Mal Alımı için ihale ilanı
Ali Öztürk Öztürk Süt Ve Süt Ürünleri, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Öncelikli Sektörler Mali Destek
Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Çanakkale’de Öztürkler Mandıra’nın Üretim Süreçlerini
İyileştirme, Geliştirme ve Uluslararası Kalite Akreditasyonunu Sağlama Projesi için bir mal alımı ihalesi
sonuçlandırmayı planlamaktadır. Bu ihale kapsamında aşağıdaki makine-ekipmanlar alınacaktır.
1 adet Krema Seperatörü
3 adet Kompresör
1 adet Temizleme Seperatörü
1 adet Sanayi Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinesi
7 adet Mayalama Teknesi
1 adet Vakumlu Ambalaj Makinesi
1 adet Süt Pişirme Kazanı
1 adet Süt Toplama Tankı
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Seferşah Mah.
Osmangazi Cd.No:19 Ezine/Çanakkale adresinden temin edilebilir veya www.ho444ozturkler.com ve
www.gmka.org.tr internet adreslerinden görülebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: 03.09.2014 – 13.45
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.ho444ozturkler.com ve www.gmka.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 03.09.2014 tarihinde, saat 14.00’da ve Seferşah Mah. Osmangazi Cd.No:19 Ezine/Çanakkale
adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
Download

Mal Alımı için ihale ilanı Ali Öztürk Öztürk Süt Ve Süt Ürünleri, Güney