Cavit Fatih KÜÇÜKTEZCAN
İletişim:
Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik
Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak,
İstanbul
Telefon: 0 212 285 67 08
Faks:
0 212 285 67 00
E- posta: [email protected]
İnternet sitesi: web.itu.edu.tr/kucuktezca
Öğrenim durumu:
Doktora: İ.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği
Bölümü, (Tez teslimi: Aralık 2014)
Dynamic security enhancement of power systems via population
based optimization methods integrated with artificial neural
networks
Yüksek lisans: İ.T.Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği
Bölümü, Şubat 2008
Genetik algoritma ile optimize edilmiş bulanık güç sistemi kararlı
kılıcısının sistem kararlılığına etkisi
Lisans: İ.T.Ü, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği
Bölümü, Haziran 2005
Lise: Şişli Terakki Lisesi, Haziran 2001
İş deneyimleri:
Aralık 2014 – ... : TÜBİTAK 1001 Projesi (No: 114E157), Bursiyer
Şubat 2013 – Eylül 2013 : Duisburg-Essen Üniversitesi, Elektrik Güç
Sistemleri Enstitüsü, Konuk Araştırmacı
Ağustos 2008 – Ağustos 2009 : T.S.K Rehabilitasyon ve Bakım
Merkezi, Elektrik Proje Mühendisi
Aralık 2005 – ... : İ.T.Ü, Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektrik
Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi
Ağustos 2004 – Eylül 2004 : Philips Aydınlatma, Stajyer
Temmuz 2003– Ağustos 2003 : Sismik Yapı Denetim, Stajyer
Mesleki ilgi alanları:
Güç Sistemlerinin Dinamiği, Kararlılığı ve Kontrolu
Güç Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Güç Sistemlerinde Veri Madenciliği ve Makina Öğrenmesi
Uygulamaları
1
Aldığı ödüller:
TÜBİTAK 2214, Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı
Dahil olduğu
projeler:
TÜBİTAK 1001, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı.
Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Popülasyon Tabanlı Optimizasyon
Yöntemleri ile Büyük Ölçekli Elektrik Güç Sistemlerinin Dinamik
Güvenliğinin Değerlendirilmesi Ve İyileştirilmesi
Son 5 yıl içerisinde
yardımcılık yaptığı
başlıca dersler:
Elektrik Enerjisi Üretimi
Elektrik Enerjisi Dağıtımı
Elektrik Enerjisi Dağıtım Otomasyonu Laboratuvarı
Aydınlatma & İç Tesisat Laboratuvarı
Aydınlatma & İç Tesisat Projesi
Aydınlatma Tekniği
Power System Dynamics and Stability
Generation of Electrical Energy
Linear Algebra and Applications
Probability and Statistics
Son 5 yıl içerisinde
çalıştığı komisyonlar
ve aldığı başlıca
görevler:
Bölüm sınav programı hazırlama komisyonu (2010 - ...)
Elektrik Mühendisliği Bölümü internet sitesi (2007 - ...)
Elektrik-Elektronik Fakültesi internet sitesi (2012 - 2013)
IEEE PES ISGT EU 2014 internet sitesi
IEEE PES ISGT EU 2014 konferans düzenleme komitesi
ABET akreditasyon süreci çalışmaları
Üniversite binalarının topraklama direnci ölçümleri
Bölüm tanıtım kitapçığı çalışmaları
İTÜ tanıtım günleri görevlendirmeleri
İTÜ mezuniyet günü görevlendirmeleri
İTÜ günü görevlendirmeleri
Bilgisayar
deneyimleri:
Matlab, teknik hesaplama programı
DSA Tools, güç sistemi analiz programı
Power World, güç sistemi analiz programı
PSCAD, güç sistemi analiz programı
CART, sınıflandırma ve regresyon ağaçları programı
WEKA, makina öğrenmesi paket programı
Auto CAD, teknik çizim programı
Adobe Dreamweaver, internet sitesi tasarım programı
Adobe Flash, dinamik grafik tasarım programı
Adobe Photoshop, grafik tasarım programı
Programlama dili:
PLC, Phyton,Visual Basic, Matlab, HTML, PHP
Yabancı dil:
İngilizce (Akıcı), Almanca (Başlangıç seviyesi)
2
Son 5 yıl içerisindeki
bilimsel yayınları
Uluslararası hakemli
dergi (SCI):
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “A New Dynamic Security
Enhancement Method via Genetic Algorithms Integrated With
Neural Network Based Tools”, Electric Power Systems Research,
83(1), pp.1-8, 2012. doi: 10.1016/j.epsr.2011.09.004
SCI’da taranan dergi makalelerinden alınan atıf sayısı: 4
Diğer yayınlardan alınan atıf sayısı: 2
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “Preventive and Corrective
Control Applications in Power Systems via Big Bang-Big Crunch
Optimization”, International Journal of Electrical Power & Energy
Systems, 67, pp.114-124, 2015. doi: 10.1016/j.ijepes.2014.11.022
(Kabul yazısı ektedir)
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “A Comparison of Evolutionary
Algorithms on Static and Dynamic Security Enhancement of Power
Systems” (Yazım aşamasında)
Ulusal hakemli dergi: B. E. Türkay, F. Küçüktezcan, A. Bulut, “Elektrik Enerjisinin
Bölgeler Arası Alışverişinin Optimizasyonu”, EMO Bilimsel Dergi,
Haziran 2011, 31-39.
Uluslararası
konferans bildirisi:
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “A Comparison Between ANN
Based Methods of Critical Clearing Time Estimation”, 8th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering
(ELECO), Bursa, Turkey, 2013.
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “Big Bang-Big Crunch Based
Optimal Preventive Control Action on Power Systems”, IEEE PES
Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe,
Berlin, Germany, 2012.
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “Optimal Load Shedding Scheme
in Power Systems Based on Big Bang Big Crunch Method”,
International Conference on Power and Energy Systems and
Applications, Pittsburgh, USA, 2011.
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “Dynamic Security Assessment of
a Power System Based on Probabilistic Neural Networks”, IEEE PES
Conference on Innovative Smart Grid Technologies (ISGT) Europe,
Goteborg, Sweden, 2010.
C. F. Kucuktezcan, V.M.I. Genc, “ A Differential Evolution Based
Preventive Control in Power Systems Using Artificial Neural
Networks for Security Assessment”, IEEE PES Powertech
Conference, Eindhoven, Netherlands, 2015. (Gönderildi)
3
Organizasyon, grup
üyelikleri:
IEEE Power and Energy Society
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
İTÜ Akıllı Elektrik Şebekeleri Çalışma Grubu
Unicef
İlgi alanları:
Ses amplifikatörü tasarımı, internet sitesi tasarımı, gitar,
fotoğrafçılık, satranç, snooker
4
Download

CV (Türkçe) - İstanbul Teknik Üniversitesi