GPS sistem za praćenje vozila
Nudimo Vam GPS sistem za automatsku daljinsku kontrolu i upravljanje voznim parkom, koji je:
­ Operativan u 56 država u svetu, već 5 godina efikasno radi u našem okruženju.
­ Sistem je rezultat 14-to godišnjeg razvoja i baziran je na iskustvu profesionalaca iz celog sveta na polju transporta
i na vrhunskoj tehnologiji
­ Svaki elemenat sistema ima sertifikate vodećih svetskih standarda
­ Sistem u celini je sertifikovan ISO 9001 standardom, što znači kontrolu garantovanog kvaliteta proizvoda i usluga.
Opis Sistema
Uređaj u vozilu, na osnovu satelitskih signala, određuje trenutnu poziciju koju, sa ostalim parametrima o
statusu, putem GPRS ili GSM mreže šalje do servera.
Dizajniran da omogući:
­
­
­
­
­
­
­
­
­
ekonomičniji i efikasniji transport
spreči zloupotrebu službenih vozila
kontrolu pristupa kargo prostoru
kontrolu temperature kargo prostora
kontrolu nivoa goriva
kontrolu resursa redovnog servisiranja
kontrolu prebrze i agresivne vožnje
kontrolu radnih sati vozača
poštovanje pravila upotrebe vozila
Funkcije Sistema
 Sistem ima preko 80 funkcija, može se konfigurisati za standardne funkcije (“tihi pratilac”), uz moguće
dodavanje funkcija (senzora i uređaja) po potrebi.
 Daljinsko praćenje i prikaz trenutne lokacije, brzine kretanja, pređeni broj kilometara i stanje senzora
pojedinačnog vozila, ili grupe vozila, u realnom vemenu
 Daljinska kontrola korišćenja vozila, i trenutno slanje dojave na mobilni telefon i email adresu u slučaju:
prekoračenja brzine, napuštanja rute, nepoštovanje reda vožnje, zadržavanja na neodobrenim lokacijama,
nedopušteni pristup kargo prostoru, pokušaja krađe vozila, sudara ili naglog kočenja
 Sistem omoćućava automatsko uključivanje zvuka upozorenja (piezo-buzzer) vozaču kada prekorači
definisanu maksimalnu brzinu kretanja
 Omogućava kontrolu i evidenciju radnih sati vozača
 Daljinsko slanje komandi u realnom vremenu: uključivanje/isključivanje alarma, blokada rada motora,
uključivanje sirene, uključivanje žmigavaca, zaključavanje vozila i podizanje prozora
 Poziv u pomoć, pružiti pomoć vozaču u slučaju napada, saobraćajne nesreće ili u drugim slučajevima
kada mu je pomoć potrebna
 Izveštaji se mogu kreirati po potrebi, ali se može odrediti koji izveštaj, za koji period će sistem
automatski kreirati i slati na mail adresu, na raspolaganju je 17 različitih izveštaja.
 Pristup vozilima preko programa GPS sistem OnLine:
 Definisanje kontrolnih tačaka i kontrola dolazaka, odlazaka sa kontrolnih tačaka, kretanja po ruti, brzine
vozila itd.
 Prikaz trenutne pozicije i stanja vozila (pojedinačno, grupno ili svih u floti) na mapi ili tabelarno, u
realnom vremenu i to:
­ Pozicija, smer i brzina kretanja
­ Da li je vozilo na kontaktu, napon el. mreže vozila i rezervnog akumulatora
­ Kontrola stanja na kilometar satu i pređene kilometraže
­ U realnom vremenu dojavljivanje prekoračenja brzine i ostalih prekršaja pravila korišćenja vozila
 Program koristi vektorske i rasterske mape, kao i satelitske snimke GoogleMaps i zumira se po potrebi do
nivoa ulica
 Program kreira 17 različitih izveštaja (mape ili tekstualna informacija o istoriji kretanja vozila) koje je
moguće automatski unositi u već postojeće programe za vođenje troškova voznog parka i optimizaciju
transporta
 Praćenje stanja pređenih kilometara u određenom periodu, kao i resursa za servisiranje
 Definisanje pravila upotrebe vozila
 Korišćenje baze podataka na web serveru, za izradu izveštaja
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Uređaj HELIOS
 Uređaj HELIOS integriše Global Positioning Sistem (GPS) prijemnik, GSM modem: GSM/GPRS modul, i
ugrađeni procesor. Povezan u sistem, nadzire senzore vozila i omogućava korisnicima različite aktivnosti i
uvid u status vozila u realnom vremenu.
 HELIOS je uređaj koji omogućava zaštitu vozača, zaštitu vozila i
funkcije upravljanja flotom, kao i prenos podataka - sve u jednom
uređaju.
 U odnosu na slične uređaje na svetskom tržištu, imaju najviše
funkcija - preko 80. Sve komponente su prikriveno ugrađene i teško se
otkrivaju.
 Modem za dvosmernu komunikaciju, zasnovan na bežičnoj
infrastrukturi, omogućava trenutnu primenu funkcija sistema bilo gde u
svetu. Uređaji imaju inkomponiran alarmni sistem koji neprekidno kontroliše vozilo i odmah alarmira
Kontrolni Centar u slučaju pokušaja krađe vozila ili neke druge nevolje (udes, opasnost po život itd).
 Uređaji su testirani u vodećim svetskim laboratorijama, na osnovu čega su dobili sve potrebne
sertifikate i deklaracije, uključujući: eMark (E24 10R-020086), TUV-GS, FCC Part 15, UL60950, CB
Certification, CE certification i Vibration and Shock Tests (uspešno izvršeni u vojnoj laboratoriji, što mu
omogućava primenu u vojnim aplikacijama)
 Usaglašeni sa svim svetskim Standardima Automobilske industrije
 OTA (Over the Air) bežično daljinsko programiranje svih parametara.
Specifikacija
Opis
Napajanje
Temperatura
Napon
Potrošnja (snaga)
Operativni uslovi
Uslovi rada
Vlaga
Dimenzije
8V-28V
1 mA (sleep mode) - 92 mA (emitovanje)
-40°C to 60°C
-40°C to 85°C
50% - 80%
4.701 x 61 x 24.5 mm , 150 grams
Mrežni modem
GSM
Motorola G-30, Quad Band
Mreža
Data, Voice
GSM, GPRS, and SMS Headset kit available
Poruke
SMS, GPRS
Encrypted protocol TCP/IP over PPP
Procesor CPU
Memorija
Statički RAM
Trajna memorija
Flash memorija
Ulazi
Izlazi
Ulaz impulsni
CAN protokol
Ulaz za ekserni prtokol
Blokada vozila
Isključivanje alarma
128 Kb
34 Kb
2048 Kb
5 Digitalnih, 2 Analogna
4 Digital
1 ulazni brojač
1 CAN ulaz
1 RS232
Eksterni rele- postepeno zaustavljanje
Tastatura, Dallas ključ, Daljinski upravljač,
Daljinski upravljač sa tastaturom i Transponder
Rezervna baterija
Tip
Varta PoLiFlex, 800-1200 mAh
Com port
RS232
115,200 bps (default)
Ulazno / Izlazni
Interfejsi
Alarm system
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Program GPS sistemOnLine
 Testiran i predviđen za rad na svim računarima koji imaju izlazak
na internet.
 Omogućava istovremeni rad sa jednim ili više vozila, grupisanje
vozila na osnovu logičke strukture voznog parka
 Definisanje zona kretanja vozila
 Kontrola dolazaka i odlazaka sa kontrolnih tačaka, kretanja po
ruti, brzine vozila itd.
 Prikaz trenutne pozicije i stanja vozila (pojedinačno, grupno ili
svih u floti) na mapi ili tabelarno
 U realnom vremenu dojavljuje pokušaj krađe, prekoračenje
brzine, porast temperature, pad pritiska ulja u motoru, naglo
kočenje, sudar, otvaranje otvora za natakanje goriva…
 Program koristi vektorske i rasterske mape, kao i satelitske
snimke GoogleMaps i zumira se po potrebi do nivoa ulica
 Program kreira 20 različitih izveštaja koje je moguće automatski
unositi u već postojeće programe za vođenje troškova voznog
parka i optimizaciju transporta
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Veza sa eksternim sistemima:
Integracija Garmin FMI navigacije sa programom Cycle Transport Menadžer
Ekran osetljiv na dodir povezan preko data kabla sa GPS uređajem Helios omogućava tekstualnu komunikaciju
između dispečera i vozača koja se loguje u sistemu. Spisak dostavnih mesta (radni plan) dispečer može dostaviti listu
do 19 lokacija za dostavu. POI (mesta od interesa) dispečer može u navigacioni uređaj dostaviti spisak POI, a vozač će
izborom POI lokacije biti navođen.
Integracija omogućava:











pisanje i prijem tekstualnih poruka na ekranu ispred vozača
prijem potvrde da je poruka pročitana
omogućava brzi odgovor DA/NE pritiskom na jedno dugme
poruke mogu biti do 128 znakova
upozorenje da je stigla poruka putem pop-up upozorenja na ekranu
omogućava prikaz liste Dostave/Vožnje dodirom na ikonu "Moje Dostave"
vozač može da se navodi direktno do mesta za dostavu sa liste
Garmin može da prenese status na trenutnom mestu za dostavu (u toku)
koliko je vozač izvršio dostave po listi Dostave ?
može da dojavi potvrdu da je Dostava je izvršena
dispečer može da dobije procenjeno vreme dolaska na mesto dostave
Kontrola nivoa goriva u rezervoarima pogonskog goriva
Ugradnjom dodatnih senzora analogne ili digitalne veličine nivoa goriva se prosleđuju GPS uređaju Helios i loguju u
baze podataka sistema, tako da se u kreiranom izveštaju vidi: gde, kad i koliko je dolazilo do promene nivoa goriva
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Bežični sistem za kontrolu pritiska u auto-gumama
Visoko kvalitetni sistem za direktno merenje pritiska i temperature pneumatika. Veliki kolor monitor bežično (125
kHz) povezan sa senzorima u gumama, omogućava vozaču nadzor pritiska i temperature u realnom vremenu. U
slučaju da dođe do pada pritiska ili porasta temperature pneumatika, vozač će biti svetlosno i zvučno upozoren, a
dojava će se preko GPS uređaja Helios proslediti dispečerskom centru.
Pneumatici gube i do 10% pritiska svakog meseca zbog ova tri razloga:
 mikro rupe na ventilima i gumi
 oksidacija 21% kiseonika u vazduhu i molekula gume
 temperaturnih promena (pad temperatrure od 10 stepeni dovodi do 2% pada pritiska
Činjenice o pritisku u auto-gumama:











Jedno od četiri vozila i jedan od tri laka kamiona imaju najmanje jednu gumu sa znatno nižim pritiskom.
55% vozila ima najmanje jednu nepropisno napunpanu gumu
20% niži pritisak smanjuje guma život za 30 posto
20% niži pritisak povećava trošenje guma za 25 posto
20% niži pritisak povećava potrošnju goriva za 3 posto
36% putničkih automobila ima bar jednu gumu sa 20 % nižim pritiskom
85% -90% kvarova na gumama direktno se pripisuju nedovoljnom pritisku
660 smrtnih slučajeva i 33.000 povreda svake godine u SAD su izazvane smanjenim pritiskom u gumama
propisni pritisak u gumama uštedi oko € 330 godišnje za gorivo
Skoro 250.000 nesre a godišnje u SAD se pripisuju smanjenom pritisku u gumama
Svake godine ima 2,4 miliona poziva za pomoć na putu zbog otkaza guma
Kada ste poslednji put proverili pritisak u gumama vašeg vozila?!
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Isplativost Primene
Rezultati 20-to godišnje primene GPS sistema u svetu, variraju obzirom na angažovanost menadžmenta
pre primene GPS sistema:
Ušteda do 23%* na troškovima goriva i održavanja i to:
• Kontrolom kretanja i upotrebe vozila
• Optimizacija transporta
• Redukovanje troškova prekovremenog rada
• Smanjenje troškova kazni za prekoračenja brzine i vozačkog vremena
• Kontrolu poštovanja zadataka, ruta i dogovorenih lokacija i rokova
• Značajno smanjenje malverzacija od strane zaposlenih
• Poboljšanje profesionalnog imidža kompanije
* Prema analizi Ministarstva za energetiku S.A.D
Iskustva Drugih



Saveti za ekonomičnu upotrebu vozila: http://www.fueleconomy.gov/feg/driveHabits.shtml
Sumarni pregled: http://www.neocell.ca/gps-fleet-tracking/
Return on Investment: http://www.gpsyourfleet.com/gps-roi-calculator.htm
Almaks Security Systems, Gospodara Vučića 129, 11 000 Beograd; tel: +381 11 285 26 06; [email protected], www.almaks.rs
Almaks CG, Džordža Vašingtona bb, 81 000 Podgorica, Crna Gora; tel: +382 68 801 854; [email protected], www.almaks.rs
Download

Opis GPS sistema (PDF) - Almaks Security Systems