Download

Jeżeli do pewnej liczby dwucyfrowej ,,x"dopiszemy na początku i na