PRELIMINARNO OBAVJEŠTENjE
Bosna i Hercegovina: Republika Srpska, Koncesija - javni
radovi, Izgradnja auto puteva
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I.1) NAZIV, ADDRESA I KONTAKT
Javno Preduzeće Autoputevi Republike Srpske, Banja Luka
G. Dušan Topić
Veselina Masleše 22
Banja Luka
Republika Srpska, 78000
Telefon: +387-51-233-670
Fax: +387-51-233-700
[email protected]
Internet adresa: www.autoputevirs.com
Dodatne informacije mogu se dobiti na gore navedenoj adresi.
I.2) TIP UGOVORNOG ORGANA I GLAVNA AKTIVNOST
Organ prema zakonu
Javno Preduzeće Autoputevi Republike Srpske, koje je osnovala Vlada Republike Srpske, je društvo u čijoj su
djelatnosti autoputevi i ima ovlašćenje da nadgleda, putem Nezavisnog inženjera, projektovanje, izgradnju,
upravljanje i održavanje, a u vezi sa razvojem putene mreže u Republici Srpskoj.
Ugovorni organ vrši nabavku u ime drugih ugovornih organa: Ne
ODJELJAK II.A: PRDEMET UGOVORA (RADOVI)
II.1) NAZIV UGOVORA ODREĐEN OD STRANE UGOVORNOG ORGANA
Dodjela koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju , upravljanje i održavanje autoputa Lot 1 Zapad:
Banja Luka - Prnjavor (35,3km), Lot 3: Doboj – Vukosavlje (44.5km) kao i za upravljanje i održavanje autoputa
Lot 1 Istok Prnjavor – Doboj (36,61km).
II.2) TIP UGOVORA I LOKACIJA RADOVA
Banja Luka-Prnjavor, Doboj – Vukosavlje i Prnjavor – Doboj, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
NUTS kod: N/A, Bosna i Hercegovina nije članica EU
II.3) OVO OBAVIJEST UKLJUČUJE OKVIRNI UGOVOR: Ne
1
II.4) KRATAK OPIS VRSTE I OBIMA RADOVA
Sklopiće se Koncesioni ugovor sa Ugovornim organom. Predmet Koncesionog ugovora će biti:
(i) Priprema projekata za Radove (projektne dokumentacije, koja je bliže određena u tenderskoj dokumentaciji, a
na način i u stepenu koji odredi koncesionar poštujući važeće zakonske propise Republike Srpske), (ii) izvođenje
građevinskih radova, (iii) finansiranje, (iv) upravljanje i održavanje dionica autoputa Banja Luka-Prnjavor i
Vukosavlje-Doboj kao i
(ii) Upravljanje i održavanje dionice autoputa Prnjavor-Doboj.
Ukupan vremenski period trajanja koncesije će biti 30 godina od završetka prvog lota. Javno preduzeće
Autoputevi Republike Srpske, Banja Luka sprovodi nabavku, zaključuje Ugovor o koncesiji i vodi koncesioni
projekat.
Radi otklanjanja mogućih nedoumica, ovo preliminarno obavještenje je objavljeno u svrhu ispitivanja tržišta i
formalno ne predstavlja početak procesa nabavke niti obavezu Ugovornog organa da preduzme bilo kakve
nabavke. Potencijalni ponuđači se neće ocjenjivati na osnovu bilo kakvog odgovora, niti na osnovu ne odazivanja
na ovo ispitivanje tržišta.
Ne uključujući [_]
Podela na lotove: Da
II.5) OPŠTI RJEČNIK JAVNIH NABAVKI (CPV)
Glavni objekti:
45000000
Dopunski objekti:
63712200-5
63712210-8
63712320-2
3712500-8
63712600-9
63712700-0
63712710-3
II.6) PREDVIĐENI DATUM ZA POČETAK POSTUPKA DODJELE I VREMENSKI PERIOD TRAJANJA
UGOVORA
Predviđeni datum za početak postupka dodjele: []
Trajanje u mjesecima: [] (od dodjele ugovora)
II.7) UGOVOR PODPADA POD SPORAZUM O JAVNOJ NABAVCI (GPA): Ne
II.8) OSTALE INFORMACIJE
Datumi predviđeni za početak ovog projekta su samo procene. Više informacija će pružiti Ugovorni organ po
završetku ove faze ispitivanja tržišta.
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANSIJSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III. 1) USLOVI VEZANI ZA UGOVOR
III.1.1) Glavni finansijski uslovi i aranžmani plaćanja i/ili upućivanje na relevantne odredbe kojima se isti regulišu
Uslovi će biti poznati u fazi tendera.
III.2) USLOVI ZA UČEŠĆE
III.2. 1) Rezervisani ugovori: Ne
2
ODJELJAK VI: DODATNE INFORMACIJE
VI.1) UGOVOR JE U VEZI SA PROJEKTOM I/ILI PROGRAMOM, KOJI SE FINANSIRA IZ FONDOVA
ZAJEDNICE: Ne
VI.2) DODATNE INFORMACIJE
Koncedent traži kompanije / konzorcijum sa iskustvom u slijedećim oblastima;

Izgradnja autoputa [uključujući mostove i tunele]

Upravljanje autoputevima

Održavanje autoputa

JPP koncesioni projekti realizovani prema ugovoru koji je drugačiji od DBFO ugovora

JPP koncesioni projekti realizovani prema DBFO ugovoru

Upravljanje zatvorenim sistemom naplate putarina

Finansiranje koncesionih projekata
Više informacije će biti poznato u fazi tendera.
VI.3) INFORMACIJE O OPŠTEM PRAVNOM OKVIRU

Poreska regulativa:
http://poreskaupravars.org/SiteEn/LegalDocuments.aspx
http://www.uino.gov.ba/en

Regulativa u vezi zaštite životne sredine:
http://www.vladars.net/sr-SPCyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/PAO/Pages/Splash.asp

Zaštita na radu i radni odnosi:
http://www.vladars.net/srSPCyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/PAO/Pages/Splas.aspx
Više informacije će biti objavljeno u fazi tendera.
VI.4) DATUM SLANJA OVOG OBAVJEŠTENJA
24. jun 2011.godine
3
ANNEX B
Lot 1 Istok
Naziv: Prnjavor - Doboj (36,61km)
1) KRATKI OPIS
Dodjela koncesije za upravljanje i održavanje autoputa Lot 1 Istok: Prnjavor - Doboj (36,61km)
2) OPŠTI RJEČNIK JAVNIH NABAVKI (CPV)
Osnovni objekti:
45000000
Dodatni objekti:
63712200-5
63712210-8
63712320-2
3712500-8
63712600-9
63712700-0
63712710-3
3) KOLIČINA ILI OPSEG
Priprema projektne dokumentacije u vezi sa upravljanjem i održavanjem autoputeva, koja je bliže određena u
tenderskoj dokumentaciji, a na način i u stepenu koji odredi koncesionar poštujući važeće zakonske propise
Republike Srpske, upravljanje i održavanje.
Procena cene ne uključujući PDV [ ]
4) NAZNAKA O ODSTUPANJU OD PREDVIĐENOG DATUMA ZA POČETAK POSTUPKA DODJELE I/ILI OD
VREMENSKOG PERIODA TRAJANJA UGOVORA
Predviđeni datum za početak postupka dodjele: [ ]
Trajanje u mjesecima: [ ] (od dodjele ugovora)
5) OSTALE INFORMACIJE O LOTOVIMA
Više informacije će biti objavljeno u fazi tendera.
4
Lot 1 Zapad
Naziv: Banja Luka – Prnjavor (35,3km)
1) KRATKI OPIS
Dodjela koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoputa Lot 1 Zapad: Banja
Luka - Prnjavor (35,3km)
2) OPŠTI RJEČNIK JAVNIH NABAVKI (CPV)
Osnovni objekti:
45000000
Dodatni objekti:
63712200-5
63712210-8
63712320-2
3712500-8
63712600-9
63712700-0
63712710-3
3) KOLIČINA ILI OPSEG
Priprema projekata za Radove (projektne dokumentacije, koja je bliže određena u tenderskoj dokumentaciji, a na
način i u stepenu koji odredi koncesionar poštujući važeće zakonske propise Republike Srpske), izgradnja,
finansiranje, upravljanje i održavanje.
Procena cene ne uključujući PDV []
4) NAZNAKA O ODSTUPANJU OD PREDVIĐENOG DATUMA ZA POČETAK POSTUPKA DODJELE I/ILI OD
VREMENSKOG PERIODA TRAJANJA UGOVORA
Predviđeni datum za početak postupka dodjele: []
Trajanje u mjesecima: [] (od dodjele ugovora)
5) OSTALE INFORMACIJE O LOTOVIMA
Više informacije će biti objavljeno u fazi tendera.
5
Lot 3
Naziv: Doboj – Vukosavlje (44.5km)
1) KRATKI OPIS
Dodjela koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoputa Lot 3 Doboj –
Vukosavlje (44.5km)
2) OPŠTI RJEČNIK JAVNIH NABAVKI (CPV)
Osnovni objekti:
45000000
Dodatni objekti:
63712200-5
63712210-8
63712320-2
3712500-8
63712600-9
63712700-0
63712710-3
3) KOLIČINA ILI OPSEG
Priprema projekata za Radove (projektne dokumentacije, koja je bliže određena u tenderskoj dokumentaciji, a na
način i u stepenu koji odredi koncesionar poštujući važeće zakonske propise Republike Srpske), izgradnja,
finansiranje, upravljanje i održavanje.
Procena cene ne uključujući PDV []
4) NAZNAKA O ODSTUPANJU OD PREDVIĐENOG DATUMA ZA POČETAK POSTUPKA DODJELE I/ILI OD
VREMENSKOG PERIODA TRAJANJA UGOVORA
Predviđeni datum za početak postupka dodjele: []
Trajanje u mjesecima: [] (od dodjele ugovora)
5) OSTALE INFORMACIJE O LOTOVIMA
Više informacije će biti objavljeno u fazi tendera.
6
78247.000002 EMF_EU 31785892v2
Download

прелиминарно обавјештење