MUZIČKI ALBUMI
A) Albumi zavedeni u Arhivu MI SANU
a. MI-XVII/An 783
b. MI-XXI/An 912 (Album VII; „Karapešić“)
c. MI-XXI/An 913 (Album VI)
d. MI-XXI/An 916 (Album III)
e. MI-XXI/An 917 (Album II)
f. MI-XXI/An 918 (Album I)
g. MI-XXII/ An 919 (Album VIII)
h. MI-XXII/An 921 (Album X)
i.
MI-XXII/An 922 (Album XI), prethodno zavedeno u Biblioteci MI, Inv. br. 973
j.
MI-XXII/An 923 (Album XII)
k. MI-XXII/An 925 (Album XIV)
l.
MI-XXII/ An 926 (Album XV)
m. MI-XXXI/An 1565
B) Albumi zavedeni u Biblioteci MI SANU
n. Inv. br. 4401 („Note Danica K. Dinića“)
C) Nezavedeni albumi
o. Crvene korice (Jovanka Jocić)
p. Jarko zelene korice za smeđim hrbatom
q. Tamno zelene korice sa crvenim hrbatom (Olga Aleksić)
r. Tamno crvene korice sa crnim hrbatom
s. Crne korice sa tamno sivim hrbatom (N.M; Vera Nedeljković)
t. Crne korice sa oštećenim hrbatom (Vera Nedeljković)
u. Korice obložene crvenim platnom
A) MI-XVII/An 783 („Album ruskih, srpskih i hrvatskih pjesama“)
Dimenzije: 243x302; obim 214 str.
Opis: Crne korice i hrbat sa utisnutim naslovom i ornamentima
Na prvoj stranici: potpis (Богдан С. Ђукић, [...?] Госпић, 24./VIII. –97.)
[nedostaje naslovna stranica: album 194 ruske pesme, izdavač
Litolff]
klavir
[80]
Славољуб Лжичар [Eduard František]. Album srpskih pesama.
100 srpskih narodnih pesama za glasovir [Album National
Serbe]. Braunschweig: Henry Litolff, s.a.
klavir sa
potpisanim
tekstom
[64]
o
Slavoljub Lžičar [Eduard František]. Album hrvatskih napjeva.
100 hrvatskih narodnih napjeva za glasovir. [Album National
Croate]. Braunschweig: Henry Litolff, s.a.
klavir sa
potpisanim
tekstom
[70]
o
p
o – rukopisne oznake (pri pojedinim kompozicijama ili sadržaju, *, x, √, itd.)
B) MI-XXI/An 912 (Album VII, „Karapešić“)
Dimenzije: 249x309; obim 414 str.
Opis: Zelene korice i hrbat sa utisnutim ornamentima i ornamentima u zlatnoj boji
Јован Пачу [Jovan Paču], Без тебе драга [Airs Serbes]. Нови
Сад, Браће М. Поповић, s.a. (Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 1)
klavir
[12]
ED. Werner, Oesterreichisches Mlitairmarsch-Album. Wien, Carl
Haslinger Tobias, s.a.
Klavir
[24]
D. F. E. Auber, Die Stumme von Portici. Leipzig, C. F. Peters
klavirski izvod
[102]
Musique Moderne. Cahier 22. Bruxelles, Paris, 1888.
klavir
[32]
Luigi Arditi, Il Bacio [Der Kuss]. s.l., L’Aurore, s.a.
valcer za glas i
klavir
[8]
p
[Nedostaje naslovna stranica; 9 valcera, polki i kadrila]
klavir
[36]
s; p
Salon-Album. Offenbach a/M & Leipzig, Johann André, s.a.
klavir
[70]
Salon-Album. Leipzig, Zürich, Gebrüder Kug
klavir
[54]
Fr. Chopin, Walzer. Leipzig, C. F. Peters, s.a.
klavir
[76]
*
p – pečat knjižare
s – potpisano
* sa crtežom na str. 2
C) MI-XXI/An 913 (Album VI)
Dimenzije: 272x340; obim str.
Opis: Tamno crvene korice
Лаку ноћ, сопран или тенор соло уз пратњу гласовира, од
Стев. Мил. Шијачког. Београд 1906
klavir
[4]
A
Енглески валцер за две руке на гласовир. Драгослава М.
Михајловића ученика VI раз. гим. Београд 13. II [1]908. год.
[na kraju:] Свом чики преписала синовица, Анђа Теофановић
klavir
[4]
A
Nach dem Ball Valse Rondo von Harris für das Piano Forte
klavir
[8]
B
??? Alfonsz Zcibulka [sic]
klavir
Salon Čárdás [sic]
klavir
[4]
C
Cratiosa „La Craciosa“ für Clavier [sic]
klavir
[4]
C
Die Lautenschlägerin. Gavote
klavir
[4]
B
Руска химна; Онам! онамо. Црногорска химна (samo naslov]
klavir
[4]
A
Der musikalische Kater. Humoristische Polka für Violine ind
Klavir von Konrad Lang
vn i klavir; vn
štim
[6]
D
Стеван А. Станковић [Etienne Stankovitch]: Академско коло
[Kolo des etudiants]. Београд: Лит. М. Шаванишевић, 1896
klavir
[4]
Јован Фрајт: Угаснуле очи чарне. Београд: Фрајт и Балон, s.a.
glas i klavir
[4]
К[орнелије] Станковић: Скажи ми господи. Многаја љета.
Партитура за мешовити збор. Београд: Издање Певачке
дружине Станковић, 1910.
hor
[4]
К[орнелије] Станковић: Достојно јест. Партитура за
мешовити збор. Београд: Издање Певачке дружине
Станковић, 1910.
hor
[4]
43. Марсељеза | Marseljeza. . Руж де Лиљ
Славенска полка
[u dnu poslednje stranice početak drugog rukopisa: Polka
mazur, Erinnerung]
d; s
К[орнелије] Станковић: Скажи ми господи. Многаја љета.
Партитура за мешовити збор. Београд: Издање Певачке
дружине Станковић, 1910.
hor
[4]
Мара Маћејовска (за клавир у две руке удесила). Тамо
далеко далеко на Крфу... [Au loin, au loin sur Corfu [sic]...;
klavir
[4]
Јован Мертл: Бањска кола. Београд: Нова литографија Мил.
Јовановића
klavir
[4]
Јован Мертл : Македонска циганка продукције Косте Илића.
[Београд:] Нова литографија [Мил. Јовановића]
klavir
[4]
Черго моја, чергице. Песма Милорада П. Шапчанина
удешена за гласовир. Нови Сад: Српска књижара и
штампарија Браће М. Поповића
klavir sa
potpisanim
tekstom;
poezija
[6]
В. Качеровски: Љубавне сањарије [Libesträume]. Сарајево:
Власитита наклада (Литографија Воглер и другови)
klavir sa
upisanim
tekstom
[4]
Драгутин Ф. Покорни: Свесловенски соколски марш
[Sveslovenski sokolski marsch]. Београд: Штампарија Љ. Ј.
Бојовића
klavir
[8]
Милош Брож: Косовка девојка. Салонска мазурка. Београд:
Књижара Ернеста Ајхштета
klavir
[6]
Др. Т. Торсон: Марш у славу Њ. величанства краља „Петра
I“. Београд: Издање дворске књижаре Мите Стајића, s.a.
klavir
[4]
Стеван А. Станковић: Витез.Посвећено друштву „Коло
јахача“. Јахачки марш. Београд: Штампано трошком Г.
Милоја Тадића, 1890.
klavir
[8]
Стеван А. Станковић: Официрско коло. Београд: Књижара С.
М. Стефановић, 1890.
klavir
[4]
[bez naslovne strane:] Михајло Прита-Миле, гуслар: Боже
Срба! Српска Химна.
klavir sa
upisanim
tekstom
[2]
[bez naslovne strane : J. Svoboda: Zbirka srpskih narodnih i
omilenih pesama i igara II]
klavir
[24]
Раја Павловић (скупио): Српске народне песме [Le chants
popilaires serbes [sic]]. II. Коло. Wien: Josef Eberle, s.a.
klavir sa
upisanim
tekstom
[20]
Албум 100 српских народних најновијих игара [Album cent
danses nationales Serbes. Compositions de divers auteurs].
klavir
[50]
s
For [sic] away over there...]. Београд, Сарајево: Издање И. Ђ.
Ђурђевића
s
s
*1
s
Београд: Издање књижаре Мите Стајића, s.a.
d: datirano
*1 – rukopis na str. 1: Штампано у рукопису
D) MI-XXI/An 916 (Album III)
Dimenzije: 263x327; obim str.
Opis: Svetlo crvene korice sa utisnutim zlatnim inicijalima (J.B.) i ornamentom
Ст[анислав] Бинички: Зејнади 1. Београд: Издање књижаре
Мите Стајића, s.a.
glas i klavir
[10]
s *1
Ст[анислав] Бинички: По пољу је киша... [Београд: Издање
књижаре Мите Стајића ?] Gravure et Impression de Breitkopf
& Härtel à Leipzig
glas i klavir
[6]
Аксенитије Максимовић: Песме из „Максима Црнојевића“.
Нови Сад Ср[емски] Карловци: Издавачка књижарница
Светозара Ф. Огњановића (пређе А. Пајевића), s.a.
glas i klavir
[8]
*1
П.К. Божински (сложио): Из наших крајева [Iz naših krajeva].
Српске народне песме за певање у један глас и клавир.
Нови Сад: Издавачка књижарница А. Пајевића, s.a.
glas i klavir
[8]
s, *2
Албум песама из концерта Жарка Савића [Album des
chansons de concert Jarko Savitch]. Београд: Издање
књижаре Мите Стајића, s.a.
glas i klavir
[58]
*3
Iz Savićevog albuma. [Rukopisni prepis] Karlovci – N. Sad, 7. III –
1919. g.
glas i klavir
[20]
A
s; d
*1 – „Снајки од накончета Боре, 12. фебруара, 1919. г. Нови Сад“
*2 – Bor. Radovanović, ???,. Novi Sad, 1. II – 1919.
*3 – na str 3, grafitnom olovkom: „Албум Жарка Савића“
E) MI-XXI/An 917 (Album II)
Dimenzije: 257x333; obim str.
Opis: Crvene korice sa utisnutim imenom u zlatnoj boji („Својина Љубе Благојевић“)
Ј. Иванишевић: О вјеридби Њене свјетлости књегиње
црногорске Милице са Његовим царским височанством
великим књазом Петром Николајевићем. Пјесма од Радоја
hor; klavir
[8]
s
Црногорца. S.l., s.a.
[nedostaje naslovna stranica] Јован Пачу: Црногорском
војнику. [Novi Sad, 1887]
klavir
[4]
Ф. С. Вилхар: Коло. Југославјански народни плес. У славу
пресретног вјенчања Њезине Свјетлости Књагињице
Милице Петровић-Његош са Његовим Царским
Височанством Петром Николајевићем. Wien: Jos. Eberle & Cº,
s.a.
klavir
[16]
Хуго Дубек [Hugo Doubek]: Весела је Србадија. Парафразе за
гласовир [Wesela je Srbadija. Paraphrases pour le piano]. Нови
Сад: Издавачка књижарница А. Пајевића, s.a. (Wien: Jos.
Eberle & Cº; A. P. 1)
klavir
[6]
J. Svoboda [Ј. Свобода]: Sbírka srbských národníh i oblíbených
písni a tancův [Збирка српских народних и омилених песама
и игара] II. Гусле. Praha: Fr. A. Urbanek, s.a.
klavir
[18]
*
Јован Пачу [Jovan Paču]: Светосавска пјесма. Врлој српкињи
много заслужној госпођи Нини Петровићки [Airs Serbes. A
madame Nina Petrović]. Agram, Српска штампарија у Загребу,
(Лит. Матић, Загреб), s.a.
klavir
[8]
s1
Јован Пачу: Онамо Онамо. Од Николе I. књаза Црне Горе.
Загреб: Српска штампарија, s.a.
klavir
[8]
s1
Стеван А. Станковић: Невен. Марш XVI класе. Посвећено
деветорици школских другова и десертом: сени погинулог
Стеве Одавића. Београд: М. Иванишевић (Штампано
трошком г. Мих. М. Поповића), 1887.
klavir
[4]
Конс. Маринковић: Стерљачко коло. Wien: V. Kratochwill
Musik-Verlag, s.a.
klavir
[4]
Исидор Бајић: Змајевка-марш. У славу педесетогодишњег
књижевног рада Смај Јована Јовановића. Будимпешта:
Српско трговачко занатлијско певачко друштво „Слога“, s.a.
klavir
[6]
Српска четворка. Кадрил за гласовир у две руке са
потписаним текстом песама. Нови Сад: Српска књижарница
Браће М. Поповића, s.a.
klavir sa
upisanim
tekstom
[8]
Стеван А. Станковић: Витез.Посвећено друштву „Коло
јахача“. Јахачки марш. Београд: Штампано трошком Г.
Милоја Тадића, 1890.
klavir
[8]
p1 – Komisionalna naklada Akadem. Knjižare L. Hartmana (Kugli & Deutsch) Zagreb, Ilića br. 1
p2 – Књижара З. и В. Васића, Загреб, Академски трг 3
s1 – Ljubica Bobimac
*1 – na naslovnoj str.: „дивно“
p1
*1
p2
F) MI-XXI/An 918 (Album I)
Dimenzije: 271x329; obim str.
Opis: Plave korice sa utisnutim ornamentima
Хуго Доубек. Ђурђев дан. Нови Сад: Српска књижарница
Браће М. Поповића, 1888. (Нови Сад: Штампарија и
Литографија А. Фукс)
klavir sa
upisanim
tekstom
[4]
G. Marschall. Françaisesur des airs nationeaux serbes [Четворка
по српским мотивима]. Zombor: Adolph Schön (Wien: Jos.
Eberle & Cº; A. S. 5), s.a.
klavir
[8]
Aloysa Slava Atanasievics. Reflets du Printemps. Polka-Caprice,
Op. 6. Leipzig: Engelmann&Mühlberg
klavir
[10]
Јован Пачу. Радо иде Србин у војнике. По познатој мелодији.
Нови Сад: Српска књижарница Браће М. Поповића, 1887.
klavir i poezija
[8]
Јован Пачу. Српска молитва (Песма Змај-Јована
Јовановића). Нови Сад: Српска књижарница Браће М.
Поповића, 1884
klavir sa
upisanim
tekstom i
poezija
[8]
Милош А. Дозела [M. A. Dozella]. Одјек. У славу венчања Њ.
В. Књаза Данила Петровића Његоша са Њ. В. Принцезом
Милицом Мекленбург-Стрелицком [Jubel-Klänge. Zur
feierlichen Erinnerung an die Vermählung seiner Hoheit des
Erbprinzen Danilo von Montenegro mit der durchlauchligsten
Prinzessin Miliza von Meklenburg-Strelitz]. Мостар: Издавачка
књижарница и уметнички завод Пахер и Кисић, 1899.
klavir
[8]
Стеван А. Станковић [Etienne A. Stankovitch]. Пркос [Prkoss]. У
Београду, 1891 год. Нови Сад: Српска књижара и
штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir i poezija
[4]
А. Т. Лавов: Руска химна.Боже царя храни. Молтва руског
народа. Песма В. А. Жуковског. Београд: Н. Ђорђевић, s.a.
klavir
[4]
Роберт Толингер. Несташни морнари. Корачница морнара
из оперете [Les Matelots Gaillards. La Marche des Matelots de
la Vaudeville serbe]. S.l. (Својина композитора), s.a.
klavir
[6]
Johann Strauss. Russischer Marsch . Hamburg: Aug. Kranz, St.
Petesburg: A. Büttner, s.a.
klavir
[4]
Јован Пачу. Црногорском војнику. Слова Р. Роганића.
Његовој светслоти Данилу-Александру књазу насљеднику
црногорском. Нови Сад: Српска књижара и штампарија
Браће М. Поповића, 1887.
klavir i poezija
[8]
p1
Стеван А. Станковић. Официрско коло. Београд: Књижара С.
М. Стефановић, 1890.
klavir
[4]
Руске народне песме. Саопштене од пажљивих слушачаца
славјанских концерата. I. део. Београд: Издање Н.
Ђорђевића, 1890.
klavir
[8]
Милош Брож: Косовка девојка. Салонска мазурка. Београд:
Књижара Ернеста Ајхштета
klavir
[6]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Чуј Душане [Airs serbes]. Успомена
на песму. Нови Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos.
Eberle & Cº; P. 2)
klavir
[12]
Корнилије Станковић (sic): Сремско коло. Нови Сад: Наклада
Фукса и сина, s.a.
klavir
[8]
K. Marinković: An der Save und Donau. Polka française nach
serbischen Melodien. Wien: V. Kratochwill, Leipzig: Rob.
Forberg, s.a.
klavir
[6]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Без тебе драга [Airs serbes]. Нови
Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 1)
klavir
[12]
G. Marschall: Des chansons serbes varieès [Smesa srpskih
pesama] A Mademoiselle Antoinette Ruzits. Zombor: Mil.
Karakasević [Inst. Lith. de C. G. Röder, Leipzig], s.a.
klavir
[12]
Шеснаест српских позоришних песама. Нови Сад: Српска
књижара и штампарија Браће М. Поповића, 1903.
klavir i glas
[12]
Велимир Сперњак (за гласовир сложио): I. смеса српских
народних песама. S.l. (Издање и својина композитора), s.a.
klavir
[8]
Д. Чижек: Немањино коло. Посвећено писцу историјске
драме „Немања“ г. Милошу Цветићу. Београд: Литографија
Мар. Иванишевића, 1887.
klavir
[4]
Viksz Teréztöl: Natália. Polka-Mazur. ?, 1889.
klavir
[6]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Праг је ово милог српства [Airs
serbes]. Нови Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle
& Cº; P. 3)
klavir
[8]
Черго моја, чергице. Песма Милорада П. Шапчанина. Нови
Сад: Српска књижара и штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir sa
potpisanim
tekstom;
poezija
[4]
Јован Пачу (за гласовир просто по мелодији написао): Коло
из „Ђачког растанка“ Бранка Радичевића. У славу преноса
Бранкових костију. Нови Сад: Српска књижара и штампарија
Браће М. Поповића, 1883
klavir sa
upisanim
tekstom
[8]
s1
s1
Тихомир Остојић (по свирању народнога свирца за клавир
удесио): Српско Новосадско Коло. Нови Сад: Штампарија
српске књижаре Браће М. Поповића, 1891.
klavir
[8]
Исидор Бајић: I. Магла пала, речи од М. Петровића.
II.Ђаволан. Београд: Тома Јовановић, s.a. (Wien: Jos. Eberle
& Cº; B. M. P. 11)
klavir sa
upisanim
tekstom. klavir
[8]
Исидор Бајић [Isidore Bayitsch]: Српско цвеће за млада срца.
И. Венчић [Des fleurs serbes. Fantasie pour piano]. Београд:
Тома Јовановић, s.a.
klavir
[8]
Албум 100 српских народних најновијих игара [Album cent
danses nationales Serbes. Compositions de divers auteurs].
Београд: Издање књижаре Мите Стајића, s.a.
klavir
[50]
Драгутин Чижек [Charles Čižek]. Николин марш [Nikolas
marche]. Панчево: Наклада Књижаре Браће Јовановића, s.a.
klavir
[6]
Velimir Spernjak.Otvori mi vrata... Narodna pesma. Varijacije za
glasovir. S.l. (Издање и својина композитора), s.a.
klavir
[12]
J. Svoboda [Ј. Свобода]: Sbírka srbských národníh i oblíbených
písni a tancův [Збирка српских народних и омилених песама
и игара] II. Гусле. Praha: Fr. A. Urbanek, s.a.
klavir
[26]
J. Svoboda [Ј. Свобода]: Sbírka srbských národníh i oblíbených
písni a tancův [Збирка српских народних и омилених песама
и игара] I. Гајде. Praha: Fr. A. Urbanek, s.a.
klavir
[20]
Руске народне песме. Саопштене од пажљивих слушачаца
славјанских концерата. I. део. Београд: Издање Н.
Ђорђевића, 1890.
klavir
[8]
[nedostaje naslovna str.] Руске народне песме. Саопштене од
пажљивих слушачаца славјанских концерата. [II. део?.
Београд: Издање Н. Ђорђевића, 1890?]
klavir
[4]
[nedostaje naslovna str. Davorin Jenko: Pesme iz komada Đido]
klavir sa
upisanim
[8]
p1 – Rózsavölgyi és Társa Budapest
p2 – Manojlović Buchhandlung
s1 – Зорка Јовановић
G) MI-XXII/ An 919 (Album VIII)
Dimenzije: 260x329; obim str.
Opis: Tamno crvene korice sa utisnutom bordurom
p2
tekstom
Ante Stöhr [Anton Stöhr], Mila si mi ti. Jugoslavjanska pjesma
prenešena za glasovir. Dj. 14. [Mila si mi ti. Transcription über
ein südslavisches Lied für das Piano. Op. 41.]. Varaždin: J. B.
Stifler, s.a.
klavir
[6]
Anton Stöhr. Clavier-Compositionen. 23. „Miruj srce moje“.
Transcription élégante sur une chanson nationale croâte. Wien:
Rebay & Robitschek, s.a.
klavir
[6]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Без тебе драга [Airs serbes]. Нови
Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 1)
klavir
[12]
Јован Пачу. Радо иде Србин у војнике. По познатој мелодији.
Нови Сад: Српска књижарница Браће М. Поповића, 1887.
klavir i poezija
[8]
Х. Дубек (удесио за гласовир): Сунце јарко не сијаш једнако
и Што се боре мисли моје. Српске песме. Нови Сад: Издање
Српске књижаре Браће М. Поповића, 1888.
klavir
[4]
Gustav Lange: Fantasien über beliebte Lieder. Im Rosenduft.
Offenbach a. M.: Johann André, s.a.
klavir
[10]
Julius Bartay: Illustrationen. Waltzer. Wien: V. Kratochwill
klavir
[12]
Hervé. Lili-Polka. Paris: Choudens Père & Fils, s.a.
klavir
[8]
A. P. Juliano. Les lancers à la cour. Quadrille. Hambourg: Aug.
Cranz, s.a.
klavir
[8]
Carl Zeller: Grüss Euch Gott, alle miteinander! Polka française
nach Motiven der Operette Der Vogelhändler. Wien: V.
Kratochwill
klavir
[8]
p1
p2
p1 – Bard Ferenz ...?
p2 – Rózsavölgyi és Társa [Budapest ]
H) MI-XXII/ An 921 (Album X; „Ноте за гласовир Драгиње
Племићеве“)
Dimenzije: 254x324; obim str.
Opis: Crveno-smeđe korice sa utisnutom ornamentalnom bordurom i ornamentom i naslovom u
zlatotisku: НОТЕ ЗА ГЛАСОВИР ДРАГИЊЕ ПЛЕМИЋЕВЕ
Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung. Ballabend I. 14
auserlesene mittelschwere Tänze. Köln a. Rh.: P. J. Tonger's
Verlag, s.a.
klavir
[44]
Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung. Ballabend II. 14
auserlesene mittelschwere Tänze. Köln a. Rh.: P. J. Tonger's
klavir
[38]
Verlag, s.a.
Für die Abonnenten der Neuen Musikzeitung. LeichtesSalonAlbum. 14 leichte beliebte Klavierstücke. Köln a. Rh.: P. J.
Tonger's Verlag, s.a.
klavir
[48]
Vićentije Petrik: Srcem i dušom požarnik marš. Posvećen G.
Emereghu Štajnehleru. Beograd, s.a.
klavir
[4]
Hoch Habsburg Marsch
klavir
[4]
A
Priére Pour S. M. I. le Sultan Hamid II 1876. Молитва султана
Хамида II од 1876.
klavir
[4]
A
Rumänische Hymne von Ed. Hübsch
klavir
[4]
A
Bazarka. Kompozicija V. Petrika učitelja muzike
klavir
[6]
A
s1 *1
Ružino kolo. A. Bobec
klavir
[1]
B
Поймиш ли ты? Романса Н. С. Ржевска. Разумеш ли ти
klavir
[1]
C
Konstantinovićevo kolo
klavir
[1]
C
Кајино коло
klavir
[1]
B
Не брани мења раднаја. Руска народна
klavir
[1]
C
Képeddel alszom El.
klavir
[1]
C
Касина. Полка франас од Вић. Петрика. учитељ музике. Оп.
15. у Београду 2. Јану. 1885.
klavir
[4]
A
„Омладинска Полка“ посвећено Госп. Петру
Карастојановићу председнику Београдске трговач.
омладине од В. Петрика учитељ музике у Београду 8.
Јануара 1885.
klavir
[4]
A
Polka françe. V. Petrik
klavir
[4]
A
Сан младости. Полка од Фарбаха
klavir
[4]
A
Кад љубав твоју имам. из Бокаријо
klavir
[4]
A
Санак само санак леп. Последња ружа. Збогом Дјево збогом
душо
klavir
[4]
A
Пије ми се винце. Милкина кућа на крају
klavir
[4]
A
La Serenade. Valse Espagnole par Olivier Métra
klavir
[8]
A
Tasino kolo
s2
s1
s1; *
Мандолината
klavir
[4]
A
s1
Трудољубивом Пожарнику Господ. Јосифу Клајну члану
Беогр. доб. пожар. друж. Коло од Вић. Петрика
klavir
Српске народне игре за гласовир
klavir
[2]
A
s1
[8]
A
s1; *
Коло Беогр. трговач. омладине од Вић. Петрика учитељ
музике
klavir
[4]
A
Божино Коло посвећено Господину Божидару Живковићу
(агенту) од Вић Петрика учитељ музике
klavir
[4]
A
Нова Ваљевица. Грачанка
klavir
s1
[1]
A
s1 – Drage Plemićeve
*1 – prstored i dr.
I) MI-XXII/An 922 (Album XI; „Nina Danninger“)
Dimenzije: 254x324; obim str.
Opis: Crvene korice sa ornamentom i imenom (NINA DANNINGER) u zalototisku i crveni hrbat
Marie Louise Tajesevich: Variations sur une air favorit Serbes.
Op. 1. Leipzig: Engelmann & Mühlbergin, s.a.
klavir
[8]
s1
Mslle. Aloysia Slava Atanasijevics. Chansonette Slave. „Ustaj,
ustaj, mili rode Jduboki san tvoj stresi“ [sic] Op. 2.
klavir
[14]
s2; d1
Richard Löffler: La belle serbe. Première grande Fantaisie sur
des thèmes serbes. Op. 98. À Madmoiselle Hélène Dada.
Leipzig: C. F. W. Siegel, 1834 (?)
klavir
[14]
s3; s4;
p1
G. Marschall: Des chansons serbes varieès [Smesa srpskih
pesama] A Mademoiselle Antoinette Ruzits. Zombor: Mil.
Karakasević [Inst. Lith. de C. G. Röder, Leipzig], s.a.
klavir
[12]
s5;
Slavka Atanasiević: Fantaisie de Concert (Nate Mislim). Op. 1.
S.l., s.a.
klavir
[16]
s2
Српска молитва. песма Змаја-Јована Јовановића. за
гласовир од Др. Јована Пачу
klavir
[8]
A
Алойз Калауз [Aloïs Kalauz; Alois Kalauz]: Србски напѣви
[Mélodies Serbes, choix de chansons nationales; Serbische
Melodien, Sammlung von National-Liedern und Tänzen], сбирка
србски пѣсама за фортепіяно ставѣни и Сіятелной Княжевни
klavir
str.3:s6
s7
[16]
s8
Клеопатри Карађорђевићевой Кћери Владаюћег Княза
Србскогъ Александра са препокорнимъ высокопочитанѣмъ
посвећени. [I свеска.] Wien: F. Wessely (H. F. M. 420)
Léopold de Meyer: Chant Bohémien: ты не повѣриш какъ
тымила. Leipzig: F. Wistling, s.a.
klavir
[6]
s3
Horváth Ákos: „Kiállitási Emlék“. Rezgö Polka. Budapest:
Szerzösajatja, 1885.
glas i klavir;
klavir
[8]
*1, d2
Carl Lorens: Weana Chic und Weana Schan'. Wiener WalzerLied. Wien: Josef Blaha (Lith Anst v. C. G. Röder, Leipzig), s.a.
klavir sa
upisanim
tekstom; glas
[6]
Herczenberger Desiderius: Avec Plaisir. Polka-mazur. Op. 38.
Zombor: Adolph Schön (Wien: Jos. Eberle & Cº), s.a.
klavir
[6]
Wilhelm Rosenzweig: Ob dich liebe! Walzer. Wien: Otto
Maass(Wien: Jos. Eberle & Cº), s.a.
poezija; klavir
sa upisanim
tekstom
[8]
klavir sa
potpisanim
[6+2]
s1 – Anna Vuits
s2 – Anna Wuits
d1 – 1881
s3 – Nina Wu[its]
s4 – Katharina Wui[ts]
p1 – C. F. W. Siegel
s5 – Nina W[uits]
s6 – Katharina Wuits
s7 – Nina W[uits]
s8 – Нина Вуић
s9 – Nina Daňinge[r]
*1 – posveta (dr Danninger Ádam)
d2 – 1890
J) MI-XXII/An 923 (Album XII)
Dimenzije: 260x323; obim str.
Opis: Crvene korice; oštećeno
Др. Јован Пачу (за гласовир просто по мелодији написао):
s9
Српска Молитва. Novi Sad, 1884 [Fragment. Oštećeno]
tekstom
Х[уго] Дубек (удесио за гласовир): Сунце јарко не сијаш
једнако и Што се боре мисли моје. Нови Сад: Српска
Књижара Браће М. Поповића (Нови Сад: Аугуст Фукс [?]),
1888.
klavir sa
potpisanim
tekstom,
poezija
[4]
Хуго Дубек: Ђурђев дан. Нови Сад: Српска Књижара Браће
М. Поповића, 1888 (Нови Сад: Штампарија и Литографија А.
Фукс)
klavir sa
potpisanim
tekstom
[4]
Тоша Андрејевић (T. Andrejević ): Српска Зора. Марш.
klavir
[4]
Anton Stöhr: Clavier-Compositionen. 23. „Miruj srce moje“.
Transcription élégante sur une chanson nationale croâte Wien:
Rebay & Robitschek (Wien: Jos. Eberle & Cº, R. & R. 143.)
klavir
[6]
Др. Чижек: Немањино коло. Оп. 112
klavir
[4]
З. Ђ.: Kolo. Savamalsko i Beograđanka.
klavir
[4]
Јован Пачу. Коло. Нови Сад: Српска књижара Браће М.
Поповића (Нови Сад: Лит. штампариа Аугуст Фукс),
1887.Jovan Paču. Kolo. Novi Sad
klavir
[8]
Јосиф Бродил: Српска дворска стража. Београд: Кр. Срп.
дворска Књижара Марка М. Марковића (М. М. М. 1).
klavir
[6]
Черго моја, чергице. Песма Милорада П. Шапчанина. Нови
Сад: Српска књижара и штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir sa
potpisanim
tekstom;
poezija
[4]
Ј. Маџаревић (J. Madjarevitch) (покупио и за гласовир
удесио). Збирка српских народних игара (Recueil des danses
national serbes). Друго поправљено и допуњено издање.
Београд (Leipzig: Inst. Lith. de C. G. Röder, 2), 1889.
klavir
[26]
klavir
[26]
K) MI-XXII/An 925 (Album XIV)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Crne korice; oštećeno
Ј. Маџаревић (J. Madjarevitch) (покупио и за гласовир
удесио). Збирка српских народних игара (Recueil des danses
national serbes). Друго поправљено и допуњено издање.
*
Београд (Leipzig: Inst. Lith. de C. G. Röder, 2), 1889. [naknadno
dodato?]
Др. Јован Пачу (за гласовир просто по мелодији написао):
Српска Молитва. Novi Sad, 1884.
klavir sa
potpisanim
tekstom;
poezija
[6+2]
Kraljevo oro. Šumadinka. Seljančica . Wlajna
klavir
[4]
T. Machulka (Prigodom vjenčanja hrvatske komponistice
gospodjice Slave Atanasijević složio i posvetio): San nevjeste.
Polka tremblante. Vlastita naknlada (Wien: Lith. F. Johne)
klavir
[4]
Johann Kafka: Beliebte Serbische Volksmelodie für Pianoforte.
Op. 180. Breslau: Julius Hainauer (Leipzig: Inst. Lith. Anst. v C. G.
Röder, J. 1915 H.)
klavir
[10]
Kornelius Stankovits: Slaven-Ball-Klänge. Quadrille für
Pianoforte. Wien: Peitro Mechetti sel. Witwe (Wien: K K. HofLith. u. Steindr. v. A. Grube; E.P.23.)
klavir
[8]
Anton Ströhr [Antoine Ströhr]: Domorodni glasi. Koncertna
fantazija [Fantaisie de Concert sur les thèmes croates] Op. 30.
Varaždin: naklada J. B. Stifler (Leipzig: Engelmann &
Mühlbergin; 3)
klavir
[12]
Наум Стојановић (глумац нар. позоришта у београду, За
гласовир компоновао): Сремачко велико Коло. Своина
издаваоца (Wien: Jos. Eberle & Cº; N.St.)
klavir
[14]
Јован Пачу: Светозару Милетићу. Загреб: Матићева
литографија
klavir; poezija
[8]
Anton Satran (für Pianoforte und Gesang arrangirt von):
Russische Lieder aus dem Repertoire der russischen Sänger
Gesellschaft Dimitri-Slaviansky D. Agreneff. Budapest: Zipser &
König (Wien: Jos. Eberle & Cº; Z. & K. 103.)
klavir i glas
[10]
G. Marschall: Des chansons serbes varieès [Smesa srpskih
pesama] A Mademoiselle Antoinette Ruzits. Zombor: Mil.
Karakasević [Inst. Lith. de C. G. Röder, Leipzig], s.a.
klavir
[12]
Корнилиe Станковичъ [Kornijie Stanković] (Съчиненъ и за
Клавиръ Съсшавенъ отъ): Кадрилъ. По блъгарскы Народны
Пѣсны [Bugarski kadril]. Вѣна (Vienne): Т. Раинов и А
Михаилов, 1862 (Gustave Albrecht, Editeur; G. A. 355)
klavir
[10]
A
1, *
p1
Ј. Маџаревић (J. Madjarevitch) (покупио и за гласовир
удесио). Збирка српских народних игара (Recueil des danses
national serbes). Друго поправљено и допуњено издање.
Београд (Leipzig: Inst. Lith. de C. G. Röder, 2), 1889.
klavir
[26]
Алойз Калауз [Aloïs Kalauz; Alois Kalauz]: Србски напѣви
[Mélodies Serbes, choix de chansons nationales; Serbische
Melodien, Sammlung von National-Liedern und Tänzen], сбирка
србски пѣсама за фортепіяно ставѣни и Сіятелной Княжевни
Клеопатри Карађорђевићевой Кћери Владаюћег Княза
Србскогъ Александра са препокорнимъ высокопочитанѣмъ
посвећени. [I свеска.] Wien: F. Wessely (H. F. M. 420)
[nedostaje naslovna stranica!]
klavir
[12]
1 – За вѣчити спомен чисте и ?? братске љубави Твој ??
p1 – Buchhandlung Mučnjak & Senftleben. Agram
L) MI-XXII/An 926 (Album XV)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Zelene korice; ornamenti i naslov u zlatnoj boji: „Српско цвеће“
potpisano i datirano: Соња М. М. Урошевићева. Крушевац 1905. г.
Албум 100 српских народних најновијих игара [Album cent
danses nationales Serbes. Compositions de divers auteurs].
Београд: Издање књижаре Мите Стајића, s.a.
klavir
[50]
Ст[анислав] Бинички: Зејнади 1. Београд: Издање књижаре
Мите Стајића, s.a.
glas i klavir
[10]
*
na poslednjoj stranici početak pisma („Господину Др. Кости Кумануди, Председнику Народне
скупштине у Београду. Много поштовани Господине Председниче“)
M) MI- XXXI/An 1565
Dimenzije:; obim str.
Opis: Šarene kartonske korice
Мазур Краљице Драге за Гласовир
klavir
[4]
А
Сабљо Моја
klavir
[3]
А *1
Грацијана. Ф. Меснер
klavir
[2]
B *2
Gedenke mein. Walzer
klavir
[2]
А *1
Тропар Св Сави [znato kasniji dodatak – pisano markerom!]
glas
[1]
C
Нова Неготинка. Сарајевка
klavir
[4]
А
Нова Македонка
klavir
[4]
А
Изгубљено Јагње
klavir
[4]
А
Рајски Цвет. Валцер
klavir
[6]
А *3
Лесковачко Коло
klavir
[2]
А
Весело Срце, песна. Сад Збогом Драга
klavir
[4]
А
Српске Песме за Гласовир. Радић наред.
klavir
[4]
А
Соната Лучија
klavir
[4]
А
*1 – Радић, наредник
*2 – Вел. К. Јанковић, 21-IV-1906 год. Београд
*3 – Радић
N) Inv. br. 4401 („Note Danica K. Dinića“)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Zagasito crvene korice, natpis zlatnim slovima,:Ноте Даница К. Динића. Na prvoj muzikaliji
upisano: zasotavština Bogdana Milanovića
Collection oeuvres classiques et modernes pour le piano a deux
mains. Budapest, Leipzig: Rozsavögyi & Cie (Budapest: Eberle
Józef és Társa; N. G. 759)
klavir
[12]
F. Brissler (arr. von): Potpourri aus der Oper: Cavalleria
Rusticana (Sicilianische Bauernehre). Musik von Pietro
Mascagni. Berlin: Bote & G. Bock; 13552 [nedostaje naslovna
stranica]
klavir
[18]
Јосиф Бродил (Josephe Brodile): Марш Њ. Величанства краља
„Петра I“ за гласовир у две руке (Marche de S. Mle. Roi Pierre
I.). Београд: Књижара Ернеста Ајхштета
klavir sa
potpisanim
tekstom
6
Jean Strauss: Marche Persanne pour Piano. Composée et dédiée klavir
Sa Majeste Imperial Schah de Perse. Op. 289. Leipzig: Aug.
Cranz (Leipzig: C. G. Roder; C. S. 18321)
8
Албум 100 српских народних најновијих игара [Album cent
danses nationales Serbes. Compositions de divers auteurs].
[50]
klavir
*
*
Београд: Издање књижаре Мите Стајића, s.a.
A. B. Neldy: Morceaux de genre. Mayence: B. Schott’s Söhne
(18559)
klavir
12
Paul Wachs, Compositions de Salon pour le Piano. Leipzig: Aug.
Cranz (Leipzig: C. G. Roder; C. 40262)
klavir
8
p1
Franz Hitz: Esquisses pour piano. Paris: Emile Gallet (C. 3925)
klavir
8
*, p2
Ernest Gillet: Loin du Bal. Intermezzo. Nice: Paul Decourcelle
(Leipzig: C. G. Roder; P. D. 22)
klavir
6
p3
H. Labadie: Beau-Monde. Pas-de quatre. Op. 61. Moscou: A.
Gutheil (7210)
klavir
8
p4
Збирка 6 турских потпурија за гласовир (Album de six
potpourris turques pour piano). Београд: Издање Књижаре
Мите Стајића (Wien: Jos. Eberle & Cº; M. St. 1)
klavir
[14]
Стеван А. Станковић [Etienne Stankovitch]: Академско коло
[Kolo des etudiants]. Београд: Лит. М. Шаванишевић, 1896
klavir
[4]
Ј. Иванишевић: Радничко коло. Посвећено Беог. рад. пев.
друштву. Београд, 1885.
klavir
[6]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Без тебе драга [Airs serbes]. Нови
Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 1)
klavir
[12]
Јован Пачу. Српска молитва (Песма Змај-Јована
Јовановића). Нови Сад: Српска књижарница Браће М.
Поповића, 1884
klavir sa
upisanim
tekstom;
poezija
[8]
s1
Јован Пачу (за гласовир просто по мелодији написао): Коло
klavir sa
[8]
s2
p1 – J. B. Rotschy. Musique–Instruments [...]
p2 – Vente & Abonnement. Mmes Choulet & Gaden. Cerratories 16
p3 – Pianos Musique. Vve Dubos
p4 – Музыкальный магазинъ Ю. Пфейферъ. Ялта
O) Crvene korice (Jovanka Jocić)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Crvene korice
из „Ђачког растанка“ Бранка Радичевића. У славу преноса
Бранкових костију. Нови Сад: Српска књижара и штампарија
Браће М. Поповића, 1883
upisanim
tekstom
Хуго Доубек. Ђурђев дан. Нови Сад: Српска књижарница
Браће М. Поповића, 1888. (Нови Сад: Штампарија и
Литографија А. Фукс)
klavir sa
upisanim
tekstom
[4]
Д. Чижек: Немањино коло. Посвећено писцу историјске
драме „Немања“ г. Милошу Цветићу. Београд: Литографија
Мар. Иванишевића, 1887.
klavir
[4]
A. Kalauz (herausgegeben von): Србски напѣви. Serbische
Melodien. Sammlung von National-Liedern und Tänzen. 2. Heft
(Beliebte Compositionen für Pianoforte zu 2 Händen). Wien: F.
Wessely (H. F. M. 472)
klavir; klavir sa
upisanim
tekstom
[22]
N. Сtојановић: Коло (Wien: Jos. Eberle & Cº; N.St.)
klavir
[10]
Црногорском војнику, за гласовир написао Др. Јован Пачу
klavir
[4]
A
Растанак од Ј Маринковића
glas i klavir
[16]
A, s3
Nate milsim. De chanson serbe. Fantasie die chönsten über
Augen von Stigelli. Des Chansos Serbes
klavir
[4]
B, s4
Spiewy religijny Polskie par Grassmann
klavir
[4]
B
Das Vergissmeinnicht. Gedicht von Anna Grobecker. Musik von
Franz von Suppé
glas i klavir
[6]
A
Черго моја чергице
klavir
[1]
B
Volt nekem edy szép szeretöm. Nem adok én.... Pista bácsi....
Csárdás. Dal a nyübál
klavir sa
upisanim
tekstom; klavir
[5]
A
Nemzeti lant. 25 legujabb és legkedveltebb magyar népdal,
zongorára könnyü modorban irta Berecz Ede. Szeretett
sógornóm Berecz Antalné úrhölgynek (R. & Cº 2058) [str. 3–10
nedostaju]
klavir
[4]
Kelszer is [...?].
klavir
[1]
A
Nem szertem az uramat nem biz en...
klavir
[1]
A
Fürge mosé lány
klavir sa
upisanim
tekstom
[2]
A
Heinrich Lichner: Jugendleben. [12 leichte und melodische
Tonstücke in geordneter Stufenfolge.] Op. 84. [Heft II.] 12.
klavir
[4]
s1
Nocturno. Berlin: C. A. Challier& Cº (Leipzig: C. G. Röder; C. & Cº
1588) [nedostaje naslovna str.]
Heinrich Lichner: Jugendleben. 12 leichte und melodische
Tonstücke in geordneter Stufenfolge. Op. 84. Heft II. 11. Ariosa.
Berlin: C. A. Challier& Cº (Leipzig: C. G. Röder; C. & Cº 1587)
klavir
[6]
Heinrich Lichner: Jugendleben. 12 leichte und melodische
Tonstücke in geordneter Stufenfolge. Op. 84. Heft II. 10. Freude
und Glück. Berlin: C. A. Challier& Cº (Leipzig: C. G. Röder; C. &
Cº 1586)
klavir
[6]
s5
Tiroler Holzhacker Büben. Marsch von J. F. Wagner. Op. 356
klavir
[4]
C
Тамбурашко Коло
klavirski duo
[8]
C
Јован Пачу [Jovan Paču]: Праг је ово милог српства [Airs
serbes]. Нови Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle
& Cº; P. 3)
klavir
[8]
Р. Толингер: Сватовац за гласовир. Нови Сад: Браће М.
Поповића, 1885.
klavir
[12]
Јован Пачу. Коло. Нови Сад: Српска књижара Браће М.
Поповића (Нови Сад: Лит. штампариа Аугуст Фукс)
klavir
[8]
Стеван А. Станковић [Etienne A. Stankovitch]. Пркос [Prkoss]. У
Београду, 1891 год. Нови Сад: Српска књижара и
штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir; poezija
[4]
Јован Пачу (за гласовир просто по мелодији написао): Коло
из „Ђачког растанка“ Бранка Радичевића. У славу преноса
Бранкових костију. Нови Сад: Српска књижара и штампарија
Браће М. Поповића, 1883
klavir sa
upisanim
tekstom
[8]
s1 – Јоцић Јованка
s2 – Jocits Jovanka
s3 – Jovanka Jocits
s4 – M[…] Kostits
s5 – J Jocits
P) Jarko zelene korice za smeđim hrbatom
Dimenzije:; obim str.
Opis: Jarko zelene korice za smeđim hrbatom
Корнилије Станковић (sic): Сремско коло. Нови Сад: Наклада
Фукса и сина, s.a.
klavir
[8]
Руске народне песме. Саопштене од пажљивих слушачаца
славјанских концерата. I. део. Београд: Издање Н.
Ђорђевића, 1890.
klavir
[8]
Тихомир Остојић (по свирању народнога свирца за клавир
удесио): Српско Новосадско Коло. Нови Сад: Штампарија
српске књижаре Браће М. Поповића, 1891.
klavir
[8]
Шеснаест српских позоришних песама. Нови Сад: Српска
књижара и штампарија Браће М. Поповића, 1903.
klavir i glas
[14]
Мируј, мируј, срце моје! Песма Петра Прерадовића. По
познатој мелодији удешена за гласовир са текстом. Београд:
Издање Н. Ђорђевића, 1890.
klavir sa
upisanim
tekstom;
poezija
[8]
А. Т. Лавов: Руска химна.Боже царя храни. Молтва руског
народа. Песма В. А. Жуковског. Београд: Н. Ђорђевић, s.a.
klavir sa
upisanim
tekstom
[4]
[na posebnm listu papira:] Узми ми срце моје.... Када.... Le
plus joli reve
klavir; glas i
klavir; poezija
[4]
p2
s1
s1 – Мица, 1918.
Q) Tamno zelene korice sa crvenim hrbatom (Olga Aleksić)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Tamno zelene korice sa crvenim hrbatom. Zlatnom bojom ornament i natpis: Олга Алексић
nalepnica knjigoveznice: Horovitz Adolf és fia. Könyvkereskedése es könyvkötészete. Pancsován
A. Goria: Olga. Mazurka. Berlin: Erich Meyer (Notendruckerei
Paris & Cº Berlin; Ed. 127 Er.)
klavir
[6]
p1, s1,
*
E. Ketterer: Das Silberfischchen. Fantasie-Mazurka. Berlin: Erich
Meyer (Notendruckerei Paris & Cº Berlin; Ed. 32 Er.)
Ungarische Tänze № 5 u. 6. Berlin: Erich Meyer (Notendruckerei
Paris & Cº Berlin; Ed. 71 Er.)
Fréd. Chopin: Trauermarch. Berlin: Erich Meyer (Notendruckerei
Paris & Cº Berlin; Ed. 70 Er.)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Athalia-Marsch. Kriegsmarsch aus
„Athalia“. Berlin: Erich Meyer (Notendruckerei Paris & Cº Berlin;
Ed. 175 Er.)
L. van Beethoven: Trauermarsch aus der As-dur-Sonate. Berlin:
Erich Meyer (Notendruckerei Paris & Cº Berlin; Ed. 174 Er.)
klavir
[8]
p1
klavir
[6]
s2
klavir
[4]
p1, s3
klavir
[6]
p1
klavir
[4]
p1
Spanischer Tänze für’s Pianoforte. Cachucha. Leipzig: Aug. Cranz
(Leipzig: C. G. Röder)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Hochzeitsmarsch aus „Ein
Sommernachtstraum“. Berlin: Erich Meyer (Notendruckerei
Paris & Cº Berlin; Ed. 176 Er.)
Denis de Sarno-San Giorgio. Danses Serbes. Hèléne-Kolo
(Gravure et Impression de Breitkopf & Härtel à Leipzig)
Јосиф Бродил: XXX. Класа. Марш за гласовир. Београд:
Издање Срп. Краљ. Дворске Књижаре Мите Стајића,
s.a.1900. (Leipzig: F. M. Geidel)
Јосиф Бродил: Српска дворска стража. Београд: Кр. Срп.
дворска Књижара Марка М. Марковића (М. М. М. 1).
klavir
[4]
klavir
[6]
p1, s4
klavir
[4]
s5
klavir
[4]
klavir
[6]
F. Wesner: Graziana. Gesellschaftlicher Rundtanz. Berlin:
Theaterbuchhandlung Eduard Bloch (Lith. Anst. von E&C Paris,
Berlin, N. 58)
Јосиф Бродил (капелник срп. Војне Музике): Међ
планинама. Гавота (Parmi les montagnes. Gavotte). Београд:
Краљев. срп. Дворска Књижара Марка М. Марковића (М. М.
М. 2) (Wien: Jos. Eberle & Cº; A. P. 1)
klavir
[4]
klavir
[8]
Милица Д. Прерадовић: Коло из равнога Срема. Њеном Кр.
Височанству Принцеси српској Јелени. 1905. (Leipzig: Oscar
Brandsetter; D. P. 1)
klavir
[8]
s6
Juventino Rosas: Über den Wellen. Walzer. Berlin: Erich Meyer
(Notendruckerei Paris & Cº Berlin; Ed. 35 Er.)
J. Ivanovici: Donau-Wellen. Walzer. Berlin: Erich Meyer
(Notendruckerei Paris & Cº Berlin; Ed. 42 Er.)
Lyn Udall: Girl-Walzer. Mit benützung des populären Liedes „Du
mein Girl“. Wien: Josef Weinberger (Wien: Jos. Eberle & Cº; A. J.
W. 1177)
Карло Метрл: Валцер посвећен Њеном Величанству
Краљици Драги [Београд: Издање Срп. Краљ. Дворске
Књижаре Мите Стајића] (Wien: Jos. Eberle & Cº; M. St. 3)
[nedostaje naslovna stranica]
klavir
[8]
p1, s4
klavir
[6]
p1
klavir
[12]
s7
klavir
[10]
Карло Метрл: Валцер посвећен Њеном Величанству
Краљици Драги [Београд: Издање Срп. Краљ. Дворске
Књижаре Мите Стајића] (Wien: Jos. Eberle & Cº; M. St. 3)
[fragment]
klavir
[4]
Baka-Baitz Irma: Báli emlék. Dalkeringö (Boston). (Budapest:
Eberle Józef és Társa; B. B. I. 53)
J. Jvanoviči:La belle Roumaine. Valse. Budapest: Zipser & König
(Z. & K. 32.; Z. & K. 174.)
glas i klavir;
poezija
klavir
[8]
[10]
s5
s8
p1 – A „Délvidéki Lapok“ kiadóhivatala. Horovitz Adolf és Fia. könyv- és papirkereskedés. Pancsova
s1 – Олга Алексић. Панчево 15/X. 906
s2 – Олга Алексић. Панчево
s3 – Олга Алексић. Панчево 16/X. 9[...]
s4 – Олга Алексић. Панчево 16/X. 1906
s5 – Олга Алексић
s6 – Олга Алексић. Панчево 6/I. 1906
s7 – oštećen poptis
s8 – Olga Aleksić. Pantchova, le 20/VII. 1906
R) Tamno crvene korice sa crnim hrbatom
Dimenzije:; obim str.
Opis: Tamno crvene korice sa crnim hrbatom
Christian Sinding: Frülingsrauschen. Klavierstück. Op. 32 № 3.
Leipzig: C. F. Peters (8486)
klavir
[12]
Фиора. Валцер.
klavir
[5]
A1
„Сан“ – Фантазија. од Бродина
klavir
[1]
B
Албум Различитих маршева за Гласовир. Удесио за гласовир
Капелник вој. музике Јосиф Покорни. 20 IX 1897год
klavir
[15]
C
Kék nefelejs [sic]
klavir
[1]
D
Pas de quatre. Meyer Lond[...]
klavir
[2]
E
Veliki mosuz. Komitsko kolo
klavir
[2]
B
Jovo Ružu, kroz sviralu zove
klavir
[1]
B
Verlorenes Glück
klavir
[2]
B
E. Bach. Frühlings Erwachen
klavir
[3]
B
Збирка 10 српских потпурија за гласовир (Album de dix
potpourris Serbes pour piano). Београд: Издање Књижаре
Мите Стајића (Wien: Jos. Eberle & Cº; M. St. 2)
klavir
[42]
s1
Salon-Album. Sammlung beliebter Salonstücke für Piano-solo.
Leipzig: C. F. Peters (5936)
klavir
[78]
А1 – Панта В. Кулић
s1 – Дар од татице 1 Јануара 1899 год. Алексинац
S) Crne korice sa tamno sivim hrbatom (N.M; Vera Nedeljković)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Crne korice sa tamno sivim hrbatom. Zlatnim slovima utisnuto: „Н.М“. Na prvoj stranici
potpisano: „Вера Недељковић“
Р. Толингер: Сватовац за гласовир. Нови Сад: Браће М.
Поповића, 1885. [nedostaje naslovna str.]
klavir
[12]
Тихомир Остојић (по свирању народнога свирца за клавир
удесио): Српско Новосадско Коло. Нови Сад: Штампарија
српске књижаре Браће М. Поповића, 1891.
klavir
[6]
Тихомир Остојић: Српски звуци. Народне песме и игре. Нови
Сад: Издавачка-књижарница и штампарија А. Пајевића,
1891.
klavir. klavir sa
upisanim
tekstom
[8]
Хуго Дубек [Hugo Doubek]: Весела је Србадија. Парафразе за
гласовир [Wesela je Srbadija. Paraphrases pour le piano]. Нови
Сад: Издавачка књижарница А. Пајевића, s.a. (Wien: Jos.
Eberle & Cº; A. P. 1)
klavir
[8]
G. Marschall. Françaisesur des airs nationeaux serbes [Четворка
по српским мотивима]. Zombor: Adolph Schön (Wien: Jos.
Eberle & Cº; A. S. 5), s.a.
klavir
[8]
Anton Stöhr: Clavier-Compositionen. 23. „Miruj srce moje“.
Transcription élégante sur une chanson nationale croâte Wien:
Rebay & Robitschek (Wien: Jos. Eberle & Cº, R. & R. 143.)
klavir
[6]
Anton Stöhr: Clavier-Compositionen. 25. „Za tebe draga“.
Chanson nationale croâte transcritte. Wien: Rebay & Robitschek
(Wien: Jos. Eberle & Cº, R. & R. 143.)
klavir
[8]
Стеван А. Станковић [Etienne A. Stankovitch]. Пркос [Prkoss]. У
Београду, 1891 год. Нови Сад: Српска књижара и
штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir; poezija
[4]
Хуго Доубек: Ђурђев дан. Нови Сад: Српска књижарница
Браће М. Поповића, 1888. (Нови Сад: Штампарија и
Литографија А. Фукс)
klavir sa
upisanim
tekstom
[4]
Х. Дубек: Онамо онамо за брда она. Песма од Књаза Николе
I. Црној Гори, Брдима и Помарју. Нови Сад: Српска књижара
Браће М. Поповића, 1888. (Нови Сад: Штампарија и
klavir sa
upisanim
tekstom.
[4]
Литографија А. Фукс)
poezija
Черго моја, чергице. Песма Милорада П. Шапчанина. Нови
Сад: Српска књижара и штампарија Браће М. Поповића, s.a.
klavir sa
potpisanim
tekstom;
poezija
[4]
Х. Дубек: Свет ће читат песме моје. Песма Змај-Јована
Јовановића. Нови Сад: Српска књижара Браће М. Поповића,
1888.
dva glasa i
klavir
[8]
Корнилије Станковић (sic): Сремско коло. Нови Сад: Наклада
Фукса и сина, s.a.
klavir
[8]
Slavka Atanasiević: Fantaisie de Concert (Nate Mislim). Op. 1.
S.l., s.a.
klavir
[16]
Јован Пачу [Jovan Paču]: Чуј Душане [Airs serbes]. Успомена
на песму. Нови Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos.
Eberle & Cº; P. 2)
klavir
[12]
s1
Јован Пачу [Jovan Paču]: Праг је ово милог српства [Airs
serbes]. Нови Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle
& Cº; P. 3)
klavir
[8]
s1
Стеван А. Станковић: Невен. Марш XVI класе. Посвећено
деветорици школских другова и десертом: сени погинулог
Стеве Одавића. Београд: М. Иванишевић (Штампано
трошком г. Мих. М. Поповића), 1887.
klavir
[4]
Стеван А. Станковић: Завичај. Марш. Нови Сад: Српска
књижара Браће М. Поповића, 1887.
klavir
[4]
Конст. Маринковић: Стрељачко коло. Wien: V. Kratochwill
(Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 3)
klavir
[4]
Руске народне песме. Саопштене од пажљивих слушачаца
славјанских концерата. I. део. Београд: Издање Н.
Ђорђевића, 1890.
klavir
[8]
Јован Пачу. Радо иде Србин у војнике. По познатој мелодији.
Нови Сад: Српска књижарница Браће М. Поповића, 1887.
klavir i poezija
[8]
A. Kalauz: „Што се боре мисли мое?“ „Warum kämpfen meine
Gedanken?“ Chant Serbe varié en forme d‘Impromptu. Wien: F.
Wessely (H. F. M. 562)
klavir; klavir sa
upisanim
tekstom
[20]
госпођица Мари Николић. Српске народне песме за
свирање на гласовиру
klavir sa
upisanim
tekstom
[8]
А *1
Nemanyino Collo! Neider Christian. Kapellmeister
klavir
[4]
B
s1
s1
Алойз Калауз [Aloïs Kalauz; Alois Kalauz]: Србски напѣви
[Mélodies Serbes, choix de chansons nationales; Serbische
Melodien, Sammlung von National-Liedern und Tänzen], сбирка
србски пѣсама за фортепіяно ставѣни и Сіятелной Княжевни
Клеопатри Карађорђевићевой Кћери Владаюћег Княза
Србскогъ Александра са препокорнимъ высокопочитанѣмъ
посвећени. [I свеска.] Wien: F. Wessely (H. F. M. 420)
klavir
[14]
s2. p1
s1 – Marija Nikolić
s2 – Јулка Поповићева [precrtano]. Јулка Михајловић. Ј. Ni[..?]
*1 – писао: Ђура Станић, 29/I 1890.
p1 – Táborszky és Parsch. Nemzeti Zenemü-Kereskedésében
T) Crne korice sa oštećenim hrbatom (Vera Nedeljković)
Dimenzije:; obim str.
Opis: Crne korice sa oštećenim hrbatom. Zlatnim slovima: Вера Недељковић
Албум песама из концерта Жарка Савића [Album des
chansons de concert Jarko Savitch]. Београд: Издање
књижаре Мите Стајића, s.a.
glas i klavir
[120]
[nedostaje naslovna stranica] Магла пала; Ђаволан (Wien: Jos.
Eberle & Cº; B. M. P. 11)
klavir sa
potpisanim
tekstom; klavir
[6]
Исидор Бајић: Српкиња. Игра у духу српских народних
игара. Друго издање. Нови Сад: Издавачка-књижарница А.
Пајевића (С. Огњановић) (Wien: Jos. Eberle & Cº; A. P. 1.)
klavir; hor;
uputstva za
igru
[4]
Mirko Kraljević Crnogorski (Principe di Montenegro): Tri
napjeva. Izgubljena sreća (Tre melodie. Felicità perduta.
Verlornes Glück). Leipzig: C. Schmidl & Cº, 1912 (Leipzig:
Engelmann & Mühlberg; C. Sch. 5488 Cº)
glas i klavir
[8]
Љ. Соблик (скупио и аранжирао): Српске песме са пратњом
гласовира. Београд: Нова књижара
glas i klavir
[4]
s1
Х[уго] Дубек (удесио за гласовир): Сунце јарко не сијаш
једнако и Што се боре мисли моје. Нови Сад: Српска
Књижара Браће М. Поповића (Нови Сад: Аугуст Фукс [?]),
1888.
klavir sa
potpisanim
tekstom,
poezija
[4]
s1
Жао ми те је...
glas i klavir
[4]
А
Хорејшек: Девојка и ружа
glas i klavir
[4]
А
Славко Кесић: Валцер заљубљених
klavir sa
potpisanim
tekstom
[4]
B
Јован Пачу [Jovan Paču]: Без тебе драга [Airs serbes]. Нови
Сад: Браће М. Поповића, s.a. (Wien: Jos. Eberle & Cº; P. 1)
klavir
[12]
s1 – Вера Недељковић
na kraju, pečat: Мили[...]ић. Земун. Књижара, штампарија, књиговезница
U) Korice obložene crvenim platnom
Dimenzije:; obim str.
Opis: Korice obložene crvenim platnom
Даворин Јенко. Српска народна химна за мушки збор,
мешовити збор и гласовир (Wien: Jos. Eberle & Cº; D. J. 1)
klavir. muški
hor. mešoviti
hor
[8]
Исидор Бајић: I. Магла пала, речи од М. Петровића.
II.Ђаволан. Београд: Тома Јовановић, s.a. (Wien: Jos. Eberle
& Cº; B. M. P. 11)
klavir sa
upisanim
tekstom. klavir
[8]
Ivanovici-Album für Pianoforte. Band I. 15 Tänze. Leipzig: Carl
Rühle Musik-Verlag (C. 6015 R.)
klavir
[68]
Charles Yung: Les Rêveries de Marguerite. Mélodie- Mazurka.
Morceaux modernes pour piano. Constantinople: S. Christidis
klavir
[6]
Ad. Sellenick: Marche Indienne. Paris: Alphonse Leduc (A. L.
6753)
klavirski duo
[12]
*
Download

Погледајте детаљни каталог и садржај музичких албума у