УЏБЕНИЦИ
ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ
од 1. до 8. разреда
основне школе
Eнглески
Француски
Немачки
Руски
Шпански
Поштовани наставници и професори,
С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете за учење страних језика у основним школама за школску 2015/2016. годину, који су у потпуности усклађени са прописаним Наставним планом и програмом.
Издавачка кућа ДАТА СТАТУС ове године обележава 20 година постојања. Највећи део
свог рада посветили смо управо развоју уџбеника и додатних материјала за учење страних језика. У нашој понуди за основне школе, као резултат дугогодишње сарадње са
референтним иностраним издавачима, налазе се уџбенички комплети за више и ниже
разреде за енглески, немачки, француски, руски и шпански језик.
Све методе које представљамо у овом каталогу засноване су на комуникативном приступу настави страних језика. Тематски и визуелно су прилагођене узрасту ученика, са
мотивишућим садржајима који континуирано развијају и подстичу заинтересованост за
учењем. Бројни додатни материјали, укључујући интерактивне и остале електронске ресурсе, заједно са наставничким комплетима, представљају значајну помоћ у реализацији
наставног процеса.
Посебно желимо да изразимо изузетну захвалност свим наставницима и професорима
који су нам својим коментарима и сугестијама помогли да дођемо до оптималног портфолија издања чији квалитет, стручни, методолошки и дидактички приступ, заједно са
разноврсним садржајима, у потпуности одговара потребама и различитим могућностима
ученика.
Будући да искрено верујемо у значај вашег знања и искуства, унапредили смо и проширили програм могућих облика сарадње и подршке наставном процесу. На страницама
које следе, уз детаљне приказе свих уџбеничких комплета, видећете и комплетан програм подршке и доступних ресурса за наставнике. Уз то, позивамо вас да се придружите
привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора и постанете наш сарадник као:
ǩ рецензент, евалуатор или стручни консултант;
ǩ предавач на стручним трибинама и семинарима;
ǩ аутор чланака на нашем порталу www.datadidakta.rs;
ǩ сарадник за презентацију.
Надамо се да ће вам овај каталог олакшати избор уџбеника. Радујемо се вашим идејама
и будућој сарадњи.
С поштовањем,
ДАТА СТАТУС Тим
EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
KID’S BOX
Омогућава савладавање основних језичких аспеката и, истовремено, упознаје ученике са културом земаља у
којима се говори енглески језик. Учење језика у оквиру повезаних тематских целина доприноси лаком савладавању градива и мотивише ученике за даљи напредак и учење. Мноштво различитих вежби у самом уџбенику и радној свесци, уз богат додатни материјал доступан наставнику, омогућава креативно осмишљавање
наставе, а ученицима лакше савладавање градива. Деца употребљавају научено кроз игру и без притиска,
кроз занимљиве инспиративне приче праћене допадљивим песмама и бројним активностима. Уз помоћ уџбеничког комплета KID’S BOX ученици не само да ће стећи основно знање енглеског језика, већ ће бити снажно
мотивисани да стечено знање убудуће продубе и усаврше.
KID’S BOX 1/2
Уџбенички комплет KID’S BOX у потпуности обухвата и градиво неопходно за полагање Cambridge English:
Young Learners (YLE) испита.
Kid’s Box 1
Радна свеска
Kid’s Box 2
Уџбеник
Kid’s Box 2
Радна свеска
за 1. разред основне школе
за 1. разред основне школе
за 2. разред основне школе
за 2. разред основне школе
Kid’s Box 3
Уџбеник
Kid’s Box 3
Радна свеска
Kid’s Box 4
Уџбеник
Kid’s Box 4
Радна свеска
за 3. разред основне школе
за 3. разред основне школе
за 4. разред основне школе
за 4. разред основне школе
KID’S BOX 3/4
Kid’s Box 1
Уџбеник
Комплет за наставнике садржи:
ǩприручник за наставнике
ǩфлеш картице
ǩколективни CD
ǩдодатни материјали за наставнике
I-IV РАЗРЕД
KID’S BOX + KID’S BOX 2ND EDITION
НОВО
ND
KID’S BOX 2ND Ed
KID’S BOX 2ND Ed
KID’S BOX 2 EDITION
Акредитовано
за школску
2015/2016.
У процесу
акредитације
У процесу
акредитације
Kid’s Box Starter
Уџбеник
Kid’s Box 1
Уџбеник
Kid’s Box 1
Радна свеска
за 1. разред основне школе
за 2. разред основне школе
за 2. разред основне школе
У процесу
акредитације
У процесу
акредитације
У процесу
акредитације
У процесу
акредитације
Kid’s Box 2
Уџбеник
Kid’s Box 2
Радна свеска
Kid’s Box 3
Уџбеник
Kid’s Box 3
Радна свеска
за 3. разред основне школе
за 3. разред основне школе
за 4. разред основне школе
за 4. разред основне школе
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
SMART JUNIOR
Уџбенички комплет SMART JUNIOR је методолошки примерен настави енглеског језика у нижим разредима основне школе. Карактеришу га избалансирани модули, лекције са лако памтљивим песмама,
ма
причама и
примереним текстовима из свакодневног живота, велики број додатних активности и секције
е за утврђивање
градива. Приказ лекција у виду стрипа на визуелно атрактиван и узрасту примерен начин,, као и радна свеска која је у пуном колору, додатно мотивишу ученике и олакшавају усвајање градива. Богатт материјал даје
могућност наставнику да селективно користи понуђене садржаје и да их прилагођава конкретним
ретн наставним
ситуацијама.
SMART JUNIOR 2
SMART JUNIOR 1
Приручник за наставнике, поред детаљно обрађених лекција са јасним референцама на сваку
ваку појединачну
страну и сегмент сваке лекције из уџбеника, садржи и тестове и портфолио са пројектима. За наставнике
н
је
обезбеђен и широк избор додатног материјала у интерактивној и штампаној форми.
Smart junior 1
Уџбеник
Smart junior 1
Радна свеска + CD
за 1. разред основне школе
за 1. разред основне школе
Smart junior 2
Уџбеник
Smart junior 2
Радна свеска + CD
за 2. разред основне школе
за 2. разред основне школе
SMART JUNIOR 3
I-IV РАЗРЕД
SMART JUNIOR
Комплет за наставнике
садржи:
ǩприручник за наставнике
Smart junior 3
Уџбеник
Smart junior 3
Радна свеска + CD
за 3. разред основне школе
за 3. разред основне школе
са тестовима и
портфолиом са пројектима
ǩфлеш картице
SMART JUNIOR 4
ǩколективни CD
ǩCD/CD-ROM са додатним
материјалима
ǩПостере
ǩматеријал за интерактивну
таблу
Smart junior 4
Уџбеник
Smart junior 4
Радна свеска + CD
за 4. разред основне школе
за 4. разред основне школе
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
TO THE TOP
TO THE TOP 1
TO THE TOP уџбенички комплет дизајниран је за млађе тинејџере и прати модуларни приступ који омогућава детаљну обраду градива у складу са прописаним Наставним планом и програмом. Мултидимензионални
силабус комбинује лексику, граматичке структуре, језичке функције, изговор и развој вештине савладавања
језика. Мотивација ученика подстиче се савременим темама које им пружају мултикултуралне и интердисциплинарне информације, као и живахним, лако памтљивим тематским песмама. Посебни делови посвећени
култури упознају ученике са светом енглеског говорног подручја. Граматика је презентована на јасан начин,
уз адекватан број задатака за вежбу. На крају сваког модула налазе се секције за утврђивање комплетног
пређеног градива. Вештина писања развија се корак по корак, од најједноставнијих реченица до различитих
сложенијих облика писаног изражавања уз обиље задатака за вежбу.
Комплет за
наставнике садржи:
ǩприручник
To the top 1
Уџбеник
To the top 1
Top Grammar 1
Радна свеска + CD
за 5. разред основне школе
за 5. разред основне школе
за 5. разред основне школе
ǩрадну свеску
(Workbook Teacher’s
Edition) са решењима
ǩколективни CD
TO THE TOP 2
ǩматеријал за
интерактивну таблу
ǩCD са тестовима,
портфолиом са
пројектима и Top
Grammar тестовима
са решењима.
To the top 2
Уџбеник
To the top 2
Top Grammar 2
Радна свеска + CD
за 6. разред основне школе
за 6. разред основне школе
за 6. разред основне школе
TO THE TOP 3
V-VIII РАЗРЕД
TO THE TOP
To the top 3
Радна свеска + CD
Top Grammar 3
за 7. разред основне школе
за 7. разред основне школе
за 7. разред основне школе
To the top 4
Уџбеник
To the top 4
Радна свеска + CD
Top Grammar 4
за 8. разред основне школе
за 8. разред основне школе
за 8. разред основне школе
TO THE TOP 4
To the top 3
Уџбеник
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ALEX ET ZOÉ
Уџбенички комплет ALEX ET ZOÉ et compagnie 1,2,3 методолошки је примерен нивоу когнитивног, моторичког, афективног и социјалног развоја ученика нижих разреда основне школе. За предложени приступ карактеристична је примена игре и разноврсних видова изражавања кроз цртање, глуму, мимику и покрет.
Богат материјал даје могућност наставнику да селективно користи понуђене садржаје и да их прилагођава
конкретним наставним ситуацијама. У настави је најсврсисходније континуирано коришћење уџбеника и аудио-материјала уз постепено увођење радне свеске.
ALEX ET ZOÉ 1
С обзиром на обим и распоред грађе, овај уџбенички комплет може се користити за наставу француског језика
у првом разреду (претежно уџбеник) и другом разреду основне школе (континуирано коришћење и радне свеске), а затим је нивое 2 и 3 могуће распоредити, према плану и нивоу постигнућа ученика, у трећем и четвртом
разреду.
Alex et Zoé 1
Радна свеска
Alex et Zoé 1
Livret De Civilisation
за 1. и 2. разред основне
школе
за 1. и 2. разред основне
школе
за 1. и 2. разред основне
школе
Alex et Zoé 2
Уџбеник + CD
Alex et Zoé 2
Радна свеска
Alex et Zoé 2
Livret De Civilisation
за 3. разред основне школе
за 3. разред основне школе
за 3. разред основне школе
ALEX ET ZOÉ 2
Alex et Zoé 1
Уџбеник + CD
ALEX ET ZOÉ 3
I-IV РАЗРЕД
ALEX ET ZOÉ
Alex et Zoé 3
Уџбеник + CD
Alex et Zoé 3
Радна свеска
Alex et Zoé 3
Livret De Civilisation
за 4. разред основне школе
за 4. разред основне школе
за 4. разред основне школе
Комплет за наставнике садржи:
ǩприручник
ǩколективни CD
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
PIXEL
Уџбенички комплет PIXEL 1, 2, 3, 4 намењен је ученицима виших разреда основне школе за француски као
други језик. Комплет се састоји од уџбеника са DVD-ом, радне свеске, приручника за наставнике и дуплог колективног CD-а. Уџбеник је изгледом и графичким решењем прилагођен интересовањима ученика узраста од
12 година. Комуникативне ситуације које су део њихове свакодневице нарочито мотивишу ученике, при чему
у потпуности одговарају захтевима предвиђеног Наставног плана и програма.
Лагана прогресија у односу на почетни ниво ове методе дозвољава ученицима да истовремено прате нове
садржаје и обнављају старе. Ритам увођења новог градива је потпуно прилагођен прописаном Наставном
плану и програму за основну школу.
PIXEL 1
Новина у односу на остале уџбенике за овај узраст је у томе што се постављају диференцирани задаци у складу са различитим способностима ученика и њиховим капацитетом усвајања градива.
Pixel 1
Радна свеска
за 5. разред основне школе
за 5. разред основне школе
Pixel 2
Уџбеник + DVD
Pixel 2
Радна свеска
за 6. разред основне школе
за 6. разред основне школе
Pixel 1
USB стик са додатним
материјалима
PIXEL 2
Pixel 1
Уџбеник + DVD
Pixel 2
USB стик са додатним
материјалима
PIXEL 3
V-VIII РАЗРЕД
PIXEL
Pixel 3
Радна свеска
за 7. разред основне школе
за 7. разред основне школе
Pixel 4
Уџбеник + DVD
Pixel 4
Радна свеска
за 8. разред основне школе
за 8. разред основне школе
Pixel 3
USB стик са додатним
материјалима
PIXEL 4
Pixel 3
Уџбеник + DVD
Комплет за наставнике садржи:
ǩприручник за наставнике
Pixel 4
USB стик са додатним
материјалима
ǩколективни CD
ǩдодатни материјал за наставнике на USB стику
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
OH LÀ LÀ COLLÈGE
Уџбенички комплет OH LÀ LÀ COLLÈGE намењен је ученицима петог разреда који почињу да уче француски
језик у школи. Састављен је од комплета за ученика (уџбеник са радном свеском), приручника за наставнике
и два аудио CD-а.
OH LÀ LÀ COLLÈGE
У уџбеничком комплету примењен је комуникативни приступ настави страног језика. Да би ученици што лакше и са већом мотивацијом савладавали градиво, истакнути су следећи аспекти: личности блиске свету адолесцената, разноврсне комуникативне ситуације, језик младих, равномерно заступљене језичке активности
и компетенције, те јасна структура наставног материјала.
Oh là là Collège 1
Уџбеник са
радном свеском
Oh là là Collège 2
Уџбеник са
радном свеском
Oh là là Collège 3
Уџбеник са
радном свеском
за 5. разред основне школе
за 6. разред основне школе
за 7. разред основне школе
OH LÀ LÀ 3
Oh là là Collège комплет
за наставнике садржи:
ǩприручник за наставнике
ǩколективни CD
Oh là là 3 комплет за
наставнике садржи:
ǩприручник за наставнике
Oh là là 3
Уџбеник
Oh là là 3
Радна свеска
за 7. и 8. разред основне
школе
за 7. и 8. разред основне
школе
ǩколективни CD
V-VIII РАЗРЕД
OH LÀ LÀ COLLÈGE
ƝƜƒƞƦƘƎƕƎƛƎƟƠƎƐƛƖƘƓ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ƠƎƏƙƓƠƞƎƥơƛƎƞ са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ ƏƓƟƝƙƎƠƛƓƲƼƲƮǀƻƳƺƮǀƳƾƶǕƮƹƳ за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ ƏƓƟƝƙƎƠƎƛƮƸƾƳƲƶǀƼưƮƻƶƿƳƺƶƻƮƾ у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
ГРАМАТИКА
„Граматика француског језика за основну школу истовремено омогућује основношколцима да граматичка
правила уоче у контексту мање или више дефинисаних комуникативних ситуација, као и да их увежбавају
како би унапредили своју комуникативну компетенцију. По свом приступу, дакле, овај се приручник значајно
разликује од школских граматика француског језика раније објављиваних на нашем подручју...“
(Извод из рецензије Мр Љиљане Ђурић)
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
PRIMA
Уџбенички комплет PRIMA, чији су аутори Фридерике Јин и Луц Рорман, намењени су ученицима
петог разреда који почињу да уче немачки језик у основној школи. Садржај је прегледан, концизно
изложен и прилагођен узрасту ученика.
Квалитет ове методе посебно се огледа у следећим карактеристикама:
ǩ доследна оријентација у правцу постизања језичких компетенција по мерилима Заједничког
европског референтног оквира (ГеР);
ǩ граматика интегрисана у говорним вежбама;
ǩ систематски рад на изговору и интонацији;
ǩ мултимедијални приступ учењу;
PRIMA 1/2
PRIMA 1
ǩ подстицање радозналости, интересовања и креативног размишљања о култури немачког говорног подручја.
Prima 1
Радна свеска + CD
Prima 1/2
Додатни тестови
за 5. разред основне школе
за 5. разред основне школе
за 5. и 6. разред основне школе
Prima 2
Уџбеник
Prima 2
Радна свеска + CD
Prima 1/2
DVD са филмовима
за 6. разред основне школе
за 6. разред основне школе
за 5. и 6. разред основне школе
PRIMA 2
PRIMA 1/2
Prima 1
Уџбеник
PRIMA 3
PRIMA 3/4
V-VIII РАЗРЕД
PRIMA
Prima 3
Радна свеска + CD
Prima 3/4
Додатни тестови
за 7. разред основне школе
за 7. разред основне школе
за 7. и 8. разред основне школе
Prima 4
Уџбеник
Prima 4
Радна свеска + CD
Prima 3/4
DVD са филмовима
за 8. разред основне школе
за 8. разред основне школе
за 7. и 8. разред основне школе
ǩприручник за наставнике
ǩдодатне тестове
ǩколективни CD
ǩDVD са едукативним филмовима
PRIMA 3/4
PRIMA 4
Prima 3
Уџбеник
Комплет за наставнике садржи:
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
РУСКИ ЈЕЗИК
ДИАЛОГ
Методу ДИАЛОГ чине најсавременији уџбенички комплети комуникативне оријентације која је препоручена
од стране Комисије за језике Савета Европе. Уџбенички комплет конципиран je тако да својим садржајем и
методама, поред одговарајућег нивоа знања руског језика у складу са прописаним Наставним планом и програмом за основну школу, ученицима и наставницима пружа задовољство усвајања језика и елемената руске
културе и уметности.
ДИАЛОГ 1
Богато илустрован, садржински актуелан и потпуно савремен, уџбенички комплет ДИАЛОГ поступно и методички ефикасно омогућава корисницима усвајање не само знања, већ и вештина и стратегије учења. Кроз
теме и садржаје који су оријентисани на децу и младе, води ученике до практичне примене наученог – елементарне комуникације на руском језику. Истовремено, наставницима пружа задовољство и мотивацију у
раду јер га ученици радо и заинтересовано користе.
Диалог 1
Радна свеска + CD
за 5. разред основне школе
за 5. разред основне школе
ДИАЛОГ 2
Диалог 1
Уџбеник
Диалог 2
Уџбеник
Диалог 2
Радна свеска + CD
за 6. разред основне школе
за 6. разред основне школе
ДИАЛОГ 3
V-VIII РАЗРЕД
ДИАЛОГ
Комплет за наставнике
садржи:
ǩприручник за
наставнике
ǩколективни CD
Диалог 3
Уџбеник
Диалог 3
Радна свеска + CD
за 7. и 8. разред основне
школе
за 7. и 8. разред основне
школе
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
Додатни дидактички материјал
112 тестов
Чистая
грамматика
50 русских
текстов
Тесты, тесты,
тесты...
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
ESPACIO JOVEN
Уџбеничка серија ESPACIO JOVEN обухвата три нивоа и одговара начелима комуникативне наставе страних
језика у вишим разредима основне школе. Градиво је прилагођено когнитивним могућностима, интересовањима и развојним особеностима ученика тинејџерског доба. Структура уџбеничких комплета прегледна је и
јасна, што наставнику омогућава рад кроз лаке и занимљиве активности са јасно одређеним образовним и васпитним циљевима и задацима у складу са Наставним планом и програмом. Пажљиво одабране илустрације
и фотографије ефикасно помажу ученицима да савладају вербалне садржаје који су повезани са текстовима и
вежбањима. Текстови имају махом дијалошку форму и у вези су са свакодневним ситуацијама које су блиске
ученицима (интересовања, стицање познанстава, занимљиви догађаји, путовања и слично). Серија садржи
и читав низ комуникативних, узрасно и културно адекватних активности које ученике уводе у реални свет
комуникације на шпанском језику.
ESPACIO JOVEN A2.1
ESPACIO JOVEN A1
Уџбенички комплет ESPACIO JOVEN састоји се од уџбеника са интерактивним DVD-ROM-ом, радне свеске,
приручника за наставнике и интернет сајта са подацима о шпанској култури и цивилизацији.
Espacio Joven A2.1
Уџбеник + CD
за 6. разред основне школе
Espacio Joven A1
Уџбеник + CD
за 5. разред основне школе
Espacio Joven A2.1
Радна свеска
за 6. разред основне школе
Espacio Joven A1
Радна свеска
за 5. разред основне школе
ESPACIO JOVEN A2.2
V-VIII РАЗРЕД
ESPACIO JOVEN
Комплет за наставнике
садржи:
ǩприручник за
наставнике
ǩонлајн приступ
додатним
материјалима
Espacio Joven A2.2
Уџбеник + CD
за 7. и 8. разред основне
школе
Espacio Joven A2.2
Радна свеска
за 7. и 8. разред основне
школе
ПОДРШКА ЗА НАСТАВНИКЕ
За наставнике који се определе за уџбенике ДАТА СТАТУСА у школској 2015/2016. години обезбедили смо:
ǩуџбеник, радну свеску, приручник за наставнике и колективни CD
ǩ ТАБЛЕТ РАЧУНАР са годишњим планом и дневним припремама за часове у електронском облику
ǩ БЕСПЛАТНЕ додатне материјале за реализацију наставе
ǩдневник са годишњим планером активности за школску 2015/2016. годину
ǩ БЕСПЛАТАН акредитовани семинар у трајању од једног дана (8 бодова)
ǩприступ образовном порталу www.datadidakta.rs и могућност преузимања дидактичких и наставних садржаја
ǩмогућност чланства у привилегованом Клубу ДАТА СТАТУС амбасадора
Додатни дидактички материјал
Diccionario
Clave
España
siglo XXI
Hablar por
los codos
Dele A2
ДАТА ДИДАКТА је специјализовани интерактивни интернет портал који омогућава лаку и континуирану размену искустава у областима планирања, организације, реализовања и евалуације наставе
страних језика у основним и средњим школама и наставе стручних предмета у средњим економским
и медицинским школама.
Основна идеја портала ДАТА ДИДАКТА јесте да путем интеракције и комуникације између наставника омогући размену добре праксе, знања и наставних материјала ради унапређења наставе и лакшег
приступа наставним садржајима. Портал пружа наставницима могућност да постављају питања или
да на њих одговарају, као и да постављају и коментаришу наставне материјале.
Наставницима страних језика који се определе за уџбеничке комплете ДАТА СТАТУСА, бесплатно
су доступни следећи акредитовани семинари Удружења ДАТА ДИДАКТА који трају један дан и носе
осам бодова:
1. Како до контроле и поуздане процене језичког напредовања ученика у настави руског језика
(каталошки број 688)
2. Пројектна настава – корак даље у настави енглеског језика (каталошки број 694)
3. Наставна целина у француском језику – од рецепције до продукције (каталошки број 706)
4. Принципи диференцијације у настави немачког језика (каталошки број 711)
5. Савремене технике рада у настави шпанског језика и цивилизације (каталошки број 713)
Информације о времену и месту одржавања програма стручног усавршавања доступне су на порталу
ДАТА ДИДАКТА.
Отворени за ваше сугестије и предлоге, позивамо вас да се прикључите нашој интерактивној заједници и поделите искуство и знање са својим колегама.
www.datadidakta.rs
Милутина Миланковића 1/45
11070 Нови Београд
0 800 300 033 (бесплатан позив)
011 301 78 32
011 301 78 35
www.datastatus.rs
[email protected]
www.datastatus.rs
Download

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8