SJAJNO PREDOBLOŽEN ARMAFLEX
IZOLACIONI SISTEM ZA BRZU MONTAŽU,
TRAJNOST I JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
•
•
•
•
•
•
•
Predobložen sistem 2 u 1, štedi vreme montaže u
poređenju sa tradicionalnom oblogom
Odgovarajuća kolena i T-komadi
Lako čišćenje estetske sjajne površine
Lagan i fleksibilan predobložen sistem
Čvrsta i otporna površina
Dobra hemijska otpornost
Armacell nudi profesionalnu obuku
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tehnički podaci - Arma-Chek Silver
Kratak opis
Arma-Chek Silver je obložni sistem sa dvostrukim laminiranim aluminijumskim slojem, prekriven specijalnom UV zaštitom i PVC podlogom.
Zahvaljujući Armaflex materijalu, ova Arma-Chek Silver zaštita je veoma otporna na cepanje i probijanje, kao i na požar. Arma-Chek Silver se može
koristiti za izolaciju i zaštitu sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) i rashladnih sistema u spoljašnjim ili unutrašnjim instalacijama.
Tip materijala
Izolacija: Izuzetno fleksibilan materijal od elastomerne pene sa zatvorenim ćelijama na osnovu sintetičke gume. Obloga: dupli sloj aluminijuma, sa
specijalnom UV zaštitom i PVC osnovom.
Boja
srebrna ( obloga)
Asortiman proizvoda
Arma-Chek Silver je dostupan u opsegu od pred-obloženih cevi i ploča, ali i samo kao obloga.
Primena
Izolacija i zaštita cevi, kanala, ventila i sudova kod rashladne i klima opreme, čiste sobe, prehrambena industrija, itd.
Specijalne
karakteristike
EC sertifikat o usklađenosti br. 0543 kompanije Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V. , Celle
Montaža
Pre montaže treba pročitati Armaflex i Arma-Chek Silver uputstva za instalaciju. Nudimo specijalne Arma-Chek kurseve za montažu. Konsultujte se
sa našim prodajnim servisom.
Napomene
Prilikom određivanja debljine izolacije uzeti u obzir koeficijent spoljašnje površine, 8 W/(m²•K).
Za upotrebu na otvorenom prostoru obratiti pažnju na sledeće: Testiranjem materijala na uticaj UV zračenja dobijeni su odlični rezultati. Kada se
koriste za spoljnu upotrebu, ovi materijali pokazuju veoma dobru izdržljivost, čak i pod uticajem UV zračenja. Međutim, zbog nepredvidivosti prirode
spoljašnjih vremenskih uslova, imajući u vidu raznovrsnost instalacija, moguć je klimatski uticaj na otpornost materijala koji se ne može testirati
unapred. Stoga se ne preporučuje za instalacije u ekstremnim okruženjima (oblasti sa ekstremnim vremenskim uslovima kao što su visoke planine i
sl.). Ako niste sigurni, kontaktirajte našu prodajnu službu.
Karakteristike
Vrednost/Ocena
Test*1
Nadzor*2 Posebne
napomene
Temperaturni opseg
Temperaturni opseg1 Maks. radna temperatura
Min. radna temperatura2
+110 °C za Armaflex izolaciju
(+85 °C ako se lepi na površine)
(+75 °C za oblogu)
-50 °C
(-50 °C ('-200 °C) )
Toplotna provodljivost
Toplotna
provodljivost
Zavisi od korištene Armaflex osnove.
EU 5316
○/●
Testirano u skladu
sa EN ISO 13787
Testirano u skladu
sa EN 12667,
EN ISO 8497 (AF/
Armaflex osnova)
EU 5316
○/●
Testirano u skladu
sa EN ISO 12086,
EN 13469 (AF/
Armaflex osnova)
EU 5316
○/●
Testirano u skladu
sa EN 13501-1
Testirano u skladu
sa EN 13823,
EN ISO 11925-2
*na osnovu internih
testiranja
EU 5316
○/●
Testirano u skladu
sa EN 822, EN 823,
EN 13467
Koeficijent otpora difuzije vodene pare
Koeficijent otpora
difuzije vodene pare
Zavisi od korištene Armaflex osnove.
Ponašanje u požaru
Reakcija na vatru
Arma-Chek Silver (AF) cevi
CL-s3, d0
Arma-Chek Silver (AF) ploče
C-s3, d0
Arma-Chek Silver (ACE)*
E
Ostala tehnička svojstva
Dimenzije i
tolerancije
Testirano u skladu sa EN 14304 (Armaflex osnova)
Težina
oko 340 g/m³ (obloga)
Debljina materijala
oko 230 μm
Otpornost na
mehaničke udarce
Dobra otpornost na pucanje i habanje.
UV otpornost3
Odlična
Testirano u skladu
sa ASTM G 26A
ISO 4892-2
Otpornost na
habanje
MD 70 N CD 28 N
Testirano u skladu
sa EN ISO 527-3
Otpornost na
istezanje
MD 200 N / 15 mm CD 175 N / 15 mm
Testirano u skladu
sa EN ISO 527-3
Zdravstveni aspekti
Bez prašine i vlakana.
Skladištenje i vek
trajanja
Trake, ploče,cevi, samolepljivi proizvodi: 1 godina
Testirano u skladu
sa EN 22286
Može da se skladišti
u suvim, čistim
prostorijama,
normalne relativne
vlažnosti( 50-70%) i
temperature okoline
(0–35 °C).
1. U slučaju kolebanja temperature, površina može da se blago nabora, pošto se elastomerni proizvodi šire i skupljaju pod takvim uslovima. Međutim, ove površinske promene nemaju nikakav uticaj na karakteristike materijala. Nabori
obično nestaju čim se materijal zagreje na svoju originalnu radnu temperaturu.
2. Za temperature medijuma ispod -50 C molimo konsultujte našu tehničku službu za dalje informacije.
3. Kod spoljne upotrebe boja može da izbledi. To nema uticaja na funkcionalnost obloge ili izolacionog materijala.
*1 Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dodatvljenog registracionog broja.
*2 ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
○:Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici
Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima
u vidu. Uputstva za montažu možete pročitati u našem Arma-Chek priručniku za montažu. Obratite se našem prodajnom servisu pre izolacije nerđajućeg čelika. Morate koristiti Armaflex 520 lepak kako biste osigurali pravilnu montažu.
2
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
Arma-Chek Silver (ACE) predobložene cevi
Dužina 1,0 m, Arma-Chek Silver cevi, nisu prethodno prerezane.
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
13,0 mm
Oznaka
19,0 mm
m/karton
Oznaka
m/karton
15.
16,0 - 17,0
SI-13-015 ●
68.
SI-19-015 ●
39.
18.
19,0 - 20,0
SI-13-018 ●
59.
SI-19-018 ●
36.
22.
23,0 - 24,0
SI-13-022 ●
42.
SI-19-022 ●
32.
28.
29,0 - 30,0
SI-13-028 ●
39.
SI-19-028 ●
24.
35.
36,0 - 38,0
SI-13-035 ●
29.
SI-19-035 ●
18.
42.
43,0 - 45,0
SI-13-042 ●
24.
SI-19-042 ●
16.
48.
49,0 - 51,0
SI-13-048 ●
20.
SI-19-048 ●
12.
54.
55,0 - 57,0
SI-13-054 ●
17.
SI-19-054 ●
12.
60.
61,0 - 63,0
SI-13-060 ●
16.
SI-19-060 ●
12.
64.
65,0 - 67,0
SI-13-064 ●
15.
SI-19-064 ●
10.
76.
77,0 - 79,0
SI-13-076 ●
12.
SI-19-076 ●
8.
89.
90,0 - 93,0
SI-13-089 ●
10.
SI-19-089 ●
8.
114.
116,0 - 120,0
SI-13-114 ●
9.
SI-19-114 ●
6.
125.
127,0 - 131,0
SI-13-125 ●
8.
SI-19-125 ●
5.
133.
135,0 - 139,0
SI-13-133 ●
8.
SI-19-133 ●
6.
140.
142,0 - 146,0
SI-13-140 ●
6.
SI-19-140 ●
5.
160.
162,0 - 166,0
SI-13-160 ●
9.
SI-19-160 ●
5.
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
25,0 mm
32,0 mm
Oznaka
m/karton
Oznaka
-
-
SI-32-018 ●
m/karton
16.
18.
19,0 - 20,5
22.
23,0 - 24,5
SI-25-022 ●
22.
SI-32-022 ●
12.
28.
29,0 - 30,5
SI-25-028 ●
20.
SI-32-028 ●
12.
35.
36,0 - 38,0
SI-25-035 ●
12.
SI-32-035 ●
9.
42.
43,5 - 45,5
SI-25-042 ●
11.
SI-32-042 ●
8.
48.
49,5 - 51,5
SI-25-048 ●
9.
SI-32-048 ●
6.
54.
55,0 - 57,0
SI-25-054 ●
9.
SI-32-054 ●
6.
60.
61,5 - 63,5
SI-25-060 ●
9.
SI-32-060 ●
5.
64.
65,0 - 67,5
SI-25-064 ●
6.
SI-32-064 ●
5.
76.
77,0 - 79,5
SI-25-076 ●
6.
SI-32-076 ●
5.
89.
90,5 - 93,0
SI-25-089 ●
5.
SI-32-089 ●
5.
114.
116,0 - 120,0
SI-25-114 ●
3.
SI-32-114 ●
2.
133.
135,0 - 139,0
SI-25-133 ●
2.
140.
142,0 - 146,0
SI-25-140 ●
2.
SI-32-140 ●
2.
160.
162,0 - 167,0
-
SI-32-160 ●
1.
-
Tolerancija debljina za ploče
≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm
Tolerancija dužine za cevi
+/- 1,5%
-
-
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
Arma-Chek Silver (ACE) predobložene ploče
Širina 1,0 m
Oznaka
Debljina izolacije [mm]
m²/karton
SI-13-99/E ●
13,0
8.
8.
SI-19-99/E ●
19,0
6.
6.
SI-25-99/E ●
25,0
4.
4.
SI-32-99/E ●
32,0
3.
3.
SI-40-99/E ●
40,0
7.
7.
SI-50-99/E ●
50,0
5.
5.
Tolerancija dužine za ploče
+/- 1.5%
Tolerancija debljina za ploče
≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm
Tolerancija dužine za cevi
+/- 1.5%
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
3
Arma-Chek Silver (ACE) samolepljive predobložene ploče
Širina 1,0 , Boja crna, Boja obloge srebrna
Oznaka
Debljina izolacije [mm]
m²/karton
SI-13-99/EA ●
13,0
8.
8.
SI-19-99/EA ●
19,0
6.
6.
SI-25-99/EA ●
25,0
4.
4.
SI-32-99/EA ●
32,0
3.
3.
SI-40-99/EA ●
40,0
7.
7.
SI-50-99/EA ●
50,0
5.
5.
Tolerancija dužine za ploče
+/- 1.5%
Tolerancija debljina za ploče
≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 -19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm
Tolerancija dužine
+/- 1.5%
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
Arma-Chek Silver obloga u rolni
Oznaka
Širina [mm]
ACH-SI25
ACH-SI25/100
Rolna u kartonu
m²/karton
1.040,0
25.
2.
52.
100,0
25.
4.
10.
Arma-Chek Silver prefabrikovana kolena
Kolena ( obloga bez izolacije)
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
AF-2
debljina izolacije 11,5 mm - 16,0 mm
Oznaka
Broj komada u kartonu
AF-4
debljina izolacije 15,5 mm - 25,0 mm
Oznaka
Broj komada u kartonu
15.
ACHB-040
1.
ACHB-050
1.
18.
ACHB-040
1.
ACHB-060
1.
22.
ACHB-050
1.
ACHB-060
1.
28.
ACHB-050
1.
ACHB-070
1.
35.
ACHB-060
1.
ACHB-080
1.
42.
ACHB-070
1.
ACHB-080
1.
48.
ACHB-080
1.
ACHB-090
1.
54.
ACHB-080
1.
ACHB-100
1.
60.
ACHB-090
1.
-
64.
ACHB-100
1.
-
76.
-
-
ACHB-120
1.
89.
ACHB-130 ●
1.
114.
ACHB-150 ●
1.
ACHB-160 ●
1.
140.
ACHB-180 ●
1.
ACHB-200 ●
1.
168.
ACHB-210 ●
1.
ACHB-220 ●
1.
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
-
-
-
AF-5
debljina izolacije 25,0 mm - 32,0 mm
Oznaka
Broj komada u kartonu
18.
ACHB-070
1.
-
-
22.
ACHB-080
1.
-
-
28.
ACHB-080
1.
-
-
35.
ACHB-090
1.
-
-
42.
ACHB-100
1.
-
-
48.
ACHB-100
1.
-
-
60.
ACHB-120
1.
-
-
64.
ACHB-120
1.
-
-
76.
ACHB-130 ●
1.
-
-
89.
ACHB-160 ●
1.
-
-
114.
ACHB-180 ●
1.
-
-
140.
ACHB-210 ●
1.
-
-
● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke
4
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
Arma-Chek Silver prefabrikovani T-komadi
T-komadi ( obloga bez izolacije)
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
AF-2
Oznaka
AF-4
Broj komada u kartonu
Oznaka
Broj komada u kartonu
18.
-
-
ACHT-052
1.
22.
ACHT-052
1.
ACHT-057
1.
28.
ACHT-052
1.
ACHT-067
1.
35.
ACHT-057
1.
ACHT-073
1.
42.
ACHT-067
1.
ACHT-082
1.
48.
ACHT-073
1.
ACHT-100
1.
54.
ACHT-082
1.
ACHT-093
1.
60.
ACHT-088
1.
ACHT-102
1.
64.
ACHT-100
1.
-
-
76.
ACHT-102
1.
ACHT-120
1.
89.
ACHT-116
1.
ACHT-136
1.
114.
-
-
ACHT-156
1.
140.
ACHT-176
1.
ACHT-189
1.
168.
ACHT-214
1.
ACHT-214
1.
Oznaka
Broj komada u kartonu
18.
ACHT-067
1.
-
-
22.
ACHT-073
1.
-
-
28.
ACHT-082
1.
-
-
35.
ACHT-093
1.
-
-
42.
ACHT-093
1.
-
-
48.
ACHT-100
1.
-
-
54.
ACHT-102
1.
-
-
60.
ACHT-116
1.
-
-
64.
ACHT-120
1.
-
-
76.
ACHT-128
1.
-
-
89.
ACHT-140
1.
-
-
114.
ACHT-169
1.
-
-
140.
ACHT-194
1.
-
-
168.
ACHT-245
1.
-
-
Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]
AF-5
Arma-Chek Silver samolepljive trake
Širina [mm]
Dužina [m]
Debljina [mm]
Rolna u kartonu
ACH-PSATAPES-30
Oznaka
30,0
25.
0.08.
10.
ACH-PSATAPES-50
50,0
50.
0.08.
6.
2014 © Armacell Enterprise GmbH & Co. KG – Podložno promenama bez najave - Važe naši opšti uslovi prodaje i isporuke
5
Armacell Poland Sp. z o.o.
Targowa 2 • 55-300 Środa Śląska •
Telefon +48 71 31 75 025 • Fax +48 71 31 75 115
www.armacell.com • [email protected]
Lokalni kontakt
Mile Stanovnik •
Telefon +381 (0)61 280 11 18 • www.armacell.com • [email protected]
© Armacell Enterprise GmbH & Co. KG
IPRN-0067-131126-sr(RS)
Beleške
Download

Proizvodni program Arma-Chek Silver