Služba za epidemiologiju
Predmet: Informacija o epidemiji morbila u Republici Srpskoj,
stanje sa 02. 02. 2015. god.
Na osnovu dostavljenih prijava oboljelih od morbila, do 02. 02. 2015. god., u Republici Srpskoj
ukupno je prijavljeno 2090 oboljelih osoba. Oboljeli su registrovani u 39 opština iz svih regija, a
najveći broj je registrovan u opštinama Bijeljina (regija Bijeljina), Bileća (regija Trebinje) i
Bratunac (regija Zvornik).
Epidemije su prijavljene u 17 opština/gradova a to su: Istočno Sarajevo, Pale, Modriča, Doboj,
Bijeljina, Bratunac, Bileća, Lopare, Ugljevik, Srebrenica, Istočna Ilidža, Banja Luka, Foča,
Trebinje, Zvornik, Višegrad i Petrovo. Epidemije i distribucija oboljelih po regijama i opštinama
predstavljene su na tabeli 1.
Tabela 1. Prijavljene epidemije i distribucija oboljelih od morbila po regijama i opštinama
Regija/
Opština
Broj oboljelih
Istočno Sarajevo
120
Istočno Sarajevo
Pale
Istočna Ilidža
Trnovo
Istočni Stari Grad
Sokolac
Rogatica
Han Pijesak
23
69
17
2
5
2
1
1
Prijava
epidemije
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
Modriča
Doboj
Teslić
Petrovo
Šamac
S. Brod
Derventa
Bijeljina
Ugljevik
Lopare
Bratunac
Zvornik
Srebrenica
Vlasenica
Bileća
16
68
5
21
1
1
5
994
22
16
164
17
41
1
459
da-odjavljena
da
ne
da
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
ne
da
Doboj
117
Bijeljina
1032
Zvornik
223
Vremenski
period
maj…
novembar …
septembar…
juniseptembar…
septembar…
januar 2015
oktobar…
decembar…
decembar…
novembar…
decembar…
decembar…
novembar…
Berkovići
Trebinje
Gacko
Ljubinje
Nevesinje
Banja Luka
Gradiška
Prnjavor
Kostajnica
Šipovo
Kneževo
Novi Grad
Ribnik
Foča
Višegrad
Rudo
Trebinje
503
Banja Luka
63
Foča
32
9
22
10
2
1
52
2
1
4
1
1
1
1
20
11
1
Ukupno
ne
da
ne
ne
ne
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
decembar…
decembar…
decembar…
januar 2015…
-
2090
Od sredine mjeseca maja do kraja septembra 2014. godine, registrovani je manji broj oboljelih, u
oktobru mjesecu broj oboljelih se povećava, sa naglim povećanjem oboljelih u mjesecu
novembru, i daljim trendom rasta u mjesecu decembru kada je registrovan i najveći broj oboljelih
(768). Krajem decembra dolazi do smanjenja broja oboljelih, tako da se u januaru 2015. godine,
broj oboljelih u nedeljnom intervalu kretao između 71 i 117 (grafikon 1).
Grafikon 1. Distribucija oboljelih po nedeljama u periodu, oktobar. 2014. – januar 2015. god.
250
237
218
200
222
194
182
179
150
117
100
90
81
71
106 108
80
71
50
2014.
2015.
26.01.‐01.02.
19.01.‐25.01.
12.01.‐18.01.
05.01.‐11.01.
30.12.‐04.01.
23.12.‐29.12.
16.12.‐22.12.
09.12.‐15.12.
02.12.‐08.12.
25.11.‐01.12.
18.11.‐24.11.
11.11.‐17.11.
04.11.‐10.11.
28.10.‐03.11.
14.10.‐20.10.
07.10.‐13.10.
30.09.‐06.10.
15
13
8
21.10.‐27.10.
10
0
Nedeljni trend kretanja oboljelih od morbila po regijama prikazan je na grafikonu 2.
Grafikon 2. Regionalna distribucija oboljelih po nedeljama u periodu, oktobar. 2014. –
januar 2015. god.
Banja Luka
Bijeljina
Doboj
Trebinje
Zvornik
I Sarajevo
Foča
140
120
100
80
60
40
20
0
Nakon epidemiološke analize podataka, najveći broj oboljelih se odnosi na lica koja su rođena u
predratnom i ratnom periodu (1990-1995 god.) te nisu vakcinisani MMR vakcinom prema
obaveznom kalendaru. Osim navedenog uzrasta u epidemiji su obolijevali i mlađi i stariji koji su
nepotpuno vakcinisani ili se nisu vakcinisali iz određenih razloga.
Od početka epidemije hospitalizovano je ukupno 91 oboljelih sa teškom i srednje teškom
kliničkom slikom različitih dobnih uzrasta. Smrtnih slučajeva nije bilo.
Higijensko epidemiološke službe Domova zdravlja gdje su registrovani oboljeli/epidemije u
saradnji sa Infektinim klinikama/bolnicama i Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske
preduzimaju potrebne mjere za sprečavanje pojave i suzbijanje širenja epidemije ove bolesti.
Preduzete mjere:
1. Prijava oboljenja
2. Liječenje i izolacija oboljelih
3. Epidemiološko ispitivanje i anketiranje oboljelih
4. Nadzor nad kontaktima
5. Provjera vakcinalnog statusa djece i omladine MMR vakcinom a zatim vakcinacija: ne
vakcinisanih, nepotpuno vakcinisanih i vakcinacija lica bez podataka o vakcinalnom
statusu
6. Zdravstveno prosvjećivanje i informisanje putem medija
U cilju povećanja obuhvata MMR vakcinom dodatnom vakcinacijom, Institut je svim domovima
zdravlja dostavio sledeće upozorenje:
HES- svih domova zdravlja i vakcinalni centri u Republici Srpskoj bez obzira da li do sada ima
ili nema pojave morbila na tim područjima su dužni da pregledaju vakcinalne kartone i provjere
vakcinalni status svih lica od navršene 1 godine do navršenih 19 godina života.
Nakon toga, s obzirom da se i dalje očekuje obolijevanje osjetljive populacije, neophodno je uz
redovni program vakcinacije, provoditi dodatnu vakcinaciju MRP vakcinom, lica za koja se
utvrdi da su nevakcinisana, nepotpuno vakcinisana ili koja nemaju dokaza da su vakcinisana
MRP vakcinom, i da o tome sedmično izvještavaju Institut za javno zdravstvo.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske u saradnji sa svim zdravstvenim ustanovama će i
dalje pratiti pojavu i kretanje ove bolesti uz redovno sedmično izvještavanje.
Načelnik službe,
Mr sc. dr med. Ljubica Jandrić
Download

Služba za epidemiologiju Predmet: Informacija o epidemiji morbila u