PREDMET: Pojašnjenja i izmena konkursne dokumentacije
Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/12), JKP
"Beograd-put" u svojstvu naručioca, vrši pojašnjenje i izmenu konkursne dokumentacije za
nabavku materijala za održavanje objekata (elektromaterijal) - šifra 43/2013, na osnovu
pitanja lica koja su preuzela konkursnu dokumentaciju, a koja glase:
Pitanje I: Pitanje koje se odnosi na konkursnu dokumentaciju: da li je moguće dobiti
konkursnu dokumentaciju u nekom drugom formatu, u koji je moguće uneti podatke (npr.
Word, Excel ili slično), jer složićete se da je danas malo neobično da se rukom mora upisati
432 stavke u 3 kolone, od toga kolona 6 nosi najviše teksta. Ako postoji dokumentacija u
nekom drugom formatu osim u pdf, da li je možete objaviti na portalu javnih nabavki ili vašem
sajtu.
Odgovor I: Naručilac je objavio konkursnu dokumentaciju u PDF formatu i time ispunio svoju
zakonsku obavezu. Dokumentaciju ne dostavljamo u drugim formatima.
Pitanje II: Pitanje koje se odnosi na većinu pozicija specifikacije:
Na većini pozicija „Specifikacije dobara“ naveden je proizvođač i saglasno tome oznaka
proizvoda tog proizvođača. Da li smo mi u obavezi da ponudimo proizvod tog proizvođača ili
možemo ponuditi proizvod koji je tehničkim karakteristikama ekvivalentan traženoj opremi
(što je apsolutno saglasno Zakonu o javnim nabavkama)? Na primer: traženo je više pozicija
automatskih osigurača (Minel, Schrack, GE i sl.) ili kontaktora starih generacija K-Iskra ili CNR. Končar.
Da li se moraju ponuditi isključivo navedeni osigurači, a sve saglasno nazivu i oznaci iz
Specifikacije dobara?
Da li se traženi kontaktori koriste za zamenu postojećih, pa se stoga insistira na istom
modelu, bez obzira na zastarelost proizvoda?
Jednostavno da li moramo ponuditi Siemens ako je u specifikaciji naveden njihov proizvod i
oznaka istog?
Odgovor II: Na str. 92 konkursne dokumentacije stoji sledeća napomena: Ponuđač može
ponuditi navedene proizvode (proizvode naznačenih proizvođača) ili odgovarajuće
proizvode, a sve u skladu sa članom 72. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
Republike Srbije" br. 124/2012).
Pitanje III: Poz. 32-42. Cu kablovska papučica za gnječenje 6/6 do 6/12. Da li su u pitanju
izolovane okaste papučice? ili su u pitanju neizolovane papučice?
Odgovor III: Poz. 32-42 – u pitanju su neizolovane papučice.
Pitanje IV: Poz. 43-56. Cu kablovska papučica za gnječenje 16/8 do 95/12. Da li su u pitanju
cevaste papučice? ili je reč o gnječivim papučicama?
Odgovor IV: Poz 43-56 – reč je o gnječivim papučicama.
Pitanje V: Poz. 84. Grebenasta sklopka 25A 380V koja je šema te sklopke, kako se ugrađuje
(npr. 25-10-U (ugradna) 25-53-PK (u kućištu) i slično).
Odgovor V: Poz 84 – reč je o ugradnoj tropolnoj sklopki.
Pitanje VI: Poz. 175. Klema za montažu na DIN šinu – krajni držači es 15 da li je u pitanju
klema ili krajnji držač? Ko je proizvođač tražene kleme ili držača?
Odgovor VI: Poz 175 – u pitanju je krajnji držač, proizvođač „contra-clip“.
Pitanje VII: Poz. 176. Klema za montažu na DIN šinu RK 2,5-4 do Poz. 183. ... žuto zelena
sl. 16/35mm2. Ko je preferirani proizvođač traženih klema?
Odgovor VII: Poz 176 – proizvođač „contra-clip“.
1
Pitanje VIII: Poz. 219. Kućište osigurača
Kakvo kućište je u pitanju metalno ili PVC, koliko osigurača treba da stane u to kućište?
Da li je u pitanju ono što se zove stanska-spratna tabla?
Odgovor VIII: Poz 219 – u pitanju je metalno kućište za tri osigurača.
Pitanje IX: Poz. 252 i 253. Nosač fluo cevi, Nosač fluo cevi sa starterom
Čije su oznake navedene u koloni 2 (art 400-b i art 400-a)?
Odgovor IX: Poz 252 i 253 – pozicije postoje u prodajnom programu firme ALMINA d.o.o.
Pitanje X: Poz. 265 i 266. Nožasti osigurač NV 250A i NV 400A
Za koju osnovu su traženi osigurači? NV1, NV2 ili NV3 i sl.?
Odgovor X: Poz 265 i 266 – traženi osigurači su za osnovu NV1.
Pitanje XI: Poz. 270-275. Patron NV nožasti osigurač 16A do 400A
Za koju osnovu su traženi osigurači? NV00, NV1, NV2 ili NV3 i sl.?
Odgovor XI: Poz 270-275 – traženi osigurači su za osnovu NV00.
Pitanje XII: Poz. 304-306. Prigušnica 125W do 36W
Za koje sijalice su ove prigušnice? Živine, fluo, natrijum i sl.?
Odgovor XII: Poz 304-306 – 125W živina sijalica, 18 i 36W fluo cevi.
Pitanje XIII: Poz. 343- Razvodni orman KPO 250
Da li je u pitanju kablovski priključni orman KPK za EDB sa 3 osnove 250A i šinom za 0 i
zemlju? Ako je to u pitanju da li orman treba da bude metalni ili plastični?
Odgovor XIII: Poz 343 – KPK za EDB osnove 250A, sa šinom za nulu i zemlju, metalni.
Pitanje XIV: Za sve pozicije gde su „kabl. papučice“, koji tip ponuditi: gnječive ili cevaste?
Odgovor XIV: Sve kablovske papučice su gnječive.
Pitanje XV: Poz. 62-65 da li ponuditi PVC ili siluminsko kućište za direktan upuštač motora.
Molim navesti sličan tip ( DM, GS prekidač, ili ... ?)
Odgovor XV: Poz 62-65 silumilsko kućište za direktan upuštač motora, DM sklopka.
Pitanje XVI: Poz. 105 – u slučaju da dobijemo posao, potreban uzorak.
Odgovor XVI: Poz 105 – uzorak će biti obezbeđen.
Pitanje XVII: Poz. 128 – Nejasno, ko uvozi ovaj tip sonde (Keller MSR nema zastupnika,
predstavništvo je ukinuto.
Odgovor XVII: Poz 128 – sonda proizvođača SIEMENS.
Pitanje XVIII: Poz. 149-152 – Koji je naponski nivo (1KV ili 10KV).
Odgovor XVIII: Poz 149-152 – 1kV naponski nivo.
Pitanje XIX: Poz. 364. – Nejasno, ko uvozi ovaj tip termostata; ko je predstavnik u Srbiji, ko
je proizvođač?
Odgovor XIX: Poz 364 – proizvođač JUMO.
Pitanje XX: Poz. 344; 345. – Za razvodne ormane standardni stepen zaštite je IP54 ili IP44.
Da nije greškom upisano IP65. Cene se drastično razlikuju (x3puta).
Odgovor XX: Poz 344 i 345 – nije greškom upisano, traženi nivo zaštite je IP65.
Pitanje XXI: Poz. 376. – Koja je snaga motora, KW?
Odgovor XXI: Poz 376 – snaga motora je 35 Kw.
Pitanje XXII: Poz. 206; 214. – Koji je napon špulne i struja?
Odgovor XXII: Poz 206 i 214 – napon špunle je 24VDC.
2
Pitanje XXIII: Poz. 216; 217. – Nepotpune oznake, (granični prekidači su, ali koji tip ... ?)
dostavite proizvođača.
Odgovor XXIII:
Poz 216 - XCR UI 500V
UIMP 6 KV
AC15 240V
EN/IEC 60947-5-1 IP66
Telemehanique
Poz 217 - XCK-M UI 500V
UIMP 6 KV
(ZCK-M1)
EN/IEC 60947-5-1 IP66
Telemehanique.
Pitanje XXIV: Poz. 232. – Nejasno, nedostaju oznake.
Odgovor XXIV:
Poz 232 - Lub 32
iec/en 60947-6-2
TeSys Lu2 MBOBL
24VDC Ie=32A.
Izmena konkursne dokumentacije se odnosi i na rok za dostavljanje ponuda, koji se nalazi na
str. 9 konkursne dokumentacije, tako da sada glase:
- " Ponuda će se smatrati blagovremenom ako Naručilac istu primi u svojoj pisarnici
do 10.09.2013. godine do 10:00 časova.
- Otvaranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana
10.09.2013. godine u 11:00 časova, na adresi Naručioca: Javno komunalno preduzeće
"Beograd-put", Nušićeva br. 21, 11000 Beograd, 2. sprat, sala za sastanke. "
Potencijalni ponuđači moraju da vode računa da period važenja sredstva finansijskog
obezbeđenja ponude koje se dostavlja, mora biti identično periodu važnosti ponude ili duže
od istog.
Konkursna dokumentacija u preostalom delu ostaje neizmenjena.
3
Download

PREDMET: Pojašnjenja i izmena konkursne