FONIS
Test informisanosti
Ime i prezime: _________________________
Broj indeksa: _________
1. iPhone 5s ima koliko bitnu arhitekturu procesora?
a) 16bit
b) 32bit
c) 64bit
d) 128bit
2. Microsoft je nedavno lansirao novu verziju Windows-a:
a) 8
b) 8.1
c) 8.2
d) 8.3
3. Google Glass je:
a) Staklo za pretraživanje
b) Staklo za Google Glasses
c) Tehnologija za mobilne telefone
d) Prenosivi računar
4. Skraćenica SSD se najčešće povezuje sa:
a) Hard diskom
b) Grafičkom karticom
c) Firmom
d) Cloud aplikacijom
5. Definišite analalogiju ,,klasa – objekat” u realnom životu (oko vas):
___________________________________________________________________________
6. Skidate podatke sa interneta maksimalnom brzinom od 10Mbps . Podatak od 10MB ćete skinuti za:
a) 1 sekundu
b) 8 sekundi
c) 16 sekundi
d) Manje od 1 sekunde
7. Da li će email poslat na adresu [email protected] i [email protected] stići kod istog korisnika?
a) Da
b) Ne
8. Wordpress je:
a) CMS
b) DMS
c) IMS
d) KMS
9. Šta je Basecamp?
a) IT konferencija
b) Kolaboraciona platforma
c) Hackaton
d) FONIS projekat
10. Šta nije distribucija Linuxa?
a) Elementary OS
b) Mint
c) Ubuntu
d) Gray Hat OS
11. Šta od ovoga nije platforma za deljenje softverskog koda?
a) Bitbucket
b) GitHub
c) Codeshare
d) CodePlex
1|FONIS
FONIS
Test informisanosti
Ime i prezime: _________________________
Broj indeksa: _________
12. Šta je Windows Azure?
a) Search engine
b) Cloud computing platforma i infrastruktura
c) Poslednja verzija Windows-a
d) Mobilni operativni sistem
13. Šta je Tor Network?
a) Društvena mreža
b) Mreža za deljenje igrica
c) Softver za online anonimnost
d) Softver za online aktivnosti
14. Šta predstavlja .jar?
a) j# arhiva
b) java arhiva
c) c# arhiva
d) javascript arhiva
15. Šta radi komanda 'sudo'?
a) Podeli fajl na dva dela
b) Daje ti privilegije superuser-a
c) Ostvaruje kriptovanu internet konekciju
d) Izlistava sve direktorijume
16. Šta je Reddit?
a) Distribucija Linuxa
b) 'Prednja strana interneta'
c) Muzički plejer
d) Streaming platforma
17. Koja je poslednja verzija OS X-a?
a) Cougar
b) Lion
c) Maverick
d) Mountain Lion
18. Koja je poslednja verzija Androida?
a) Ice Cream Sandwich
b) KitKat
c) Milky Way
d) Jelly Bean
19. Sublime Text je:
a) Text editor
b) Komandna linija u Linuxu
c) Plugin za office
d) RSS čitač
20. Šta je BitTorrent?
a) Protokol
b) Arhiver
c) Distribucija Linux-a
d) Torrent fajl
21. Šta je DDoS attack?
a) distributed denial-of-service attack
b) distributed denial-of-server attack
c) disambiguation delay-of-service attack
d) distributed destruction-of-server attack
2|FONIS
Ime i prezime: _________________________
Broj indeksa: _________
FONIS
Test informisanosti
22. IP je?
a) Protokol
b) Adresa
c) Web klijent
d) Web server
23. Generalno, IP 127.0.0.1 vas vodi gde?
c) Na vaš racunar
d) Na Google
a) Na sajt FON-a
b) Na sajt Fonis-a
24. RAID struktura se odnosi na:
c) Strukturu grafičke karte
d) Strukturu procesora
a) Strukturu tima u WoW-u
b) Konfiguraciju HDD-ova
25. Html tag za link je?
a) <a></a>
b) <li></li>
c) <link></link>
d) <?a><a>
26. W3C je:
c) Društvena mreža
d) Vrsta video formata
a) World wide web konzorcijum
b) Online portal za učenje
27. Gentoo je:
a) Distribucija Linuxa
b) Društvena mreža
c) Internet radio
d) Severnokorejski proizvodjač mobilnih telefona
28. Pored kompanije sa desne strane, na crti, napišite brojeve proizvoda/brendova koji im pripadaju:
1) Surface Pro
2) Instagram
3) Kindle
4) YouTube
5) Nexus
6) Nokia
7) Bing
8) Skydrive
9) iCloud
10) Tegra
11) Haswell
Apple
Amazon
IBM
Intel
nVidia
Google
Facebook
Yahoo
Dell
Microsoft
Motorola
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
3|FONIS
Ime i prezime: _________________________
Broj indeksa: _________
FONIS
Test informisanosti
29. Pored framework-a, na crtu sa desne strane, napišite brojeve programskih jezika koji im pripadaju:
1) PHP
2) HTML
3) JavaScript
4) Python
5) Ruby
6) Java
7) C#
8) CSS
9) Scala
10) Delphi
.NET
Spring
Hibernate
Laravel
Flex
Rails
Django
Zend
Symfony
jQuery
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
4|FONIS
Download

oktobar 2013