L1(R)
3N ~ 50Hz, 400/230V
Cu 3 x (50 x 10) + (50 x 5) mm (630kVA)
Cu 3 x (50 x 10) + (50 x 5) mm (1000kVA)
L2(S)
L3(T)
n
a1
k
1
5A
0-1200A
0-1800A
A
k
1
e
a3
a2
l
2
A 2l
k
1
A
l
2
V
V1
1250A
(1600A)
500V
V2
f
MRs-104
d
10A
R-S-T-N, 0
b
R S T N
500V
1000/5A
(1500/5A)
100W
500V
Lr
Kr
Ls
lr
Lt
ls
kr
Ks
ks
Kt
lt
L2
kt
3(L2)
Smer toka
energije
2
1
3
4
6
5
9
8
7
10
2
1
3
4
5
6
2(L3)
3(L3)
6(L3)
6(L4)
7(L4)
8(L4)
3(L4)
4(L4)
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9
B
5
6
7
8
2
PP-Y 3 x 1,5 mm
2
PP 4x1,5mm
L2
L1
K
L3
U1
U2
U3 N
l
4
5
8
2
1
6
11
10
m
B
6 5 4 3 2 1
A
L3 L2
Kablovski konektor
na mernom uređaju
4
2
L1
A
3
PP-Y 3 x 1,5 mm
k
1 2 3 4 5 6
2
PP 3 x 1,5 mm
2
U2 U1
1
2
PP 4x2,5mm
n
8
2
Ka "j" na trafou 10/0,4kV
FeZn 25 x 4 mm
7
PP-Y 5 x 1,5 mm
Ka "i" na trafou 10/0,4kV
K
9
10 8
L4
Ka L1 u trafi æeliji 10kV
U3
2
1(L2)
6(L2)
10(L2)
R1
S11
T1
R2
S2
T2
N
Z
N
1
Panelski konektor se montira sa prednje strane na visini
0,5 - 1 m i obezbeđuje se od prljanja pokretnim poklopcem
OZNAKE:
a - Ampermetar (3 kom)
b - Dvopolna sedmopoložajna sklopka 10A
c - Voltmetar
d - monofazna utičnica sa zaštitnim kontaktom
e - Priključak instalacije osvetljenja
f - Pomoćno rele sa registrovanjem prorade, 220V, 50Hz
k - Pločica za merenje opterećenja
l - Pomolno tropolno rele sa podnozjem, 5A,220V, 50Hz
m - Dvanaestopolni panelski konektor sa podnozjem
Download

šema trafo polja edb..