KO SDA SARAJEVO INFO | PETAK, 19. SEPTEMBAR 2014. | BROJ 2
ZA JAKO
SARAJEVO
Alija Izetbegović:
„Podignimo visoko naše zastave, odbacimo strah i sumnje, umjesto toga radimo vrijedno
kako najbolje znamo, svjesni da naš život i naša smrt pa i naša sudbina, nisu u njihovim, nego u
Božijim rukama. U toj vjeri je naša sloboda, naša snaga i, ako Bog da, naša pobjeda“.
VIŠE OD 20.000 LJUDI PRISUSTVOVALO
POČETKU IZBORNE KAMPANJE SDA U
BANOVIĆIMA
STR. 8., 9.
Predstavljeni kandidati SDA iz Kantona Sarajevo
U PRISUSTVU MNOGOBROJNIH NOVINARSKIH EKIPA,
ČLANOVA STRANKE I GOSTIJU, NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE STR. 11.
KO SDA SARAJEVO PREDSTAVILA JE PROŠLE SEDMICE 70
EDIN SMAJIĆ:
KANDIDATA ZA OPĆE IZBORE IZ KS
DA je garant instinskih promjena, i jedino SDA ima snage da nas U VOGOŠĆI
izvuče iz krize i zavede red u Kantonu Sarajevo i u BiH, kazano je SMO POVEĆALI
EFIKASNOST U
između ostalog tom prilikom.
S
ORGANIMA UPRAVE
P
očetak predizborne kampanje za Opće izbore 2014.
u Bosni i Hercegovini SDA
je označila velikim skupom u
Banovićima gdje su se predstavili nosioci listi, kandidati za
Skupštinu Tuzlanskog kantona,
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH, Zastupnički
dom Parlamentarne skupštine
BiH i kandidat za bošnjačkog
člana Predsjedništva BiH Bakir
Izetbegović.
Obrativši se simpatizerima,
članovima stranke i okupljenima, Izetbegović je naglasio da
je interes Stranke jaka i stabilna država Bosna i Hercegovina. Podsjetio je na činjenicu da
SDA ima kadrove koji mogu
da ispune planove zacrtane u
zajedničkim institucijama, a to
su prije svega razvoj industrije,
poboljšanje kvaliteta školstva,
zdravstvenog sektora i svih drugih oblasti života. Obećao je da
će se Stranka i njeni kandidati
na svim nivoima vlasti truditi
da se poboljša standard radnika, a pred brojnim rudarima
u Banovićima odao je počast
njihovim kolegama stradalim
u zeničkoj jami Raspotočje. Također je obećao zalaganje za investicije u rudnike širom zemlje
i podršku izgradnji termoblokova, naročito termoelektrane u
Banovićima za koju je kazao da
će biti najmodernija elektrana u
BiH.
Svi kandidati predstavljeni na
Centralnom predizbornom skupu u Banovićima poslali su
zajedničku poruku glasačima da
jedino sa jakom SDA može biti
jaka i BiH.
STR.6.
13.
STR.
STR. 6., 7.
PROJEKTI ZA JAKO
SARAJEVO: NOVE TRASE
ZA MANJE GUŽVI I
SIGURNIJI SAOBRAĆAJ
V
ČEDOMIR LUKIĆ:
MLADI UBUDUĆE
LAKŠE DO STANA U
KANTONU SARAJEVO
ećina građana s nestrpljenjem čeka završetak radova
na Stupskoj petlji. Građani Novog Sarajeva od nedavno imaju
modernu i znatno proširenu
saobraćajnicu koja prolazi Zagrebačkom ulicom. Ova dva i
još mnogi projekti su pod inSTR. 10.
gerencijom Direkcije za puteve
Kantona Sarajevo. Na čelu ove HADŽIĆI BUDUĆI
Direkcije već 15 godina se nalazi TURISTIČKI CENTAR
Adem Zolj, magistar saobraćaja. BIH
STR. 14., 15.
U OPĆINI NOVI GRAD
SARAJEVO TRENUTNO
SE REALIZIRA
STOTINU PROJEKATA
STR. 12.
SAFET KEŠO, NOSILAC LISTE
SDA ZA PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FBIH:
ČISTA OBRAZA DO
ČISTE POBJEDE SDA
U JEDINSTVU JE SNAGA!
2
U JEDINSTVU JE SNAGA
Izetbegovićev zahtjev Ustavnom sudu BiH
ZA JAKO SARAJEVO
K
ODLUKA VLADE RS
O PREBIVALIŠTU JE
PRAVNO NASILJE
P
redsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović podnio je Ustavnom
sudu BiH zahtjev za ocjenu
ustavnosti odluke vlade entiteta Republika Srpska (RS)
o vršenju provjere tačnosti i
istinitosti podataka prilikom
prijave prebivališta na teritoriji RS-a od 17. aprila 2014.
godine.
Predsjedavajući Izetbegović
se odlučio na ovaj korak radi
zaštite ustavnopravnog poretka, zaštite prava i interesa
države Bosne i Hercegovine i
svih njenih državljana, te s ciljem vraćanja stanja u ustavne
i zakonske okvire.
Izetbegović u apelaciji navodi
da je Vlada entiteta Republika Srpska spornom odlukom uzurpirala zakonodavne
ovlasti države, jer ova materija
može da bude jedino predmet
državnog zakona, a ne i entitetskih pravnih akata.
Ovom odlukom ugrožena su
ustavom zagarantovana prava
povratnika, jer su njome stvorene neopravdane administrativno-pravne barijere za
efektivan povratak.
“Entitet Republika Srpska ne
može svoje interese zadovoljavati preuzimanjem državnih
prerogativa i usvajanjem vlastitih odluka, već treba da dje-
luje preko svojih predstavnika
unutar procedura i foruma
koji su predviđeni Ustavom
BiH. Izmjene zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH mogu se donositi
samo u onom forumu koji je
taj zakon i donio, a to je Parlamentarna skupština BiH,
i po proceduri koja je propisana, a nikako na način da
se taj zakon dopunjuje, koriguje ili mijenja na način
protivan Ustavu BiH, kao što
je učinila Vlada entiteta Republika Srpska. U protivnom
vrši se pravno nasilje i ugrožava funkcionisanje pravne
države”, tvrdi Izetbegović u
apelaciji Ustavnom sudu.
O KOMPLEKSNOJ
FORMULI BIH
Neću tražiti Dodikovu dozvolu da putujem po BiH
abinet predsjedavjućeg
Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića najoštrije osuđuje rasističke izjave i prijetnje Milorada Dodika upućene
Bakiru Izetbegoviću nakon
njegove posjete Doboju i polaganja kamena temeljca za
izgradnju tvornice za preradu
voća i povrća, azerbejdžansku
investiciju vrijednu 40 miliona eura koja će značiti posao
i egzistenciju za hiljade ljudi u
ovom dijelu BiH.
Predsjedniku entiteta RS
poručujemo da predsjedavjući Izetbegović ne namjer-
ava i neće tražiti bilo kakve
dozvole za posjetu bilo kojemu dijelu države Bosne i
Hercegovine.
Putovat će diljem BiH slobodno i s entuzijazmom,
pogotovo kad donosi vrijedne
investicije iz svijeta, kao što je
to bio slučaj jučer u Doboju.
Predsjedavajući Izetbegović
i jučer je u svom obraćanju
na ceremoniji u Doboju još
jednom pozvao na politiku
dogovaranja i saradnje, a ne
svađe, podjela, provokacija
i dizanja međunacionalnih
tenzija.
Nažalost, Milorad Dodik i
ovom
svojom nervoznom
Jasno je zašto je Dodik ignorisao jučerašnju svečanost reakcijom pokazuje da je on
u Doboju koja donosi do- isključivo inicijator konflikta
brobit svim stanovnicima i svađe i da svojim potezima
ovoga grada. On očito brine najviše štete nanosi upravo
samo za one općine u kojima onima čije interese navodno
štiti i zastupa.
vlada njegova partija.
Posjeta Azerbejdžanu: Uz prisustvo Izetbegovića i Alijeva
POTPISANI VAŽNI SPORAZUMI ZA
BUDUĆU SARADNJU
B
osna i Hercegovina nije
prost zbir naroda, vjera
i kultura. Formula Bosne je
kompleksnija od toga. Duh
ove zemlje je preplitanje i
prožimanje tri identiteta.
Stvaranje tri teritorije na
kojima bi bile ostvarene
monolitna srpska, hrvatska i bošnjačka atmosfera bi
M
uništilo taj duh. Obzirom
da Hrvati, izuzevši dijelove
Hercegovine, još uvijek
žive izmiješani sa Bošnjacima, ne vidim kako bi se
definisale granice novih entiteta, izuzev novim nasiljem. Na Balkanu se granice
ne crtaju olovkama.
O FIKRETU ABDIĆU
islim da sam već
svojom predizbornom kampanjom i prvim
postupcima u svojstvu
člana Predsjedništva BiH
pokazao da sam spreman na dijalog, dogovor,
kompromis.
Predstavljam Bošnjake, narod koji
nema rezervnu domovinu,
i zbog toga ima poseban
interes da očuva jedinstvo
zemlje, mir, da unaprijedi
stanje u društvu. Bošnjaci
će biti veoma kooperativni
u iznalaženju rješenja koja
nas vode naprijed, i veoma
tvrdi i nekooperativni ako
se bude dovodila u pitanje
cjelovitost zemlje.
(Riječki Novi list, decembar
2010.)
O SDA i smirujućem
djelovanju
S
DA nije pobjednik posljednjih izbora, djeluje iz
drugog plana i nije osobito zanimljiva medijima. Djelujemo
smirujuće, unosimo stabilnost,
punimo baterije za buduća
vremena. Ali borba za BiH je
počela sa SDA, sa nama će se
nastavitii, s Božijom pomoći,
valjano i završiti.
O nezadovoljstvu
Hrvata
H
P
redsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović doputovao je u Baku
gdje je dočekan na najvišem
državnom nivou.
Svečana ceremonija priređena
je ispred predsjedničke palače
Zugulba u Bakuu, gdje je Izetbegovića dočekao predsjed(Ustavni sud BiH usvojio je nik Republike Azerbejdžan
danas (4. juli. 2014.godine) Ilham Alijev.
zahtjev
predsjedavajućeg
Nakon tete-a-tete susreta IzetPredsjedništva BiH Bakira
begovića i Alijeva održan je
Izetbegovića i ukinuo u cijelosastanak delegacija BiH i Resti Odluku o vršenju provjere
publike Azerbejdžan.
tačnosti i istinitosti podataka
prilikom prijave prebivališta Tokom sastanka razgovarana teritoriji Republike Srpske. no je o unapređenju saradnje
dviju prijateljskih zemalja, na
“Ustavni sud je utvrdio da
političkom, ekonomskom i
je ova odluka u suprotnosti
kulturnom planu.
sa odredbama Ustava BiH,
budući da je pitanje pre- Izetbegović je naglasio važnost
bivališta regulisano zakonom ekonomske saradnje i kazao
na nivou BiH. Slijedi da je to kako u BiH postoje brojne mopitanje u isključivoj nadležno- gućnosti za ulaganja te pozvao
sti institucija BiH, a ne bilo Alijeva da posjeti BiH.
kog organa Republike Srpske”, Predsjednik Republike Azerbejdžan izrazio je zadovoljstsaopšteno je iz ovog suda.)
vo dolaskom Izetbegovića i
delegacije BiH te kazao da će
ova posjeta dati novu dinamiku odnosima dviju zemalja.
Izrazio je interes Azerbejdžana za ulaganja u BiH.
Nakon susreta delegacija dviju država, u prisustvu Izetbegovića i Alijeva potpisana su
tri sporazuma između Vijeća
ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan.
To su Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja,
Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja i Sporazum o
ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša,
koje je u ime BiH potpisao
ministar sigurnosti Sadik
Ahmetović.
U izjavama za medije, Izetbegović i Alijev su istakli
zadovoljstvo današnjim susretom te potpisivanjem sporazuma između BiH i Republike Azerbejdžan.
Kazali su da će u budućnosti
odnosi dviju prijateljskih zemalja biti unapređivani, kako
na političkom, tako i na ekonomskom i kulturnom planu.
Naglasili su da postoje mogućnosti za investiranje Republike Azerbejdžan u BiH i
da je to od obostranog interesa.
Izetbegović je prisustvovao,
zajedno s ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana
Shahinom
Mastafayevim,
bussines-forumu na kojem je
učestvovalo 50 kompanija iz
Azerbejdžana i BiH.
Tokom ovog privrednog susreta potpisan je Memorandum o saradnji trgovinskih
komora dvije zemlje.
Izetbegović je i položio vijenac na grob nacionalnog
lidera, osnivača države Azerbejdžan Hajdara Alijeva te vijenac u Aleji mučenika, gdje
je odao počast poginulima za
slobodu i nezavisnost Azerbejdžana.
O ODNOSIMA U
PREDSJEDNIŠTVU BIH
P
3
redsjedništvo BiH je
nominalno vrh izvršne
vlasti u zemlji, ali samo
nominalno, jer su njegove
nadležnosti veoma sužene.
To je okvir u kom sam radio i uradio koliko sam
mogao. U samom Predsjedništvu su odnosi članova i njihovih kabineta
normalizovani i ostvaren
svakodnevni dijalog. Mislim da tu ima moje zasluge.
Imao sam niz susreta sa najuticajnijim svjetskim liderima i poslao bitne poruke
za nastavak angažmana na
oporavku BiH, napravio
balans snažnom lobiranju protiv BiH za koje su
potrošeni milioni dolara i
eura. U regionu smo postigli normalizaciju odnosa
koja će omogućiti ubrzano
rješavanje otvorenih medjudržavnih pitanja, prije
svega granica i imovine.
Koristio sam i postojeće
državne mehanizme koji, i
bez ustavne reforme, mogu
popraviti stanje u zemlji,
pa su dvije apelacije koje
sam uputio Ustavnom sudu
spriječile gubitak državljanstava i otimačinu zemlje
izbjeglica iz RS.
rvati imaju pravo na nezadovoljstvo kad je u pitanju mehanizam izbora njihovih predstavnika. Nemaju
pravo kad je u pitanju stvaranje trećeg entiteta koji za Bošnjake znači vraćanje „Herceg
Bosne“ i terora koji su nedavno preživjeli u toj paradržavici.
Iskren razgovor bi podrazumijevao i svestranu analizu, koja
bi, siguran sam, pokazala da
Hrvati ostvaruju jasan interes
u Federaciji BiH. Broj ministarskih, načelničkih, direktorskih pozicija, procenti koji se
izdvajaju za podsticaje u poljoprivredi, razni drugi numerički pokazatelji bi potvrditi da
zaista nema mjesta nezadovoljstvu Hrvata. Vjerovatnije je
da Bošnjaci ostaju „kratkih rukava“ u podjeli vlasti i podjeli
budžeta.
B
O članstvu u Evropskoj uniji
K
azao sam da bi BiH za
osam do deset godina
trebala postati članicom
EU, i vjerujem da je to realan okvir. Realan ako se
budemo ponašali odgovorno, ako ne nastavimo
praviti višegodišnje stanke
i zastoje koji su nas doveli
na začelje regionalne utrke
zemalja pretendenata za
članstvo u Uniji. Hrvatska je pregovarala skoro
šest godina, a ratifikaciju će čekati godinu i pol.
Nerealno je očekivati da
će s nama stvari ići puno
brže. Dakle, optimistična
je prognoza članstva Bosne
i Hercegovine u Europskoj
uniji u 2020. godini, ona
realnija je u 2022.
O BUDUĆNOSTI MOSTARA
U
pravo takvo pitanje
sam postavio gradonačelniku Ljubi Bešliću
i predsjedniku Gradskog vijeća Muratu Čoriću
kada su me prije par dana
posjetili povodom dolaska
španjolskog kralja u Mostar. Upitao sam ih kakvi
su odnosi Hrvata i Bošnjaka u Mostaru, normaliziraju li se? Obojica su mi rekli
da su ti odnosi skoro normalizirani među običnim
ljudima, da se život u Mostaru nanovo prožima, i da
su ti odnosi svakim danom
sve bolji. I to je najvažnije
pitanje, najvažniji proces.
Pomirenje naroda će omogućiti i političke dogovore.
Nisam optimist kada su
rokovi za dogovor o Statutu Grada Mostara u pitan-
ju, ali sam optimist kada je
u pitanju budućnost ovoga
grada. Bit će to jedinstven grad. Imat će općine,
kao što ih ima i Sarajevo,
ali će biti jedinstven grad.
Uz ovo, s obzirom na nedavnu bolnu prošlost,
Statut će morati sadržati i
druge mehanizme kojima
se garantira ravnopravnost
etničkih skupina i građana. Vrijeme će donijeti
dalju normalizaciju stanja i odnosa, tako da sam
uvjeren da će u dogledno
vrijeme Mostarci s obje
strane Neretve birati gradonačelnika
prvenstveno po njegovim osobnim
kvalitetama i menadžerskim sposobnostima, a
manje po nacionalnoj i
stranačkoj pripadnosti.
O BOŠNJAČKOM SABORU I PODJELI BIH
ošnjacima je nuđena podjela BiH, oni
su mogli dobiti dio teritorije i stvoriti nacionalnu
državu. Ali time bi pristali
na prekrajanje granica, na
gubitak teritorija koje smo
nastanjivali od vajkada, na
princip sile, amnestirali bi
agresiju i rezultate etničkog čišćenja. Bošnjački sabor i bošnjački predstavnici
u državnom parlamentu
su odbili ovakve ponude,
i, naravno, mislim da su
dobro postupili. Sačuvane
su granice, održani principi i ono što zovemo idejom Bosne. Stanje u zemlji
je daleko od idealnog, pa i
od onog što nam njen ustav
garantuje, ali trend je pozitivan. Procesi normalizacije
su spori, ali neumitni.
4
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
O FEBRUARSKIM DEMONSTRACIJAMA
Izetbegovićevo otvoreno pismo predsjedniku Nikoliću
N
BIH NEĆE NESTATI NI
BRZO NI POLAKO!
P
Promovirana turska finansijska linija od
100 miliona eura
ovodom izjave predsjednika Republike Srbije
Tomislava Nikolića u kojoj
kaže da “Bosna polako nestaje pred našim očima” Predsjedavajući
Predsjedništva
BiH Bakir Izetbegović uputio je predsjedniku Nikoliću
otvoreno pismo slijedećeg
sadržaja:
„Predsjedniče
Nikolić,
Vašom najnovijom izjavom,
datoj makedonskoj televijziji Sitel, u kojoj kažete da
Sarajevu je održana “Ja sam ovaj projekat nazvao ‘Bosna polako nestaje pred
konferencija
“Turska 3P - poljoprivreda, proiz- našim očima’ ponovo grubo
finansijska linija za razvoj vodnja, odnosno prerada, i nasrćete na moju zemlju i
privrede BiH putem finan- povratak. Ne mora biti samo vrijeđate građane BiH.
siranja održivog povratka, poljoprivreda, mada očekuOvim otvorenim pismom
poljoprivrede,
proizvodnje jem da se najviše sredstva anželim Vam jasno poručiti da
i turizma”, a u vezi sa imple- gažuje u poljoprivredu. Cilj je
možete biti potpuno sigurmentacijom 100 miliona eura ostvariti što više sa što manje
ni: BiH, suverena, neovisna
kredita, koji će Turska plasi- sredstava”, izjavio je Izetbegovrati u BiH putem Bosnia Bank ić, dodavši da je svjestan da će i međunarodno priznata
International (BBI) i Turkish ovo biti teško implementirati, država, neće nestati. Ni brzo
ali da je ovo jedan humani, pa- ni polako!
Ziraat Bank Bosnia.
triotski projekat.
Polahko, svakog dana nestaPredsjedavajući Predsjedništju oni koji su joj tu sudbinu
va BiH Bakir Izetbegović je,
Posjeta Pakistanu:
bili namijenili, oni koji su
otvarajući konferenciju, podsIzetbegović sa preds- počinili genocid i zločine
jetio kako se došlo do ovog
jednikom Zardarijem protiv BiH i njenih naroda. I
projekta.
Milošević, i Šešelj, i Karadžić,
“U februaru sam bio u Turskoj
i Mladić, i mnogi drugi zloi zamolio sam turske lidere da
činci dolaze i doći će na red
pomognu BiH, jer manjinski
pred sudovima. Istina o njipovratak je problem u našoj
hovim zločinima odavno je
državi. U isto vrijeme, imaredsjedavajući Predsjed- planetarno poznata, a ruka
mo ogromne poljoprivredne
ništva BIH Bakir Izetbepovršine koje nisu u funkciji. gović boravio je u zvaničnoj međunarodne pravde, budite
BiH uvozi dvije trećine hrane posjeti Islamskoj Republici uvjereni, stavit će konačni
koju troši, a pola poljoprivred- Pakistan, gdje je sa predsjed- pečat na njihova nedjela.
nog zemljišta je neobrađe- nikom ove zemlje Asifom Ali- Žao mi je što ovo moram
no. Izbjeglice su se vratile u jem Zardarijem razgovarao reći, ali upravo izjave poput
državu, a nemaju posla. Četi- o aktualnoj situaciji u svijetu, ove zlokobno podsjećaju na
ri petine mliječnih proizvoda odnosima u regionima južne riječi optuženog zločinca
BiH uvozi. Zato sam zamolio Azije i jugoistočne Evrope, Radovana Karadžića da će
lidere Turske da nam pomog- kao i razvoju odnosa između „BiH biti pakao, a muslimannu, i oni su to odobrili. Sredst- Pakistana i BiH.
ski narod nestati“ izgovorene
va za kreditnu liniju su sad tu
Predsjedavajući Predsjed- u Parlamentu Republike
i može se krenuti sa odobraBiH, u predvečerje agresije
vanjem kredita”, rekao je Izet- ništva BiH zahvalio je podršci na moju zemlju, u oktobru
koju je Pakistan davao i još
begović.
uvijek daje BiH, te iskazao 1991. godine.
On je istakao da se uz ovaj posebno zadovoljstvo paki- Nažalost, gospodine Nikoveliki kredit može uraditi stanskim ekonomskim razvo- liću, nije ovo prvi put da javpuno projekata, te da je ovo jem koji je evidentan posljedno istupate neodgovorno i
prilika da se promijeni slika njih godina. Ovom prilikom
šaljete neprihvatljive poruke.
o BiH. Izetbegović je dodao je, između ostalog, dogovoVaše više puta ponovljeno
da je BiH dobila i donatorska rena saradnja dvije države u
negiranje genocida u Sresredstva u iznosu 10 miliona oblasti visokog obrazovanja
brenici nehuman je čin, antieura od Turske.
kroz razmjenu studenata
PROJEKT 3P - POLJOPRIVREDA,
PROIZVODNJA, POVRATAK
U
EKONOMSKA
SARADNJA JE
PRIORITET
P
civilizacijski u svojoj suštini.
Umjesto riječi izvinjenja žrtvama, Vi ih uporno
drsko vrijeđate. Izjava data
talijanskom dnevniku Corriere dela Serra da „niti
jedan Srbin ne priznaje da
se u Srebrenici dogodio
genocid, i ja se po tome ne
razlikujem“, posljednja je u
nizu Vaših provokacija.
Jasno je da Vi vašim nekorektnim istupima ne možete
dovesti u pitanje istinu o
genocidu u Srebrenici koju
su utvrdili Međunarodni
sud pravde i Međunarodni
krivični sud za bivšu Jugoslaviju, ali nanosite nenadoknadivu štetu odnosima
BiH i Srbije i započetom
procesu normalizacije u cijeloj regiji.
Takvo javno djelovanje nije
put saradnje, nego upravo
suprotno - mogući izvor
novih nesporazuma i tenzija. Gospodine Nikoliću,
bio sam voljan povjerovati
da je proevropska retorika i
načelno zalaganje za korektne odnose u regiji, vjerodostojan izraz Vašeg novog
političkog pristupa nakon
stupanja na poziciju predsjednika Srbije.
Međutim, Vi ste se potrudili i uspjeli demantirati sami sebe. Zaista mi je
žao što grubim i neistinitim izjavama o Srebrenici, ranije o Vukovaru kao
„srpskom gradu“, sada o
nestanku BiH, pokazujete
da niste spremni suočiti se
sa istinom o događajima iz
bliske prošlosti.
Na kraju, zbog svega navedenog, obavještavam Vas da
sam prinuđen otkazati planirani trilateralni susret u Turskoj, na kojem sam se trebao
sastati sa Vama početkom
novembra. O tome ću, naravno, obavijestiti i uvaženog
predsjednika
Republike
Turske Abdulaha Gula.„
MORAMO SE
OBZIRNIJE ODNOSITI
PREMA PRIRODNIM
BOGATSTVIMA,
VODA JE SKUPLJA
OD NAFTE
Građani Bosne i Hercegovine moraju se pažljivije
i brižnije odnositi prema
njenim prirodnim bogatstvima jer je pitka voda
skuplja stvar od nafte,
poručio je danas u Zenici
na skupu povodom obilježavanja 22. marta Svjetskog dana voda predsjedavajući Predsjedništva
BiH Bakir Izetbegović.
Izetbegović je istakao kako
BiH ima veliko vodno bogatstvo, te mnoge prirodne
resurse, koje ipak dovoljno
ne cijeni.
- Kada prolazimo dolinama naših prekrasnih
rijeka, sramotno je vidjeti
sve one tone smeća, plastičnih vreća i drugih otpadaka, koje ljudski nemar
ostavlja iza sebe. Prijatelji
BiH, pogotovo oni koji u
sve većem broju dolaze
iz inostranstva, ne mogu
se načuditi našem nedostatku okolišne kulture poručio je Izetbegović.
Problem predstavlja i
odlaganje tečnih i čvrstih otpadnih materija
u vodotoke, a njihovo
prečišćavanje u najvećoj
mjeri se uopšte ne vrši.
Izetbegović je dodao kako
se sa tim problemom
država i stručna zajednica
moraju efikasnije suočiti.
- Mi koji volimo ovu
zemlju moramo se prema
njenim najvažnijim resursima ponašati pažljivije,
obzirnije i humanije, u interesu generacija koje tek
dolaze - naglasio je Izetbegović, podsjetivši da je pitka voda važnija i skuplja
stvar od nafte.
5
I
O muslimanima i demokratiji
slamski svijet je u posljednjih 40 godina prešao
historijski put koji je Zapad
prolazio vijekovima. Broj
stanovnika se udvostručio,
ekonomska moć se udesetostručila, broj studenata
vjerovatno ustostručio. Ove
kvantitatvne promjene su
morale donijeti i promjene
u kvalitetu, supstanci. Muslimani su prevazišli vlada-
N
vine diktatora i neupitnih
monarha, također i neselektivno preuzimanje tuđih
matrica i sistema vrijednosti. Muslimani će se vraćati izvornim vrijednostima,
vlastitoj kulturi i vjeri u svim
sferama života pa i u politici.
Prestat će biti predmetom
istorijskih zbivanja, zavladat će vlastitom sudbinom.
Ovo je turbulentan proces
u kom će biti konflikata, ratova, radikalizacije, grešaka
i posrtanja, ali će neumitno
voditi demokratizaciji i slobodi, dignitetu i samopoštovanju. Muslimani će morati
osvojiti prostor demokratije,
ali će i demokratija morati
dokazati da u njoj ima prostora za muslimane, pa i za islamističke stranke i pokrete.
O uspješnim pričama u BiH
a prvom mjestu dobra
je zemlja, locirana u
sred Evrope, lijepa, bogata raznovrsnim resursima.
Dobri su i ljudi, vitalni i
talentovani, procvatu u
svakom uređenom sistemu
u koji dođu. U Bosni je
loš, neuređen sistem, ali i
u takvom sistemu ima uspješnih, ohrabrujućih priča.
Tešanj, Gračanica, Goražde
imaju poduzetne ljude
koji su na dobrom putu da
zaposlenost u tim mjestima
dovedu na evropski prosjek.
Dobar je i Telekom, Energoinvest, namjenska proizvodnja, turizam se ubrzano razvija. Dobre rezultate
daje i turska kreditna linija – 1.740 novozaposlenih u industriji i par hiljada samoodrživih seoskih
domaćinstava nije loš rezultat za prvu godinu implementacije koja će trajati još
devet godina. Snažna seos-
ka gazdinstva koje posjeduju povratnici su, sredstvima
ovog kredita, osnovana i
gdje se nismo tome nadali, recimo na Han Pijesku,
Sokocu, Rogatici.U Bosni
se prave dobri filmovi, imamo najbolji filmski festival
u regionu. I naravno, sjajne
sportiste, sjedeću odbojku,
borilačke sportove, rukomet, košarku, fudbal, evo se i
teniser Džumhur pridružio
uspješnima...
e mogu pravdati
nasilne demonstracije.
Ali ako ičega dobrog ima u
ovoj tragediji koja se desila,
jeste to što će eventualno
natjerati političare da se
pokrenu, da se dogovore,
da brže rade. Nadam se da
će se ići u tom smjeru. Što
se tiče tvrdnje da se u dvije decenije ništa ne mijenja, mijenjalo se, mijenjala
se garnitura vlasti. Razne
partije su probale da BiH
vode ka boljem, nekada
je išlo bolje, nekada lošije,
ali nema čarobnog štapića.
Niko neće ništa dramatično promijeniti nabolje u
BiH. Jednostavno, mi imamo takve kugle na nogama
sa kojima nije lako i brzo
ići. Ali se može ići. Može
se i kotrljati unazad, kao
što je to situacija zadnjih
par godina. Potrebno je
uporediti periode kada je
ko predstavljao okosnicu
vlasti i utvrditi kada je brutonacionalni dohodak rastao, a kad je stagnirao, kada
su reforme pravljene, kada
su stagnirale, kada je broj
zaposlenih rastao, a kada
stagnirao ili opadao. Iz toga
se vidi da se može bolje raditi. Olako obećana brzina
je nerealna stvar. Pozivam
građane BiH da ne nasjedaju na to. Bh. ekonomija bila
je na koljenima prije rata,
imali smo najveću inflaciju, živjeli smo na čekove…
To je rat dodatno devastirao. Nakon rata imali
smo posvađane političare,
posvađane etničke grupe,
jako komplikovan sistem
napravljen u Dejtonu, pun
mogućnosti kočenja. Ovo
nije moglo puno brže, ali je
moglo brže. Mogli smo izbjeći zastoj u posljednje tri
godine.
O NESLOZI BOŠNJAČKIH LIDERA
Mislim da se ne bismo
doveli u ovu situaciju da
je Alija Izetbegović bio
sa nama u cjelokupnom
postratnom periodu. Borba za lidersku poziciju
među Bošnjacima nakon njegovog odlaska je
doprinijela
negativnom
stanju koje kulminira ovih
dana. Nesloga i međusobno diskvalificiranje bošnjačkih lidera nas je koštalo
neuspjeha sa Aprilskim paketom ustavnih promjena,
koštalo nas je neuspješne
reforme policije, dovelo do
gubitka autoriteta svakog
bošnjačkog političara, do
nesloge i raslojavanja unutar bošnjačkog korpusa.
Alija Izetbegović bi sigurno krenuo istim putem
kojim je SDA krenula ovih
dana, a to je borba protiv
korupcije, protiv privilegija i rastrošnosti, formiranje fonda za socijalnu brigu
i potporu zapošljavanju,
itd. Svojim neupitnim
autoritetom sposobnog i
skromnog lidera on bi garantovao uspjeh ovakvog
programa. A pospremanje u društvu bi krenuo od
svoje kuće, od SDA.
O smjeni Fahrudina
Radončića
F
ahrudin Radončić je
smijenjen zato što evidentno snosi krivicu za
pasivnost i obezglavljenost
sigurnosnog sistema koja je
dovela do ranjavanja mase
policajaca i demonstranata, i nanošenja ogromnih
materijalnih i nematerijalnih šteta državi. Ovaj akt
nečinjenja je kulminacija
destruktivnog djelovanja u
odnosu na narod i državu
koji su mu je pružili dom
i šansu da se društveno
afirmiše i izvanredno materijalno situira. Radončić
se, nažalost, navikao poigravati sa ljudima, izigravati partnerstva i prijateljstva. Ali neće se poigravati
sa državom i njenom sigurnošću.
Uzalud mu je, moraće otići.
I biće upamćen kao ministar „nesigurnosti“ u čijem
mandatu je gorjela zgrada
Predsjedništva BiH.
6
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
RJEŠAVANJE
IMOVINSKOPRAVNIH ODNOSA
JE SKUPO I
USPORAVA
Projekti za jako Sarajevo
NOVE TRASE ZA MANJE GUŽVI
I SIGURNIJI SAOBRAĆAJ
Većina građana s nestrpljenjem čeka završetak radova na Stupskoj
petlji. Građani Novog Sarajeva odnedavno imaju modernu i znatno
proširenu saobraćajnicu koja prolazi Zagrebačkom ulicom. Ova
dva i još mnogi projekti su pod ingerencijom Direkcije za puteve
Kantona Sarajevo. Na čelu ove Direkcije već 15 godina se nalazi
Adem Zolj, magistar saobraćaja.
N
PLANIRANI PROJEKTI
eminovno je da će se
Sarajevo sve više širiti, stoga je izgradnja južne i
sjeverne longitudinale, I, VI
i XII transverzale prioritet.
Planirana je izgradnja I
transverzale u dzužini od 9,5
km, gdje bi troškovi izgradnje iznosili 164 miliona KM,
a troškovi eksproprijacije 60
miliona KM. Svrha ove transverzale je povezivanje južne
OTVARANJE STUPSKE PETLJE U OKTOBRU
longitudinale sa gradskim
autoputem i Vogošćom, što
bi rasteretilo centar Vogošće,
dalo prostora za urbanizaciju, ubrzalo saobraćaj i povećalo stepen bezbjednosti
građana. Ova saobraćajnica
od svih navedenih ima najveći značaj, i gradnja je planirana u tri dionice, a jedna od
njih je i planirani tunel „Kobilja glava“.
Kako objašnjava direktor Zolj,
projekat Stupske petlje koja je
dio XII transverzale je u potpunosti projekat Kantonalne
Direkcije za puteve. Riječ je o
najkomplikovanijem projektu
ove vrste u državi, uz mnogo problema oko imovinsko-pravnih odnosa, izmještanja instalacija, te kombinacije
pješačkog, tranvajskog i motornog saobraćaja u ovoj zoni.
XII TRANSVERZALA
Priča o XII transverzali (dionica od Stupske petlje do granice
entiteta) je trenutno možda
i najaktuelnija, jer ona uključuje i Stupsku petlju, čiji su
radovi pri kraju. Dužina kompletne trase je 3,9 km, a ukup-
Konačno otvaranje tri rampe i
pothodnika na Stupskoj petlji
se očekuje u oktobru mjesecu.
Pored vlastitih inicijativa, Direkcija često preuzme projekte drugih instanci, pa je tako
Direkcija za puteve Kantona
Sarajevo uradila kružni tok na
Mostarskom raskršću, što se i
desilo u okviru projekta koji je
započela Federalna direkcija
cesta.
na cijena bi iznosila 30 miliona
KM. Međutim otežavajuća
okolnost je eksproprijacija
zemljišta od 87.000 m2, a čak
trećina ukupnih troškova se
odnosi na troškove regulacije
imovinsko-pravnih odnosa.
JUŽNA LONGITUDINALA
Nedavno je renoviran i otvoren dio južne longitudinale,
čija trasa ide od postojeće petlje na Stupu, preko Nedžarića,
Mojmila, Alipašinog mosta,
Aneksa, Hrasnog, Grbavice,
Skenderije, Bistrika do Vijećnice. Potpunom izgradnjom će se omogućiti brži
protok saobraćaja kao i bolje
funkcionisanje javnog prijevoza – trolejbuskog i autobuskog.
Vrijednost projekta se procjenjuje na 20 miliona KM,
a troškovi eksproprijacije 10
miliona KM. Ova longitudinala bi uključivala i izgradnju
biciklističke staze.
BICIKLISTIČKA STAZA
Građanima će posebno važnu
vijest predstavljati planirana
izgradnja biciklističke staze
čija bi se trasa trebala pružati
od Hrasnice, Ilidže, Nedžarića,
Alipašinog polja, Otoke,
Čengić Vile, Dolac Malte, Pofalića do Marin Dvora, čime bi
se oformio svojevrsni kružni
tok biciklističkog saobraćaja.
Planirano je uključenje punktova za unajmljivanje bicikala.
MOSTOVI SARAJEVA
Pored revitalizacije i izgradnje
saobraćajnica, nastavljeno je i
sa projektom obnove mostova
na području Kantona Sarajevo. Koincidencija ili ne, ali na
prvi dan Sarajevo Film Festivala uporedo sa premijernim
prikazivanjem filma „Mostovi
Sarajeva“ otvoren je obnovljeni,
ljepši, i moderniji most „Skenderija“. Tokom izgradnje ovog
mosta korišten je korten čelik,
što je prva primjena ovog materijala na ovim prostorima.
Urađeno je i osvjetljenje mosta, a pored primjene visokokvalitetnih i modernih materijala, ovaj most je i pun simbolike.
Za 15 godina u Kantonu
Sarajevo rekonstruisano i
izgrađeno 344 kilometra
puteva
U Kantonu Sarajevo u
nadležnosti Direkcije za
puteve Kantona u proteklih
15 godina rekonstruisano
je i izgrađeno 344 kilometra puteva. Od toga se na
izgradnju puteva odnosi 86
kilometara, dok se 258,80
kilometara odnosi na rekonstrukciju
postojećih
puteva. Jedan od najvećih
projekata bio je rekonstrukcija glavne saobraćajnice u
Sarajevu kada se istodobno
izvršila rekonstrukcija svih
12 kilometara saobraćajnice
od Ilidže do Vijećnice, uz
neometano odvijanje saobraćaja.
NOVI PRISTUP RJEŠAVANJU
PROBLEMA U SAOBRAĆAJU
Upravo kao dio južne longitudinale ovih dana je otvorena rekonstruisana saobraćajnica u Zagrebačkoj ulici,
koja je već u prvim danima
pokazala svoj značaj i omogućila rasterećenje glavne
saobraćajnice.
Veoma značajan projekat,
pogotovo za građane Novog
Sarajeva, je izgradnja ove
saobraćajnice. Saobraćajnica je proširena i usklađena za potrebe trolejbuskog, pješačkog i motornog
saobraćaja uz postavljenu
odgovarajuću horizontalnu
i vertikalnu signalizaciju.
Dalje će se radovi na južnom
toku nastaviti izgradnjom
kružnih tokova na dijelovima ulica Hamdije Ćemerlića
i Azize Šaćirbegović.
Pored uspostavljanja Centra
za upravljanje saobraćaja, u
skorije vrijeme će biti neophodno pristupiti izgradnji
denivelisanih raskršća –
spuštanjem raskršća ispod
zemlje, te izgradnjom većeg
broja kružnih tokova, koji su
sa ekološkog, saobraćajnog i
estetskog aspekta najprihvatljivija opcija.
Činjenica je da se grad mora
širiti, stoga je prema mišljenju direktora Zolja, zbog
longitudinalnog
položaja Sarajeva najadekvatnije
rješenje izgradnja longitudinalnih pravaca, u ovom
slučaju južnog i sjevernog.
„Nastojimo koristiti nove
materijale, pa smo 2004. godine prvi počeli sa korištenjem SMA asfalta na glavnoj
„Tako je i projekat Sarajevske
zaobilaznice projekat Federalnog minstarstva prometa i
komunikacija, u saradnji sa JU
Ceste Federacije BiH, a kasnije
JU Austoceste FBiH. Međutim, dio Stupske petlje Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
je uzela u svoje ruke, a od Federalne direkcije cesta dobila je
jedino saglasnost za radove,
bez ikakve finansijske podrške.
Na sreću Kantonalna Direkcija je preuzela ovaj projekat, jer
idejno rješenje koje smo predložili će umanjiti gužvu na
ovom dijelu“, objašnjava Zolj.
Na ovom dijelu se ukidaju
semafori u cilju bržeg odvijanja saobraćaja. Pored kolskog
dijela, veoma važan dio predstavlja podzemni pothodnik
za pješake, zahvaljujući kojem
će se povećati bezbjedonosne
mjere za pješake, obzirom da
su na ovom dijelu bile česte
nesreće.
„Ovo je najsloženiji projekat
u državi. Dnevno na ovom
potezu saobraća 60.000 vozila, te nekoliko hiljada pješaka. Godinama smo rješavali
imovinsko-pravne odnose na
dijelovima rampi. Posebnu
pažnju posvetili smo lokaciji
groblja, zbog kojeg smo mijenjali i projekat, kako bismo
izbjegli ekshumaciju“, navodi
Zolj.
Epilog svega je otvaranje i
stavljanje u funkciju Stupske
petlje u oktobru ove godine.
IDEALNO RJEŠENJE
Projekat Stupske petlje je
najkomplikovaniji projekat
ove vrste u državi. Druge
Direkcije su pokušavale dati
prijedlog projekta, međutim
nijedan osim projekta Direkcije za puteve KS nije bio
adekvatan i nije nudio rješenje problema gužve i zastoja
na ovom dijelu.
USPOSTAVLJANJE CENTRA ZA REGULACIJU
SAOBRAĆAJA
Jedan od prijedloga iz Direkcije je i uspostavljanje Centra za regulaciju saobraćaja.
Saobraćajne gužve, pogotovo u kritičnim periodima
dana, mogle bi se ublažiti uspostavljanjem jednog
ovakvog centra.
„Takav centar bi podešavao
rad semafora i regulisao saobraćaj, tako da bi se tzv. „zeleni val“ saobraćaja podešavao
ovisno o situaciji, te bi se uz
postojeću saobraćajnu infrastrukturu iskoristio maksimum
kapaciteta“, riječi su Zolja.
longitudinali, prvi smo uveli
plastičnu horizontalnu signalizaciju kojoj je garancija četiri godine, ali traje
mnogo duže, a posljednjih
dana smo mogli biti svjedoci burnih reakcija na čelik
na novosagrađenom mostu na Skenderiji koji je već
„oksidirao“. Naime, radi se
o korten čeliku koji u kontaktu sa prirodnim okruženjem dobije prvi sloj, a nakon
nekog vremena oksidira u
narandžasto-crvenu boju,
te se nakon toga više nema
potrebe ponovo bojiti“, objašnjava Zolj.
„Projekat na čijoj
provedbi posebno insisitiramo je LOT2C
Sarajevske zaobilaznice. Taj projekat je
nesretno podijeljen na
lotove, tako da je LOT
2 koji ide od Butila
prema Stupskoj petlji i prema ulici Safeta
Zajke, podijeljen na a,
b i c, pri čemu se Federalna direkcija cesta
želi odreći LOT-a 2c.
Uradili smo projektnu
dokumentaciju i dostavili je Federalnom
ministarstvu
transporta i komunikacija. Federalno ministarstvo komunikacija
i prometa i Federalna
direkcija cesta planira da vijadukt na koji
se dolazi sa Butila
brzom cestom, pusti u saobraćaj bez da
ga završe, a da ispod
bude kružni tok. Nedostajao bi nastavak
kojim bi se omogućila
komunikacija sa ulicom Safeta Zajke prema Boljakovom potoku. Mi se zalažemo
za adekvatno rješenje ovog problema na
način da se omogući
adekvatan pristup ulici Safeta Zajke“, riječi
su Zolja.
Drugi problem, koji
je Zolj istakao, su
gužve u ulici Alipašina. Neophodno je da
se iz pravca Američke
ambasade obezbijedi
neometan saobraćaj
prema Vogošći, jer
centar grada se pomjera i neophodno je da
se riješi problem gužvi
na adekvatan način.
Zakonske regulative
o nelegalnim i privremenim objektima idu
u korist vlasnicima
objekata, i usporava
realizaciju
projekta
tunela na Kobiljoj Glavi, a projektna dokumentacija već postoji.
7
8
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
9
„Vjerujem da ujedinjeni i uz Božiju pomoć
u oktobru nosimo briljantnu pobjedu,
a kasnije se nosimo s problemima u
Kantonu Sarajevo i BiH“
“Djelovanje SDA u KS će biti obilježeno
poduzetnošću, pravičnošću, promjenama,
pouzdanošću i progresom”
S
tranka demokratske
akcije (SDA) BiH
predstavila je u subotu 13. septembra u Sarajevu 7O kandidata za
predstojeće opće izbore za
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH,
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i Skupštinu Kantona Sarajevo.
U velikoj sali Business centra UNITIC medijima su
na velikom ekranu premijerno predstavljeni izborni spotovi, kao i redoslijed
kandidata.
“Za 300.000 glasova obećavam 100.000 novih radnih
mjesta. Idemo na izbore da
naprosto uzmemo ono što
je naše”, kazao je kandidat
SDA za člana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović
dodajući da nakon osam
godina zastoja u BiH, narod
osjeća potrebu da se vrati
svom “izvoru”.
Poručio je da je cilj ove
stranke cjelovitost i integritet BiH, zatim jačanje
države i obnova ekonomije.
SDA je garant instinskih
promjena
“Narod treba da se osvrne
unazad i sebi da iskrene
odgovore na pitanja ko je
reafirmirao poziciju Bošnjaka u ovoj zemlji, ko je vratio samopouzdanje i ko je
napravio Armiju Republike
BiH. U jedinstvu je snaga”,
poručio je Izetbegović.
Nosilac liste kandidata SDA
za Predstavnički dom PSBiH
Asim Sarajlić kazao je da SDA
kroz svoje kadrova može ispuniti ono što obeća, jer ispunjavaju svoja obećanja.
„Znam da su sljedeći izbori šansa da
iskusimo snagu našeg bosanskog
jedinstva i naše pobjede“
U JEDINSTVU JE SNAGA ZA JAKO SARAJEVO
“Nama više nego ikada treba snažna podrška i jaka pobjeda da ovim jedinstvom
koje pokazujemo u proteklim godinama dokažemo
da možemo konstituirati
poštenu i ekifasnu vlast za
dobrobit svih građana BiH”,
zaključio je Sarajlić.
Nosilac liste kandidata SDA za Predstavnički
dom Parlamenta Federacije BiH izborne jedinice 11
Denis Zvizdić kazao je da
je osnovni cilj ove stranke
jako Sarajevo kao istinski
politički, ekonomski, kulturni, sportski i turistički
centar i kao najznačajnije
središte BiH te kao progresivna snaga razvoja BiH.
“Upravo zbog toga pozivamo glasače da svoj glas
daju SDA, jer je to garant istinskih promjena
„Smatramo da su pred nama četiri ključne
godine. Neki analitičari kažu važnije od
40 nekih drugih godina u normalnim
okolnostima“
„U jedinstvu je snaga, u 300.000 glasova
je snaga, snaga koja će nas vratiti na
pozicije“
i ubrzanog i dinamičnog novnik KS-a s ponosom karazvoja u naredne četiri go- zati da je građanin Sarajeva.
dine”, poručio je.
„SDA ima snage da nas izAko SDA bude u liderskoj vuče iz krize i zavede red u
poziciji, dodao je Zvizdić, Kantonu Sarajevo i u BiH.“
četverogodišnji
mandat Nosilac liste kandidata SDA
bit će obilježen osnovnim za Predstavnički dom Parkarakteristikama kao što je lamenta Federacije BiH izpoduzetništvo, pravičnost, borne jedinice 7 Safet Kešo
promjene, pouzdanost i smatra da su pred ovom
progres kako bi se stvorio strankom četiri ključne goambijent gdje će svaki sta- dine koje su važnije od 40
nekih drugih godina.
zaključio je Kešo.
“To su četiri godine u kojima će se konačno i definitivno odrediti sudbina i daljnji putevi razvoja BiH. Za
pregovaračkim stolovima
trebaju sjediti oni koji neće
dozvoliti da se vatra ljubavi prema našoj domovini
nikada ne ugasi, a ne oni
koji su prethodne četiri godine pokazali da su spremni trgovati interesima BiH”,
Nosilac liste SDA za Skupštinu Kantona Sarajevo
Sabahudin Delalić kazao je
da je s velikom odgovornošću i ozbiljnošću prihvatio izazov da predvodi tim
ozbiljnih i odgovornih ljudi
koji uživaju poštovanje.
“SDA je najstabilnija i najorganiziranija stranka u
BiH koja je predvodila sve
najznačajnije procese u
zemlji. Uvjeren sam da
SDA ima snage i iskustva
i znanja da nas izvuče iz
krize i zavede red u KS-u
i BiH”, naglasio je.
Delalić je svoje obraćanje
zaključio riječima da su
sljedeći opći izbori šansa
da se iskusi snaga bh. jedinstva.
(Fena/SDA Info)
10
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
Tako to rade SDA načelnici!
Interview: Načelnik Općine Vogošća, Edin Smajić
HADŽIĆI KAO NOVI
TURISTIČKI CENTAR BIH
„Tarčin Forest Retreat“: Osim trenutne investicije, otvaranje jednog
ovakvog kompleksa, zajedno sa postojećim „Sarajevo Resort-om“, značit
će nekoliko hiljada turista godišnje u Hadžićima, otvaranje novih radnih
mjesta, kako stalnog zaposlenja, tako i sezonskih poslova, a što će sve
skupa imati dalekosežan značaj za razvoj cijelog Kantona Sarajevo, pa i šire.
P
rvi dojam kada dođete u
Hadžiće je da se nalazite u
mjestu idealnom za život, rad
i stanovanje. Uređeni parkovi,
mir, srdačni i susretljivi ljudi.
Zato nije bez razloga i tvrdnja
Hadžićana da se radi o Općini koja u punom smislu riječi
predstavlja ugodno mjesto za
boravak.
Osim toga, u posljednjih nekoliko godina puno se toga
uradilo na dovođenju stranih
investicija u Hadžiće. To potvrđuju i izgradnja „Sarajevo
Resort-a“ u Tarčinu vrijednog
„Tarčin Forest Retreat“
O
va Općina je na početku priče o izgradnji „Tarčin Forest Retreat“
kompleksa, čiju izgradnju
će investirati arapski investitori. Zahvaljujući lokaciji
i prirodnim bogatstvima
kojim obiluje ova Općina,
Hadžići su se našli u sferi
interesovanja investitora.
U skorijem periodu planira
se početak izrade projektnih planova, i početak realizacije za dijelove koji su
već projektovani. U sklopu
ovog kompleksa gradit će
se stambeni objekti, objekti
visokog turizma, zatvoreni
bazeni, sportski tereni, itd.
- Investitori su zemljište za
ovu investiciju već platili,
idejni projekti su spremni, a
sada cijelu zamisao žele podići na viši nivo, uključivanjem izgradnje jezera, fitnes
centara i ostalih pratećih
objekata. Ova investicija
je vrijedna oko 40 miliona
eura, što će mnogo značiti
za budžet općine Hadžići.
Ovim novcem moći će se
finansirati i drugi projekti, značajni za građane ove
Općine, kazao je za SDA
Info načelnik Ejubović.
Osim trenutne investicije,
otvaranje jednog ovakvog
kompleksa, zajedno sa
postojećim „Sarajevo Resort-om“, značit će nekoliko
hiljada turista godišnje u
Hadžićima, otvaranje novih
radnih mjesta, kako stalnog
zaposlenja, tako i sezonskih
poslova, a što će sve skupa
imati dalekosežan značaj za
razvoj cijelog Kantona Sarajevo, pa i šire.
Osim ovog Resorta koji je u
planu, Hadžići su se pokaza-
preko 40 miliona KM. Osim
stranih investicija, Općina
u saradnji sa Kantonalnim i
Federalnim institucijama, na
čelu sa načelnikom Hamdom
Ejubovićem, konstantno unapređuje standard življenja i
ulaže u infrastrukturu.
li kao plodno tlo za turizam.
Uskoro se planira i turistički
kompleks sa 120 objekata na
10.000 metara kvadratnih.
Uporedo s ovim, općinski načelnik se nada da će
se uskoro neko pojaviti i sa
projektima od značaja za područje Igmana i Bjelašnice,
jer je krajnje vrijeme da
se revitaliziraju i iskoriste
njihovi kapaciteti olimpijskih planina. Iako blizina
Igmana i Bjelašnice centru
Općine Hadžići predstavlja veliku šansu, potrebno je
uložiti sredstva sa kojima
bi ove planine bile vraćene
u središte pažnje investitora. Ukupni priliv sredstava
od ovih projekata je 250
miliona KM, što je prilično
velika suma novca za ovu
Općinu i dalju realizaciju i
planiranje projekata.
P
Zaštita okoliša
ored planiranih turističkih
projekata, Općina kontinuirano radi na obnovi kanalizacione mreže i saobraćajnica,
kao i ulične rasvjete.
- 80 posto putne komunikacije
na području Općine Hadžići je
urađeno. Ostaje još 20 posto da
se završi u narednom periodu.
Neka područja su na čekanju,
jer se prvo moraju uraditi kanalizacione instalacije, kazao je
Ejubović.
Najvažniji infrastrukturni projekat u ovom trenutku je potpuna izgradnja kanalizacionog
sistema čime će se steći uvjeti
za zaštitu okoliša i zaštitu svih
tekućih voda. Jedan od važnijih
ciljeva općinske administracije
je postizanje visokih standarda
P
u pogledu zaštite okoliša, što je,
kako kažu, potrebno s obzirom
na predispozicije Hadžića za
razvoj eko- turizma. Nesumnjivo da bi se uvjeti i kvalitet življenja stanovnika ove Općine
znatno unaprijedili, a to je
svakako i jedan od preduvjeta
za razvoj turizma i otvaranje
novih radnih mjesta. Ovakav
projekat zahtijeva milionska
ulaganja, a to planiraju dijelom
svojim sredstvima, a dijelom iz
sredstava viših instanci vlasti,
kao i sredstvima koja bi se dobila iz emisije obveznica za ovu
svrhu.
Kako kažu, po tempu urađenih
stvari, u Federaciji BiH, samo je
Tešanj ispred njih.
Poželjna lokacija za biznis
ored svega, Općina Hadžići
se pokazala i kao dobar
partner kompanijama, tako da
nije iznenađujuće da su upravo
brendovi kao što su Coca Cola,
Argeta, Sinalco, zatim Akova,
Milkos i drugi, odabrali da svoja postrojenja lociraju upravo u
ovoj Općini.
- U svim procesima dobijanja
dozvola i rješavanja drugih pitanja prije izgradnje tvornica i
njihovog puštanja u rad, Općina se nudi da bude servis, kako
bismo na taj način omogućili
najpovoljnije zakonske i finan-
sijske uvjete za razvoj biznisa,
naglasio je načelnik Ejubović.
Još uvijek postoji neiskorišteni kapacitet stare industrijske
zone koja se prostire na oko 100
dunuma, ali za nadati se da će
biznismeni prepoznati olakšice
koje nude u Hadžićima, te da
će prilivom novih sredstava i
Općina realizovati projekte od
velikog značaja usmjerenih ka
daljem povećanju broja radnih
mjesta.
Kako kažu, po tempu urađenih
stvari, u Federaciji BiH, samo je
Tešanj ispred njih.
modernom tehnologijom?
Kako teku procesi obnavljanja industrijskih zona?
Nekada je Vogošća imala
16.000 radnih mjesta. U zadnje dvije godine, nakon privatizacije, konačno su došli novi
korisnici tih lokacija. Radi
se o 56 malih i srednjih preduzeća, koja uz postojeća četiri, pokreću biznis u ovoj zoni.
Veliki je potencijal u malim
i srednjim preduzećima. Uz
malu progresiju se dešavaju
pozitivne stvari. Ove firme
su zdrave, kompaktne, i ideje
se provode kako su zacrtane
Vogošća je suštinski jako vezana za Kanton Sarajevo i Federaciju BiH. Vezani Vjerujem da će se na taj način
broj radnih mjesta povećavati
smo kad je u pitanju izgradnja objekata i infratrukture, ali i po pitanju efikasnosti u narednom periodu.
i funkcionalnosti javnih komunalnih preduzeća Kantona Sarajevo. Nama treba Vogošća je jedna od potpisnica
hrabra i odlučna SDA vlast da dovede u red sve što je u nadležnosti Kantona.
GOLD projekta zapošljavanja.
POVEĆALI SMO EFIKASNOST U ORGANIMA UPRAVE
Na poziciju načelnika
Vogošće ste došli vanrednim izborima 2011. godine,
a zatim ste osvojili i redovni
mandat. Šta je obilježilo
dosadašnji rad?
Vogošća nema nezbrinutih
kada je riječ o ljudima koje
je zadesila ova elementarna
nepogoda. Kakvo je stanje
danas, četiri mjeseca nakon
aktiviranja klizišta?
U dosadašnjem radu istaknuo
bih odnos općine i civilnog
društva. Što se tiče civilnog
društva, i dalje ostaje jako razvijeno i razgranato, te nam je
u proteklom periodu za te napore i OSCE odao priznanje.
Taj status imamo zahvaljujući
našoj spremnosti, susretljivosti i izdvajanjem sredstava za
inicijative civilnog društva.
Pored političkih stranaka, tu
su sportski klubovi, boračka udruženja, kulturno-umjetnička društva, i druga
udruženja. Ukupno tu je preko
50 organizacija. Finansiramo
njihov rad i konkretne projekte, na način da se odgovorno
pristupa u donošenju odluka
kroz interese Općine Vogošća,
a nakon dodijeljenih sredstava,
mjerimo i pratimo njihov rad i
utrošak tog novca.
Najsretniji smo što niko nije
stradao, i to je najvažnije. Zahvaljujući sposobnosti službenika, planskom pripremanju i
edukaciji, susretljivosti građana Vogošće, dobro smo se organizovali. Nijedan od naših
sugrađana sa porodicom nije
prespavao vani. Svi su zahvaljujući sistemu organizovanja,
ali i susretljivosti naših ugostitelja, bili smješteni u hotelske
kapacitete, a manji dio kod
rodbine. Koristim ovu priliku
da se posebno zahvalim tim
ljudima koji su pomogli našoj
zajednici: hotelu Bešlić, motelu Royal, te novoizgrađenom,
neotvorenom luksuznom hotelu Home Story.
Od prvog dana smo planski i
organizovano smjestili te ljude
te uspostavili kompletnu anamnezu - znali smo ko kada
pije koji lijek, organizovali animatore za djecu, psihološku
pomoć, itd.
Svi koji su bili u opasnosti od
pokretanja zemljišta, a sada se
prema mišljenju struke mogu
vratiti kući su vraćeni kućama,
i tu su saniranja završena. Oni
čije je prebivalište bilo u užoj
zoni klizišta u Svrakama, smješteni su u novoizgrađene stanove u naselju Rosulje. Ovaj
potez je omogućen zahvaljujući vladi Kantona Sarajevo. To
rješenje je privremeno, i pravo
na korištenje stanova je godinu dana, uz mogućnost produženja, ukoliko se problemi
građana ne riješe. Mi smo
Dalje, povećali smo efikasnost
u organima uprave. Za više
od 10 posto je smanjen broj
zaposlenih u organima uprave.
Svi troškovi su stavljeni pod
kontrolu i drastično smanjeni. Postavljeni su pravilnici za
poslovanje. A što se tiče plaća,
one su za 1/3 manje od prosječnih plaća uposlenika drugih
općina i načelnika u FBiH. Po
opisu posla i po nadležnostima se radi isti posao, međutim
obaveze su sada obimnije.
Brzo i organizovano ste
djelovali u proteklom periodu nakon aktiviranja klizišta.
učinili sve da tim ljudima, prije
useljenja, omogućimo osnovni
paket namirnica, hrane, higijenskih potrepština, kućanskih
aparata. Drugi korak koji smo
poduzeli zajedno sa Vladom
Kantona Sarajevo i Ministarstvom za stambena pitanja
je sufinansiranje komunalnih
troškova – struje, vode, plina...,
za ta lica, proporcionalno broju članova. Također smo predvidjeli sufinansiranje troškova
grijanja za predstojeću sezonu.
Kako teče proces sanacije?
Prva faza stabilizacije klizišta,
gdje je došlo do pucanja i rascjepa, se završava. Pregovaramo i nadamo se da firma koja
to radi neće napustiti klizište,
te je naredna faza ulica Podgaj. Treća faza je saniranje
objekata koji tu ostaju sa poduzimanjem svih mjera da se
trajno stabilizira to područje,
a po nalazima geologa i vještaka ćemo znati šta može ostati, gdje i šta se može graditi.
Pokušavamo dinamički hvatati korak, tako da paralelno rade
i vještaci građevinske struke i
geolozi na svojim istraživanjima, kao i firme izvođači koje
rade na stabilizaciji terena.
Prije rata Vogošća je bila jedna od najrazvijenijih općina
sa velikim kapacitetima i
11
Gold projekat podržava povećanje radnih mjesta uz podršku agencija SIDA i USAID,
i mi uskoro očekujemo rezultate. Na firmama je da provedu
edukaciju budućih zaposlenika
i povećaju broj radnih mjesta.
Ovdje se radi o nekoliko desetina novih radnih mjesta u dva
preduzeća koja ulaze u GOLD.
Važno je da olakšamo poslovanje u tom ambijentu, poboljšamo infrastrukturu u što
spadaju putevi, rasvjeta, održavanje. Namjenska industrija je
također oblast u kojoj imamo
velike potencijale za razvoj.
Drugi dio priče je mini projekat
koji je davno započet. Riječ je o
projektu nove industrijske zone
koji je stao pocektom 2008.
godine. Danas se može vidjeti
napredak. Nakon provedenih
procedura, izuzeli smo lokacije
onima koji nisu mogli završiti ono što su započeli, zatim
smo proveli procedure kojima
smo nekim firmama dodijelili
poticaje. Osim toga investirali
smo u infrastrukturu. Trenutno imamo gradilište i brendove
koji rade. Značajan broj ljudi
radi u tom kompleksu: kompanije MBA, Granoff, Mitex...
Firme koje imaju obezbijeđeno tržište, kvalitet, i veliki broj
zaposlenih.
Šta je sa rubnim naseljima
ove općine? Evidentan je i
njihov razvoj.
Jedan od projekata na kojem
insistiramo godinama je gradnja prve transverzale. Suštinski, funkcionalno iz ugla
strateškog planiranja, ona treba Sarajevu, a i mi indirektno
dobijamo novu komunikaciju. Međutim, najznačajnije je
da gubimo magistralni put
koji prolazi kroz sam centar
Vogošće, i koji je stisnuo puls
i dah života u Vogošći. Trenutno stanje s tim u vezi nam ne
dozvoljava da se urbano organizujemo, a urbano planiranje nam je jedan od prioriteta.
Izgradnja transverzale bi predstavljala veliko rasterećenje.
U nekoliko navrata sam
spominjao važnost kasarne u
Semizovcu. Insistiraćemo na
tome da se kasarna u Semizovcu vrati na upravljanje lokalnoj
zajednici čime bi se tamo stvorili preduslovi za izgradnju još
jedne poslovno – industrijske
zone. Ali ne samo to. Postojeća
infrastruktura u kasarni omogućuje da se urede prostori za
društveni, kulturni i sportski
život građana mjesnih zajednica Semizovac, Svrake i Gora.
Namjera nam je da 2/3 prostora iskoristimo za privredno-industrijski razvoj, a 1/3 da se
vrati lokalnoj zajednici, i iskoristi za uređenje rekreativnih,
kulturnih sadržaja.
Za kraj, šta za Vogošću znače
predstojeći izbori?
Vogošća je suštinski jako vezana za Kanton Sarajevo i Federaciju BiH. Vezani smo kad je
u pitanju izgradnja objekata i
infratrukture, ali i po pitanju
efikasnosti i funkcionalnosti
javnih komunalnih preduzeća
Kantona Sarajevo. Nama treba
hrabra i odlučna SDA vlast da
dovede u red sve što je u nadležnosti Kantona.
12
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
Interview: Mr.sci. SAFET KEŠO, nosilac liste SDA za Predstavnički dom Parlamenta FBiH – Izborna jedinica 7
BiH treba stabilnost, ozbiljnost i snagu SDA za izlaz iz teške ekonomske, finansijske i
krize morala. Vizija izlaska iz krize i razvoja naše zemlje ovaploćena je u našim izbornim
platformama, a naši kadrovi su spremni da je ožive.
nog priznanja BiH te odmah
nakon toga stvoriti našu časnu
i ponositu Armiju RBiH koja je
slomila i porazila agresora. Kroz
sve te burne događaje, kroz tih
najtežih 5 godina u hiljadugodišnjoj povijesti BiH, provela
nas je SDA kao jedina i izrazito aktivna politički artikulirana
snaga. Na taj način odbranjena
je država BiH, a narod spašen
od nestanka.
Alija Izetbegović , osnivač
SDA i prvi predsjednik Predsjedništva RBiH, časni „kralj
mudrosti“ kako ga zovu brojni
poštovaoci širom svijeta , kazao je vrlo jasno da bi BiH danas bila velikosrpska provincija
da nije bilo SDA i da nijedna
druga politička partija u BiH to
ne bi mogla spriječiti.
To su samo temelji našeg izbornog optimizma fundirani u
prošlosti.
U sadašnjosti na svakom koraku vidimo preozbiljne razloge
zbog kojih svi naši građani trebaju dati svoje povjerenje politici i kandidatima SDA na ovim
izborima. Naprosto, SDP i SBB
u posljednje su četiri godine
ispisali neke od najsramnijih
stranica praktične političke trgovine interesima države BiH
i njenih građana. Od pada u
politički bezdan u koji su oni,
ucijenjeni Dodikom i Čovićem,
bili povukli BiH i sve nas, spasila nas je SDA, iako je za to
imala jedva dovoljan izborni kapacitet iz 2010.godine.
Građani prevareni parolama
na izborima 2006. (100% BiH)
i 2010.g. („država za čovjeka“)
na lokalnim su izborima 2012.
godine dali povjerenje i podršku politici i kadrovima SDA.
I već sada općine sa načelnicima
iz SDA doživljavaju snažan progres, vidljiv golim okom.Ta će
podrška građana našoj SDA na
izborima 2014. biti još snažnija jer je jasno da nema više
prostora za političke avanture.
BiH treba stabilnost, ozbiljnost
i snagu SDA za izlaz iz teške
ekonomske, finansijske i krize
morala. Vizija izlaska iz krize i
razvoja naše zemlje ovaploćena
je u našim izbornim platformama, a naši kadrovi su spremni
da je ožive. To je samo najava
optimizma u budućnosti, ali ova
tema zaslužuje poseban prostor
u našem narednom razgovoru. Snažna liderska uloga SDA
u vlasti treba hitno ovoj zemlji
jer SDA od svog osnivanja do
danas dosljedno pokazuje svoju državotvornost, zrelost svoje
politike i pouzdanost svojih
kadrova.
Vjerovatno mislite i na poslijeratni
period djelovanja SDA?
Naravno. Nakon završetka
oružane agresije na BiH, SDA
je predvodila snažnu obnovu
razorene zemlje, povratak izbjeglica, izgradnju i jačanje
države kroz uspostavu državnih
institucija. Zahvaljujući upornosti i sposobnosti kadrova
SDA u BiH, i pored jakog protivljenja stranaka iz entiteta RS,
SDA se izborila za najznačajnije
reforme - odbrana, porezi, carine, obavještajne službe, ljudska
prava i slobode, javni servisi,
itd. Danas imamo zajedničke
pasoše, zastavu , himnu, tablice,
identifikacione dokumente, vojsku, SIPA-u, OSA-u, UIO-u
i desetine drugih institucija i
ustanova. Ovi uspjesi i napredak postizani su samo u onim
periodima kada su građani na
izborima davali snažnu podršku i pobjedu SDA (1996.2000. i naročito 2002.-2006.),
dakle onda kada je SDA bila lider na vlasti. Zahvaljujući ovim
uspjesima i reformama otvoren
je put BiH prema EU i NATO-u.
SDA je, dakle, vodila državu od
1990.-2000. Godine. Šta se
događalo u periodu 2000.-2002.
godine?
Od 2000.-2002.god. na vlasti je bila famozna „Alijansa za
promjene“. Tada su izvršene
sve ključne štetne privatizacije (npr. bankarski sektor i dr.)
od kojih građane i danas glava boli. Alijansa je potpisala i
tzv. Sarajevski sporazum (SDA
nije potpisala) kojim je na loš
način implementirana odluka
Ustavnog suda o ravnopravnosti naroda te znatno umanjeni
njeni dometi . Srećom, građani
su brzo smijenili bahatu i nesposobnu vlast Alijanse (SDP,
SBiH, BPS i dr.), a cijeli ovaj period će ostati upamćen po aferama, naročito po nezapamćenoj
uvredi koju je našim borcima
izrekao SDP-ov lider Lagumdžija, uporedivši ih sa agresorskim zločincima.
A onda 2002.god. građani ponovo
daju povjerenje SDA?
Da, i onda je, kao što je poznato
uslijedio najproduktivniji poslijeratni period obnove i razvoja
naše zemlje, ostvaren pod liderstvom SDA. Pored niza reformi
kojima smo jačali nadležnosti
i poziciju države BiH, od 20022006.god. izgrađene su stotine i
hiljade stanova za boračku populaciju i mlade, desetine škola,
obdaništa, ustanova kulture,
domova zdravlja, sportskih objekata, stotine kilometara saobraćajnica, mostovi, pruge, itd.
Zanima nas posebno i ovaj period
od 2010. – 2014.?
Period od 2010.-2014. godine
obilježen je „liderstvom“ u vlasti
SDP, koji je potpuno zanemario
interese države, a u prvi plan
stavio lične i stranačke interese.
Zašto su to učinili? Pa odgovor
na to pitanje dao je zamjenik
predsjednika SDP-a i državni
ministar prometa i komunikacija Damir Hadžić, zgrozivši
javnost BiH antologijski bestidnom izjavom da „kad god se on
nađe u dilemi da bira između
interesa SDP i države BiH, on
bira interes SDP-a(?!)“. Upravo zbog rezolutnog odbijanja
SDA da radi i djeluje za interese SDP i njegovih pojedinaca,
a protiv interesa države, SDP
sklapa savez „svih protiv SDA“
i istiskuje SDA iz koalicije i
vlasti gdje god su to mogli učiniti. A onda sa protivnicima BiH
započinju besramnu „slobodnu trgovinu državom za čovjeka“, donose niz štetnih odluka i
zakonskih rješenja.
A onda na scenu stupaju zajedno
SDP i SBB?
U Sarajevu su ih nazvali „dvojac bez kormilara“, ali to ne
odgovara istini jer je to bio
„dvojac sa čak dva kormilara –
Dodikom i Čovićem“. Naprosto
su zastrašujuće zvučala saznanja
da su SDP i SBB glasali za neke
zakone koji su izrazito štetni po
državu i koji vode u entitetsku
podjelu zemlje. To su, npr.: 1)
Zakon o izmjenama zakona o
prebivalištu i boravištu (ovaj
zakon bi dao pravo policijskim
organima u RS-u da odlučuju o tome kome će dati prijavu
prebivališta, a kome neće, čime
bi vršili pritisak na povratnike
i praktično ušli u novo etničko
Čedomir Lukić, ministar stambene politike u Vladi Kantona Sarajevo
MLADI UBUDUĆE LAKŠE DO STANA U
KANTONU SARAJEVO
ČISTA OBRAZA DO ČISTE POBJEDE SDA
Gospodine Kešo, nosilac ste liste
SDA za Parlament FBiH u Izbornoj
jedinici 7. Koje općine u Federaciji
BiH pripadaju toj izbornoj jedinici
i šta za Vas znači biti nosilac liste
SDA?
Izborna jedinica 7 za Parlament
FBiH obuhvata općine Novi
Grad Sarajevo, Ilidžu, Hadžiće,
Trnovo i Goražde, što znači da
će naši građani iz ovih općina
moći glasati za naše kandidate
na listi SDA. Odgovor na drugi
dio pitanja je vrlo jednostavan
– kada vam SDA kao uvjerljivo najjača i najdržavotvornija
politička snaga u BiH ukaže
čast i povjerenje da predvodite
tim od 11 izuzetnih, pažljivo
odabranih,
visokomoralnih,
veoma stručnih, obrazovanih i
izrazito sposobnih ljudi , kao što
je slučaj upravo sa našim timom
kandidata SDA za Izbornu jedinicu 7, onda vam uz osjećaj
ponosa nužno jača i osjećaj
odgovornosti . Tu odgovornost
ja spremno prihvatam i nosim –
i to čista obraza do čiste pobjede
SDA! A uvjerljiva pobjeda SDA
potrebna je našoj državi i našem
narodu više nego ikada i stoga
podrška građana listi kandidata
SDA na izborima 2014. mora
biti ubjedljivo najveća do sada.
Zašto je našoj državi i svim građanima tako potrebna snažna pobjeda
SDA?
I naša prošlost i sadašnjost i
budućnost daju jasan odgovor
na to pitanje. Iz prošlosti SDA
baštini spisak povijesnih zasluga za ovu zemlju i njen narod,
neuporedivo važniji i duži od
spiska zasluga svih drugih
partija. SDA je i Bošnjacima i
bosanskom jeziku vratila oteto
povijesno ime i oživjela decenijama zatirani nacionalni, kulturni i vjerski identitet i dostojanstvo Bošnjaka. SDA je, i niko
drugi, tokom zadnje decenije
20. vijeka revitalizirala, afirmirala ili utemeljila ključne nacionalne ustanove i institucije.
Osim toga, od 1990. do 1995.,
BiH je proživjela, preživjela i
ispisala na stranicama svoje historije više dramatičnih događaja nego većina zemalja svijeta
u cijelom jednom stoljeću. SDA
je u tom periodu uspjela ujediniti i povesti sve probosanske
snage prema velikom trijumfu
samostalnosti i međunarod-
13
čišćenje); 2) Zakon o JMB (on
mijenja registracijska područja,
suprotno odluci Ustavnog suda,
i njihove granice vraća tačno na
entitetske granice, koje se dodatno podebljavaju); 3) Izmjene
zakona o državljanstvu (njime
se privilegiraju Srbi iz Hrvatske
koji su se doselili u BiH, a u teži
položaj se stavljaju građani BiH
u dijaspori).
Vidjevši
potpunu moralnu
klonulost „dvojca SDP-SBB“
i nemoć da pruže otpor razvlašćivanju države pod Dodikovim i Čovićevim pritiscima
i ucjenama mizernim foteljama, ja sam osobno u ime kluba
SDA u Parlamentu Federacije
BiH pokrenuo inicijativu kojom
se zadužuju svi naši predstavnici vlasti na državnom nivou
da onemoguće prenošenje nadležnosti sa državnog na niže
nivoe vlasti. Parlament Federacije je gotovo jednoglasno
usvojio ovu inicijativu, za nju su
glasali čak i zastupnici SDP, SBB
i HDZ, ali to predstavnicima
SDP, SBB i HDZ na državnom
nivou nije značilo ništa – nastavili su raditi „u ime države, ali
u svoje prezime“.
Krajnjim naporima i agilnošću
svih SDA predstavnika u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti na
svim nivoima spriječili smo
političko bezumlje SDP-SBB i
njihovih saveznika i zaustavili
rasprodaju i pad države BiH u
provaliju iz koje se izlaz više ne
bi mogao naći.
SDA je u ovom periodu od 2010.
– 2014., iako sa nedovoljnom
izbornom snagom i kapacitetom,odnosno u opoziciji,
pokazala kako se brani država
i štite njeni interesi. Zastrašujuće bi izgledao krajnji rezultat
vladavine SDP-SBB i njihovih
partnera da ih u tome nije zaustavila SDA. Jedina „dobra strana“ perioda vladavine tih partija
jeste u tome što su konačno pale
maske sa njihovih lica i što su
nedvosmisleno pokazali da BiH
i njeni građani stoje na dnu njihove liste prioriteta.
Na izborima 2014. godine građani
će izabrati SDA!
Na području Kantona Sarajevo postoji veliki broj novoizgrađenih stanova koji nemaju
kupca, jer je za većinu mladih skoro nemoguće ispuniti sve uslove banaka kako obezbjedili
potrebna finansijska sredstva za njihovu kupovinu. Projektom “Rješavanje stambenog
pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana”, Vlada Kantona Sarajevo
pored direktnih poticaja i niza povoljnosti, omogućava lakše rješavanje ovog životnog
pitanja kombinacijom podstanarstva i otkupa stana.
kojem su proveli taj period.
Ovako postavl- Vlada će morati odobriti
jen
projekat
sporazum u kojem će biti
može se posjasno definirane dvije stmatrati
i
kao
beskamatni
vari, kako korisnici ovih
stanova ne bi imali nika- kredit, jer se sredstva daju
kvih dilema. To se odno- bez mogućnosti promjene
si na definiranje mjesečne kupoprodajne cijene.
kirije i kupoprodajne cijene
stana nakon deset godina, bi morao prikupiti preostali
dio do dogovorene cijene,
kazao je ministar Lukić.
kazao je ministar Lukić.
Podsticaji Vlade
U ovom periodu dogovoMjesečno izdvajanje korinrena cijena neće moći biti
ika stambene jedinice bit
promijenjena, a investitor,
će podijeljen na dva dijela,
odnosno
zakupodavac,
na zakup kojeg će plaćati
neće moći raskinuti ugovvlasniku stana i otkup, čiji
or sve dok korisnik redovće minimalni iznos utvrno izmiruje svoje obaveze.
diti Vlada. Akumulirana
S druge strane, korisnici
sredstva za otkup nakon
imaju pravo raskinuti ugovdeset godina moraju iznosor kad žele, s tim da ostaju
iti minimalno 30 posto od
bez sredstava koja su prikdogovorene cijene stana,
upljana na ime otkupa, što
koja će biti utvrđena kao
je svojevrsni vid garancije.
cijena polovnog stana, s obzirom da će biti korišten već - Dio predviđen za otkup
bit će propisan u minimaldeset godina.
nom iznosu, ali će ga svaki
- Da pojasnim. Investitor će
korisnik moći uvećavati
ponuditi stan na određenu skladu sa svojim moom lokalitetu. Prosječna
gućnostima, tako da se
kirija na tom području recmože dogoditi da za deset
imo iznosi 300 KM za stan
godina u potpunosti prikod 50 kvadrata. Mi ćemo
upi sredstva za otkup stana
odmah tražiti da ona bude
prema dogovorenoj cijeni,
umanjena za nekih desetak
koju će znati na dan potposto, na 260 KM. Korisnik
pisivanja ugovora, kazao je
takvog stana čija vrijednost
ministar Lukić.
je recimo 80.000 KM, uz tu
kiriju bi morao plaćati i 150 Beskamatni kredit
KM na ime otkupa, tako Prema njegovim riječima,
da bi nakon deset godina ovako postavljen projekat
mogao skupiti 18.000 KM. može se posmatrati i kao
Vlada se opredijelila da tim beskamatni kredit, jer se
Prema predloženom mod- korisnicima osigura i pod- sredstva daju bez mogućnoelu, investitori bi korisnici- sticaje, u maksimalnom iz- sti promjene kupoprodajne
ma davali u zakup stanove nosu do 10.000 KM, pa bi cijene.
na deset godina, pri čemu korisnik nakon deset godibi zakupci plaćali kiriju, na imao 28.000 KM pred- Pojasnio je da će na ovaj
te nakon deset godina bili viđenih za otkup. Nakon način biti vraćana u zaobavezni da otkupe stan u isteka deset godina korisnik konske okvire i institucija
moguće ispuniti sve uslove
banaka kako bi obezbjedili
potrebna finansijska sredstva za njihovu kupovinu.
Novim projektom je predviđeno da pravo apliciranja
imaju i osobe starosti do 40
godina, jer se i njima željelo
omogućiti povoljno rješavanje stambenog pitanja
zbog specifičnosti situaci- Želimo pomoći našim je u BiH, gdje mladi kasmladim sugrađanima da no stupaju u radni odnos i
što lakše dođu do “krova nemaju mogućnost da osignad glavom”, jer je to nji- uraju potrebna finansijska
hov najveći i najzahtjevniji sredstva.
problem koji u današnjoj
- Postoje tri moguća modela
situaciji zahtijeva i interza mlade: Da žive u zajednivenciju države, izjavio je za
ci, da budu podstanari ili da
SDA Info ministar stambekupe stan. Mislim da smo
ne politike u Vladi Kantona
uspjeli da dobro uvežemo
Sarajevo Čedmir Lukić.
dva modela - podstanarstvo
Podsjetio je da je ovaj pro- ili zakup, i kupoprodaju stajekat realiziran i tokom pre- na, pa je stoga novi projekat
thodna dva mandata Vlada i naslovljen “Rješavanje
Kantona Sarajevo, te da je stambenog pitanja mladih
nakon provedenih anali- putem zakupa uz obavezu
za konstatirano da postoje kupoprodaje stana”, rekao
određeni nedostaci, koje
je ministar.
se nastojalo otkloniti u novom, malo izmijenjenom Naveo je kako Vlada i Skprojektu kojim se rješava upština Kantona Sarajevo
nemaju vlastite stanove koje
stambeno pitanje mladih.
- Ranije smo ovo pitan- bi stavili u ovakvu svrhu, te
je rješavali putem modela da su objavljena dva javna
kupoprodaje stanova po poziva investitorima zainpovoljnijim uslovima, ali teresiranim za ovakav vid
sada smo uveli nove mod- partnerstva.
ele u okviru kojih nastojimo Na prvi poziv se niko nije
na što bolji način podržati javio, a na drugi je stiglo
odluku mladih da trajno ri- nekoliko ponuda, o kojima
ješe svoje životne probleme, će javnost biti informirana
kazao je ministar Lukić.
u što skorije vrijeme.
Mjesečno izdvajanje korisnika stambene
jedinice bit će podijeljen
na dva dijela, na zakup
kojeg će plaćati vlasniku stana i otkup, čiji će
minimalni iznos utvrditi
Vlada.
Stanovi bez kupca
Ustanovljeno je da na području Kantona Sarajevo postoji veliki broj novoizgrađenih stanova koji
nemaju kupca, jer je za
većinu mladih skoro ne-
podstanarstva, jer će investitor plaćati državi porez za
zakup, dok trenutno stanje
na terenu ukazuje da većina stanodavaca izbjegava plaćanja poreza državi,
odnosno, ilegalno iznajmljuje stanove.
- Država ne raspolaže sredstvima da sama izgradi
stanove i da ih daje po još
povoljnijm uslovima, kazao
je ministar Lukić, naglašavajući da će država na ovaj
način pomoći i investitorima koji imaju problema sa
neispunjavanjem obaveza
prema bankama, s obzirom
da će iz sredstava koja dobiju na ime zakupa moći
makar dijelom ispunjavati
svoje obaveze.
Također, navodi ministar,
ovim projektom će biti riješen i problem održavanja
stanova, jer će se korisnici prema njima drugačije
odnositi, s obzirom da će
biti riječ o stanovima koji
će nakon deset godina biti
njihovo vlasništvo.
- Ulaganjem u te stanove
samo im povećavaju vrijednost, što danas nije slučaj,
jer niko neće da ulaže u
tuđe, a ovako će ulagati
u svoje, rekao je ministar
stambene politike u Vladi
Kantona Sarajevo, Čedomir
Lukić.
14
U JEDINSTVU JE SNAGA
ZA JAKO SARAJEVO
DOPRINOS IZGRADNJI SARAJEVSKE ZAOBILAZNICE
Tako to rade SDA načelnici!
U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO TRENUTNO SE
REALIZIRA STOTINU PROJEKATA
U nepune dvije godine mandata općinskog načelnika Semira Efendića, na području Općine Novi Grad Sarajevo
realizirano je na desetine projekata planiranih programom „Pokrenimo Novi Grad zajedno“, a trenutno se na području
ove najmnogoljudnije općine u Bosni i Hercegovini realizira oko stotinu projekata. Svi oni su značajni za poboljšanje
ambijenta i mjesta ugodnog za življenje za sve stanovnike. Kako je nemoguće pobrojati sve projekte koji su u fazi
realizacije, ovaj put u SDA Info-u spomenut ćemo samo neke.
OPĆINA KOJA MISLI NA DJECU I MLADE: Obnovljeni i novi
vrtići, tereni, dvorane, škole
P
BOLJI I LJEPŠI NOVI GRAD – NOVI “STARI”
KUMROVEC I ULICA ADEMA BUČE
O
d značajnijih projekata
čija je realizacija u toku
izdvojit ćemo rekonstrukciju najvećeg doma zdravlja u
Kantonu Sarajevo DZ „Novi
Grad“, poznatijeg kao „Kumrovec“ na Otoci, koji je uz
rekonstrukciju saobraćajnice
u ulici Adema Buče jedna
od prvih stavki u „Programu
pokrenimo Novi Grad zajedno“, sa kojim je SDA i njen
kandidat za načelnika pobijedili na lokalnim izborima
prije dvije godine.
Trenutno se privode kraju
radovi predviđeni prvom fazom sanacije i adaptacije objekta, koji opslužuje najveći
broj građana u Sarajevskom
kantonu, a u toku je procedura odabira izvođača radova za
drugu fazu rekonstrukcije, za
koju su obezbijeđena finansijska sredstva. Okončanjem
ovog projekta građani Općine
Novi Grad i Sarajeva dobit će
U
modernu i multifunkcionalnu zdravstvenu ustanovu.
Kada je riječ o rekonstrukciji
saobraćajnice koja je od kantonalnog značaja i svakodnevno je koristi blizu 40.000 ljudi,
u ulici Adema Buče u toku je
izvođenje radova na rekonstrukciji dionice od firme
„Zrak“ do Drinske ulice.
Na radost oko pet hiljada
mještana mjesne zajednice
„Dobroševići“ u ovoj godini
završena je izgradnja objekta
ambulante porodične medicine u naselju Bojnik. Svečano otvaranje ovog savremeno
izgrađenog objekta upriličeno
je u ponedjeljak 15. augusta.
Izgradnjom ove ambulante,
prvi put nakon rata riješen je
dugogodišnji problem liječenja stanovnika u ovoj mjesnoj
zajednici, koji su godinama
bili primorani liječničku pomoć tražiti u ambulantama u
Rajlovcu i Otoci.
FINANSIJSKA STABILNOST U TEŠKIM
VREMENIMA
vremenu krize, ova
Općina je prošle godine uspjela ostvariti rast
vlastitih prihoda u iznosu
od dva miliona KM u odno-
su na 2012.godinu, a što je
vraćeno ponovno građanima na način da je investirano u projekte od značaja za
pobljašenje kvaliteta života.
osebna pažnja kao i u
prethodnoj godini data
je izgradnji, proširivanju i
rekonstrukciji školskih objekata. Ove godine, započeta
je realizacija višemilionskog projekta izgradnje novog
školskog objekta na Aneksu i nastavljena izgradnja
sportske dvorane „Srce” u
Buča Potoku, čija se gradnja
završava u ovoj godini. Ukupna vrijednost ova dva projekta je šest miliona KM.
Također, nakon višemjesečne
pauze nastavljena je izgradnja fiskulturne sale škole
„Behaudin Selmanović“ u
Briješću, čiji završetak se
očekuje do kraja godine.
Završen je i projekat sanacije i adaptacije sanitarnih
prostorija i ulaznih portala u četiri osnovne škole,
koji u posljednjih 30 godina
nije obnavljan. Planiran je
i skori početak dogradnje
škole u Dobroševićima, koja
je najopterećenija škola u
Kantonu Sarajevo. Radovi
će početi nakon okončanja
procedure izbora izvođača
radova. Nadalje, u toku je
zamjena stolarije u Osnovnoj školi „Ćamil Sijarić“, što
je dio projekta utopljavanja
školskih objekata.
J
edan od projekata najavljenih programom „Pokrenimo Novi Grad zajedno“ je i
rješavanje problema saobraćaja u stanju mirovanja. U tom
smislu, Općina je finansirala
izgradnju prvog velikog parkinga u C fazi Alipašinog Polja,
koji je otvoren ove godine.
U toku je sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta i trgova na 25 lokacija u Novom
Gradu, kao i sanacija krovova
i fasada na stambenim objektima kolektivnog stanovanja.
Radovi se izvode na krovovima zgrada u ulici Omera Hajama 2, 3 i 4, Trgu Zlatnih ljiljana
broj 16, Omladinskih radnih
brigada broj 12 na Dobrinji,
Trgu ZAVNOBiH-a broj 23
na Alipašinom Polju, u ulici
Gradačačka broj 3 na Čengić
Vili. Projektom, u koji Općina
Novi Grad Sarajevo investira
oko 300.000 KM, bit će obuhvaćene zgrade na Dobrinji,
Alipašinom Polju, Čengić Vili,
Otoci i Briješću. Kako bi se
stanovnicima Novog Grada
omogućila lakša komunikacija na devet lokacija u Novom
Gradu u toku je izgradnja
pješačkih staza i stepeništa.
Općina i u ovoj godini finansira izgradnju pristupnih rampi
za invalidne osobe. Radovi se
izvode u naseljima Mojmilo i Alipašino Polje, gdje će
biti izgrađene dvije pristupne
rampe za invalidne osobe, a
koje će značajno olakšati njihovo kretanje prilikom ulaska
i izlaska iz stanova. Rampe će
biti izgrađene u ulicama Semira Frašte broj 14 i Olimpijska
broj 5.
Nakon više od deset godina čekanja, Općina je riješila
imovinsko pravne odnose, te
izdala građevinsku dozvolu
za gradnju posljednje dionice
LOT-a 2A na Sarajevskoj zaobilaznici. Nedavnim rušenjem
eksproprisanih objekata uklonjene su i posljedenje prepreke za nastavak radova na
Sarajevskoj zaobilaznici.
IZGRADNJA KANALIZACIONE I VODOVODNE MREŽE
Radilo se i na rješavanju problema nedostatka
mjesta u vrtićima za naše
mališane. S tim u vezi, obnovljen je i vrtić „Kadifica“
na Dobrinji. Prostor u koji
je Općina Novi Grad investirala blizu 100.000 KM dat
je na upravljanje JU „Djeca
Sarajeva“, a od septembra
ove godine vrtić je primio i
prve mališane. Novogradsko naselje Zabrđe uskoro će
dobiti prvo sportsko igrališe,
koje će se moći koristiti za
košarku, mali nogomet, rukomet i odbojku.
Na području Općine Novi
Grad Sarajevo u toku je
sanacija 43 dječija igrališta
s ciljem da se djeci osigura bezbrižna igra, a u toku
je i izgradnja novih dječijih
igrališta u Hrasnom, Švrakinom Selu, Saraj Polju, Boljakovom Potoku, Buča Potoku i na trgu Zlatnih ljiljana
na Dobrinji, kao i izgradnja
sportske plohe u naselju Saraj Polje u blizini planiranog
dječijeg igrališta. Iz budžeta
Općine za ovu godinu izdvojeno je 300.000 maraka za
izgradnju tri sportska igrališta. Radovi su počeli u Boljakovom Potoku, Švrakinom
Selu, a naredne sedmice
očekujemo i početak gradnje
sportskog igrališta u Briješću.
N
astavljeni su radovi na
izgradnji
primarnog
vodovodnog sistema, pumpnih stanica i sekundarne
vodovodne mreže u zoni koja
obuhvata RP “Bojnik – Dobroševići”. Radovi su izvedeni u dužini od 2.070 metara
u zoni vodosnabdijevanja
rezervoara „Reljevo“. Radi se
o proširenju vodovodne mreže
na lokalitetu izvan obuhvata
Regulacionog plana, gdje je
nakon polaganja cjevovoda izvršeno priključenje 125 kućnih
priključaka i izvršeno puštanje
u funkciju novoizgrađene distributivne mreže što je pozitivno uticalo na kvalitet vodosnabdijevanja iz lokalnog
vodovoda „Igrište“.
Okončani su radovi na izgradnji objekata rezervoara i
pumpne stanice „Donji Mihaljevići“, te polaganju dovodno-distributivnog cjevovoda
dužine 1.685 metara od rezervoara do lokaliteta Kobiljak
i distributivne mreže dužine
1.903 metra na lokalitetu Kobiljak, kao i izgradnji kanala
dužine 237 metara za odvodnju vode iz drenažnog sistema,
muljnog ispusta i preliva rezervoara za vodu „Donji Mihaljevići“ do krajnjih potrošača.
„Elektrodistribucija“
je
postavila novu trafo stanicu i
izvršila polaganje podzemnog
visokonaponskog kabla od Bojnika do trafo stanice, te izvršeno priključenje novoizgrađene
pumpne stanice „Donji Mihaljevići“ na elektrodistributivnu
mrežu. U toku je ispitivanje
novoizgrađenog sistema. Nakon tehničkog prijema ovaj
rezervoar bit će pušten u funkciju. Također, privode se kraju
radovi na izgradnji rezervoara
na Sokolju kapaciteta hiljadu
kubika vode. Urađen je glavni
projekat za pumpnu stanicu
u Briješću sa dovodnim i potisnim cjevovodom. U naselju
Boljakov Potok završena je
prva faza izgradnje kanalizacione mreže u ulici Bosanskih
15
CENTAR ZA EDUKACIJU,
SPORT I REKREACIJU
N
akon što je Općini Novi
Grad Vlada FBiH dodijelila na korištenje kasarnu
“Safet Zajko” na period od
pet godina počelo se raditi na
uređenju parkovskih površina, šadrvana i fontana koje su
tamo nekad postojale. U kompleksu od 11 hektara u okviru kojeg se nalazi zasađeno i
odgojeno zelenilo bit će formiran „Centar za edukaciju, sport
i rekreaciju“. Ovaj prostor je za
Sarajlije potpuno nepoznat,
obzirom na to da je proteklih
decenija za građane bio nedostupan, jer ga je koristila samo
vojska. Općina Novi Grad će
ovaj prostor, koji se nalazi u
srcu Novog Grada i veoma je
blizu glavnih gradskih komunikacija, staviti u funkciju i
dati ga na korištenje građanima nakon više od 40 godina,
koliko je bio zatvoren za javnost. To je jedan veliki park sa
odraslim zelenilom u kojem će
biti izgrađeno dosta sportskih
sadržaja, kao i dječijih igrališta. Već od ove jeseni, jedan dio
parka, na čijoj se izgradnji radi
intenzivno, bit će otvoren za
građane. Trenutno je u toku
izgradnja sportskih kapaciteta
koji će biti sastavni dio centra,
a koji će nositi naziv „Centar
za edukaciju, sport i rekreaciju
Safet Zajko“.
PRVA “BOSANSKA
TRŽNICA”
Općina Novi Grad Sarajevo je pokrenula projekat
„Bosanske tržnice” gdje će
okupiti autentične proizvođače bosanskih sorti
voća, povrća i prerađevina
i gdje će svoje proizvode
nuditi jednom prostoru
devet zadruga iz povratničkih mjesta iz cjele BiH
s ciljem da upravo povratnici budu u mogućnosti
plasirati svoje proizvode
na tržište Novog Grada. U
toku su radovi na uređenju prostora, a otvaranje
tržnice očekuje se početkom oktobra ove godine.
Banova. Radovima koji su
započeti krajem prošle i nastavljeni u ovoj godini izvršeno
je polaganje fekalnog kanala
dužine 340 metara sa priključenjem postojećih objekata na novoizgrađenu mrežu.
Radovi su završeni u julu ove
godine.
POČELA ISPORUKA DONACIJE AUTOBUSA IZ
ISTANBULA
Prošle sedmice u Sarajevo su
stigla prva tri autobusa iz ukupnog kontingenta donacije
30 autobusa Grada Istanbula Kantonu Sarajevo. Na ovaj
način Istanbulsko preduzeće
za javni saobraćaj (IETT)
počelo je sa isporukom Javnom komunalnom preduzeću
– Gradski saobraćaj Sarajevo
(GRAS) doniranih autobusa.
- Donacija 30 autobusa iz Istanbulskog preduzeća za javni
saobraćaj - IETT-a Sarajevskom GRAS-u dolazi u pravo
vrijeme. Ovom donacijom bit
će riješen problem zamjene
dotrajalih autobusa, čime će
kvalitet usluge javnog prijevoza u Kantnonu Sarajevo
biti znatno poboljšan. Ovom
prilikom bih se u ime građana Kantona Sarajevo zahvalio
našim prijateljima u Republici
Turskoj, predstavnicima Grada Istanbula i donatorima iz
IETT-a, na donaciji koju nam
upućuju, riječi su Muhameda
Kozadre v.d. premijera Vlade
Kantona Sarajevo.
Ideja za donaciju autobusa potekla je iz Fondacije BIGMEV,
koja je prethodno organizirala
odlazak pedstavnika GRAS-a
u Istanbul, i koja prati realizaciju donacije do njenog uspješnog okončanja.
- Na licu mjesta u Istanbulu
smo se uvjerili u kvalitet autobusa i tehničku ispravnost. Bitno je istaći da IETT doprema
autobuse koji su u potpunosti
prilagođeni standardima javnog gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo, tako da će se svi
autobusi moći staviti odmah u
funkciju, ističe Avdo Vatrić direktor GRAS-a.
Dopremanje svih autobusa iz
kontingenta donacije očekuje
se u idućih nekoliko sedmica.
EDUKATIVNA TRIBINA U NOVOM SARAJEVU
U prostorijama MZ Pofalići II
/Gornji Pofalići prošle sedmice
održana je edukativna tribina Općinskog odbora Stranke
demokratske akcije Novo Sarajevo. Prisutnima su se obratili
dr. Denis Zvizdić, zastupnik u
Parlamentu FBiH i predsjednik
Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, Nedžad Koldžo načelnik Općine Novo Sarajevo i
predsjednik OO SDA Novo Sarajevo, Mehemed Cero, predsjednik Općinskog izbornog
štaba SDA i vijećnik u Općini
Novo Sarajevo, te Jusuf Lošić
vijećnik Gradskog vijeća Grada
Sarajeva.
Dr. Zvizdić se osvrnuo na planove i ciljeve SDA, a koje ova
stranaka planira ostvariti sa
dovoljnim brojem zastupnika u Kantonalnoj vladi, ali i
na značaj da SDA ima svoje
zastupnike i u entitetskim i
državnim parlamentima. Naveo je i da kod izbora bošnjačkog člana Predsjedništva BiH
nema kompromisa i da je tu
odluka sasvim jasna.
- SDA će učiniti sve da se
postigne zacrtani cilj da svaka
porodica u Kantonu Sarajevo
ima najmanje jednog zaposlenog. A kada je bila jaka SDA bilo
je jako i Sarajevo i BiH. U peri-
odu 2002.-2006. kada sam bio
premijer, realizovali smo 1500
projekata koje možete imenovati i dodirnuti. Stoga nam je
sada više nego ikada potreban
kapacitet da budemo istinski
lideri, kazao je Zvizdić.
Dokaz snage SDA su upravo
njeni načelnici – njih 38 u BiH,
pa se tako i načelnik Koldžo
pozvao na projekte koji su
urađeni za vrijeme njegovog
mandata, te podsjetio da su ostvarili obećanje da će raditi u
saradnji sa građanima, baš kao
i u prethodnom mandatu.
- Rad na projektima i poboljšanju uslova nije lahak, ali
bi bio još teži da se nemamo
kome obratiti u višim nivoima
vlasti, stoga je važnost pobjede
SDA utoliko veća kako bismo
imali direktnu komunikaciju,
pogotovo u Kantonu Sarajevo,
riječi su načelnika Koldže.
Tribini su prisustvovali i Kemal
Ademović dopredsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo,
Elmedin Konaković zastupnik
u Skupštini Kantona Sarajevo,
Semiha Borovac državna koordinatorica za reformu javne
uprave, Ivica Šarić ministar
kulture i sporta u Vladi Kantona Sarajevo, i mnogi drugi.
20 PROJEKATA
ZA JAKO SARAJEVO
1.
Svaka porodica sa minimalno jednim zaposlenim i naknade majkama za svako
novorođeno dijete
2.
Projekat „Nova Ilidža“ - novi grad za 40.000 stanovnika
3.
Sportsko-rekreacioni centar, kasarna “Safet Zajko” - Novi Grad Sarajevo
4.
Izgradnja poslovno-industrijskih zona na Ilidži, u Novom Gradu, Vogošći,
Hadžićima i Ilijašu
5.
Nastavak projekta „Sarajevo Resort“ – Hadžići
6.
Kongresni centar – Novi Grad Sarajevo
7.
Izgradnja mini hidrocentrala – Ilijaš
8.
Sarajevo “zeleni grad” - izgradnja biciklističke staze Skenderija-Ilidža - -Hrasnica i mreže novih zelenih površina i selektivno prikupljanje otpada
9.
Trolejbuska linija do Vogošće i tramvajska do Hrasnice
10.
Izgradnja južne longitudinale od “O” do IV transverzale
11.
Izgradnja “A” transverzale na dionici Aerodrom-Dobrinja-Mojmilo
12.
Izgradnja IX transverzale od ulice Džemala Bijedića do ulice Smaje Šikala
13.
Izgradnja sjeverne longitudinale od III do IV transverzale (od “Merkatora” do
Dolac Malte)
14.
Osposobljavanje jednog stadiona u Sarajevu za nastupe fudbalske reprezentacije BiH
15.
Izgradnja nove ski žičare na Bjelašnici
16.
Proširenje postojećih i izgradnja novih centara za zdravo starenje u svim
općinama Kantona Sarajevo
17.
Izgradnja stanova za mlade pod povoljnim uvjetima
18.
Izgradnja najmanje jednog sportskog i dječijeg igrališta u svakoj mjesnoj zajednici u Kantonu Sarajevo
19.
Policajac u zajednici – kvartu
20.
Rekonstrukcija vodovodne mreže i ukidanje redukcija vode
U JEDINSTVU JE SNAGA!
Download

za jako sarajevo - Stranka Demokratske Akcije