KORIŠĆENJE GRUPE PREPARATA POOL FRIEND
ZA ODRŽAVANJE VODE U VAŠEM BAZENU
TRETIRAJTE VODU U VAŠEM BAZENU PO
SLEDEĆEM REDOSLEDU
Pool Friend uključuje sledeće preparate:
1. Izračunajte pravilno zapreminu vode u vašem bazenu, koristeći sledeće formule:
• Za pravougli ili kvadratni bazen:
dužina (m) x širina (m) x dubina (m) = zapremina (m3)
• Za ovalni bazen:
dužina (m) x širina (m) x dubina (m) x 0,89 = zapremina (m3)
• Za okrugli bazen:
prečnik (m) x prečnik (m) x dubina (m) x 3,14 = zapremina (m3)
2. Proverite dali je sisitem za filtriranje u vašem bazenu ispravan. Proverite
količinu filtrirajućeg agensa i isperite filter u obrnutom smeru.
3. Očistite zidove i dno bazena, nakon toga nanesite rastvor Sanifort granulata (ili Sanifort šumeće tablete) u koncentraciji 5g.-jedna velika mericakašika (ili dve šumeće tablete) na 10 litra vode i ostavite rastvor da deluje 20 minuta.
4. Napunite bazen vodom . Proverite nivo pH vrednosti i opštu alkalnost
vode koristeći tester traku. Ako je neophodno korigujte pH vrednost od
7,2-7,6 i opštu alkalnost 80-120 (mg/l) uz pomoć Korektora pH+ ili pH-.
5. Izvršite hiperhlorisanje (šok-hlorisanje) preparatom Sanifort granulat
ili Sanifort šumećim tabletama kada dodate odgovarajućih 15 grama
granulata (ili 6 šumećih tableta) za slatku vodu ili 30 grama granulata (ili 12
šumećih tableta) za slanu ili termalnu vodu na 1 m3. Ostavite preparat da
deluje 12 sati.
6. Ako je neophodno sprovedite šok-tretiranje sa flokulantom. Dodajte
Crystal clear u količini od 20 g/1m3, 24 sata nakon hiperhlorisanja (šokhlorisanja).
7. Održavajte vodu svakodnevno
a. Sprovodite redovno dezinfekciju.
• Za bazene čija je zapremina manja od 15-20 m3 sa Sanifort granulatom ili Sanifort šumećim tabletama. Koristite po 0,5 g granulata ili ¼
tablete na 1m3 vode na dan..
• Za bazen čija je zapremina veća od 15-20 m3 sa Sanifort combi(3u1),
multifunkcionalnim tabletama, koje istovremeno uništavaju štetne
mikroorganizme i koaguliraju (ukrupnjavaju i talože) sićušne čestice
koje se nalaze u vodi. Jedna tableta (200 g) koristi se za tretiranje 15-20
m3 vode u trajanju od 6-7 dana.
b. Svakodnevno proveravajte nivo aktivnog slobodnog hlora koristeći tester traku. Dodajte Sanifort brzorastvarajući granulat pri rezultatima
nižim od 0,2 mg/ml.
c. Periodično proveravajte pH vrednost i opštu alkalnost vode, koristeći tester traku. Ako je neophodno dovedite pokazatelje u normalu,
koristeći Korektor pH+ ili pH-.
d. Za održavanje kristalne prozračnosti vode u vašem bazenu ako je neophodno dodajte flokulant Crystal clear u količini od 5-10 ml na 1 m3.
Pri pravilnom korišćenju preparata iz grupe POOL FRIEND-voda u vašem bazenu
biće kristalno čista i bezbedna.
1. Sanifort granulat - brzorastvorljive granule
a. Za hiperhlorisanje (šok-hlorisanje)
b. Za održavanje, dezinfekcije vode u manjim bazenima, oslobađanjem
aktivnog hlora u dijapazonu od 0,2-0,5 mg/l.
c. Za povećanje nivoa aktivnog hlora u slučaju pada ispod propisanog
nivoa od 0,2 mg/l, pri ekstremnim uslovima-visoke temperature,
posle kiše i dr.
2. Sanifor tablete - brzorastvorljive šumeće tablete
a. Za hiperhlorisanje(šok-hlorisanje), kao alternativa za Sanifort granulat.
b. Za jednostavno održavanje vode-dezinfekciju,naročito za bazene od
3-5m3, oslobađanjem aktivnog hlora u dijapazonu od 0,2-0,5 mg/l.
3. Sanifort combi (3u1) tablete sa trostrukim dejstvom - spororastvorljive multifunkcionalne tablete
a. Za produženu, do sedam dana, dezinfekciju vode u bazenima iznad
15 m3, oslobadjanjem aktivnog hlora u dijapazonu od 0,2-0,5 mg/l.
b. Za aglomeraciju (nagomilavanje) sitnih čestica koje propusti filter u
cilju lakšeg odstranjivanja.
4. Korektor pH+
a. Za povećanje i dovodjenje pH vrednostina nivo od 7.2-7.6 u cilju stvaranja optimalnih uslova za delovanje preparata Sanifort.
b. Za povećanje opšte alkalnosti vode i dovodjenje u raspon od 80-120mg/l
5. Korektor pHa. Za smanjenje i dovođenje pH na vrednost od 7,2-7,6 u cilju obezbeđivanja optimalnih uslova za delovanje preparata Sanifort
b. Za smanjenje opšte alkalnosti vode i dovođenje u raspon od 80-120mg/l
6. Crystal clear-tečni flokulant - preparat za dodatno poboljšanje čistoće i prozračnosti vode kroz ukrupnjivanje i taloženje nečistoća tako da
one mogu lako biti odstranjene od strane filtera ili podočistača.
7. Tester trake za kontrolu slobodnog aktivnog hlora, pH i opšte
alkalnosti vode.
8. Plivajući dispenzer za Sanifort combi 3u1 tablete sa trostrukim
dejstvom - za jednostavno doziranje aktivnih sastojaka preparata.
Za kristalno čistu vodu
u vašem bazenu
KOREKTOR pH+
KOREKTOR pH-
SANIFORT GRANULAT
PREPARAT ZA
POVEČANJE pH
VODE U BAZENU
ZA PLIVANJE
PREPARAT ZA
SMANJENJE pH
VODE U BAZENU
ZA PLIVANJE
Brzotastvorljive granule
ZA DEZINFEKCIJU VODE
U BAZENIMA ZA PLIVANJE
SASTAV:
SASTAV:
Natrijum karbonat min. 90%
Natrijum hidrogensulfat min. 90%
SASTAV:
Natrijum dihloroizocianurat (dihidrat):
min.99.9%
Slobodan aktivni hlor: 55-56,5%
KOREKTOR pH+ je preparat za povećavanje
pH vrednosti vode u bazenima za plivanje.
Lako se rastvara, čak i u hladnoj voidi i može
da se dodaje i preko dozirajuće pumpe.
Nivo pH vode u bazenu za plivanje treba da se održava u intervaulu od 7,2-7,6.
Ako je pH vrednost vode niža od navedene može da izazove nadražaj očiju i
sluzokože kupača kao i koroziju metalnih delova i prateće opreme u bazenu za
plivanje.
KOREKTOR pH- je preparat za smanjenje
nivoa pH vode u bazenu za plivanje, kada
je to neophodno. Lako se rastvara čak i u
hladnoj vodi i može da se dodaje i uz
pomoć dozirajuće pumpe. Nivo pH vode u
bazenu za plivanje treba da se održava u intervalu od 7,2-7,6. Viši nivo pH od
navedenog može da izazove nadražaj očiju i disajnih puteva kupača. Voda
izgleda mutno i može da dodje do stvaranja naslaga na zidovima i na dnu
bazena.
NAČIN UPOTREBE
NAČIN UPOTREBE
Da bi ste povećali nivo pH u bazenu za plivanje za 0,2 jedinice neophodno je da
dodate 15 g. preparata na 1 m3 vode.
Da bi ste smanjili nivo pH u bazenu za plivanje za 0,2 jedinice, neophodno je da
dodate 15 g. preparata na 1 m3 vode.
U tom cilju nakon što odredite aktuelnu pH vrednost vode, rastvorite potrebnu
količinu preparata u 2-3 litra vode u posebnoj posudi. Dobijeni rastvor raspodelite ravnomerno po površini bazena, kada u njemu nema kupača. Nakon 5-10
minuta ponovo proverite pH vrednost vode, koristeći tester.
U tom cilju nakon što odredite aktuelnu pH vrednost vode rastvorite potrebnu
količinu preparata u 2-3 litra vode u posebnoj posudi. Dobijeni rastvor raspodelite ravnomerno po površini bazena, kada u njemu nema kupača. Nakon 5-10
minuta ponovo proverite pH vrednost vode, koristeći tester traku.
Upozorenje:
Upozorenje:
- Ne dodavajte u neposrednoj blizini metalnih predmeta!
- Ne mešajte sa drugim hemijskim proizvodima!
Pakovanje: kutija po 1 kg.
Rok trajanja: 2 godine.
KOREKTOR pH+
- Ne dodavajte u neposrednoj blizini metalnih predmeta!
- Ne mešajte sa drugim hemijskim proizvodima!
Pakovanje: kutija po 1 kg.
Rok trajanja: 2 godine.
KOREKTOR pH-
Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet:
532-01-89/2013-9 od 31.05.2013.
SPEKTAR DELOVANJA BIOCIDNOG
PREPARATA:
SANIFORT ima izrazito germicidno dejstvo.
OBLAST PRIMENE:
Hiperhlorisanje (šok-hlorisanje) vode prilikom prvog punjenja bazena.
Održavanje dezinfekcije vode
NAČIN UPOTREBE:
Izmerite priloženom kašičicom odgovarajuću količinu granulatai prosipite direkno u vodu bazena, bez predhodnog rastvaranja. Nije neophodno rastvaranje u
vodi. Granule će se rastvoriti u potpunosti za 15-20 minuta.
Doziranje i
interval primene
Period delovanja
Prvo punjenje
10 - 20 g/1000 l vode
Jednom kod
prvog punjenja
12 sati,
Period zabrane korišćenja je
12 sati
Doza održavanja
0,5 - 1 g/1000 l vode
1 - 2 puta dnevno
svakodnevno
20 minuta
Za koncentraciju slobodnog
hlora 0,2 - 0,5 mg/l vode
Period zabrane korišćenja je 20 min.
Objekat za dezinfekciju
Javni i
privatni
bazeni
za plivanje
Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći
tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu
količinu preparata.
Pakovanje: kutije po 500 g.
Rok trajanja: 3 godine.
SANIFORT
SANIFORT TABLETE
SANIFORT COMBI 3 u 1
TABLETE SA TROSTRUKIM
DEJSTVOM
Brzotastvorljive
šumeće tablete
ZA DEZINFEKCIJU VODE
U BAZENIMA ZA PLIVANJE
SASTAV:
Natrijum dihloroizocianurat (dihidrat)
Svaka tableta 3,3 g otpusta min. 1,35 g aktivnog hlora.
SPEKTAR DELOVANJA BIOCIDNOG PREPARATA:
SANIFORT brzorastvorljive tablete imaju izrazito
germicidno dejstvo.
SANIFORT tablete se brzo i u potpunosti rastvaraju u vodi. Nivo slobodnog hlora
neophodnog za germicidni efekat peparata postiže se odmah.
OBLAST PRIMENE:
Hiperhlorisanje (šok-hlorisanje) vode u bazenima za plivanje, prilikom prvog
punjrnja bazena.
Održavanje dezinfekcije vode u bazenima za plivanje.
NAČIN UPOTREBE:
Ubacite tablete direkno u vodu bazena, bez predhodnog rastvaranja ili lomljenja
tableta. Nije potrebno mešanje vode. Tablete će se rastvoriti u potpunosti za
10-15 minuta.
Javni i
privatni
bazeni
za plivanje
Prvo punjenje
Doza održavanja
Doziranje i
interval primene
Period delovanja
4 - 8 tableta/1000 l vode
12 sati
Jednom pri
Period zabrane korišćenja je
prvom punjenju
12 sati
1/4 - 1/2 tablete/
1000 l vode
1 - 2 puta dnevno
svakodnevno
PREPARAT ZA KRISTALNO BISTRU
VODU U BAZENIMA
Spororastvorljive multifunkcionalne tablete 200 g.
za održavanje dezinfekcije
vode u bazenima za plivanje
za odstranjivanje fizičkih
nečistoća i kontrolu algi
Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet:
532-01-131/2013-09 od 31.05.2013.
Objekat za dezinfekciju
CRYSTAL CLEAR
20 minuta
Za koncentraciju slobodnog
hlora 0,2 - 0,5 mg/l vode
Period zabrane korišćenja je 20 min.
Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći
tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu
količinu preparata.
Pakovanje: kutije po 75 tableta.
Rok trajanja: 2 godine.
SANIFORT
Broj izdatog rešenja za stavljanje u promet:
532-01-130/2013-09 od 31.05.2013.
SASTAV:
Trihlorizocianurična kiselina-slobodni
hlor-min. 81%
Bakar sulfat-4%
Aluminijum sulfat -6%
SPEKTAR DELOVANJA BIOCIDNOG PREPARATA:
SANIFORT COMBI(3u1) TABLETE imaju germicidno dejstvo.
OBLAST PRIMENE:
Sanifort Combi deluje istovremeno kao dezinfikator i koagulant. Upotrebljava se
za svakodnevno održavanje dezinfekcije vode u bazenima za plivanje.
NAČIN UPOTREBE:
Nakon izvršenog hiperhlorisanja vode u bazenu sa Sanifort brzorastvarajućim
tabletama ili granulama, postavite multifunkcionalne tablete u skimer ili u
nekom drugom, predviđenom za tu namenu, mestu (plivajući dispenser).
Uključite bazensku pumpu da bi obezbedili kretanje vode. Tablete će početi
sporo da se rastvaraju i oslobađaju aktivne supstance u koncentraciji neophodnoj za održavanje vode u vašem bazenu.
Periodično proveravajte stanje tableta. Kada se tablete u potpunosti rastvore
postavite nove.
Sanifort combi održava vodu u vašem bazenu čistom i prozračnom. Štiti je od
stvaranja algi i taloži tvrde čestice.
Standardna doza: 1 tableta 200 g. na 25-30 m3 vode za 7 dana, obezbeđuje
stalnu koncentraciju aktivnog hlora u diapazonu 0,2-0,5 mg/l.
Proveravajte svakodnevno nivo ostatka slobodnog hlora koristeći
tester traku. Ako je sadržaj niži od 0,2 mg/l dodajte neophodnu
količinu Sanifort brzorastvorljivog granulata.
Pakovanje: kutije po 4 tablete, 200 gr.
Rok trajanja: 2 godine.
SANIFORT COMBI
OPREMA ZA BAZEN
Pored punog spektra preparata za tretman vode u bazenima za
plivanje, predlažemo Vam još neka neophodna i korisna sredstva
uz pomoć kojih kontrola održavanja vode se vrši veoma lako.
TESTER TRAKE ZA BRZO ODREDJIVANJE KOLIČINE
HLORA, pH i OPŠTEG ALKALITETA
SASTAV:
Poli aluminijum hlorid
Crystal clear je preparat za održavanje kristalne
čistoće i prozračnosti vode u bazenu, preko koagulacije i
flokulacije neorganskih i organskih nečistoća. U vodi
bazena za plivanje neprestano upadaju sitne organske i
neorganske čestice. Unose ih kupači ili jednostavno
dolaze iz prirode. Tu vrstu čestica ne može da ukloni
sistem za filtriranje niti druga sredstva za čišćenje. Kao
rezultat toga voda se muti, gubi svoju prozračnost i
postaje neprijatna za kupače.
U cilju efektivnog čišćenja vode neophodno je da te
sitne čestice budu ukrupnjene (koagulirane). Na taj način čestice se brzo talože I
mogu da budu lako uklonjene od sistema za filtriranje i drugih sredstava za
čišćenje. Tečni koagulant Crystal clear ima veliku brzinu koagulacije i idealan je
za održavanje kristalno čiste vode u bazenu. Bez mirisa je, stabilan na vazduhu,
ne menja boju i hemijski sastav i može da se dodaje i preko dozirajućih pumpi.
NAČIN UPOTREBE:
U slučaju kad je prisutno zamućenje vode kao reziultat organske i / ili
neorganske nečistoće, neophdno je da se doda 5-10 g. preparata na 1m3 vode.
U tom cilju rastvorite neophodnu količinu preparata u 2-3 litara vode u
posebnoj posudi. Rasporedite ravnomerno po površini bazena ili koristite
dozirajuću pumpu.
Nakon tretiranja vode preparatom, neophodno je da se prate pokazatelji na
sistemu za filtriranje i ako je neophodno da se očisti.
Pakovanje: boca 1 kg.
Rok trajanja: 2 godine.
CRYSTAL CLEAR
U kompletu se nalaze 50 tester traka za odredjivanje nivoa
slobodnog hlora, pH i opšte alkalnositi vode u vašem bazenu
istovremeno. Merenje se vrši uporedjivanjem boja na indikatornim poljima na tester traci sa obojenom skalom koja se nalazi na
pakovanju tester traka. Vrednosti izmerenog nivoa hlora i opšte
alkalnosti su u ppm (mg/l), a pH vode je u apsolutnoj vrednosti.
Način upotrebe:
1. Izvadite tester traku .Potopite je u vodu i zadržite tri sekunde.
2. Izvadite je iz vode i protresite. Sačekajte 30 sekundi.
3. Uporedite boju na indikatornim poljima na traci sa skalama na pakovanju tako
što uporedite boju na indikatornom polju na donjem kraju trake sa skalom boja
koja pokazuje slobodni hlor a ostala polja na traci sa odgovarajućim skalama boja.
4. U cilju olakšanja postupka na svakoj skali je pokazan optimalni diapason odgovarajućeg pokazatelja.
5. Ako ima odstupanja od normalnih vrednosti bilo kog pokazatelja pristupite odgovarajućoj korekciji-promena pH, smanjenje ili povećanje količine slobodnog
hlora ili opšte alkalnsti, dodatkom odgovarajućih preparata.
PLIVAJUĆI DISPEZER
ZA SANIFORT COMBI TABLETE
Dispenzer je predvidjen za manje bazene za plivanje ili
za bazene u kojima nema skimera. U njemu se stavljaju multifunkcionalne tablete Sanifort combi (3 u 1) za
omogućavanje održavanja dezinfekcije vode. Plivajući
dispenser ispusta ravnomerno aktivne sastojke i
pritom ne utiče negativno na sistem za filtriranje niti
na dodatnu opremu u bazenu. On ima regulator kojim
možete da kontrolišete brzinu rastvaranja tableta i količinu oslobođenih aktivnih
supstanci. Nakon provere nivoa aktivnog slobodnog hlora u vodi koristeći tester
trake, ako ima odstupanja od propisanih vrednosti, smanjite ili povećajte količinu
oslobođenog hlora iz tableta pomeranjem regulatora u odgovarajućem smeru.
Način upotrebe:
Stavite 1 do 4 tableta Sanifort combi(3u1) u plivajući dispenser.
Spustite ga da slobodno pliva po površini vode.
Nakon 2-3 sata proverite tester trakom sadržaj slobodnog hlora.
Podesite regulator kako bi ste postigli normalan nivo hlora u vodi bazena.
Proveravajte stanje tabeta imajuæi u vidu da se jedna tableta Sanifort combi
normalno rastvara za oko 7 dana.
Dodajte novu tabletu/tablete nakon potpunog rastvaranja predhodno
stavljenih tableta.
CRYSTAL CLEAR
Download

Medacom - Flajer hemija za bazene