Tokom svog višegodišnjeg iskustva, firma SERELI je proizvela više od 60 000
komada gromobrana sa ranim startovanjem (E.S.E.) koji su instalirani u više od 50
zemalja sveta.
U svom proizvodnom programu SERELI, pored gromobrana ima i:
-ureñaje za zaštitu od prenapona linija za prenos podataka,
-visoko frekventne instrumente za merenje sistema uzemljenja,
-pasivne hvataljke – Frenklinov štap.
SKYLANCE je najnoviji, najuspešniji i najpouzdaniji gromobrana sa ranim
startovanjem (E.S.E.) koji je razvijen na osnovu bogatog i širokog iskustva u ovoj
oblasti. Njegova konstrukcija je napravljena na osnovu zapažanja i zahteva naučnika
i korisnika iz svih krajeva sveta.
Download

Tokom svog višegodišnjeg iskustva, firma SERELI je proizvela više