Datum: 12.03.2014
Br.:
Sarajewo-ÖB/KULT/0062/2014
Za:
Sveučilište u Mostaru
Ured za međunarodnu saradnju
E-mail: [email protected], [email protected]
Poštovane dame i gospodo,
zadovoljstvo nam je što Vas možemo informirati o tome da će Diplomatska akademija u
Beču i ove godine organizirati ljetni kurs njemačkog jezika i austrijske kulture i
civilizacije. Kurs će se održati u periodu od 04. do 29. augusta 2014. godine na
Diplomatskoj akademiji u Beču.
U okviru ljetnog kursa Diplomatske akademije u Beču se nudi nastava njemačkog jezika
za polaznike svih nivoa znanja. Kako početnici tako i oni koji raspolažu prosječnim
znanjem jezika, te osobe koje svoje jako dobro znanje njemačkog jezika žele dodatno
usavršiti ovdje mogu naći kurs primjeren njihovom znanju. Pored toga će studenti na
osnovu dijela programa ljetnog kursa koji je usmjeren ka kulturi i civilizaciji moći steći
znanje o politici, istoriji, privredi i kulturi Austrije.
Svi nivoi će u prijepodnevnim časovima imati četiri sata jezične nastave. U ovisnosti o
odabranom nivou u poslijepodnevnim časovima će se održavati izlaganja/predavanja,
istraživanje vezano za unaprijed određenu temu, kreativne jezične vježbe, ekskurzije i
slobodne aktivnosti. Dodatno postoji i mogućnost polaganje ispita za stjecanje Austrijske
jezične diplome (ÖSD). Rok za prijavu polaznika kursa je 01. juli 2014. godine.
Više informacija o ljetnom kursu njemačkog jezika i austrijske kulture i civilizacije možete
naći na web–stranici Diplomatske akademije u Beču
(https://www.davienna.ac.at/de/programme/sommerkurs).
U prilogu Vam dostavljamo promidžbeni materijal i molimo Vas da studente tj.
zainteresirane osobe informirate o kursu kako bi se mogli blagovremeno prijaviti za
učešće.
S poštovanjem
Mr. Brigitte Sitzwohl-Pfriemer
Prvi sekretar ambasade
(izrađeno u elektronskom obliku)
Dzidzikovac 7, BiH-71000 Sarajewo
Tel.: +387 33 279400, E-Mail: [email protected]
Internet: www.aussenministerium.at/sarajewo , www.austrijska-ambasada.ba
Download

Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo nam je što Vas možemo