c3n-v1.0.0
1 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELMA-1975
PROIZVODNJA PANELNIH RADIJATORA, ELEKTRO I GROMOBRANSKE OPREME
CENOVNIK
FABRIKA RADIJATORA I ELEKTRO OPREME ELMA-1975 DOO
VELIKA PLANA, 28. OKTOBRA br.: 30
tel.:+381 26 521 722; 515 862
fax:+381 26 521 722
e-mail:[email protected]
Tekući računi:
PROCREDIT - 220-125770-15
KOMERCIJALNA - 205-189090-74
www.elmavp.com
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
2 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK SADRŽAJ
1. PANELNI RADIJATORI
2. CEVASTI RADIJATORI (SUŠAČI)
3. PRATEĆA OPREMA ZA GREJANJE
4. ORMANI (ELEKTRO, INDUSTRIJSKI I DRUGI)
5. ELEKTRO I GROMOBRANSKA OPREMA
6. RAZNO
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
3 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
1. PANELNI RADIJATORI
RB NAZIV
JM
CENA
1 600 X 400
kom
1,413.00
2 600 X 500
kom
1,660.00
3 600 X 600
kom
1,845.00
4 600 X 700
kom
2,140.00
5 600 X 800
kom
2,261.00
6 600 X 900
kom
2,513.00
7 600 X 1000
kom
2,613.00
8 600 X 1100
kom
2,988.00
9 600 X 1200
kom
3,059.00
10 600 X 1400
kom
3,555.00
1.1. TIP 10EH - HORIZONTALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
11 600 X 1600
kom
3,971.00
12 600 X 1800
kom
4,415.00
13 600 X 2000
kom
4,928.00
14 600 X 2200
kom
5,296.00
15 600 X 2400
kom
5,769.00
JM
CENA
1 600 X 400
kom
1,655.00
2 600 X 500
kom
1,992.00
3 600 X 600
kom
2,227.00
4 600 X 700
kom
2,625.00
5 600 X 800
kom
2,786.00
6 600 X 900
kom
3,132.00
7 600 X 1000
kom
3,263.00
8 600 X 1100
kom
3,684.00
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.2. TIP 11EH - HORIZONTALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
9 600 X 1200
kom
3,765.00
10 600 X 1400
kom
4,402.00
11 600 X 1600
kom
5,009.00
12 600 X 1800
kom
5,599.00
13 600 X 2000
kom
6,267.00
14 600 X 2200
kom
6,761.00
15 600 X 2400
kom
7,396.00
JM
CENA
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.3. TIP 20EH - HORIZONTALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
4 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
1 600 X 400
kom
2,460.00
2 600 X 500
kom
2,954.00
3 600 X 600
kom
3,272.00
4 600 X 700
kom
3,866.00
5 600 X 800
kom
4,064.00
6 600 X 900
kom
4,585.00
7 600 X 1000
kom
4,752.00
8 600 X 1100
kom
5,405.00
9 600 X 1200
kom
5,560.00
10 600 X 1400
kom
6,454.00
11 600 X 1600
kom
7,319.00
12 600 X 1800
kom
8,104.00
13 600 X 2000
kom
9,070.00
14 600 X 2200
kom
9,769.00
15 600 X 2400
kom
10,718.00
JM
CENA
1 600 X 400
kom
2,617.00
2 600 X 500
kom
3,174.00
3 600 X 600
kom
3,532.00
4 600 X 700
kom
4,167.00
5 600 X 800
kom
4,316.00
6 600 X 900
kom
4,993.00
7 600 X 1000
kom
5,207.00
8 600 X 1100
kom
5,907.00
9 600 X 1200
kom
6,052.00
10 600 X 1400
kom
7,065.00
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.4. TIP 21EH - HORIZONTALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
11 600 X 1600
kom
8,033.00
12 600 X 1800
kom
8,926.00
13 600 X 2000
kom
10,005.00
14 600 X 2200
kom
10,791.00
15 600 X 2400
kom
11,855.00
JM
CENA
1 600 X 400
kom
2,694.00
2 600 X 500
kom
3,381.00
3 600 X 600
kom
3,830.00
4 600 X 700
kom
4,516.00
5 600 X 800
kom
4,779.00
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.5. TIP 22EH - HORIZONTALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
5 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
6 600 X 900
kom
5,422.00
7 600 X 1000
kom
5,600.00
8 600 X 1100
kom
6,402.00
9 600 X 1200
kom
6,620.00
10 600 X 1400
kom
7,600.00
11 600 X 1600
kom
8,660.00
12 600 X 1800
kom
9,650.00
13 600 X 2000
kom
10,715.00
14 600 X 2200
kom
11,698.00
15 600 X 2400
kom
12,997.00
JM
CENA
1 800 X 600
kom
2,927.00
2 1000 X 600
kom
3,426.00
3 1200 X 600
kom
3,993.00
4 1400 X 600
kom
4,714.00
5 1600 X 600
kom
5,310.00
6 1800 X 600
kom
5,939.00
7 2000 X 600
kom
6,578.00
8 2200 X 600
kom
7,173.00
JM
CENA
1 800 X 600
kom
5,020.00
2 1000 X 600
kom
5,939.00
3 1200 X 600
kom
6,955.00
4 1400 X 600
kom
8,221.00
5 1600 X 600
kom
9,276.00
6 1800 X 600
kom
10,336.00
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.6. TIP 11EV - VERTIKALNI
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
1.7. TIP 22EV - VERTIKALN
Uz panelne radijatore isporučujemo set za montažu sa niklovanim čepom i ozračnom slavinom.
7 2000 X 600
kom
11,478.00
8
kom
12,532.00
2200 X 600
CENOVNIK PANELNIH RADIJATORA VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
6 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
2. CEVASTI RADIJATORI (SUŠAČI)
RB NAZIV
JM
CENA
2.1. EURO
Radijatori su proizvedeni od hidroispitanih hladno valjanih cevi sa atestom. Zavaruju se TIG postupkom prohromskom žicom. Atestirani su na probni pritisak od 10 bara. Izradjuju se samo u beloj boji, a po narudžbini kupca i u drugim dimenzijama.
1
410 X 720
kom
3,172.00
2
410 X 1090
kom
4,088.00
3
410 X 1230
kom
4,496.00
4
410 X 1460
kom
4,773.00
5
410 X 1830
kom
5,485.00
6
510 X 720
kom
3,236.00
7
510 X 1090
kom
4,260.00
8
510 X 1230
kom
4,687.00
9
510 X 1460
kom
4,876.00
10
510 X 1830
kom
5,561.00
11
610 X 720
kom
3,315.00
12
610 X 1090
kom
4,340.00
13
610 X 1230
kom
4,774.00
14
610 X 1460
kom
4,971.00
15
610 X 1830
kom
5,839.00
16
710 X 720
kom
3,512.00
17
710 X 1090
kom
4,576.00
18
710 X 1230
kom
5,035.00
19
710 X 1460
kom
5,365.00
20
710 X 1830
kom
6,273.00
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
Prevoz po dogovoru.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
7 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
3. PRATEĆA OPREMA ZA GREJANJE
RB NAZIV
JM
CENA
kom
22.00
kom
37.50
kom
30.40
kom
26.50
kom
52.00
kom
16.50
kom
15.50
kom
357.50
JM
CENA
3.1. PRIBOR ZA MONTAŽU RADIJATORA
1
NOSAČ NLR (M ETALNI)
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
2
NOSAČ NUT
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
3
KONZOLA RKP Ø 8
Konzola za metalni NLR, predvidjena je za kačenje radijatora na zidove od punog materijala.
4
KONZOLA KUD
Cevasti nosač, predvidjen je za kačenje radijatora na zidove od blokova. Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 1,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
5
PRIČVRSNICA PUT-P
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
6
ODSTOJNIK ROGL (M ETALNI)
Zaštićuje se galvanizacijom.
7
ODSTOJNIK PANELNOG RADIJATORA (M ETALNI)
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 1,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
8
PODNI NOSAČ AL RADIJATORA
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
3.2. METALNE ŠELNE
Namenjena je za pričvršćivanje instalacionih cevi. Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 1,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
1
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 3/8"
kom
37.00
2
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 1/2"
kom
42.50
3
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 3/4"
kom
46.50
4
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 1"
kom
49.50
5
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 5/4"
kom
67.00
6
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 6/4"
kom
68.50
7
M ETALNA DVODELNA ŠELNA 2"
kom
84.50
JM
CENA
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
3.3. RAZVODNI ORMANI ZA MONTAŽU RAZDELNIKA SA RAVNOM PLOČOM (SA NOSAČIMA) UZIDNI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 9010 ili 9003.
Na zahtev kupca izradjuju se i u drugim dimenzijama.
1
RO-RP 450 X 400 X 110
kom
923.00
2
RO-RP 450 X 450 X 110
kom
991.00
3
RO-RP 450 X 500 X 110
kom
1,059.00
4
RO-RP 450 X 550 X 110
kom
1,170.00
5
RO-RP 450 X 600 X 110
kom
1,282.00
6
RO-RP 450 X 700 X 110
kom
1,417.00
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
8 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
7
RO-RP 450 X 800 X 110
kom
1,622.00
8
RO-RP 450 X 1000 X 110
kom
2,071.00
JM
CENA
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
3.4. RAZVODNI ORMANI ZA MONTAŽU RAZDELNIKA SA RAMOM I VRATIMA SA BRAVOM (SA NOSAČIMA) UZIDNI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 9010 ili 9003.
Na zahtev kupca izradjuju se i u drugim dimenzijama.
1
RO-RVB 450 X 400 X 110
kom
1,498.00
2
RO-RVB 450 X 450 X 110
kom
1,586.00
3
RO-RVB 450 X 500 X 110
kom
1,687.00
4
RO-RVB 450 X 550 X 110
kom
1,790.00
5
RO-RVB 450 X 600 X 110
kom
1,893.00
6
RO-RVB 450 X 650 X 110
kom
2,015.00
7
RO-RVB 450 X 700 X 110
kom
2,127.00
8
RO-RVB 450 X 800 X 110
kom
2,307.00
9
RO-RVB 450 X 1000 X 110
kom
2,915.00
10
RO-RVB 450 X 1200 X 110
kom
3,714.00
11
RO-RVB 450 X 400 X 150
kom
1,774.00
12
RO-RVB 450 X 450 X 150
kom
1,872.00
13
RO-RVB 450 X 500 X 150
kom
2,012.00
14
RO-RVB 450 X 550 X 150
kom
2,153.00
15
RO-RVB 450 X 600 X 150
kom
2,304.00
16
RO-RVB 450 X 650 X 150
kom
2,466.00
17
RO-RVB 450 X 700 X 150
kom
2,639.00
18
RO-RVB 450 X 800 X 150
kom
2,910.00
19
RO-RVB 450 X 1000 X 150
kom
3,732.00
20
RO-RVB 450 X 1200 X 150
kom
4,348.00
21
NOGICE ZA RVB ORM ANE ((Zn lim))
kom
357.50
JM
CENA
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
3.5. RAZVODNI ORMANI ZA MONTAŽU RAZDELNIKA SA RAMOM I VRATIMA SA BRAVOM (SA NOSAČIMA) NAZIDNI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 9010 ili 9003.
Na zahtev kupca izradjuju se i u drugim dimenzijama.
1
RO-RVB 450 X 400 X 110
kom
2,996.00
2
RO-RVB 450 X 450 X 110
kom
3,174.00
3
RO-RVB 450 X 500 X 110
kom
3,374.00
4
RO-RVB 450 X 550 X 110
kom
3,580.00
5
RO-RVB 450 X 600 X 110
kom
3,785.00
6
RO-RVB 450 X 650 X 110
kom
4,030.00
7
RO-RVB 450 X 700 X 110
kom
4,255.00
8
RO-RVB 450 X 800 X 110
kom
4,614.00
9
RO-RVB 450 X 1000 X 110
kom
5,830.00
10
RO-RVB 450 X 1200 X 110
kom
7,428.00
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
9 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
JM
CENA
3.6. PVC ŠELNE - AKCIJA
1
Ø 15
kom
2.50
2
Ø 18
kom
3.30
3
Ø 22
kom
4.70
4
Ø 28
kom
6.90
5
Ø 35
kom
9.50
CENE SU PEZ PDV-a.
AKCIJA VAŽI ZA KUPOVINU PREKO 5000 KOMADA.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
10 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
4. ORMANI (ELEKTRO, INDUSTRIJSKI I DRUGI)
RB NAZIV
JM
CENA
1 OG 300 X 300 X 180
kom
1,591.00
2 OG 400 X 400 X 200
kom
2,273.00
3 OG 400 X 500 X 200
kom
2,615.00
4 OG 500 X 500 X 200
kom
3,407.00
5 OG 600 X 600 X 200
kom
4,200.00
6 OG 600 X 800 X 200
kom
5,114.00
7 OG 800 X 800 X 200
kom
6,584.00
8 OG 1000 X 1000 X 200
kom
8,747.00
4.1. INDUSTRIJSKI PRAZNI ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 7032.
Ormani su opremljeni bravom sa jednim / dva ključa i montažnom pločom, a na zahtev kupca mogu da imaju odgovarajuće otvore. U zavisnosti od potrebe kupca izradjuju se i u
drugim dimenzijama, na osnovu skice-crteža.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
JM
CENA
1 EPS K3 125
kom
1,591.00
2 EPS K6 125
kom
2,158.00
JM
CENA
1 RO A-1
kom
4,767.00
2 RO A-2
kom
6,699.00
3 RO A-3
kom
9,765.00
4 RO A-4 VERTIKALNI
kom
13,965.00
5 RO A-4 HORIZONTALNI
kom
14,422.00
6 RO A-4 KS 100
kom
22,145.00
7 RO A-6 KS 160
kom
34,745.00
8 RO A-9 KS 200
kom
44,730.00
9 RO A-12 KS 200
kom
55,529.00
10 RO A-15 KS 250
kom
68,019.00
4.2. KABLOVSKI PRIKLJUĆNI ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 7032.
Izradjuju se u verziji za postolja 125 i 250 A, za 3 ili 6 komada. Na zahtev kupca izradjuju se i u drugim dimenzijama.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
4.3. RAZVODNI ŠEMIRANI ELEKTRO ORMANI
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 1016.
Namenjeni su za ugradnju u individualne i veće stambene objekte, za merenje električne energije. Izradjeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd i imaju
odgovarajuće ateste. U zavisnosti od potrebe, mogu biti izradjeni po propisima ostalih elektrodistribucija, kao i na zahtev kupca po dostavljenoj šemi.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
JM
CENA
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
11 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
4.4. RAZVODNI PRAZNI ELEKTRO ORMANI SA OTVORIMA ZA OČITAVANJE
Izradjuju se od hladno valjanog lima debljine 0,8 mm ili 1,0 mm. Zaštićeni su elektrostatički prahom RAL 1016.
1 RO A-1
kom
3,407.00
2 RO A-2
kom
4,883.00
3 RO A-3
kom
6,473.00
4 RO A-4 VERTIKALNI
kom
7,833.00
5 RO A-4 HORIZONTALNI
kom
8,400.00
6 RO A-6
kom
16,118.00
7 RO A-9
kom
20,270.00
8 RO A-12
kom
24,812.00
9 RO A-15
kom
29,978.00
10 RO 400 X 450
kom
2,951.00
11 RO 450 X 550
kom
3,292.00
12 RO 500 X 600
kom
3,749.00
13 RO 600 X 700
kom
4,426.00
Namenjeni su individualnim stambenim objektima, po propisima elektrodistribucija u zavisnosti od konzumnog područja. Rade se u verziji sa fiksnim i upadajućim ramom. U
standardnoj verziji isporučuju se prazni, a na zahtev kupca, prema priloženoj šemi i sa ugradjenom opremom.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
12 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
5. ELEKTRO I GROMOBRANSKA OPREMA
RB NAZIV
JM
CENA
kom
142.00
kom
341.00
kom
399.00
kom
26.00
kom
53.00
kom
84.00
kom
625.00
JM
CENA
kom
80.00
kom
102.00
kom
123.00
kom
79.00
kom
68.00
kom
63.00
kom
57.00
kom
68.00
kom
63.00
5.1. PSK PRATEĆA OPREMA
1
ZATAZNA STEZALJKA AL 4X16
Služi za zatezno prihvatanje samonosećeg kablovskog spona na drvenim, betonskim i metalnim stubovima ili na fasadama.
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 1,2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
2
ŠELNA ZA STUB Ø 150
Služi za razvodjenje kablova na stubu.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
3
ŠELNA ZA STUB Ø 200
Služi za razvodjenje kablova na stubu.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
4
DIN ŠINA L-240
Služi za postavljanje automatskih osigurača i nizajućih klema u razvodnim i industrijskim ormanima.
Izradjuje se od galvanizovanog lima debljine 0,6 - 1,0 mm.
5
DIN ŠINA L-1000/0,6
Služi za postavljanje automatskih osigurača i nizajućih klema u razvodnim i industrijskim ormanima.
Izradjuje se od galvanizovanog lima debljine 0,6 - 1,0 mm.
6
DIN ŠINA L-1000/1,0
Služi za postavljanje automatskih osigurača i nizajućih klema u razvodnim i industrijskim ormanima.
Izradjuje se od galvanizovanog lima debljine 0,6 - 1,0 mm.
7
M EHANIČKA ZAŠTITA L-1500
Služi za zaštitu mernog spoja i zemnog uvodnika od dodira.
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 2,0 mm. Zaštićuje se lakom u prahu RAL 7032.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
5.2. GROMOBRANSKA OPREMA
1
UNAKRSNI (UKRSNI) KOM AD
Služi za spajanje dveju prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm, dimenzija 58x58 mm.
2
KROVNI NOSAČ
Služi za pričvršćivanje krovnog voda po sredini slemenjaka.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
3
CREPNI NOSAČ
Služi za pričvršćivanje pre pokrivanja crepom.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
4
STEZALJKA ZA OLUK
Služi za spajanje vodova sa olukom.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
5
NOSAČ TRAKE Ø 7 X 150 M M ZA BETON
Služi za pričvršćivanje traka na zidovima zgrada i drugih objekata.
Zaštićuje se galvanizacijom.
6
NOSAČ TRAKE SA ODSTOJNIKOM Ø 7 X 80 M M
Služi za pričvršćivanje traka na zidovima zgrada i drugih objekata.
Zaštićuje se galvanizacijom.
7
NOSAČ TRAKE Ø 7 X 80 M M
Služi za pričvršćivanje traka na zidovima zgrada i drugih objekata.
Zaštićuje se galvanizacijom.
8
NOSAČ TRAKE Ø 7 X 150 M M
Služi za pričvršćivanje traka na zidovima zgrada i drugih objekata.
Zaštićuje se galvanizacijom.
9
NOSAČ TRAKE ZA TEGOLU
Služi za pričvršćivanje gromobranskih vodova na krovu zgrade pokrivene tegolom.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
13 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
10
ŠELNA ZA SONDU 2"
kom
98.00
kom
108.00
Služi za pričvršćivanje gromobranskih vodova za cevi raznih cevovoda u objektima.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
11
ŠELNA ZA SONDU 2"1/2
Služi za pričvršćivanje gromobranskih vodova za cevi raznih cevovoda u objektima.
Izradjuje se od toplo valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
10.01.15 12:06
c3n-v1.0.0
14 of 14
http://localhost/elmavp.com/c3n/stampa_cenovnik.php?l=&idk=&v=&s=
ELM A-1975 DOO
CENOVNIK
Cene su u RSD
6. RAZNO
RB NAZIV
JM
CENA
1 TA 2 KW
kom
1,418.00
2 TA 3 KW
kom
1,533.00
3 TA 4 KW
kom
1,701.00
4 TA 6 KW
kom
2,384.00
JM
CENA
kom
121.00
kom
142.00
JM
CENA
kom
292.50
6.1. POSTOLJE ZA TERMOAKUMULACIONU PEĆ
Postolja za peći od 4 do 6 kW imaju 6 točkića.
Izradjuje se od hladno valjanog lima debljine 2,5 mm. Zaštićuje se elektrostatički prahom RAL 7032.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
6.2. TOČKIĆI
1 TOČKIĆ Ø 45/A
Okretni 360°, ima ostavljen prostor za provlačenje vijka. Maksimalno opterećenje 70 kg.
Nosač se Izradjuje od hladno valjanog lima debljine 1,2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
2 TOČKIĆ Ø 45/B SA PLOČICOM
Okretni 360°, ima pločicu za fiksiranje sa 4 vijka. Maksimalno opterećenje 70 kg.
Nosač se Izradjuje od hladno valjanog lima debljine 1,2 mm. Zaštićuje se galvanizacijom.
CENE SU BEZ PDV-a.
CENOVNIK VAŽI OD 01.10.2014.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
RB NAZIV
6.3. NOSAČI KLIME
1
NOSAČ KLIM E 300 X 400 M M (PAR)
CENOVNIK VAŽI OD 29.12.2014.
CENE SU BEZ PDV-a.
Uslovi prodaje zavise od naručene količine i načina plaćanja.
10.01.15 12:06
Download

Kompletan cenovnik (.pdf) - ELMA - 1975 fabrika za proizvodnju