ASUS Tablet
e-PRIRUČNIK
SB9031
Oktobar 2014
Prvo izdanje
2
Sadržaj
Konvencije korišćene u ovom priručniku....................................................................................9
Briga i bezbednost..................................................................................................................... 10
Smernice................................................................................................................................................................10
Pravilno odlaganje..............................................................................................................................................11
1
Spremite svoj Zen!
Delovi i funkcije...................................................................................................................................................14
Instaliranje mikro SIM kartice.........................................................................................................................15
Postavljanje memorijske kartice....................................................................................................................17
Punjenje ASUS tableta......................................................................................................................................21
Uključivanje ili isključivanje ASUS Tableta.................................................................................................24
Korišćenje opcione ASUS Mobilne priključne stanice...........................................................................27
2
Nije svaki početak težak
Funkcije Zen početnog ekrana.................................................................................................. 36
Početni ekran........................................................................................................................................................36
Upravljanje početnim ekranom.....................................................................................................................38
Brza podešavanja................................................................................................................................................42
Podešavanja ASUS tastature...........................................................................................................................46
Glasovna pretraga..............................................................................................................................................47
Zaključani ekran..................................................................................................................................................50
Povezivanje ASUS Tableta sa računarom................................................................................. 51
Povezivanje sa laptopom.................................................................................................................................51
Povezivanje sa stonim računarom................................................................................................................52
3
Organizovanje kontakata
Upravljanje kontaktima............................................................................................................. 54
Dodavanje kontakata........................................................................................................................................54
Uvoz kontakata....................................................................................................................................................55
Izvoz kontakata....................................................................................................................................................56
3
4
Slanje poruka I jos toga
Razmena poruka......................................................................................................................... 58
Slanje poruka ili odgovaranje na poruke...................................................................................................58
Podešavanje opcija razmene poruka...........................................................................................................59
Omlet Chat.................................................................................................................................. 60
Registracija za Omlet Chat...............................................................................................................................60
Korišćenje Omlet Chata....................................................................................................................................63
Slanje multimedijalnih poruka.......................................................................................................................64
5
Pristup e-pošti
Email (E-pošta)............................................................................................................................ 66
Podešavanje naloga e-pošte...........................................................................................................................66
Dodavanje naloga e-pošte..............................................................................................................................67
Gmail........................................................................................................................................... 68
Podešavanje Gmail naloga..............................................................................................................................68
6
Uhvatite trenutak
Otvaranje aplikacije Kamera..................................................................................................... 72
Sa zaključanog ekrana......................................................................................................................................72
Sa početnog ekrana...........................................................................................................................................72
Sa ekrana „Sve aplikacije”.................................................................................................................................72
Pomoću tastera za jačinu zvuka....................................................................................................................72
Prvo korišćenje aplikacije Kamera............................................................................................ 73
Vodič........................................................................................................................................................................73
Lokacije slika.........................................................................................................................................................73
Početni ekran Kamere................................................................................................................ 74
Parametri slike......................................................................................................................................................75
Parametri videa....................................................................................................................................................77
4
Napredne funkcije kamere........................................................................................................ 78
Vremensko premotavanje...............................................................................................................................78
HDR..........................................................................................................................................................................79
Panorama...............................................................................................................................................................79
Noć...........................................................................................................................................................................80
Selfi...........................................................................................................................................................................81
Dubina polja.........................................................................................................................................................82
Pametno uklanjanje...........................................................................................................................................82
Samo osmesi.........................................................................................................................................................83
Ulepšavanje...........................................................................................................................................................83
GIF animacija........................................................................................................................................................84
Snimanje s prekidima........................................................................................................................................84
Party Link.................................................................................................................................... 85
Deljenje fotografija.............................................................................................................................................85
Primanje fotografija...........................................................................................................................................87
7Galerija
Korišćenje Galerije..................................................................................................................... 90
Glavni ekran..........................................................................................................................................................90
Pregledanje datoteka sa drugih lokacija....................................................................................................91
Deljenje datoteka iz galerije...........................................................................................................................92
Brisanje datoteka iz galerije............................................................................................................................92
Izmena slike...........................................................................................................................................................93
Uvećavanje/umanjivanje sličica ili slike......................................................................................................93
8
Naporan rad traži predah
SuperNote................................................................................................................................... 96
Pravljenje nove beležnice................................................................................................................................98
Deljenje beležnice na klaudu.........................................................................................................................98
Deljenje beleške na klaud................................................................................................................................98
5
Kalendar.................................................................................................................................... 100
Pravljenje događaja na ASUS Tabletu....................................................................................................... 100
Dodavanje naloga na Kalendar................................................................................................................... 100
Pravljenje događaja na nalogu................................................................................................................... 101
Šta sledi..................................................................................................................................... 102
Uraditi kasnije........................................................................................................................... 103
Pristupanje zadacima sa liste obaveza i njihovo pravljenje.............................................................. 103
Vremenska prognoza............................................................................................................... 104
Početni ekran Vremenske prognoze......................................................................................................... 105
Sat.............................................................................................................................................. 106
Pokretanje Sata................................................................................................................................................. 106
Vreme u svetu.................................................................................................................................................... 107
Alarm.................................................................................................................................................................... 108
Štoperica............................................................................................................................................................. 109
Tajmer................................................................................................................................................................... 110
File Manager (Menadžer datoteke)......................................................................................... 112
Pristup internoj memoriji.............................................................................................................................. 112
Pristup eksternom uređaju za skladištenje............................................................................................. 113
Pristup klaud skladištu................................................................................................................................... 114
9Internet
Pretraživač................................................................................................................................ 116
Pokretanje Pretraživača sa zaključanog ekrana.................................................................................... 116
Pokretanje Pretraživača sa početnog ekrana......................................................................................... 116
Otvaranje Pretraživača sa ekrana Sve aplikacije................................................................................... 116
Deljenje stranice............................................................................................................................................... 116
6
10Zabava
Korišćenje slušalica.................................................................................................................. 118
Povezivanje audio priključka....................................................................................................................... 118
Audio Wizard............................................................................................................................. 119
Korišćenje AudioWizarda.............................................................................................................................. 119
Play igre..................................................................................................................................... 120
Korišćenje Play igara....................................................................................................................................... 120
Muzika....................................................................................................................................... 122
Pokretanje Muzike........................................................................................................................................... 122
Reprodukovanje pesama sa uređaja......................................................................................................... 122
Reprodukovanje pesama sa SD kartice.................................................................................................... 122
Reprodukovanje muzike iz klauda............................................................................................................. 123
Snimač zvuka............................................................................................................................ 124
Pokretanje Snimača zvuka............................................................................................................................ 124
Početni ekran Snimača zvuka...................................................................................................................... 124
11
Održavajte Zen
Održavanje uređaja ažurnim................................................................................................... 126
Ažuriranje sistema........................................................................................................................................... 126
Skladištenje.............................................................................................................................. 126
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje na početne vrednosti................................................. 127
Obezbeđivanje ASUS Tableta.................................................................................................. 128
Otključavanje ekrana...................................................................................................................................... 128
12
Povežite Zen
Wi-Fi........................................................................................................................................... 138
Omogućavanje Wi-Fi funkcije...................................................................................................................... 138
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom...................................................................................................................... 138
Onemogućavanje Wi-Fi funkcije................................................................................................................. 139
7
Bluetooth®................................................................................................................................. 139
Omogućavanje Bluetooth® funkcije......................................................................................................... 139
Uparivanje ASUS Tableta sa Bluetooth® uređajem.............................................................................. 140
Rasparivanje ASUS Tableta od Bluetooth® uređaja.............................................................................. 140
PlayTo........................................................................................................................................ 141
Klaud......................................................................................................................................... 142
ASUS WebStorage............................................................................................................................................ 142
13
Osnove rada sa aplikacijama
Prebacivanje između aplikacija.............................................................................................. 144
Zaključavanje aplikacija.......................................................................................................... 144
Preuzimanje aplikacija............................................................................................................. 145
14
Zen može još mnogo toga
Čuvanje energije....................................................................................................................... 148
Podešavanje čuvanja energije..................................................................................................................... 148
Prilagođavanje čuvanja energije................................................................................................................ 149
ASUS Splendid.......................................................................................................................... 150
Dodatak
Obaveštenja.............................................................................................................................. 152
8
Konvencije korišćene u ovom priručniku
Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.
OPREZ! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih
poslova i kako biste sprečili oštećivanje podataka i komponenti svog ASUS tableta.
9
Briga i bezbednost
Smernice
Bezbednost na putevima je na prvom mestu. Izričito vam preporučujemo da ne koristite uređaj dok
vozite ili rukujete bilo kojim tipom vozila.
Ovaj uređaj treba da se koristi samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) i
35°C (95°F).
Isključite uređaj u zonama gde je upotreba mobilnih uređaja zabranjena. Uvek poštujte pravila i propise
kada se nalazite u zonama zabrane, kao što su avioni, bioskopi, bolnice ili blizu medicinske opreme, blizu
gasa ili goriva, gradilišta, lokacija za miniranje i drugih područja.
Koristite samo strujne adaptere i kablove koje je odobrio ASUS za upotrebu sa ovim uređajem.
Pogledajte etiketu sa specifikacijom na dnu uređaja i pobrinite se da adapter za napajanje bude u skladu
sa njom.
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, dodatke i druge periferije sa uređajem.
Održavajte uređaj suvim. Ne izlažite uređaj tečnosti, kiši ili vlazi, niti ga koristite u njihovoj blizini.
Uređaj možete da pošaljete kroz rentgenske mašine (kao što su one koje se koriste u transportnim
trakama za bezbednost aerodroma), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.
Ekran uređaja je sačinjen od stakla. Ako se staklo razbije, prekinite sa korišćenjem uređaja i ne dirajte
izlomljene delove stakla. Smesta pošaljite uređaj na popravku kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.
Ne slušajte sa visokim nivoima jačine zvuka duže vremenske periode kako biste izbegli moguće
oštećenje sluha.
Isključite napajanje pre čišćenja uređaja. Za čišćenje ekrana uređaja koristite isključivo čist celulozni
sunđer ili krpu od jelenske kože.
Uređaj šaljite na popravku isključivo kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.
10
Pravilno odlaganje
Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema
uputstvima.
NE bacajte ASUS tablet u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno
korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod
(električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće.
Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.
NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da
bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.
NE bacajte ASUS tablet u vatru. NE izazivajte kratak spoj kontakata. NE rasklapajte ASUS tablet.
11
12
POGLAVLJE
1
Spremite svoj Zen!
1
Spremite svoj Zen!
Delovi i funkcije
Uzmite uređaj i pokrenite ga za tili čas.
Taster za napajanje/zaključavanje
Micro HDMI port
Mikrofon
Senzor ambijentalnog svetla
Tasteri za podešavanje jačine zvuka
Prednja kamera
Zvučnici
Dodirni ekran
Zadnja kamera
Odeljak za
mikro SD karticu
Priključak za
slušalice
Zvučnici
Micro-USB
konektor
Prorez za
mikro SIM
karticu
Otvor za kačenje
Priključni port
Otvor za kačenje
VAŽNO! Održavajte uređaj, a naročito dodirni ekran, suvim sve vreme. Voda i druge tečnosti mogu izazvati kvar
ekrana.
14
Instaliranje mikro SIM kartice
Kartica mikro identifikacionog modula pretplatnika (mikro SIM) skladišti informacije, kao što su vaš broj
telefona, kontakti, poruke i druge podatke koji vam pružaju pristup mobilnoj mreži.
OPREZ!
• Ovaj uređaj je namenjen isključivo korišćenju sa mikro SIM karticama koje je odobrio mobilni operater.
• Ne preporučujemo korišćenje isečene SIM kartice u konektoru za mikro SIM karticu.
• Isključite uređaj pre ubacivanja mikro SIM kartice.
• Budite naročito pažljivi prilikom rukovanja mikro SIM karticom. ASUS nije odgovoran za bilo koji gubitak ili
oštećenje mikro SIM kartice.
• Ne ubacujte memorijsku karticu u konektor za mikro SIM karticu! Ako dođe do ubacivanja memorijske kartice u
konektor za mikro SIM karticu, pošaljite uređaj kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.
Da biste instalirali mikro SIM karticu:
1. Okrenite uređaj kao što je prikazano, pa umetnite vrh priložene spajalice za izbacivanje ležišta za mikro
SIM karticu da biste izbacili ležište za mikro SIM karticu.
15
2. Izvucite ležište za mikro SIM karticu i postavite mikro SIM karticu na ležište tako da njeni metalni kontakti
budu okrenuti nadole.
3. Poravnajte i ubacite ležište za mikro SIM karticu nazad u prorez.
16
Postavljanje memorijske kartice
ASUS Tablet podržava microSD™ i microSDXC™ memorijske kartice kapaciteta do 64 GB.
NAPOMENA: Pojedine memorijske kartice možda nisu kompatibilne sa vašim ASUS Tabletom. Postarajte se
da koristite samo kompatibilne memorijske kartice kako biste izbegli gubitak podataka i oštećenje uređaja,
memorijske kartice ili oboje.
OPREZ! Budite naročito pažljivi prilikom rukovanja memorijskom karticom. ASUS nije odgovoran za bilo koji
gubitak podataka ili oštećenje memorijske kartice.
Da biste postavili memorijsku karticu:
1. Okrenite uređaj kao što je prikazano.
17
2. Poravnajte memorijsku karticu tako da njeni metalni kontakti gledaju nagore i umetnite je u prorez.
3. Gurnite memorijsku karticu do kraja u prorez tako da se čvrsto smesti na svoje mesto.
NAPOMENA: Nakon postavljanja formatirane memorijske kartice, njenom sadržaju možete da pristupite ako odete
u File Manager (Menadžer datoteka) > MicroSD.
18
Uklanjanje memorijske kartice
OPREZ!
• Budite naročito pažljivi prilikom rukovanja memorijskom karticom. ASUS nije odgovoran za bilo koji gubitak
podataka ili oštećenje memorijske kartice.
• Pravilno izbacite memorijsku karticu da biste je bezbedno uklonili iz uređaja. Da biste izbacili memorijsku
karticu, idite u Home (Početni ekran) > All Apps (Sve aplikacije) > Settings (Podešavanja) > Storage
(Skladištenje) > Unmount external storage (Izbaci eksterno skladište).
Da biste uklonili memorijsku karticu:
1. Okrenite uređaj kao što je prikazano.
19
2. Pritisnite memorijsku karticu da biste je izbacili.
3. Izvucite memorijsku karticu.
20
Punjenje ASUS tableta
ASUS Tablet se isporučuje delimično napunjen, ali morate ga potpuno napuniti pre prvog korišćenja. Pročitajte
sledeće važne napomene i mere opreza pre punjenja uređaja.
VAŽNO!
• Za punjenje ASUS Tableta koristite samo priloženi adapter za napajanje i mikro USB kabl. Korišćenjem nekog
drugog adaptera za napajanje i kabla možete da oštetite uređaj.
• Skinite zaštitnu foliju sa adaptera za napajanje i mikro USB kabla pre korišćenja sa uređajem.
• Postarajte se da priključite adapter za napajanje u kompatibilnu strujnu utičnicu. Adapter za napajanje možete
da priključite u bilo koju kompatibilnu utičnicu napona od 100 V do 240 V.
• Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
• Kada koristite ASUS tablet uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako
dostupna.
• Da biste uštedeli struju, isključite adapter za napajanje iz strujne utičnice kada ga ne koristite.
• Ne stavljajte teške predmete na ASUS Tablet.
OPREZ!
• ASUS Tablet se može zagrejati tokom punjenja. To je normalno, međutim, ako uređaj postane neobično
topao, izvucite mikro USB kabl iz uređaja i pošaljite uređaj, zajedno sa adapterom za napajanje i kablom,
kvalifikovanom servisnom osoblju ASUS-a.
• Da biste izbegli oštećivanje ASUS Tableta, adaptera za napajanje ili mikro USB kabla, pre punjenja proverite da li
su mikro USB kabl, adapter za napajanje i uređaj dobro povezani.
21
Da biste napunili ASUS tablet:
1. Povežite micro USB kabl sa adapterom za napajanje.
2. Priključite adapter za napajanje u uzemljenu strujnu utičnicu.
3. Priključite micro USB konektor u ASUS tablet.
VAŽNO!
• Punite ASUS tablet osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u režimu rada na bateriju.
• Status napunjenosti baterije je naznačen sledećim ikonama:
Mala
22
Ne puni se
Puni se
Puna
4. Kada je baterija potpuno napunjena, prvo izvucite USB kabl iz ASUS Tableta, pa isključite adapter za
napajanje iz strujne utičnice.
NAPOMENE:
• Uređaj možete da koristite tokom punjenja, ali punjenje uređaja će možda duže da traje.
• Punjenje putem USB porta na računaru može da potraje nešto duže.
• Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje putem USB porta, umesto toga punite ASUS
Tablet pomoću adaptera za napajanje priključenog u strujnu utičnicu.
23
Uključivanje ili isključivanje ASUS Tableta
Uključivanje uređaja
Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za napajanje dok se uređaj ne pokrene.
Isključivanje uređaja
Da bi isključili uređaj.
1. Ako je ekran isključen, pritisnite taster za napajanje da biste ga uključili. Ako je ekran zaključan, otključajte
ekran uređaja.
2. Pritisnite i držite taster za napajanje i, kada to od vas bude zatraženo, tapnite na Power off (Isključi), pa
tapnite na OK (Potvrdi).
Režim spavanja
Da biste prebacili uređaj u režim spavanja, jednom pritisnite taster za napajanje tako da se ekran isključi.
24
Prvo korišćenje
Kada prvi put uključite ASUS Tablet, čarobnjak za podešavanje će vas provesti kroz proces podešavanja. Sledite
uputstva na ekranu da biste izabrali jezik, izabrali metode unosa, podesili mobilnu mrežu i Wi-Fi, sinhronizovali
naloge i konfigurisali usluge lokacije.
Upotrebite Google ili ASUS nalog za podešavanje uređaja, a ako još uvek nemate Google ili ASUS nalog,
nastavite i napravite ga.
Google nalog
Korišćenje Google naloga vam omogućava da potpuno iskoristite sledeće funkcije operativnog sistema
Android:
• Organizovanje i pregled svih informacija sa bilo kog mesta.
• Automatsko pravljenje rezervne kopije svih podataka.
• Maksimalno iskorišćavanje Google usluga na jednostavan način sa bilo kog mesta.
ASUS nalog
ASUS nalog vam omogućava da uživate u sledećim pogodnostima:
• Personalizovana ASUS usluga podrške i produženje garantnog roka za registrovane proizvode.
• Besplatnih 5 GB skladišnog prostora u klaudu uz dodatnih 11 GB za prvih godinu dana pretplate.
• Primanje najnovijih ažuriranja uređaja i firmvera.
NAPOMENA: U svakom trenutku možete i da upotrebite čarobnjak za podešavanje kako biste ponovo konfigurisali
uređaj. Sa Home Screena (Početnog ekrana) idite u All Apps (Sve aplikacije) > Setup Wizard (Čarobnjak za
podešavanje).
25
Saveti za čuvanje snage baterije
Napunjenost baterije prestavlja žilu kucavicu ASUS Tableta. Navodimo nekoliko saveza za čuvanje snage
baterije koji pomažu u očuvanju snage baterije ASUS Tableta.
– Kada ne koristite uređaj, pritisnite taster za napajanje da biste ga stavili u režim spavanja.
– Aktivirajte pametnu uštedu u aplikaciji „Power Saver”.
– Podesite audio na režim pametne uštede.
– Smanjite osvetljenost ekrana.
– Držite jačinu zvuka na zvučniku na niskom nivou.
– Onemogućite Wi-Fi funkciju.
– Onemogućite Bluetooth funkciju.
– Onemogućite PlayTo funkciju.
– Onemogućite GPS.
– Onemogućite funkciju automatskog rotiranja ekrana.
– Onemogućite funkciju automatske sinhronizacije na uređaju.
26
Korišćenje opcione ASUS Mobilne priključne stanice
Ako ste kupili opcionu ASUS Mobilnu priključnu stanicu, možete povezati svoj ASUS Tablet kako bi podržavao
dodatne funkcije poput tastature, tačpeda i USB 2.0 funkcija.
Delovi i funkcije
Spojna kopča
Priključni konektor
Spojna kopča
Taster za oslobađanje
Zglob
USB 2.0 port
Tačped
Tastatura
27
Spajanje ASUS tableta
Oznaka u vidu trougla
Oznaka u vidu trougla
Da biste spojili ASUS tablet:
1. Postavite ASUS mobilnu priključnu stanicu na ravnu, stabilnu površinu.
2. Poravnajte ASUS tablet sa ASUS mobilnom priključnom stanicom.
NAPOMENA: Koristite oznaku u vidu trougla na ASUS Tabletu i na tasteru za oslobađanje na ASUS Mobilnoj
priključnoj stanici da biste poravnali oba uređaja.
3. Čvrsto umetnite ASUS tablet u zglob. Uverite se da su spojne kopče potpuno ušle u spojne otvore na
ASUS Tabletu.
VAŽNO! Kada je ASUS tablet spojen sa ASUS mobilnom priključnom stanicom, uvek podižite ceo sklop uređaja sa
donje strane.
28
Posebni tasteri
Neki od specijalnih tastera na tastaturi priključne stanice poseduju samostalne funkcije, dok je druge potrebno
koristiti zajedno sa funkcijskim tasterom <Fn>.
NAPOMENA: Lokacija specijalnih tastera može da se razlikuje, u zavisnosti od zemlje ili regiona.
Vraćanje na prethodnu stranu.
Aktivira režim spavanja.
Uključuje/isključuje ugrađeni bežični LAN adapter.
Uključuje/isključuje touchpad.
Smanjuje osvetljenje ekrana.
Povećava osvetljenje ekrana.
PgUp
Snimanje slike radne površine.
PgUp
Fn
Home
Otvaranje ekrana Settings (Podešavanja).
PgDp
PgUp
Home
Briše tekst.
PgDp
End
PgUp
Fn
Home
Fn
Vraćanje na prethodnu numeru prilikom reprodukcije muzike.
PgUp
Home
Fn
PgDp
PgUp
Započinjanje reprodukcije liste pesama. Nastavljanje ili pauziranje reprodukcije tekuće pesme.
Home
PgDp
End
PgUp
Home
PgDp
End
PgUp
Home
PgUp
Home
PgDp
PgDp
End
29
PgUp
Home
PgDp
PgDp
End
End
End
End
Premotavanje pesme ili prelazak na sledeću numeru tokom reprodukcije.
Isključivanje zvuka.
Utišavanje zvuka.
Pojačavanje zvuka.
Povratak na početni ekran.
Aktiviranje menija sa svojstvima, isto kao ili
na ekranu.
PgUp
PgUp
Home
PgDp
End
Pritisnite <Fn> i neki od tastera sa strelicama da biste izvršili pomeranje
dokumenta ili veb-stranice nagore i nadole, odnosno pomeranje na
početak i kraj.
PgUp
PgUp
Home
Fn
PgUp
Home
Home
30
PgDp
PgDp
Home
PgDp
End
End
End
PgDp
End
Home
PgUp
PgDp
End
Korišćenje tačpeda
Obavite ove pokrete da biste aktivirali i pomerali pokazivač na ekranu.
Prevlačenje prstom
Prevucite prst preko table da biste pomerili
pokazivač.
Tapnuti/dvaput tapnuti
Tapnite jednom da biste izabrali stavku. Tapnite
dvaput da biste je pokrenuli.
Prevuci i otpusti
Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite taster za
levi klik. Pomoću drugog prsta prevucite niz tačped
kako biste prevukli i otpustili stavku na novu
lokaciju.
31
Pomeranje sa dva prsta (levo/desno)
Prevucite dva prsta da biste pomerali nalevo ili
nadesno.
Pomeranje sa dva prsta (gore/dole)
Prevucite dva prsta da biste pomerali nagore ili
nadole.
Tapkanje i zadržavanje sa dva prsta
Koristite dva prsta da biste držali izabranu stavku.
32
Odvajanje ASUS tableta
Da biste odvojili ASUS tablet:
1. Postavite ceo sklop na ravnu, stabilnu površinu.
2. Pritisnite taster za otpuštanje na ASUS Mobilnoj priključnoj stanici da biste oslobodili ASUS Tablet.
3. Podignite ASUS tablet da biste ga odvojili od ASUS mobilne priključne stanice.
NAPOMENA: Ulazni napon ASUS Mobilne priključne stanice je DC 3,75 V, 0,8 A.
33
34
POGLAVLJE
2
Nije svaki početak težak
2
Nije svaki početak težak
Funkcije Zen početnog ekrana
Početni ekran
Dobijte podsetnike za važne događaje, ažuriranja aplikacija i sistema, vremensku prognozu i tekstualne poruke
od osoba koje su vam bitne, direktno na početnom ekranu.
Prevucite ovu oblast nadole da biste prikazali
System notifications (Sistemska obaveštenja)
Prevucite ovu oblast nadole da biste prikazali
Quick settings (Brza podešavanja)
Tapnite da biste otvorili
stranicu Google Search
(Google pretraga).
Tapnite da biste otvorili Voice
Search (Glasovna pretraga).
Tapnite da biste prikazali
Time settings (Podešavanja
vremena)
Tapnite da biste ažurirali
podešavanja aplikacije Weather
(Vremenska prognoza)
Tapnite da biste otvorili ekran
All Apps (Sve aplikacije)
Tapnite da biste otvorili
aplikaciju
Prevucite početni ekran nalevo ili nadesno da biste prikazali prošireni početni ekran.
36
Razumevanje ikona
Ove ikone se prikazuju na statusnoj traci i pružaju vam uvid u trenutni status ASUS Tableta.
Ova ikona prikazuje jačinu signala Wi-Fi veze.
Ova ikona prikazuje status baterije ASUS Tableta.
Ova ikona prikazuje da je microSD kartica ubačena u ASUS Tablet.
Ova ikona prikazuje da ste napravili snimke ekrana ASUS Tableta.
Ova ikona prikazuje da je ASUS Tablet u režimu rada u avionu.
Ova ikona prikazuje da Wi-Fi hotspot ASUS Tableta omogućen.
Ova ikona prikazuje da je režim pametne štednje omogućen.
Ova ikona prikazuje da je nečujni režim omogućen
Ova ikona prikazuje status preuzimanja aplikacije ili datoteke.
Ova ikona prikazuje preuzete aplikacije i ažuriranja.
37
Upravljanje početnim ekranom
Dajte lični pečat početnom ekranu. Izaberite privlačan dizajn kao pozadinu, dodajte prečice za brzi pristup
omiljenim aplikacijama i dodajte vidžete za brzi pregled važnih informacija. Možete i da dodate više stranica
kako biste mogli da dodate više aplikacija ili vidžeta na početni ekran radi pristupanja njima ili njihovog
pregleda.
• Da biste dodali stavke na početni ekran, tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite neku
od sledećih kategorija: Apps (Aplikacije), Widgets (Vidžeti), Wallpaper (Pozadina) i Edit page (Izmena
stranice).
• Da biste se kretali kroz stranice početnog ekrana, prevucite nalevo ili nadesno.
38
Prečice do aplikacija
Dodajte prečice za brz pristup često korišćenim aplikacijama direktno sa početnog ekrana.
Da biste dodali prečicu do aplikacije:
1. Tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite Apps (Aplikacije).
2. Sa ekrana „All Apps (Sve aplikacije)” tapnite i držite aplikaciju, pa je prevucite na praznu oblast početnog
ekrana.
Da biste uklonili prečicu do aplikacije:
Sa početnog ekrana tapnite i držite aplikaciju, pa je prevucite na X Remove (Ukloni) u vrhu ekrana.
Vidžeti
Dodajte vidžete za brz pregled kalendara, mapa, statusa baterije i još toga.
Da biste dodali vidžet:
1. Tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite Widgets (Vidžeti).
2. Sa ekrana Widgets (Vidžeti) tapnite i držite vidžet, pa ga prevucite na praznu oblast početnog ekrana.
Da biste uklonili prečicu do aplikacije:
Sa početnog ekrana tapnite i držite vidžet, pa ga prevucite na X Remove (Ukloni) u vrhu ekrana.
NAPOMENA: Možete i da tapnete na
i Widgets (Vidžeti).
na početnom ekranu da biste prikazali ekrane All Apps (Sve aplikacije)
39
Pozadine
Omogućava da vaše aplikacije, ikone i drugi Zen elementi borave na privlačno dizajniranoj pozadini. Možete
da dodate prozirnu pozadinsku nijansu radi bolje čitljivosti i jasnoće. Možete i da izaberete animiranu
pozadinu kako biste oživeli ekran.
Tapnite da biste primenili
pozadinsku nijansu
Tapnite da biste izabrali
pozadinsku nijansu
Pomerite klizač da biste podesili
prozirnost pozadine
Tapnite da biste izabrali
pozadinu
Tapnite da biste primenili
podešavanja pozadine
40
Primena pozadine i pozadinske nijanse
Da biste primenili pozadinu i pozadinsku nijansu:
1. Tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite Wallpapers (Pozadine).
2. Izaberite gde želite pozadinu: na početnom ekranu, zaključanom ekranu i na oba mesta. Ako ne želite da
dodate pozadinsku nijansu na pozadinu, preskočite na 5. korak.
3.Označite Background tint (Pozadinska nijansa), pa podesite nivo prozirnosti.
4. Tapnite na
, pa izaberite boju.
5. Izaberite pozadinu, pa tapnite na Apply (Primeni).
NAPOMENE:
• Pozadinsku nijansu možete da primenite samo na početni ekran ili i na početni ekran i na zaključani ekran.
• Podešavanje pozadine možete da obavite i na ekranu
> Settings (Podešavanja) > Display (Prikaz).
Primena animirane pozadine
Da biste primenili animiranu pozadinu:
1. Tapnite i držite praznu oblast na početnom ekranu i izaberite Wallpapers (Pozadine).
2. Izaberite gde želite pozadinu: samo na početnom ekranu, ili i na početnom ekranu i na zaključanom
ekranu.
3. Izaberite animiranu pozadinu, pa tapnite na Apply (Primeni).
NAPOMENA: Podešavanje pozadine možete da obavite i na ekranu
(Prikaz).
> Settings (Podešavanja) > Display
41
Brza podešavanja
Omogućite funkcije samo jednim dodirom i personalizujte ASUS Tablet kroz Quick settings (Brza
podešavanja). Ova jedinstvena Zen funkcija prikazuje i sistemska obaveštenja koja vam pomažu da pratite
nedavna ažuriranja i promene na ASUS Tabletu.
Brza podešavanja možete da otvorite kad god su vam potrebna, čak i ako u tom trenutku koristite aplikaciju na
ASUS Tabletu.
Otvaranje brzih podešavanja
Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla ekrana ASUS Tableta.
Tapnite da biste otvorili Settings (Podešavanja).
Tapnite da biste omogućili/onemogućili funkcije u brzim
podešavanjima.
Tapnite da biste videli trenutna sistemska obaveštenja.
Prevucite nalevo ili nadesno da biste podesili osvetljenost
ekrana.
Tapnite na ovu dugmad da biste brzo pokrenuli ove uslužne
aplikacije.
Tapnite na ovu dugmad da biste omogućili ili onemogućili
njihove funkcije.
42
Sadržaj brzih podešavanja
Koristite brza podešavanja da jednim dodirom pristupite određenim funkcijama i programima ASUS Tableta.
Pristup podešavanjima
Tapnite na
da biste otvorili aplikaciju za podešavanje ASUS Tableta.
Pregled liste ASUS brzih
podešavanja
Tapnite na
da biste videli trenutnu listu funkcija koje možete da omogućite ili
Pregled sistemskih
obaveštenja
Tapnite na
onemogućite sa table sa obaveštenjima brzih podešavanja.
da biste videli trenutna ažuriranja i promene načinjene na ASUS Tabletu.
Vraćanje na početni ekran Na ekranu sa sistemskim obaveštenjima tapnite na
brzih podešavanja
ekran.
Pristup podešavanjima
prikaza
Tapnite na
da biste se vratili na početni
da biste pokrenuli aplikaciju „Display (Prikaz)”.
43
Korišćenje table sa obaveštenjima brzih podešavanja
Tabla sa obaveštenjima brzih podešavanja pruža pristup određenim bežičnim funkcijama i podešavanjima
ASUS Tableta pomoću samo jednog dodira. Svaka od ovih funkcija je predstavljena dugmetom.
NAPOMENA: Plavo dugme ukazuje na to da je funkcija omogućena, dok sivo dugme ukazuje na onemogućenu
funkciju.
Dodavanje ili uklanjanje dugmadi
Da biste dodali ili uklonili postojeću dugmad sa table sa obaveštenjima ASUS brzih podešavanja:
1. Otvorite brza podešavanja pa tapnite na
.
2. Tapnite na okvir pored funkcije koju želite da dodate ili uklonite sa table sa obaveštenjima ASUS brzih
podešavanja.
NAPOMENA: Označeni okvir ukazuje na to da dugmetu funkcije možete da pristupite putem table sa
obaveštenjima ASUS brzih podešavanja dok neoznačeni okvir znači suprotno.
3. Prevucite nadole iz gornjeg desnog ugla da biste videli trenutnu tablu sa obaveštenjima ASUS brzih
podešavanja.
44
Korišćenje sistemskih obaveštenja
Unutar sistemskih obaveštenja možete da vidite poslednja obavljena ažuriranja i promene sistema načinjene
na ASUS Tabletu. Većina ovih promena je vezana za podatke i sistem. Ekran sa sistemskim obaveštenjima je
intuitivan i možete se kretati kroz njega na sledeće načine:
Tapnite na ovo da biste izbrisali sva navedena obaveštenja.
Tapnite na obaveštenje da biste videli njegove detalje.
Prevucite obaveštenje nalevo ili nadesno da biste ga uklonili iz liste.
45
Podešavanja ASUS tastature
Pišite SMS poruke, imejlove i lozinke za prijavljivanje pomoću dodirne tastature ASUS Tableta.
Da biste pristupili podešavanjima ASUS tastature:
1. Otvorite brza podešavanja pa tapnite na
.
2. Pomerite ekran nadole do ekrana Settings (Podešavanja) i izaberite Language & input (Jezik i unos).
3. Tapnite na
pored ASUS Keyboard (ASUS tastatura).
4. Konfigurišite podešavanja prema želji.
46
Glasovna pretraga
Zadajte glasovne komande ASUS Tabletu i posmatrajte kako reaguje na njih putem aplikacije „Voice Search
(Glasovna pretraga)”. Pomoću glasovne pretrage možete da izdajete glasovne komande radi ostvarivanja
sledećeg:
•
Traženje podataka i informacija onlajn ili na ASUS Tabletu
•
Pokretanje aplikacija na ASUS Tabletu.
•
Dobijanje uputstava za vožnju do neke lokacije
VAŽNO! ASUS Tablet mora da bude povezan sa internetom kako biste mogli da koristite ovu funkciju.
Pokretanje glasovne pretrage
1. Tapnite na
> Voice Search (Glasovna pretraga).
2. Počnite sa izgovaranjem glasovne komande kada ikona mikrofona pocrveni.
NAPOMENA: Govorite jasno i koristite sažete fraze kada pričate sa ASUS Tabletom. Pomoći će i ako započnete
komandu glagolom vezanim za funkciju ASUS Tableta koju želite da koristite.
47
Prilagođavanje grupa rezultata glasovne pretrage Tableta
Ako želite da podesite parametre za rezultate glasovne pretrage prikupljene sa Google naloga i iz podataka
vašeg ASUS Tableta, to možete da uradite na sledeći način:
1. Na početnom ekranu ASUS Tableta tapnite na
2. Tapnite na > Settings (Podešavanja).
48
> Voice Search (Glasovna pretraga).
3. Tapnite na Tablet search (Pretraga tableta), pa označite polja pored grupa za pretragu koje želite da
obuhvatite kao izvore prilikom korišćenja aplikacije Voice Search (Glasovna pretraga).
49
Zaključani ekran
Zaključani ekran se podrazumevano pojavljuje nakon uključivanja uređaja i tokom njegovog buđenja iz režima
spavanja. Sa zaključanog ekrana možete da nastavite do Android® sistema uređaja prevlačenjem po dodirnom
ekranu.
Zaključani ekran uređaja možete i da prilagodite kako biste regulisali pristup podacima i aplikacijama na
mobilnom uređaju.
Prilagođavanje ekrana za zaključavanje
Ako želite da promenite podešavanja zaključanog ekrana sa podrazumevane opcije Swipe (Prevlačenje),
pratite sledeće korake:
1. Otvorite brza podešavanja pa tapnite na
.
2. Na ekranu Settings (Podešavanja) tapnite na Lock screen (Zaključani ekran), pa tapnite na Screen
lock (Zaključavanje ekrana).
3. Tapnite na opciju zaključavanja ekrana koju želite da koristite.
50
Povezivanje ASUS Tableta sa računarom
Povežite ASUS Tablet na USB port računara da biste ga punili ili prebacivali datoteke između uređaja.
NAPOMENE:
• Punjenje putem USB porta na računaru može da potraje nešto duže.
• Ako vaš računar ne može da pruži dovoljno snage za punjenje ASUS Tableta, punite ga putem uzemljene
strujne utičnice.
Povezivanje sa laptopom
51
Povezivanje sa stonim računarom
Da biste povezali ASUS Tablet sa računarom:
1. Priključite mikro USB konektor u ASUS Tablet.
2. Priključite USB konektor u USB port računara.
52
POGLAVLJE
3
Organizovanje kontakata
3
Organizovanje kontakata
Upravljanje kontaktima
Dodavajte, uvozite ili izvozite kontakte sa imejl naloga na ASUS Tablet i obrnuto.
Dodavanje kontakata
Da biste dodali kontakte:
1. Tapnite na
, pa tapnite na Contacts (Kontakti).
2. Tapnite na
, pa izaberite nalog na koji želite da sačuvate kontakt.
a. Imejl nalog
b.Uređaj
c. SIM kartica
NAPOMENA: Ako nemate imejl nalog, tapnite na Add account (Dodaj nalog) i napravite ga.
3. Sledite uputstva na ekranu da biste dodali i sačuvali novi kontakt.
54
Uvoz kontakata
Uvezite kontakte i njihove podatke sa jednog izvora kontakata na ASUS Tablet ili imejl nalog i obrnuto.
Da biste uvezli kontakte:
1. Tapnite na
, pa tapnite na Contacts (Kontakti).
2. Na ekranu „Contacts (Kontakti)”, tapnite na > Manage contacts (Upravljanje kontaktima).
3. Tapnite na Import/export (Unesi/Izbaci), pa izaberite neku od sledećih opcija:
a. Import from SIM card (Unesi sa SIM kartice)
b. Import from storage (Unesi iz memorije)
4. Tapnite na nalog na koji želite da uvezete kontakte.
a. Imejl nalog
b.Uređaj
5. Označite kontakte koje želite da unesete.
6. Kada završite, tapnite na Import (Unesi).
55
Izvoz kontakata
Izvezite kontakte na bilo koji od skladišnih naloga na ASUS Tabletu.
1. Tapnite na
, pa tapnite na Contacts (Kontakti).
2. Na ekranu „Contacts (Kontakti)”, tapntie na > Manage contacts (Upravljanje kontaktima).
3. Tapnite na Import/export (Unesi/Izbaci), pa izaberite neku od sledećih opcija izvoza:
a. Export to SIM card (Izvezi na SIM karticu)
b. Export to storage (Izvezi u memoriju)
4. Tapnite da biste izabrali kontakte sa nekog od sledećih naloga:
a. Svi kontakti
b. Imejl nalog
c.Uređaj
d. SIM kartica
5. Označite kontakte koje želite da izvezete.
6. Kada završite, tapnite na Export (Izbaci).
56
POGLAVLJE
4
Pošaljite poruke i još toga
4
Slanje poruka I jos toga
Razmena poruka
Razmena poruka vam omogućava da šaljete poruke i odgovarate odmah li kasnije na važne poruke od
kontakata na bilo kojoj od SIM kartica koje se nalaze u uređaju. Takodje, mozete poslati e-mailom vase poruke
ili konverzaciju drugima.
Slanje poruka ili odgovaranje na poruke
Da biste započeli nit poruka:
1. Na ekranu All Apps (Sve aplikacije) tapnite na Messaging (Razmena poruka), pa tapnite na
2. U polje To (Kome) unesite broj ili tapnite na
da biste izabrali kontakt iz liste.
3. Započnite pisanje poruke u polju Type message (Otkucajte poruku).
4. Kada završite, tapnite na
58
da biste poslali poruku.
.
Podešavanje opcija razmene poruka
Možete da prosledite poruke ili prepisku drugima, kao i da podesite upozorenje kako biste mogli da
odgovorite na važne poruke u prikladno vreme.
Da biste prosledili SMS prepisku:
1. Na ekranu All Apps (Sve aplikacije) tapnite na Messaging (Razmena poruka).
2. Tapnite da biste izabrali sliku pošiljaoca, pa tapnite na > Forward SMS conversation (Prosledi SMS
prepisku).
3. Tapnite na Select All (Izaberi sve) ili na bilo koju poruku , pa tapnite na Forward (Prosledi).
4. U polju To (Kome) tapnite na
da biste izabrali imejl adresu ili broj mobilnog telefona kontakta.
5. Kada završite, tapnite na
da biste poslali poruku. Prepiska će biti prosleđena kao MMS (Multimedia
Messaging Service – servis multimedijalnih poruka) poruka.
NAPOMENE:
• Proverite da li ste pretplaćeni na MMS kod mobilnog operatera.
• Proverite da li je pristup podacima omogućen na uređaju. Na početnom ekranu tapntie na
> Settings
(Podešavanja) > More... (Još...). > Mobile networks (Mobilne mreže), pa označite Data enabled (Podaci su
omogućeni).
• Prosleđivanje prepiski drugima se vrši prema tarifama za mobilni prenos podataka i razmenu poruka.
Da biste podesili poruku kao zadatak za kasniji odgovor:
Kada primite važnu poruku u nezgodno vreme, možete da je dodate na listu obaveza kako biste mogli kasnije
da odgovorite na nju.
1. Na ekranu poruke tapnite na .
2. Tapnite na Reply later (Odgovori kasnije). Poruka će biti dodata među zadatke u okviru Do It Later
(Uraditi kasnije).
3. Kada budete spremni da odgovorite na poruku, idite u aplikaciju Do It Later (Uraditi kasnije) sa ekrana
All Apps (Sve aplikacije).
59
Omlet Chat
Omlet Chat je onlajn aplikacija za razmenu poruka koja vam omogućava da ćaskate sa prijateljima na licu
mesta, šaljete multimedijalne poruke i bezbedno i privatno skladištite podatke na bilo koji od vaših klaud
naloga.
NAPOMENA: Aplikacija Omlet Chat je možda dostupna samo u nekim zemljama.
Registracija za Omlet Chat
Postoje dva načina da se registrujete za Omlet Chat, putem broja mobilnog telefona i imejl naloga ili Facebook
naloga.
Registrovanje broja mobilnog telefona
Koristite broj mobilnog telefona za prijavljivanje na Omlet Chat.
Da biste registrovali broj mobilnog telefona:
1. Tapnite na
, pa tapnite na aplikaciju Omlet Chat.
2. Na Omlet uvodnom ekranu tapnite na Skip (Preskoči) ako želite da preskočite uvod ili prevucite ekran
nalevo da biste pregledali istaknute funkcije aplikacije Omlet Chat.
3. Tapnite na Sign up (Registrujte se).
4. Na stranici „Sign Up (Registracija)” izaberite zemlju i unesite broj mobilnog telefona, pa tapnite na Next
(Dalje). Aplikacija Omlet Chat će vam poslati tekstualnu poruku koja sadrži PIN za nastavak registracije.
5. Unesite PIN i tapnite na Next (Dalje).
6. Unesite svoje ime i tapnite na Get Started (Prvi koraci).
60
7. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje iz liste kontakata, tapnite na Okay! Let’s do it!
(Važi! Uradimo to!) Ako želite ručno da dodate prijatelje, tapnite na No thanks (Ne, hvala).
NAPOMENE:
• Serija ekrana će se pojaviti za uvod u aplikaciju. Sledite uputstva na ekranu dok se ne pojavi glavi ekran Omlet
Chata.
• Aplikacija Omlet Chat može da doda samo kontakte koji imaju Omlet Chat instaliran na svom uređaju.
8. Na glavnom ekranu Omlet Chata tapnite na START CHAT (ZAPOČNI ĆASKANJE), pa izaberite kontakt sa
kojim želite da ćaskate.
Registracija imejl ili Facebook naloga
Koristite imejl ili Facebook nalog za prijavljivanje na Omlet Chat.
Da biste registrovali imejl ili Facebook nalog:
1. Tapnite na
, pa tapnite na aplikaciju Omlet Chat.
2. Na stranici „Sign in (Prijavljivanje)” tapnite na Connect a different account here (Ovde povežite drugi
nalog) da biste izabrali formu naloga Email (Imejl) ili Facebook, pa sledite predstojeća uputstva na
ekranu.
•
Ako izaberete Imejl, unesite imejl nalog i tapnite na Next (Dalje). Aplikacija Omlet Chat će poslati
poruku za potvrdu na vašu imejl adresu.
•
Ako izaberete Facebook, aplikacija Omlet Chat će vas odvesti na Facebook da biste se prijavili na
Facebook nalog.
3. Unesite svoje ime i tapnite na Get Started (Prvi koraci).
61
4. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje iz liste kontakata, tapnite na Okay! Let’s do it!
(Važi! Uradimo to!) Ako želite ručno da dodate prijatelje, tapnite na No thanks (Ne, hvala).
NAPOMENE:
• Serija ekrana će se pojaviti za uvod u aplikaciju. Sledite uputstva na ekranu dok se ne pojavi glavi ekran Omlet
Chata.
• Aplikacija Omlet Chat može da doda samo kontakte koji imaju Omlet Chat instaliran na svom uređaju.
5. Na glavnom ekranu Omlet Chata tapnite na START CHAT (ZAPOČNI ĆASKANJE), pa izaberite kontakt sa
kojim želite da ćaskate.
Slanje Omlet pozivnica
Da biste dodali kontakt na Omlet Chat, treba prijateljima da pošaljete pozivnicu da preuzmu i koriste Omlet
Chat.
Da biste poslali Omlet pozivnicu:
1. U meniju Omlet Chata tapnite na Contacts (Kontakti).
2. Na ekranu „Add contacts (Dodavanje kontakata)” tapnite na Invite a friend (Pozivanje prijatelja), pa
izaberite neku od sledećih opcija:
•
Invite an Email or Phone number (Pozivanje imejla ili broja telefona). Unesite broj mobilnog
telefona ili imejl prijatelja, pa tapnite na Go (Idi).
•
Invite Facebook friends (Pozivanje Facebook prijatelja). Tapnite da biste se prijavili na Facebook
nalog.
•
Invite address book friends (Pozivanje prijatelja iz adresara). Tapnite da biste pozvali prijatelje iz
liste kontakata na vašem imejl nalogu.
3. Aplikacija Omlet Chat će prikupiti kontakte na nalogu. Nakon što izaberete kontakte, sledite uputstva na
ekranu da biste završili.
62
•
Za Facebook aplikaciju, označite kontakte koje želite da izaberete, pa tapnite na Send (Pošalji).
•
Za adresar, označite kontakte koje želite da izaberete, pa tapnite na SEND INVITES (POŠALJI
POZIVNICE).
Korišćenje Omlet Chata
Šaljite tekstualne i multimedijalne poruke za zabavan, kreativan i interaktivan razgovor.
Da biste započeli razgovor, u meniju Omlet Chata tapnite na Contacts (Kontakti), pa tapnite na ime kontakta.
Slanje poruke ćaskanja
Da biste poslali poruku ćaskanja, unesite poruku u polje What's up (Šta ima novo), pa tapnite na
.
Slanje glasovne poruke
Da biste poslali glasovnu poruku, tapnite i držite
poslali.
dok izgovarate poruku, pa otpustite
da biste je
63
Slanje virtuelne nalepnice
Da biste poslali virtuelnu nalepnicu, tapnite na
i izaberite neku od dostupnih.
NAPOMENA: Više virtuelnih nalepnica možete da preuzmete iz prodavnice nalepnica. Da biste preuzeli virtuelne
nalepnice, tapnite na
>
, pa tapnite na
.
Slanje multimedijalnih poruka
Iz teme ćaskanja tapnite na
poruku.
, pa izaberite neku od ovih ikona da biste poslali određenu multimedijalnu
Tapnite da biste pokrenuli aplikaciju Kamera i
poslali snimljenu fotografiju
Tapnite i držite
aplikaciju, pa tapnite
na Pin it! (Zakači!) da
biste je dodali u listu
aplikacija u Omlet Chatu
Tapnite da biste
napravili nalepnicu od
sačuvane slike
Tapnite da biste
pretražili GIF datoteke
na internetu i poslali GIF
datoteku kao poruku
Tapnite da biste poslali sliku sa ASUS Tableta
Tapnite da biste
poslali trenutnu
adresu uz odlomak
mape
Tapnite da biste
izmenili i poslali
fotografiju
Tapnite da biste
poslali anketu/upitnik
Prevucite goreprikazani ekran nagore da biste videli ovu ikonu.
Tapnite da biste pretražili i poslali video-isečke sa
servisa YouTube™.
64
POGLAVLJE
5
Pristup e-pošti
5
Pristup e-pošti
Email (E-pošta)
Dodajte Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP naloge kako biste mogli da primate, pišete
i pregledate imejlove direktno sa uređaja. Možete i da sinhronizujete imejl kontakte sa ovih naloga na ASUS
Tablet.
VAŽNO! Morate da budete povezani sa internetom da biste mogli da dodate nalog e-pošte ili da primate i šaljete
poruke e-pošte sa dodatih naloga.
Podešavanje naloga e-pošte
Da podesite nalog e-pošte:
1. Na početnom ekranu tapnite na Email (Imejl) da biste pokrenuli aplikaciju Imejl.
2. Tapnite na dobavljača pošte kog želite da podesite.
3. Unesite imejl adresu i lozinku, pa tapnite na Next (Dalje).
NAPOMENA: Sačekajte dok uređaj automatski proveriti podešavanja servera za dolaznu i odlaznu poštu.
4.Konfigurišite Account settings (Podešavanja naloga) kao što su učestalost provere prijemnog
sandučeta, dani kada će se vršiti sinhronizacija ili obaveštenje za dolazeće imejlove. Kada završite, tapnite
na Next (Dalje).
5. Unesite ime naloga koje želite da se prikazuje u odlaznim porukama, a zatim tapnite na Next (Dalje) da
biste se prijavili u prijemno sanduče.
66
Dodavanje naloga e-pošte
Da biste dodali druge imejl naloge:
1. Na početnom ekranu tapnite na Email (Imejl) da biste pokrenuli aplikaciju Imejl.
2. Tapnite na > Settings (Podešavanja), pa tapnite na
.
3. Tapnite na dobavljača pošte kog želite da podesite.
4. Sledite uputstva da biste završili podešavanje novog imejl naloga.
NAPOMENA: Možete i da pogledate korake od 3. do 5. u odeljku Podešavanje naloga e-pošte u okviru ovog
priručnika da biste završili podešavanje.
67
Gmail
Pomoću aplikacije Gmail možete da otvorite novi Gmail nalog ili sinhronizujete postojeći Gmail nalog kako
biste mogli da šaljete, primate i pregledate imejlove direktno sa uređaja.
Podešavanje Gmail naloga
1. Tapnite na Google, pa tapnite na Gmail.
2.Dodirnite Existing (postojeći) i unesite postojeće podatke u polja Gmail (adresa e-pošte) i Password
(lozinka), a zatim dodirnite .
NAPOMENE:
• Dodirnite New (novi) ako ne posedujete Google Account (Google nalog).
• Prilikom prijavljivanja, moraćete da sačekate dok uređaj obavi komunikaciju sa Google serverima radi
podešavanja naloga.
68
3. Koristite svoj Google nalog za pravljenje rezervnih kopija i za vraćanje podešavanja i podataka. Tapnite na
da biste se prijavili na Gmail nalog.
VAŽNO! Ako pored Gmail naloga imate i druge naloge e-pošte, koristite Email da biste uštedeli na vremenu i
pristupili svim nalozima istovremeno.
69
70
POGLAVLJE
6
Uhvatite trenutak
6
Uhvatite trenutak
Otvaranje aplikacije Kamera
Snimajte slike i video-snimke pomoću aplikacije Kamera ASUS Tableta. Aplikaciju Kamera možete da otvorite
na neki od sledećih načina.
Sa zaključanog ekrana
Povlačite
nadole dok se aplikacija Kamera ne pokrene.
Sa početnog ekrana
Tapnite na Camera (Kamera).
Sa ekrana „Sve aplikacije”
Tapnite na
, pa tapnite na Camera (Kamera).
Pomoću tastera za jačinu zvuka
Dok je ASUS Tablet u režimu spavanja, dvaput pritisnite taster za jačinu zvuka da biste ga probudili i odmah
pokrenuli aplikaciju Kamera.
NAPOMENA: Pre korišćenja tastera za jačinu zvuka za pokretanje aplikacije Kamera, omogućite ovu funkciju
odlaskom u „Settings (Podešavanja)” > „Lock screen (Zaključani ekran)” i prevlačenjem opcije „Instant Camera
(Instant kamera)” na „ON (DA)”.
72
Prvo korišćenje aplikacije Kamera
Dve uzastopne funkcije će se pojaviti da vam olakšaju prve korake kada prvi put pokrenete Kameru: „Tutorial
(Vodič)” i „Image locations (Lokacije slika)”.
Vodič
Ako po prvi put koristite kameru ASUS Tableta, naići ćete na sledeći ekran vodiča nakon pokretanja aplikacije
Camera (Kamera). Pratite sledeće korake da biste nastavili sa ovog ekrana.
1. Na ekranu „Tutorial (Vodič)” tapnite na Skip (Preskoči) ako želite da preskočite gledanje ili Start
(Započni) da biste videli osnovni vodič o korišćenju Kamere.
2. Nakon što tapnete na neku od ovih opcija, naći ćete se na ekranu „Image locations (Lokacije slika)”.
Lokacije slika
Kada prođete ekran „Tutorial (Vodič)”, ekran „Image locations (Lokacije slika)” će se pojaviti kako bi vam
pomogao da napravite automatske oznake lokacije za slike i video-snimke. Pratite sledeće korake da biste
nastavili sa ovog ekrana:
1. Na ekranu „Image locations (Lokacije slika)” tapnite na No thanks (Ne, hvala) da biste nastavili do ekrana
kamere ili na Yes (Da) da biste podesili označavanje lokacija za snimljene slike i video-snimke.
2.Pomerite Location Access (Pristup lokaciji) na ON (DA) da biste omogućili funkciju označavanja
lokacije.
3. Na sledećem ekranu tapnite na Agree (Prihvatam) da biste potpuno omogućili funkciju i nastavili do
ekrana kamere.
73
Početni ekran Kamere
Tapkajte na ikone da biste započeli sa korišćenjem kamere i istraživali slikovne i video funkcije ASUS Tableta.
Prebacivanje između prednje i zadnje
kamere
Pregled galerije
Snimanje fotografija
Snimanje video-snimaka
Uvećavanje i
umanjivanje
Korišćenje naprednih
parametara kamere
Podešavanje parametara
Primena efekata na sliku
74
Parametri slike
Podesite izgled snimljenih slika konfigurisanjem parametara kamere na sledeći način.
VAŽNO! Primenite parametre pre snimanja slika.
1. Na početnom ekranu kamere tapnite na
>
.
2. Pomerite sadržaj nadole i konfigurišite dostupne opcije.
Slika
Konfigurišite kvalitet slike pomoću ovih opcija.
75
Režim snimanja
Omogućite Touch shutter (Dodirni okidač), podesite brzinu okidača na Timer (Tajmer) ili promenite brzinu
za Burst (Okidanje) pod ovom opcijom.
Ekspozicija
Omogućite Focus mode (Režim fokusiranja), Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija na dodir) ili
Face detection (Otkrivanje lica) pod ovom opcijom.
76
Parametri videa
Podesite izgled snimljenih video-snimaka konfigurisanjem parametara kamere na sledeći način.
VAŽNO! Primenite parametre pre snimanja slika.
1. Na početnom ekranu kamere tapnite na
>
.
2. Pomerite sadržaj nadole i konfigurišite dostupne opcije.
Slika
Konfigurišite kvalitet videa pomoću ovih opcija.
Ekspozicija
Omogućite Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija na dodir) pod ovom opcijom.
77
Napredne funkcije kamere
Istražite nove načine za snimanje slika ili videa i učinite uhvaćene trenutke zaista posebnima pomoću
naprednih funkcija kamere ASUS Tableta.
VAŽNO! Primenite parametre pre snimanja slika. Dostupne funkcija se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.
Vremensko premotavanje
Nakon što izaberete Time Rewind (Vremensko premotavanje), okidač počinje sa pravljenjem rafalnih
snimaka dve sekunde pre nego što pritisnete dugme okidača. Kao rezultat toga, dobijate vremensku liniju slika
na kojoj možete da odaberete najbolju sliku koju ćete sačuvati u Galeriju.
NAPOMENA: Funkciju „Vremensko premotavanje” možete da koristite samo na zadnjoj kameri.
Snimanje fotografija u režimu „Vremensko premotavanje”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
.
2. Tapnite na
> Time Rewind (Vremensko premotavanje).
3. Tapnite na
ili pritisnite taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija.
Korišćenje prikazivača vremenskog premotavanja
1. Nakon što pritisnete okidač, prikazivač vremenskog premotavanja će se pojaviti na desnoj strani
snimljene fotografije. Rotirajte dugme na prikazivaču da biste pregledali fotografije koje ste upravo
napravili.
NAPOMENA: Tapnite na Best (Najbolja) da biste videli predlog najbolje fotografije sa vremenske linije.
2. Izaberite fotografije i tapnite na Done (Gotovo) da biste je sačuvali u Galeriju.
78
HDR
Funkcija velikog dinamičkog opsega (High-dynamic-range, HDR) vam omogućava da pravite detaljnije slike u
scenama sa slabim osvetljenjem i velikim kontrastom. Korišćenje HDR-a se preporučuje za snimanje slika na
dobro osvetljenim lokacijama, jer pomaže da boje na slici budu izbalansirane.
Snimanje fotografija u režimu „HDR”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
.
2. Tapnite na
> HDR.
3. Tapnite na
ili pritisnite taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija u režimu „HDR”
Panorama
Pravite slike iz različitih uglova korišćenjem Panorame. Slike napravljene iz širokougaone perspektive se
automatski ušivaju jedna za drugu pomoću ove funkcije.
Snimanje fotografija u režimu „Panorama”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
.
2. Tapnite na
> Panorama.
3. Tapnite na
pejzaž.
ili taster za jačinu zvuka, pa pomerajte ASUS Tablet nalevo ili nadesno da biste snimili
NAPOMENA: Dok pomerate ASUS Tablet, vremenska linija sličica će se dopunjavati u donjem delu ekrana kako se
pejzaž bude snimao.
4. Tapnite na
kada završite.
79
Noć
Pravite dobro osvetljene fotografije čak i noću ili u uslovima slabe osvetljenosti koristeći funkciju „Noć” na
ASUS Tabletu.
NAPOMENA: Mirno držite ruke pre i tokom snimanja fotografije od strane ASUS Tableta kako biste izbegli mutne
rezultate.
Snimanje fotografija u režimu „Noć”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
.
2. Tapnite na
> Night (Noć).
3. Tapnite na
ili pritisnite taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija u režimu „Noć”.
80
Selfi
Iskoristite veliki broj piksela zadnje kamere bez brige o pritiskanju dugmeta okidača. Korišćenjem funkcije
detekcije lica možete da podesite ASUS Tablet da detektuje do četiri lica korišćenjem zadnje kamere, pa da
automatski snimi vaš selfi ili grupni selfi.
Snimanje fotografija u režimu „Selfi”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
3. Tapnite na
.
> Selfie (Selfi).
da biste odabrali koliko ljudi treba da bude na fotografiji.
4. Upotrebite zadnju kameru za detekciju lica i sačekajte da ASUS Tablet počne da daje zvučni signal,
odbrojavajući do pravljenja fotografije.
5. Prikazivač vremenskog premotavanja će se pojaviti na desnoj strani snimljene fotografije. Rotirajte
dugme na prikazivaču da biste pregledali fotografije koje ste upravo napravili.
6. Izaberite fotografiju i tapnite na Done (Gotovo) da biste je sačuvali u Galeriju.
81
Dubina polja
Pravite makro snimke sa mekom pozadinom pomoću dubine polja. Ova funkcija odgovara fotografijama sa
subjektima u krupnom planu za izraženiji i efektniji rezultat.
Snimanje fotografija sa dubinom polja
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
3. Tapnite na
.
> Depth of field (Dubina polja).
ili pritisnite taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija u makro režimu.
Pametno uklanjanje
Eliminišite neželjene detalje odmah nakon snimanja slike korišćenjem funkcije „Pametno uklanjanje”.
Snimanje fotografija u režimu „Pametno uklanjanje”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
.
> Smart remove (Pametno uklanjanje).
3. Tapnite na
ili na taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija koje mogu da se
izmene pomoću funkcije „Pametno uklanjanje”.
4. Sledeći ekrani prikazuju fotografiju koju ste snimili i sve uklonjive objekte koje možda želite da izbrišete sa
nje.
5. Tapnite na
da biste uklonili otkrivene objekte ili na
aplikaciju Kamera.
82
da biste izbrisali fotografiju i vratili se u
Samo osmesi
Uhvatite savršen osmeh ili odaberite najluđi izraz lica sa više fotografija korišćenjem funkcije „Samo osmesi”.
Ova funkcija vam omogućava da napravite pet uzastopnih fotografija nakon pritiska na dugme okidača,
automatski otkrivajući lica na slikama radi poređenja.
Snimanje fotografija u režimu „Samo osmesi”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
.
> All smiles (Samo osmesi).
3. Tapnite na
ili na taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija koje mogu da se
izmene pomoću funkcije „Samo osmesi”.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali najbolje fotografije.
Ulepšavanje
Zabavite se tokom i posle pravljenja fotografija porodice i prijatelja pomoću funkcije „Ulepšavanje” na ASUS
Tabletu. Kada je omogućena, ova funkcija vam dopušta da ulepšate lice subjekta neposredno pred pritisak na
dugme okidača.
Snimanje fotografija u režimu „Ulepšavanje”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
.
> Beautification (Ulepšavanje).
3. Tapnite na
ili na taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija koje mogu da se
izmene pomoću funkcije „Ulepšavanje”.
83
GIF animacija
Pravite GIF (Graphics Interchange Format – format za razmenu grafike) slike direktno sa kamere ASUS Tableta
pomoću funkcije „GIF animacija”.
Snimanje fotografija u režimu „GIF animacija”
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
.
> GIF animation (GIF animacija).
3. Tapnite na
ili na taster za jačinu zvuka da biste započeli snimanje fotografija koje mogu da se
transformišu u GIF animaciju.
Snimanje s prekidima
Funkcija snimanja videa s prekidima ASUS Tableta vam omogućava da snimate kadrove za automatsku
reprodukciju sa prekidima. Tako će delovati da se događaji odvijaju ubrzano, a u stvari su se desili i snimljeni su
sa velikim vremenskim razmacima.
Snimanje videa s prekidima
1. Na početnom ekranu aplikacije Kamera tapnite na
2. Tapnite na
3. Tapnite na
84
.
> Time lapse (Snimanje s prekidima).
da biste započeli snimanje videa s prekidima.
Party Link
Omogućite „Party Link” i delite fotografije u realnom vremenu bilo pravljenjem grupe ili pridruživanjem
postojećoj grupi. Šaljite i primajte sveže napravljene slike između prijatelja, čak i bez veze sa internetom,
korišćenjem ove Zen funkcije.
VAŽNO! Ova funkcija je dostupna samo za uređaje koji takođe imaju „Party Link”.
Deljenje fotografija
Da biste delili fotografije snimljene direktno sa kamere ASUS Tableta:
1. Pokrenite aplikaciju Camera (Kamera) i tapnite na
2. Tapnite na
.
> OK (Potvrdi).
85
3. (opcionalno) Na početnom ekranu Party Linka podesite sledeće stavke:
Tapnite na ovo da biste
napravili novo ime grupe za
vaš ASUS Tablet.
Tapnite na ovo ako želite
da zaštitite pristup grupi
lozinkom.
4. Tapnite na Create a group (Napravi grupu) ili Join a group (Pridruži se grupi) da biste započeli deljenje
fotografija snimljenih ASUS Tabletom.
VAŽNO! Ako ste napravili grupu zaštićenu lozinkom, treba da podelite lozinku sa željenim primaocima kako bi
mogli da primaju vaše fotografije.
86
Primanje fotografija
Da biste primali fotografije sa drugih uređaja koji podržavaju Party Link:
1. Pokrenite aplikaciju Camera (Kamera) i tapnite na
2. Tapnite na
.
> OK (Potvrdi).
3. Tapnite na Join a group (Pridruži se grupi) > Scan (Skeniraj) da biste započeli traženje drugih uređaja
koji podržavaju Party Link.
4. U listi tapnite na drugu kojoj želite da se pridružite, pa tapnite na Join (Pridruži se).
5. (opcionalno) Ako je grupa zaštićena lozinkom, zatražite je od vlasnika kako biste mogli da nastavite.
87
88
POGLAVLJE
7
Galerija
7Galerija
Korišćenje Galerije
Pregledajte slike i reprodukujte video snimke na ASUS tabletu pomoću aplikacije Galerija.
Ova aplikacija vam omogućava da uređujete, delite i brišete slike i video datoteke uskladištene na ASUS
tabletu. Iz Galerije možete da pregledate slike kao projekciju slajdova ili da tapnete sliku ili video datoteku da
biste je pregledali.
Da biste pokrenuli Galeriju, tapnite na
Glavni ekran
90
> Gallery (Galerija).
Pregledanje datoteka sa drugih lokacija
Galerija podrazumevano prikazuje sve datoteke na ASUS Tabletu prema direktorijumima njihovih albuma.
Da biste pregledali fotografije sa drugih lokacija dostupnih putem vašeg ASUS Tableta:
1. Na ekranu kamere, tapnite na
.
2. Tapnite na bilo koju od sledećih lokacija izvora da biste videli njene datoteke.
VAŽNO! Veza sa internetom je neophodna za pregled fotografija i videa pod My cloud photos (Moje fotografije u
klaudu) i Friends photos (Fotografije prijatelja).
91
Deljenje datoteka iz galerije
Da biste delili datoteke iz galerije:
1. Na ekranu „Gallery (Galerija)” tapnite na direktorijum u kom se nalaze datoteke koje želite da delite.
2. Nakon otvaranja direktorijuma tapnite na
da biste aktivirali izbor datoteka.
3. Tapnite na datoteke koje želite da delite. Kvačica će se pojaviti na slici koju izaberete.
4. Tapnite na
, pa sa liste izaberite gde želite da delite slike.
Brisanje datoteka iz galerije
Da biste izbrisali datoteke iz galerije:
1. Na ekranu „Gallery (Galerija)” tapnite na direktorijum u kom se nalaze datoteke koje želite da izbrišete.
2. Nakon otvaranja direktorijuma tapnite na
da biste aktivirali izbor datoteka.
3. Tapnite na datoteke koje želite da izbrišete. Kvačica će se pojaviti na slici koju izaberete.
4. Tapnite na
92
.
Izmena slike
Galerija poseduje i sopstvene alatke za izmenu slika koje možete da koristite za poboljšavanje slika sačuvanih
na ASUS Tabletu.
Da biste izmenili sliku:
1. Na ekranu „Gallery (Galerija)” tapnite na direktorijum u kom se datoteke nalaze.
2. Nakon otvaranja direktorijuma tapnite na sliku koju želite da izmenite.
3. Kada otvorite sliku, tapnite na nju još jednom da biste prikazali njene funkcije.
4. Tapnite na
da biste otvorili traku sa alatkama za izmenu slika.
5. Tapnite na neku od ikona na traci sa alatkama da biste primenili promene na sliku.
Uvećavanje/umanjivanje sličica ili slike
Na ekranu „Gallery (Galerija)” ili na izabranoj slici, raširite prste na dodirnom ekranu da biste uvećali prikaz. Da
biste umanjili prikaz, približite prste na dodirnom ekranu.
93
94
POGLAVLJE
8
Naporan rad traži predah
8
Naporan rad traži predah
SuperNote
Pretvorite pisanje beleški u zabavnu i kreativnu aktivnost koja je sinhronizovana sa podacima na vašem
mobilnom uređaju kroz SuperNote.
Ova intuitivna aplikacija vam omogućava da pravite beleške organizovane po beležnicama direktnim pisanjem
ili crtanjem na dodirnom ekranu. Tokom pravljenja beleški možete i da dodajete multimedijalne datoteke iz
drugih aplikacija i delite ih putem društvenih mreža ili naloga za klaud skladištenje.
Tapnite da biste izabrali režim unosa
Tapnite da biste opozvali
unetu promenu
Tapnite da biste konfigurisali
podešavanja beležnice
Tapnite da biste ponovili
unetu promenu
96
Razumevanje ikona
U zavisnosti od izabranog režima unosa, ove ikone se pojavljuju dok pišete beleške u aplikaciji SuperNote.
Izaberite ovaj režim kucanja kada želite da koristite tastaturu na ekranu za unos beleški.
Izaberite ovaj režim pisanja kada želite da pišete beleške slobodnom rukom.
Izaberite ovaj režim crtanja kada želite da pravite crteže ili skice
Kada ste u režimu pisanja ili kucanja, tapnite na ovu ikonu da biste izabrali debljinu i boju teksta.
Kada ste u režimu crtanja, tapnite na ovu ikonu da biste izabrali alatku za crtanje koju želite da koristite, kao i
boju ili debljinu linije.
Kada ste u režimu crtanja, tapnite na ovu ikonu da biste izbrisali određeni sadržaj u okviru beleške.
Tapnite na ovu ikonu da biste napravili fotografiju ili video-snimak, snimili zvuk, dodali vremensku oznaku u
belešku i još mnogo toga.
Tapnite na ovu ikonu da biste dodali novu stranicu u beležnicu.
97
Pravljenje nove beležnice
Da biste napravili novu datoteku pomoću aplikacije SuperNote, pratite sledeće korake:
1. Tapnite na
> SuperNote.
2. Tapnite na Add a new Notebook (Dodaj novu beležnicu).
3. Imenujte datoteku i izaberite Pad (Tablet) ili Phone (Telefon) za veličinu stranice.
4. Izaberite šablon i započnite pisanje beleški.
Deljenje beležnice na klaudu
Beležnicu možete da delite na klaudu na sledeći način:
1. Na početnom ekranu aplikacije SuperNote, dodirnite i držite beležnicu koju želite da delite.
2. Na iskačućem ekranu tapnite na Enable cloud sync (Omogući sinhronizaciju na klaud).
3. Unesite korisničko ime i lozinku vašeg ASUS WebStorage naloga da biste nastavili sa sinhronizacijom na
klaud.
4. Kada se beležnica uspešno sinhronizuje na klaud, ikona klauda će se pojaviti na vrhu deljene beležnice.
Deljenje beleške na klaud
Pored beležnice, možete i da delite pojedinačne beleške sa Supernotea na nalog za klaud skladištenje ili bilo
koju aplikaciju za deljenje. Da biste to uradili:
1. Otvorite beležnicu koja sadrži belešku koju želite da delite.
2. Tapnite i držite belešku koju želite da delite.
98
3. Na iskačućem ekranu tapnite na Share (Deli), pa izaberite kao koji tip formata datoteke želite da je
podelite.
4. Na sledećem ekranu izaberite nalog klaud skladištenja ili aplikaciju za deljenje gde želite da delite
belešku.
5. Sledite uputstva da biste završili deljenje izabrane beleške.
99
Kalendar
Aplikacija Kalendar vam omogućava da vodite računa o važnim događajima pomoću ASUS Tableta.
Pored pravljenja događaja, možete i da dodajete beleške, podešavate podsetnike i pravite napomene sa
odbrojavanjem kako ne biste zaboravili događaje koji su važni.
Pravljenje događaja na ASUS Tabletu
1. Tapnite na
> Calendar (Kalendar).
2. Tapnite na New Event (Novi događaj) da biste započeli pravljenje novog događaja.
3. Na ekranu „New event (Novi događaj)” unesite sve potrebne detalje događaja.
4. Kada završite, tapnite na Done (Gotovo) da biste sačuvali i izašli.
Dodavanje naloga na Kalendar
Pored pravljenja događaja evidentiranog na ASUS Tabletu, možete i da koristite Kalendar za pravljenje
događaja koji se automatski sinhronizuju sa vašim onlajn nalozima. Pre toga morate da dodate te naloge na
Kalendar na sledeći način:
1.Otvorite Calendar (Kalendar).
2. Tapnite na > Accounts (Nalozi).
3. Tapnite na nalog koji želite da dodate.
4. Sledite uputstva na ekranu da biste završili dodavanje novog naloga na Kalendar.
100
Pravljenje događaja na nalogu
Kada dodate onlajn naloge koje želite da sinhronizujete sa Kalendarom, ASUS Tablet možete da koristite za
pravljenje obaveštenja za te onlajn naloge na sledeći način:
NAPOMENA: Pre nego što nastavite sa sledećim koracima, vaš onlajn nalog mora već da bude dodat na Kalendar.
Više detalja možete da pronađete u odeljku Dodavanje naloga na Kalendar u okviru ovog e-priručnika.
1. Tapnite na
> Calendar (Kalendar).
2. Tapnite na New Event (Novi događaj) da biste započeli pravljenje novog događaja.
3. Na ekranu „New event (Novi događaj)”, tapnite na My Calendar (Moj kalendar) da biste pregledali sve
naloge koji su trenutno sinhronizovani sa Kalendarom.
4. Tapnite na nalog na kom želite da napravite novi događaj.
5. Na ekranu „New event (Novi događaj)” unesite sve potrebne detalje događaja.
101
Šta sledi
Ne propustite važne događaje, zabavu na suncu, kao ni poruke ili imejlove od omiljenih osoba. Podesite
kalendar događaja, omiljenih i VIP grupa ili ažuriranja vremenske prognoze kako biste dobijali obaveštenja
i podsetnike o tome šta sledi. Pregledajte obaveštenja o tome šta sledi na zaključanom ekranu, tabli sa
sistemskim obaveštenjima, vidžetu ili aplikaciji.
Ako koristite What's Next (Šta sledi) po prvi put, trebalo bi da podesite nalog kalendara ili upotrebite
aplikaciju Kalendar na ASUS Tabletu.
NAPOMENE:
• Podesite omiljene kontakte i VIP grupe za primanje obaveštenja o propuštenim pozivima i nepročitanim
porukama ili imejlovima od osoba koje vam znače.
• Detalje o pravljenju kalendara događaja potražite u odeljku Calendar (Kalendar).
• Saznajte kako da dobijate ažuriranja vremenske prognoze u odeljku Weather (Vremenska prognoza).
102
Uraditi kasnije
Ovladajte čak i najtrivijalnijim stvarima u vašem užurbanom životu. Čak i ako ste previše zaposleni,
odgovarajte na imejlove, SMS poruke, pozive ili čitajte vesti onlajn s lakoćom.
Označite nepročitane poruke ili imejlove, zanimljive veb-stranice i propuštene pozive sa Reply Later
(Odgovoriti kasnije), Read Later (Pročitati kasnije) ili Call Later (Pozvati kasnije). Ove označene stavke
će biti dodate među vaše „Do It Later (Uraditi kasnije)” zadatke, pa im se možete vratiti kad vam to bude
odgovaralo.
NAPOMENE:
• Popularne aplikacije trećih strana koje podržavaju Do It Later (Uraditi kasnije) uključuju Google mape, Google
Chrome, Google Play, YouTube i iMDb.
• Ne podržavaju sve aplikacije deljenje i dodavanje zadataka u Do It Later (Uraditi kasnije).
Pristupanje zadacima sa liste obaveza i njihovo pravljenje
Nakon što označite poruku ili imejl sa „Odgovoriti kasnije”, poziv sa „Pozvati kasnije” ili veb-stranicu sa „Pročitati
kasnije”, tim važnim porukama/imejlovima/pozivima/veb-stranicama se možete vratiti u aplikaciji „Do It Later
(Uraditi kasnije)”.
Da biste pristupili zadacima sa liste obaveza:
1. Na početnom ekranu tapnite na
(Uraditi kasnije).
, pa na ekranu „All Apps (Sve aplikacije)” tapnite na Do It Later
2. Izaberite zadatak koji želite da obavite.
Da biste napravili novi zadatak u listi obaveza:
Na ekranu „Do It Later (Uraditi kasnije)” tapnite na
, pa nastavite sa unosom zadatka u listu obaveza.
103
Vremenska prognoza
Dobijte ažuriranja vremenske prognoze u realnom vremenu direktno na ASUS Tabletu koristeći aplikaciju
za vremensku prognozu. Aplikacija Vremenska prognoza vam omogućava i da pregledate druge detalje o
vremenskim prilikama širom sveta.
Pokretanje aplikacije
Vremenska prognoza
104
Početni ekran Vremenske prognoze
Tapnite na ovo da biste
konfigurisali podešavanja
aplikacije Vremenska
prognoza.
Tapnite na ovo da biste
potražili informacije o
vremenskim prilikama u
drugim gradovima.
Prevucite na gore da biste
videli druge informacije o
vremenskim prilikama.
105
Sat
Prilagodite podešavanja vremenske zone ASUS Tableta, podesite alarme i koristite ASUS Tablet kao štopericu
pomoću aplikacije Sat.
Pokretanje Sata
Pokrenite aplikaciju Sat na neki od sledećih načina:
106
•
Na početnom ekranu ASUS Tableta tapnite na digitalni prikaz sata.
•
Tapnite na
> Clock (Sat).
Vreme u svetu
Tapnite na
da biste pristupili podešavanjima vremena u svetu na ASUS Tabletu.
Tapnite na ovo da biste dodali novi grad koji želite da
označite na mapi vremena u svetu.
Tapnite na ovo da biste
podesili sat na noćni režim
i pristupili podešavanjima
funkcije vremena u svetu.
Tapnite na ovo da biste videli
listu gradova označenih u
okviru vremena u svetu.
107
Alarm
Tapnite na
da biste pristupili podešavanjima alarma na ASUS Tabletu.
Tapnite na ovo da biste podesili novo vreme alarma.
108
Tapnite na ovo da biste
pristupili podešavanjima
funkcije alarma.
Tapnite na ovo da biste
izbrisali neki od prethodno
podešenih alarma.
Štoperica
Tapnite na
da biste koristili ASUS Tablet kao štopericu.
Tapnite na ovo dugme da
biste pokrenuli funkciju
štoperice.
109
Tajmer
Možete da podesite više opcija tajmera za ASUS Tablet. Da biste to uradili, pratite sledeće korake:
Podešavanje tajmera
1. Tapnite na
da biste pristupili funkciji tajmera na ASUS Tabletu.
numerička
tastatura
2. Koristite numeričku tastaturu za unos ciljnog vremena, pa tapnite na „Start (Pokreni)” da biste pokrenuli
tajmer.
110
Pristupanje podešavanjima tajmera i njihovo brisanje
Možete i da dodate nova podešavanja tajmera ili izbrišete postojeća koja vam više nisu potrebna. Da biste
uradili nešto od ovoga, pratite sledeće korake:
1. Tapnite na
da biste pristupili funkciji tajmera na ASUS Tabletu.
2. Ako ste prethodno napravili podešavanje tajmera, videćete ga na početnom ekranu Tajmera. Možete da
izbrišete ili dodate novo podešavanje tajmera pomoću ikona na početnom ekranu Tajmera.
Tapnite na ovo da
biste napravili novo
podešavanje tajmera.
Tapnite na ovo da biste
izbrisali prethodno
podešen tajmer.
111
File Manager (Menadžer datoteke)
Korišćenje Menadžera datoteka vam omogućava da s lakoćom pronađete podatke na internom skladištu ASUS
Tableta i povezanim eksternim uređajima za skladištenje i upravljate njima.
Pristup internoj memoriji
Da biste pristupili internoj memoriji:
1. Tapnite na
> File Manager (Menadžer datoteka).
2. Tapnite na
> Internal Storage (Interna memorija) da biste videli sadržaj ASUS Tableta, pa tapnite na
stavku da biste je izabrali.
112
Pristup eksternom uređaju za skladištenje
Da biste pristupili eksternom uređaju za skladištenje:
1. Ubacite microSD karticu u ASUS Tablet.
NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Postavljanje memorijske kartice u okviru ovog korisničkog priručnika.
2. Tapnite na
> File Manager (Menadžer datoteka).
3. Tapnite na
> MicroSD da biste videli sadržaj microSD kartice.
113
Pristup klaud skladištu
VAŽNO! Omogućite Wi-Fi na ASUS Tabletu da biste videli datoteke u odeljku Cloud Storage (Klaud skladište).
Da biste pristupili datotekama sačuvanim na nalozima za klaud skladištenje:
1. Tapnite na
2. Tapnite na
114
> File Manager (Menadžer datoteka).
, pa tapnite na lokaciju klaud skladišta pod Cloud Storage (Klaud skladište).
POGLAVLJE
9
Internet
9Internet
Pretraživač
Čist i intuitivan Zen interfejs pretraživača olakšava pregledanje veb-sadržaja uz brzo učitavanje stranica putem
mehanizma pretraživača zasnovanog na Chromeu. Omogućava vam i da delite ili šaljete imejlom veb-sadržaj
kao i da ga šaljete kao zadatak za kasnije čitanje.
Pokretanje Pretraživača sa zaključanog ekrana
Povlačite
nadole dok se aplikacija Pretrazivac ne pokrene.
Pokretanje Pretraživača sa početnog ekrana
Na početnom ekranu tapnite na
.
Otvaranje Pretraživača sa ekrana Sve aplikacije
Na početnom ekranu tapnite na
, pa tapnite na Browser (Pretraživač).
Deljenje stranice
Idite na stranicu koju želite da delite, pa tapnite na .
• Da biste podelili stranicu, tapnite na Share page (Podeli stranicu), pa izaberite nalog ili aplikaciju gde
želite da podelite stranicu.
• Da biste poslali stranicu na kasnije čitanje, tapnite na Read later (Pročitati kasnije). Stranica će biti dodata
kao zadatak u listi obaveza u aplikaciji Uraditi kasnije.
NAPOMENE:
• ASUS Tablet mora da bude povezan sa Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
• Ako ste povezani sa mobilnom mrežom, može vam biti naplaćeno na osnovu tarifnog paketa.
• Detalje potražite u odeljku Povezivanje sa Wi-Fi mrežom.
• Pristupite zadacima sa liste obaveza iz aplikacije Do It Later (Uraditi kasnije) na ekranu All Apps (Sve
aplikacije).
116
POGLAVLJE
10
Zabava
10Zabava
Korišćenje slušalica
Steknite slobodu da radite druge stvari dok razgovarate ili uživajte u slušanju omiljene muzike koristeći
slušalice.
Povezivanje audio priključka
Umetnite priključak slušalica od 3,5 mm u audio port uređaja.
UPOZORENJE!
• Ne umećite druge predmete u port za audio priključak.
• Ne umećite kabl sa strujnim izlazom u port za audio priključak.
• Duže slušanje zvuka velike jačine može da ošteti vaš sluh.
NAPOMENE:
• Preporučujemo da koristite samo kompatibilne slušalice za ovaj uređaj.
• Ako izvučete audio priključak tokom slušanja muzike, muzika koja se reprodukuje će automatski biti pauzirana.
• Ako izvučete audio priključak tokom gledanja videa, video koji se reprodukuje će automatski biti pauziran.
118
Audio Wizard
AudioWizard vam omogućava da prilagodite zvučne režime vašeg ASUS tableta radi jasnijeg audio izlaza koji
odgovara stvarnim slučajevima korišćenja.
Korišćenje AudioWizarda
Da biste koristili AudioWizard:
1. Tapnite na
> AudioWizard.
2. U prozoru AudioWizarda tapnite na režim zvuka koji želite da aktivirate, pa tapnite na Done (Gotovo) da
biste sačuvali i izašli.
119
Play igre
Nabavite najnovije igre onlajn i podelite ih na nalozima na društvenim mrežama pomoću aplikacije Play igre.
Možete i da se pridružite igrama za više igrača i pratite rang-listu radi užitka u takmičarskom igranju.
VAŽNO! Prijavite se na Google nalog da biste maksimalno iskoristili funkcije Play igara.
Korišćenje Play igara
Da biste koristili Play igre:
1. Tapnite na
> Play Games (Play igre).
2. Tapnite na opciju koju želite da koristite.
120
Play Now
(Igraj odmah)
Tapnite da biste videli pregled vaše igračke aktivnosti. Takođe prikazuje i igračku aktivnost vaših
Google+ kontakata.
My Games
(Moje igre)
Tapnite da biste videli igračku aktivnost pod sledećim kategorijama:
Inbox (Mečevi)
Tapnite da biste videli imejlove sa pozivnicama i igračkim mečevima.
Players (Igrači)
Tapnite da biste videli sve kontakte na Googleu koji takođe igraju igre putem Play prodavnice.
Možete ih pregledati prema sledećim kategorijama: ALL (SVI), ACTIVE PLAYERS (AKTIVNI
IGRAČI), YOU MAY KNOW (MOŽDA ZNATE)
Explore
(Pronađi igre)
Tapnite da biste pregledali igre pod sledećim kategorijama:
Shop (Kupujte)
Tapnite da biste otvorili kategoriju Games (Igre) u Play prodavnici.
ALL MY GAMES (SVE MOJE IGRE), MOST RECENTYL PLAYED (NEDAVNE IGRE), INSTALLED
(INSTALIRANE)
FEATURED (ISTAKNUTE), POPULAR (POPULARNE), POPULAR MULTIPLAYER (POPULARNE ZA
VIŠE IGRAČA.
121
Muzika
Pristupite sopstvenoj kolekciji muzike direktno na ASUS Tabletu pomoću aplikacije Muzika. Muzika vam
omogućava da reprodukujete muzičke datoteke uskladištene interno ili na eksternom uređaju za skladištenje.
Pokretanje Muzike
Da biste pokrenuli Muziku, tapnite na
> Music (Muzika).
Reprodukovanje pesama sa uređaja
Muzika podrazumevano reprodukuje sve pesme sačuvane na internom sistemu za skladištenje ASUS Tableta.
Započnite reprodukovanje pesme tako što ćete je tapnuti.
Reprodukovanje pesama sa SD kartice
Da biste reprodukovali pesme sačuvane na SD kartici:
1. Proverite da li je SD kartica već ubačena u ASUS Tablet.
NAPOMENA: Detalje o postavljanju SD kartice potražite u odeljku „Postavljanje mikro SD kartice” u okviru ovog
e-priručnika.
2. Na početnom ekranu Muzike tapnite na
.
3. Pod „My Device (Moj uređaj)” tapnite na Music (Muzika) da biste pregledali muzičke datoteke sačuvane
na SD kartici.
122
Reprodukovanje muzike iz klauda
VAŽNO! Omogućite Wi-Fi na ASUS Tabletu da biste videli datoteke u odeljku Cloud music (Klaud muzika).
ASUS Tablet trenutno podržava muzičke datoteke sačuvane na sledećim nalozima za klaud skladištenje:
•
ASUS Webstorage
•
Dropbox
•
OneDrive
•
Disk
Dodavanje naloga klaud skladištenja
Da biste reprodukovali pesme sačuvane na nekom od ovih naloga klaud skladištenja:
1. Na početnom ekranu Muzike tapnite na
.
2. Pod „Cloud Music (Klaud muzika)” izaberite Add cloud service (Dodajte klaud uslugu).
3. Izaberite uslugu klaud skladištenja sa koje želite da reprodukujete muzičke datoteke.
4. Sledite uputstva da biste obavili prijavljivanje na nalog klaud skladištenja.
Reprodukovanje pesama sa naloga klaud skladištenja
1. Otvorite aplikaciju Muzika i tapnite na
.
2. Pod „Cloud Music (Klaud muzika)” izaberite uslugu klaud skladištenja sa koje želite da reprodukujete
pesme.
123
Snimač zvuka
Snimajte audio datoteke pomoću ASUS Tableta omogućavanjem aplikacije Snimač zvuka.
Pokretanje Snimača zvuka
Da biste pokrenuli Snimač zvuka, tapnite na
> Sound Recorder (Snimač zvuka).
Početni ekran Snimača zvuka
Tapnite na ovo da biste
konfigurisali podešavanja
Snimača zvuka.
Tapnite na stavku u listi
da biste slušali sačuvani
audio snimak.
Tapnite na ovo da biste
započeli snimanje zvuka
124
POGLAVLJE
11
Održavajte Zen
11
Održavajte Zen
Održavanje uređaja ažurnim
Održavajte ASUS Tablet u toku sa ažuriranjima sistema Android i nadograđenim aplikacijama i funkcijama.
Ažuriranje sistema
Da biste ažurirali ASUS Tablet:
1. Tapnite na
, pa tapnite na Settings (Podešavanja).
2. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” pomerite sadržaj nadole da biste videli ostale stavke i tapnite na
About (O uređaju).
3. Tapnite na System update (Ažuriranje sistema), pa tapnite na Check Update (Proveri ažuriranja).
NAPOMENA: Vreme kada je sistem ASUS Tableta poslednji put ažuriran možete da vidite pod Last update check:
(Poslednja provera ažuriranja:) u prozoru System update (Ažuriranje sistema).
Skladištenje
Možete da skladištite podatke, aplikacije ili datoteke na ASUS Tabletu (interno skladište), na eksternom
skladištu ili na onlajn skladištu. Za prenos ili preuzimanje datoteka sa onlajn skladišta vam je potrebna veza sa
internetom. Koristite priloženi USB kabl da biste kopirali datoteke sa računara na ASUS Tablet i obrnuto.
126
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje na početne vrednosti
Pravite rezervne kopije podataka, Wi-Fi lozinki i drugih podešavanja na Google serverima pomoću ASUS
Tableta. Da to uradite:
1. Tapnite na
, pa tapnite na Settings (Podešavanja) > Backup and reset (Pravljenje rezervne kopije
i vraćanje na početne vrednosti).
2. U prozoru „Backup & reset (Pravljenje rezervne kopije i vraćanje na početne vrednosti)” su vam dostupne
sledeće opcije:
•
Backup my data (Pravljenje rezervne kopije mojih podataka): Ova funkcija, kada je omogućena,
pravi rezervnu kopiju vaših podataka, Wi-Fi lozinki i drugih podešavanja na Google servere.
•
Backup account: (Rezervna kopija naloga): Omogućava vam da navedete nalog koji želite da bude
povezan kada čuvate rezervnu kopiju.
•
Automatic Restore (Automatsko vraćanje): Ova funkcija vrši vraćanje rezervne kopije podešavanja
i podataka kada ponovo instalirate aplikaciju.
•
Factory data reset (Vraćanje fabričkih podataka): Briše sve podatke na telefonu.
127
Obezbeđivanje ASUS Tableta
Koristite bezbednosne funkcije ASUS Tableta da biste sprečili neovlašćene pozive ili pristup informacijama.
Otključavanje ekrana
Kada je ekran zaključan, možete ga otključati pomoću opcija za bezbedno otključavanje koje vam nudi ASUS
Tablet.
Da biste izabrali način otključavanja ekrana ASUS Tableta:
1. Tapnite na
, pa tapnite na Settings (Podešavanja) > Lock Screen (Zaključani ekran).
2. Tapnite na Screen lock (Zaključavanje ekrana), pa izaberite opciju za otključavanje ASUS Tableta.
NAPOMENE:
• Više informaciaj potražite u odeljku Unlock screen options (Opcije otključavanja ekrana).
• Da biste deaktivirali podešenu opciju otključavanja ekrana, na ekranu „Choose screen lock (Izbor zaključavanja
ekrana)” tapnite na None (Ništa).
128
Opcije otključavanja ekrana
Odaberite neku od sledećih opcija za otključavanje ASUS Tableta.
•
Slide (Prevlačenje): Prevucite prst u bilo kom smeru da biste otključali ASUS Tablet.
129
•
Face Unlock (Otključavanje licem): Pokažite lice na crnom prozoru zaključanog ekrana da biste
otključali ASUS Tablet.
VAŽNO!
• Otključavanje licem je manje sigurno od šablona, PIN-a ili lozinke.
• Neko ko liči na vas bi mogao da otključa vaš ASUS Tablet.
• Podaci koji se koriste za prepoznavanje lica se čuvaju na vašem ASUS Tabletu.
Da biste podesili otključavanje licem:
1. Na ekranu „Choose screen lock (Izbor zaključavanja ekrana)” tapnite na Face Unlock (Otključavanje
licem).
2. Pročitajte sa ekrana uslove korišćenja funkcije otključavanja licem, pa tapnite na Set it up (Podesi).
3. Pročitajte sa ekrana uputstvo za podešavanje otključavanja licem, pa tapnite na Continue (Nastavi).
4. Držite ASUS Tablet u nivou očiju i poravnajte lice sa ivičnom linijom ekrana da biste ga snimili.
NAPOMENA: Ivična linija od zelenih tačaka ukazuje na to da je ASUS Tablet prepoznao vaše lice i nalazi se u
procesu snimanja slike.
130
5. Kada vaše lice bude snimljeno, tapnite na Continue (Nastavi).
6. Ako otključavanje licem ne može da prepozna vaše lice, od vas će biti zatraženo da izaberete
sekundarnu opciju za otključavanje ASUS Tableta. Izaberite Pattern (Šablon) ako želite da otključate
ASUS Tablet šablonom ili izaberite PIN i sledite predstojeća uputstva na ekranu da biste ga otključali
unosom PIN-a.
VAŽNO! Obavezno upamtite PIN ili šablon koji ste napravili za otključavanje uređaja.
7. Kada završite podešavanje otključavanja licem, tapnite na OK (Potvrdi).
131
•
Pattern (Šablon): Prevucite prst po tačkama i napravite šablon.
VAŽNO! Šablon mora da sadrži najmanje četiri tačke. Obavezno upamtite šablon koji ste napravili kako biste mogli
da otključate uređaj.
132
•
PIN: Unesite najmanje četiri cifre da biste podesili PIN.
VAŽNO! Obavezno upamtite PIN koji ste napravili kako biste mogli da otključate uređaj.
133
•
Password (Lozinka): Unesite najmanje četiri znaka da biste napravili lozinku.
VAŽNO! Obavezno upamtite lozinku koju ste napravili kako biste mogli da otključate uređaj.
134
Konfigurisanje drugih opcija bezbednosti ekrana
Pored režima zaključavanja ekrana, na ekranu „Screen security (Bezbednost ekrana)” možete da podesite i
sledeće:
•
Quick Access (Brzi pristup): Prevucite prekidač „Quick Access (Brzi pristup)” na ON (UKLJUČENO) da
biste pokretali aplikacije sa zaključanog ekrana.
•
What’s Next widget (Vidžet Šta sledi): Prevucite prekidač „What’s Next widget (Vidžet Šta sledi)” na ON
(DA) da biste prikazali pomenuti vidžet na zaključanom ekranu.
•
Owner info (Informacije o vlasniku): Tapnite na ovo da biste izmenili i unesite informacije koje želite da
se prikazuju čak i kada je ekran zaključan.
135
136
POGLAVLJE
12
Povežite Zen
12
Povežite Zen
Wi-Fi
Wi-Fi tehnologija ASUS Tableta vas povezuje sa bežičnim svetom. Ažurirajte naloge na društvenim mrežama,
pregledajte internet i razmenjujte podatke i poruke bežičnim putem pomoću ASUS Tableta.
Omogućavanje Wi-Fi funkcije
Da biste omogućili Wi-Fi:
1. Na početnom ekranu tapnite na
, pa tapnite na aplikaciju Settings (Podešavanja).
2. Prevucite Wi-Fi prekidač nadesno da biste uključili Wi-Fi.
NAPOMENA: Wi-Fi možete da omogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)”. Detalje o načinu
otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)” potražite u odeljku Quick Settings (Brza podešavanja).
Povezivanje sa Wi-Fi mrežom
Da biste se povezali sa Wi-Fi mrežom:
1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” tapnite na Wi-Fi da biste prikazali sve otkrivene Wi-Fi mreže.
2. Tapnite na ime mreže da biste se povezali sa njom. U slučaju zaštićene mreže, od vas će možda biti
zatraženo da unesete lozinku ili druge bezbednosne akreditive.
NAPOMENE:
• ASUS Tablet se automatski ponovo povezuje sa mrežom sa kojom ste prethodno bili povezani.
• Isključite Wi-Fi funkciju kako biste smanjili potrošnju baterije.
138
Onemogućavanje Wi-Fi funkcije
Da biste onemogućili Wi-Fi:
1. Na početnom ekranu tapnite na
, pa tapnite na aplikaciju Settings (Podešavanja).
2. Prevucite Wi-Fi prekidač nalevo da biste isključili Wi-Fi.
NAPOMENA: Wi-Fi možete da onemogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)”. Detalje o načinu
otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)” potražite u odeljku Quick Settings (Brza podešavanja).
Bluetooth®
Koristite Bluetooth funkciju ASUS Tableta za slanje i primanje datoteka i strimovanje multimedijalnih datoteka
sa drugim uređajima na maloj udaljenosti. Bluetooth vam omogućava da delite multimedijalne datoteke sa
pametnim uređajima prijatelja, šaljete podatke za štampanje Bluetooth štampaču ili reprodukujete muzičke
datoteke na Bluetooth zvučnik.
Omogućavanje Bluetooth® funkcije
Da biste omogućili Bluetooth:
1. Na početnom ekranu tapnite na
, pa tapnite na aplikaciju Settings (Podešavanja).
2. Prevucite Bluetooth prekidač nadesno da biste uključili Bluetooth.
NAPOMENA: Bluetooth možete da omogućite i na ekranu „Quick Settings (Brza podešavanja)”. Detalje o načinu
otvaranja ekrana „Quick Settings (Brza podešavanja)” potražite u odeljku Quick Settings (Brza podešavanja).
139
Uparivanje ASUS Tableta sa Bluetooth® uređajem
Pre korišćenja Bluetooth funkcije ASUS Tableta u punoj meri, potrebno je da ga prvo uparite sa Bluetooth
uređajem. ASUS Tablet automatski skladišti uparenu vezu sa Bluetooth uređajem.
Da biste uparili ASUS Tablet sa uređajem:
1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” tapnite na Bluetooth da biste prikazali sve dostupne uređaje.
VAŽNO!
• Ako se uređaj koji želite da uparite ne nalazi na listi, proverite da li je njegova Bluetooth funkcija uključena i da li
je vidljiv.
• Pogledajte uputstvo za korišćenje koje ste dobili uz uređaj da biste saznali kako da omogućite njegov Bluetooth
i kako da podesite da bude vidljiv.
2. Tapnite na SEARCH FOR DEVICES (PRETRAGA UREĐAJA) da biste potražili još Bluetooth uređaja.
3. Na spisku dostupnih uređaja, tapnite na Bluetooth uređaj sa kojim želite da se uparite. Pratite uputstva na
ekranu koja slede da biste završili uparivanje.
NAPOMENA: Isključite Bluetooth funkciju kako biste smanjili potrošnju baterije.
Rasparivanje ASUS Tableta od Bluetooth® uređaja
Da biste rasparili ASUS Tablet od uređaja:
1. Na ekranu „Settings (Podešavanja)” tapnite na Bluetooth da biste prikazali sve dostupne i uparene
uređaje.
2. U listi uparenih uređaja tapnite na
na Unpair (Raspari).
140
pored Bluetooth uređaja od kog želite da se rasparite, pa tapnite
PlayTo
Aplikacija PlayTo vam omogućava da šaljete video snimak ekrana ASUS Tableta na monitor koji podržava
striming. Na taj način eksterni monitor može da postane drugi monitor ili drugi ekran ASUS Tableta.
Pokretanje aplikacije PlayTo
Postoje dva načina da počnete da koristite PlayTo na ASUS Tabletu:
Iz Brzih podešavanja
1. Podesite monitor koji podržava striming i koji želite da koristite sa ASUS Tabletom.
2. Otvorite Brza podešavanja na ASUS Tabletu, pa tapnite na PlayTo.
3. Pogledajte SSID prikazan na monitoru koji podržava striming i izaberite isti SSID na ASUS Tabletu da biste
započeli uparivanje.
Kada se veza uspostavi, monitor koji podržava striming će prikazivati isti sadržaj koji je trenutno prikazan na
ASUS Tabletu.
Iz Podešavanja
1. Tapnite na
> Settings (Podešavanja).
2. U okviru „Wireless & networks (Bežično i mreže)” tapnite na More... (Više…), pa tapnite na PlayTo.
3. Pogledajte SSID prikazan na monitoru koji podržava striming i izaberite isti SSID na ASUS Tabletu da biste
započeli uparivanje.
Kada se veza uspostavi, monitor koji podržava striming će prikazivati isti sadržaj koji je trenutno prikazan na
ASUS Tabletu.
141
Klaud
Pravite rezervnu kopiju podataka, sinhronizujte datoteke između različitih uređaja i bezbedno i privatno delite
datoteke putem klaud naloga kao što su ASUS WebStorage, Disk, OneDrive i Dropbox.
ASUS WebStorage
Registrujte se ili se prijavite na ASUS WebStorage i dobijte do 5 GB besplatnog prostora na nalogu klaud
skladišta. Automatski otpremajte nove fotografije kako biste odmah mogli da ih delite, da sinhronizujete
datoteke između različitih uređaja ili delite datoteke putem ASUS WebStorage naloga.
NAPOMENA: Da biste uživali u funkciji automatskog otpremanja, omogućite Instant Upload (Momentalno
otpremanje) na ekranu Settings (Podešavanja) > Instant Upload (Momentalno otpremanje) na ASUS
WebStorageu.
142
POGLAVLJE
13
Osnove rada sa aplikacijama
13
Osnove rada sa aplikacijama
Prebacivanje između aplikacija
Kada na Zenu imate nekoliko pokrenutih aplikacija, možete se s lakoćom prebacivanje između nedavno
pokretanih.
Tapnite na
da biste pregledali nedavno pokretane aplikacije.
• Tapnite na aplikaciju da biste je pogledali.
• Da biste uklonili aplikaciju, jednostavno je prevucite nalevo ili nadesno.
Zaključavanje aplikacija
Obezbedite aplikacije od neovlašćenog korišćenja lozinkom koja se sastoji od 4–12 cifara.
Da biste zaključali aplikacije:
1. Na ekranu All Apps (Sve aplikacije) tapnite na > Lock (Zaključavanje).
2. Unesite lozinku koja sadrži 4–12 cifara i tapnite na OK (Potvrdi).
Da biste promenili lozinku zaključanih aplikacija:
1. Na ekranu All Apps (Sve aplikacije) tapnite na > Lock app settings (Podešavanje zaključavanja
aplikacija). Unesite lozinku kad se to od vas zatraži.
2. Tapnite na Change password (Promeni lozinku), pa unesite staru i novu lozinku.
144
Preuzimanje aplikacija
Preuzmite mnoštvo aplikacija i igara sa Play prodavnice direktno na ASUS Tablet. Pojedine aplikacije i igre su
besplatne, dok je druge potrebno da kupite pomoću kreditne kartice ili drugog vida plaćanja.
Da biste preuzimali aplikacije:
1. Na početnom ekranu tapnite na Play Store (Play prodavnica).
2. Sledite uputstva na ekranu da biste se prijavili na postojeći Gmail nalog. Ako ne posedujete Gmail nalog,
otvorite ga.
3. Nakon što se prijavite, možete da počnete sa preuzimanjem aplikacija sa Play prodavnice.
145
146
POGLAVLJE
14
Zen može još mnogo toga
14
Zen može još mnogo toga
Čuvanje energije
Maksimalno uvećajte ili produžite snagu ASUS Tableta čak i kad je u stanju mirovanja ili dok je povezan
sa mrežom. Pametno prilagodite podešavanja za često korišćene aktivnosti kao što su čitanje imejlova ili
gledanje videa.
Podešavanje čuvanja energije
Maksimalno povećajte, optimizujte ili prilagodite snagu ASUS Tableta pametnim opcijama za čuvanje energije.
Da biste podesili čuvanje energije:
1. Na ekranu All Apps (Sve aplikacije) tapnite na Power Saver (Čuvanje energije).
2. Prevucite „Smart saving (Pametna ušteda)” na ON (DA).
148
3. Izaberite neki od sledećih režima:
•• Ultra-saving mode (Režim izuzetne uštede): Prekida mrežnu vezu kada je ASUS Tablet u stanju
mirovanja kako bi maksimalno povećao životni vek baterije.
•• Optimized mode (Optimizovani režim): Produžava životni vek baterije dok je ASUS Tablet
povezan sa mrežom.
•• Customized mode (Prilagođeni režim): Omogućava vam da podesite napajanje za česte
aktivnosti.
Prilagođavanje čuvanja energije
Podesite nivo osvetljenosti za česte aktivnosti kao što su čitanje imejlova ili knjiga, gledanje videa, pregledanje
veb-sajtova i slušanje muzike. Možete i da omogućite funkciju čuvanja energije za pojedine aplikacije ili da
omogućite automatsko prekidanje mrežne veze kada ASUS Tablet spava.
Da biste prilagodili čuvanje energije:
1. Na ekranu Power Saver (Čuvanje energije) označite Customized mode (Prilagođeni režim).
2. Označite aktivnost, pa tapnite na
da biste podesili nivo osvetljenosti u procentima.
3. Ako želite da omogućite automatsko prekidanje veze sa mrežom, označite IM and other apps using
push notification (Aplikacije za časkanje i druge koje koriste push obaveštenja). ASUS Tablet će
automatski prekinuti vezu sa mrežom kada je u stanju mirovanja i ponovo će je uspostaviti kada ga
probudite.
149
ASUS Splendid
ASUS Splendid vam omogućava da s lakoćom podešavate parametre prikaza.
Tapnite da biste promenili
karticu
Pomerite da biste uključili/
isključili Vivid Mode (Režim
živih boja)
Pomerite da biste podesili
temperaturu boja
Tapnite da biste vratili na
poslednje unete promene
Tapnite da biste vratili
fabrička podešavanja
Da biste koristili ASUS Splendid:
1. Tapnite na
> Splendid.
2. Podesite temperaturu i kontrast boja na ekranu kroz kartice Temperature (Temperatura) i
Enhancement (Poboljšanje).
3. Tapnite na Done (Gotovo) da biste primenili promene.
150
DODATAK
A
Dodatak
Obaveštenja
EC Deklaracija o usklađenosti
Ovaj proizvod je u saglasnosti sa propisima R&TTE Direktive 1999/5/EC. Deklaraciju o usklađenosti možete da
preuzmete sa adrese http://support.asus.com.
Sprečavanje oštećivanja sluha
Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.
À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur
peut endommager l’oreille de l’utilisateur.
Za područje Francuske, slušalice za ovaj uređaj su usaglašene sa zahtevima o nivou zvučnog pritiska
propisanim u odgovarajućim standardima EN 50332-1:2000 i/ili EN50332-2:2003, kao što se zahteva u članu
francuskog zakona L.5232-1.
152
Upozorenje CE oznake
CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om
Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999.
godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.
Najveća CE SAR vrednost za uređaj je 1,68 W/kg.
Korišćenje opreme je dozvoljeno u:
AT
EE
IT
NO
BE
ES
IS
PL
BG
FI
LI
PT
CH
FR
LT
RO
CY
GB
LU
SE
CZ
GR
LV
SI
DE
HU
MT
SK
DK
IE
NL
TR
DFS kontrole vezane za otkrivanje radara ne treba da budu dostupne korisniku.
Ovaj uređaj je ograničen isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru pri radu u frekventnom opsegu od
5150 MHz do 5350 MHz.
153
Pregled najviših SAR vrednosti za EU i Singapur
Pozicija izlaganja
Frekventni opseg
10 g – SAR (W/kg)
Nošen na telu
GSM900
GSM1800
WCDMA Opseg I
WCDMA Opseg VIII
LTE Opseg 1
LTE Opseg 3
LTE Opseg 7
LTE Opseg 8
LTE Opseg 20
WLAN 5.3 GHz Opseg
WLAN 5.6 GHz Opseg
WLAN 2.4 GHz Opseg
0.744
1.68
0.826
0.512
0.613
0.785
0.327
0.754
0.567
0.381
0.427
1.38
Klasa opreme
PCE
NII
DTS
Informacije o izlaganju radio-talasima (SAR) - CE
Ovaj uređaj ispunjava zahteve EU (1999/519/EC) vezane za ograničavanje izlaganja javnosti elektromagnetnim
poljima zarad zaštite zdravlja.
Granice su deo sveobuhvatnih preporuka za zaštitu javnosti. Ove preporuke su razvile i proverile nezavisne
naučne organizacije kroz redovne i temeljne procene naučnih istraživanja. Jedinica mere za ograničenje
za mobilne uređaje koje je preporučio Evropski savet je „specifičan stepen upijanja” (SAR) i SAR granica
je prosečno 2,0 W/kg na 10 grama telesnog tkiva. Ispunjava zahteve Međunarodne komisije za zaštitu od
nejonizujuće radijacije (ICNIRP).
Ovaj uređaj je testiran za rad u neposrednoj blizini tela i ispunjava ICNRP smernice za izlaganje i evropske
standarde EN 62311 i EN 50566. Merenje SAR stepena se obavlja u uslovima kada je uređaj u direktnom
kontaktu sa telom i pri emitovanju na nivou najveće sertifikovane izlazne snage u svim frekventnim opsezima
mobilnog uređaja.
154
Zahtev za električnu bezbednost
Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće,
odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75mm2.
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje
ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg
okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše
proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.
Obaveštenje o zaštitnom sloju
VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni
sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.
Zelena ASUS napomena
ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika
dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem
emisije ugljen dioksida.
Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom
uz ASUS tablet ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi http://support.asus.com/.
155
Naziv modela: K014 (TF303CL)
Proizvođač
Adresa:
Ovlašćeni predstavnik u
Evropi:
Adresa:
156
ASUSTeK Computer Inc.
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ASUS Computer GmbH
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
Informacije o autorskim pravima
Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati,
uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao
rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE “TAKVO KAKVO JE”, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI
ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI,
SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE
(UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO),
ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM
UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.
Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska
prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.
SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I
PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD
STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U
OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.
Autorska prava © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.
Ograničenje odgovornosti
Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje
od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije
ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo
koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do
navedene ugovorene cene za svaki proizvod.
ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru,
deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.
Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš
prodavac kolektivno odgovorni.
NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA
(2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE
EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ
PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.
Servis i podrška
Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi http://support.asus.com
157
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K014
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)
EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12)
EN 301 908-13 V5.2.1(2011-05)
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
EN 50566:2013
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position : CEO
Name :
Jerry Shen
Original Declaration Date: 23/06/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
Signature : __________
158
Download

e-PRIRUČNIK