Alat za vodoinstalatere
Klešta za cevi
Sekači za cevi
Stege za cevi
Terenski tronožac
Ostali alati za vodoinstalatere
Garniture klešta za cevi
Brojni dodatni delovi
Ergonomski oblik
Jednostavno instaliranje
Linija klešta za cevi dopunjena
Specijalan oblik drški cevnih klešta,
Unior alat za vodoinstalatere
je drugim alatima namenjenim
zahvaljujući svom ergonomskom
omogućuje bezbednu i efikasnu
za vodoinstalaterske poslove,
obliku, uvek odlično prijanjaju u ruci
instalaciju vodovodnih sistema, zato
kao što su sekači cevi, stege za
pri izvođenju čvrstih, neklizajućih
što prenose veliki deo dodatne snage
cevi, terenski tronožac, alati za
zahvata na cevima, bez obzira na
na cevi i obezbeđuju jak i stabilan
spajanje , probne pumpe....
njihov oblik ili prečnik.
stisak bez vijka ili navrtke.
ija
še
no
140
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
Karakteristike Uniorovih cevnih klešta
•
•
•
•
materijal: hrom vanadijum
crveno lakirana površina
čeljusti kovane
nazubljene čeljusti sa induktivno okaljenim zubima
•
•
•
•
•
•
•
materijal: telo klešta i drške izrađene od specijalnih legura, veoma dugotrajne
obe čeljusti kovane od specijalnog ugljeničnog alatnog čelika
čeljusti poboljšane i ojačane, zubi dodatno induktivno okaljeni
zamenljive čeljusti
lakirane drške
čeljusi i zavrtnji kao rezervni delovi za art. 492/6, 490/6 i 492AL
podesive gornje čeljusti
141
480/6
483/6
483/6A
Klešta za cevi prava 90º
Klešta za cevi grip
Klešta za cevi grip sa glatkim čeljustima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
lakirana
čeljusti ozubljene, zubi induktivno okaljeni
izrađena prema standardu DIN 5234 oblik A
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
lakirana
čeljusti ozubljene, zubi induktivno okaljeni
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
lakirana
precizno hvatanje matica i cevnih armatura
bez oštećenja
L
L
601481
1
50
325
601482
1.1/2”
60
415
601483
2
80
540
601484
3
105
685
611781
1.1/2”
50
418
612668
1.1/2”
50
418
605125
4
125
750
613076
2
70
490
612903
2
70
490
L
L
L
L
481/6
Klešta za cevi kosa 45º
•
•
•
•
•
483/6 UPOTREBA
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
lakirana
čeljusti ozubljene, zubi induktivno okaljeni
izrađena prema standardu DIN 5234 oblik B
Klešta za cevi
• širina prihvata klešta podešava se zatezanjem ili otpuštanjem navrtke na ručici klešta
• sa minimalnim pritiskom na polugu ručice postiže se solidan stisak i klešta ostaju fiksirana u datom položaju
• za otpuštanje klešta iz fiksirane pozicije treba otpustiti
polugu na ručici
L
max ø 70 mm
L
601495
1/2”
35
265
601496
1
45
335
601497
1.1/2”
55
430
601498
2
70
555
601499
3
95
700
max ø 50 mm, 70 mm
482/6
Klešta za cevi kosa 45º, čeljusti S-oblika
• poluga
• za pritezanje i
otpuštanje
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
lakirana
čeljusti ozubljene, zubi induktivno okaljeni
ozubljene čeljusti odlično zahvataju pljosnate,
poluokrugle i okrugle predmete
• izrađena prema standardu DIN 5234 oblik C
• navrtka
• za podešavanje širine prihvata
L
L
601510
1/2”
35
270
601511
1
50
335
601512
1.1/2”
60
430
601513
2
80
550
601514
3
105
700
142
• ergonomski oblik
• maximalna prilagodljivost ruci
484/6
484.3/7
486.2/7
Klešta za cevi sa lancem
Vijak za art. 484/6
Rezervni vijak za art. 486/6
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
čeljusti i ručke kovane
čeljusti ozubljene, zubi induktivno okaljeni
mogućnost obrtanja čeljusti
ručka lakirana, ostali delovi zaštićeni od korozije
L
L
601530
4
160
760
601531
6
200
915
601532
8
300
1130
601533
12
400
1250
484.1/7
Lanac za art. 484/6
602709
4
602712
6
616486
602715
8
487/2P
602718
12
Klešta za sifone
486/6
Klešta za hrapavljenje navoja
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
valjci od specijalnog alatnog čelika, u celini poboljšani
lakirana
koriste se za hrapavljenje navoja na cevima većeg
prečnika do 1", čime je omogućeno čvršće spajanje
• omogućavaju spajanje delova cevi bez proklizavanja
zaptivnih materijala
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
površina hromirana EN 12540
dodatne plastične kape za rad sa mekim materijalima
L
A
L
612869
235
A
18 - 67
14.5
602707
4
602710
6
487.1
602713
8
602716
12
Zaštitne plastične obloge za čeljusti
487/2P
L
L
484.2/7
602773
Čeljust za art. 484/6
1.1/2”
60
430
486.1/7
Rezervni valjak za art. 486/6
619882
602708
4
602711
6
602714
8
602717
12
602346
2
3
143
492/6
493/6
494.1/7
Klešta za cevi podešavajuća prava
Klešta za matice armatura
Set rezervnih delova za 494/6
• kućište izrađeno od specijalne legure, veoma postojano
• čeljusti u celini poboljšane, zubi dodatno
induktivno okaljeni
• čeljusti zamenljive, fosfatirane
• ručica lakirana
• rezervne čeljusti i matice za art. 490/6, 492/9 i 492 AL
• podešavajuća gornja čeljust
•
•
•
•
•
•
ručka izrađena od posebne legure, veoma postojana
čeljusti u celini poboljšane
mogućnost zamene čeljusti
ručka lakirana
rezervna čeljust i matica
glatka i podešavajuća čeljust omogućuje precizno
stezanje matice armature čime se eliminiše oštećenje
L”
L
620592$
8
200
620593$
10
250
620594$
12
300
620595$
14
350
620596$
18
450
620597$
24
600
620598$
36
900
L
L”
503/4P
L
601544
8
1”
34
200
601545
10
1.1/2”
49
250
618893
12
1.3/4”
55
300
601546
14
2”
60
350
601547
18
2.1/2”
76
450
L
L
601550
1.1/2”
65
270
601548
24
3”
89
600
493.1/7
601549
36
5”
140
900
Rezervni delovi za art. 493/6 u garnituri
618894
48
6”
165
1200
• čeljust + matica
Klešta za telefonske veze
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
492.1/7
Garnitura rezervnih delova za art. 490/6,
492/6 i 492AL
• podešavajuća i fiksna čeljust, matica i osigurač
B
C
L
A
602344
602340
8
602332
10
620064
12
494/6
602691
14
Klešta cevna nastavljiva
602695
18
602699
24
602703
36
620065
48
•
•
•
•
•
•
607863
492AL
ručka hladno kovana od specijalnog alatnog čelika
vođice čeljusti od specijalne legure
zubi induktivno kaljeni
prihvatne površine induktivno okaljene
lakirana
za prihvatanje, okretanje ili zavijanje okruglih ili cevi
sa više ivica, navrtki ili prirubnica
Klešta za cevi od AL podešavajuća prava
• materijal: ručka od vrlo žilave legure aluminijuma
• čeljusti u celini poboljšane, zubi dodatno
induktivno okaljeni
• čeljusti zamenljive, fosfatirane
• rezervne čeljusti i matice za art. 490/6, 492/9 i 492 AL
• podešavajuća gornja čeljust
L
L”
619786$
L
L”
602719
14
L
2”
49
8
L
3/4”
27
200
619787$
10
1”
35
250
619788$
12
1.1/4”
43
300
330
619789$
14
1.1/2”
50
350
18
2”
60
450
602720
18
2.1/2”
67
410
619790$
602721
24
3”
76
555
619791$
24
2.1/2”
76
600
602722
36
5”
100
790
619792$
36
3.1/2”
100
900
144
L
B
A
C
140
17
9
35
503/4AP
506/4P
Klešta za telefonske veze
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
B
C
A
D
B
C
A
D
607330
L
B
D
A
C
160
16
0.8
9
49
L
B
D
A
C
608716
140
15
2
8
39
608717
160
16
2.5
9
49
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
506/1BI
608716
140
1,6
2,0
Klešta špicasta prava
608717
160
1,6
2,0
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
506/1VDE
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
•
•
B
C
A
D
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745 i EN 60900
L
B
L
B
D
A
C
607874
140
15
2
8
39
607875
160
16
2.5
9
49
(max 1600 N/mm²)
C
A
D
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
L
(max 650 N/mm²)
607874
140
1,6
2,0
607875
160
1,6
2,0
L
B
D
A
C
605019
140
15
2
8
39
605020
160
16
2.5
9
49
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
506/4G
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
605019
140
1,6
2,0
605020
160
1,6
2,0
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
•
•
506/1VDEBI
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
B
B
C
A
D
L
C
A
D
L
B
D
A
C
L
B
D
A
C
608712
140
15
2
8
39
610434
140
15
2
8
39
608713
160
16
2.5
9
49
610435
160
16
2.5
9
49
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
L
(max 1600 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
608712
140
1,6
2,0
610434
140
1,6
2,0
608713
160
1,6
2,0
610435
160
1,6
2,0
145
506/1VDEDP
508/4G
Klešta špicasta prava
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja u dve boje, koje omogućavaju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745 i EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
B
C
A
D
B
C
L
A
D
L
B
D
A
C
608710
170
17
2.5
9
61
608711
200
17
2.5
9
77
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
B
D
A
C
619187
140
15
8
8
39
619188
160
16
2.5
9
49
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
608710
170
1,6
2,0
608711
200
1,8
2,5
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
508/4P
619187
140
1,6
2,0
Klešta špicasta prava
619188
160
1,6
2,0
•
•
•
•
•
•
•
•
506/4E
Klešta špicasta prava elektroničarska
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
B
C
A
D
D
C
B
D
A
C
170
17
2.5
9
61
608715
200
17
2.5
9
77
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
A
L
608714
L
620073
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
L
B
D
A
C
608714
170
1,6
2,0
140
12.6
3.2
2.4
41.8
608715
200
1,8
2,5
508/1BI
508/1VDE
Klešta špicasta prava
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
B
A
D
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745 i EN 60900
B
C
C
L
A
D
L
B
D
A
C
L
B
D
A
C
607876
170
17
2.5
9
61
605021
170
17
2.5
9
61
607877
200
17
2.5
9
77
605022
200
17
2.5
9
77
(max 1600 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
607876
170
1,6
2,0
605021
170
1,6
2,0
607877
200
1,8
2,5
605022
200
1,8
2,5
146
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
L
508/1VDEBI
512/1BI
Klešta špicasta prava
Klešta špicasta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO
5745 i EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• čeljusti savijene pod uglom od 45º
B
B
C
L
A
D
C
A
45 o
L
D
L
B
D
A
C
L
B
D
A
C
610436
170
17
2.5
9
61
607966
170
17
2.5
9
61
610437
200
17
2.5
9
77
607967
200
17
2.5
9
77
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610436
170
1,6
2,0
607966
170
1,6
2,0
610437
200
1,8
2,5
607967
200
1,8
2,5
508/1VDEDP
512/4G
Klešta špicasta prava
Klešta špicasta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja u dve boje, koje
omogućavaju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE
alat novim.
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
čeljusti savijene pod uglom od 45º
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
B
C
A
45 o
L
D
B
C
L
A
D
L
B
D
A
C
619189
170
17
2.5
9
61
619190
200
17
2.5
9
77
(max 1600 N/mm²)
B
D
A
C
170
17
2.5
9
61
608721
200
17
2.5
9
77
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
L
608720
(max 1600 N/mm²)
170
1,6
2,0
608721
200
1,8
2,5
(max 650 N/mm²)
619189
170
1,6
2,0
512/4P
619190
200
1,8
2,5
Klešta špicasta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
508/4E
Klešta špicasta prava
•
•
•
•
•
(max 650 N/mm²)
608720
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
čeljusti savijene pod uglom od 45º
B
C
45o
D
D
C
A
620074
L
B
D
A
C
135
12.6
3.2
2.4
32.5
L
L
B
D
A
C
608718
170
17
2.5
9
61
608719
200
17
2.5
9
77
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
620074
135
L
(max 750-850 N/mm²)
1,5
L
A
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
608718
170
1,6
2,0
608719
200
1,8
2,5
147
512/1VDE
512/1VDEDP
Klešta špicasta savijena
Klešta špicasta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
čeljusti savijene pod uglom od 45º
izrađena prema standardu EN 60900
•
•
•
•
B
C
A
45 o
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja u dve boje, koje omogućavaju dodatnu sigurnost
ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
čeljusti savijene pod uglom od 45º
izrađena prema standardu EN 60900
L
D
L
B
D
A
C
607123
170
17
2.5
9
61
607124
200
17
2.5
9
77
B
C
kapacitet sečenja (10N=1kg)
D
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
607123
170
1,6
2,0
607124
200
1,8
2,5
L
B
D
A
C
619191
170
17
2.5
9
61
619192
200
17
2.5
9
77
kapacitet sečenja (10N=1kg)
512/1VDEBI
Klešta špicasta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
A
45 o
L
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
čeljusti savijene pod uglom od 45º
izrađena prema standardu EN 60900
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
619191
170
1,6
2,0
619192
200
1,8
2,5
512/4E
Klešta špicasta savijena za elektroniku
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
B
C
A
45 o
L
D
L
B
D
A
C
610438
170
17
2.5
9
61
610439
200
17
2.5
9
77
D
C
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
A
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610438
170
1,6
2,0
610439
200
1,8
2,5
620075
L
B
D
A
140
12.6
3.2
8.2
514/1BI
Klešta električarska višenamenska
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
514/1BI
B
C
D
612782
A
L
L
B
D
A
C
160
16
2.5
9
49
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
612782
148
160
(max 1600 N/mm²)
1,6
(max 650 N/mm²)
2,0
L
515/1BI
528/4
Klešta za bušenje rupa
Klešta keramičarska savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
pogodne za bušenje rupa u papiru, kartonu, plastičnim
masama ili njihove kombinacije do 1, 5 mm debljine
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
B
D
A
D
L
D
611975
160
3
613083
160
4
L
612987
L
B
A
200
40
8.4
L
D
11
528/4BP
Klešta keramičarska savijena
•
•
•
•
•
•
•
515.1
Rezervni trn za art. 515/1BI
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
model sa oprugom
ručke izolovane plastičnom masom
B
D
A
L
D
613084
3
611976
4
612988
L
B
A
200
40
8.4
527/4P
Klešta keramičarska
529/4P
Klešta armiračka ojačana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
sa sečivima za žicu; za sečenje meke žice do 3 mm
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
D
11
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
D
B
610148
B
L
A
C
A
L
B
A
D
200
42.7
19
3
607494
L
B
A
C
280
33
33
19
L
149
529/4PR
530/4PR
Klešta armiračka ojačana
Klešta stolarska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 9243
B
C
L
A
B
C
A
L
L
B
A
C
L
B
A
C
601336
160
46
22
16
280
33
33
19
601337
180
50
23
21
601338
200
54
25
24
530/4
605155
225
54
25
24
Klešta stolarska
601339
250
58
26
27
•
•
•
•
•
•
Klešta armiračka
609563
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
izrađena prema standardu ISO 9243
531/4
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
izrađena prema standardu ISO 9242
B
C
L
A
B
C
L
B
A
C
601341
160
46
22
16
601342
180
50
23
21
L
B
A
C
601343
200
54
25
24
601372
190
26
22
15
607860
225
54
25
24
601373
224
30
23
17
27
601374
250
36
25
18
601375
280
36
25
18
601344
250
58
26
L
A
530/4P
Klešta stolarska
531/4P
•
•
•
•
•
•
•
Klešta armiračka
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 9243
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 9242
B
C
L
B
A
C
A
L
B
A
C
608722
160
46
22
16
L
B
A
C
608723
180
50
23
21
608727
190
26
22
15
608724
200
54
25
24
608728
224
30
23
17
608725
225
54
25
24
608729
250
36
25
18
608726
250
58
26
27
608730
280
36
25
18
150
L
531/4PR
532PLUS/1DP
Klešta armiračka
Klešta za seger, spoljna, prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 9242
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
ručke izolovane duplim slojem plastične mase
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik A
za montažu seger prstenova na osovinu
za prečnike od 10 do 100 mm
sa ojačanim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa običnim kleštima za seger
C
B
C
D
L
A
D
C
140
L
3 - 10
0.9
40
L
B
A
C
621187$
601386
224
30
23
17
621188$
140
10 - 25
1.3
40
601387
250
36
25
18
621189$
180
19 - 60
1.8
52
601388
280
36
25
18
621190$
220
40 - 100
2.2
63
531/4PST
532PLUS/1DP
Klešta armiračka na kartonskom stalku
L
30% veća
trajnost
Karakteristike klešta za seger
• vrhovi su umetnuti pod uglom za bolji prihvat i držanje prstena.
• optimalna termička obrada i kontrola dimenzija.
• izrađene od specijalnog ugljeničnog čelika visoke zatezne čvrstoće.
Dizajnirane da eliminišu efekat usecanja.
• 30% veća trajnost od standardnih klešta za segere.
• ručice izrađene od dvokomponentnog plastičnog
materijala koji omogućava
bolje prijanjanje.
• oznaka veličine klešta za lakši i
brži izbor alata.
615187
531/4PST
• Hromirane u skladu sa EN 12540 standardom.
• Dostupne u nekoliko veličina, za prstenove prečnika od 8 do 100 mm.
6
531/4P (240)
532PLUS/4DP
532/1P
Klešta za seger, spoljna, prava
Klešta za seger, spoljna, prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik A
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
vrhovi brunirani
drške obložene duplim slojem plastike
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik A
za montažu seger prstenova na osovinu
za prečnike od 10 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim
seger kleštima
C
D
L
C
D
L
616734
300
85 - 140
L
D
C
3 - 10
0.9
40
140
10 - 25
1.3
40
180
19 - 60
1.8
52
220
40 - 100
2.2
63
621191$
140
621192$
D
C
621193$
3.2
86
621194$
L
151
534/1P
536/1P
Klešta za seger, spoljna, savijena
Klešta za seger, unutrašnja, prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik B
C
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik A
L
D
C
D
616737
300
85 - 140
L
D
C
280
3.2
68
L
616740
300
85 - 140
D
C
3.2
86
L
534PLUS/1DP
Klešta za seger, spoljna, savijena
536PLUS/1DP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klešta za seger, unutrašnja, prava
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik B
drške obložene duplim slojem plastike
za montažu seger prstenova na osovinu
za prečnike od 10 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim
seger kleštima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
drške obložene duplim slojem plastike
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik A
za montažu seger prstenova u unutrašnjost otvora osovine
za prečnike od 8 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim seger kleštima
L
D
L
D
C
621195$
140
3 - 10
128
0.9
28
621196$
140
10 - 25
128
1.3
28
621197$
180
19 - 60
166
1.8
38
621198$
220
40 - 100
201
2.3
48
L
534PLUS/4DP
Klešta za seger, spoljna, savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
621203$
140
8 - 13
D
C
0.9
40
621204$
140
12 - 25
1.3
40
621205$
180
19 - 60
1.8
52
621206$
220
40 - 100
2.2
63
Klešta za seger, unutrašnja, prava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
vrhovi brunirani
drške obložene duplim slojem plastike
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik A
za montažu seger prstenova u unutrašnjost otvora osovine
za prečnike od 8 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim
seger kleštima
L
3 - 10
C
D
D
140
L
L
D
C
128
0.9
28
621207$
140
D
C
8 - 13
0.9
40
621200$
140
10 - 25
128
1.3
28
621208$
140
12 - 25
1.3
40
621201$
180
19 - 60
166
1.8
38
621209$
180
19 - 60
1.8
52
48
621210$
220
40 - 100
2.2
63
621202$
152
220
40 - 100
201
L
536PLUS/4DP
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
vrhovi brunirani
izrađena prema standardu DIN 5254 oblik B
drške obložene duplim slojem plastike
za montažu seger prstenova na osovinu
za prečnike od 10 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim
seger kleštima
621199$
C
D
2.3
L
538/1P
539/1PCT
Klešta za seger, unutrašnja, savijena
Klešta za seger prstenove u torbici
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik B
616736
C
300
85 - 140
4
532/1P (300), 534/1P (300), 536/1P (300), 538/1P (300)
L
D
616743
539/1PCT
539PLUS/1DPCT
Klešta PLUS za seger prstenove u torbici
L
D
C
280
3.2
68
538PLUS/1DP
Klešta za seger, unutrašnja, savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
drške obložene duplim slojem plastike
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik B
za montažu seger prstenova na unutrašnjim stranama otvora
za prečnike od 8 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim seger kleštima
621623$ 539PLUS/1DPCT
3 - 10 - 140 / 4
532PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/1DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/1DP
(140 x 8 - 13), 538PLUS/1DP (140 x 8 - 13)
621624$
539PLUS/1DPCT
10 - 25 - 140 / 4
532PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/1DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/1DP
(140 x 12 - 25), 538PLUS/1DP (140 x 12 - 25)
C
L
621625$
D
621211$
140
8 - 13
539PLUS/1DPCT
19 - 60 - 180 / 4
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP
(180 x 19 - 60), 538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
L
D
C
128
0.9
28
621212$
140
12 - 25
128
1.3
28
621213$
180
19 - 60
166
1.8
38
621214$
220
40 - 100
202
2.3
48
621626$
539PLUS/1DPCT
40 - 100 - 220 / 4
532PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/1DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/1DP
(220 x 40 - 100), 538PLUS/1DP (220 x 40 - 100)
539PLUS/4DPCT
Klešta PLUS za seger prstenove u torbici
538PLUS/4DP
Klešta za seger, unutrašnja, savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
vrhovi brunirani
drške obložene duplim slojem plastike
izrađena prema standardu DIN 5256 oblik B
za montažu seger prstenova u unutrašnjost otvora osovine
za prečnike od 8 do 100 mm
sa ugrađenim vrhovima
30% veća izdržljivost u poređenju sa uobičajenim
seger kleštima
621627$ 539PLUS/4DPCT
3 - 10 - 140 / 4
532PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 534PLUS/4DP (140 x 3 - 10), 536PLUS/4DP
(140 x 8 - 13), 538PLUS/4DP (140 x 8 - 13)
621628$
C
D
L
D
C
621215$
140
8 - 13
128
0.9
28
621216$
140
12 - 25
128
1.3
28
621217$
180
19 - 60
166
1.8
38
621218$
220
40 - 100
202
2.3
48
539PLUS/4DPCT
10 - 25 - 140 / 4
532PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 534PLUS/4DP (140 x 10 - 25), 536PLUS/4DP
(140 x 12 - 25), 538PLUS/4DP (140 x 12 - 25)
L
621629$
539PLUS/4DPCT
19 - 60 - 180 / 4
532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP
(180 x 19 - 60), 538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
621630$
539PLUS/4DPCT
40 - 100 - 220 / 4
532PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 534PLUS/4DP (220 x 40 - 100), 536PLUS/4DP
(220 x 40 - 100), 538PLUS/4DP (220 x 40 - 100)
153
Download

Jednostavno instaliranje Ergonomski oblik Brojni dodatni delovi