Download

Uvod u atomsku fiziku J.J. Thomson –Atom je pozitivno nabijena