T
ISSN 0000-0000
Godina 1, br. 1, april 2014. godine
Valentin Incko u Travniku
Posjeta delegacije FON-a
Praksa studenata na UKC Tuzla
Program «Mladi bankar»
Završeno takmičenje BBICC
Promocija
Upis na magistarski
Zašto upisati
magistarski
studij
Microsoft Network 3 konferencija
Održana PRESS
konferencija
Nova knjiga
našeg profesora
Darka Tipurića izašla
u uglednom svjetskom
nakladniku Pearson
Završena akcija
za SOS selo
Telefon:
Fax:
Mob.:
E-mail:
Univerzitet/Sveučilište Vitez
Školska 23, 72270 Travnik
+387 (0) 30 509 754
+387 (0) 30 509 758
+387 (0) 61 792 779
[email protected]
Izdavač: Univerzitet/Sveučilište Vitez i
Asocijacija za informacione tehnologije @zIT
Sadržaj
Posjeta Ministra obrazovanja, nauke, kulture i
sporta
Visoki predstavnik Valentin Inzko u Travniku
Posjeta delegacije FON-a
Praksa studenata na UKC Tuzla
Završeno Takmičenje BBICC
Promocija knjiga
Gostovanje SINE QUA NON
Zašto upisati magistarski studij
Net Work 3
Informacija o uslovima studiranja stranaca u
Rusiji
3
3
4
4
5
7
8
9
12
Federalno takmičenje iz informatike
13
15
16
17
Delegacija Univerziteta u Bihaću u posjeti
našem Univerzitetu
18
Coporate Governance in Dubrovnik 2013
Takmičenje iz retorike
Sporazum BPK
Otvoren konkurs za dodjelu stipendija
Njemačke privrede dr Zoran Dindić
Sastanak u Federalnom Ministarstvu
obrazovanja
Mala škola poduzetništva
Sa predavanja doc. dr Lepušića
UNVI Web20
CARNet CUC 2013 konferencija
Prezentacija BH Telecom
Sveučilište organizira završno takmičenje
Male škole poduzetništva
Mala škola poduzetništva na našem
univerzitetu
Mala škola poduzetništva - završeno
QSS ITSM MASTERS 2013 konferencija
Gostovanje prof. Dr. Seada Avdić
Eummas 2014
IMPRESSIUM
Gl.i odgovorni urednik doc.dr Hadžib Salkić
Urednici Mr. Senad Tatarević
Siniša Dukić, dipl.oec
Tehnički urednik Mirsada Fuško
Najveće CASE STUDY takmičenje u
Hrvatskoj
CASE STUDY-Takmičenje u rješavanju
Takmičenje srednjih medicinskih škola
Svečana promocija 34 profesora iz
inostranstva
Sajam u Sarajevu
18
20
20
20
21
Naslovnica Almira Salkić, dipl.men. IT
Redakcijski kolegij Mr.sc Senad Tatarević
Siniša Dukić, dipl.oec
Amra Kraksner, dipl.ing.
Mahir Zajmović,dipl.ing.
Mr.sc Darijan Soldo
Nermina Konjalić, dipl.men IT
Almira Salkić, dipl.men. IT
doc.dr Hadžib Salkić
doc.dr Edin Arnaut
doc.dr Ramiz Kikanović
Elveldina Tatarević, pom.rektora
Samir Ščetić
Dinka Šakić
Senida Kakeš
Sastanak predstavnika Vlade BKP i
Univerizeta «Vietz» iz Travnika
Gostovanje profeorice Vesne Damjanović
Prijem u uredu premijera SBK
Svečani Čas 2013-3014
InfoTech 2013
Stipendije Mummert fondacije
21
21
22
23
25
26
Ceo winter 2013 alert
Posjeta profesorice sa univerziteta Viktor
Fankl
Svjetski dan volontera
Predstavnici Microsoft-a posjetili naš
univerzitet
Akcija volontera studenata Fakulteta
Zdravstvene njege
Promovisano 140 diplomanata i 13
magistranata
Unapređenje životnih i prehrambenih navika
SBK
Prezentacija programa stipendiranja sva tri
ciklusa školovanja u Americi
Posjeta FIS-u
26
27
29
29
30
31
31
32
32
33
34
35
36
36
37
38
38
39
40
Klub mladih poduzetnika
Održana radionica
Međunarodno takmišenje u rješavanju Case
study, Portorož, Slovenija
Stručna praksa u Njemačkoj
Ugovor o saradnj
Javni poziv za dostavljanje prijava za
usavršavanje članova nadzornih odbora
Stručna praksa u Njemačkoj
Posljednji pozdrav
Program stipendiranja Europskog Foruma
Alpbach 2014
Praksa u Njemačkoj II
Održana PRESS konferencija
Upravljanje intelektualnim kapitalom u
kompanijama - Promocija knjige
Primjena IT-a u obrazovanju
Nova knjiga našeg profesora Darka Tipurića
izišla u uglednom svjetskom nakladniku
Završena akcija za SOS selo
Sporazum o suradnji
Projekt «Mladi Travniku»
Case study, takmičenje Kranj/Portorož
Okrugli stol
41
42
Akcija dobrovoljnih davalaca krvi
Priznate diplome
Interaktivna radionica
44
45
Pokažimo znanje
46
47
47
48
48
48
48
48
49
49
50
51
53
55
56
57
57
58
59
60
61
61
62
Posjeta delegacije FON-a
Posjeta Ministra obrazovanja,
nauke, kulture i sporta
D
elegacija FON-a ( Fakultet organizacionih nauka
Beograd) je bila u posjeti našem Univerzitetuu subotu
02.07.2011 i nedjelju 03.07.2011. Razgovarano je o
suradnji dva partnera oko aktivnosti u narednoj akademskoj
godini.
U ponedjeljak 06.06.2011. godine u posjeti našem Univerzitetu bio je Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB,
gospodin Senad Selimović. Gospodin Selimović je obavio razogovor sa Rektorom našeg Univerziteta prof. dr Nikolom Grabovac, i
Izvršnim menadžerom Mr. Senadom Tatarević, i tom prilikom Ministru su uručeni prigodni pokloni.
Visoki predstavnik
Valentin Inzko u Travniku
MLADI TREBAJU IZAĆI NA IZBORE
Govoreći na javnoj tribina «Izbori 2010 - mladi
biraju svoju buudućnost» koju je organiziralo
Društvo za unapređenje gradskog partnerstva
Lajpcig - Travnik, visoki predstavnik u Bosni i
Hercegovni Valentin INCKO kazao je da je
situacija za mlade ljude u BiH turobna i ide
nagore.
Mladim ljudima koji su prisustvovali javnoj
tribini na Univerzitetu «Vitez» u Travniku, Incko
je preporučio da budu aktivniji i da izašu na
izbore jer su izbori prilika!
-Prema našim saznanjima, mladi ne ćele da izašu
na izbore. Oni su malo frustrirani politikom, ali
mislim da je to pogrešna reakcija, pogotovo jer
imamo jednu generaciju mladih ljudi koji će prvi
out glasati i koji se ne sječaju rata. Želim im
poručiti da uzmu sudbinu u svoje ruke, da biraju
više žena, da biraju više ljudi koji imaju dobre
ideje, Kako sam ja i specijalni predstavnik, želim
poručiti da biraju ljude s evropskom
orijentacijom., -kazao je Incko.
Praksa studenata
na UKC Tuzla
Nedavno sklopljen ugovor Univerziteta u Vitezu i UKC Tuzla je starosnih dobi, uključujući i hospice, koji je jedini hospice u BiH.
danas po prvi put korišten.
Studenti, zajedno sa Višom Asistenticom Anesom Zaimović
Studentima treće godine fizioterapije je omogućena prilika za Moyer, su impresionirani gostoprimstvom, organizacijom i
stručnu praksu, gdje će studenti moći primijeniti stečena znanjem koje se osjeti u svim sferama UKC Tuzle. Radujemo se
teoretska znanja sa pacijentima u ovoj ustanovi. Prva grupa od budućoj saradnji i zahvaljujemo Prof. Dr. Suadi Kapidžić
pet studenata je srdačno primljena od strane Glavne sestre UKC Duraković, Prof. Ramizu Kikanoviću, kao i upravi Univerziteta,
Tuzla, Safije Kalajlić i Glavne sestre Klinike za Fizikalnu koji razumiju potrebe zdravstvenih radnika i fizioterapeuta i koji
Medicinu i Rehabilitaciju Subhije Glinac.
omogućavaju ovako bitnu saradnju i učenje za naše studente i
buduće fizioterapeute.
Nakon upoznavanja sa zgradom gdje će naši studenti boraviti
sljedećih 5 dana, studentima se pridružio i Drago Mastaović viši i
odgovorni fizioterapeut, koji je organizovao mnogobrojne prilke
uključivanja u rad fizioterapeuta za naše studente u ovoj
ustanovi. Adi Begović, diplomirani fizioterapeut, je proveo
cijeli dan sa našim studentima, koji su odmah imali priliku da
počnu vježbati neke od stečenih znanaja, a pred njima je ostatak
sedmice, gdje će se upoznati sa pacijentima raznih dijagnoza i
3
4
Završeno
takmičenje
Završeno svjetsko prvenstvo
u rješavanju studija slučaja BBICC 2013 u Beogradu.
ju
vo u rješavan
tsko prvenst
je
sv
o
n
re
o
svjetskih
svečano zatv
07.04.2013
12 najboljih
je
o
il
u
p
d
tu
ra
g
as
n
eo
UB
ool,
na kojem je
Business Sch
ase Study)
en
(C
ag
h
ja
en
ča
p
u
o
C
sl
;
studija
Novi Zeland
a; Nanyang
University,
d
n
la
ck
u
ersity, Kanad
A
:
iv
n
ta
U
te
l
zi
il
er
iv
cG
un
M
ingapur;
sity, SAD;
Singapore, S
own Univer
f
et
o
rg
ty
eo
si
G
er
iv
a;
n
Dansk
t
r; National U
; Univerzite
sity, Singapu
er
iv
n
U
sity, Tajland
al
er
ic
iv
g
n
lo
U
o
n
at
h
as
ec
T
m
anada; Tham
iversity of
niversity, K
tanija i Un
U
ri
B
r
se
a
ra
ik
F
el
n
V
Simo
Manchester,
avnik
iversity of
jedini predst
n
U
ao
k
a;
ij
ez
it
rb
S
V
t
te
Beograd,
šte/Univerzi
D i Sveučili
A
S
,
ia
rn
o
if
Southern Cal
apore,
e.
ersity of Sing
in
iv
v
n
o
U
g
al
ce
n
er
io
H
at
Bosne i
eg je ponio N
dok je treće
titulu najbolj
ju
en
ič
m
k
ty, Tajland,
ta
si
er
m
o
iv
n
n
al
U
n
t
fi
sa
Na
ojio Thamm
anada.
couver C
mjesto je osv
n
a
o
g
V
ru
,
d
y
t
r,
i
u
s
r
Singap
ser Unive
sve učesnike
imon Fra
S
o
l
a
p
o iznenadio
i
tn
r
p
ja
ri
p
o
t
o
s
e
eg
j
n
m
više
reference
ez, Vitez je
aju izuzetne
im
iverzitet Vit
i
n
U
a,
e/
in
d
št
o
li
g
či
Sveu
e već desetak
odnoh
kmičenja bav
enja iz preth
ta
ič
m
m
o
k
ta
id
v
sa
)
im
n
koji se ov
dy competitio
zentovali
ja (Case Stu
ča
u
sl
a
ij
lji način repre
d
o
u
b
st
aj
n
ju
a
an
n
av
či
je
u rješ
smislu te ri
erziteta
ti su u punom
ajboljih Univ
en
n
d
g
u
st
ru
i
k
u
aš
i
N
šl
u
perioda.
u i zvanično
i Hercegovin
u
sn
o
B
i
t
te
naš Univerzi
ičenja.
vrstom takm
m
o
v
o
e
av
b
koji se
Tim koji je predstavljao
Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Vitez:
- Vedran Izić - team leader
- Dinka Šakić
- Azra Adilović
- Mustafa Ehlizevak
Assistant/asistent: Armen Tatarević
Adviser/mentor ekipe: Doc. dr. Edin Arnaut
5
6
U sarajevskom Hotelu “Evropa”
izvješćivanje, revizija i analiza"
intelektualcima i onima koji će to tek
dana 06.03.2013. je održana
autora Bože Vukoja i Bojane Katić.
postati. Osim toga i menadžerima,
promocija novog izdanja knjiga, čiji
Stefan Feller posjetio naš Univerzitet
poduzetnicima, ekonomskim
su autori predavači Univerziteta
Uz kratak osvrt na svaku knjigu,
stručnjacima, institucijama,
Vitez. Predstavljene četiri nove
naglašeno je da se radi o knjigama
naučnicima i javnosti", istakao je
knjige za studente ekonomskih
koje se koriste u radu i učenju sa
Rektor Univerziteta Vitez prof. dr.
fakulteta. Predstavljena su četiri
studentima Univerziteta Vitez.
Nikola Grabovac.
djela: "Marketing lokacija" autora
Philip Kotlera, "Pisana djela sa
"Knjige koje danas promoviramo
poslijediplomskim doktorskim
rezultat su višegodišnjeg
studijama" autora Ratka Zelenike,
naučnoistraživačkog rada naših
Dana 26.01.2011. godine, naš Univerzitet je
"Kvantitativni aspekt ekonomije i
profesora, a namijenjene su primarno
posjetio Stefan Feller, šef EUPM za Bosnu i
biznisa" autora Miodraga Jovičevića
studentima ekonomskih fakulteta, ali
Hercegovinu, i pri tome održao predavanje.
i Saše Vujića, te "Korporativno
mogu biti dobar alat svim
Stefan Feller je održao predavanje na temu
"Korupcije".
PROMOCIJA
a
g
i
j
n
k
Gostovanje
SINE QUA NON
Amelom Hadrović-Hasanefendić.
NON na temu Pravo intelektualnog
Kako je ova materija interesantna i
vlasništva Fakultet pravnih nauka
potrebna svima, a ne samo studentima
Svi zainteresovani su dobrodošli u
Sveučilišta/Univerziteta”Vitez” će
Pravnog fakulteta, pozivamo sve
prostorije Sveučilišta / Univerziteta
dana 30.03.2013 (nedjelja) u 10:30
zainteresovane studente, ali i širu
Vitez u Travniku.
sati organizovati predavanje na temu
društvenu javnost sa SBK-a da
“Prava intelektualnog vlasništva sa
prisustvuje veoma interesantnom
praktičnim primjerima”,
predavanju za sve, a posebno za
prevashodno značaja i zaštite
naučne radnike, autore knjiga i
autorskih i srodnih prava koja se
umjetnike!
izučavaju u predmetu Pravo
7
Sveučilišta / Univerziteta VITEZ.
Gost predavač agencija SINE QUA
intelektualnog vlasništva. Gost
Najavljujemo potpisivanje
predavač je agencija SINE QUA
sporazuma između agencije "Sine
NON, na čelu sa direktoricom
Qua Non" i Fakulteta pravnih nauka
8
Upis na magistarski
ZAŠTO UPISATI
MAGISTARSKI STUDIJ
?
Kvalitet ovog studija garantuju
Poštovane kolege,
profesori kao što su :
Vi ste stekli osnovnu diplomu u visokom
obrazovanju, bilo da ste završili prvi ciklus (tri ili
akademik prof.dr. BORIS TIHI,
četiri godine studiranja) po Bolonjskim
akademik prof.dr. ZORAN AVRAMOVIĆ,
principima ili ste u ranijem periodu završili
akademik prof.dr. DUŠAN STARČEVIĆ,
četvorogodišnji studij. Međutim, potreban vam je
prof.dr. HASAN MURATOVIĆ,
veći obim obrazovanja od osnovne diplome
prof.dr. DRAGOLJUB STOJANOV,
fakulteta. Za to je predviđen II ciklus studiranja –
prof.dr. KADRIJA HODžIĆ,
magistarski studij po Bolonjskim principima.
prof.dr. IZUDIN KEŠETOVIĆ,
prof.dr. RATKO ZELENIKA,
Upisati magistarski studij je normalan i logičan
prof.dr. MILOŠ TRIFKOVIĆ,
slijed u vašem stručnom i akademskom
prof.dr. ĆAZIM SADIKOVIĆ,
obrazovanju. Završetkom magistarskog studija ne
prof.dr. LAZO ROLJIĆ,
samo da dobijate diplomu magistra, nego stječete
prof.dr. VINKO KANDŽIJA,
znanje i kompetencije za uspješan rad i
prof.dr. NIKOLA GRABOVAC,
rukovođenje u vašem pozivu. Pored toga, vi
prof.dr. MILENKO DOSTIĆ ,
stvarate predispoziciju da nastavite
prof.dr. VIDOJE VUJIĆ,
akademsko obrazovanje i upišete III
prof.dr. JUSUF KUMALIĆ,
ciklus studiranja – doktorski studij po Bolonjskim principima.
prof. dr. MIODRAG SIMOVIĆ,
prof. dr. RATKO JURIČIĆ,
Magistarskim studijem proširujete svoje znanje iz oblasti naučnog istraživanja,
prof. dr. EŠREF BEŠIREVIĆ,
prikupljanja podataka i izrada kvantitativnih i kvalitativnih analiza kao i sposobnost
doc. dr. SEAD KARAKAŠ,
rješavanja problema i ali i rukovođenja organizacijom i timom.
prof.dr. ELVEDINA KAPIĆ,
Nastavni planovi i programi su usklađeni sa suvremenom praksom vodećih evropskih i
doc. dr. JASMINA GUTIĆ,
američkih univerziteta pri čemu se za učenje koristi vrhunska svjetska literatura.
te još više od dvadeset
Da biste imali uspješne magistarske studije, pored nastavnih planova i literature
poznatih i priznatih profesora.
neophodno je imati i vrhunske profesore, a naše Sveučilište / Univerzitet vam ih
osigurava.
Na Sveučilištu / Univerzitetu „VITEZ“ možete upisati magistarski
studij na četiri fakulteta sa osamnaest smjerova:
1. Fakultet poslovne ekonomije (osam smjerova)
2. Fakultet pravnih nauka (tri smjera)
3. Fakultet poslovne informatike (dva smjera)
4. Fakultet zdravstvene njege (pet smjerova)
9
10
Upis na magistarski
ZAŠTO UPISATI
MAGISTARSKI STUDIJ
?
Nastava se po pravilu organizira
subotom tako da joj mogu
prisustvovati i zaposlene osobe.
Magistarski studij na Univerzitetu je
efikasan, individualan i kredibilan,
dizajniran po mjeri magistarskog
kandidata, a izvodi se sistemom
ličnog mentorstva, vođenjem
instruktivne i konsultativne nastave i
vježbi. Osnovni cilj studija jeste da
kandidat stekne duboka i
specijalistička znanja iz užeg
područja u kojem kandidat priprema
magistarski rad, te da stekne
potrebno znanje korištenja naučnih
metoda i istraživačkih tehnika u
užem području istraživanja, kako bi
se osposobio da kreativno rješava
kompleksne probleme iz svoje
prakse, odnosno kako bi se
osposobio za daljnji naučnoistraživački rad. Nadam se da ćete
prihvatiti naš poziv da upišete
magistarski studij na našem
Sveučilištu/Univerzitetu, jer ćete
time sebi osigurati napredovanje u
poslu, a time i bolji i kvalitetniji
život.
Na Sveučilištu / Univerzitetu
“VITEZ” možete naći za svaki
fakultet i smjer:
Strudenti koji su završili četri godine
fakulteta mogu upisati direktno drugu
godinu magistarskog studija uz
plaćanje 4.200 KM plus 2.000 KM za
mentorstvo i komisije.
Uplata školarine može se izvršiti u
jednokratnom iznosu uz popust od 5%
ili u pet rata bez popusta.
Studentima koji su prvi ciklus studija
završili na našem Sveučilištu /
Univerzitetu „VITEZ“ odobrava se
popust od 10%.
Studentima iz iste obitelji, ukoliko
studira više od jednog člana uže
obitelji odobrava se popust od 10% po
svakom članu uz uvjet da žive u
jednom domaćinstvu.
Talentima koji imaju prosjek ocjena
na prvom ciklusu veći od 9,5 odobrava
se popust od 10%.
Popusti su kumulativni i zbrajaju se
Popusti nevrijede za troškove
U
mentorstva i komisija.
Microsoft-a 03-04.04.2013.god.
ukoliko student ostvaruje pravo po
više osnova.
Banja Vručici kod
Te s l i ć a o d r ž a n a j e
Network 3 konferencija
Tokom dva dana konferencije
Sve kontakte vezano za magistarski
ponuđeno preko 50 kvalitetnih
studij možete vršiti putem:
predavanja renomiranih predavača
b) kompetencije koje magistrant
stiče i
1. Mirsada Salkica;
iz Bosne i Hercegovine i regije,
Tel: +387 (0) 30 509 763
raspoređenih u pet cjelina: Poslovna
c) poslovne koje završeni magistrant
može obavljati.
E-mail:
predavanja (BIZ), predavanja za IT
[email protected]
profesionalce (IT PRO), Predavanja
2. Pomoćnik Rektora za
za programere (DEV), Microsoft
obrazovanje: Tatarević Elveldina;
Community predavanja (MSC) i
a) znanje koje završeni magistrant
dobija
Nadamo se da ćete ukazati
povjerenje našem magistarskom
studiju i upisati se na naše Sveučilište
/ Univerzitet.
Detaljnije informacije o
magistarskom studiju možete naći na
našoj web stranici:
predavanja o korištenju Microsoft
(Visual Studio 2012, Windows Phone
rješenja u edukaciji (EDU).
8, Windows 8, SharePont 2013, CRM,
Fokus konferencije bio je na
Office, Azure, HTML5), teme vezane
prezentaciji novih Microsoft
za poslovanje (upravljanje
proizvoda, rješenja i tehnologija,
projektima, studije slučaja, poslovna
među kojima su teme vezane za
inteligencija) te rješenja koja se
produktivnost (Lync Server 2013,
koriste u edukaciji (MultiPoint
SharePoint Server 2013, Exchange
Server, Live @ Edu / Office 365 for
Server 2013, Dynamics, Office 2013),
Education, itd.).
infrastrukturu i sigurnost (System
Na ovoj konferenciji učešće su uzeli i
Center 2012, Windows Server 2012,
naši profesori i asistenti: doc.dr
Windows Intune), aplikacijsku i
Jasmin Azemović,
desktop platformu (SQL Server 2012,
Salkić i Mahir Zajmović,dipl.ing IT
Windows 8), razvojnu platformu
Tel +387 (0) 30 519 755
E-mail:
[email protected]
1. Magistarski studij i
2. Vodič za buduće studente drugog
ciklusa studiranja- magistarski studij
po Bolonjskom procesu.
Cijena studiranja na magistarskom
studiju za studente koji su završili tri
godine fakultete iznosi:
- prva godina
3.000 KM
- druga godina
3.200 KM
- mentorstvo i komisije
2.000 KM
11
Ukoliko se odlučite da upišete
magistarski studij potrebno je da se
odmah prijavite i upišete radi
ograničenog broja mjesta.
S poštovanjem,
Rektor
12
mr.sc Hadžib
Informacija
o uslovima
studiranja
stranaca
u Rusiji
U
cilju asistencije stranim
zemljama u pripremi
nacionalnih kadrova
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Ruske Federacije svake godine
dodjeljuje ministarstvima
obrazovanja stranih zemalja državne
stipendije za studiranje u Ruskim
federalnim visokoškolskim
ustanovama na stepen bakalavra,
specijalista, magistra, stipendije za
postdiplomske studije (aspirantura,
internatura, ordinatura,
doktorantura) te za dodatno stručno
obrazovanje (stažiranje, stručno
usavršavanje). Nacionalno
Ministarstvo obrazovanja ili
Ambasada Ruske Federacije šalje
preko Ministarstva obrazovanja
Ruske Federacije komplet
dokumenata za svakog kandidata na
razmatranje interresornoj radnoj
grupi, koja donosi konačnu odluku o
prijemu kandidata.
U obavezni komplet ulaze sledeći
dokumenti:
1) preliminarni upitnik kandidata
(Preliminary Application
Formhttp://www.russia.edu.ru/form
a/2012/), koji se popunjava on-line
na zvaničnoj web stranici
Ministarstva obrazovanja Ruske
Federacije www.russia.edu.ru radi
ubrzavanja postupka sa primajućim
visokoškolskim ustanovama (ovaj
upitnik se popunjava samo sa
odobrenjem nacionalnog
Ministarstva obrazovanja ili
Ambasade Ruske Federacije);
2) popunjeni upitnik (Application
Form) sa fotografijom u boji –
obavezno je navesti vrstu studija,
šifru i potpuni naziv studijskog
programa za koji se prijavljuje u
skladu sa listom visokoškolskih ili
postdiplomskih studijskih programa
(upitnik i lista se nalaze na zvaničnoj
veb-stranici Ministarstva
obrazovanja Ruske Federacije
www.russia.edu.ru);
3) kopija strane pasoša sa ličnim
podacima radi izdaje vize (rok
važenja pasoša ne smije biti manji od
18 mjeseci od početka važenja ulazne
studenske vize);
4) kopija izvoda iz matične knjige
rođenih;
5) kopija medicinske potvrde
zvanične zdravstvene ustanove
zemlje o zdravstvenom stanju
kandidata – odsustvu medicinskih
kontraindikacija za studiranje u
Rusiju (spisak kontraindikacija na
ruskom i engleskom jeziku možete
pogledati na zvaničnoj veb-stranici
13
Ministarstva obrazovanja Ruske
Federacije www.russia.edu.ru);
6) kopija potvrde zvanične
zdravstvene ustanove zemlje o
negativnim rezultatima testiranja na
HIV/SIDA;
7) kopija diplome (dokumenta) o
završenoj srednjoj školi/fakultetu sa
listom predmeta i dobijenim
ocjenama;
8) za postdiplomce takođe treba
priložiti kopiju diplome (dokumenta)
o završenom visokom obrazovanju
(na nivou magistra ili specijalista) sa
listom predmeta i dobijenim
ocjenama te listu objavljenih naučnih
radova (ako ih ima) i referat na
ruskom jeziku na temu budućeg
naučnog rada (1-2 stranice za
aspiranturu, internaturu, ordinaturu,
više od 2 stranice – za doktoranturu).
Treba uzeti u obzir, da kandidati za
studiranje na stepen bakalavra ili
specijalista moraju imati završenu
srednju školu (ekvivalentnu ruskoj
op ć eobrazovnoj srednjoj školi).
Kandidati za studiranje na stepen
magistra moraju imati stepen
bakalavra (4 godine studija) ili
specijalista (5 godina studija).
Kandidati za postdiplomski studij
moraju imati stepen specijalista (5
godina studija) ili magistra (2 godine
studija nakon 4 godine studija na
stepen bakalavra). U ordinaturu se
primaju samo maturanti ruskih
visokoškolskih ustanova. Kandidati
za doktoranturu moraju imati stepen,
koji je identičan stepenu kandidata
nauka u Ruskoj Federaciji.
Prednost imaju kandidati, koji
posjeduju najviše ocjene po
predmetima izabrane
specijalizacije.
Kopije svih dokumenata moraju
imati notarialno ovjereni prevod na
ruski jezik.
Navedeni dokumenti moraju stići u
Moskvu prije15. maja svake godine
sa zvaničnim propratnim pismom od
nacionalnog ministarstva ili
Ambasade Ruske Federacije u BiH.
Zbog ovoga je bitno da kandidat
dostavi komplet navedenih
dokumenata u Ambasadu najkasnije
do kraja aprila.
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Ruske Federacije određuje grad i
visokoškolsku ustanovu u kojoj će
kandidat studirati po odabranom
studijskom programu. Školska
godina u Ruskoj Federacije počinje
od 1. septembra.
Za osobe koje ne znaju ruski jezik
organizuje se njegovo učenje na
pripremnom fakultetu koje traje
godinu dana.
Pri dolasku na studije preporučuje se
da student:



ima pasoš, originale
dokumenata o obrazovanju
sa prilozima, originale
medicinskih potvrda te 7
fotografija dimenzija 4x6;
ima odjeću i obuću za sve
sezone;
da posjeduje 250 USD radi
plaćanja troškova dočeka na
aerodromu/železničkoj
stanici i prijevoza do mjesta
studiranja;

da posjeduje 250 USD radi
plaćanja godišnjeg polisa
zdravstvenog osiguranja;

raspolaže finansijskim
sredstvima za boravak u
zemlji.
Ruska strana ne snosi troškove
putovanja kandidata u mjesto
studiranja i njegovog povratka u
domovinu, uključujući povratak po
završetku studija, u slučaju kršenja
zakona Ruske Federacije ili prekida
14
studija uzrokovanog neuspjehom,
pogoršanjem zdravstvenog stanja,
kao i transporta tjela u slučaju smrti.
U skladu sa pravilama ruskog
migracijskog zakonodavstva
kandidat mora doći u Rusiju
najkasnije 20 dana prije prestanka
važenja njegove ulazne studenske
vize.
Ruska strana obezbjeđuje
stranim studentima
-
potpuno besplatan studij;
-
stipendiju predviđenu
zakonom za ruske
studente/postdiplomce;
-
smještaj u studentskom
domu, koji se simbolično
plaća (u iznosu
predviđenom za ruske
studente, a koji zavisi od
fakulteta).
Ruske visokoškolske ustanove ne
preuzimaju obaveze u vezi sa
boravkom u Rusiji članova porodica
stranih studenata.
Za sva pitanja možete kontaktirati
g-đu Annu Ivljevu, telefonski broj
033-668-147, e-mail:
[email protected]
Coporate
Governance
in Dubrovnik
Dubrovnik će u petak 12. travnja
nakratko postati svjetski centar
Korporativnog upravljanja.
Naime, međunarodna konferencija o
korporativnom upravljanju pod
nazivom 1st International OFEL
Conference on Corporate
Governance (Organizational,
Financial, Ethical and Legal Issues
of Corporate Governance) održat će
se 12. travnja 2013. godine (petak)
na Sveučilištu u Dubrovniku.
Suorganizatori te velike
međunarodne konferencije iz
područja korporativnog upravljanja
su Sveučilište u Dubrovniku, SEE
CGAN (akademska mreža iz
područja korporativnog upravljanja
Jugoistočne Europe), CIRU
(Governance Research and
Development Centre) i ESD
(Economic and Social Development
Centre).
Na konferenciji će biti prezentirano
124 znanstvena rada koji su napisali
autori iz čak 33 zemlje. Među
gostima i predavačima bit će neki od
najpoznatijih svjetskih stručnjaka iz
tog područja kao što su profesori
Duke Bristow iz Sjedinjenih
Američkih Država, Gerard
Hodgkinson iz Velike Britanije,
Shann Turnbull iz Australije i Theo
Vermaelen iz Francuske. Osim njih,
na konferenciji će biti veliki broj
znanstvenika i stručnjaka iz područja
korporativnog upravljanja.
Predsjednik programskog odbora
konferencije je profesor Darko
Tipurić.
U sklopu OFEL konferencije održat
će se i radionica o pisanju znanstvenih
članaka (academic workshop) koju
organizira Academy of Management,
a prvenstveno je namijenjena
istraživačima na sveučilištima u
Jugoistočnoj Europi. Naziv radionice
je: Outreach and Integration with in
South East Europe Area. Glavni
urednici iz vodećih znanstvenih
časopisa pomoći će sudionicima s
preporukama kako svoje rezultate
istraživanja pretočiti u članke za
objavljivanje u vodećim svjetskim
znanstvenim časopisima.
15
2013
International OFEL Conference
on
Na ovoj konferenciji
Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Vitez
će predstavljati Doc. dr. Fahrudin
Fehrić i Doc. dr. Jamila Jaganjac sa
radom pod nazivom: IMPROVING
CORPORATE KNOWLEDGE BY
B O A R D E VA L U A T I O N S ,
E D I C A T I O N A N D
DEVELOPMENT.
Izvještaj o održanom takmičenju iz retorike
za učenike srednjih škola na Fakultetu pravnih nauka.
Dana 19.04.2013. godine na Sveučilištu/Univezitetu
„Vitez“ u Travniku održano je prvo po redu
takmičenje iz Retorike za učenike završnih razreda
srednjih škola na Fakultetu pravnih nauka.
Na održanom takmičenju, učešće je uzelo ukupno pet
škola sa područja Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog
kantona i to:
1.
JU Mješovita srednja škola Zenica, Zenica
2.
JU Druga gimnazija Zenica, Zenica
3.
JU Srednja škola "Novi Travnik", Novi Travnik
4. JU Mješovita srednja škola "Gornji Vakuf", Gornji Vakuf
5.
JU Druga gimnazija Zenica, Zenica
iz
TAKMIČENJE retorike
U prvom dijelu takmičenja svih pet
ekipa su učestvovala u po dva meča
pred dva sudska Vijeća u sastavu:
I
1. mr. Emir Sudžuka, predsjednik
2. Nataša Halilović, dipl.iur., član
3. Maja Pločo, dipl.iur., član
II
1 . m r. D r a g a n S o k a n o v i ć ,
predsjednik
2. Elveldina Tatarević, dipl.iur., član
3. Bojana Link, dipl.iur., član
Rezultati kvalifikacionog dijela
takmičenja na temu "U pravnom
sistemu Bosne i Hercegovine
mladima je zagarantovano i
ispoštovanio pravo na obrazovanje i
razvoj ličnosti" su:
I meč / sudsko vijeće I:
1.
JU Mješovita srednja škola
Zenica koji su argumentirali ZA –
ukupno 78,33 boda
2. JU JU Mješovita srednja škola
"Gornji Vakuf", Gornji Vakuf koji su
argumentorali PROTIV – 71,33
boda
I meč / sudsko vijeće I:
1.
JU Druga gimnazija Zenica,
Zenica koji su argumentirali ZA - 69
bodova
2.
JU Tehnička škola Bugojno,
Bugojno koji su argumentorali
PROTIV – 60 bodova
ekipe imale po dva meča na koje su
argumentovale na jednom ZA, a na
drugom PROTIV na zadatu temu, po
broju osvojenih bodova ekipe su
rangirane i izabrana dva finalna tima.
II meč / sudsko vijeće I
1. JU Srednja škola "Novi Travnik",
Novi Travnik koji su argumentirali
ZA – 69 bodova
2.
JU Mješovita srednja škola
Zenica, Zenica koji su argumentirali
PROTIV – 51,66
Prema rezultatima, dva finalana tima
bili su:
1.
JU Druga gimnazija Zenica,
Zenica
2. JU Srednja škola "Novi Travnik",
Novi Travnik
II meč / sudsko vijeće II
1.
JU Mješovita srednja škola
"Gornji Vakuf", Gornji Vakuf koji su
argumentirali ZA – 65 bodova
2.
JU Druga gimnazija Zenica,
Zenica, koji su argumentirali
PROTIV – 69 bodova
Finalni meč pratili su svi učesnici
takmičenja pred sudskim vijećem u
sastavu:
1 . d o c . d r. S a m i r Z u p a r e v i ć ,
predsjednik
2. mr. Dragan Sokanović, član
3. mr. Emir Sudžuka, član
III meč / sudsko vijeće I
1.
JU Tehnička škola Bugojno,
Bugojno koji su argumentirali ZA –
51,3 bodova
2. JU Srednja škola "Novi Travnik",
Novi Travnik koji su argumentirali
PROTIV – 83 boda
Finalisti su debatovali na temu:
"Formalno obrazovanje isključivi je
uslov za razvoj ličnosti mladih u
društvenom okruženju Bosne i
Hercegovine".
Nakon završenog prvog
kvalifikacionog kruga gdje su sve
16
Nakon završenog finalnog meča i
vijećanja sudija, u multimedijalnoj
sali „Zagreb“ upriličeno je svečano
proglešenje pobjednika, a rezltati su
bili slijedeći:
1. I mjesto: JU Druga gimnazija Zenica,
Zenica sa osvojenih 138 boda u
kvakufikacionom dijelu i 71 u finalnom
meču sto je ukupno: 209 bodova
2. II mjesto: JU Srednja škola "Novi
Travnik", Novi Travnik sa osvojenih 142
boda u kvalifikacionom dijelu i 66 u
finalnom meču što je ukupno 208 bodova
3. III mjesto: JU JU Mješovita srednja
škola "Gornji Vakuf", Gornji Vakuf sa
osvojenih 134,5 bodova
4.
JU Mješovita srednja škola Zenica,
Zenica sa osvojenih 130 bodova
5. JU Tehnička škola Bugojno, Bugojno
sa osvojenih 111,5 bodova
Delegacija Univerziteta u Bihaću
u posjeti našem Univerzitetu
U posjeti našem Univerzitetu dana 11.04.2013. godine boravila delegacija Univerziteta u Bihaću
na čelu sa Rektorom Univerziteta u Bihaću prof. dr Refik Šahinović, dekanesom Visoke
zdravstvene škole doc. dr. Dženana Gačo i prorektorom za nastavu dr. Fadil Islamović.
Ispred našeg Univerziteta sastanku su prisustvovali Rektor prof. dr Nikola Grabovac, prorektor
za nastavu prof. dr Kadrija Hodžić, prodekan Fakulteta zdravstvene njege prof. dr Selma
Nakon proglašenja pobjedničkog tima,
izvršeno je i proglešenje najboljeg
debatanta takmičenja. Prema
jednoglasnoj odluci sudija, za najboljeg
debatanta izabran je:
Purić Samir, učenik JU Mješovita srednja
škola Zenica, Zenica
članovi su dobili set od po četiri
Federalno
takmičenje iz
informatike
knjige
Na Federalnom takmičenju koje je održano 17.4.2013.god. u Travniku u
Pobjednicima su uručene prigodne
nagrade:
 Za osvojeno prvo mjesto svi
članovi tima su dobili tablet.
 Za osvojeno drugo mjesto svi
 Za osvojeno treće mjesto svi
članovi tima dobili su po jednu
knjigu
Najbolji debatant dobio je stidpendiju u
punom iznosu za I godinu studija na
našem Sveučilitu/Univerzitetu.
Mentor ANSA FPE
mr. Emir Sudžuka
Uzunović i Izvršni menadžer mr. Senad Tatarević.
Razgovarano je o unaprijeđenju saradnje ova dva Univerzitata sa posebnim naglaskom na razvoj
i saradnju zdravstvenih fakulteta.
NAJVEĆE
CASE STUDY
TAKMIČENJE U HRVATSKOJ
organizaciji Univerziteta/Sveučilišta Vitez i Fakulteta Poslovne Informatike
učestvovalo je 99 takmičara iz 13 srednjih škola sa Federacije BiH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Srednja škola Novi Travnik
MSŠ Vitez
Srednja škola Vitez
Gimnazija Bugojno
I Gimnazija Zenica
II Gimnazija Zenica
Gimnazija "Muhsin Rizvić" Kakanj
Gimnazija "Rizah Odžečkić" Zavidovići
Srednja škola "Uskoplje" G.Vakuf-Uskoplje
MSTŠ Travnik
STŠ Zavidovići
MSŠ Busovača
STŠ Bugojno
Nagrađena su tri najbolja takmičara:
O
dlične vijesti nam stižu iz
Zagreba! Ekipa
iz
TAKMIČENJE retorike
17
tim 20: Paulina Požarić, Pamela
Sretno!
Pavlin, Ana-Marija Sudar
tim 66: Ana Lovrinović, Armen
Finalisti poduzeća INA za temu "INA
Tatarević, Senida Kekeš, Emir
Klub volontera kao oblik društveno
Bidžević
Sveučilišta/Univerziteta
"Vitez" prošla je u finale najvećeg
case study takmičenja u Hrvatskoj!
Po prvi put je neko van granica
Hrvatske učestvovao na ovom
takmičenju i odmah smo prošli u
finale.
Preko 2700 studenata, 935 timova,
šest sveučilišta i 22 fakulteta diljem
Hrvatske učestvovalo je prošle
godine na ovom takmičenju. Ukupni
1. Vrabac Velid - Srednja tehnička škola Zavidovići
2. Ahmed Humkić - Srednja tehnička škola Zavidovići
3. Hercegovac Haris - MSŠ "Vitez" Vitez
4. Vejsil Hrustić - Mješovita srednja tehnička škola Travnik
5. Belmin Merdan - Mješovita srednja škola Busovaca
6. Nikola Ramljak - Srednja škola Novi Travnik
7. Amna Terzić - Srednja tehnička škola Bugojno
8. Stjepan Mamuša - Srednja škola Novi Travnik
Zagrebu.
nagradni fond premašio je 200 000
kuna!
odgovornog poslovanja kompanije"
su:
tim 10: Vedrana Jerkić i Davor Jožić
tim 59: Danijel Dadović i Ljiljana
Brkić
tim 4: Amalia Majsec, Jana
Lukašević i Luka Malivuk
tim 38: Lucija Rom, Mateja Rešetar,
Filip Krunić i Petra Rešetar
tim 12: Mihovil Staroveški, Petra
Čestitamo Ani Lovrinović, Armenu
Bakija, David Skala i Tomislav Stepić
tim 36: Marko Mandić, Antonela
Tatareviću, Bidžević Emiru i Senidi
Meštrović, Nora Mustać, Kristina
Kakeš na uspjehu! Bodrimo ih do
prvog mjesta 10.5. na prezentaciji
Milković
tim 41: Maja Muić, Klara Peić
tim 30: Antonija Perkušić, Krešimir
rješenja u prostorijama INA-e u
Ivanda
18
TAKMIČENJE SREDNJIH
MEDICINSKIH ŠKOLA
Pokažimo znanje!
Sveučilište Univerzitet Vitez „Vitez“ Fakultet Zdravstvene njege
organizuje prvo takmičenje za srednje medicinske škole na području
Federacije BiH.
Oblasti su: anatomija, interna medicina, kao i medicina u savremenom
društvu. Prijave se dostavljaju do 08. maja 2013. god. a takmičenje će se održati
10.maja tekuće godine. Mogućnost prijave imaju svi učenici završnih razreda
medicinskih škola u Federaciji, a nagrade su: besplatno školovanje na Sveučilištu
„Vitez“, tablet, novčani bon, mantili, stetoskopi, kao i druge simbolične nagrade.
Vizija po kojoj se mi vodimo je „znanje je ključ uspjeha“, tako da Vas pozivamo da
proširimo znanje, da se družimo i da u lijepom takmičarskom duhu osvojimo
vrijedne nagrade.
Više informacija možete dobiti na www.unvi.edu.ba ili kod vašeg školskog
sekretara.
E
S
CA
Družimo se i pokažimo znanje.
STUDY
Takmičenje u rješavanju
N
a takmičenju u
rješavanju Studije
slučaja (Case Study)
održanom u organizaciji Fakulteta
poslovne ekonomije Sveučilišta /
Univerziteta "Vitez" učestovalo je
osam ekipa iz srednjih škola u SBK i
u trajanju od 15 minuta, sve ekipe su
škola iz Travnika.
Pobjednici su osvojili stipendiju za
odgovarale na pitanja od strane
besplatno školovanje i tablet
stručnog žirija fakulteta poslovne
računare. Drugoplasirani i
ekonomije na čelu sa dekanom doc.dr.
trećeplasirani su osvojili knjige i
Fahrudinom Fehrićem.
Prvo mjesto je osvojila ekipa
novčane nagrade.
rješenja. Po prezentaciji svog rješenja
Mješovite srednje škole "Busovača",
Ze-Do kantonu.
Ekipama je zadata tema rješavanja
druge su bili učenice Mješovite
poslovnih problema - marketinga iz
srednje škole Gornji Vakuf dok je
oblasti auto industrije na koje su sve
treće mjesto osvojila Mješovita
ekipe predstavile svoja kreativna
srednja ekonomsko ugostiteljska
19
Stipendiju za besplatno školovanje
kao najbolja prezentatorica je osvojila
Svečana promocija
34 profesora iz inostranstva u zvanje
gostujući profesor Univerziteta Vitez
Na Sveučilištu / Univerzitetu
”Vitez” Vitez zvanično otvoren
Međunarodni master (MBA) i
doktorski studij (PhD) na engleskom
jeziku. Promovirano 34 profesora iz
inostranstva u zvanje gostujući
profesori..
Dana 05.07.2013 god. na Svečanoj
sjednici Senata Sveučilista /
Univerziteta “Vitez” koja je održana
u Kongresnoj dvorani Franšiznog
centra u Vitezu promovirano 34
profesora iz Engleske, Italije,
Poljske, Portugala, Njemačke,
Novog Zelanda, Singapura,
Švicarske i SAD-a u zvanje
Gostujući profesori na
Međunarodnom masteru (MBA) i
doktoratu (PhD) na principima DL
(distance learninga) Cijeli studijski
program će se odvijati na engleskom
jeziku. Tom prilikom je Rektor
Sveučilišta/Univerziteta”Vitez” prof.
dr. Nikola Grabovac istakao važnost
ovog studija na engleskom jeziku kao
pravac djelovanja Sveučilišta prema
širenju van granica BiH.
Nikolina Batinić iz Srednje škole
Busovača.
20
Visoki predstavnik Nj.E. Valentin
Incko pozdravio gostujuće profesore i
podržao otvaranje smjera MBA i PhD
na engleskom jeziku. Prof dr. Claudio
Vignali sa Univerziteta Leeds iz
Velike Britanije je voditelj MBA i
PhD studija te je istakao da je BiH
zaslužila jedan ovakav studij na
kojem predaju vrhunski profesori sa
vodećih Univerzizeta širom svijeta.
Sajam
S
u Sarajevu
veučilište/Univerzitet”Vitez” na Sajmu Zdravstva
Informacionih tehnologija 2013 u Sarajevu
i
Od 12-14.09. 2013. Godine u Sajamskom gradu Skenderija održan je
Sajam Zdravstva i Info 2013 na kojem je aktivno učestvovao i
Univerzitet“Vitez“. Naš tim je tokom trajanja sajma predstavio
Fakultet zdravstvene njege, fakultet poslovne informatike kao i ostale
fakultete u sastavu univerziteta. Posjete srednjih medicinskih škola i
informatičkih škola Kantona Sarajevo uveliko su opravdali status koji
naša obrazovna ustanova ima među srednjoškolcima koji su izrazili
veliki interes za studiranje kod nas znajući podatak da naše diplome
fakulteta zdravstvene njege i informatike mogu da im osiguraju
ferijalnu praksu i zaposlenje u Njemačkoj.
Pored sajma održana je i naučna konferencija o informacionim
tehnologijama na kojima su izlagali i naša tri asistenta: Hadžib Salkić,
Mahir Zajmović i Almira Salkić.
Sastanak predstavnika
Vlade BPK i Univerziteta
„Vitez“ iz Travnika
P
redstavnici Univerziteta „Vitez“ iz
Travnika posjetili Bosansko-podrinjski
kanton Goražde.
Na sastanku kojem su prisustvovali premijer
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir
Frašto i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Dževad Adžem, razgovarano je o
mogućnostima zajedničke saradnje.
http://www.bpkg.gov.ba/vijesti/30436/sastanak-
Prijem
u uredu premijera
SBK
predstavnika-vlade-bpk-i-univerziteta-vitez-izPredstavnici Univerziteta Vitez i tri
Tokom sastanka profesori iz Rusije su
državna univerziteta iz Rusije su bili
upoznali premijera sa aktivnostima
na prijemu kod premijera SBK i u
koje Univerziteti iz Rusije planiraju
Federalnom ministarstvu
uraditi sa Univerzitetom “Vitez”.
obrazovanja u Sarajevu.
Aktivnosti uključuju razmjenu
INFORMACIJA O DOLASKU PROFESORICE VESNE DAMJANOVIĆ SA NAŠEG PARTNERSKOG UNIVERZITETA
Dana 01.10.2013. predstavnici
studenata, zajedničke naučne
FON-a IZ BEOGRADA NA NAŠE SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ”.
U n i v e r z i t e t a “ Vi t e z ” s a
konferencije, dualne diplome
U petak i subotu 17-18.01.2014 profesorica Vesna Damjanović sa FON-a Beograd i mentorica evropskih prvaka u rješavanju studije
predstavnicima u Univerziteta iz
Univerziteta “Vitez” i Univerziteta iz
slučaja (Case Study) će održati Case Study radionice i predavanja za članove ANSE fakulteta poslovne ekonomije i informatike u
Moskve, Tambova i Lipecka su
Rusije i druge naučne aktivnosti koje
zgradi univerziteta u Travniku.
održali sastanke sa premijerom SBK
stoje u Sporazumu o saradnji koji je
Profesorica Damjanović već treći put posjećuje naše Sveučilište i obučava naše studente kako i na koji način odgovoriti izazovu
g o s p . Ta h i r o m L e n d o m i
potpisan 30.09.2013 godine u
koje Studija Slučaja stavlja pred svakog studenta bilo to na kroz fakultetske programe bilo da govorimo o pripremi za evropska i
pomočnikom ministra obrazovanja
Travniku.
svjetska takmičenja.
SBK gosp. Zoranom Matoševićem.
travnika
Gostovanje profesorice Vesne Damjanović
21
22
U amfiteatru Sveučilišta / Univerziteta
”Vitez” održan Svečani čas za sve studente
prve godine školske 2013/2014 na sve četiri
fakulteta.
Studentima se obratio novi Rektor prof.dr.
Vinko Kandžija i poželio im uspješnu
školsku 2013/2014 uz poruku das u upisujući
ovo Sveučilište stali na stranu pobjednika.
Prorektor za nastavu, prof. dr. Kadrija
Hodžić se osvrnuo na profesore i
menadžment univerziteta i poručio
studentima da budu hrabri i usvajaju znanja
koje im nudi ovaj univerzitet. Predstavnik
Vlade SBK, mr. Softić je prenio pozdrave
premijera Tahira Lende i istakao kvalitet
ovog Sveučilišta rekavši das u studenti
upisom izabrali pravu obrazovnu instituciju.
Potom su se studentima obratili dekani sve
četiri fakulteta, Izvršni menadžer S.
Tatarević, E. pomoćnica Rektora za nastavu
E. Tatarević i predstavnica studenata M.
Djurić – Zahirović.
Po završetku ceremonije, studenti su i
zvanično počeli sa novom školskom
2013/2014.
novi Rektor prof. dr Vinko Kandžija
Svečani čas
2013 2014
23
24
Stipendije
MUMMERT fondacije
Otvoren je konkurs za stipendije
Rochus i Beatrice Mummert“
fondacija Rochus i Beatrice
Mummert“ fondacija dodeljuje
dvoipogodišnje stipendije
studentima sa visokim akademskim
i menadžment potencijalom iz
InfoTech 2013
O
d 19. do 21. septembra u
Sajmu su prisustvovali brojni izlagači
informatike.
Lukavcu se održan Sajam
a upriličena su i predavanja od strane
Također, u sklopu sajma ispred našeg
informacionih
Microsoft BiH, Leftor kao i našeg
Univerziteta, Salim Šabić je održao
tehnologija , koji je upriličen u
Univerziteta . Ispred našeg
predavanje na temu „Open Source
vrijeme obilježavanja Dana Općine
Univerziteta sajmu su prisustvovali
softver u poslovanju i obrazovanju“ te
Lukavac. Sajam je tokom svečane
Nermina Konjalić i Salim Šabić.
je kroz isto predstavljen Distance
ceremonije otvorenim proglasio
Na štandu našeg U niverziteta
Learning sistem koji se koristi na
Dževad Mujkić, načelnik ove
predstavljeni su svi Fakulteti s
Univerzitetu VITEZ .
općine.
naglaskom na Fakultet poslovne
Zahvaljujemo se organizatoru sajma
Osim izložbenog dijela na sajmu su
informatike , a broj posjetilaca koji je
na pozivu, i čestitamo da izvrsnoj
održani i prateći zabavnih i
posjetlio naš štand pokazuje da postoji
organizaciji. Nadamo se da će ova
edukativnih skupovi, predavanja i
veliki interes za upis na studijske
odlična inicijativa biti nastavljena i u
prezentacije.
programe Fakulteta poslovne
narednim godinama.
25
srednje i jugoistočne Evrope u
oblastima ekonomskih, tehničkih i
prirodnih nauka. Stipendije
Mummert-fondacije
podrazumevaju master studije na
Univerzitetu u Kelnu, Univerzitetu
RWTH u Ahenu ili Visokoj školi za
sport u Kelnu se dodeljuju u saradnji
sa Robert Bosch fondacijom.
Rok za prijavu: Svake godine od 1.
septembra do 1. novembra za
početak studija u zimskom semestru
naredne godine.
SPORAZUM BPK
Bosansko – podrinjski kanton i Sveučilište/Univerzitet”Vitez” potpisali Sporazum o obrazovno,
znanstveno- istraživačkoj, stručnoj i ekonomsko – poslovnoj suradnji. Dana 07.10.2013 godine u
Travniku je potpisan Sporazum o obrazovno, znanstveno- istraživačkoj, stručnoj i ekonomsko –
poslovnoj suradnji između Bosansko – podrinjskog kantona koji je predstavljao premijer Vlade,
prim.dr. Emir Frašto i ministar obrazovanja gosp. Dževad Adžem I Sveučilišta / Univerziteta ”Vitez”
koji je predstavljao Rektor prof. dr Vinko Kandžija.
Sporazum se odnosi na sve zajedničke projekte koje ove dvije institucije počinju raditi u sklopu prvog
javno – privatnog partnerstva u BiH.
Potpisivanju Sporazuma su prisustvovali, uz gore navedene, i Prorektor za nastavu prof. dr. Kadrija
Hodžić, Izvršni menadžer univerziteta mr. Senad Tatarević, Dekan poslovne ekonomije prof.dr.
Fahrudin Fehrić i direktorica Instituta Amra Kraksner.
26
Otvoren konkurs za
dodjelu stipendija
Njemačke privrede
dr Zoran Dinđić
Fondacija dr Zoran Đinđić u saradnji sa Odborom nemačke
iz Srbije pridružiti i kolege iz susednih zemalja.Program je
privrede za istočnu Evropu i nemačkim Ministarstvom za
nastao nakon atentata na Premijera Zorana Đinđića u proleće
ekonomsku saradnju i razvoj po jedanaesti put raspisuje
2003. godine. Cilj programa je ispunjenje vizije Premijera i
konkurs za dodelu Stipendija nemačke privrede dr Zoran
približavanje Srbije i njenih građana Evropskoj Uniji kao i
Đinđić. Konkurs je namenjen studentima završnih godina
stvaranje jakih veza između nemačke privrede i budućih
fakulteta kao i mladim stručnjacima sa prvim radnim
lidera u Srbiji. Starosna granica je do 30 godina.
iskustvom.
Online prijava traje od 1. oktobra 2013. godine do 10.
U okviru programa trideset izabranih stipendista iz Srbije
novembra 2013. godine. Detaljnije informacije o programu i
boraviće od juna sledeće godine nekoliko meseci na praksi u
prijavi mogu se naći na web adresi:
najpoznatijim nemačkim preduzećima, kao što su Bosch,
www.fond-djindjic.org i www.stipendienprogramm.de
Siemens i Commerzbank. Boravak u Nemačkoj omogućava
im da se upoznaju sa organizacijom, poslovnim procesima i
funkcionisanjem velikih i uspešnih nemačkih kompanija,
kako bi kasnije to znanje i iskustvo preneli kroz svoje buduće
radno angažovanje i u Srbiju.
Program je 2007. godine proširen i na ostale zemlje
Zapadnog Balkana, tako da će se i ove godine stipendistima
27
28
Na sastanku koji je odrzan u Federalnom
ministarstvu obrazovanja u Sarajevu,
predstavnici Univerziteta Vitez i predstavnici
univerziteta iz Moskve, Tambova i Lipecka su
upoznali Sekretara ministarstva i savjetnika
ministra Masica o zajednickim aktivnostima
univerziteta Vitez i univerziteta iz Rusije o
zajednickim projektima koji su sasfavni dio
Sporazuma o saradnji ovih univerziteta.
Predstavnici ministarstva su pozdravili i
Sastanak u Federalnom ministarstvu obrazovanja
podrzali ove aktivnosti koje provode nase i
ruske obrazovne institucije.
Mala škola poduzetništva
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ domaćin i organizator završnog
takmičenja srednjih škola u FBiH pod nazivom „Mala škola
poduzetništva“
Dana 28.10.2013 godine (ponedjeljak) u 11:00 sati u zgradi
Sveučilišta/Univerziteta“Vitez“ u Travniku se održava završno
sa predavanja
doc.dr. Lepušića
takmičenje „Male škole poduzetništva“ koju je organiziralo i
Dana 25.10.2013. godine, Sveučilište/Univerzitet ”Vitez”
realiziralo Sveučilište/Univerzitet uz podršku Federalnog
organiziralo predavanje istaknutog stručnjaka iz Hrvatske,
ministarstva razvoja, obrta i poduzetništva.
doc.dr.sc Dubravka Lepušića na temu:“Važnosti edukacije
mladih o spolno odgovornom ponašanju“ za studente i učenike
Na završno takmičenje je prijavljeno više od 15 poslovnih
srednjih škola iz SBK.
planova koje su pripremili i dostavili učenici više srednjih
škola iz tri kantona (Tuzlanski, Zeničko- dobojski i
Srednjobosanski kanton). Za tri najbolja poslovna
plana su predviđene i novčane nagrade koje će
poslužiti za osnivanje vlastitih obrta pobjedničkih
ekipa.
Profesor dr. Lepušić je istaknuti stručnjak u oblasti mladih i
adolescencije kao i spolnom ponašanju mladih. Nedavno je sa
grupom stručnjaka u Hrvatskoj uspio kreirati nove module o
zdravstvenom odgoju za učenike osnovnih i srednjih škola što je
izazvalo kontroverze u „tradicionalističkom i konzervativnom“
dijelu hrvatske javnosti
Ovim putem pozivamo studente poslovne
Predavanju su prisustvovali učenici srednjih škola iz Travnika,
ekonomije da svojim prisustvom podrže
N o v o g Tr a v n i k a i G . Va k u f a / U s k o p l j a i s t u d e n t i
srednjoškolce prilikom prezentacije
Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“
poslovnih planova – biznis planova.
29
30
UNVI Web 2.0
konferencije koja će se održati od 20. do 22. studenoga
2013. godine u zagrebačkom hotelu Antunović.
Pokrenuta web stranica Univerziteta VITEZ.
Konferencija će se baviti temama kao što su mobilne
tehnologije i aplikacije, što podrazumijevaju digitalne
Poslije gotovo dvije godine pripreme pokrenuta je nova
kompetencije, programiranju od malih nogu, svjetskim
Univerzitetska web stranica.
trendovima primjene tehnologije u nastavi,
obrazovnim ustanovama u novom okruženju, stvaranju
Nova web stranica je jednostavnija, posjeduje tečni dizajn,
i dijeljenju e-sadržaja i drugo.
bolje je struktuirana i integrisana je. Sa jednog mjesta možete
pristupiti direktno na stranice fakulteta bez da morate ići na
U sklopu konferencije održat će se i posebna događanja
drugu adresu, poddomene tipa http://fpe.unvi.edu.ba više neće
Webfestival,sys.trek i natjecanje „Priprema, pozor-
biti u funkciji.
sat“. Prijave na konferenciju počinje 2. rujna 2013.
godine, a više informacija o samoj konferenciji može
Neke od novosti su:
se pronaći na http://cuc.carnet.hr/2013.
- Brže učitavanje
- Pregledniji raspored
- Jednostavniji pristup sadržaju
- Responsivni dizajn
- Podrška za mobilne uređaje
Stranica je još u Beta fazi, te je moguće da se jave određene
greške u učitvanju. S toga Vas molimo ako primjetite grešku da
to prijavite i na taj način nama pomognete da uredimo stranicu
koja će biti prilagođena vašim potrebama, našim studentima,
službama, asistentima i profesorima.
Greške kao i vaše sugestije možete poslati na email:
[email protected] ili
[email protected]
Nadamo se da će vama biti zabavno istraživati novosti na novoj
stranici koliko i nama u izgradnji. :)
Vaš UNVI WebTeam.
31
CARNet CUC 2013 konferencija
“Dohvati znanje“ naziv je 15. CARNetove korisničke
Prezentacija BH Telecom
Na našem Univerzitetu gostovali su
predstavnici kompanije BH Telecom.
Tom prilikom održali su prigodno predavanje
za studente, te predstavili posebne pakete
usluga namijenje studentima.
Više informacija možete dobiti u vašoj
najbližem šalteru BH Telecom-a.
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ organizira
završno takmičenje „Male škole poduzetništva”
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Vitez organizira završno
takmičenje „ Male škole poduzetništva” koja je podržana
sredstvima Federalnog ministarstva za razvoj poduzetništva
i obrta.
Finalno takmičenje će se održati 28.10.2013. godine sa
početkom u 11 časova u Multimedjalnoj Sali „Zagreb“ u
Travniku.
Sponzori takmičenja su BH telecom Travnik i putnička
agencija Biss-tours iz Zenice.
32
Mala škola
Mala škola poduzetništva
Z
poduzetništva
Završeno takmičenja srednjih škola u FBiH pod nazivom
Naime, ovo je jedan od načina da se
mladi, još u srednjim školama,
profiliraju za buduća zanimanja, pa
su u grupama ili kao pojedinci ovom
prilikom prezentirali svoje poslovne
planove.
Tokom odabira najboljih, komisija
je kao parametre uzimala iskazanu
inovativnost, realnost realizacije
poslovnog plana ali i kreativnost.
Nakon prezentacije, izabran je
prvoplasirani poslovni plan koji su
pripremili učenici Srednje mješovite
škole iz Žepča pod nazivom:
"Prodaja ženske odjeće sa
konfekcijskim brojem od 42 pa
nadalje", a nagrađeni su i radovi
učenika iz Kreševa, na temu
"Pokretanje servisa za održavanje
računara i računarskih mreža". te
poslovni plan učenika iz Mješovite
ekonomske škole Travnik "Kućna
radinost, šivenje i izrada ručnih
radova".
Na ovaj način, između ostalog,
Univerzitet je motivirao mlade, za
njihovu angažiranost na polju
kreiranja poslovnog ambijenta, u
čemu i jeste, po ocjeni mnogih, šansa
za tako željeni privredni napredak u
BiH.
dan.ba

Š
E
N
O
Treće mjesto i novčanu nagradu od 500 KM je
Na finalnom takmičenju “Mala škola poduzetništva” za
osvojila učenica
učenike srednjih škola u FBiH a u organizaciji
ugostiteljska škola Travnik, Lejla Bektaš za biznis
Sveučilišta/Univerziteta”Vitez” koje je održano dana
plan pod nazivom: „Kućna radinost, šivenje i izrada
28.10.2013 god. u velikom amfiteatru, 15 timova i
ručnih radova“.
Mješovita srednja ekonomsko
pojedinaca predstavilo je svoje poslovne planove koje su
branili pred Komisijom u sastavu: doc.prof.dr. Jamila
Specijalnu nagradu žirija ( mobilni telefoni i brojevi BH
Jaganjac, direktoricom Instituta gđa. Amra Kraksner i PR
Telecoma) za inovativost i kreativnost je osvojila ekipa
Sveučilišta gosp. Siniša Dukić. Takmičenje je održano pod
učenica Srednje mješovite škole iz Žepča u sastavu: Elmina
pokroviteljstvom Federalnog ministarstva razvoja,
Bečić, Lejla Hodžić, Amela Ahmić, Ernesa Memčić i Rezija
poduzetništva i obrta uz sponzorstvo BH Telecoma i BISS
Dubravić za biznis plan pod nazivom: „Internet parking“
toursa.
Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ se ovim putem posebno
Komisija ili žiri takmičenja je ocjenjivala inovativnost,
zahvaljuje Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i
realnost realizacije i kreativnost podnesenih biznis planova.
obrta FBiH na nesebičnoj podršci pri implementaciji ovog
projekta.
Poslije prezentacije svih odabranih radova, komisija za
Zahvaljujemo se BH Telecomu i BISS toursu za sponzorstvo
ocjenjivanje radova je jednoglasno odlučila da nagradi
tokom finalnog dana takmičenja.
slijedeće business planove:
 Prvo mjesto i novčanu nagradu od 1600 KM je
osvojila ekipa učenica Srednje mješovite škole iz
Žepča u sastavu:
Katarina Kresić,Marija
Šumić,Žana Slišković i Anita Mihaljević za biznis
plan pod imenom „Prodaja ženske odjeće sa
konfekcijskim brojem od 42 pa nadalje“
 Drugo mjesto i novčanu nagradu od 1000 KM je
osvojio učenik Srednje škole Kreševo Ivan
Korčanin za biznis plan pod imenom: „Pokretanje
33
R
servisa za održavanje računara i računarskih mreža“
“Mala škola poduzetništva”
na našem Univerzitetu
U n i v e r z i t e t Vi t e z p o d
pokroviteljstvom Federalnog
ministarstva razvoja, poduzetništva
i obrta, krajem proteklog mjeseca,
organiziralo je takmičenje za
učenike srednjih škola u Federaciji
BiH.
A V
34
Gostovanje prof. dr. Sead Avdić
DOSADAŠNJI AMBASADOR BIH U REPUBLICI INDIJI
U organizaciji Upravnog odbora Grupacije poslodavaca
SBK/KSB, prof.dr. Sead Avdić dosadašnji ambasador BiH u
Republici Indiji, održati će predavanje u četvrtak 14.11.2013.
godine u 16,00 sati u amfiteatru Univerziteta "VITEZ" u
Travniku.
Teme predavanja su:
1.
Stanje ekonomskih i političkih odnosa BiH i Republike
Indije
2. Mogućnost ekonomske suradnje između ove dvije države
3. Inovacioni model industrijskog razvoja - vizija Evropske
Unije do 2020 godine
4. Diskusije po ovim temama
ncija
e
r
e
f
n
o
k
3
1
0
2
s
r
e
t
s
a
QSS ITSM M
Međunarodna konferencija o marketingu,
menadžmentu i ekonomiji EUMMAS 2014
Održana peta QSS Masters
moderno poslovanje, te istakao kako
organizacije danas ne bi mogle
European Marketing and
naroda u BiH. Ucesnici iz Crne
Pozivno pismo za izlagace na
(Information Technology Service
se QSS cloud tehnologijama bavi još
funkcionisati bez cloud rješenja koja
Management Association
Gore, Hrvatske, Srbije i BiH mogu
e n g l e s k o m j e z i k u :
Management) konferencija pod
od, za IT pojmove, davne 2008.
su za njih izradili QSS-ovi stručnjaci.
(EUMMAS) organizuje jedno od
izlagati svoje radove na jednom od
http://conference.eummas.org/wp-
motom "To cloud or not to cloud".
godine. U sklopu keynote
U nastavku konferencije predavanja
najvecih evropskih okupljanja
jezika konstitutivnih naroda u BiH
content/uploads/2013/09/Call-for-
prezentacije predstavljen je novi
su se odvijala u dva paralelna toka, pa
naucnika, istrazivaca i nastavnika
ukoliko ne raspolazu
Papers.pdf
Kao dugogodišni partner QSS na
partner QSS-a, kompanija Veeam,
nije bilo lako odabrati predavanje.
u Sarajavu 2014. godine od 29. do
zadovoljavajucim znanjem
konferenciji je učestvovao i naš
kroz kratko obraćanje Saše Hederića.
31. avgusta, na Međunarodnoj
engleskog jezika. Pored toga, svi
Pozivno pismo za izlagace na
Univerzitet. Ispred Univerziteta
Veeam je kompanija koja se bavi
Više na:
konferenciji o marketingu,
ucesnici iz navedenih drzava imaju
jezicima konstitutivnih naroda u
VITEZ
na konferenciji je
backup i restore rješenjima, a
INFO.ba
QSS.ba
menadžmentu i ekonomiji
pravo na popust od 30% na cijenu
B
učestvovao Salim Šabić Direktor
jedinstveni su na tržištu po tome što su
EUMMAS 2014.
kotizacije. Sve informacija o
http://conference.eummas.org/wp-
IKT Centra sa predavanjem na temu
njihova rješenja od početka
konferenciji mozete pronaci na
content/uploads/2013/10/Pozivno-
"Cloud usluge u obrazovnom
projektovana za virtuelna okruženja.
navedenim linkovima.
pismo.pdf
sektoru".
Iako je engleski jezik službeni
jezik EUMMAS-a, a samim tim i
Nakon keynote prezentacije uslijedile
Konferencija je započela keynote
su prezentacije tri QSS-ova
izlaganjem Isana Selimovića,
dugogodišnja klijenta – Regulatorne
direktora QSS-a, koji je podcrtao
Agencije za komunikacije, kompanije
važnost cloud tehnologija za
Finom te Univerziteta Vitez. Sve tri
35
konferencije, pored 59 sekcija koje
We b s i t e k o n f e r e n c i j e :
ce se izvoditit na engleskom
http://conference.eummas.org
jeziku, bice organizovane i 3 (tri)
sekcije na jezicima konstitutivnih
36
i
H
:
!
t
r
e
l
a
3
1
0
2
r
CEO Winte
bar.
Sarajevo, 7. i 8. decem
Budite ovdje.
Upoznajte ljude.
Naučite nešto.
Zabavite se!
Ne propustite priliku! Diferencirajte se u
odnosu na mnoštvo vaših kolega sa
fakultetskom diplomom, upoznajte uspješne
ljude iz poslovne i akademske zajednice BiH,
uspostavite važne kontakte i dobro se
zabavite.
CEO Winter teži povezivanju mladih ljudi
spremnih da svojim zalaganjem,
inovativnošću i jačanjem vlastitih kapaciteta
doprinesu izgradnji pogodnijeg poslovnog
okruženja koje će biti osnova za stvaranje
konkretnih biznisa.
Profesorica sa partnerskog univerziteta Viktor Frankl iz Austrije održala trodnevno predavanje i radionice za studente
Univerziteta“Vitez“
Od 05.11 do 07.11 Sveučilište/Univerzitet“Vitez“ je ugostio prof. mg. Dagmar Unterkogler – Klatzer sa Visoke pedagoške škole iz
Karnten, Univerzitet Viktor Frankl. Cijenjena profesorica je istaknuti akademski radnik u Austriji na pitanjima jezika i
multilingualnosti te je sa studentima Asocijacije naprednih studenata ANSA održala predavanja i radionice na temu: „Znanje o
Cilj je motivisati mlade pozitivnim primjerima na proaktivnost
i kreativnost u korištenju novih tehnologija, socijalnih mreža i
self-marketinga, a sve u svrhu realizovanja svojih poslovnih
ideja.
Ovo je jedna od aktivnosti koje ove dvije partnerske ustanove rade u cilju poboljšanja i razumjevanja sistema školovanja u Austriji i
Ko su učesnici?
Bosni i Herzegovini.
CEO je mjesto susreta uspješnih preduzetnika i 200 studenata i
srednjoškolaca iz BiH i regije. Predavači konferencije su mladi i vrlo
uspješni ljudi iz BiH koji žele podijeliti svoju priču sa mladim i na taj
način ohrabriti ih da i sami rade na svojoj karijeri.
Svjetski dan volontera
učenju jezika. Multilingualnost u Austriji – pozitivni efekti i izazovi“.
Dana 06.11.2013. godine u prostorijama Franšiznog Centra BiH u Vitezu, u okviru obilježavanja svjetskog dana Volontera studenti
Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ i to Fakluteta Zdravstvene njege će vršiti akciju mjerenja šečera u krvi i mjerenja krvnog pritiska.
Saznaj više na: http://www.ceokonferencija.ba/
Svjetski dan volontera je idealna prilika da se pokaže humanost, dobrodušnost i saosječajnost te da se volonteri i volonterke udruže i
rade zajedno na projektima bar na lokalnom nivou na kojem rade i djeluju.
Svjetski dan volontera koji se obilježava 05. decembra je dan udruživanja mladih, aktivnih i dobrih ljudi različitim aktivnostima
prvenstveno da bi se pokazala humanost.
Studenti Fakulteta Zdravstvene njege kao učesnici obilježavanja i drugih sličnih događaja će i ovom prilikom u prostorijama
Franšiznog Centra u Vitezu u petak 06.12.2013.god. periodu od 15:00 - 19:00 h učestovati u duhu volonterizma te omogučiti svim
posjetiocima Franšiznog Centra da prekontrolišu svoj krvni pritisak i šečer i krvi kao i da dobiju preporuke i savjete vezano za
zdravu prehranu i regulaciju ovih parametara.
Ovom prilikom pozivamo sve posjetioce FC, da dođu i druže se s nama.
37
38
AKCIJA
VOLONTERA
studenata
Fakulteta Zdravstvene njege
PREDSTAVNICI MICROSOFT-A
POSJETILI NAŠ UNIVERZITET
U subotu (16.11.2013.) naš Univerzitet je ugostio
su Visual Studio Professional 2013, SQL Server 2012,
predstavnike Microsoft-a. Jedan od razloga posjete jeste
Windows Server 2012 R2 i brojne druge, odnosno
upoznavanje rukovodstva našeg Univerziteta sa
besplatno otvoriti nalog za objavu Windows Store ili
programom DreamSpark Premium koji će narednih
Windows Phone aplikacija potrebno je da se jave
dana biti implementiran na našem Univerzitetu.
asistentu Mahiru Zajmoviću na e-mail:
Također, predstavnik Microsoft-a g. Enis Šahinović
[email protected]
Dana 06.12.2013. god. u prostorijama Franšiznog centra
U ugodnoj atmosferi FC Sveučilište/Univerzitet Vitez je
Vitez održana je akcija volontera- studenata Fakulteta
pokazalo još jednom da pored odličnih uspjeha u radu
Zdravstvene njege povodom dana Međunarodnog
studenti Fakulteta Zdravstvene njege posjeduju i humanu
obilježavanja Volontera.
stranu koja je i neizostavak dio struke i usmjerenja za koji se
školuju.
Studenti Fakulteta Zdravstvene njege su besplatno mjerili
šećer u krvi kao i krvni pritisak posjetiocima Franšiznog
Akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska vodile ass Habiba
Centra Vitez. Veliki broj posjetioca se zainteresiralo za
Ganić i ass Jasmina Marušić.
akciju i sa oduševljenjem prekontrolisali svoje zdravlje.
studentima našeg Univerziteta održao je predavanje u
okviru koga su predstavljeni programi:
Uputstvo za aktivaciju možete pogledati klikom na
Portal za edukaciju o Microsoft platformi i proizvodima,
sljedeći link:
M i c r o s o f t
http://blogs.msdn.com/b/msdnbih/archive/2012/11/13/ka
V i r t u a l
A c a d e m y :
http://www.microsoftvirtualacademy.com
ko-pristupiti-dreamspark-resursima.aspx
Imagine Cup 2014 studentsko takmičenje:
http://www.imaginecup.com
NAPOMENA: Prilikom aktivacije studenti mogu koristiti
DreamSpark program koji omogućava besplatno
samo e-mail adrese Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“,
p re u z i m a n j e M i c ro s o f t k o m e rc i j a l n i h a l a t a :
npr: [email protected]
http://www.dreamspark.com
Microsoft Student Partners program za studente koji žele
svoje znanje podijeliti sa drugima:
http://www.microsoftstudentpartners.com
Svi studenti koji žele dobiti promo kod pomoću kojeg
mogu pristupiti DreamSpark.com portalu te besplatno
preuzeti Microsoft-ove komercijalne proizvode kao što
Autor: Mahir Zajmović
39
40
Promovisano
140 DIPLOMANTA
13 MAGISTRANATA
Unapređenje
životnih i prehrambenih navika
SBK
Dana 19.12.2013. god. u prostorijama Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ održano je
malo takmičenje za osnovne i srednje iz oblasti Pravilne Ishrane u organizaciji
Zavoda za javno zdravstvo SBK, pod nazivom „Unapređenje prehrambenih i
životnih navika školske djece na
području SBK“.
na četiri fakulteta
Na svečanoj promociji pete generacije diplomanata i
akademskoj zajednici BiH, Rektor Sveučilišta /
magistranata Sveučilišta/Univerziteta"Vitez" održanom u
Univerziteta"Vitez" prof.dr. Vinko Kandžija je istakao potrebu
Kongresnoj dvorani Franšiznog centra u Vitezu, u prisustvu
cjeloživotnog učenja kao odgovora na promjene koje se
mnogobrojnih roditelja i gostiju, svečano je promovirano 140
dešavaju u suvremenom svijetu.
Učenici osnovnih škola su
pokazali izuzetan kreativan rad i
maštovitost u predstavljanju
načina zdrave ishrane – kroz
različite makete, panoe, crteže,
piramide zdrave ishrane, a učenici
srednjih škola i kroz power point
prezentacije i serviranje hrane...
diplomanta i 13 magistranata na četiri fakulteta koja djeluju u
sastavu ovog Univerziteta.
Premijer Vlade SKB gosp. Tahir Lendo je istakao da su
Uz riječi poštovanja i ohrabrenja za budući život u
Studenti Fakulteta Zdravstvene njege – članovi, asocijacije naprednih studenata
(ANSE) su potpomogli ovu akciju sa asistentima kako bi dali što bolji doprinos
uspješnoj realizaciji ove manifestacije te su predstavili Fakultet Zdravstvene njege
kroz obilazak kabineta i učionica.
diplomanti stekli znanja i vještine na jednom od
ekonomije gđ-ici Zumreti Galijašević koju ni gubitak vida nije
najprestižnijih univerziteta u BiH te da je potrebno da svoje
spriječio da ostvari svoj san i magistrira na
stečeno znanje pretoče u kontinuirano zalaganje za bolju BiH
Sveučilištu/Univerzitetu “Vitez”. Magistrica Galijašević je
i pomoć društvu u cijelini.
odbranila magistarski rad na temu:„Razvoj interne
Učenicima je poželio
dobrodošlicu i se kratko obratio i
gosp. Senad Tatarević , a kratku
prezentaciju Fakulteta
Zdravstvene njege učenicima
srednje škole predstavila ass
Habiba Ganić.
metodologije za mjerenje kreditnog rizika sa posebnim
osvrtom na politiku rezervisanja za kreditne gubitke“
Posebno svečan je bio trenutak uručivanja diploma magistra
41
42
Prvo mjesto za srednje škole osvojila je Srednja
škola „Gimnazija Bugojno“,u takmičenju
osnovnih škola od V-VIII razreda 1.mjesto
osvojila Osnovna škola „Travnik“, a nagradu za
1. mjesto za učenike od I-IV.razreda osvojila je
OŠ.''Edhem Mulabdić'' - Opara (Novi Travnik).
Glavni sponzor takmičenja je bio Zavod za
javno zdravstvo SBK/KSB te se ispred Zavoda
prisutnim nastavnicima i učenicima obratio i
prof. dr. Sead Karakaš.
Prezenatacija
programa stipendiranja sva
tri ciklusa školovanja u Americi
Dana 18.12.2013 godine na
Sveučilištu/Univerzitetu”Vitez” je
gostovala gđ-ica Aleksandra
Popović, Voditeljica ureda za
međunarodnu edukaciju pri
Američkoj ambasadi u BiH.
Veliko nam je zadovoljstvo što smo kao
Univerzitet „Vitez“ u mnogo pozitivnoj
atmosferi i druženju bili domaćini događaja ove
vrste - mnogo značajnog za javno zdravstvo .

Predstavljanje stipendiranih
programa administriranih od
strane Američke ambasade u
Sarajevu: Fulbright Student
i Fulbright Scholar Program;

Prezentacija E-Teacher
Sholarship Program,
finansiranog od strane
Američke vlade,
namijenjene za profesore
engleskog jezika.
Tom prilikom je gđ-ica Popović
studentima našeg univerziteta
predstavila programe stipendiranja
sva tri ciklusa školovanja u Americi
Neke od tema predavanja koje su
predstavljene zainteresiranim
studentima su:

Prezentacija usluga
EducationUSA centra u
BiH:
Unapređenje
životnih i prehrambenih navika
SBK
43
44
Davanje tačnih, nepristranih,
iscrpnih, objektivnih informacija o
obrazovnim institucijama u
Sjedinjenim Državama te besplatne
savjetodavne usluge svim
zainteresiranim studentima za
dodiplomske ili postdiplomske
studije u SAD.
Po završetku prezentacije, studenti su
imali više pitanja o načinu i uslovima
za apliciranje za nastavak
magistarskih i doktorskih studija u
SAD-u.
F
ormiran Klub mladih poduzetnika
na Fakultetu poslovne ekonomije.
Nakon niza aktivnosti na predmetu ,,
Poduzetništvo,, redovni studenti prve godine
Fakulteta poslovne ekonomije i druge godine
fakulteta poslovne informatike došli su na
ideju da formiraju Klub mladih poduzetnika,
kako bi nastavili rad i obogaćivali znanja iz
ove oblasti, uz pomoć predmetnog nastavnika,
doc. dr Jamile Jaganjac i asistentice Maje
Đurić- Zahirović, studentice završne godine
magistarskog studija na Fakultetu poslovne
ekonomije. Aktivnosti na predmetu su u
sklopu predavanja, pored sticanja teorijskog
znanja iz ove oblasti, obuhvatile i gostovanje
predavača iz privrede, direktorice Franšiznog
Centra Vitez, Gabrijele Kvasina, diplomirane
studentice Fakulteta poslovne ekonomije. U
sklopu vježbi, studenti su posjetili proizvodne
pogone FIS-a, te radili na praktičnoj primjeni
Posjeta FIS-u
stečenih znanja kroz ideju ,, 1 milion,,. Ideja „1 milion“ podrazumijevala je iznos kapitala koji su studenti posjedovali i na osnovu
njega razvijali vlastiti biznis. Prateći dinamiku predavanja svake vježbe korak po korak su radili u grupama na razradi svoje ideje,
sticanju novih znanja, usvajanju naučenog, razvoju inovativnosti, kreativnosti i procjeni izvodivosti ideja. Studenti su na samom
početku studija ostvarili dobre rezultate iz ove oblasti, sa prosječnom ocjenom grupe iznad osam (8), te svakako treba pohvaliti
Posjeta naših studenata proizvodnim pogonima FIS d.o.o.
njihovu inicijativu i želju za daljim radom.
u sklopu predmeta Poduzetništvo
U sklopu održavanja vježbi iz predmeta Poduzetništvo
dana 12.12.2013.godine redovni studenti fakulteta polovne
ekonomije i informatike sa asistenticom Majom Đurić Zahirović posjetili su proizvodni pogon preduzeća FIS
d.o.o.
Naši studenti zajedno sa Mašinskim fakultetom
Univerziteta u Zenici i Ekonomskim fakultetom,
Univerziteta Istočno Sarajevo imali su priliku da u
poludnevnom obilasku saznaju detalje o domaćoj trgovini ,
proizvodnim aktivnostima,te mogućnostima iz oblasti
drvoprerade i tekstila. Kroz proizvodne pogone, zajedno sa
svojim menadžmentom studente je vodio direktor FIS
d.o.o. gospodin Pero Gudelj. Objašnjavajući nastanak i
razvoj same kompanije, te međunarodnu suradnju, izvoz,
studentima je otvorio mogućnosti za kreativne ideje,
nastavak posjeta i rješavanja studija slučaja koji bi pomogli
daljnjem razvoju same drvne industrije.
45
46
a
c
i
n
o
i
d
a
r
a
Održan
itez“ za period 2014-2018.
tegije Sveučilišta/Univerziteta“V
Stra
u
rem
prip
za
ica
ion
rad
na
Održa
, dana 31.01.2014 je
iteta “Vitez” za period 2014-2018
erz
niv
a/U
lišt
uči
Sve
ije
teg
za izradu Stra
U sklopu aktivnosti i priprema
ta/Univerziteta za period 2014e razvojne strategije Svceučiliš
enj
viđ
je
svo
žili
izlo
i
utn
pris
održana Radionica na kojoj su
ljenim zaključcima o
edeća radionica održi sa priprem
slij
se
da
je
o
ren
ovo
dog
ih,
svih prisutn
f.
2018. Po završetku diskusija
radionici su, pored Rektora pro
spomenuti period. Na ovoj
e
gor
za
a
lišt
uči
Sve
voj
raz
tome kako bi trebao izgledati
dsjednik Sindikata
nevladinog sektora (CEM), pre
k,
vni
Tra
e
ćin
Op
ci
vni
dsta
pre
prisutni
eg
Kandžije i njegovog tima, bili
, pro fes ori i asi ste nti naš
Izv ršn i me nad žer, Pro rek tor
i
kao
SB
K/K
SB
ja
van
sre dnj eg i vis oko g obr azo
.
Sveučilišta/Univerziteta “Vitez“
Stručna praksa u Njemačkoj
Poštovani studenti
stručnu praksu je poznavanje njemačkog jezika.
obavještavamo vas da partnerska kuća iz
Njemačke, s kojom Sveučilište/Univerzitet
Svršeni studenti sestrinstva mogu se odmah
„Vitez“ ima sklopljen sporazum o obavljanju
prijaviti za stalni radni odnos u ovoj partnerskoj
plaćene stručne prakse u zdravstvenim
kući preko studenstske službe Sveučilišta /
institucijama u Njemačkoj traži odmah šest
Univerziteta „Vitez“.
studenata sestrinstva za obavljanje plaćene
Osnovni uvjet za zasnivanje radnog odnosa je
prakse uz obezbijeđene putne troškove, smještaj
poznavanje njemačkog jezika, nivo B1.
i ishranu.
Prednost imaju studenti završnih godina,
osnovni uvjet za odlazak u njemačku na plaćenu
Međunarodno takmičenje
u rješavanje Case Study
- Portorož, Slovenija
Ugovor o saradnji
Ekipa Svečilišta/Univerziteta”Vitez” se kvalifikovala na
Međunarodno takmičenje u Case Study
Javni poziv
za dostavljanje prijava
za usavršavanje članova
nadzornih odbora
u ogranizaciji
Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" Vitez koji je
Univerza u Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede koje
predstavljao prof. dr Vinko Kandžija i
se održava od 13.-15. 03. 2014 u Portorožu, Slovenija.
Univerzitet Cadi Ayyad (Marrakech - Maroc)
koji je predstavljao prof. Abdellatif Miraoui
Naši studenti su još jednom pokazali da pripadaju samom
potpisali su ugovor o saradnji.
vrhu poznavalaca akademske vještine Case study koja se
njeguje na vrhunskih univerzitetima a to potvrđujemo
plasmanom na međunarodno takničenje u rješavanju studije
slučaja (Case Study competition) koje će se održati od 13.15. 03. 2014. godine u Portorožu a u organizaciji
Privredna/Gospodarska komora FBiH u
suradnji sa Sveučilištem „Vitez“ Vitez
organizira seminar za članove nadzornih
odbora za Srednjobosanski
kanton/županiju u Franšiznom centru
Vitez.
Javni poziv za dostavljanje prijava za
usavršavanje članova nadzornih odbora
i članova uprava gospodarskih/
privrednih društava sa učešćem
državnog kapitala za područje
SBK/KSB.
Univerziteta u Mariboru, Fakultet za organizacione nauke.
Ekipa sastavljena od članica i članova ANSE se već
priprema za odlazak a mi im držimo palčeve da predstave
Posljednji pozdrav
naše Sveučilište u što boljem svijetlu. Čestitamo i sretno
studentima u Portorožu!
20.02.2014.
47
48
Program stipendiranja
Europskog Foruma Alpbach 2014
Poziv za prijave na program
adresu Foruma u Beču.
Europskog Foruma Alpbach i
predstavlja Forum mladima u Bosni i
stipendiranja za odlazak na
European Forum Alpbach 2014,
Za više informacija o programu
Hercegovini, te osigurava dodatne
koji se održava u periodu 13.08 -
Foruma, stipendijama i procesu
stipendije za BH učesnike.
29.08.2014. godine, na temu "At the
apliciranja posjetite
Crossroads" otvoren je do 2. aprila
www.alpbach.org, a ukoliko imate
Kao i prethodnih godina, članovi
2014. godine.
dodatna pitanja o tome kako se
IGAS-a će održati prezentacije
prijaviti za stipendije na raspolaganju
„Kako aplicirati za stipendiju na
Poziv za prijave za program
su članovi Inicijativne Grupe
EFA“, na kojima će biti predstavljen
stipendiranja otvoren je do 2. aprila
Alpbach Sarajevo.
program Europskog Foruma Alpbach
PRESS konferencija
2014 i mogućnosti stipendiranja za
2014. godine.
Inicijativna Grupa Alpbach u
Prijave se šalju putem pošte na
Održana
mlade iz BiH.
Sarajevu (IGAS) pridruženi je član
Praxis
in Deutschland
Praksa u
Njemačkoj II
Sveučilište/Univerzitet "VITEZ" svoju viziju budućnosti
Purišević.
temelji na pretpostavkama da se društva u regionu
jugoistočne i istočne Evrope, nalaze u procesu promjena,
Jedna od aktivnosti je učešće ekipe na Međunarodnom
reformi i tranzicija prema građanskom demokratskom
takmičenju u rješevanju poslovnih problema - Studija slučaja
društvu, koje karakterišu parlamentarni pluralizam, pravna
od 17.-20.03.2014. u Portorožu, potom organizacija
država, vladavina zakonitosti i tržišna privreda sa
konferencije pod nazivom "Primjena informacionih
dominacijom privatnog vlasništva,istaknuto je na press
tehnologija u obrazovanju koja će se održati 13.04.2014. u
konferenciji tokom koje su prezentirani projekti u kojima će
zgradi Sveučilišta / Univerziteta Vitez u Travniku. Također,
učestvovati studenti i uposlenici ove obrazovne institucije.
organizovaće se tradicionalno takmičenje za učenike
završnih razreda srednjih škola u više kantona FBiH , potom
Intervju sa zainteresiranim studentima za odlazak na praksu u Njemačku je obavljen dana 08.03.2014.
N o v i n a r i m a s u s e o b r a t i l i v. d . R e k t o r
projekti "Travnik - univerzitetski grad " i "Mladi Travniku" a
Razgovoru je pristupilo 14 kandidata a partneri iz Njemačke su poslali pozive za slijedeće: Dizdarević Amer,
Sveučilišta/Univerziteta: prof. dr Vinko Kandžija,
povodom obilježavanja Dana Općine Travnik. Najavljeno je
Lejla Čišija, Šeherzada Dervić, Danijela Lovrić i Emina Dautović. Dana 13.03 pozvani su jos: Azra Mujić i
Prorektor za nastavu i studentska pitanja: prof. dr. Kadrija
i otvaranje Centra za cjeloživotno učenje.
Anadin Kadirić. Nakon sređivanja formalnosti oko vize za praksu isti će otići na tromjesečnu plaćenu praksu u
Hodžić i Dekan Fakulteta pravnih nauka: Prof. dr Fuad
Njemačku. Slijedeći mjesec će uslijediti razgovor sa novim zainteresvanim studentima.
49
50
Promocija knjige
,,Upravljanje
intelektualnim
kapitalom u
kompanijama,,
autorice doc. dr Jamile Jaganjac
Promocija knjige ,,Upravljanje intelektualnim kapitalom u
poslovne ekonomije, čija su rješenja primjenjena i u praksi.
kompanijama,, autorice doc. dr Jamile Jaganjac, profesorice
Maja Đurić Zahirović, studentica pete godine Fakulteta
na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta ,,
poslovne ekonomije, Gabrijela Kvasina bachelor ekonomije i
Vitez,, održana je 15.03.2014. u Franšiznom centru Vitez.
direktorica Franšiznog centra, te Elvisa Šahbazović,
Predmet ,,Upravljanje intelektualnim kapitalom,, se izučava
studentica četvrte godine Fakulteta poslovne ekonomije u
na četvrtoj godini Fakulteta poslovne ekonomije i za cilj ima
svome izlaganju su naglasile da su uz pomoć ove knjige
da osposobi studente za izbor odgovarajućeg modela
objedinile i praktično primjenile prethodno stečena znanja na
upravljanja intelektualnim kapitalom kompanije i za
dodiplomskom studiju.
praktičnu primjenu alata i tehnika upravljanja kompanijama
21. stoljeća.
Uz uvodno predstavljanje autorice, kao i knjige od strane PR
menadžera Sveučilišta g-dina Siniše Dukića, knjigu su
predstavili recezent knjige prof. dr Kadrija Hodžić
(Prorektor za nastavu i studentska pitanja); prof. dr Hasan
Mahmutović (šef katedre Ekonomska teorija i politika
Ekonomskog fakulteta u Zenici) i prof. dr Fahrudin Fehrić
(Dekan Fakultet poslovne ekonomije), ukazujući na značaj
ove knjige u pogledu novog pristupa upravljanju
kompanijama, kojim se objedinjuju znanja kompanije
potrebna za upravljanje ljudskim kapitalom, strukturalnim
kapitalom i potrošačkim kapitalom. Knjiga kombinira
teorijska znanja i praktična rješenja u vođenju kompanija.
Pored primjera iz Bosne i Hercegovine, kao i svijeta, u knjizi
su predstavljeni i studiji slučaja studenata Fakulteta
51
52
Izvještaj sa Konferencije
"Primjena IT-a
u obrazovanju"
4. Mr.sc Nermin Šušić, prof., ELČI IBRAHIM PAŠINA
MEDRESA TRAVNIK
5. Marica Prkić, prof., SREDNJA ŠKOLA „BUSOVAČA“
6. Marina Vujica, prof. SREDNJA ŠKOLA “BUSOVAČA”
7. Admir Hajrić, prof., SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
„JAJCE“
8. Ružica Jeličić, prof., SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
„JAJCE“
9. Alem Osmić, prof., SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
„JAJCE“
10. Sadin Pačavar, prof., SREDNJA STRUKOVNA
ŠKOLA „JAJCE“
11. Asim Hodžić, prof., ELČI IBRAHIM PAŠINA
MEDRESA TRAVNIK
12. Olivera Lovrinović, pedagog, SREDNJA ŠKOLA
TRAVNIK, N.BILA
13. Aida Alić, prof., GIMNAZIJA „MUHSIN RIZVIĆ“
BREZA
14. Mujo Manso,prof., JU MJEŠOVITA SREDNJA
ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“OLOVO
15. Zakir Turbić,prof., JU MJEŠOVITA SREDNJA
ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“OLOVO
16. Adin Begić, prof., GIMNAZIJA „VISOKO“ VISOKO
17. Edin Zulfić, prof., JU MJEŠOVITA SREDNJA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA
18. Edin Imširović, prof., JU MJEŠOVITA SREDNJA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA
19. Sedina Šutić, prof. MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA
20. Alma Švraka, pedagog ELČI IBRAHIM PAŠINA
MEDRESA TRAVNIK
21. Đenana Bajraktarević, prof. ELČI IBRAHIM PAŠINA
MEDRESA TRAVNIK
22. Hrnjić Larisa, pedagog MJEŠOVITA SREDNJA
ŠKOLA VITEZ
23. Hidić Lejla, sekretar MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
VITEZ
24. Ivanela Brković, pedagog SREDNJA ŠKOLA VITEZ
25. Darko Popović, prof. SREDNJA ŠKOLA VITEZ
26. Dajana Sučić, prof. SREDNJA ŠKOLA VITEZ
27. Josip Taraba, prof. SREDNJA ŠKOLA VITEZ
28. Dragica Matošević, tajnik SREDNJA ŠKOLA VITEZ
29. Vinko Martinović, direktor KŠC „PETAR
Donosimo izvještaj sa konfernecije "Primjena IT-a u
obrazovanju" održane u 13 marta 2014. g. u prostorijama
Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ"
ORGANIZATORI KONFERENCIJE
SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET "VITEZ"
1. Hadžib Salkić
2. Senad Tatarević
3. Amra Kraksner
4. Siniša Dukić
5. Mahir Zajmović
6. Nermina Konjalić
7. Samir Ščetić
8. Safet Salkić
9. Dinka Šakić
10. Senida Kakeš
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I
KULTURE
1. Ministar, Jozo Jurina
SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA
BIH
2. Predsjednik, Dževad Hadžić
SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA
BIH
3. Predsjednik, Nedžad Jahić
ASOCIJACIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
BIH
4. Izvršni direktor, Hadžib Salkić
UČESNICI KONFERENCIJE:
1. Mr.sc Mahir Zajmović,
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
2. Mr.sc Darijan Soldo, SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA
G.VAKUF/USKOPLJE
3. Mr.sc Damir Kunosić, JU MJEŠOVITA SREDNJA
ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA TUZLA
53
50. Bajro Ljubunčić, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
51. Almir Dželihodzić, student
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
52. Elvis Grabus, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
53. Halid Perenda, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
54. Abaz Velić, prof., MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA
„MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“ BREZA
55. Salim Šabić, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
BARBARIĆ“-GIMNAZIJA TRAVNIK
30. Dževdet Šišić, direktor, ELČI IBRAHIM PAŠINA
MEDRESA TRAVNIK
31. Josip Vojnić, str.savjetnik za Informatiku,
PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA
32. Mujo Kućanović, direktor JU MJEŠOVITA SREDNJA
ŠKOLA „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“OLOVO
33. Salih Šakić, prof., MJEŠOVITA SREDNJA
EKONOMSKO – UGOSTITELJSKA ŠKOLA TRAVNIK
34. Fahrudin Karakaš, GIMNAZIJA TRAVNIK
35. Hasan Halilčević, direktor JU MJESOVITA
SREDNJA ELEKTROTEHNICKA SKOLA TUZLA
36. Hrustić Sead, direktor MJEŠOVITA SREDNJA
ŠKOLA VITEZ
37. Hamdija Čabranović, direktor MEDICINSKA ŠKOLA
ZENICA
38. Mr.sci Senad Tatarević,
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
39. Siniša Dukić, dipl.eoc,
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
40. Amra Kraksner, dipl.ing.
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
41. Jozo Jurina, ministar OBRAZOVANJA, KULTURE I
SPORTA SBK/KSB
42. Nedžad Jahić, predsjednik SINDIKATA SREDNJEG I
VISOKOG OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE
SBK/KSB
43. Dževad Hadžić, predsjednik SINDIKATA SREDNJEG
I VISOKOG OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE
BIH
44. Almira Salkić, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
45. Amra Mirojević, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
46. Edin Haskić, magistrant
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
47. Jasmin Kahriman, student
UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE VITEZ
48. doc.dr Hadžib Salkić, UNIVERZITET/SVEUČILIŠTE
VITEZ
49. Sadat Kovačević, prof., ŠKOLA ZA SLABOVIDNU
DJECU, SARAJEVO ?
INSTITUCIJE KAO UČESNICE KONFERENCIJE:
1. SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA G.VAKUF/USKOPLJE
2. JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA TUZLA
3. ELČI IBRAHIM PAŠINA MEDRESA TRAVNIK
4. SREDNJA ŠKOLA „BUSOVAČA“
5. SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA „JAJCE“
6. SREDNJA ŠKOLA TRAVNIK, N.BILA
7. GIMNAZIJA „MUHSIN RIZVIĆ“ BREZA
8. JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „MUSA ĆAZIM
ĆATIĆ“OLOVO
9. GIMNAZIJA „VISOKO“ VISOKO
10. JU MJEŠOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIČKA
ŠKOLA TUZLA
11. MEDICINSKA ŠKOLA ZENICA
12. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA VITEZ
13. SREDNJA ŠKOLA VITEZ
14. KŠC „PETAR BARBARIĆ“-GIMNAZIJA TRAVNIK
15. PEDAGOŠKI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA
16. MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, KULTURE I
SPORTA SBK/KSB
17. SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG
OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE SBK/KSB
18. SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG
OBRAZOVANJA, NAUKE I KULTURE BIH
19. MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA „MEHMEDALIJA
MAK DIZDAR“ BREZA
54
ZAVRŠENA
AKCIJA
ZA SOS SELO
Shodno pokretanju akcije “Dodirnimo dječija srca”
koju je Asocijacija naprednih studenata Fakulteta
Zdravstvene njege ( ANSA )
organizirala tokom
mjeseca februara/2014 godine, a koja je imala za cilj
prikupiti odjeću i slatkiše za djecu iz SOS sela u
Sarajevu uspješno je realizirana u četvrtak 13- og
marta/2014 godine.
Zahvaljujući humanosti svih studenata
Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” rukovodstvu i
menadžmentu Sveučilišta ova akcija je uspješno
Nova knjiga našeg
profesora Darka Tipurića izašla
u uglednom svjetskom nakladniku Pearson
privedena te su prikupljena odjeća i slatkiši uručeni u
SOS selo u Sarajevu.
Ovom prilikom želimo istaknuti da nam je najveća
zahvalnost bio osmijeh koji smo uspjeli izazvati kod
djece kao i radost prilikom otvaranja poklona te će
korporativno upravljanje bavi, razvidno je kako je suvremeno
korporativno upravljanje predstavlja preduvjet za izgradnju
konkurentnosti, efikasnosti i održivog razvoja poduzeća kroz
koje će se ostvariti ne samo interesi dioničara nego i drugih
glavnih interesno-utjecajnih skupina što će posljedično
dovesti do izgradnje ekonomski, ali i socijalno pravednijeg
društva. Vjerujem kako sama ideja društvenog i politekonomskog napretka na dobrobit većine daje dodatni
podstrek za jačanje interesa praktičara i znanstvenika u
području korporativnog upravljanja, a inicijative poput
pokazuju kako naša regija ni najmanje ne zaostaje za
svjetskim trendovima i kako ima adekvatne ljudske
potencijale potrebne za stvaranje adekvatnog okvira
korporativnog upravljanja, ali i izgradnju dugotrajnih i čvrstih
veza između akademske zajednice i gospodarstva. Zbog
specifičnog autorskog pristupa i međunarodnog konteksta u
kojem se ostvaruje "Rethinking Corporate Governance"
omogućava sveobuhvatan uvid u disciplinu korporativnog
upravljanja i na originalan, rijetko viđen način, predstavlja
nov i svjež izvor znanja ne samo za nadobudne istraživače,
već i za stručnjake iz prakse – posebice predstavnike
vrhovnog menadžmenta, a vjerujem da će biti i od velike
koristi za studente i mlade istraživače na višim razinama
akademskog obrazovanja..
Sa ponosom objavljujemo da je knjiga RETHINKING
CORPORATE GOVERNANCE našeg profesora dr.sc
Darka Tipurića svjetlo dana ugledala u izdanju svjetskog
izdavača Pearson. Više o knjizi u tekstu ispod:
U veljači 2014. godine u suradnji s poznatim međunarodnim
izdavačem Pearson Education, UK izdana je knjiga
„Rethinking Corporate Governance“ (ISBN: 978-1-78273686-8) čiji su urednici prof. dr. sc. Darko Tipurić, izv. prof.
dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž i doc. dr. sc. Najla Podrug.
Knjiga je sazdana od izabranih članaka prezentiranih na
prvoj međunarodnoj OFEL konferenciji o korporativnom
upravljanju koja je održana u travnju 2013. godine u
Dubrovniku. Kroz 17 poglavlja koja je napisalo 37 autora iz
9 zemalja (Brazil, Hrvatska, Finska, Italija, Lihtenštajn,
Malta, Meksiko, Srbija i Španjolska „Rethinking Corporate
Governance“integrira i sintetizira akademske studije o
korporativnom upravljanja kroz multiplu perspektivu
okvira, a bavi se temama kao što su uloga odbora i vrhovnog
menadžmenta u korporativnom upravljanju promatrajući
istovremeno financijske, institucionalne i pravne aspekte
korporativnog upravljanja uz uvid u teme društvene
odgovornosti i etike, revizije i problema transparentnosti te
mnoge druge zanimljive i važne aspekte suvremenog
poslovanja Kada govorimo o pitanjima kojima se
55
ANSA FZNJ i u budučnosti pokretati slične akcije.
Zahvaljujemo se SVIM studentima koji su
učestvovali u ovoj akciji.
56
Fakultet pravnih nauka
Sveučilišta/Univerziteta“Vitez“,
Ustavni Sud FBiH I Kantonalni
Sud SBK/KSB potpisali
Sporazum o suradnji
S
organizacijskih nauka Beograd, te menadžera predstavnika
Univerzitet “Vitez” Vitez – Fakultet poslovne
Case-a Autocommerce D.O.O. Slovenija.
ekonomije, učestvovali su na 4 Međunarodnom
Case Study takmičenju u sklopu 33 Konferencije za razvoj
Zasluženi pobjednik ovog takmičenja je ekipa Fakulteta
organizacijskih nauka, u organizaciji Univerziteta u
organizacijskih nauka Beograd, koji je i evropski i stalni
Mariboru – podružnica Kranj.
svjetski učesnik u ovakvom tipu
takmičenja studenata. Od drugih
N aš u ek ip u n a o v o m tak mičen ju
fakulteta i ekipa koje su učestvovale na
predstavljali su sljedeći student:
ovom takmičenju su:
 Azra Adilović – team leader
FOV – Slovenija (Fakultet za
 Mustafa Ehlizevak
organizacijske vede Slovenija)
 Lejla Tatarević
Fakultet za IT Tehnologije Ljubljana
 Senida Kakeš
Dana 14.03.2014 u prostorijama Sveučilišta / Univerziteta
predsjednica Suda prof. Kata Senjak a, u ime Kantonalnog
 Dinka Šakić i
”Vitez” je potpisan Sporazum o suradnji između Fakulteta
suda SBK/KSB, predsjednica gđa. Katica Jozak – Mađar
 Vedran Izić – mentor ekipe
pravnih nauka, Ustavnog suda FBiH i Kantonalnog suda
dok je Fakultet pravnih nauka predstavljao Dekan prof. dr.
SBK/KSB.
Fuad Purišević. Sporazumom se definiraju pravci suradnje i
Studenti koji su predstavili svoje riješenje
prakse za studente Fakulteta pravnih nauka
u vidu prezentacije na engleskom jeziku,
Sveučilišta/Univerziteta Vitez“
na temu Predstavljanje električnog Smart-
Sporazum su, u ime Ustavnog suda FBiH, potpisali
Profesora sa Univerziteta u Mariboru i Fakulteta
tudenti/ce i članovi Asocijacije naprednih studenata
FON Beograd
Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez
FOV 2 – podružnica Kranj
Fakultet poslovne ekonomije Vilach –
Austrija
Kao mentor ekipe, mogu samo izraziti
a na slovenačko tržište, su pokazali
riječi hvale i divljenja za studente koji su
zavidno znanje iz područja marketinga,
predstavljali naš Univerzitet, od
finansija i PR-a, a potvrda toga je i
Projekt „Mladi Travniku“
Pozivaju se svi uposlenici i studenti Sveučilišta da
Istog dana, u periodu od 10-13 časova, na platou ispred
budu dio akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Konzuma će studenti Zdravstvenog fakulteta besplatno
Studenti Fakulteta zdravstvene njege će toku Dana
mjeriti pritisak građanima Travnika
prezentacije case-a do njihovog
pohvala žirija za nastup i uigranost ekipe,
izdvojenog truda i želje za što boljim
te poslovni dress code i ponašanje, što je
predstavljanjem Univerziteta na ovom
ostavilo najveći dojam kod žirija, koji je sastavljen od
takmičenju, što su prema riječima žirija i domaćina i ostvarili.
grada Travnika, organizirati dobrovoljnu akciju
darivanja krvi. Svi zainteresovani mogu doći na plato
ispred Konzuma dana 27.03.2014. u 12 časova kada će
zajedno krenuti prema bolnici gdje će se izvršiti
darivanje krvi.
57
58
„Travnik-univerzitetski grad“
OKRUGLI STOL
Akcija
Dobrovoljnih
Pozivaju se svi uposlenici i studenti
privrednicima i institucijama Travnika a
Sveučilišta da prisustvuju Okruglom
u cilju sticanja opravdanog naziva
stolu „Travnik-univerzitetski grad“
Travnik-univerzitetski grad.
koji će se održati 26.03.2014.godine sa
darivaoca
krvi
početkom u 16 časova u Amfiteatru
Na okrugli sto bi bili pozvani svi
Sveučilišta.
predstvanici sveučilišta u Travniku,
Projekt „Travnik - univerzitetski grad“
predstavnici općine, nadlaženih
Želeći dati svoj doprinos
Danima
Ministarstava, udruženja privrednika ,
O p ć i n e Tr a v n i k , S v e u č i l i š t e /
nevladinih organizacija, studenata,
Dana 27.03.2014. godine studenti Fakulteta Zdravstvene
Univerzitet „Vitez“
će organizirati
građana. Kao gost, okruglom stolu će
njege učestvovali u akciji „dobrovoljnih darivaoca krvi“
Okrugli sto „ Travnik-univerzitetski
prisustvovati i akademik, prof dr Mirko
koju je organizovao Centar za cjeloživotno učenje i
grad“.
Pejanović.
Asocijacija naprednih studenata Fakulteta Zdravstvene
njege.
Cilj ovog okruglog stola da se javnost
upozna sa vrijednostima koje jedan
Nakon okruglog stola , učesnici će moći
Ukupno je u akciji učestvovalo 10 studenata Univerziteta
grad dobija sa Sveučilištima u njemu .
pogledati izložbu fotografija „ Travnik u
te dva uposlenika Sveučilišta. Izuzetno smo zadovoljni što
Također, želi se istači potreba jačanja
očima mladih“. Autori fotografija su
smo pokazali humanost i donirali tečnost koja će nekome
suradnje između Sveučilišta grada,
studenti Sveučilište/Univerziteta
spasiti život te još jednom poslali pozitivnu poruku sa
kako među njima samima , tako i sa
„Vitez“.
našeg Univerziteta.
59
60
Pr iznate d ip l o me Faku l teta
poslovne ekonomije u SR Njemačkoj
Održano takmičenje za završne razrede
Srednjih medicinskih škola pod nazivom
Ovom prilikom želimo informisati javnost da smo dobili
"Pokažimo znanje"
Dana 28.03.2014. godine u prostorijama
Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ održano je takmičenje za
završne razrede srednjih škola – medicinskog usmjerenja
pod nazivom „Pokažimo znanje“.
priznanje diplome Fakulteta poslovne ekonomije od strane
Njemačkog Ministarstva obrazovanja (ENIC-NARIC).
U sastavu komisije koja je pratila i ocjenjivala takmičenje
su bili:
Osim priznanja za ovog studenta na ovaj način je potvrđeno da je
 Doc.dr. Elvira Konjić – predsjednik komisije,
diploma našeg fakulteta ekvivalentna diplomama u SR
 ass mr.sci. Mirano Jupić – član komisije i ass
Jasmina Marušić - član komisije,
Njemačkoj. Ranije su priznate diplome Fakulteta zdravstvene
 dok je organizator takmičenja bila ass Habiba
Ganić dipl.sanitarni inž. i voditelj Asocijacije
naprednih studenata Fakulteta Zdravstvene njege.
njege i na taj način stečena mogućnost obavljanja prakse i rada na
klinikama u SR Njemačkoj.
Učešće na zakmičenju su uzele četiri škole i to: Mješovita
srednja škola Travnik – Medicinska škola, Srednja
strukovna škola „Fojnica“ – Kiseljak, JU Medicinska škola
u Zenici i Srednja škola „Zijah Dizdarević„ iz Fojnice.
Interaktivna radionica
"Kinesiologie Tape i Sport Tape"
Takmičenje je bilo individualnog tipa te su Komisije,
nastavnici i profesori, koji su bili pratnja svojim učenicima,
kao i studenti Univerziteta te ostali prisutni mogli sa
zadovoljstvom pratiti izlaganje učenika koji su bili odlično
pripremljeni te su pokazali znanje, sposobnost i izvrstnu
sposobnost prezentiranja i javnog nastupa.
Takmičenje je bilo podijeljeno na tri dijela : pismeni dio,
usmeni dio i treći dio izlaganje prezentacije.
Dana 21.03.2014. godine u prostorijama
Sveučilišta/Univerziteta “Vitez” organizovana je
interaktivna radionica pod nazivom: „Kinesiologie Tape i
Sport Tape“ za studente Fakulteta Zdravstvene njege,
smjer Fizioterapija i radna terapija.
Svi učesnici takmičenja su dobili zaslužene certifikate o aktivnom
učešću na takmičenju, prilikom odlučivanja o najboljima određivale
su nijanse, ali je komisija donijela odluku za
Na radionici su prisustvovali studenti III i IV godine ovog
studija te su nakon čestverosatne radionice dobili i
Učenici koji su učestvovali u takmičenju su: Halilović
Melisa, Čoloman Nejra, Šabić Emina, Tokalić Ajla,
Salčinović Elma, Ramljak Emina, Topalović Rijad, Mekić
Ismet, Kreso Šerifa, Hajdarević Ilhana, Čobo Mehdi,
Aliefendić Amina, Ana Perić Komšić, Nermina
Šahinbegović, Valentina Nuić, Mirsad Begić, Jahja
Rujanac.
certifikate o učešću. Radionicu je vodio Sanel Goran
1. Mjesto – Halilović Melisa - JU Medicinska škola u Zenici
(besplano školovanje za I godinu studija )
dipl.fizioterapeut koja je za studente organizovana
besplatno.
2.
Mjesto – Ana Perić Komšić - Srednja strukovna škola
„Fojnica“ – Kiseljak ( tablet )
3. Mjesto – Mirsad Begić - Mješovita srednja škola Travnik –
Medicinska škola ( tlakomjer, stetoskop, mantil)
Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima koji su došli na naš
Univerzitet, zahvaljujemo se i medijima koji su pratili ovaj događaj,
firmi Poljorad d.o.o. koja je obezbijedila ručak za prisutne i
studentima Fakulteta Zdravstvene njege koji su učestovali u
realizaciji i organizaciji takmičenja te rukovodstvu Univerziteta koje
je potpomoglo ovo takmičenje.
61
62
Pratioci učenicima (profesori srednjih škola ) na
takmičenju su: Ivana Terzić, Zornić Aleksandra, Zaimović
Fatima, dr. Tutunjđić Aida, Ibrahim Hodžić.
Ispred CK FBiH na takmičenju je bio prisutan i gosp. Nidal
El Barekah koji je kratkom prezentacijom i praktično
objasnio osnove u pružanju u prvoj pomoći te rad sa
defibrilatorom. Predstavnici CK su i podijelili simbolične
poklone svim učesnicima takmičenjima i ostalim prisutnim
koji su pratili takmičenje.
Download

magistarski studij - Casopis [email protected] i INTERNATIONAL JOURNAL