Download

Sprawozdanie z działalnosci spółki Getin Holding S.A. za 2015 rok.