REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
POŽAREVAC
12000 Požarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14
direktor 012/222-682
centrala 012/222-691,223-153
Higijena 012/221-425
mailto: [email protected]
[email protected]
INFORMACIJA O KVALITETU VODE U GRADSKOM VODOVODU U
KOSTOLCU
Početkom juna 2011. godine analizom vode iz gradskog vodovoda Kostolac
dobijene su povišene vrednosti mangana u odnosu na dozvoljene vrednosti po Pravilniku
o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Poštujući ovaj Pravilnik i Zakon o vodama
Republički sanitarni inspektor je proglasio da voda za piće iz Kostolačkog vodovoda po
pitanju mangana ne odgovara Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Svi ostali
ispitivani parametri su u dozvoljenim koncentracijama. Voda se kontinuirano dezinfikuje
i mikrobiološki je ispravna tako da ne postoji epidemiološki rizik od zaraznih bolesti po
zdravlje stanovništva. Voda iz gradskog vodovoda u Kostolcu je pod redovnom
kontrolom ZZJZ Požarevac.
Inače, dozvoljena gornja granica za mangan u vodi za piće po Pravilniku je
0,05mg/l. Dobijene vrednosti ove nedelje se kreću od 0,19 mg/l do 0,21 mg/l . Međutim,
na osnovu novijih naučnih saznanja, preporuka Svetske zdravstvene organizacije i
Direktiva Evropske unije o vodama za piće mangan u ovim koncentracijama nema
negativan zdravstveni značaj. Voda ima jedino malo neprijatan ukus i miris. Mangan je,
naprotiv, esencijalni element koji je važan za ljudski organizam. On je moćan
antioksidant, učestvuje u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, neophodan je za
metabolizam masti i ugljenih hidrata, za izgradnju kostiju. Dnevne potrebe organizma
su oko 5mg mangana. Mangana ima u svim namirnicama a naročito u žitaricama, kafi
i čaju. Istovremeno, dozvoljena koncentracija mangana u mineralnim vodama je 0,5mg/l
vode što je deset puta više nego u vodama za piće.
Međutim, da bi se ispoštovao Zakon i Pravilnik i isključio svaki eventualni rizik
po zdravlje potrošača zbog eventualnih naglih skokova koncentracije mangana, vlasnik
vodovoda: Javno preduzeće Vodovod i gradska uprava, njihove stručne službe, moraju
hitno da rade na sprovođenju potrebnih tehničkih i tehnoloških rešenja u cilju smanjenja
vrednosti mangana u zakonske okvire. Postoji jednostavan postupak uklanjanja mangana
iz vode: demanganizacija aeracijom.
28.7 2011.
dr Zorica Rogožarski
spec.higijene, načelnik odeljenja higijene
Download

Zavod za javno zdravlje Požarevac