Uputstva za odvojeno sakupljanje
Budući da frakcije otpada koje se odvojeno sakupljaju u različitim regionima mogu da budu veoma
različite, ovde su navedeni moduli za najčešće varijante sakupljanja otpadnih materijala, koji se
mogu kombinovati u skladu sa regionalnim rešenjima.
Papir, karton
Novine i revije, prospekti, katalozi, sveske, kancelarijski papir, papir za umotavanje,
papirnate kesice, karton, valovita lepenka, kutije od lepenke/kartona (pljosnato
zgnječiti i baciti u kontejner). U kontejner za papir ne smeju da se bacaju: plastične
kesice, pelene, tetrapak.
Bezbojno staklo
Samo ambalažno staklo! Samo sasvim bezbojne flaše i staklena ambalaža,
nepovratne flaše (od vina, alkoholnih pića, sokova ...), staklenke (od voća, povrća,
marmelade, dečje hrane...).
Obojeno staklo
Samo ambalažno staklo! Obojeno (zeleno, braon, plavo) i lagano obojeno
ambalažno staklo, nepovratne flaše (od vina, penušavog vina, alkoholnih pića,
sokova ...), staklenke. U kontejner za staklo ne smeju da se bacaju: prozorsko
staklo, stakleno posuñe, čaše za piće, ogledala, kristalno staklo, rasvetna tela
(sijalice, fluorescentne cevi), porcelan, keramika.
Metalna ambalaža
Samo ambalaža od metala (gvožñe, aluminijum), ispražnjena
Limenke od pića, limenke od konzervi, metalni poklopci, navojni i krunski zatvarači,
tube od senfa, limenke i zdelice od hrane za kućne ljubimce, aluminijumska
ambalaža od mesa, aluminijumske folije. U kontejner ne smeju da se bacaju:
limenke od lakova i boja, doze od sprejeva koje nisu potpuno prazne ( sakupljanje
problematičnog otpada).
Stari metali, otpadno gvožñe
Svi drugi metali i metalni delovi kao što su armature, metalno posuñe (lonci, tave),
žice, metalni delovi, metalne cevi, metalni proizvodi kao što su peći, šporeti, bicikli
predati u centru za sakupljanje otpadnih materijala (Altstoffsammelzentrum).
Plasticne flase
Samo ambalaža od plastike, višeslojnih mešanih materijala, drva, keramike, tekstila
Plastične flaše od pića (flaše od PET-a, pljosnato zgnječene), od deterdženata za
pranje veša, od sredstava za pranje posuña.
Öko-Box
Ambalaža za napitke od višeslojnih materijala (tetrapak) od mleka, sokova, vina.
Öko-Box treba predati kod jedinice PTT-mreže u centru za sakupljanje otpadnih
materijala (Altstoffsammelzentrum).
Biološki otpad
Otpad biološkog porekla u kantu za biološki otpad ili na sopstveni kompost.
Kuhinjski otpaci kao što su ostaci voća i povrća, ostaci hleba i peciva, talog od kafe
(sa filterskom kesicom), čaj i čaj u filterskoj kesici, rezano cveće, saksijsko cveće
(bez saksija), baštenski otpad kao što je otpalo lišće, otpalo voće, košena trava i
otpad od obrezivanja živice.
Veće količine otpada od obrezivanja drveća, grmlja i živice predati u centru za
sakupljanje otpadnih materijala (Altstoffsammelzentrum).
Preostali otpad
Otpad koji se ne može reciklirati a koji nije opasan
Pelene, ostaci cigareta, filterske kesice iz usisivača, pepeo (koks/ugalj/drvo),
sijalice, prozorsko staklo, stakleno posuñe, otpadni predmeti iz domaćinstva
(nemetalni), igračke, proizvodi za higijenu kao što su četkice za zube, keramika
(tanjiri, vazne ...), audio- i video-kasete.
U kontejner za preostali otpad ne smeju da se bacaju: električni i elektronički
ureñaji, baterije, problematični otpad, ambalaža koju treba sakupljati odvojeno.
Krupni otpad
Otpad koji se zbog svoje veličine ne može odlagati u kontejnere za preostali otpad
Podne obloge, nameštaj, madraci, veliki kućanski aparati, sanitarna oprema.
Stari tekstil, stara odeća, cipele
Posteljina, stara odeća, stolno rublje, kuhinjsko rublje, vuneni pokrivači, cipele
(svaki par svezati skupa).
Stari tekstilni proizvodi i obuća trebaju da budu čisti i još upotrebljivi.
Stari zejtin i masti
Predati u reciklažnom u centru za sakupljanje otpadnih materijala
(Altstoffsammelzentrum).
Ni u kojem slučaju ne prosipati u slivnik, jer to dovodi do problema u kanalizaciji i
kod prečišćavanja otpadnih voda!
Problematični otpad
Opasan i otrovan otpad, uključujući posude sa ostancima opasnih tvari
Hemikalije, sredstva za zaštitu bilja, sredstva za čišćenje u domaćinstvu, boje,
lakovi, lepila, lekovi, zauljeni predmeti, lož-ulje, motorno ulje, benzin, sprejevi,
baterije, akumulatori, sredstva za pranje.
Električni i elektronički aparati / frižideri
Stari aparat vratiti prilikom kupovine novoga ili odložiti u centru za sakupljanje
otpadnih materijala (Altstoffsammelzentrum).
Sakuplja se u pet frakcija:
krupni aparati: strojevi za pranje veša, električni šporeti
mali aparati: mikseri, električne četkice za zube, bušilice, muzički ureñaji
aparati sa ekranom: televizori, monitori
ureñaji za hlañenje i zamrzavanje: zamrzivači, frižideri, ureñaji za klimatizovanje
fluorescentne cevi
Grañevinski otpad
Manje količine (u gepeku automobila ili manjoj prikolici) odložiti u centru za
sakupljanje otpadnih materijala (Altstoffsammelzentrum).
Veće količine: odvoz preuzimaju komunalna ili privatna preduzeća za odvoz otpada.
Napomena: Kod ove se liste radi o opštoj informaciji sa primerima. U pojedinim regionima mogu
postojati drukčiji propisi za odvojeno sakupljanje otpada. Detaljnije podatke o tome možete da
dobijete kod nadležnog Udruženja za gazdovanje otpadom (Abfallwirtschaftsverband) ili
savetnika/savetnice za zbrinjavanje otpada. Dodatne informacije možete naći i na internetskoj
adresi www.richtigsammeln.at.
Magistrat der Stadt Krems an der Donau
Stadtbetrieb Abfallwirtschaft
Rechte Kremszeile 64,
3500 Krems an der Donau
Tel: 02732 / 801-652
[email protected]
http://www.awa-stadtkrems.at
Download

Uputstva za odvojeno sakupljanje