Sarajevo, 19.3. 2015. godine
Saopćenje za medije
Evidentno kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i Hodograma ugrožava i pse i građane
Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH u posljednje vrijeme učestalo prima informacije od građana,
hranitelja uličnih pasa, nevladinih organizacija, aktivista vlasnika pasa o kršenju Zakona o zaštiti i dobrobiti
životinja kao i Pravila posstupanja - Hodograma kojeg je propisalo Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša, odnosno Vlada Kantona Sarajevo od strane higijenskog servisa kojeg je osnovalo
javnog preduzećaopćine Novi Grad “Lokom” d.o.o.
S obzirom na to da je uspostavljeni Hodogram (tj. pravila postupanja) zanemaren, a da očigledno najbolje
ne funkcionira institucionalni sistem sprečavanja kršenja Zakona, zbunjeni građani zovu naše Predstavništvo
u potrazi za objašnjenjem ili pomoći.
Naš nedavni apel, kao i mnogobrojni kontakti s nadležnim institucijama, nisu do sada rezultirali konkretnom
akcijom da se navodi o kršenju Zakona i Hodograma ispitaju i sankcioniraju, te smo zato smatrali da je
važno izvijestiti javnost o našim saznanjima i stavovima vezanim za ovo pitanje.
Hodogram je i dio Memoranduma o razumijevanju koji je Fondacija potpisala s Ministarstvom i Vladom u
septembru prošle godine, i on striktno, korak po korak propisuje korake intervencija vezanih za bolesne,
zaražene i agresivne pse u skladu sa Članom 14 Zakona. Hodogram je napravljen kako bi omogućio da se
dosljedno provedu hitne mjere za smanjenje sigurnosnog rizika za građane, a da se u ovom procesu
istovremeno zdravi i socijalizirani psi zaštite od nepotrebnog stradanja.
Izvještaji koje redovno dobijamo dolaze iz različitih izvora, ali većina od strane običnih građana koji su
imali priliku vidjeti rad hvatača higijenskog servisa Lokom na djelu. Građani su zaprepašteni i govore nam o
istinski uznemirujućim i potresnim scenama kojima su svjedočili vezano za korištenje nezakonitih i
nehumanih mjera te okrutan odnos prema zdravim i socijaliziranim psima koji hvatači ovog servisa
demonstriraju u svojim akcijama. Psi koje higijenski servis Lokom uhvati su uglavnom prijateljski
raspoloženi i vjeruju ljudima, mnogi su označeni kao veterinarski obrađeni a neki su i vrlo mladi.
Uprkos brojnim zahtjevima građana, Lokom nije pokazao transparentnost u radu kakva bi se s pravom
očekivala od javnog preduzeća, koje se finansira javnim novcem. Ovom prilikom pozivamo JP Lokom d.o.o.
da građane, čijim se sredstvima i finansiraju, obavijeste o detaljima rada higijenskog servisa,prilagođenosti
uvjetima propisanim u Pravilniku o higijenskom servisima, načinu registracije,registarskom broju
higijenskog servisa, načinima finansiranja i svim procedurama vezano za ovaj aspekt djelovanja.
Također, molimo i za informaciju o svakom uhvaćenom psu u smislu razloga za hvatanje, lokacije hvatanja,
vrste tretmana i krajnje sudbin tih pasa. Ako su pse eutanazirali, na koji način i gdje odlažu biološki otpad,
kao i o tome gdje su psi koji nisu eutanizirani, u kojem skloništu, kako građani mogu pristupiti ovim i
ostalim prostorijama javnog preduzeća u cilju preuzimanja odgovornosti za određenog psa, te da li
1
sklonište koji se koristi ima dozvolu i registraciju, tj. je li u skladu sa Pravilnikom o skloništima za životinje.
Član 24 Pravilnika propisuje obavezno održavanje evidencije prema kojem svaki pas koji je sa ulice preuzet
od strane higijenskog servisa mora posjedovati detaljan karton, što uključuje sliku psa, cijelu anamnezu i
ostalupropratnu dokumentaciju. Pozivamo ih također da građane koji žele preuzeti psa jer se eventualno
radi o njihovom ljubimcu koji je higijenski servis uhvatio, a što je nerijetko u zadnje vrijeme predmet
izvještaja kojedobijamo, obavijeste po kojoj proceduri to mogu uraditi.
Želimo istaći da praksa koju koristi higijenski servis Lokom ne samo da ne doprinosi rješenju problema, već
situaciju zapravo znatno pogoršava; umjesto da hvataju agresivne i zaražene pse, koji predstavljaju glavni
sigurnosni problem, obično se hvataju veterinarski obrađeni, socijalizirani i miroljubivi psi jer je njih mnogo
lakše uhvatiti. Uklanjanje zdravih i socijaliziranih pasa također ostavlja više prostora za
nove nesocijaliziranei neobrađene pse čime se zapravo povećava sigurnosni rizik za građane.
Pozivamo medije da proprate razvoj događaja vezano za ovo pitanje, te da se za dodatna pojašnjenja
obrate svim relevantnim akterima, uključujući JP Lokom, općini Novi Grad, resornim ministarstvima
Kantona Sarajevo, svim veterinarskim inspekcijama, kao i ostalim općinskim vlastima koje kroz indirektnu
ili direktnu podršku ovakvoj praksi mogu zapravo postati uključeni u kršenje važećih zakona države BiH.
Vjerujemo da ovakva situacija koja je eskalirala zbog šest godina sporadičnog ili nikakvog provođenja
Zakona može biti razriješena trajno i efikasno i bez stalnog ponavljanja problema jedino kroz dosljednu i
potpunu provedbu Zakona i uspostavu sistema za upravljanje populacijom pasa sličnom onom koji imaju svi
razvijeni evropski centri.
Nadamo se da će novoizabrana Vlada Kantona Sarajevo po hitnom postupku nastaviti i intenzivirati napore
na uspostavi svih elemenata sistema za upravljanje populacijom pasa koji iniciran prošle godine..
Predstavništvo Fondacije Dogs Trust nastavlja sa svojom značajnom podrškom u ovom smislu, a spremno je
intenzivirati partnerstvo i saradnju sa novom Vladom i ostalim relevantnim akterima u cilju potpune
provedbe Zakona, što uključuje i dosljednu provedbu Člana 14 kojim se psi koji su zaraženi i bolesni, ili
postanu agresivni, mogu ukloniti u cilju javne sigurnosti.
Međutim, uklanjanje socijaliziranih, obrađenih, potpuno zdravih pasa na ovaj način i bez postojanja
zakonski propisanih skloništa, što samo po sebi predstavlja kršenje Zakona te poništava do sad postignute
rezultate na upravljanju populacijom pasa u skladu sa Zaknoom, ukazuje i na moguću zloupotrebu javnih
sredstava, pri čemu se zapravo kroz ovakve akcije povećava sigurnosni rizik građana, a sam problem se ne
rješava.
Još jednom pozivamo sve odgovorne relevantne aktere da se oglase u vezi sa ovim, te da poduzmu
adekvatne akcije kako bi se kršenje Zakona istražilo i zaustavilo te kako bi se svi napori konačno mogli
usmjeriti ka sistemskoj i potpunoj provedbi Zakona, što će sigurno dovesti do dugo čekanog rješenja.
Relevantni link:
You Tube: LOKOM VOGOŠĆA 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Wqq4HR8CyTA&feature=youtu.be
KRAJ SAOPĆENJA
Kontakt osoba:
Sanja Bianculli
Službenica za odnose sa javnošću i marketing
060 338 0227
[email protected]
2
3
Download

Evidentno kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i