrisana u indikatorskom uređaju
2 jedinica pomaka VH / VHF preko adaptera i kabla za vezu povezana sa indikatorskim uređajem:
– Merni zadaci u vezi s jednim mernim stativom i ostalom opremom (mali delovi)
– Merenje delova kod kojih je iz geometrijskih razloga neophodno odvajanje od uređaja za pomeranje od
indikatorskog uređaja
•Prikaz profila tokom merenja
•3 merne veličine na displeju sa slobodnom konfiguracijom (npr. Ra, Rz, Rmax)
•Cutoff fix povezan sa kontaktnom dužinom (preko hoda tastera)
•Kontaktna dužina (hod tastera), koja se može odabrati po slobodnom izboru
•Memorija za 15 mernih profila
•Automatska kalibracija
•USB-interfejs za izlaz podataka
•Softver DIASOFT Basic
•Opciono: Prenos podataka i analiza karakterističnih vrednosti hrapavosti pomoću softvera DIASOFT
Standard (na zahtev)
•Mrežni adapter, Li-akumulator za mobilnu upotrebu
Isporuka DIAVITE COMPACT II VH: Indikatorski uređaj s jedinicom pomaka tip VH, standardni taster SH,
dijamantski vrh tastera 5 μm/90°, adapter i vezni kabl između jedinice pomaka i indikatorskog uređaja,
akumulator, mrežno napajanje/punjač, CD sa softverom DIASOFT Basic, USB kabl za povezivanje sa
računarom, metalni kalibracioni merni standard (etalon), kofer
Isporuka DIAVITE COMPACT II VHF: Kao i DIAVITE COMPACT II VH, samo sa jedinicom pomaka tip VHF
47000
Art.-br.
DIAVITE COMPACT II VH
100
DIAVITE COMPACT II VHF
110
O
O
h Za ostale dodatke pogledajte na strani 799.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
1
Gr. proiz. 445
2
Nastavak na sledećoj strani
Uređaji za merenje hrapavosti
moduli za ostvarivanje pomaka tastera VH / VHF
Jedinica pomaka VH za tastere sa kliznom šinom
Tasteri su opremljeni kliznom šinom. Klizna
šina formira referentni nivo (površina
svođenja) za određivanje hrapavosti
površine.
1 Klizna šina (merna baza)
1 Pipak
3 Površina za merenje
4 Referentna površina (osnova za merenje)
5 Vođica mernog pipka
1
4
5
2
2
3
Primena: Ovi tasteri se mogu primeniti kod npr. merenja hrapavosti
na glatkim spoljnim i unutrašnjim površinama (i na konusima).
798
Jedinica pomaka VHF za klizne i referentne tastere
Kod tastera bez klizne šine (tasteri
referentnih površina ili slobodni tasteri)
referentna ravan se formira u uređaju za
ostvarivanje pomaka.
3
Primena: Ovi tasteri mogu biti primenjeni npr kod. merenja hrapavosti u žljebovima,
kod spuštenih površina i na bokovima navoja i zuba zupčanika.
2011/12
Merenje kontura i hrapavosti
Uređaji za merenje hrapavosti
Nastavak na sledećoj strani
Opcije za uređaje za merenje hrapavosti
DIAVITE DH-8 i DIAVITE Compact II
•Dijamantski vrh tastera 5 μm/60°
•Kalibracioni standardi
•Krstasti sto KRT
•PC-softver DIASOFT Standard i Expert: za prenos i arhiviranje izmerenih vrednosti na PC, za prikazivanje krive hrapavosti i Abbott-krive, profila valovitosti i
hrapavosti na istoj krivoj, simetrije, upoređivanja profila itd.
Samo za uređaje za merenje hrapavosti DIAVITE DH-8 VHF:
•DIAVITE Kontur: Poboljšani model za dodatno merenje i analizu kontura. Merni opsezi: X = 0,5-15 mm, Z = 6 mm, maks. merni ugao uzlazni/silazni 77°/88°
•DIAVITE OPTIC: Optički senzor bele svetlosti visoke rezolucije, pogodan za bezkontaktna merenja hrapavost sa najvećom preciznošću na skoro svim
materijalima, naročito za kompleksne i osetljive površine, svetlosni snop-Ø 7 μm, vertikalna merna oblast 400 μm (u zavisnosti od merne frekvencije i refleksije
radnog komada), maks. uspon ±30°, preciznost ponavljanja do 2 nm
DIAVITE Kontur: Analiza kontura
DIAVITE Optic: Senzor bele svetlosti postavljen na
uređaj za ostvarivanje pomaka VHF
Uređaji za ispitivanje
DIAVITE Kontur: Taster za konture CH
Analiza hrapavosti pomoću DIASOFT-Standard
h Ostale informacije ili ponude na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
Nastavak na sledećoj strani
Pribor za uređaje za merenje hrapavosti
DIAVITE DH-8 i DIAVITE Compact II
•Merni stalak MSHN, osnovna ploča od tvrdog kamena, sa stubom Ø 20 mm i visina 250 mm i adapter
uređaja za ostvarivanje pomaka VH/VHF
•Mini precizne stege, sa navojnim vretenom
Paralelnost površina prizmi 0,02 mm, zamenljivi par steznih čeljusti od kaljenog čelika ili plastike.
Dodatne mogućnosti za pritezanje i nivelaciju pomoću vertikalnih i horizontalnih prizmi na steznim
čeljustima fiksiranih delova stege i žljebovima na uzdužnim stranama.
•Taster sa kliznom šinom i taster sa referentnom površinom 1)
Br. 47000 500 i 505
44805
44805
47000
Art.-br.
110
O
–
–
500
–
–
O
Oznaka
–
–
O
550
565
–
–
o
o
–
–
591
–
O
–
Ø 8,0
505
Ø 3,5
27
Taster, br. 44805 550
25
Ø 8,0
Merni stalak MSHN
dimenzije osnovne ploče: D x Š x V 400x300x50 mm
stubovi Ø x V: 20x250
Primer upotrebe: Merni stativ + jedinica pomaka VHF + mini
stega + koordinatni sto (na zahtev)
<4,5
Papir za ugradni štampač
1 set = 10 rolni
Mini precizne stege
dimenzije D x Š x V: 50x15x15 mm
opseg / dubina 14 / 8 mm
mesing, mat hromiran
Mini precizne stege
dimenzije D x Š x V: 75x25x25 mm
opseg / dubina 23 / 15 mm
mat eloksirani aluminijum
Standardni senzor SH
Slobodan taster za žljebove NFH2)
Gr. proiz. 445
Maks. dubina žleba 15 mm. Prilikom porudžbine navedite dimenzije dubine žleba.
Ostale informacije ili ponuda na zahtev.
t Telefon za tehničku podršku 011 2078-264
x
2)
X: 5–15mm
Taster, br. 44805 565
2011/12
799
Merenje kontura i hrapavosti
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti površine
Nastavak na sledećoj strani
Prenosivi uređaj za merenje hrapavosti SURTRONIC Duo 5 Plus
Primena:
Merni uređaj džepnog formata, lak za rukovanje, pogodan i za radionice. Odmah spreman za rad,
jednostavan za rukovanje, bez prethodnog podešavanja ili programiranja.
Opis:
•2 odvojeno upotrebljive jedinice:
– Gornji deo sa velikim LCD displejom i komandnim tasterima
– Donji deo sa jedinicom za pomeranje i kontaktnim sistemom
– Dijamantski vrh tastera R = 5 μm
•Infracrveni interfejs između obe jedinice, (razdaljina maks. oko 1 m)
•Automatska funkcija kalibracije
•Aktiviranje merenja pritiskom na dugme i direktan prikaz Ra-vrednosti
•Prikaz ostalih parametara, bez ponovnog merenja komponente
•Automatsko isključivanje (sleep funkcija) posle 5 min. neaktivnosti uređaja
•Baterije 4 x CR2450
Isporuka: Indikatorski uređaj sa mehanizmom za pomeranje tastera, koji se skida, integrisanim kontaktnim
vrhom, baterijama, sa metalnim kalibracionim mernim standardom i torbom za nošenje.
Uređaji za ispitivanje
Standard
Merna veličina
Merni opseg/rezolucija
Ra
Rz
RV, Rp, Rt
Granična dužina talasa – Cutoff Lc
Kontaktna dužina lt
Min. Ø pri merenju hrapavosti u otvorima (izmereno u donjem delu)
Min. spoljni Ø na cilindričnim delovima
Ukupne dimenzije Š x D x V
ISO/DIN
Ra, Rz, Rv, Rp, Rt
μm
mm
mm
mm
mm
mm
Art.-br.
44806
0-40/0,01
0-199/0,1
0-199/0,1
0,8
5
65
25
80 x 38 x 125
050
O
h Magnetni držač uređaja za pomeranje tastera, može se isporučiti na zahtev.
Gr. proiz. 445
Nastavak na sledećoj strani
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti površine
Ispitivanje poređenjem karakteristika površine se vizuelnom i dodirnom metodom (noktom) vrši u skladu sa normama:
Br. 44810 010-120: ISO 4287, ISO 4288, BS 2634 i ANSI B 46.1
Br. 44810 200-300: VDI 3345 i VDI 3400
Nastavak na sledećoj strani
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti površine
Primena: Za praktično utvrđivanje i proveru kvaliteta površina radnih komada koji su nastali skidanjem
strugotine pomoću vizuelnog i kontaktnog upoređivanja (pomoću nokta). Uporedni modeli su otporni na
habanje i ne korodiraju, galvanoplastični postupak proizvodnje garantuje visoku tačnost i apsolutnu
glatkost.
Isporuka: Set mustri za upoređivanje površina za sve oblasti postupaka obrade: obimno glodanje, čeono
glodanje, uzdužno struganje, razvrtanje, ravno brušenje, lepovanje
Za postupak obrade
Broj etalonskih uzoraka
ISO-klase hrapavosti
Dimenzije table
44810
mm
Art.-br.
Ukupni opseg
30
N 2-N 10
120 x 90
010
O
Gr. proiz. 445
800
2011/12
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Štoperice
Nastavak na sledećoj strani
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti površine
Primena: Uporednici su posebno podesni kod upotrebe alatnih mašina. Njihov raspored omogućava
direktan uporedni kontakt ili poređenje ivica uz ivicu sa obrađenom površinom.
Isporuka: U kožnoj futroli.
Broj etalonskih uzoraka
Referentni opseg Ra
μm
Referentni opseg Rz
μm
ISO-klase hrapavosti
Dimenzije table
44810
Za postupak obrade
Broj etalonskih uzoraka
Referentni opseg Ra
Referentni opseg Rz
ISO-klase hrapavosti
Dimenzije table
44810
mm
Art.-br.
μm
μm
mm
Art.-br.
Peskirenje/sačmiranje
metala
8 (4x peskiranje / 4x
sačmiranje)
Pesak: 3,2 - 25
kugla: 3,2 - 18
Pesak: 25 - 160
kugla: 25 - 100
–
130 x 60
030
Ručno poliranje
5
Poprečno
Čeono glodanje
uzdužno struganje
8
8
0,0125 - 0,2
0,4 - 50
0,4 - 50
0,25 - 1,6
1,6 - 160
1,6 - 160
N 0-N 4
130 x 60
050
N 5-N 12
130 x 60
070
N 5-N 12
130 x 60
080
O
(O)
(O)
O
Ravno brušenje
8
0,025 - 3,2
0,25 - 16
N 1-N 8
130 x 60
100
Kružno brušenje
8
0,025 - 3,2
0,25 - 1,6
N 1-N 8
130 x 60
110
Elektroerozija
8
0,4 - 50
2,5 - 160
N 5-N 12
130 x 60
120
O
O
(O)
h Drugi uporedni modeli kao za ravno lepovanje, kružno lepovanje, razvrtanje/bušenje, obimno
glodanje, rendisanje, čeono brušenje, ručne turpije, livenje i honovanje, na zahtev.
Art.-br. 070
Gr. proiz. 445
Uređaji za ispitivanje
Za postupak obrade
Nastavak na sledećoj strani
Etalonski uzorak za ispitivanje hrapavosti površine
Art.-br. 200 Referentna tabla za površine sa 8 različitih uporednika za upoređivanje kvaliteta obrađene
površine i sa informacijama o geometrijskim veličinama pri merenju hrapavosti tehničkih
površina (ravno brušenje, kružno brušenje, poprečno struganje, uzdužno struganje, čeono
glodanje, bušenje, razvrtanje, obimno glodanje, rendisanje). Veoma pogodno za radionice, u
kojima učenici obavljaju svoju praksu, za zanatske i tehničke škole, visoke stručne škole,
tehničke univerzitete.
Art.-br. 300 VDI 3400 elektroerozivna obrada 12 uporednika za hrapavost sa VDI brojevima, isporuka:
u kutiji
44810
Oznaka
Referentna tabla za površine
12 Etalonskih uzoraka za ispitivanje hrapavosti površine VDI 3400 Elektroerozivna obrada
Art.-br.
200
300
Art.-br. 200
O
O
Gr. proiz. 445
Art.-br. 300
Nastavak na sledećoj strani
Mehaničke štoperice
pomoć pri izboru
Oznaka
Štoperice sa krunom
Štoperice sa
dodacima
Štoperice sa dve
kazaljke
2011/12
Primena
Funkcije
Za jednostavno merenje vremena bez mogućnosti Startovanje-zaustavljanje; resetovanje
prekida. Mogućnost korišćenja samo kao
štoperica.
Za merenje vremena sa mogućnošću prekida.
Štoperica: Startovanje-zaustavljanje; resetovanje
Univerzalna mogućnost primene kao pojedinačna
ili dupla štoperica.
Dupla štoperica: start-stop, start-stop
(neograničen broj puta); resetovanje
Za merenje vremena sa mogućnošću
Start-stop (ukupno vreme), ponovno natezanje/
neograničenog broja prekida. Naročito pogodan nulte pozicije vučne igle (međuvreme); nulte
za merenje vremena kod radnih procesa odn.
pozicije (ukupno vreme)
prolaznih vremena kod mašina, međumerenja
vremena sa kontrolnom kazaljkom.
Mat. br.
Napomena
39005 020
39006 020
39007 020
39015 010 2 tastera
Dužina prikaza 30 min
Vrednost podele skale 1/5 s i 1/100 min
39026 010 3 tastera
Dužina prikaza 15 min
Vrednost podele skale 1/10 s
39062 010
39063 010
801
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Štoperice
Nastavak na sledećoj strani
Štoperice sa krunom
Opis: Industrijski model, zaštićena od udaraca, vode i prašine, prsten za nošenje, 7 rubina za mirniji rad t.j.
za uležištenje pokretnih delova, hromirano mesingano kućište, prečnik kućišta oko 55 mm, navijanje
obrtanjem krune.
Primena: Start, stop i podešavanje nule pomoću krune
39005
Broj
Podela na skali
Prikaz vremena
39006
1/
5
min
Art.-br.
39007
1/
10
s
30
020
O
1/
5
s
15
020
o
Kalibracija
na strani 558
s i 1/100 min
30
020
O
Gr. proiz. 391
Br. 39006
Nastavak na sledećoj strani
Štoperica sa dodacima
Opis: Zaštićena od udarca, mehanizam sa čivijom i ankerom, 1 rubin, ABS-plastično kućište Ø oko 55 mm,
navijanje okretanjem krunice.
Primena: Start, zaustavljanje i nastavak pomoću krune, podešavanje nule preko bočnog tastera.
Uređaji za ispitivanje
1/
5
Podela na skali
Prikaz vremena
min
Art.-br.
39015
s i 1/100 min
30
010
Kalibracija
na strani 558
O
Gr. proiz. 391
Nastavak na sledećoj strani
Štoperica sa dodacima
Opis: Otporana na udarce, mehanizam sa čivijom i ankerom, 1 rubin, ABS-plastično kućište, neuništiva
pogonska opruga, navijanje sa zadnje strane, prečnik kućišta 55 mm, sa kanapom za nošenje
Primena: Start desnim tasterom, stop pomoću krune, često koliko je to potrebno, podešavanje nule levim
tasterom
Prednost: Univerzalna upotreba kao pojedinačne i dodatne štoperice
1/
10
Podela na skali
Prikaz vremena
min
Art.-br.
39026
s
Kalibracija
na strani 558
15
010
O
Gr. proiz. 391
Nastavak na sledećoj strani
Štoperice sa dve kazaljke
Opis: Zaštićena od udarca, prašine i vode. Mehanizam sa kotvom, 9 rubina, hromirano metalno kućište,
antimagnetno, samokompenzujuća. Prečnik kućišta 55 mm, navijanje okretanjem krunice
Prednost: Za beleženje velikog broja vremenskih intervala, naročito prilikom radnih procesa i prilikom rada
mašina
Primena:
1. Start: Pritisak na krunicu
2. Zaustavljanje vučne igle: Pritisak na desno dugme
3. Ponovno natezanje vučne igle: Pritisak na desno dugme
4. Stop: Pritisak na krunicu
5. Podešavanje nule: Pritisak na levo dugme
Funkcije 1-4 se mogu ponoviti nebrojeni broj puta.
Broj
39062
Podela na skali
Prikaz vremena
1/
100
min
Art.-br.
min
30
010
O
Kalibracija
na strani 558
39063
1/
5
s i 1/100 min
30
010
O
Br. 39062
Gr. proiz. 391
802
2011/12
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Štoperice
Nastavak na sledećoj strani
Digitalna štoperica SPECTRON
Opis:
•Plastično kućište modernog dizajna
•LCD displej 2,5-redni
Veličina cifara: gornji/donji red 7 mm,
Srednji prozor (funkcionalno polje) 5 mm
Funkcije:
•Merenje vremena po izboru:
– 9 h 59 min 59 s 99/100 s
– 99.999,99 min
•Odbrojavanje sa alarmom (brojanje unazad) se
može podesiti po izboru maks.
– 59 min 59 s 99/100 s
– 9.999,99 min
•4 funkcionalna tastera
•Vodootporna do dubine od 10 m
•Dodatak (merenje vremena sa mogućnošću
prekida)
•Međuvreme (split)
•Prolazno vreme/vreme po deonici (LAP)
•Najkraće vreme kruga (Short-LAP)
•65 memorijskih mesta za preuzimanje vremena po
rundi
•Datum, vreme
Isporuka: Sa baterijom (1x Micro 1,5 V, tip AAA) i kanapom za nošenje
1/
Rezolucija
Dimenzije (ŠxDxV)
mm
Art.-br.
39065
min ili 1/100 s
61 x 28 x 82
010
100
O
h Rezervna baterija, pogledajte br. 56815 011 na strani 1239.
Gr. proiz. 391
Nastavak na sledećoj strani
Digitalne štoperice
LCD-displej
Veličina cifara
Datum, dan u sedmici
Vreme (12/24 h)
Alarm
Merenje vremena
Brojanje unapred/unazad
Rezolucija
Funkcija runda/interval
Napajanje
Š x D x V (bez kanapa)
Sadržaj isporučenog seta:
troredni
6
X
X
X
0-9 h, 59 min, 59 s, 99/100s
podesivo,
max. 9 h, 59 min, 59 s, 99/100 s
1/
s
100
10 memorija za podatke za:
U Vreme po rundi (Lap)
U Međuvreme (Split)
UBroj rundi (0-99)
najbrže, najsporije i
srednje vreme po rundi
Litijumska baterija 3 V, tip CR 2032
mm
64 x 23 x 86
sa kanapom na nošenje
010
Art.-br.
mm
39070
39082
jednoredni
11
X
X
X
0-9 h, 59 min, 59 s, 99/100s
podesivo,
max. 9 h, 59 min, 59 s, 99/100 s
1/
100
Br. 39070
Litijumska baterija 3 V, tip CR 2032
64 x 23 x 86
sa kanapom na nošenje
010
O
–
–
O
h Rezervna baterija pogledajte br. 56815 210 na strani 1239.
Uređaji za ispitivanje
2 varijante modela sa obimnim funkcijama.
Modeli/Svojstva:
Gr. proiz. 301
Br. 39082
Nastavak na sledećoj strani
Velike štoperice
Opis:
Br. 39090 analogna štoperica sa kvarcnim upravljanjem, može se koristiti kao stoni ili zidni model, Øbrojčanika 110 mm. Pokazivač osvetljen, start/stop funkcija, funkcija sabiranja, reset
Br. 39092 digitalna štoperica, veliki i lako čitljiv LCD displej sa 2 reda (visina cifara 8/22 mm),
4 tajmera, funkcija zaustavljanja vremena, programabilni tok, prikaz standardnog vremena,
glasan zvuk alarma, promenljiva rezolucija vremena u 1/10 s ili 1/100 min
Isporuka: Uključujući bateriju (1x Mignon 1,5 V, Tip AA)
Broj
Opis
Oblast prikazivanja
Mere V x Š x D
mm
Art.-br.
39090
39092
analogna
spoljašnja skala: 0-60 s, 0-60 min
unutrašnja skala: 1-100 min
175 x 130 x 40/95
050
O
digitalna
a) 0-999 min, 99/100 min
b) 0-9 h 59 min, 59 s 9/10 s
175 x 130 x 40/95
050
O
h Rezervna baterija, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Kalibracija
na strani 558
Gr. proiz. 391
Br. 39090
2011/12
Br. 39092
803
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Stroboskopi
Nastavak na sledećoj strani
Ručni stroboskop RT-Strobe Pocket LED
Primena:
Određivanje i kontrola broja obrtaja ili frekvencije oscilovanja na rotirajućim ili vibrirajućim
sistemima bez prekida procesa proizvodnje. Na teško pristupačnim mestima, naročito osetljivim
uređajima, kao i za prepoznavanje neželjene rezonance oscilovanja. Pogodan za kontrolu motora, turbina,
pumpi, ventilatora, centrifuga, sistema za proizvodnju papira i folija, vibracionih stolova, vibracionih i
oscilatornih sita.
Uređaji za ispitivanje
Princip merenja: Stroboskop radi sa kontinualno regulisanom frekvencijom svetlosti. Za ispitivanje uređaj
se usmerava ka objektu, a frekvencija treperenja se podešava preko odgovarajućeg tastera. Kada se
frekvencija treperenja lampe stroboskopa izjednači sa frekvencijom objekta koji se ispituje, onda se on
pojavljuje kao nepomična slika. Frekvencija prikazana na displeju odgovara broju obrtaja objekta.
Model: Uređaj sa najmodernijom LED tehnologijom i veoma jakom snagom osvetljenja preko celog
frekventnog opsega sa LCD-displejom sa više redova, visoka preciznost podešavanja i stabilnost. Pritiskom
na taster (M) aktivira se meni za podešavanje u kome se podešavaju dužina blica u mikrosekundama ili
stepenima, kao i pauza između internog okidnog signala i blica u milisekundama ili stepenima.
Isporuka: Stroboskop, baterije 3 x Mignon 1,5 V, tipa AA, kofer
Tehnički podaci:
Frekvencijski opseg
Tolerancija greške
Rezolucija
Trajanje bljeska
Jačina bljeska na 6000 FPM, rastojanje 200 mm
Mere Š x D x V
Masa
39355
FPM*
FPM
Dx
mm
g
Art.-br.
30.....300.000
0,02 % v. Prikazana vrednost ± 1 korak
30-999: 0,1; 1000-300000: 1
podesivo
1500
95 x 50 x 195
400
025
O
* FPM = treptaja po minuti (FPM= flashes per minute)
h Rezervne baterije, odn. akumulatori (tip AA), pogledajte br. 56815 021 na strani 1239 odn.. 56815
122 na strani 1239.
804
Gr. proiz. 392
2011/12
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Merači broja obrtaja
Nastavak na sledećoj strani
Digitalni ručni merač broja obrtaja
39330
Digitalni ručni merač broja obrtaja
1,00...99999 1/min (beskontaktno)
1,00...19999 1/min (mehaničko)
0,10...1999 m/min (sa mernim točkom 0,1 m)
0,40...6550 stopa/min (sa mernim točkom 0,1 m)
4,00...78700 inča/min (sa mernim točkom 0,1 m)
0,00...99999 m (sa svakim mernim točkom)
0,00...99999 stopa (sa svakim mernim točkom)
0,00...99999 inča (sa svakim mernim točkom)
Art.-br.
050
39330
Reflektujuće trake = 10 kom.
Art.-br.
O
055
39330
Merna sonda, spoljašnji konus D = 7 mm
Art.-br.
O
500
39330
Merna šuplja sonda, unutrašnji konus D = 7 mm
Art.-br.
O
505
39330
Obim mernog točka 0,1 m (radna površina
cilindrična)
Art.-br.
O
510
39330
Obim mernog točka 6 col (radna površina
cilindrična)
Art.-br.
O
515
Art.-br.
O
501
Merni opseg u režimu merenja broja obrtaja
Merni opseg u režimu merenja brzine
Merni opseg u režimu merenja dužine
39320
Reflektujuća traka = metarska
godina
garancije
Kalibracija
na strani 558
Uređaji za ispitivanje
Primena:
•Beskontaktno i kontaktno (mehaničko) merenje broja obrtaja
•Kontaktno (mehaničko) merenje brzine i dužine
Opis:
•Beskontaktno merenje preko crveno modulisane svetlosti i reflektujuće oznake
•Mehaničko merenje preko adaptera i nasadnog mernog nastavka (spoljni konus) ili šupljeg mernog
nastavka (unutrašnji konus)
•Za merenje brzine (obimne brzine ili brzine trake), kao i za merenje dužine, postavlja se merni točak na
adapter.
Tehnički podaci:
•5-cifreni LCD prikaz
•Tolerancija greške: 0,02 % od prikazane vrednost (± 1 korak)
•Vreme ažuriranja*: 1 s
•Merno rastojanje: optički maks. 600 mm (beskontaktno merenje)
•Memorijska funkcija: poslednja vrednost, maksimalna vrednost, minimalna vrednost, srednja vrednost
•Isključivanje: automatski 30 s nakon poslednjeg pritiskanja tastera, merena vrednost se memoriše
•Kućište: plastično sa uloškom
Isporuka: Kofer sa osnovnim uređajem, adapterom, mernim nastavkom, mernim šupljim nastavkom,
mernim točkićima 0,1 m i 6" (cilindrična radna površina), produženim vretenom, 10 reflektujućih oznaka,
baterijama 2 x Mignon 1,5 V, tip AA, kalibracionim listom, uputstvom za upotrebu
Pakovanje: Reflektujuće oznake: cena po komadu = cena po pakovanju = 10 komada
Art.-br. 500
Art.-br. 505
O
Gr. proiz. 392
* Vremenski interval do prikaza izmerenih podataka.
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
Nastavak na sledećoj strani
Digitalni ručni merač broja obrtaja
Primena: Za beskontaktno merenje broja obrtaja
Opis: Beskontaktno merenje preko crveno modulisane svetlosti i reflektujuće oznake
Tehnički podaci:
•5-cifreni LCD prikaz
•Tolerancija greške: 0,02 % od prikazane vrednost (± 1 korak)
•Vreme ažuriranja*: 1 s
•Merno rastojanje: optički maks. 600 mm
•Memorijska funkcija: poslednja vrednost, maksimalna vrednost, minimalna vrednost, srednja vrednost
•Isključivanje: automatski 30 s nakon poslednjeg pritiskanja tastera, merena vrednost se memoriše
•Kućište: plastično sa uloškom
Isporuka: Kofer sa osnovnim uređajem, reflektujućim oznakama, baterijama 2 x Mignon 1,5 V, tip AA,
kalibracionim listom, uputstvom za upotrebu
Pakovanje: Reflektujuće oznake: cena po komadu = cena po pakovanju = 10 komada
Merni opseg
39350
1/min
Art.-br.
1,0-99999 (beskontaktni)
025
39320
Reflektujuća traka = metarska
Art.-br.
O
501
39330
Reflektujuće trake = 10 kom.
Art.-br.
O
055
Kalibracija
na strani 558
O
* Vremenski interval do prikaza izmerenih podataka.
h Rezervne baterije, pogledajte br. 56815 021 na strani 1239.
2011/12
Br. 39350 = Gr. proiz. 301
Br. 39320 i 39330 = Gr. proiz. 392
805
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Brojači hodova, kretanja i komada
Nastavak na sledećoj strani
Brojač hodova – pomoć pri izboru
Primena: Za montažu na mašinama za umnožavanje, presama, transportnim uređajima
Zajedničke funkcije
Smer hoda
Pogonsko vratilo desno
Pogonsko vratilo levo
Oblast prikazivanja
0-99.999 (5-pozicioni)
Mat. br.
39400 010
0-999.999 (6-pozicioni)
0-9.999.999 (7-pozicioni)
39413 010
39415 010
0-999.999 (6-pozicioni)
0-9.999.999 (7-pozicioni)
39413 020
39415 020
ka posmatraču
Frekvencija brojanja: 500 hodova/min
1 hod = 1 cifra
Način brojanja: sabirajući u pravcu pomaka
od posmatrača
ka posmatraču
Nastavak na sledećoj strani
Brojači hodova
Opis:
Uređaji za ispitivanje
Maks. vrednost prikazivanja
Frekvencija brojanja
Pomeranje:
Pogonsko vratilo:
Smer hoda:
Brojanje:
Početno stanje/reset:
Pokretna poluga:
99999
maksimalno 500 hodova/min
min. 38°, maks. 60°
desno
ka posmatraču
dodavanje prema pravcu podizanja, 1 hod = 1 cifra
pomoću reckavog dugmeta
samostalno vraćanje u osnovni položaj, podesiva na pogonskom vratilu
Broj cifara
Veličina cifara
Mere osnovne ploče Š x V
Visina kućišta brojača
Ø pogonskog vratila
Brojač hodova sa krutom polugom
39400
mm
mm
mm
mm
Art.-br.
5
4,5
40 x 46
27,5
4
010
39420
Art.-br.
O
005
Zglobna poluga
Zglobna poluga br. 39420
o
h Drugi smer hoda i pogonsko vratilo levo na zahtev.
Br. 39400
Gr. proiz. 394
Nastavak na sledećoj strani
Brojači hodova
Opis:
Maks. vrednost prikazivanja
Frekvencija brojanja
Pomeranje:
Brojanje:
Početno stanje/reset:
Pokretna poluga:
Br. 39413: 999999
Br. 39415: 9999999
maksimalno 500 hodova/min
min. 38°, maks. 60°
dodavanje prema pravcu podizanja, 1 hod = 1 cifra
podešavanje nule obrtanjem pomoću nasadnog ključa
samostalno vraćanje u osnovni položaj; poluga podesiva na levom i desnom
pogonskom vratilu
Br. 39415 010
Isporuka: Uključujući 1 krutu polugu i 1 nasadni ključ
Broj
Broj cifara
Izvođenje poluge
Veličina cifara
Mere osnovne ploče Š x V
Visina kućišta brojača
Ø pogonskog vratila
Pogonsko vratilo desno i levo, pogon od posmatrača
mm
mm
mm
mm
Art.-br.
Pogonsko vratilo desno i levo, pogon ka posmatraču
Art.-br.
Zglobna poluga
Art.-br.
39420
39413
39415
6
kruto
4,5
60 x 70
28
4
010
O
020
o
7
kruto
7
120 x 64
45
7
010
O
020
O
005
–
o
h Rezervi nasadni ključ na zahtev.
806
Zglobna poluga br. 39420
–
Gr. proiz. 394
2011/12
Merenje vremena, broja obrtaja i frekvencije, brojanje hodova, kretanja i komada
Brojači hodova, kretanja i komada
Nastavak na sledećoj strani
Brojači metara (merači dužine) i merni točkovi
Opis:
Maks. vrednost prikazivanja
Frekvencija brojanja
Brojanje:
Početno stanje/reset:
Poluga za hodove:
9999,9 m (prikaz decimetra, crven)
sa mernim točkom maksimalno 200 m/min
bez mernog točka maksimalno 300 m/min
dodavanje ka posmatraču, oduzimanje od posmatrača
br. 39430 010 10 brojeva = 5 obrtaja = 1 m, za obim mernog točka 200 mm
br. 39430 020 10 brojeva = 2 obrtaja = 1 m, za obim mernog točka 500 mm
pomoću pritisne poluge
samostalno vraćanje u osnovni položaj; podesiva poluga na pogonskom vratilu
Isporuka: Bez mernog točka
39430
Brojač metara
5
mm
mm
mm
mm
4,5
80 x 48
28
17
7
120 x 64
45
28
mm
kg
4
0,130
7
0,380
010
020
Art.-br.
O
200
241
Br.
4
Plastika
(Hytrel)
glatka
mm
12
Obim mernog točka
Tip mernog točka
Profil
Širina mernog točka
Merni točak
39431
200
291
9
Plastika
(Hytrel)
nareckana
12
500
542
4
Plastika
(Hytrel)
glatka
25
241
291
O
O
mm
Art.-br.
O
500
562
6
Guma
sa ispupčenjima
Brojač metara br. 39430 010
sa mernim točkom br. 39431 291
25
500
592
9
Plastika
(Hytrel)
nareckana
25
542
562
592
O
O
h Drugi pogon i drugi profili radne površine mernog točka na zahtev.
4
Profil br.
6
Uređaji za ispitivanje
Broj cifara
Veličina cifara
Mere osnovne ploče Š x V
Visina kućišta brojača
Rastojanje od površine osnove do sredine
pogonskog vratila
Ø pogonskog vratila
Masa
9
O
Gr. proiz. 394
Nastavak na sledećoj strani
Brojači komada
Primena: Za određivanje broja komada, podešavanje nule pomoću reckavog dugmeta
Opis: Kućište od cinka livenog pod pritiskom, prednja kapa i postolje od plastike koja je veoma otporna na habanje
Art.-br. 010 ručni brojač sa prstenom za držanje
Art.-br. 020 brojači komada sa postoljem za pričvršćivanje na sto ili na zid
Otvori za pričvršćivanje za sto: otvor-Ø 4,2 mm, razmak između otvora 50 mm
Otvori za pričvršćivanje na zid: otvor-Ø 4,2 mm, razmak između otvora 52 mm
Broj cifara
Oblast prikazivanja
Veličina cifara
Širina x dubina x visina
Masa
48450
Ručni brojač komada
Brojač komada sa postoljem za pričvršćivanje
mm
mm
g
Art.-br.
4
0-9999
4,5
52 x 55 x 26
75
010
4
0-9999
4,5
62 x 59 x 33
90
020
O
–
–
O
Gr. proiz. 394
2011/12
807
Download

Uređaji za kontrolu i merenje Pregled poglavlja