YaraLiva™
www.yara.com
www.yara.rs
[email protected]
Vinova loza i stolno grožđe
www.yara.com
Ishrana vinove loze
Naša globalna kontrola kvaliteta garantuje da, ako je Yara zaštićeni znak na pakovanju proizvoda-vrećama, to je Yara kvalitet u
vreći. Radimo sve što je potrebno da se osigura da je ono što stiže na njive apsolutno najvišeg kvaliteta. Naš glavni proizvodni
Stručni savjeti, prodaja, promidžba:
Obratiti pažnju:
pogon u norveškom mestu Porsgrunn je u skladu sa standardima ISO sertifikata od 1993. Vreme potrošeno na blisku saradnju
Tatjana
Uljanić,
dipl.
ing.
agro
Napraviti
miješanja
folijanih
Yare sa istraživačima i poljoprivrednicima širom
sveta,probu
omogućava
sticanje
neprocenjivo velikih i značajnih iskustava o tome,
™
+385najbolje
98 352da
924
gnojiva
Albatros
i YaraVita
sa
kako
koristite naša đubriva. Stopa
efikasnosti
kvalitetnih
đubriva,
omogućava tačan obračun primenjenih hranljivih
[email protected]
sredstvima
zaštite bilja.
materija
i dostupnost u zemljištu uz poznavanje
karakteristika.
Za više
posjetite
Kao rezultat toga, možete biti sigurni da savete
kojeinformacija
Vam daje Yara
tim za podršku, obezbeđuje pravilnu primenu svih
Yara
đubriva
i omogućava
Vam,
prinosom, www.tankmix.com.
dostignete premijum kvalitet plodova, visok stepen tehnologije u
veb-stranicu
Stevan
Mesarović,
dipl. ing.
agroda sa visokim
proizvodnji
i najbolje
finansijske rezultate. Yarino prisustvo je globalno i to doprinosi najvećem stepenu razvoja tehnologija
+387 65 921
189
ishrane
biljaka,
što
čini
razliku u odnosu na konkurenciju.
[email protected]
Gore preporučene tehnologije su za opću
namjenu, točna primjena je moguća po
kemijskoj analizi tla. Ukoliko nemate
Logistika, promidžba:
Stručni saveti, prodaja, marketing:
potrebne analize, biće nam drago da se
Vini Dozet
Stevan
obratite za savjet i da Vam pomognemo.
+36 30Mesarović,
242 7257 dipl. ing. agronomije
+387
65 921 189
[email protected]
[email protected]
Tatjana Uljanić, dipl. ing. agronomije
+385 98 352 924
[email protected]
Postoji samo jedan način da se
izmeri vrednost đubriva: rezultati
Logistika, marketing:
YaraLivaTM redukuje pojavu bolesti u
usevu dinje
Uspeh robne marke YaraLivaTM omogućavaju kvalitetni proizvodi i
prinosi i rod visokog kvaliteta, što je prvenstveni zadatak svih
farmera.
Increasing defects
YaraLivaTM. Odlučujući se za učinkovitost đubriva, dobijaju se bolji
Povećanje
Increasing defekata
defects
i bor s nitratnim azotom u đubrenju biljaka kroz proizvode iz grupe
Tisak: Listopad 2011
12
nadmašuju druge proizvode na tržištu, biljna proizvodnja je
veća od uloženog. Proizvođači kombinuju visokodelotvoran kalcijum
Izraženiji napad bakterije Ervinia sp. na krompiru usled
nedostatka Kalcijuma (Ca).
Simptomi nedostatka Ca-Kalcijuma na dinji, paprici, paradajzu.
10
8
6
4
2
0
Debljina kore
vrha ploda
suva trulež
vrha ploda
šuplje srce
belo srce
REF: VOLK &
GAMMON - 1964
Reč “Yara” potiče od staro-nordijske reči “Jardar”,
što znači usev, plodnost ili dobra žetva.
© Yara
yara liva SRB brosura.indd 1
Navedene upute su svojina Yara Hungária Kft.
Naknadno tiskanje i uporaba podataka je
moguća samo uz dozvolu Yara Hungária Kft.
Suma indeksa defekata
rezultati koji se postižu primenom tih đubriva. Kvalitet i rezultati
kvalitetna, jednostavnija i lakša te je dobit proizvođača višestruko
Vini Dozet
+381 63 522 028
[email protected]
okoliša, stoga je naš
Yara Hungaria se brine o zaštiti okoline,
propagandni
materialštampan
tiskan nana
recikliranom
papiru.
propagandni
materijal
recikliranom
papiru.
Važno za gnojidbu loze:
Koje gnojivo treba upotrijebiti
• Pravilna ishrana određuje kvalitetu
berbe, dugoročnu i ekonomičnu proizvodnju u vinogradu.
• Dušik: Utječe na brzinu fermentacije,
prevenira atipično starenje vina i razvoj
neprijatnih mirisa.
• Fosfor: Najvažniji element za pravilan
razvoj korjenovog sustava, nadzemne
mase i rodnosti (broj grozdova i bobica)
• Kalij: Osnovni element za otpornost na
mraz i sušu, optimalan sadržaj šećera i
osobine čuvanja vina.
• Magnezij: Osigurava stabilnu kvalitetu
i prinos. Kod pojedinih sorti manjak
prouzrokuje propadanje proizvodnje
i ekonomske štete (nekroza vrha
grozda: Zweigelt)
• Kalcij: Debljina stjenke bobica se povećava primjenom folijarnih gnojiva sa
kalcijem, nakon oplodnje i formiranja
bobica.
• Cink: Utječe na osobine čuvanja vina,
kakvoću materija koje daju okus i miris, rast lastara i formiranje pupoljaka,
veličinu bobica, broj sjemenki u bobicama. Manjak cinka (kloroza-žutilo),
zaustavlja rast, smanjuje broj sjemena
i veličinu bobica.
• Bor: Ima ulogu u oplodnji i nastanku
šećera. Nedostatak prouzrokuje slabiju
oplodnju i formiranje plodova (Cabernet i sl.).
• Željezo: Važna uloga u stvaranju
obojanih tvari kod sorti za proizvodnju
crnih vina i obojanih stolnih sorti grožđa. Simptomi nedostatka su poznati
kao fero-kloroze. Tla bogata vapnom
i nagle promjene vremenskih uvjeta
pogoduju pojavi nedostatka Željeza.
Osnovna gnojidba:
Za osnovnu gnojidbu koristite YaraMila™
Complex ili YaraMila™ Cropcare, kompleksna, granulirana gnojiva za intenzivne kulture koja sadrže N,P,K i mikroelemente, oslobođena ili sa niskim
sadržajem klora-Cl.
Ako ste obavili kemijsku analizu tla, izaberite gnojivo sa odgovarajućim odnosom hranjivih elemenata i količinu prema dobijenim podacima. U suprotnom,
izaberite proizvod na bazi općih potreba biljaka, a u slučaju vinove loze, to su
gnojiva sa povišenim sadržajem kalija,
bez ili sa niskim sadržajem klora.
SVEŽINA
KOJA TRAJE
Za prihranjivanje upotrijebiti:
YaraMila™ Complex ili YaraMila™
Cropcare kompleksna, granulirana
gnojiva za intenzivan uzgoj, koja sadrže
N,P,K i mikroelemente, s uvjetom da
sadržaj dušika treba biti nešto viši.
Kada primjeniti gnojiva?
• Osnovna gnojidba: Vršiti u jesen-zimu,
na tlima sa nižim sadržajem kalija. U
rano proljeće gnojiti ako je sadržaj kalija povoljan i to prije kretanja vegetacije. Gnojiva rasporediti dužinom redova
ili po cijeloj površini (ovisno od sadnje)
i unijeti na dubinu 15-20 cm.
• Prihranjivanje: Od kretanja vegetacije
do kraja otvarnja pupoljaka, rasporediti
gnojivo u redove, bliže biljkama.
• Folijarna gnojidba: Vršiti tjekom vegetacije, početi u tjekom razvoja prvih
4-6 lista i nastaviti tjekom cvatnje,
rasta lastara do promjene boje bobica
(veraison). Folijarna gnojiva se mogu
primjeniti uz pesticide, radi uštede
vremena i novaca.
Unutrašnje zdravlje, spoljašnja lepota
Folijarna ishrana:
• Za opću namjenu upotrijebite Albatros,
folijarna gnojiva.
• Za ciljanu uporabu, ako je potrebno
regulirati izraženi manjak jednog ili
više mikroelemenata (nedostatak u tlu
ili blokiranost), koristite za to, posebno
razvijena gnojiva iz YaraVita™ folijarnog
programa, sa jednim ili više mikroelemenata (Npr. YaraVita™ Frutrel).
12.3.2012 12:02:02
YaraLiva™
YaraLivaTM đubriva su ključ za visoke vrednosti
svežih proizvoda na tržištu.
Pored kalcijuma-Ca i bora-B, YaraLiva đubriva sadrže brzodelujući azot
u nitratnom obliku NO3, što omogućava pravilnu deobu ćelija i izgradnju
tkiva. U kombinaciji ovih elemenata YaraLivaTM đubriva osiguravaju
zdrav razvoj i rast svim biljnim vrstama u svim tehnologijama u kojima
se primenjuju. Sve vrste useva i ukrasnog bilja postaju prirodno zdraviji
i manje su izloženi riziku od stresa tokom rasta, cvetanju,
razvoju plodova, sve do berbe ili žetve. YaraLivaTM
đubriva su najvažniji dodatak u ishrani useva za
pravilnu veličinu, oblik i druge organoleptičke osobine
voća, povrća, krtola, listova ili drugih delova biljaka.
Krajnji rezultat su vrhunski plodovi, koji će se
čuvati duže i neće biti osetljivi na bolesti ili truleži
u polju i skladištu.
Ca Kalcijum
Ca
Ca
CaCa
Kalcijum-Ca je važan za:
Ca
• Dobar razvoj korena i ožiljavanje
• Smanjenje stresa, otpornost na bolesti
i pravilan rast
• U izgradnji ćelijskih zidova i
konzistencije tkiva
• Poboljšanje ukupnog kvaliteta plodova
• Bolje skladištenje - nema pojave
gorkih pega na plodovima jabuke
• Najdrastičniji primer: Ishrana biljaka
sa Ca otklanja pojavu gorkih pega na
plodovima jabuke
N Nitratni
N oblik azota
N
NN
Nitratni oblik azota-NO
N
je važan za:
3
• Nitratni N je najdostupniji oblik azota
• Optimalan rast biljaka
• Veći i stabilniji prinosi
• Neophodan u svim fazama rasta i
razvoja
B Bor
B
BBB
B
Bor je važan za:
• Pravilan razvoj i rast svih biljnih tkiva
• Pravilno cvetanje, oplodnju i
plodonošenje
• Povećanu elastičnost tkiva
Plodovi koji su pravilno ishranjeni kalcijumom-Ca i
borom-B imaju daleko bolje tržišne osobine, kao što
su boja, konzistencija i hranljivost.
UNUTRAŠNJE ZDRAVLJE
© Yara
yara liva SRB brosura.indd 2
Tehnologija proizvodnje
YaraLivaTM granula
Proizvodi YaraLivaTM đubriva su dostupni
u tri različite formulacije za širok spektar
primene u svim tehnologijama. Proizvodi
su o obliku granula i predstavljaju
najkvalitetnije formule-oblike kalcijum
nitrata na tržištu. To znači da možete
biti sigurni da se primenom YaraLivaTM
proizvoda osigurava vrhunski kvalitet svežih
plodova, što današnji proizvođači zahtevaju.
YaraLivaTM Tropicote i
YaraLivaTM Nitrabor
su proizvodi za primenu u zemljištu
rasipanjem po površini ili unošenjem u
zemljište obradom, tzv. suva primena.
Oba đubriva Tropicote i Nitrabor,
su veoma rastvorljivi u vodi, te se u
proizvodnji granula koriste premazi
kako bi otapanje trajalo duži period i
dalo maksimalnu efikasnost đubriva. To
značajno smanjuje apsorpciju vazdušne
vlage tokom skladištenja i minimizira
stvrdnjavanje i pojavu prašine.
Kada se rasipaju po zemljištu nema
lomljenja granula , specifična tehnologija
proizvodnje daje dobre fizičke osobine.
Veličina i ujednačenost granula osigurava
ravnomeran raspored hraniva po celoj
površini gajenja. Kada se granule otope
i hraniva lociraju u zemljištu rastvorljive
aktivne materije daju brzu reakciju biljaka.
Efikasnošću dejstva se obezbeđuje
optimalan razvoj i rast, čime biljka nije
SPOLJAŠNJA LEPOTA
© Yara
ugrožena. YaraLiva Calcinit je sličan
proizvod Tropicote-u i Nitrabor-u ali je
razlika u tome što je YaraLiva Calcinit
najkvalitetnija formulacija kalcijum nitrata
potpuno rastvorljiva u vodi, za upotrebu
u fertigaciji i hidroponiji, bez rizika od
začepljenja sistema navodnjavanja.
YaraLivaTM Calcinit
pruža neposrednu i u dužem periodu
vegetacije, sigurnu snabdevenost biljaka
azotom i kalcijumom, posebno u uslovima
niskog pH-kisele sredine ili visokog pH
zaslanjenim zemljištima. YaraLivaTM nema
zamene i najbolji je kompromis u pogledu
izvora hraniva ili đubriva visokog kvaliteta
za postizanje kvaliteta plodova. To je
razlog zašto YaraLivaTM đubriva zauzimaju
mesto u ishrani biljaka širom sveta.
YaraLivaTM đubriva su rešila problem
gorkih pega jabuka, suve truleži vrha ploda
paprike i paradajza, postigle bolju oplodnju
i zdravstveno stanje svih plodova koji se u
svežem stanju skladište ili isporučuju tržištu.
To je razlog zašto u najvećim
supermarketima insistiraju na kvalitetu
ishrane plodova kalcijumom, što se
višestruko vraća proizvođačima kroz bolju
cenu proizvoda. Postoji samo jedan način
da se izmeri vrednost đubriva: rezultati
YaraLivaTM brenda stoje iza kvaliteta i
rezultata u primeni. Kvalitet i rezultati
prevazilaze druge proizvode na terenu,
donoseći kvalitet biljne proizvodnje
proizvođačima, jednostavniji i lakši uz
povrat ulaganja višestruko od uloženog.
Proizvođači kombinuju visoko efikasan
kalcijum i bor sa nitratnim azotom u
ishrani biljaka kroz proizvode iz grupe
YaraLivaTM. Fokusirajući se na generisanje
efikasnosti đubriva, dobija se bolji prinos i
kvalitet, što je cilj svih farmera.
VRHUNSKI KVALITET
© Yara
12.3.2012 12:02:11
Download

YaraLiva™