Download

Zadanie 1. Na podstawie wiersza zamieszczonego w podręczniku