Svi regioni
Danas 20. septembra nad Srbijom nalazi se oblačnost čiji je centar u Bosni gde se
nalaze i oblaci ispod 1500 metara koji nose kišu. Danas su oblaci iznad Srbije na 2000
metara i nisu factor rizika. Međutim, centar oblačnosti koji nosi kišu polako se premešta
prema istoku. Ovaj centar oblačnosti je izvor nestabilnosti koji će na mnogim lokacijama
u Srbiji tokim noći ali i u jutaranjim satima izazvati veće ili manje padavine. Ukoliko se
poveća brzina kretanja sentra oblačnosti postojaće uslovi za jutarnje puštanje golubova.
Satelitski snimak
Beograd
Postoje proračuni ako bi oblačnost koja se nalazi u centru i predstavlja factor rizika
zadrži postojeću brzinu kretanja, prema istoku, u toku noći prešla preko Srbije i otišla u
Bugarsku. Problem je što na momente smanjuje brzinu. Ukoliko se centar zadrži iznad
Srbije bi će problema kod jutarnjeg puštanja golubova.
Centar oblačnosti obeležen tamno zelenom bojom to su kišni oblaci
Oblaci svetlo plave boje nisu faktor rizika i ako su ispod 1500 metara
Vreme ne sluša prognozu pa je FAKTOR SREĆA najvažniji faktor
Pozdrav
Milan T. Stevančević
Download

Svi regioni - Međuokružni savez Srbije