Implantati i instrumenti za osteosintezu
šrafovi,
igle i
klinovi
NARCISSUS
Z a Vaš lakši
i l epši život
veštačke proteze kuka
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
1
veštačke
proteze
kuka
veštačke
proteze
kuka
2
parcijalna proteza kuka “ Austin Moore”
3
totalna proteza kuka (cementna)
Kataloški broj
Veličina tela - broj
Dužina tela
Debljina
Konus
Kataloški broj
Glava (mm)
Dužina vrata (mm)
Parcijalnim protezama kuka za-
TCPT1
1
141 mm
10.5 mm
12/14 ili 14/16
AM 42
42
34
menjuje se glava i vrat butne
TCPT2
2
145 mm
11.5 mm
12/14 ili 14/16
AM 43
43
34
kosti bez zamene acetabulu-
TCPT3
3
157 mm
12 mm
12/14 ili 14/16
AM 44
44
34
ma. Ove proteze je u primenu
TCPT4
4
168 mm
13 mm
12/14 ili 14/16
AM 45
45
34
uveo amerikanac Austin Moore
TCPT5
5
178 mm
14 mm
12/14 ili 14/16
AM 46
46
34
1939. godine i još uvek su u
AM 47
47
34
upotrebi jer je operacija jed-
AM 48
48
34
nostavnija, kraće traje u odno-
AM 49
49
34
AM 50
50
34
su na totalne endoproteze, a
AM 51
51
34
AM 52
52
34
AM 53
53
34
AM 54
54
34
AM 55
55
34
Totalna proteza kuka proizvođača Narcissus
AM 56
56
34
d.o.o. Ada dizajnirana je tako da njena konfig-
telo totalne proteze kuka
postoji i materijalna kompo-
A-71
nenta. U principu se primenjuju kod osoba preko 65 godina.
uracija izborom odgovarajuće dimenzije proteze optimalno odgovara morfološkim karakteristikama gornjeg okrajka butne kosti i acetabuluma. Glava proteze je prečnika 32mm
uz 4 različite dužine vrata. Kvalitet glave proteze odgovara konveksitetu-konusu vratnog
dela sistema proteze, na koju se glava postavlja. Acetabularni deo proteze izrađen je sa
A-70
unificiranim kvalitetom i različitim spoljnim
poluprečnikom. Oblikom je proteza potpuno
prilagođena morfološkim karakteristikama
gornjeg okrajka butne kosti i acetabuluma
karlične kosti. Pored prilagođenog oblika
proteze se izrađuju u veoma širokom dijapazonu potrebnih dimenzija acetabularne
komponente, poprečnih preseka tela proteze
i tri dužine vrata.
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
veštačke
proteze
kuka
veštačke
proteze
kuka
2
parcijalna proteza kuka “ Austin Moore”
3
totalna proteza kuka (cementna)
Kataloški broj
Veličina tela - broj
Dužina tela
Debljina
Konus
Kataloški broj
Glava (mm)
Dužina vrata (mm)
Parcijalnim protezama kuka za-
TCPT1
1
141 mm
10.5 mm
12/14 ili 14/16
AM 42
42
34
menjuje se glava i vrat butne
TCPT2
2
145 mm
11.5 mm
12/14 ili 14/16
AM 43
43
34
kosti bez zamene acetabulu-
TCPT3
3
157 mm
12 mm
12/14 ili 14/16
AM 44
44
34
ma. Ove proteze je u primenu
TCPT4
4
168 mm
13 mm
12/14 ili 14/16
AM 45
45
34
uveo amerikanac Austin Moore
TCPT5
5
178 mm
14 mm
12/14 ili 14/16
AM 46
46
34
1939. godine i još uvek su u
AM 47
47
34
upotrebi jer je operacija jed-
AM 48
48
34
nostavnija, kraće traje u odno-
AM 49
49
34
AM 50
50
34
su na totalne endoproteze, a
AM 51
51
34
AM 52
52
34
AM 53
53
34
AM 54
54
34
AM 55
55
34
Totalna proteza kuka proizvođača Narcissus
AM 56
56
34
d.o.o. Ada dizajnirana je tako da njena konfig-
telo totalne proteze kuka
postoji i materijalna kompo-
A-71
nenta. U principu se primenjuju kod osoba preko 65 godina.
uracija izborom odgovarajuće dimenzije proteze optimalno odgovara morfološkim karakteristikama gornjeg okrajka butne kosti i acetabuluma. Glava proteze je prečnika 32mm
uz 4 različite dužine vrata. Kvalitet glave proteze odgovara konveksitetu-konusu vratnog
dela sistema proteze, na koju se glava postavlja. Acetabularni deo proteze izrađen je sa
A-70
unificiranim kvalitetom i različitim spoljnim
poluprečnikom. Oblikom je proteza potpuno
prilagođena morfološkim karakteristikama
gornjeg okrajka butne kosti i acetabuluma
karlične kosti. Pored prilagođenog oblika
proteze se izrađuju u veoma širokom dijapazonu potrebnih dimenzija acetabularne
komponente, poprečnih preseka tela proteze
i tri dužine vrata.
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
veštačke
proteze
kuka
totalna proteza kuka cementna
Kataloški broj
Veličina
Prečnik
TCP 32GS
kratka
32 mm
TCP 32GM
srednja
32 mm
TCP 32GL
duga
32 mm
TCP 32GXL
ekstra duga
32 mm
veštačke
proteze
kuka
4
totalna proteza kuka cementna
acetabulum totalne proteze kuka
za glave Ø32 i Ø28
Kataloški broj
Veličina
Prečnik
TCP 28GS
kratka
28 mm
TCP 28GM
srednja
28 mm
TCP 28GL
duga
28 mm
TCP 28GXL
ekstra duga
28 mm
glava totalne proteze kuka
A-75
A-72
A-74
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
Kataloški broj
Veličina (mm) - broj
TPAC 46
46
TPAC 48
48
TPAC 50
50
TPAC 52
52
TPAC 54
54
TPAC 56
56
TPAC 58
58
TPAC 60
60
TPAC 62
62
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
5
veštačke
proteze
kuka
totalna proteza kuka cementna
Kataloški broj
Veličina
Prečnik
TCP 32GS
kratka
32 mm
TCP 32GM
srednja
32 mm
TCP 32GL
duga
32 mm
TCP 32GXL
ekstra duga
32 mm
veštačke
proteze
kuka
4
totalna proteza kuka cementna
acetabulum totalne proteze kuka
za glave Ø32 i Ø28
Kataloški broj
Veličina
Prečnik
TCP 28GS
kratka
28 mm
TCP 28GM
srednja
28 mm
TCP 28GL
duga
28 mm
TCP 28GXL
ekstra duga
28 mm
glava totalne proteze kuka
A-75
A-72
A-74
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
NARCISSUS
Implantati i instrumenti za osteosintezu
Kataloški broj
Veličina (mm) - broj
TPAC 46
46
TPAC 48
48
TPAC 50
50
TPAC 52
52
TPAC 54
54
TPAC 56
56
TPAC 58
58
TPAC 60
60
TPAC 62
62
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
5
veštačke
proteze
kuka
veštačke
proteze
kuka
6
parcijalna proteza kuka sa izmenjivom glavom
parcijalna proteza kuka sa izmenjivom glavom
Kataloški broj
Veličina (mm) - broj
Konus
Kataloški broj
Veličina tela - broj
Dužina tela
Debljina
Konus
IG 42
42
12/14 ili 14/16
TCPT1
1
141 mm
10.5 mm
12/14 ili 14/16
IG 44
44
12/14 ili 14/16
TCPT2
2
145 mm
11.5 mm
12/14 ili 14/16
IG 46
46
12/14 ili 14/16
TCPT3
3
157 mm
12 mm
12/14 ili 14/16
IG 48
48
12/14 ili 14/16
TCPT4
4
168 mm
13 mm
12/14 ili 14/16
IG 50
50
12/14 ili 14/16
TCPT5
5
178 mm
14 mm
12/14 ili 14/16
IG 52
52
12/14 ili 14/16
IG 54
54
12/14 ili 14/16
IG 56
56
12/14 ili 14/16
telo parcijalne proteze kuka
sa izmenjivom glavom
A-71
NARCISSUS
izmenjiva glava
A-77
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
Implantati i instrumenti za osteosintezu
7
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
veštačke
proteze
kuka
veštačke
proteze
kuka
6
parcijalna proteza kuka sa izmenjivom glavom
parcijalna proteza kuka sa izmenjivom glavom
Kataloški broj
Veličina (mm) - broj
Konus
Kataloški broj
Veličina tela - broj
Dužina tela
Debljina
Konus
IG 42
42
12/14 ili 14/16
TCPT1
1
141 mm
10.5 mm
12/14 ili 14/16
IG 44
44
12/14 ili 14/16
TCPT2
2
145 mm
11.5 mm
12/14 ili 14/16
IG 46
46
12/14 ili 14/16
TCPT3
3
157 mm
12 mm
12/14 ili 14/16
IG 48
48
12/14 ili 14/16
TCPT4
4
168 mm
13 mm
12/14 ili 14/16
IG 50
50
12/14 ili 14/16
TCPT5
5
178 mm
14 mm
12/14 ili 14/16
IG 52
52
12/14 ili 14/16
IG 54
54
12/14 ili 14/16
IG 56
56
12/14 ili 14/16
telo parcijalne proteze kuka
sa izmenjivom glavom
A-71
NARCISSUS
izmenjiva glava
A-77
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
Implantati i instrumenti za osteosintezu
7
NAPOMENA: Pored dimenzija navedenih u tabelama, mogu se izrađivati i po posebnim zahtevima
Poruka našim klijentima
Preduzeće na severu Vojvodine, na obali Tise. Malo preduzeće koje Vam može pomoći ukoliko
imate tegoba u kojima su ortopedske intervencije neophodne. Unazad 10 godina bavimo se
proizvodnjom veštačkih implantata namenjenih sanaciji preloma kostiju i zglobova - prvenstveno
zgloba kuka. Naši proizvodi pomagali su mnogim ljudima širom Srbije i Crne Gore, kao i ljudima u
zemljama okruženja. Proizvodni program, koji možete pogledati u okviru glavnog naslova, možete
nabaviti i u maloprodaji,pored asortimana humanih lekova, dečije hrane i opreme, dijetetskih proizvoda i kozmetike, u okviru naše apoteke koja je sastavni deo preduzeća. Pozovite nas i uveriće te se
da sa Narcissus-om iz Ade, dobijate pouzdanog partnera dostupnog 24 èasa, sedam dana u nedelji.
NARCISSUS d o o
24430 Ada, Srbija
Vuka K aradžića 24
tel: 024 852 359
fax: 024 854 817
tel/fax: 024 852 158
www.narcissus.co.yu
[email protected]
Download

Za Vaš lakši i lepši život - Implantati i instrumenti za osteosintezu