DIGITALNI FOTOAPARAT
SZ-16/DZ-105
Priručnik za
upotrebu
● Zahvaljujemo Vam se što ste kupili Olympus digitalni fotoaparat. Pre upotrebe fotoaparata pažljivo
pročitajte ova uputstva kako biste najbolje mogli da iskoristite fotoaparat i produžite mu vek trajanja.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.
● Preporučujemo da pre snimanja važnih slika napravite nekoliko probnih snimaka kako biste se upoznali
s radom fotoaparata.
● S ciljem stalnog poboljšanja proizvoda, Olympus zadržava pravo ažuriranja i promene podataka
sadržanih u ovom priručniku.
Registrujte proizvod na www.olympus.eu/register-product i iskoristite dodatne Olympus pogodnosti!
Provera sadržaja pakovanja
ili
Digitalni fotoaparat
Traka
Litijum-jonska
baterija
(LI-50B)
USB-AC adapter
(F-2AC)
USB kabl
(CB-USB8)
OLYMPUS
CD-ROM za
instalaciju
Ostali pribor koji nije prikazan: Garantni list
Sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od mesta kupovine.
Nazivi delova
5
9
6
1
2
10
7
8
3
11
4
2
SR
1 Prorez za traku
2 Poklopac priključka
3 Multifunkcijski priključak
4 HDMI mikropriključak
5 Mikrofon
6 Lampica samookidača/AF osvetljivač
7 Poklopac baterije/kartice
8 Bravica baterije/kartice
9 Blic
10 Objektiv
11 Navoj za stativ
3
4
5
1
6
2
7
8
9
10
11
12
Tasteri-strelice
Prekidač blica
Zvučnik
Ručica zuma
Dugme okidača
Lampica indikatora
Dugme n
Ekran
Dugme R (snimanje video zapisa)
Dugme q (prebacivanje između
snimanja i reprodukcije)
10 Tasteri-strelice
Dugme INFO (promena prikaza
informacija)
# (blic)
Y (samookidač)
D (brisanje)
11 Dugme A (OK)
12 Dugme m
Pričvršćivanje trake fotoaparata
F (nagore)
H (levo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I (udesno)
G (nadole)
FGHI pokazuju da treba pritisnuti taster sa
strelicom gore/dole/levo/desno.
Čvrsto zategnite traku kako se ne bi
odvezala.
SR
3
Ubacivanje i vađenje baterije
i kartice (dostupnih u prodaji)
1
Sledite korake 1 i 2 da biste
otvorili poklopac baterije/kartice.
Povucite dugme za zaključavanje baterije
u smeru strelice da biste otključali a zatim
izvadili bateriju.
3
Stavite karticu pravo tako da
nalegne na svoje mesto.
Poklopac baterije/
kartice
2
Prekidač za zaštitu
od presnimavanja
1
Bravica baterije/
kartice
Isključite fotoaparat pre otvaranja poklopca
baterije/kartice.
2
Stavite bateriju dok bravicu
pregrade za bateriju gurate
u smeru prikazanom strelicom.
S ovim fotoaparatom uvek upotrebljavajte SD/
SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir (sa bežičnom LAN
funkcijom) kartice. Nemojte stavljati druge tipove
memorijskih kartica. »Korišćenje kartice« (str. 70)
● Nemojte direktno dodirivati metalne delove kartice.
Uklanjanje kartice
1
Dugme za
zaključavanje baterije
Postavite bateriju kao što je prikazano
pomoću C oznake okrenute prema bravici
pregrade za bateriju.
Oštećenja na spoljnoj površini baterije
(ogrebotine, itd.) mogu da izazovu zagrevanje
ili eksploziju.
4
SR
2
Pritisnite karticu dok ne klikne i malo ne izviri, zatim
je izvucite.
4
Sledite korake 1 i 2 da biste
zatvorili poklopac baterije/kartice.
1
Povezivanje fotoaparata
Lampica indikatora
Svetli: Punjenje
Off: Napunjeno
Multifunkcijski
priključak
2
Kada koristite fotoaparat, obavezno zatvorite
i pričvrstite poklopac baterije/kartice.
Punjenje baterije
Priključite USB kabl i USB-AC adapter na fotoaparat
i napunite bateriju.
Za punjenje baterije u inostranstvu, pogledajte
odeljak »Korišćenje punjača i USB-AC adaptera u
inostranstvu« (str. 70).
● Baterija pri isporuci nije sasvim napunjena. Pre
upotrebe obavezno punite bateriju dok se lampica
indikatora ne isključi (otprilike 3 sata).
Poklopac
priključka
Strujna utičnica
USB kabl
(isporučen)
SR
5
Kada puniti baterije
Bateriju punite kada se pojavi poruka o grešci
prikazana niže.
Poruka o grešci
Battery Empty
Treperi u crvenoj boji
Nikada nemojte koristiti neki drugi kabl osim
namenskog USB kabla koji isporučuje Olympus.
To može da izazove pojavu dima i paljenje.
Priloženi F-2AC USB-AC adapter (u nastavku
teksta USB-AC adapter) razlikuje se u zavisnosti
od regiona u kojem je fotoaparat kupljen. Ako ste
dobili priključni USB-AC adapter, priključite ga
direktno u utičnicu sa naizmeničnom strujom.
Priloženi USB-AC adapter namenjen je samo za
punjenje baterije i reprodukciju. Nemojte snimati
slike dok je USB-AC adapter priključen na
fotoaparat.
Proverite da li ste isključili kabl za napajanje
USB-AC adaptera iz zidne utičnice kada se
punjenje završi ili reprodukcija stigne do kraja.
Pojedinosti o bateriji potražite u poglavlju »Mere
predostrožnosti prilikom rukovanja baterijom«
(str. 78). Pojedinosti o USB-AC adapteru potražite
u odeljku »USB-AC adapter« (str. 79).
● Ako lampica indikatora ne svetli, proverite
povezanost USB kabla i USB-AC adaptera.
6
SR
● Baterija se može puniti dok je fotoaparat povezan
na računar preko USB priključka. Vreme punjenja
se razlikuje u zavisnosti od performansi računara
(u nekim slučajevima to može potrajati i pribl.
10 sati).
Uključivanje fotoaparata
i početno podešavanje
X
Y
Kada prvi put uključite fotoaparat, pojavljuje se
ekran koji vam omogućava da podesite jezik za
menije i poruke koji se prikazuju na monitoru i datum
i vreme.
Da biste izmenili izabrani datum i vreme, pogledajte
odeljak »Podešavanje datuma i vremena d [X]«
(str. 46).
1
Pritisnite dugme n da
biste uključili fotoaparat,
pritisnite FGHI na tasterimastrelicama da biste izabrali svoj
jezik i pritisnite dugme A.
2
Pritisnite FG na tasterimastrelicama da biste izabrali
godinu za [Y].
X
Y
2013 .
D
Time
-- . -- -- : --
4
D
Time
-- . -- -- : --
Y/M/D
Kao u koracima 2 i 3, pritisnite
dugme FGHI na tasterimastrelicama da biste podesili [M]
(mesec), [D] (dan), [Time] (sate
i minute) i [Y/M/D] (redosled
datuma) a zatim pritisnite
dugme A.
Za precizno podešavanje vremena pritisnite
dugme A kada vremenski signal označi
00 sekundi.
Back MENU
M
2013 .
Back MENU
M
Y/M/D
5
Pritisnite HI na tasterimastrelicama da biste izabrali
vremensku zonu a zatim
pritisnite dugme A.
● Upotrebite FG da biste uključili ili isključili
letnje vreme ([Summer]).
Ekran za podešavanje
datuma i vremena
3
Pritisnite I na tasterimastrelicama da biste sačuvali
postavku za [Y].
’13.02.26 12:30
Back MENU
Seoul
Tokyo
Summer
SR
7
Upoznavanje sa korišćenjem
fotoaparata
● Pritisnite dugme n da uključite fotoaparat
i uđite u režim pripravnosti. (Ponovo pritisnite
dugme n isključite fotoaparat.)
● Izaberite režim snimanja i pritisnite dugme
zatvarača da biste snimili fotografiju.
● Da biste snimili video zapis, pritisnite dugme R.
● Podesite funkcije snimanja pomoću menija
funkcija ili menija za podešavanje.
● Da biste pregledali slike, pritisnite dugme q da
biste prešli na režim reprodukovanja.
● Da biste se vratili na režim pripravnosti, ponovo
pritisnite dugme q ili dopola pritisnite dugme
zatvarača do pola a zatim ga pustite.
● Pritisnite i zadržite dugme q dok je fotoaparat
isključen da biste fotoaparat pokrenuli u režimu
reprodukovanja.
● U tom slučaju, ponovni pritisak na dugme q
vraća fotoaparat u režim pripravnosti.
Snimanje fotografija
1
Pritisnite dugme n da biste
uključili fotoaparat.
2
3
Izaberite režim snimanja. (str. 13)
Držite fotoaparat i kadrirajte
snimak.
Dok držite fotoaparat, pazite da prstima ili na
drugi način ne pokrijete blic, mikrofon ili druge
važne delove.
Vodite računa da prozor blica ne bude izložen
otiscima prstiju ili prljavštini.
8
SR
4
Upotreba zuma
Pritisnite dugme zatvarača do
polovine da biste fokusirali.
Oznaka AF nišana
P
Okretanjem ručice zuma prilagođava se raspon
snimanja.
Okrenite polugu zuma do kraja da biste ubrzali
rad zuma a da biste usporili rad zuma,okrenite je
delimično (nije primenljivo prilikom snimanja video
zapisa).
T strana
W strana
Pritisnite do
pola
1/400 F3.4
Brzina Vrednost
zatvarača otvora blende
● Fotoaparat nije mogao da fokusira ako AF
nišan treperi u crvenoj boji. Pokušajte da
fokusirate ponovo.
5
Da biste snimili sliku, nežno
pritisnite dugme okidača do
kraja pazeći da pri tom ne tresete
fotoaparat.
Veličina slike
16 M
Pritisnite
do kraja
Optički zum
Zum visoke rezolucije*1
Drugo
*2
*1
Pritisnite do
pola
Traka za zumiranje
*2
Zum super rezolucije potražite u [Super-Res Zoom]
(str. 34).
Zahvaljujući obradi povećanog broja piksela,
kvalitet slike se neće smanjiti. Koeficijent uvećanja
se menja u zavisnosti od podešenosti veličine slike.
SR
9
Upotreba blica
3
Funkcije blica se mogu odabrati tako da najbolje
odgovaraju uslovima snimanja.
1
Pomerite prekidač blica da biste
podigli blic.
Da biste isključili blic
Pritisnite blic nazad u fotoaparat.
2
Pritisnite I.
Flash Auto
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
MENU
10
SR
Pomoću HI izaberite opciju
podešavanja a zatim pritisnite
dugme A da biste ga primenili.
Opcija
Opis
Flash Auto
Blic se aktivira automatski pri
slabom svetlu ili pri pozadinskom
osvetljenju.
Redeye
Emituju se predbljeskovi koji
redukuju pojavu crvenih očiju
na fotografijama.
Fill In
Blic se aktivira bez obzira na
postojeće svetlo.
Flash Off
Blic se ne uključuje.
Upotreba samookidača
Nakon što se dugme prekidača pritisne do kraja, slika
se snima posle kratkog odlaganja.
1
Pritisnite G.
P
Y Off
12
2
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
MENU
2
Pomoću HI izaberite opciju
podešavanja a zatim pritisnite
dugme A da biste ga primenili.
Opcija
Opis
Y Off
Samookidač je deaktiviran.
Y 12 sek.
Lampica samookidača svetli
oko 10 sekundi, a zatim treperi
približno 2 sekunde, nakon čega
se snima slika.
Y 2 sek.
Lampica samookidača treperi
oko 2 sekunde, nakon čega se
snima slika.
; Auto
Release*1
Kad vaš ljubimac (mačka ili pas)
okrene glavu prema fotoaparatu,
njegovo se lice prepoznaje i slika
se snima automatski.
*1
Opcija [Auto Release] prikazuje se samo kada je
režim s podešen na [U] ili [t].
Da biste isključili samookidač nakon što
se pokrene
Pritisnite dugme m.
SR
11
Prikazi na ekranu za snimanje
1
P
24
0.0
23
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
22
21
4:3
4 NORM
z
DATE
0:34
20 19 18 17 16 15 1413 12 11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1/100 F3.4
27 26 25
Kada se dugme zatvarača pritisne do
polovine
Očitavanje histograma
Ako vrh ispuni previše kadra, slika će
biti uglavnom bela.
Ako vrh ispuni
previše kadra,
slika će biti
uglavnom crna.
Zeleni deo pokazuje
distribuciju svetla
u središtu ekrana.
Prelazak između prikaza
Prikazi se smenjuju redosledom Normalno →
Detaljno → Bez informacija svaki put kada se
pritisne F (INFO).
12
SR
Bez
NorDetaljno
informacija
malno
1 Režim snimanja
–
R
R
2 Blic
–
R
R
3 Samookidač
R
R
R
4 Kompenzacija ekspozicije R
–
R
5 Balans belog
–
R
R
6 ISO osetljivost
–
R
R
7 Snimanje slika u sekvenci R
–
R
8 Veličina slike (fotografije)
–
R
R
9 Razmera slike
–
R
R
10 Snimanje sa smanjenjem
–
R
R
zvuka/buke od vetra
Br.
Naziv
11 Veličina slike (video
zapisi)
12 Dužina snimanja video
zapisa
13 Ikona snimanja video
zapisa
14 Svetsko vreme
15 Stabilizacija slike
16 Merenje
17 Oznaka datuma
18 Kompresija
19 Broj slika koje se mogu
sačuvati
20 Trenutna memorija
21 Provera baterije
22 Histogram
23 Oznaka AF nišana
24 Mrežasti vodič
25 Vrednost otvora blende
26 Brzina zatvarača
27 Upozorenje o
podrhtavanju fotoaparata
R
R
–
R
R
–
R
R
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
–
–
–
–
–
R
R
–
R
R
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
–
Izbor režima snimanja
Podrazumevana podešavanja funkcije označena su podlogom
Režim snimanja
–
P (P režim)
–
M (M režim)
Q (Q režim)
.
Podrežim
Preporučen/Set 1/Set 2/Set 3
–
a (Super Macro režim)
s (s režim)
B Portrait/F Landscape/i Hand-Held Starlight/G Night Scene/
M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/
V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode – Cat/
t Pet Mode – Dog/h Backlight HDR
P (P režim)
Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/Reflection/
Miniature/Fragmented/Dramatic
p (panoramski režim)
Auto/Manual
. (Režim fotografije sa
A klipom)
4/2/0/3/1//
● »Lista postavki dostupnih u svakom režimu snimanja« (str. 65), »Lista s postavki« (str. 66), »Lista P
postavki« (str. 68)
● U određenim režimima snimanja fotoaparatu posle snimanja fotografije može da bude potrebno nekoliko
trenutaka za obradu slike.
SR
13
1
Upoznavanje sa režimima
snimanja
Pritisnite H na tasterimastrelicama na ekranu režima
pripravnosti da biste izabrali
režim snimanja.
Da biste izabrali podrežime Q, s, P,
p i ., najpre pritisnite G na tasterimastrelicama da biste prikazali podrežime, zatim
pritisnite HI na tasterima-strelicama da biste
izabrali podrežim i pritisnite dugme Q.
Scene Mode
P (P režim)
Fotoaparat će izabrati odgovarajuću
vrednost blende i brzinu zatvarača za
objekat snimanja. Po potrebi je takođe
moguće uneti izmene u razne postavke
snimanja, kao što je kompenzacija
ekspozicije.
16M
4:3
MENU
Da biste izabrali podrežim
Portrait
16M
4:3
MENU
Ikona koja pokazuje podešeni podrežim
4:3
14
SR
0:34
Q (Q režim)
Možete da snimate sa efektima
retuširanja (Beauty Fix).
1
16M
4 NORM
M (M režim)
Fotoaparat će automatski odabrati
optimalan način snimanja za scenu.
Uslove snimanja određuje fotoaparat
i postavke nije moguće menjati, osim
nekoliko funkcija.
Usmerite fotoaparat prema
objektu. Proverite okvir koji se
pojavljuje oko lica koje je otkrio
fotoaparat a zatim pritisnite
dugme zatvarača da biste
fotografisali.
2
Da biste sačuvali sliku, izaberite
[OK] na ekranu za pregledanje
i pritisnite dugme Q. Da biste
dodatno retuširali sliku, izaberite
[Beauty Fix].
OK
Beauty Fix
Back MENU
Beauty Fix
1 Pomoću FGHI izaberite stavku za retuširanje
i pritisnite dugme Q.
a (Super Macro režim)
Slike se mogu snimati sa maksimalne
udaljenosti od 3 cm od objekta.
s (s režim)
Možete da snimate u režimu koji je
najbolji za objekat i scenu snimanja.
Najbolje postavke snimanja za razne
scene su unapred programirane kao
podrežimi. Imajte u vidu da funkcije
mogu biti ograničene u nekim režimima.
Pogledajte opis prikazan na ekranu
za izbor podmenija i izaberite željeni
podrežim.
Back MENU
Eye Color
P (P režim)
Off
2 Na ekranu označite efekte retuširanja a zatim
pritisnite dugme Q da biste započeli proces
retuširanja i sačuvali dobijeni rezultat.
● Postavke za funkciju Beauty Fix mogu se
registrovati.
● U zavisnosti od slike, izmene se možda neće
primeniti.
Možete da snimate sa specijalnim
efektima.
Pogledajte primere slika prikazane na
ekranu za izbor podmenija i izaberite
željeni podrežim.
Najbolje postavke snimanja za svaki
efekat su unapred programirane, zato
se neke postavke funkcija ne mogu
menjati.
● Imajte u vidu da se neki efekti ne mogu primenjivati
na video zapise.
SR
15
p (panoramski režim)
AUTO
FULL
Možete da snimite i kombinujete više
slika da biste napravili sliku sa prikazom
širokog ugla (panoramsku sliku).
Podmeni
Primena
Auto
Panoramske slike automatski
se kombinuju jednostavnim
okretanjem fotoaparata u smeru
snimanja.
Manual
Fotoaparat snima tri kadra snima
i kombinuje ih. Korisnik kadrira
snimke pomoću vodiča za
kadrove i ručno otpušta okidač.
● Pomerajte fotoaparat kao da ga okrećete oko
vertikalne ose oko centra objektiva da biste snimili
bolje panoramske slike.
Snimanje slika pomoću opcije [Auto]
1 Izaberite [Auto] u podmeniju i upotrebite HI
da izaberete ugao prikaza (STD:180°, FULL:360°)
a zatim pritisnite dugme A button.
2 Usmerite fotoaparat prema početnom položaju.
3 Pritisnite dugme zatvarača i počnite sa
snimanjem.
16
SR
Save OK
Cancel MENU
Vodič
4 Počnite da okrećete fotoaparat. Kada strelica
stigne do kraja vođice, snimanje se automatski
završava.
● Fotoaparat automatski obrađuje kadrove
i prikazuje se kombinovana panoramska slika.
● Ako želite da zaustavite snimanje na sredini,
pritisnite dugme okidača ili dugme A. Ako je
fotoaparat određeno vreme pauziran, snimanje
se automatski završava.
● Ako se prikaže poruka [Image was not created.],
fotografišite ponovo.
● Da biste otkazali funkciju panoramskog snimanja,
pritisnite dugme m.
● Ukoliko se zatvarač ne otpusti automatski,
pokušajte sa opcijom [Manual].
Snimanje slika s [Manual]
1 Upotrebite FGHI da odredite na kojoj ivici će se
nastaviti sledeća slika.
Smer
kombinovanja
kadrova
MANUAL
. (Režim fotografije sa
A klipom)
Kad snimate fotografiju, istovremeno se
snima video zapis koji uključuje vreme
pre i posle oslobađanja okidača.
Podmeni
2 Pritisnite dugme zatvarača da biste snimili prvi
kadar.
3 Komponujte sledeći snimak tako da ivica prvog
kadra koja se nejasno prikazuje na ekranu
preklapa objekat drugog kadra i pritisnite dugme
zatvarača.
● Da biste kombinovali samo dva kadra, pritisnite
dugme A.
4 Ponovite korak 3 da biste snimili treći kadar.
Fotoaparat automatski kombinuje kadrove u jednu
panoramsku sliku.
Opis
4
7 sek./3 sek.
2
5 sek./3 sek.
0
3 sek./3 sek.
3
7 sek./0 sek.
1
5 sek./0 sek.
/
3 sek./0 sek.
● Snimanje možda neće biti dostupno u sledećim
uslovima; odmah nakon ulaska u režim snimanja
(kao npr. odmah nakon uključivanja) ili odmah
nakon snimanja slike.
● Veličina slike video zapisa je podešena na VGA.
SR
17
Pregledanje slika
1
Za reprodukciju snimljenog zvuka
Da biste reprodukovali zvuk snimljen sa slikom,
odaberite sliku i pritisnite dugme A.
● Pritisnite FG da biste podesili jačinu zvuka.
Pritisnite dugme q.
Broj kadrova/
Ukupan broj slika
4/30
Indeksni prikaz i prikaz
krupnog plana
Indeksni pregled omogućuje brzi izbor željene slike.
Prikaz krupnog plana (uvećanje do 10×) omogućava
pregled detalja slike.
’13/02/26 12:30
’12/10/26
1
Okrenite ručicu zuma.
Reprodukivanje slike
● Slike snimljene u režimu Q ili pomoću
funkcije snimanja u sekvenci prikazuju se kao
grupa. Pomerite dugme zuma na T kraj za
reprodukciju slike u ovoj grupi.
2
Upotrebite HI da izaberete sliku.
Pregled pojedinačne
slike
4/30
Prikazuje
prethodnu
sliku
Prikazuje
sledeću
sliku
● Držite pritisnuto I da biste premotali unapred
a H biste premotali unazad.
● Pritisnite ponovo dugme q da biste se vratili
na ekran za snimanje.
’13/02/26 12:30
W
T
Indeksni pregled
’13/02/26 12:30
18
SR
Pregled izbliza
W
T
4/30
’13/02/26 12:30
Da biste odabrali sliku u indeksnom
pregledu
Za upravljanje reprodukcijom
panoramskih slika
Pomoću FGHI odaberite sliku pa pritisnite
dugme A da biste odabranu sliku prikazali
u pregledu pojedinačne slike.
Zaustavljanje reprodukcije: Pritisnite dugme m.
Pauza: Pritisnite dugme A.
Kontrola tokom pauze
Pritisnite FGHI da biste sliku pomerili u smeru
pritisnutog dugmeta.
Okrenite ručicu zuma za povećanje/
umanjivanje slike.
Pritisnite dugme A da biste počeli da
pomerate sliku.
Za pomeranje slike u pregledu izbliza
Pomoću FGHI pomerajte područje pregleda.
Reprodukcija panoramskih slika
Panoramske slike koje su kombinovane zajedno
pomoću [Auto] ili [Manual] mogu se pomerati da bi
se pregledale.
1
Odaberite panoramsku sliku
u toku reprodukcije.
Reprodukcija grupisanih slika
U režimima Q, Snimanje u sekvenci ili Fotografija
sa A klipom, snimljene slike se prilikom reprodukcije
prikazuju kao grupa.
4/30
T strana
Replay OK
2
’13/02/26 12:30
Pritisnite dugme A.
Dugme A
Proširuje se (izuzev u režimu
Fotografija sa A klipom)
• Odaberite sliku i pritisnite
dugme A da biste prikazali
pojedinačne slike.
• Upotrebite HI da biste
pregledali prethodni/sledeći
kadar.
Reprodukcija/pauziranje
reprodukcije
Prostor za prikaz
SR
19
Uzastopni kadar
● Uzastopno snimljene fotografije automatski se
reprodukuju.
● Proširite da biste pregledali slike u indeksnom
prikazu.
4/30
Expand T
Play OK
’13/02/26 12:30
Uzastopni kadar
. (Fotografija sa A klipom) okvir
● Video snimak i fotografije se reprodukuju.
4/30
Play OK
’13/02/26 12:30
Okvir .
20
SR
Prikaz načina reprodukcije
● Normalno
Br.
2 345 6 7
8 9
1
2
4/30
10
3
’13/02/26 12:30
22
21
4
5
Fotografija
6
● Detaljno
7
1 2 3 456 7
8 9
1011 12 13 14
4/30
10
MAGIC
1/1000 F3.9
MAGIC
1/1000 F3.9
NORM
ISO
100
WB
AUTO
ISO
100
WB
AUTO
2.0
NORM
1
4608 3456
100-0004
4608 3456
100-0004
’13/02/26 12:30
22
2.0
1
’13/02/26 12:30
15
16
17
18
19
20
21
8
9
10
11
12
13
14
● Bez informacija
2
15
16
17
22
Prelazak između prikaza
Prikazi se smenjuju redosledom Normalno →
Detaljno → Bez informacija svaki put kada se
pritisne F (INFO).
18
19
20
21
22
Naziv
Provera baterije
Fotografija
s video klipom
Podaci
o prebacivanju
na Eye-Fi
karticu
Zaštita
Dodavanje
zvuka
Redosled
otpremanja
Oznake za
štampanje/
broj slika
Trenutna
memorija
Broj kadra/
ukupan broj slika
Kompresija
Brzina
zatvarača
Režim snimanja
ISO osetljivost
Vrednost otvora
blende
Histogram
Kompenzacija
ekspozicije
Podrežim
snimanja
Balans belog
Veličina slike
Naziv datoteke
Datum i vreme
snimanja
Grupisane slike
–
R
Bez
informacija
–
R
R
R
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
R
R
–
–
R
–
–
R
–
–
–
R
R
–
–
–
R
–
–
R
–
–
R
–
–
R
–
–
–
–
R
R
R
–
–
–
R
R
–
R
R
R
Normalno Detaljno
SR
21
Brisanje slika tokom
reprodukcije
1
Snimanje video zapisa
1
Prikažite sliku koju želite da
izbrišete i pritisnite G (D).
Erase
Pritisnite dugme R da biste
počeli sa snimanjem.
Back MENU
4/30
Erase
Cancel
REC
100-0004
2
Svetli u crvenoj boji
u toku snimanja
Pritisnite FG da biste izabrali
[Erase] i pritisnite dugme A.
0:34
Dužina snimanja (str. 72)
● Video zapis se snima u podešenom režimu
snimanja. Imajte u vidu je moguće da za neke
režime snimanja efekti režima snimanja ne
budu mogući.
● Takođe se snima zvuk.
● Prilikom korišćenja fotoaparata sa CMOS
senzorom slike, pokretni predmeti mogu da
deluju izobličeno zbog fenomena kotrljajućeg
zatvarača. To je fizički fenomen u kojem se
na snimljenoj slici javlja izobličenost kada
se snima objekat koji se brzo kreće ili usled
podrhtavanja fotoaparata. Fenomen posebno
postaje primetan kada se koristi veliko žižno
rastojanje.
2
SR
0:00
0:34
Vreme snimanja
● Grupisane slike se prikazuju kao grupa. Ako želite
da izbrišete slike iz grupisanih slika, možete da
proširite grupu i brišete pojedinačne slike.
● Istovremeno je moguće obrisati više slika ili sve
slike (str. 38).
22
REC
0:00
Ponovo pritisnite dugme R za
zaustavljanje snimanja.
Reprodukcija video zapisa
Operacije dok je reprodukcija pauzirana
Odaberite video zapis a zatim pritisnite dugme A.
4/30
Movie Play OK
’13/02/26 12:30
Video zapis
00:12/00:34
Proteklo vreme/
ukupno vreme
snimanja
Tokom reprodukcije
00:14/00:34
Tokom pauze
Pauziranje
i ponovno
pokretanje
reprodukcije
Pritisnite dugme A da biste
pauzirali reprodukciju. U toku
pauze, premotavanja unapred
ili unazad, pritisnite dugme A
da biste ponovno pokrenuli
reprodukciju.
Stavljanje na
čekanje
Pomoću F prikažite prvi kadar
i pritisnite G da biste prikazali
poslednji kadar.
Premotavanje
unapred
i unazad po
jedan kadar
Premotavanje
unapred
Pritisnite I za premotavanje
unapred. Ponovno pritisnite I
da biste ubrzali premotavanje.
Pritisnite I ili H da biste
premotali unapred ili unazad za
po jedan kadar. Zadržite I ili H
za neprekidno premotavanje
unapred ili unazad.
Nastavak
reprodukcije
Pritisnite dugme A da biste
nastavili reprodukciju.
Premotavanje
unazad
Pritisnite H za premotavanje
unazad. Ponovo pritisnite H da
biste ubrzali premotavanje.
Podešavanje
jačine
Pomoću FG podesite jačinu
zvuka.
Da biste zaustavili reprodukciju video
zapisa
Pritisnite dugme m.
● Za reprodukciju video zapisa na računaru
preporučuje se korišćenje priloženog računarskog
softvera. Prilikom prvog korišćenja računarskog
softvera, povežite fotoaparat sa računarom i zatim
pokrenite softver.
SR
23
Postavke menija
Pojedinosti potražite u odeljku »Lista postavki dostupnih u svakom režimu snimanja« (str. 65).
Meni funkcija
Program Auto
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
1
2
3
4
5
6
7
8
MENU
Meni za podešavanje (str. 28)
Meni funkcija
1
2
3
4
Blic
Samookidač
Kompenzacija ekspozicije
Balans belog
5
6
7
8
ISO osetljivost
Snimanje u sekvenci
Veličina slike
Razmera slike
Korišćenje menija funkcija
1
Pomoću H na tasterima-strelicama
prikazite meni funkcija.
2
Pomoću FG na tasterimastrelicama izaberite funkciju
za podešavanje.
3
24
Pomoću HI izaberite vrednost
postavke a zatim pritisnite dugme
A da biste uneli postavku.
SR
Primer: Kompenzacija ekspozicije
P
Exposure Comp. ± 0.0
2
1
0
1
2
WB
AUTO
ISO
AUTO
16M
4:3
MENU
Blic
Podešava način okidanja blica.
Flash Auto
Blic se aktivira automatski pri slabom svetlu ili pri pozadinskom osvetljenju.
!
Redeye
Emituju se predbljeskovi koji redukuju pojavu crvenih očiju na fotografijama.
#
Fill In
Blic se aktivira bez obzira na postojeće svetlo.
$
Flash Off
_
Samookidač
Blic se ne uključuje.
Podešava vreme od pritiska na dugme zatvarača do snimanja fotografije.
b
Y Off
Samookidač je deaktiviran.
c
Y 12 sek.
Lampica samookidača svetli oko 10 sekundi, a zatim treperi približno 2 sekunde,
nakon čega se snima slika.
d
Y 2 sek.
Lampica samookidača treperi oko 2 sekunde, nakon čega se snima slika.
;
Auto Release
Kad vaš ljubimac (mačka ili pas) okrene glavu prema fotoaparatu, njegovo se lice
prepoznaje i slika se snima automatski.
Kompenzacija
ekspozicije
Kompenzuje osvetljenost (odgovarajuću ekspoziciju) koju podešava
fotoaparat.
–2.0 do +2.0 Vrednost
Podesite veću negativnu (–) vrednost da biste podesili manju osvetljenost ili veću
pozitivnu (+) vrednost da biste podesili veću osvetljenost.
Balans belog
Podešava odgovarajuću šemu boje za svetlost scene snimanja.
e
WB auto
Fotoaparat automatski podešava balans belog.
f
Sunny
Pogodno za snimanje na otvorenom pod vedrim nebom.
g
Cloudy
Pogodno za snimanje na otvorenom pod oblačnim nebom.
h
Incandescent
Pogodno za snimanje pod svetlošću sijalice.
Fluorescent
Pogodno za snimanje pod belom fluorescentnom svetlošću.
X
One Touch 1
Y
One Touch 2
Za ručno podešavanje balansa belog prema osvetljenju prilikom snimanja. Postavite
parče belog papira ili neki drugi beli predmet tako da ispuni ceo ekran i pritisnite
dugme m da biste podesili balans belog. Način registrovanja balansa belog
jednim dodirom potražite u odeljku »Registrovanje balansa belog jednim dodirom«
(str. 27).
SR
25
ISO osetljivost
Podešava ISO osetljivost.
l
ISO Auto
Fotoaparat automatski podešava osetljivost sa kvalitetom slike kao prioritetom.
m
High ISO
Auto
Fotoaparat automatski podešava osetljivost, gde prioritet ima smanjenje
zamućenosti izazvane objektom u pokretu ili podrhtavanjem fotoaparata na
najmanju moguću meru.
Q to P Vrednost
Podesite manju vrednost da biste smanjili šum na slici ili veću vrednost da biste
smanjili zamućenost.
Snimanje slika
u sekvenci
Podešava funkciju snimanja u sekvenci.
o
Single
Svaki put kad se pritisne dugme okidača, snima se jedan kadar.
)
Sequential 1
Fotoaparat snima uzastopne snimke sa približno 1,5 kadrova/sek.
*
Sequential 2
Fotoaparat snima najviše 3 uzastopna snimka sa približno 3 kadrova/sek.
c
High-Speed1
Fotoaparat snima najviše 28 uzastopna snimka sa približno 10 kadrova/sek.
d
High-Speed2
Fotoaparat snima najviše 28 uzastopna snimka sa približno 30 kadrova/sek.
Veličina slike
Podešava broj piksela prilikom snimanja.
(
4608×3456
Pogodno za štampanje slika formata A3.
4
3200×2400
Pogodno za štampanje slika do formata A3.
3
1920×1440
Pogodno za štampanje slika do formata A4.
7
640×480
Pogodno za korišćenje slika u e-porukama.
Razmera slike
u
4:3
v
16:9
w
3:2
x
1:1
Podešava odnos vertikalne i horizontalne dimenzije slika.
Menja odnos horizontalne i vertikalne dimenzije prilikom snimanja slika.
● U određenim režimima snimanja neke funkcije nije moguće podesiti. Pogledajte poglavlje »Lista postavki
dostupnih u svakom režimu snimanja« (str. 65).
● Primeri veličine slike kada je razmera slike 4:3.
26
SR
Registrovanje balansa belog jednim dodirom
Izaberite [X One Touch 1] ili [Y One Touch 2], okrenite fotoaparat prema komadu belog papira ili drugog
belog predmeta i pritisnite dugme m.
● Fotoaparat otpušta zatvarač i balans belog se registruje. Kada je balans belog ranije registrovan,
registrovani podaci su ažurirani.
● Podaci o registrovanom balansu belog se ne brišu isključivanjem napajanja.
● Ovaj postupak obavite pod osvetljenjem pod kojim će fotografije biti snimljene.
● Kada se izmene postavke fotoaparata, balans belog se mora ponovo registrovati.
● Kada nije moguće registrovati balans belog, proverite da li beli papir ispunjava ekran a zatim ponovite
postupak.
SR
27
Meni za podešavanje
Camera Menu 1
9
0
a
b
c
d
e
Reset
Compression
Shadow Adjust
AF Mode
ESP/
Back MENU
Normal
Auto
Face/iESP
Digital Zoom
Image Stabilizer
ESP
Off
On
str. 36
9 Meni fotoaparata 1
Resetovanje
Kompresija
Prilagođavanje senke
z AF režim
ESP/n
Digitalni zum
Stabilizator slike (fotografije)
str. 30
c Meni za podešavanje 1
Formatiranje memorije/Format
Rezervna kopija
Eye-Fi kartica
d USB povezivanje
q Uključivanje
Zadržavanjezpostavki
Postavke zvuka
str. 40
0 Meni fotoaparata 2
AF osvetljivač
Pregled snimka
Orijentacija slike
z Vodič za ikone
Vremenska oznaka
Zum super rezolucije
str. 32
d Meni za podešavanje 2
Naziv datoteke
Mapiranje piksela
s (Ekran)
d TV Out
Ušteda baterije
l (jezik)
X (Datum/vreme)
str. 42
e Meni za podešavanje 3
Svetsko vreme
Postavke ulepšavanja
str. 47
str. 35
a Meni video zapisa
Veličina slike
IS režim za snimanje video zapisa
R (Snimanje zvuka video zapisa)
A Podešavanje za buku od vetra
28
b Meni reprodukcije
Projekcija slajdova
Uređivanje
Brisanje
q Redosled štampanja
R (Zaštita)
Redosled otpremanja
FlashAir
SR
d
Korišćenje menija za podešavanje
Pritisnite dugme m tokom snimanja ili reprodukcije da biste prikazali meni za podešavanje.
Meni za podešavanje pruža pristup raznim podešavanjima fotoaparata, kao što su funkcije snimanja
i reprodukcije, podešavanja vremena i datuma i opcija prikaza.
1
3
Pritisnite dugme m.
● Prikazuje se meni za podešavanje.
Back MENU
Camera Menu 1
Pomoću FG izaberite željeni
podmeni 1 a zatim pritisnite
dugme A.
Reset
Compression
Shadow Adjust
AF Mode
Normal
Auto
Face/iESP
ESP/
ESP
Podmeni 2
Back MENU
Settings Menu 2
File Name
Pixel Mapping
Off
On
Digital Zoom
Image Stabilizer
Reset
TV Out
Back MENU
Settings Menu 2
File Name
Pixel Mapping
TV Out
Power Save
Off
Power Save
English
2
Pritisnite H da biste izabrali
oznake stranica. Pomoću FG
izaberite željenu karticu stranice
i pritisnite I.
Kartica stranice
File Name
Pixel Mapping
TV Out
Power Save
X
4
Podmeni 1
Back MENU
Settings Menu 2
X
Reset
Off
English
’13.02.26 12:30
File Name
Reset
Pixel Mapping
TV Out
Power Save
X
On
English
X
’13.02.26 12:30
Pomoću FG izaberite željeni
podmeni 2 a zatim pritisnite
dugme A.
● Kada se izabere podešavanje, vraća se prikaz
prethodnog podmenija 1.
● Moguće je da ima dodatnih operacija.
Back MENU
Settings Menu 2
’13.02.26 12:30
Reset
Off
Back MENU
Settings Menu 2
Off
English
File Name
Pixel Mapping
’13.02.26 12:30
Reset
TV Out
Power Save
On
English
X
5
’13.02.26 12:30
Pritisnite dugme m da biste
dovršili podešavanje.
SR
29
● Podrazumevana podešavanja funkcije označena
su podlogom
.
● Način rada potražite u odeljku »Korišćenje menija
za podešavanje« (str. 29).
z Meni fotoaparata 1
Vraćanje funkcija snimanja
na podrazumevane postavke
z [Reset]
Podmeni 2
Yes
No
30
Primena
Vraća sledeće funkcije menija na
podrazumevana podešavanja.
• Režim snimanja
• Blic
• Samookidač
• Kompenzacija ekspozicije
• Balans belog
• ISO osetljivost
• Snimanje slika u sekvenci
• Veličina slike (fotografije)
• Razmera slike
• Funkcije menija fotoaparata 1,
menija fotoaparata 2 i menija
video zapisa
Podešavanja se neće promeniti.
SR
Izbor kvaliteta slike za fotografije
z [Compression]
Podmeni 2
Primena
Fine
Visok kvalitet snimanja.
Normal
Standardni kvalitet snimanja.
● »Broj slika koje mogu da se memorišu (statične
slike)/dužina snimanja (video zapisi) u internoj
memoriji i na karticama« (str. 72)
Osvetljavanje objekta
u pozadinskom osvetljenju
z [Shadow Adjust]
Podmeni 2
Auto
Primena
Automatski je uključeno kad
se izabere kompatibilni režim
snimanja.
Off
Efekat se ne primenjuje.
On
Snimajte s automatskim
podešavanjem kako biste osvetlili
područje koje je postalo tamnije.
● Kada je [ESP/n] podešeno na [n], [Shadow
Adjust] se automatski podešava na [Off].
Izbor područja fokusiranja
z [AF Mode]
Podmeni 2
Primena
Face/iESP
Fotoaparat automatski fokusira.
(Ako je otkriveno neko lice, ono
je prikazano belim okvirom*1;
kada se dugme zatvarača pritisne
dopola i fotoaparat fokusira,
okvir postaje zelen*2. Ako nije
otkriveno nijedno lice, fotoaparat
bira objekat u kadru i automatski
fokusira.)
Spot
Fotoaparat se fokusira na objekat
lociran unutar oznake AF nišana.
AF Tracking
Fotoaparat automatski prati
kretanje objekta i neprestano
ga fokusira.
Za neke objekte, kadar se možda neće pojaviti ili
će proći više vremena dok se ne pojavi.
*2
Ako okvir treperi crveno, fotoaparat ne može da
fokusira. Pokušajte da ponovo fokusirate objekat.
● [AF Tracking] je omogućen u području optičkog
zuma.
Za neprekidno fokusiranje pokretnog
objekta (AF praćenje)
1 Držite fotoaparat tako da poravnate oznaku AF
nišana sa objektom i pritisnite dugme A.
2 Nakon što fotoaparat prepozna objekat, oznaka
AF nišana automatski prati kretanje objekta
i neprekidno ga fokusira.
3 Da biste otkazali praćenje, pritisnite dugme A.
● U zavisnosti od objekta ili uslova snimanja,
fotoaparat možda neće moći da fokusira ili da prati
objekat u pokretu.
● Ako fotoaparat ne uspe da prati objekat u pokretu,
oznaka AF nišana postaje crvena.
Izbor metoda za merenje
osvetljenosti z [ESP/
[ESP/n
n]
Podmeni 2
*1
Primena
ESP
Snima kako bi se postigla
ujednačena osvetljenost preko
celog ekrana (zasebno meri
osvetljenost u centru i u okolnim
oblastima ekrana).
5 (tačka)
Snima objekat u centru tokom
pozadinskog osvjetljenja (meri
osvjetljenje u centru ekrana).
● Kad se postavi na [ESP], centar će može
izgledati tamno ako se snima s jakim pozadinskim
osvetljenjem.
SR
31
Snimanje pri većim uvećanjima od
optičkog zuma z [Digital Zoom]
Podmeni 2
Primena
Off
Onemogućava se digitalni zum.
On
Omogućava se digitalni zum.
● Opcija izabrana za [Digital Zoom] utiče na izgled
trake za zumiranje. (str. 34)
Smanjenje zamućenosti izazvane
podrhtavanjem fotoaparata tokom
snimanja z [Image Stabilizer]
Podmeni 2
32
Primena
● Dok je funkcija [Image Stabilizer] aktivna,
fotoaparat može da proizvodi zvuk tokom
stabilizacije slike.
● Stabilizacija slika možda neće biti moguća ukoliko
je podrhtavanje fotoaparata prejako.
● Kada je dužina ekspozicije izuzetno spora, kao
kada se slike snimaju po noći, moguće je da
funkcija [Image Stabilizer] ne bude tako delotvorna.
z Meni fotoaparata 2
Korišćenje pomoćne lampice
za snimanje tamnih objekata
z [AF Illuminat.]
Off
Stabilizator slike je deaktiviran.
Preporučuje se za snimanje kada
je fotoaparat učvršćen na stativ ili
drugu stabilnu površinu.
Off
AF osvetljivač se ne koristi.
On
Stabilizator slike je aktiviran.
On
Tokom
ekspozicije
Stabilizacija slike aktivira se kada
je dugme zatvarača pritisnuto
do kraja.
Kada se dugme zatvarača pritisne
dopola, AF osvetljivač se uključuje
da bi pomogao pri fokusiranju.
SR
Podmeni 2
Primena
AF osvetljivač
Pregledanje slike neposredno
nakon snimanja z [Rec View]
Podmeni 2
Primena
Off
Slika koja se snima se ne
prikazuje. Ovo omogućava
korisniku da se pripremi za
sledeći snimak dok prati objekat
na ekranu posle snimanja.
On
Slika koja se snima se prikazuje.
Ovo omogućava korisniku da
nakratko pregleda sliku koju je
upravo snimio.
Prikazivanje vodiča za ikone
z [Icon Guide]
Podmeni 2
Primena
Off
Nije prikazan nijedan vodič za
ikone.
On
Objašnjenje odabrane ikone biće
prikazano prilikom izbora režima
snimanja ili ikone menija funkcija
(zadržite kursor iznad ikone
neko vreme kako bi se pojavilo
objašnjenje).
Prilikom reprodukcije automatski
rotira slike snimljene fotoaparatom
u vertikalnom položaju
z [Pic Orientation]
● Tokom snimanja, postavka [y] (str. 38) iz menija
reprodukcije se automatski podešava.
● Ova funkcija možda neće pravilno funkcionisati
ukoliko je fotoaparat u toku snimanja okrenut
nagore ili nadole.
Podmeni 2
Off
On
Primena
Informacije o vertikalnoj/
horizontalnoj orijentaciji fotoaparata
tokom snimanja ne beleže se sa
slikama. Slike snimljene dok je
fotoaparat u vertikalnom položaju
ne rotiraju se tokom reprodukcije.
Informacije o vertikalnoj/
horizontalnoj orijentaciji
fotoaparata tokom snimanja
beleže se sa slikama. Slike
se automatski rotiraju tokom
reprodukcije.
Program Auto
P
0.0
WB
AUTO
ISO
AUTO
Functions can be
Vodič za ikone
changed manually.
16M
4:3
MENU
Zapis datuma snimanja
z [Date Stamp]
Podmeni 2
Primena
Off
Nema zapisa datuma.
On
Označite nove fotografije
datumom snimanja.
● Kada datum i vreme nisu podešeni, [Date Stamp]
ne može da se podesi. »Uključivanje fotoaparata
i početno podešavanje« (str. 7)
● Nije moguće izbrisati vremensku oznaku.
● Kada snimanje slika u sekvenci nije podešeno na
[o], [Date Stamp] ne može da se podesi.
SR
33
Snimanje većih slika nego prilikom korišćenja optičkog zuma sa malim
smanjenjem kvaliteta slike z [Super-Res Zoom]
Podmeni 2
Primena
Off
Onemogućite zum visoke rezolucije.
On
Omogućite zum visoke rezolucije.
● Opcija [Super-Res Zoom] dostupna je samo kada je opcija [Image Size] podešena na [(].
Zum visoke rezolucije
On
Digitalni zum
Off
Veličina slike
Traka za zumiranje
16 M
Zum visoke rezolucije
16 M
Off
Digitalni zum
On
Drugo
*1
On
On
16 M
Zum visoke rezolucije
Digitalni zum
Zahvaljujući obradi povećanog broja piksela, kvalitet slike se neće smanjiti. Koeficijent uvećanja se menja
u zavisnosti od podešenosti veličine slike.
● Fotografije napravljene kada je traka za zumiranje prikazana crvenom bojom mogu da izgledaju »zrnasto«.
*1
34
SR
A Meni video zapisa
Izbor veličine slike za video zapise
A [Image Size]
Podmeni 2
1080p
720p
VGA (640×480)
HS 120fps*1
(640×480)
HS 240fps*1
(320×240)
Primena
Izaberite kvalitet slike na
osnovu veličine slike i broja
slika u sekundi.
HS: Snimajte objekte koji se brzo kreću za
usporenu reprodukciju.
Dostupno samo u P režimu.
● »Broj slika koje mogu da se memorišu (statične
slike)/dužina snimanja (video zapisi) u internoj
memoriji i na karticama« (str. 72)
*1
Smanjenje zamućenosti izazvane
podrhtavanjem fotoaparata tokom
snimanja A [IS Movie Mode]
Podmeni 2
Snimanje zvuka prilikom snimanja
video zapisa A [[R
R]
Podmeni 2
Primena
Off
Zvuk nije snimljen.
On
Zvuk je snimljen.
● Kada se izabere HS režim snimanja video zapisa,
zvuk se ne snima.
Smanjivanje zvuka vetra
u snimljenom zvuku prilikom
snimanja video zapisa
A [Wind Noise Setting]
Podmeni 2
Primena
Off
Onemogućite smanjenje zvuka
vetra
On
Koristi smanjenje zvuka vetra
Primena
Off
Stabilizator slike je deaktiviran.
Preporučuje se za snimanje kada
je fotoaparat učvršćen na stativ ili
drugu stabilnu površinu.
On
Stabilizator slike je aktiviran.
● Stabilizacija slika možda neće biti moguća ukoliko
je podrhtavanje fotoaparata prejako.
● U HS režimu video zapisa ova postavka je fiksirana
na [Off].
SR
35
q Meni reprodukcije
Automatska reprodukcija slika
q [Slideshow]
Podmeni 2
Podmeni 3
Primena
BGM
Off/Cosmic/
Breeze/
Mellow/
Dreamy/
Urban
Bira opcije pozadinske
muzike.
Tip
Normal/
Fader/
Zoom
Bira tip prelaznog
efekta koji se koristi
između slajdova.
Start
―
Promena veličine slike q [[Q
Q]
Ovim se omogućava da slika velike rezolucije bude
sačuvana kao zasebna slika manje veličine za
upotrebu u prilozima e-pošte ili u drugim programima.
Edit
36
SR
Podmeni 2
Q
Isecanje slike q [[P
P]
Podmeni 1
Edit
Podmeni 3
Okvir za
isecanje
Back MENU
3 Pritisnite dugme A nakon što odaberete površinu
za isecanje.
● Uređena slika biće sačuvana kao
zasebna slika.
Dodavanje zvuka fotografijama
q [[R
R]
Podmeni 1
n
9
Podmeni 2
P
1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme A.
2 Pomoću ručice zuma izaberite veličinu okvira za
isecanje a pomoću FGHI pomerajte okvir.
Započinje reprodukcija
slika.
● Dok traje reprodukcija slika, pritisnite I za
premotavanje unapred za jedan kadar, H za
povratak unazad za jedan kadar.
● Pritisnite dugme m ili dugme A da biste
zaustavili projekciju slajdova.
Podmeni 1
1 Upotrebite HI da izaberete sliku.
2 Upotrebite FG da izaberete veličinu slike pa
pritisnite dugme A.
● Slika izmenjene veličine biće sačuvana kao
zasebna slika.
Edit
Podmeni 2
R
1 Upotrebite HI da izaberete sliku.
2 Usmerite mikrofon prema izvoru zvuka.
Mikrofon
OK
Beauty Fix
Back MENU
● Postavka za [Image Size] retuširane slike je
ograničena na [3] ili manje.
3 Pritisnite dugme A.
● Počinje snimanje.
● Fotoaparat dodaje (snima) zvuk otprilike
4 sekunde dok reprodukuje sliku.
Beauty Fix
1 Izaberite stavku za retuširanje i nivo retuširanja
a zatim pritisnite dugme A.
Back MENU
Eye Color
Retuširanje lica na fotografijama
q [Beauty Fix]
Podmeni 1
Edit
Podmeni 2
Beauty Fix
● U zavisnosti od slike, izmene se možda neće
primeniti.
1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme Q.
2 Pomoću FG izaberite stavku retuširanja a zatim
pritisnite dugme Q.
3 Da biste sačuvali sliku, izaberite [OK] na ekranu
za pregledanje i pritisnite dugme Q. Da biste
dodatno retuširali sliku, izaberite [Beauty Fix].
● Retuširana slika biće sačuvana kao
zasebna slika.
Off
2 Pritisnite dugme Q na ekranu za pregledanje.
Osvetljavanje oblasti koje
su tamne usled pozadinskog
osvetljenja ili iz drugih razloga
q [Shadow Adj]
Podmeni 1
Edit
Podmeni 2
Shadow Adj
1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme A.
● Uređena slika biće sačuvana kao zasebna slika.
● U zavisnosti od slike, izmene se možda neće
primeniti.
● Postupak retuširanja može smanjiti rezoluciju slike.
SR
37
Retuširanje crvenih očiju pri
snimanju sa blicem q [Redeye Fix]
Podmeni 1
Edit
Podmeni 2
Redeye Fix
1 Pomoću HI izaberite sliku i pritisnite dugme A.
● Uređena slika biće sačuvana kao
zasebna slika.
● U zavisnosti od slike, izmene se možda neće
primeniti.
● Postupak retuširanja može smanjiti rezoluciju slike.
Okretanje slika q [[y
y]
Podmeni 1
Edit
Podmeni 2
y
1 Upotrebite HI da izaberete sliku.
2 Pritisnite dugme A da biste rotirali sliku.
3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 da biste
podesili postavke za ostale slike pa pritisnite
dugme m.
● Nova orijentacija slike biće sačuvana čak i kada se
isključi napajanje.
Brisanje slika q [Erase]
Podmeni 2
Primena
Brišu se sve slike u internoj
memoriji ili kartici.
All Erase
Sel. Image
Slike se pojedinačno biraju i brišu.
Erase
Briše prikazane slike.
Erase Group
Sve slike u grupi su izbrisane.
● Kada brišete slike iz interne memorije, ne umećite
karticu u fotoaparat.
● Zaštićene slike se ne mogu izbrisati.
Izbor i brisanje pojedinačnih slika q
[Sel. Image]
1 Upotrebite FG da izaberete [Sel. Image] a zatim
pritisnite dugme A .
2 Upotrebite FGHI da izaberete sliku za
brisanje pa pritisnite dugme A da biste slici
dodali oznaku R.
● Okrenite u T stranu za povratak na prikaz
pojedinačne slike.
Sel. Image (1)
OK
4/30
R oznaka
Erase/Cancel MENU
38
SR
3 Ponovite 2. korak da biste izabrali slike za
brisanje a zatim pritisnite dugme m da biste
izbrisali izabrane slike.
4 Pomoću FG izaberite [Yes] i pritisnite dugme A.
● Brišu se slike s oznakom R.
Za brisanje svih slika [All Erase]
1 Pomoću FG izaberite [All Erase] i pritisnite
dugme A.
2 Pomoću FG izaberite [Yes] i pritisnite dugme A.
Memorisanje postavki štampanja
za podatke slike q [Print Order]
● »Oznake za štampanje« (str. 55)
● Oznake za štampu mogu se postaviti samo za slike
snimljene na kartici.
Zaštita slika q [[R
R]
● Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu pomoću
komande [Erase] (str. 22, 38), [Sel. Image] (str. 38),
[Erase Group] (str. 38) ili [All Erase] (str. 38), ali se
sve slike brišu pomoću [Memory Format]/[Format]
(str. 40).
1 Upotrebite HI da izaberete sliku.
2 Pritisnite dugme A.
● Pritisnite ponovno dugme A da biste otkazali
podešavanja.
3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 da biste
zaštitili ostale slike pa pritisnite dugme m.
● Ako zaštitite grupisane slike, zaštitićete odjednom
sve slike u grupi.
Podešavanje slika za otpremanje
na Internet pomoću softvera
OLYMPUS Viewer 3
q [Upload Order]
1 Upotrebite HI da izaberete sliku.
2 Pritisnite dugme A.
● Pritisnite ponovno dugme A da biste otkazali
podešavanja.
3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 da biste
podesili postavke za ostale slike pa pritisnite
dugme m.
● Moguće je otpremiti samo JPEG datoteke.
● Pojedinosti o programu OLYMPUS Viewer 3
potražite u odeljku »Instaliranje računarskog
softvera i registrovanje korisnika« (str. 49).
● Detaljne informacije o otpremanju slika potražite
u odeljku »Pomoć« u softveru OLYMPUS Viewer 3.
SR
39
Povezivanje na smart telefon
q [FlashAir]
● Kada koristite FlashAir karticu (sa bežičnom
LAN funkcijom) (dostupna u prodaji) možete
da povežete fotoaparat na smart telefon
sa omogućenom WiFi vezom ili računarom
i prikazujete ili uvozite slike sa FlashAir kartice.
● Kada koristite FlashAir karticu, pažljivo pročitajte
uputstvo za FlashAir karticu i sledite uputstva.
Podmeni 2
Primena
Start/Stop
Povezivanje ili prekidanje WiFi
veze.
Opcija
pokretanja
Može se izabrati [Manual Start] ili
[Auto Start].
● Fotoaparat neće preći u režim spavanja dok je
povezan na WiFi.
● Dostupna je aplikacija za smart telefon.
http://olympuspen.com/OIShare/
● Pre upotrebe pogledajte poglavlje »FlashAir/Eye-Fi
kartica« (str. 70).
d Meni za podešavanje 1
● Pre prve upotrebe, ili ako su pre toga korišćene na
drugim fotoaparatima ili računarima, neophodno je
da se kartice formatiraju na ovom fotoaparatu.
● Obavezno izvadite karticu pre formatiranja interne
memorije.
Podmeni 2
Primena
Yes
Potpuno briše slike iz interne
memorije ili sa kartice (uključujući
zaštićene slike).
No
Otkazuje formatiranje.
Kopiranje slika iz interne memorije
na karticu d [Backup]
Podmeni 2
Primena
Yes
Na kartici se pravi se rezervna
kopija podataka iz interne
memorije.
No
Otkazuje se pravljenje rezervne
kopije.
Upotreba Eye-Fi kartice d [Eye-Fi]
Podmeni 2
Primena
Potpuno brisanje podataka
d [Memory Format]/ d [Format]
All
Prebacuje sve slike.
● Pre formatiranja proverite da u internoj memoriji ili
kartici nisu zaostali važni podaci.
Sel. Image
Prebacuje samo izabrane slike.
Off
Onemogući Eye-Fi komunikaciju.
40
SR
● Kada koristite Eye-Fi karticu, pažljivo pročitajte
uputstvo za Eye-Fi karticu i sledite uputstva.
● Ovaj fotoaparat ne podržava režim rada bez
prekida za Eye-Fi karticu.
● Pre upotrebe pogledajte poglavlje »FlashAir/Eye-Fi
kartica« (str. 70).
Izbor načina za povezivanje
fotoaparata sa drugim uređajima
d [USB Connection]
Podmeni 2
Primena
Auto
Podesite na biranje načina
povezivanja, svaki put kada
fotoaparat povezujete sa drugim
uređajem.
Storage
Povežite fotoaparat kao čitač
kartice.
MTP
Kod operativnih sistema Windows
Vista ili Windows 7/Windows 8,
povežite fotoaparat kao prenosivi
uređaj.
Print
Izaberite kada povezujete
fotoaparat sa PictBridge
kompatibilnim štampačem.
Uključivanje fotoaparata pomoću
dugmeta q d [[q
q Power On]
Podmeni 2
Primena
No
Fotoaparat nije uključen. Za
uključivanje fotoaparata pritisnite
dugme n.
Yes
Pritisnite i zadržite pritisnutim
dugme q da biste fotoaparat
uključili u režimu reprodukcije.
Čuvanje režima kada je fotoaparat
isključen d [Keep
[Keepz
zSettings]
Podmeni 2
Primena
Yes
Režim snimanja će biti sačuvan
kada se fotoaparat isključi
i ponovo aktiviran sledeći put
kada se fotoaparat uključi.
No
Kada se fotoaparat uključi, režim
snimanja biće podešen na P.
● Kada koristite priloženi softver, izaberite [Storage].
● Način povezivanja sa računarom potražite
u odeljku »Povezivanje sa računarom« (str. 48).
SR
41
Izbor zvuka fotoaparata i njegove
jačine d [Sound Settings]
Podmeni 2
Podmeni 3
Sound Type 1/2/3
Primena
Odabire zvukove
fotoaparata (zvukovi
rada, okidača
i upozorenja).
Volume
0/1/2/3/4/5
Izbor jačine zvuka
prilikom rukovanja
dugmadima fotoaparata.
q Volume
0/1/2/3/4/5
Bira jačinu zvuka za
reprodukciju slike.
d Meni za podešavanje 2
Poništavanje naziva datoteka slika
d [File Name]
Naziv fascikle
DCIM
Naziv fascikle
Naziv datoteke
100OLYMP
Pmdd0001.jpg
999OLYMP
Pmdd9999.jpg
Automatsko
numerisanje
Pmdd
Automatsko
numerisanje
Mesec: 1 do C
(A=oktobar,
B=novembar,
C=decembar)
Dan: 01 do 31
42
SR
Podmeni 2
Primena
Reset
Ovim se resetuje uzastopni broj
naziva fascikle i naziva datoteke
svaki put kada se ubaci nova
kartica.*1 Ovo je korisno kada
se slike grupišu na zasebnim
karticama.
Auto
Čak i kad se ubaci nova kartica,
ovim se nastavlja numerisanje
naziva foldera i naziva datoteke
s prethodne kartice. Ovo je
korisno za upravljanje svim
nazivima fascikli i nazivima
datoteke slika s uzastopnim
brojevima.
*1
Za podešavanje funkcije obrade slike
Pritisnite dugme A kada se prikaže [Start]
(podmeni 2).
● Započinje provera i podešavanje funkcije
obrade slike.
Podešavanje osvetljenosti ekrana
d [[s
s]
Za podešavanje osvetljenosti ekrana
1 Pomoću FG podesite osvetljenost gledajući
u ekran a zatim pritisnite dugme A.
s
Back MENU
Broj naziva fascikle se vraća na 100 a naziva
datoteke na 0001.
Podešavanje funkcije obrade slike
d [Pixel Mapping]
● Ova funkcija je fabrički podešena pre isporuke,
i posle kupovine nisu potrebna nikakva
podešavanja. Njena upotreba se preporučuje
približno jednom godišnje.
● Pre mapiranja piksela, da biste dobili najbolje
rezultate, sačekajte barem jedan minut nakon
fotografisanja ili gledanja slika. Ako je fotoaparat
bio isključen tokom mapiranja piksela, obavezno
ponovite postupak.
SR
43
Reprodukcija slika na TV prijemniku d [TV Out]
Sistem TV video signala razlikuje se u zavisnosti od države ili regiona. Pre gledanja slika s fotoaparata na
TV prijemniku, izaberite video izlaz prema tipu signala vašeg TV prijemnika.
Podmeni 2
Podmeni 3
Povezivanje fotoaparata i TV prijemnika u Severnoj Americi,
Tajvanu, Koreji, Japanu i tako dalje.
PAL
Povezivanje fotoaparata i TV prijemnika u evropskim državama,
Kini i tako dalje.
480p/576p
720p
1080i
Podesite format signala na dati prioritet. Ako se podešavanja TV-a
ne podudaraju, biće automatski promenjena.
NTSC/PAL
HDMI Out
HDMI Control
Primena
NTSC
Off
Rad s fotoaparatom.
On
Rad s daljinskim upravljačem televizora.
Fabrička podešavanja razlikuju se u zavisnosti od regiona u kome se fotoaparat prodaje.
Da biste na TV prijemniku reprodukovali slike s fotoaparata
● Povezivanje preko AV kabla
1 Pomoću fotoaparata izaberite isti sistem video signala kao i na TV prijemniku ([NTSC]/[PAL]).
2 Povežite TV i fotoaparat.
● Povezivanje preko HDMI kabla
1 Na fotoaparatu, izaberite format digitalnog signala koji će biti povezan ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).
2 Povežite TV i fotoaparat.
3 Uključite TV i promenite »INPUT« u »VIDEO (ulazni priključak povezan sa fotoaparatom)«.
4 Uključite fotoaparat i pomoću FGHI izaberite sliku za reprodukciju.
● Kada je fotoaparat povezan sa računarom preko USB kabla, nemojte priključivati HDMI kabl na fotoaparat.
44
SR
AV kabl
(prodaje se zasebno: CB-AVC3)
Priključite kabl na ulazni
video priključak (žuti) i na
ulazni audio priključak
(beli) TV prijemnika.
Multifunkcijski priključak
HDMI kabl
(prodaje se zasebno:
CB-HD1)
Priključite na
HDMI priključak
na TV prijemniku.
HDMI mikropriključak
(tip D)
● Za detaljne informacije o promeni ulaznog izvora TV prijemnika, pogledajte njegovo uputstvo za korisnike.
● Kada su fotoaparat i TV prijemnik povezani AV kablom i HDMI kablom, HDMI kabl ima prioritet.
● U zavisnosti od podešavanja TV prijemnika, može doći do isecanja prikazanih slika i informacija.
Za upravljanje slikama pomoću daljinskog upravljača televizora
1 Podesite [HDMI Control] na [On] i isključite fotoaparat.
2 Povežite fotoaparat i TV prijemnik pomoću HDMI kabla. »Povezivanje preko HDMI kabla« (str. 44)
3 Prvo uključite TV prijemnik a zatim uključite fotoaparat.
● Nastavite rad prateći uputstva iz vodiča za rad koji se prikazuje na TV prijemniku.
● Kod nekih TV prijemnika operacije se ne mogu obavljati pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika, iako se
na ekranu prikazuje vodič za rad.
● Ako se operacije ne mogu obaviti daljinskim upravljačem TV prijemnika, podesite [HDMI Control] na [Off]
i rukujte pomoću fotoaparata.
SR
45
Ušteda kapaciteta baterije između
snimaka d [Power Save]
Podmeni 2
Primena
Off
Otkazuje [Power Save].
On
Kada se fotoaparat ne koristi
otprilike 10 sekundi, ekran se
automatski isključuje da bi se
štedela baterija.
Da biste se vratili u režim pripravnosti
Pritisnite bilo koje dugme.
Promena jezika prikaza na ekranu
d [[l
l]
Podmeni 2
Languages
46
SR
Primena
Izabor jezika za menije i poruke
o greškama prikazane na ekranu.
Podešavanje datuma i vremena
d [[X
X]
1 Pritisnite FG na tasterima-strelicama da biste
izabrali godinu za [Y].
2 Pritisnite I na tasterima-strelicama da biste
sačuvali postavku za [Y].
3 Kao u koracima 1 i 2, upotrebite dugme
FGHI na tasterima-strelicama da podesite
[M] (mesec), [D] (dan), [Time] (sate i minute)
i [Y/M/D] (redosled datuma) a zatim pritisnite
dugme A.
● Za precizno podešavanje vremena pritisnite
dugme A kada vremenski signal označi
00 sekundi.
Da biste proverili datum i vreme
Pritisnite dugme INFO dok je fotoaparat isključen.
Trenutno vreme prikazuje se približno 3 sekunde.
d Meni za podešavanje 3
Izbor matične i alternativne
vremenske zone d [World Time]
● Izbor vremenske zone pomoću opcije [World Time]
neće biti moguć ako prethodno nije podešen sat
fotoaparata pomoću [X].
Podmeni 2
Podmeni 3
Home/
Alternate
Vreme u vremenskoj
zoni odredišta putovanja
(vremenska zona
odabrana za z
u podmeniju 2).
z
x*1
—
Izaberite matičnu
vremensku zonu (x).
z*1, 2
—
Izaberite vremensku
zonu odredišta
putovanja (z).
*1
*2
● U zavisnosti od slike, izmene se možda neće
primeniti.
1 Pomoću FG izaberite postavku retuširanja
a zatim pritisnite dugme Q.
2 Pritisnite dugme okidača da biste snimili portret.
Primena
Vreme u matičnoj
vremenskoj zoni
(vremenska zona
izabrana za x
u podmeniju 2).
x
Registrovanje podešavanja za
Beauty Fix d [Beauty Settings]
U područjima gde je na snazi letnje računanje
vremena, pomoću FG uključite letnje vreme
([Summer]).
Kad izaberete vremensku zonu, fotoaparat
automatski izračunava vremensku razliku između
izabrane zone i matične vremenske zone (x)
kako bi prikazao vreme u vremenskoj zoni
odredišta putovanja (z).
Take a portrait picture.
● Slika nije sačuvana.
3 Izaberite stavku za retuširanje i nivo retuširanja
a zatim pritisnite dugme A.
Back MENU
Eye Color
Off
4 Pritisnite dugme Q na ekranu za pregledanje da
biste sačuvali sliku.
● Registracija je završena.
SR
47
Povezivanje sa računarom
Unapred podesite [USB Connection] u meniju za
podešavanje fotoaparata. (str. 41)
Povezivanje fotoaparata
Multifunkcijski
priključak
USB kabl
(isporučen)
48
SR
Kada je [USB Connection] podešeno na [Auto],
povežite fotoaparat i računar, izaberite [Storage] ili
[MTP] na ekranu za izbor načina povezivanja a zatim
pritisnite dugme A.
Sistemski zahtevi
Windows
: Windows XP Home Edition/
Professional (SP1 ili noviji)/
Windows Vista/Windows 7/
Windows 8
Macintosh : Mac OS X v10.3 ili noviji
● Čak i kad računar ima USB priključak, pravilan rad
nije garantovan u sledećim slučajevima:
● računari s USB priključcima instaliranim
pomoću kartice za proširenje itd.
● računari bez fabrički instaliranog operativnog
sistema i računari sklopljeni po sistemu
»uradi sam«
● Kada računar ne podržava SDXC kartice, moguće
je da se pojavi poruka kojom se traži formatiranje
interne memorije ili kartice. (Formatiranjem će sve
slike biti izbrisane, zato ne formatirajte.)
Instaliranje računarskog
softvera i registrovanje
korisnika
Windows
1
● Ako se okvir za dijalog »Setup« ne prikaže,
izaberite »Moj računar« (Windows XP) ili
»Računar« (Windows Vista/Windows 7) u meniju
Start. Dvaput kliknite na ikonu CD-ROM
(OLYMPUS Setup) kako biste otvorili prozor
»OLYMPUS Setup«, a zatim dvaput kliknite
na »Launcher.exe«.
Ubacite isporučeni CD u CD-ROM
uređaj.
Windows XP
● Prikazuje se okvir za dijalog »Setup«.
Windows Vista/Windows 7/Windows 8
● Prikazuje se okvir za dijalog automatskog
pokretanja. Kliknite »OLYMPUS Setup« za
prikaz okvira za dijalog »Setup«.
Ako se pojavi okvir za dijalog »User Account
Control« (Upravljanje korisničkim nalogom),
kliknite na »Yes« (Da) ili na »Continue«
(Nastavi).
2
Registrujte svoj Olympus uređaj.
3
Instalirajte OLYMPUS Viewer 3.
● Kliknite na dugme »Registracija« i pratite
uputstva na ekranu.
● Da biste se registrovali, fotoaparat mora da
bude povezan sa računarom. »Povezivanje
fotoaparata« (str. 48)
● Ako se ništa ne prikazuje na ekranu
fotoaparata, čak ni nakon povezivanja
fotoaparata sa računarom, možda je baterija
prazna. Napunite bateriju a zatim ponovo
priključite fotoaparat.
● Pre početka instalacije proverite sistemske
zahteve.
● Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 3«
i pratite uputstva na ekranu koja se odnose
na instalaciju softvera.
SR
49
OLYMPUS Viewer 3
Windows XP (servisni paket 2 ili
Operativni
noviji) /Windows Vista / Windows 7
sistem
Windows 8
Pentium 4 1,3 GHz ili bolji (za video
Procesor
zapise je potreban Core 2 Duo
2,13 GHz ili bolji)
1 GB ili više (preporučuje se 2 GB
RAM
ili više)
Slobodni
prostor na
3 GB ili više
hard disku
1024 × 768 piksela ili više
Postavke
Minimalno 65536 boja (preporučeno
ekrana
16770000 boja)
● Informacije o korištenju softvera potražite u pomoći
na internetu.
4
50
Instalirajte priručnik za fotoaparat.
● Kliknite na dugme »Camera Instruction
Manual« i pratite uputstva na ekranu.
SR
Macintosh
1
Ubacite isporučeni CD u CD-ROM
uređaj.
● Dvaput kliknite na ikonu CD (OLYMPUS
Setup) na radnoj površini.
● Dvaput kliknite ikonu »Setup« za prikaz okvira
za dijalog »Setup«.
2
Instalirajte OLYMPUS Viewer 3.
● Pre početka instalacije proverite sistemske
zahteve.
● Kliknite na dugme »OLYMPUS Viewer 3«
i pratite uputstva na ekranu koja se odnose
na instalaciju softvera.
● Možete da se registrujete preko opcije
»Registration« u odeljku »Help« u softveru
OLYMPUS Viewer 3.
OLYMPUS Viewer 3
Operativni
Mac OS X v10.5–v10.8
sistem
Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ili bolji
Procesor
(za video zapisa je potreban Core 2
Duo 2 GHz ili bolji)
1 GB ili više (preporučuje se 2 GB
RAM
ili više)
Slobodni
prostor na
3 GB ili više
hard disku
1024 × 768 piksela ili više
Postavke
Minimalno 32000 boja (preporučeno
ekrana
16770000 boja)
● Na padajućoj listi se mogu odabrati drugi jezici.
Informacije o korišćenju softvera potražite u pomoći
na internetu.
3
Kopirajte priručnik za fotoaparat.
● Kliknite na dugme »Camera Instruction
Manual« da biste otvorili fasciklu koja sadrži
uputstva za fotoaparat. Kopirajte uputstvo na
vašem jeziku na računar.
SR
51
Direktno štampanje (PictBridge)
2
Povezivanjem fotoaparata sa štampačem koji je
PictBridge-kompatibilan, možete direktno štampati
slike, bez upotrebe računara.
Pogledajte uputstvo za korisnike za vaš štampač,
kako biste proverili da li podržava PictBridge
tehnologiju.
● Režimi štampanja, veličina papira i ostali parametri
koji se mogu podesiti na fotoaparatu razlikuju
se u zavisnosti od štampača koji se koristi. Za
pojedinosti pročitajte uputstvo za korisnike za vaš
štampač.
● Informacije o dostupnim vrstama papira, ubacivanju
papira i instaliranju patrona sa mastilom, pročitajte
uputstvo za korisnike štampača.
● U meniju za podešavanje, podesite [USB
Connection] na [Print]. [USB Connection] (str. 41)
Uključite štampač i povežite ga
s fotoaparatom.
Multifunkcijski
priključak
Dugme I
(udesno)
Štampanje slika sa standardnim
podešavanjima štampača
[Easy Print]
1
Na ekranu prikažite sliku za
štampanje.
● »Pregledanje slika« (str. 18)
USB kabl
(isporučen)
3
Pritisnite I da biste započeli
štampanje.
4
Da biste štampali drugu sliku,
upotrebite HI da izaberete sliku
i pritisnite dugme A.
Da biste izašli iz štampanja
Nakon što se izabrana slika prikaže na ekranu,
izvadite USB kabl iz fotoaparata i štampača.
52
SR
Menjanje podešavanja
štampača [Custom Print]
1
5
Upotrebite FG da biste izabrali
[Size] (Podmeni 3) i pritisnite I.
● Ako se ekran [Printpaper] ne prikazuje,
postavke [Size], [Borderless] i [Pics/Sheet] nisu
podešene na standardne postavke štampača.
Na ekranu prikažite sliku za
štampanje.
Printpaper
● »Pregledanje slika« (str. 18)
2
Uključite štampač i povežite ga
s fotoaparatom.
3
4
Pritisnite dugme A.
Pomoću FG izaberite način
štampanja i pritisnite dugme A.
Podmeni 2
Primena
Print
Štampa sliku izabranu u koraku 8.
All Print
Štampa sve slike smeštene
u internoj memoriji ili na kartici.
Multi Print
Štampa jednu sliku u više različitih
rasporeda.
All Index
Štampa indeks svih slika
sačuvanih u internoj memoriji
ili na kartici.
Print Order*1
Štampa slike na osnovu oznaka
za štampu na kartici.
*1
6
[Print Order] je dostupno samo kada su postvaljene
oznake za štampanje. »Oznake za štampanje«
(str. 55)
Back MENU
Size
Borderless
Standard
Standard
Upotrebite FG da biste izabrali
postavku [Borderless] ili [Pics/
Sheet] pa pritisnite dugme A.
Podmeni 4
Primena
Off/
On*1
Slika se štampa sa okvirom
([Off]).
Štampana slika ispunjava čitav
list ([On]).
(Broj slika na
listu razlikuje se
u zavisnosti od
štampača.)
Broj slika na listu ([Pics/Sheet])
može se birati samo kada je
u koraku 4 izabrana opcija
[Multi Print].
*1
Dostupne podešavanja za [Borderless] razlikuju se
u zavisnosti od štampača.
Ako je u koracima 5 i 6 izabrana opcija
[Standard], slika se štampa prema standardnim
podešavanjima štampača.
SR
53
7
8
Upotrebite HI da izaberete sliku.
Pritisnite F za označite trenutnu
sliku za štampanje. Pritisnite G
kako biste došli do detaljnih
podešavanja za štampanje
trenutne slike.
Za isecanje slike [[P
P]
1 Pomoću ručice zuma izaberite veličinu okvira za
isecanje, pomoću FGHI pomerite okvir a zatim
pritisnite dugme A.
Okvir za
isecanje
Da biste obavili detaljna podešavanja
štampača.
1 Upotrebite FGHI da izaberete postavku
i pritisnite dugme A.
Podmeni 5 Podmeni 6
54
Primena
<X
0 do 10
Određuje broj kopija za
štampu.
Date
With/
Without
Izborom opcije [With]
štampaju se slike
s datumom.
Izborom opcije [Without]
štampaju se slike bez
datuma.
File Name
With/
Without
Izborom opcije [With]
na slici se štampa naziv
datoteke.
Izborom opcije [Without]
na slici se ne štampa
nikakav naziv datoteke.
P
(Nastavlja
do ekrana
za podešavanje.)
Ovim se bira deo slike za
štampanje.
SR
Back MENU
2 Pomoću FG izaberite [OK] i pritisnite dugme A.
9
Ako je neophodno, ponovite
korake 7 i 8 da biste izabrali
slike za štampanje, obavite
detaljna podešavanja i podesite
[Single Print].
10 Pritisnite dugme A.
Back MENU
Print
Print
Cancel
11 Pomoću FG izaberite [Print]
i pritisnite dugme A.
Oznake za štampanje
Za otkazivanje štampanja
U oznakama za štampanje, broj kopija za štampanje
i opcija datuma štampanja, sačuvani su na slici
na kartici. To omogućava jednostavno štampanje
na štampaču ili u štampariji koja podržava DPOF
tehnologiju, tako što se koristi samo oznaka za
štampanje na kartici, bez računara ili štampača.
● Oznake za štampanje mogu se postaviti samo za
slike memorisane na kartici.
● DPOF oznake za štampanje postavljene na
nekom drugom DPOF uređaju ne mogu se menjati
na ovom fotoaparatu. Izmene izvršite koristeći
originalni uređaj. Pravljenje novih DPOF oznaka
za štampanje ovim fotoaparatom izbrisaće oznake
koje je napravio neki drugi uređaj.
● DPOF oznake za štampanje mogu se zadati za
najviše 999 slika na jednoj kartici.
1 Pritisnite dugme m dok se prikazuje [Do Not
Remove USB Cable].
2 Izaberite [Cancel] pomoću FG i pritisnite
dugme A.
Postavljanje oznaka za
pojedinačne slike [<]
● Počinje štampanje.
● Kad je opcija [Option Set] izabrana u režimu
[All Print], prikazuje se ekran [Print Info].
● Kad se štampanje završi, prikazuje se ekran
[Print Mode Select].
Print Mode Select
Back MENU
Print
All Print
Multi Print
All Index
Print Order
12 Pritisnite dugme m.
13 Kada je prikazana poruka
[Remove USB Cable], isključite
USB kabl iz fotoaparata
i štampača.
1
Prikažite meni za podešavanje.
2
U meniju reprodukcije q izaberite
[Print Order] a zatim pritisnite
dugme A.
● »Korišćenje menija za podešavanje« (str. 29)
SR
55
3
Oznaka za po jednu kopiju
svake slike na kartici [U]
Pomoću FG izaberite [<]
i pritisnite dugme A.
Print OK
Print Order
4/30
0
NORM
4608 3456
100-0004
’13/02/26 12:30
4
Upotrebite HI da izaberete sliku
koju ćete označiti za štampanje.
Pomoću FG izaberite količinu.
Pritisnite dugme A.
5
Pomoću FG izaberite opciju [X]
(štampanje datuma) i pritisnite
dugme A.
Podmeni 2
Štampa samo sliku.
Date
Štampa sliku s datumom
snimanja.
Time
Štampa sliku s vremenom
snimanja.
6
56
Primena
No
Pomoću FG izaberite [Set]
i pritisnite dugme A.
SR
1
2
Pratite korake 1 i 2 u [<] (str. 55).
3
Pratite korake 5 i 6 u [<].
Pomoću FG izaberite [U],
i pritisnite dugme A.
Resetovanje svih oznaka za
štampanje
1
2
Pratite korake 1 i 2 u [<] (str. 55).
3
Pomoću FG izaberite [Reset]
i pritisnite dugme A.
Izaberite [<] ili [U] pa pritisnite
dugme A.
Resetovanje oznaka za
štampanje za izabrane slike
1
2
Pratite korake 1 i 2 u [<] (str. 55).
3
Pomoću FG izaberite [Keep]
i pritisnite dugme A.
4
Upotrebite HI da izaberete sliku sa
oznakom za štampanje koje želite
da otkažete. Pomoću FG podesite
broj kopija za štampanje na »0«.
5
Ako je potrebno, ponovite
korak 4 a kada završite, pritisnite
dugme A.
6
Pomoću FG izaberite opciju [X]
(štampanje datuma) i pritisnite
dugme A.
Pomoću FG izaberite [<]
i pritisnite dugme A.
● Podešavanja se primenjuju na preostale slike
sa oznakama za štampu.
7
Pomoću FG izaberite [Set]
i pritisnite dugme A.
SR
57
Saveti za upotrebu
Ako fotoaparat ne radi kako je predviđeno, ili ako je
na ekranu prikazana poruka o grešci, a niste sigurni
šta treba da uradite, pogledajte informacije date
u nastavku kako biste otklonili problem(e).
Otklanjanje problema
Baterija
»Fotoaparat ne radi čak ni s baterijama.«
● Umetnite napunjene baterije u pravilnom
smeru.
»Ubacivanje i vađenje baterije i kartice
(dostupnih u prodaji)« (str. 4), »Punjenje
baterije« (str. 5)
● Rad baterije možda je privremeno bio oslabljen
zbog niske temperature. Izvadite baterije
i zagrejte ih tako što ćete ih na kratko staviti
u svoj džep.
Kartica/interna memorija
»Prikazana je poruka o grešci.«
»Poruka o grešci« (str. 60)
Objektiv
»Objektiv je zamagljen sa unutrašnje strane.«
● Verovatno je da u unutrašnjosti fotoaparata
ima mnogo vlage. Pre ponovnog korišćenja
fotoaparata, izvadite bateriju i memorijsku
karticu i potpuno osušite fotoaparat sa
otvorenim poklopcem baterije/kartice.
58
SR
Dugme okidača
»Slika nije snimljena nakon pritiska na dugme
zatvarača«.
● Prekinite stanje mirovanja.
Da bi se štedela baterija, fotoaparat automatski
ulazi u stanje mirovanja i ekran se isključuje
ako se ništa ne radi tokom 3 minuta, kada je
fotoaparat uključen. Slika se ne snima ni kad
dugme zatvarača u ovom režimu pritisnete do
kraja. Dugmetom zuma ili drugim tasterima
pokušajte da fotoaparat pre snimanja slike
povratite iz stanja mirovanja. Ostavite li
fotoaparat uključen 5 minuta, on će se
automatski isključiti. Pritisnite dugme n
da biste uključili fotoaparat.
● Pritisnite dugme q da biste se prebacili na
režim snimanja.
● Prije snimanja slike pričekajte da prestane
treperiti oznaka #(punjenje blica).
● Ako je fotoaparat duže vreme uključen, može
doći do porasta unutrašnje temperature i do
automatskog isključivanja. Ako se to dogodi,
sačekajte da se fotoaparat dovoljno ohladi.
Spoljna temperatura fotoaparata isto tako
može porasti tokom korišćenja, međutim, to
je normalno i ne predstavlja kvar.
Ekran
Razno
»Slabo se vidi«.
● Možda je došlo do kondenzacije. Isključite
napajanje i pričekajte da se kućište fotoaparata
aklimatizuje na okolnu temperaturu i osuši pre
fotografisanja.
»Na slici je snimljeno svetlo«.
● Snimanje s blicom u tamnim uslovima izaziva
pojavu odbljeska na prašini u vazduhu.
»Fotoaparat pravi buku prilikom snimanja slika«.
● Fotoaparat može aktivirati objektiv i oglasiti
se čak i kad ništa ne snimate. Razlog je
automatsko izvođenje radnji i automatsko
fokusiranje kao priprema za snimanje.
Funkcija datuma i vremena
»Podešavanja datuma i vremena vraćaju se na
podrazumevana podešavanja«.
● Ako se baterije izvade i stoje van fotoaparata
otprilike 3 dana*1, podešavanja datuma
i vremena vraćaju se na podrazumevano
podešavanje i moraju se resetovati.
*1
Vreme za vraćanje podešavanja datuma
i vremena na podrazumevano podešavanje
razlikuje se u zavisnosti od toga koliko dugo
su baterije bile u aparatu.
»Uključivanje fotoaparata i početno
podešavanje« (str. 7)
SR
59
Poruka o grešci
Poruka o grešci
● Kada je jedna od donjih poruka prikazana na
ekranu, proverite moguće rešenje.
Poruka o grešci
Card Error
Write Protect
Memory Full
Card Full
Card Setup
Power Off
Format
Memory Setup
Power Off
Memory Format
60
SR
No Picture
Rešenje
Problem s karticom
Stavite novu karticu.
Picture Error
Problem s karticom
Prekidač za zaštitu od
presnimavanja postavljen je na
»LOCK«. Oslobodite prekidač.
Problem s internom
memorijom
• Stavite karticu.
• Izbrišite neželjene slike.*1
Problem s karticom
• Zamenite karticu.
• Izbrišite neželjene slike.*1
Problem s karticom
Pomoću FG izaberite
[Format], a zatim pritisnite
dugme A. Zatim, pomoću FG
izaberite [Yes], a zatim pritisnite
dugme A.*2
Problem s internom
memorijom
Pomoću FG izaberite [Memory
Format] a zatim pritisnite
dugme A. Zatim, pomoću FG
izaberite [Yes], a zatim pritisnite
dugme A.*2
The Image
Cannot Be
Edited
Battery Empty
Rešenje
Problem s internom
memorijom/karticom
Pre pregledanja, snimite slike.
Problem s izabranom slikom
Pomoću softvera za retuširanje
fotografija itd. pogledajte slike na
računaru. Ako se slika još uvek
ne može pregledati, datoteka
slike je oštećena.
Problem s izabranom slikom
Pomoću softvera za retuširanje
fotografija itd. uredite slike na
računaru.
Problem s baterijom
Napunite bateriju.
Problem s povezivanjem
Pravilno povežite fotoaparat
No Connection i računar ili štampač.
No Paper
No Ink
*1
*2
Problem sa štampačem
Ubacite papir u štampač.
Problem sa štampačem
Dopunite mastilo u štampaču.
Pre brisanja važnih slika, prebacite ih na računar.
Svi podaci će biti izbrisani.
Poruka o grešci
Jammed
Settings
Changed*3
Print Error
Cannot Print*4
*3
*4
Rešenje
Problem sa štampačem
Izvadite zaglavljeni papir.
Problem sa štampačem
Vratite štampač u stanje u kome
se može koristiti.
Problem sa štampačem
Isključite fotoaparat i štampač,
provjerite da li ima problema
sa štampačem, a zatim ponovo
uključite napajanje.
Problem s izabranom slikom
Za štampu koristite računar.
To se prikazuje kada je, na primer, kaseta za papir
izvađena iz štampača. Ne rukujte štampačem dok
menjate podešavanja na fotoaparatu.
Ovaj fotoaparat možda ne može štampati slike
koje su snimljene drugim fotoaparatom.
SR
61
Saveti za snimanje
Objekat sa niskim
kontrastom
Kada niste sigurni kako da snimite sliku koju ste
zamislili, pogledajte donje informacije.
Fokusiranje
»Fokusiranje objekta«
● Fotografisanje objekta koji nije u sredini
ekrana
Pošto fokusirate predmet koji je udaljen isto
kao i objekat snimanja, kadrirajte snimak
i fotografišite.
Pritiskanje dugmeta zatvarača do polovine
(str. 9)
● Podesite [AF Mode] (str. 31) na [Face/iESP]
● Snimanje slika u režimu [AF Tracking]
(str. 31)
Fotoaparat automatski prati kretanje objekta
i neprestano ga fokusira.
● Fotografisanje objekta u senci
Upotreba AF osvetljivača olakšava fokusiranje.
[AF Illuminat.] (str. 32)
● Fotografisanje objekata koji se teško
automatski fokusiraju
U sledećim slučajevima, posle fokusiranja
(pritiskanjem dugmeta zatvarača dopola)
na objekat sa visokim kontrastom, na istoj
udaljenosti na kojoj je i objekat snimanja,
kadrirajte snimak i fotografišite.
62
SR
Kada se u sredini
ekrana pojavljuju jako
svetli predmeti
Objekat bez
vertikalnih linija*1
Kad su objekti na različitim
udaljenostima
Objekat koji se brzo kreće
Objekat nije u sredini kadra
*1
Takođe se postižu dobri rezultati kada se
snimak kadrira tako što se fotoaparat drži
vertikalno, a zatim se vrati u horizontalni položaj
da bi se snimila slika.
Podrhtavanje fotoaparata
»Fotografisanje bez podrhtavanja fotoaparata«
● Snimanje slika pomoću opcije [Image
Stabilizer] (str. 32)
Senzor slike*1 se pokreće da bi korigovao
podrhtavanje fotoaparata čak i kada ISO
osetljivost nije povećana. Ova je funkcija
efikasna i kad se snimaju slike pri velikom
uvećanju zuma.
*1
Uređaj koji prima svetlost koja uđe kroz
objektiv i pretvara ga u električne signale.
● Snimanje video zapisa pomoću režima
[IS Movie Mode] (str. 35)
● Izaberite [C Sport] u režimu za okruženje
(str. 13)
Režim [C Sport] koristi veliku brzinu zatvarača
i može smanjiti zamućivanje koje nastaje usled
pomeranja objekta.
● Snimanje slika s visokom ISO osetljivošću
Ako je izabrana visoka ISO osetljivost, može
se fotografisati pri velikim brzinama zatvarača
čak i na mestima na kojima se ne može
koristiti blic.
»ISO sensitivity« (str. 26)
● Snimanje slika pomoću funkcije [Face/
iESP] (str. 31)
Za lice s pozadinskim osvetljenjem postiže se
odgovarajuća ekspozicija i lice se osvetljava.
● Snimanje slika pomoću [n] za [ESP/n]
(str. 31)
Osvetljenost odgovara objektu u sredini
ekrana, pa zato pozadinsko osvetljenje ne
utiče na sliku.
● Snimanje slika sa [Fill In] (str. 25) blicom
Objekat koji ima pozadinsko osvetljenje se
posvetljuje.
● Snimanje slika bele plaže ili snežne scene
Izaberite [q Beach & Snow] u režimu za
okruženje (str. 13).
● Snimanje slika uz korišćenje kompenzacije
ekspozicije (str. 25)
Prilagodite osvetljenost dok gledate ekran
za fotografisanje. Obično fotografisanje
belih objekata (poput snega) daje slike koje
su tamnije od stvarnog objekta. Pomoću
kompenzacije ekspozicije u pozitivnom (+)
smeru prilagodite bele boje onako kako
zaista izgledaju. Obrnuto, kada fotografišete
crne objekte, željeni rezultat se postiže
podešavanjem u negativnom (-) smeru.
Ekspozicija (osvetljenost)
»Fotografisanje s odgovarajućom osvetljenošću«
● Snimanje slika objekta s pozadinskim
osvetljenjem
Lica ili pozadine su svetle čak i ako se snima
s pozadinskim osvetljenjem.
[Shadow Adjust] (str. 30)
[h Backlight HDR] (str. 13)
SR
63
Nijansa boje
»Fotografisanje u nijansama koje odgovaraju
stvarnosti«
● Snimanje slika uz izbor balansa belog
(str. 25)
Najbolji rezultati u većini okruženja obično se
postižu izborom opcije [WB Auto], ali za neke
objekte bilo bi dobro da isprobate i drugačija
podešavanja. (Ovo se naročito odnosi na
snimanje u senci pod vedrim nebom, mešano
prirodno i veštačko osvetljenje i tako dalje.)
Kvalitet slike
»Fotografisanje oštrijih slika«
● Snimanje slika sa optičkim zumom ili
zumom visoke rezolucije
Izbegavajte korišćenje digitalnog zuma (str. 32)
za snimanje slika.
● Snimanje slika s niskom ISO osetljivošću
Ako se fotografiše s visokom ISO osetljivošću,
može se pojaviti šum (tačkice u boji
i neujednačenost boja koje nema u izvornoj
slici), a slika može delovati zrnasto.
»ISO sensitivity« (str. 26)
Baterije
»Kako da baterija traje duže«
● Podesite [Power Save] (str. 46) na [On]
64
SR
Saveti za reprodukciju/
uređivanje
Reprodukcija
»Reprodukcija slika iz unutrašnje memorije i sa
kartice«
● Izvadite karticu i prikažite slike iz interne
memorije
● »Ubacivanje i vađenje baterije i kartice
(dostupnih u prodaji)« (str. 4)
»Pregled slika visokog kvaliteta na TV prijemniku
visoke rezolucije«
● Priključite fotoaparat na TV prijemnik
pomoću HDMI kabla (prodaje se zasebno)
● »Reprodukcija slika na TV prijemniku d
[TV Out]« (str. 44)
Uređivanje
»Brisanje zvuka snimljenog uz sliku«
● Snimite tišinu preko zvuka dok
reprodukujete sliku
»Dodavanje zvuka fotografijama q [R]«
(str. 36)
Lista postavki dostupnih u svakom režimu snimanja
Pojedinosti o s potražite u odeljku »Lista s postavki« (str. 66).
Pojedinosti o zatamnjenim površinama potražite u odeljku »Lista P postavki« (str. 68).
Zumiranje
Blic
Samookidač
Kompenzacija
ekspozicije
Balans belog
ISO osetljivost
Snimanje slika
u sekvenci
Veličina slike
Razmera slike
Resetovanje
Kompresija
Prilagođavanje senke
AF režim
ESP/n
Digitalni zum
Stabilizator slike
AF osvetljivač
Pregled snimka
Orijentacija slike
Vodič za ikone
Vremenska oznaka
Zum super rezolucije
*1
P
M
Q
a
P
p
.
R
R
*1
R
*1
*1
R
*1
*1
–
–
*1
R
R
*1
R
–
*1
R
R
*1
R
–
–
R
R
R
R
R
–
–
–
–
R
R
–
R
–
R
R
R
–
–
R
–
–
–
R
R
R
R
–
–
–
–
*1
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
–
–
–
–
–
R
R
–
*1
R
R
R
–
R
–
R
–
R
–
R
–
R
–
R
R
R
R
R
–
–
R
–
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
–
R
R
R
R
R
R
–
–
R
R
R
R
–
R
R
R
–
–
Podešavanje nekih funkcija nije moguće.
SR
65
Lista s postavki
Zumiranje
Blic
Samookidač
Kompenzacija
ekspozicije
Balans belog
ISO osetljivost
Snimanje slika
u sekvenci
Veličina slike
Razmera slike
Resetovanje
Kompresija
Prilagođavanje senke
AF režim
ESP/n
Digitalni zum
Stabilizator slike
AF osvetljivač
Pregled snimka
Orijentacija slike
Vodič za ikone
Vremenska oznaka
Zum super rezolucije
*1
66
B
F
i
G
M
C
N
X
R
–
*1
R
–
*1
R
–
*1
R
*1
*1
R
*1
*1
R
*1
*1
R
–
*1
*1
S
R
*1
*1
R
–
*1
R
–
*1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*1
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
*1
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
–
Podešavanje nekih funkcija nije moguće.
SR
R
R
R
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
–
R
R
R
R
–
Zumiranje
Blic
Samookidač
Kompenzacija
ekspozicije
Balans belog
ISO osetljivost
Snimanje slika
u sekvenci
Veličina slike
Razmera slike
Resetovanje
Kompresija
Prilagođavanje senke
AF režim
ESP/n
Digitalni zum
Stabilizator slike
AF osvetljivač
Pregled snimka
Orijentacija slike
Vodič za ikone
Vremenska oznaka
Zum super rezolucije
*1
V
d
q
U
t
h
R
*1
*1
R
–
*1
R
*1
*1
R
–
R
R
–
R
R
–
*1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
–
R
R
R
R
R
–
*1
R
R
R
–
R
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
R
–
R
R
R
–
R
R
–
R
R
R
R
R
R
–
Podešavanje nekih funkcija nije moguće.
SR
67
Lista P postavki
Kompenzacija
ekspozicije
Balans belog
Kompenzacija
ekspozicije
Balans belog
68
SR
Pop Art
Pin Hole
Fish Eye
Soft Focus
Punk
Sparkle
R
R
–
R
R
R
R
R
–
R
–
R
Watercolor
Reflection
Miniature
Fragmented
Dramatic
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Dodatak
Održavanje fotoaparata
Spoljne površine
• Pažljivo prebrišite mekom krpom. Ako je fotoaparat
jako zaprljan, krpu potopite u blagi rastvor
deterdženta i dobro je ocedite. Očistite fotoaparat
vlažnom krpom i zatim ga obrišite suvom krpom.
Ako ste fotoaparat koristili na plaži, obrišite ga
krpom koju ste potopili u čistu vodu i dobro je
ocedili.
Ekran
• Pažljivo prebrišite mekom krpom.
Objektiv
• Duvaljkom uklonite prašinu sa objektiva a zatim ga
pažljivo obrišite sredstvom za čišćenje objektiva.
Nemojte koristiti jake rastvarače poput benzina ili
alkohola, kao ni hemijski tretirane tkanine.
Korišćenje USB-AC adaptera koji
se prodaje zasebno
Ovaj fotoaparat se može koristiti sa USB-AC
adapterom F-3AC (koji se prodaje zasebno).
Nemojte koristiti ni jedan drugi USB-AC adapter
osim namenskog. Pri upotrebi ispravljača F-3AC,
obavezno koristite USB kabl koji vam je isporučen
sa fotoaparatom.
Nemojte koristiti nijedan drugi USB-AC adapter sa
ovim fotoaparatom.
Korištenje punjača koji se
prodaje zasebno
Za punjenje baterije može se koristiti punjač
(UC-50C: prodaje se zasebno).
Ako objektiv ostane prljav duže vreme, na
njegovoj površini može doći do stvaranja buđi.
Baterija/USB-AC adapter
• Pažljivo prebrišite mekom, suvom krpom.
Skladištenje
• Ako znate da fotoaparat nećete koristiti duže
vreme, izvadite iz njega bateriju, USB-AC adapter
i memorijsku karticu i zatim ga odložite na suvo,
hladno mesto sa dobrim provetravanjem.
• S vremena na vreme, ubacite bateriju u fotoaparat
i proverite njegove funkcije.
Ne ostavljajte fotoaparat na mestima gde se
rukuje hemijskim proizvodima jer to može da
prozrokuje koroziju.
SR
69
Korišćenje punjača i USB-AC
adaptera u inostranstvu
• Punjač i USB-AC adapter mogu se koristiti sa
većinom kućnih izvora struje širom sveta u rasponu
od 100 V do 240 V naizmenične struje (50/60 Hz).
Međutim, zidna strujna utičnica može se razlikovati
u zavisnosti od zemlje ili regiona u kojem se
nalazite, zbog čega će za punjač i USB-AC adapter
biti potreban odgovarajući zidni adapter. Više
informacija o tome potražite u lokalnoj prodavnici
elektroopreme ili u turističkoj agenciji.
• Nemojte koristiti putne pretvarače napona jer oni
mogu da oštete vaš punjač i USB-AC adapter.
Korišćenje kartice
Kartice kompatibilne s ovim fotoaparatom
SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAir
kartice (sa bežičnom LAN
funkcijom) (dostupne u prodaji)
(više informacija o kompatibilnim
karticama potražite na Olympus Veb lokaciji).
• Ovaj fotoaparat može da se koristi bez kartice tako
što će skladištiti slike u internu memoriju.
FlashAir/Eye-Fi kartica
• »FlashAir« SD kartice imaju ugrađen bežični LAN
i ne mogu se formatirati. Za formatiranje kartice
koristite softver isporučen uz FlashAir karticu.
• Koristite FlashAir ili Eye-Fi karticu u skladu sa
zakonima i odredbama države u kojoj se fotoaparat
koristi. U avionima i na drugim mestima gde je
njihovo korišćenje zabranjeno, izvadite FlashAir
ili Eye-Fi karticu iz fotoaparata ili onemogućite
funkcije kartice.
• FlashAir/Eye-Fi kartica može da se zagreje tokom
upotrebe.
• Kada se koristi FlashAir/Eye-Fi kartica, baterija
može brže da se isprazni.
• Kada se koristi FlashAir/Eye-Fi karticu, fotoaparat
može sporije da radi.
Prekidač za zaštitu od upisivanja na SD/
SDHC/SDXC karticu
SD/SDHC/SDXC kartica na sebi ima prekidač za
zaštitu od upisivanja.
Ako ovaj prekidač postavite u položaj »LOCK«,
podatke nećete moći da upisujete na karticu, da ih sa
nje brišete, niti da je formatirate. Vratite prekidač da
biste omogućili upisivanje.
LOCK
Formatiranje
Pre prve upotrebe, ili ako su pre toga korišćene na
drugim fotoaparatima ili računarima, neophodno je da
se kartice formatiraju na ovom fotoaparatu.
70
SR
Provera lokacije za čuvanje slika
Pokazivač memorije pokazuje da li se tokom
snimanja i reprodukcije koristi interna memorija ili
kartica.
Pokazivač trenutne memorije
v: Koristi se interna memorija
w: Koristi se kartica
Čak i kad se izvrši [Memory Format]/[Format],
[Erase], [Sel. Image] ili [All Erase], podaci na
kartici nisu u potpunosti izbrisani. Pre nego
što bacite karticu, oštetite je da biste sprečili
otkrivanje ličnih podataka.
Prelaženje između kartice i interne memorije nije
dostupno.
Kada koristite unutrašnju memoriju, najpre
izvadite karticu.
Proces očitavanja/snimanja podataka na
karticu
Tokom snimanja, pokazivač trenutne memorije
svetli crveno dok fotoaparat upisuje podatke.
Nikada nemojte otvarati poklopac baterije/kartice niti
isključivati USB kabl. To ne samo da može oštetiti
podatke, već može učiniti neupotrebljivom internu
memoriju ili karticu.
SR
71
Broj slika koje mogu da se memorišu (statične slike)/dužina snimanja (video zapisi)
u internoj memoriji i na karticama
Broj fotografija koje se mogu sačuvati i dužina snimanja su približni. Stvarni kapacitet varira sa uslovima
snimanja i karticom koja se koristi.
Fotografije*1
Veličina slike
Kompresija
L
M
L
4 3200×2400
M
L
3 1920×1440
M
L
7 640×480
M
*1
Primeri veličine slike kada je razmera slike 4:3.
( 4608×3456
Broj slika koje se mogu sačuvati
Interna memorija
SD/SDHC/SDXC kartica (4 GB)
4
460
9
880
9
910
17
1630
29
2800
57
5480
228
20110
419
40230
Video zapisi
Veličina slike
C 1920×1080*1
D 1280×720*1
E 640×480
y 640×480*2
z 320×240*2
Dužina snimanja
Interna memorija
SD/SDHC/SDXC kartica (4 GB)
Sa zvukom
Bez zvuka
Sa zvukom
Bez zvuka
15 sek.
16 sek.
27 min.
29 min.
29 sek.
32 sek.
52 min.
57 min.
1 min. 15 sek.
1 min. 33 sek.
133 min.
167 min.
—
24 sek.
—
43 min.
—
36 sek.
—
64 min.
Dužina snimanja je do 29 minuta u naznačenom HD kvalitetu.
Dužina snimanja je do 20 sek. u naznačenom HS kvalitetu.
• Maksimalna veličina datoteke jednog video zapisa je 4 GB, bez obzira na kapacitet kartice.
*1
*2
Povećavanje broja slika koje se mogu snimiti
Izbrišite neželjene slike ili povežite fotoaparat s računarom ili nekim drugim uređajem da biste sačuvali slike,
a zatim izbrišite slike u internoj memoriji ili na kartici.
[Erase] (str. 22, 38), [Sel. Image] (str. 38), [All Erase] (str. 38), [Erase Group] (str. 38),
[Memory Format]/[Format] (str. 40)
72
SR
Zaštitni znaci
• Microsoft i Windows su registrovani zaštitni znaci
kompanije Microsoft Corporation.
• Macintosh je zaštitni znak kompanije Apple Inc.
• Logotip SDXC je zaštitni znak SD-3C, LLC.
• Eye-Fi registrovani je zaštitni znak kompanije Eye-Fi, Inc.
• FlashAir je zaštitni znak korporacije Toshiba.
• Powered by ARCSOFT.
• Ostali nazivi kompanija i proizvoda navedeni u ovom
priručniku su registrovani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci
njihovih vlasnika.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC
PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL
AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC
STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE
AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO
PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED
FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Softver u ovom fotoaparatu može uključivati softver
treće strane. Softver treće strane podleže uslovima
i odredbama koje odrede vlasnici ili davaoci licence
tog softvera, pod kojima je softver pružen i vama.
Obaveštenja o uslovima i odredbama za softver
treće strane, ako postoje, mogu se pronaći u PDF
datoteci s obaveštenjem o softveru sačuvanom na
isporučenom CD-u ili na
http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/
digicamera/download/notice/notice.cfm
• Norme za sisteme datoteka fotoaparata navedene
u ovom priručniku su norme »Design Rule for Camera
File System/DCF« koje je postavilo Japansko udruženje
proizvođača elektronske i informacione tehnologije
(JEITA).
SR
73
SPECIFIKACIJE
Fotoaparat
Tip proizvoda
Sistem snimanja
Fotografije
Primenljivi
standardi
Zvuk uz
fotografije
Video zapis
Memorija
: Digitalni fotoaparat (za snimanje i prikazivanje)
: Digitalno snimanje, JPEG (u skladu sa Design rule for Camera File system
(DCF))
: Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
: Wave format
: MOV H.264 linear PCM/AVI Motion JPEG (HSVGA 120fps ili HSQVGA 240fps)
: Interna memorija, SD/SDHC/SDXC (podržava UHS-I)/Eye-Fi/FlashAir (sa
bežičnom LAN funkcijom) kartica
Broj efektivnih piksela : 16000000 piksela
Senzor za sliku
: 1/2,3” CMOS (primarni kolor filter)
Objektiv
: Olympus objektiv od 4,5 do 108,0 mm, od f3.0 do 6.9
(Jednako objektivu od 25 do 600 mm na filmu od 35 mm)
Fotometrijski sistem
: Digitalno ESP merenje, sistem merenja u tački
Brzina zatvarača
: 4 do 1/2000 sek.
Opseg snimanja
: 0,1 m do (W), 0,4 m do (T) (Normal/Macro)
0,03 m do (super makro režim)
Ekran
: 3,0” TFT LCD ekran u boji, 460000 tačaka
Priključak
: Višenamenski-priključak (DC-IN utikač, USB priključak, A/V OUT utikač)/
HDMI mikropriključak (tip D)
Automatski
: Od 2000. do 2099.
kalendarski sistem
Radno okruženje
Temperatura
Vlažnost
Napajanje
Dimenzije
Težina
74
SR
: od 0°C do 40°C (rukovanje)/
–20°C do 60°C (skladištenje)
: 30 % do 90 % (rad)/10% do 90% (skladištenje)
: Jedna Olympus litijum-jonska baterija (LI-50B) ili zasebno dostupan USB-AC
adapter
: 107,9 mm (Š) × 69,7 mm (V) × 39,9 mm (D)
(bez izbočina)
: 227 g (sa baterijom i karticom)
Litijum-jonska baterija (LI-50B)
Tip proizvoda
Broj modela
Standardni napon
Standardni kapacitet
Radni vek baterije
Radno okruženje
Temperatura
:
:
:
:
:
Punjiva litijum-jonska baterija
LI-50BA/LI-50BB
3,7 V jednosmerne struje
925 mAh
Oko 300 potpunih punjenja (varira u zavisnosti od uporabe)
: 0°C do 40°C (punjenje)
USB-AC adapter (F-2AC)
Broj modela
Napajanje
Izlazni napon
Radno okruženje
Temperatura
: F-2AC-1B/F-2AC-2B
: 100 do 240 V izmjenične struje (50/60 Hz)
: 5 V jednosmerne struje, 500 mA
: od 0°C do 40°C (rukovanje)/
–20°C do 60°C (skladištenje)
Dizajn i tehničke karakteristike mogu se menjati bez prethodne najave.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia
Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing, LLC.
SR
75
MERE PREDOSTROŽNOSTI
PAŽNJA
OPASNOST OD
STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
PAŽNJA: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD
STRUJNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC
(NI ZADNJU STRANU).
U UREĐAJU NEMA DELOVA KOJE KORISNIK
MOŽE SAM DA POPRAVI.
SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFIKOVANOM
OLYMPUS SERVISNOM OSOBLJU.
Uzvičnik u trouglu
upozorava na važna
uputstva u vezi
s rukovanjem i održavanjem
u dokumentaciji priloženoj
uz uređaj.
OPASNOST
Ako uređaj koristite
ne vodeći računa
o informacijama navedenim
pod ovim simbolom, može
doći do teških povreda
ili smrti.
UPOZORENJE Ako uređaj koristite
ne vodeći računa
o informacijama navedenim
pod ovim simbolom, može
doći do povređivanja
ili smrti.
PAŽNJA
Ako uređaj koristite
ne vodeći računa
o informacijama navedenim
pod ovim simbolom, može
doći do lakših telesnih
povreda, oštećenja opreme
ili gubitka vrednih podataka.
76
SR
UPOZORENJE!
DA BISTE IZBEGLI OPASNOST OD POŽARA ILI
STRUJNOG UDARA, NIKADA NE RASTAVLJAJTE
UREĐAJ, NE IZLAŽITE GA VODI I NE RUKUJTE
NJIME U USLOVIMA VISOKE VLAŽNOSTI.
Opšte mere predostrožnosti
Pročitajte sva uputstva — Pre upotrebe proizvoda pročitajte
sva uputstva za upotrebu. Sačuvajte sve priručnike
i dokumentaciju za buduću upotrebu.
Čišćenje — Uvek isključite ovaj uređaj iz zidne utičnice pre
čišćenja. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu. Nikada
nemojte koristiti tečna sredstva za čišćenje, sredstva u spreju,
niti bilo kakve organske rastvarače za čišćenje ovog proizvoda.
Dodaci — Zbog lične bezbednosti i da biste izbegli oštećenje
proizvoda, koristite samo dodatnu opremu koji preporučuje
Olympus.
Voda i vlaga — Mere bezbednosti za uređaje otporne na
vremenske uticaje date su u odeljcima o otpornosti na
vremenske uticaje.
Položaj — Da biste izbegli oštećenje proizvoda, čvrsto ga
postavite na stabilan stativ, stalak ili nosač.
Izvor napajanja — Ovaj uređaj priključujte samo na izvore
napajanja koji su navedeni na etiketi proizvoda.
Grmljavina — Ako tokom upotrebe USB-AC adaptera dođe do
grmljavine, adapter odmah izvadite iz strujne utičnice.
Strani predmeti — Da biste izbegli povređivanje, u proizvod
nikada ne ubacujte nikakve metalne predmete.
Toplota — Proizvod nikada ne koristite niti držite u blizini izvora
toplote kao što su radijatori, grejači, štednjaci i druge vrste
opreme ili uređaja koji stvaraju toplotu, uključujući i stereo
pojačala.
Rukovanje fotoaparatom
UPOZORENJE
• Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih
gasova.
• Ne koristite blic ni LED (uključujući i AF osvetljivač)
za snimanje ljudi (novorođenčadi, male dece i sl.) iz
neposredne blizine.
• Minimalna udaljenost za upotrebu blica pri snimanju ljudi
iznosi 1 metar. Upotreba blica na manjoj udaljenosti može
prouzrokovati privremeno slepilo kod osoba koje snimate.
• Držite fotoaparat dalje od male dece, beba i životinja poput
kućnih ljubimaca.
• Fotoaparat koristite i držite ga van domašaja novorođenčadi
i male dece kako biste sprečili sledeće opasne situacije koje
mogu uzrokovati teške povrede:
• Zaplitanje u traku fotoaparata, što može da izazove
davljenje.
• Nehotično gutanje baterija, kartica ili drugih sitnih delova.
• Nehotično okidanje blica pred sopstvenim očima ili očima
drugog djeteta.
• Nehotično povređivanje pokretnim delovima fotoaparata.
• Ne gledajte direktno u sunce ili druge snažne izvore
svetlosti kroz fotoaparat.
• Fotoaparat nemojte koristiti ili čuvati na prašnjavim
i vlažnim mestima.
• Pri snimanju ne pokrivajte blic rukom.
• Sa ovim fotoaparatom koristite isključivo SD/SDHC/SDXC
memorijske kartice ili Eye-Fi kartice ili FlashAir kartice.
Nikada nemojte koristiti druge vrste kartica.
Ako slučajno ubacite neki drugi tip kartice u fotoaparat, obratite
se ovlašćenom distributeru ili servisnom centru. Nemojte
pokušavati da na silu izvadite karticu.
• Ako primetite da je USB ispravljač veoma vruć, ili ako
osetite neuobičajene mirise, zvukove ili dim oko uređaja,
odmah ga isključite iz zidne utičnice i prestanite da ga
koristite. Zatim se obratite ovlašćenom distributeru ili
servisnom centru.
PAŽNJA
• Odmah prestanite sa korišćenjem fotoaparata ukoliko
osetite bilo kakve neuobičajene mirise, zvukove ili dim.
• Baterije nikad ne vadite golim rukama jer tako možete da
izazovete požar ili da opečete ruke.
• Ne koristite fotoaparat mokrim rukama.
To može da izazove pregrevanje, eksploziju, paljenje, strujne
udare ili kvarove.
• Ne ostavljajte fotoaparat na mestima na kojima bi mogao
biti izložen visokim temperaturama.
• U suprotnom bi se delovi fotoaparata mogli oštetiti, a u nekim
slučajevima i zapaliti. Ne koristite punjač ili USB-ispravljač
ako je pokriven (primjerice pokrivačem). To može da dovede
do pregrevanja i izazove požar.
• Oprezno rukujte fotoaparatom kako biste izbegli
niskotemperaturne opekotine.
• Ako fotoaparat sadrži metalne delove, pregrevanje može
izazvati niskotemperaturne opekotine. Vodite računa
o sledećem:
• Fotoaparat će se jako zagrejati ako ga duže vreme
koristite. Ako tada držite fotoaparat u rukama, mogu nastati
niskotemperaturne opekotine.
• Na mestima sa ekstremno niskim temperaturama,
temperatura kućišta fotoaparata može biti niža od
temperature okoline. Ako je moguće, pri rukovanju
fotoaparatom na niskim temperaturama nosite rukavice.
• Budite oprezni s trakom.
• Vodite računa o traci prilikom nošenja fotoaparata. Traka
može lako da zapne o razne predmete i izazove ozbiljnu
štetu.
• Da biste zaštitili preciznu tehnologiju sadržanu u ovom
proizvodu, nikada ne ostavljajte fotoaparat na mestima
navedenim u nastavku teksta, bez obzira da li ga tamo koristite
ili skladištite:
• Mesta s visokom temperaturom i/ili vlažnošću, ili mesta sa
ekstremnim promenama ovih vrednosti. Mesta direktno
izložena sunčevoj svetlosti, plaže, zaključani automobili, kao
i mesta u blizini drugih izvora toplote (štednjak, radijator itd.)
ili ovlaživača vazduha.
• Na peščanim ili prašnjavim mestima.
• U blizini zapaljivih ili eksplozivnih predmeta.
• Na vlažnim mestima, kao što su kupatila, ili na kiši. Kada
koristite proizvode otporne na vremenske uslove, takođe
pročitajte i njihove priručnike.
• Na mestima izloženim jakim vibracijama.
• Fotoaparat nikada nemojte bacati niti ga izlagati jakim
udarcima ili vibracijama.
• Prilikom pričvršćivanja fotoaparata na stativ ili skidanja sa
njega, okrećite vijak stativa a ne fotoaparat.
• Pre transportovanja fotoaparata, uklonite sa njega stativ i svu
dodatnu opremu koju ne proizvodi Olympus.
• Nemojte dodirivati električne kontakte na fotoaparatu.
• Fotoaparat nemojte ostavljati tako da bude direktno okrenut
prema suncu. U suprotnom može da dođe do oštećenja
objektiva ili zavesice zatvarača, grešaka u boji, pojave senki
na senzoru za sliku ili do požara.
• Objektiv nemojte grubo vući niti gurati.
• Uvek izvadite baterije ako fotoaparat duže vreme nećete
koristiti. Odaberite hladno, suvo mesto za čuvanje fotoaparata
kako biste sprečili stvaranje kondenzacije ili buđi u fotoaparatu.
Nakon dužeg nekorišćenja, uključite fotoaparat i pritisnite
dugme zatvarača kako biste se uverili da fotoaparat radi
normalno.
SR
77
• Fotoaparat se može pokvariti ako se koristi na mestima
gde je izložen magnetnom/elektromagnetnom polju, radio
talasima ili visokom naponu, na primer u blizini TV prijemnika,
mikrotalasne pećnice, video igara, zvučnika, velikih monitora,
TV/radio tornjeva i odašiljača. U takvim slučajevima, isključite
i ponovo uključite fotoaparat pre nastavka rada.
• Uvek vodite računa o ograničenjima u vezi s radnim
okruženjem koja su opisana u priručniku fotoaparata.
Mere predostrožnosti prilikom rukovanja
baterijom
Pri upotrebi baterija pridržavajte se sledećih
važnih smernica kako ne bi došlo do curenja,
pregrevanja, paljenja, eksplozije ili strujnog udara.
OPASNOST
• Ovaj fotoaparat koristi litijum-jonsku bateriju propisanu od
strane kompanije Olympus. Bateriju punite propisanim USBAC adapterom ili punjačem. Nemojte koristiti nikakve druge
USB-AC adaptere ili punjače.
• Nikada nemojte spaljivati ili zagrevati baterije u mikrotalasnim
pećnicama, na ringlama ili u sudovima pod pritiskom, itd.
• Nikada ne ostavljajte fotoaparat na elektromagnetnim
uređajima ili u blizini njih.
To može da izazove pregrevanje, paljenje ili eksploziju.
• Nemojte povezivati terminale sa metalnim predmetima.
• Pridržavajte se navedenih mera predostrožnosti prilikom
nošenja ili čuvanja baterija, kako biste sprečili da dođu
u kontakt sa metalnim objektima kao što su nakit, ukosnice,
pribadače, ključevi, itd.
Kratak spoj može da izazove pregrevanje, eksploziju ili
paljenje, što može da vam nanese opekotine ili povrede.
• Baterije nemojte čuvati na mestima izloženim sunčevoj
svetlosti ili visokoj temperaturi u zagrejanom vozilu, pokraj
izvora toplote i sl.
• Da biste sprečili curenje baterija ili oštećenje njihovih polova,
pažljivo proučite sva uputstva u vezi sa upotrebom baterija.
Nikada nemojte pokušavati da rastavljate bateriju niti da je na
bilo koji način modifikujete, lemite i sl.
• Ako tečnost iz baterija dođe u dodir s očima, odmah isperite
oči čistom, hladnom tekućom vodom i odmah potražite pomoć
lekara.
• Baterije uvek držite van domašaja dece. Ako dete proguta
bateriju, odmah potražite pomoć lekara.
• Ako ne možete da izvadite bateriju iz fotoaparata, obratite
se ovlašćenom distributeru ili servisnom centru. Nemojte
pokušavati da na silu izvadite bateriju.
78
SR
Oštećenja na spoljnoj površini baterije (ogrebotine, itd.) mogu
da izazovu zagrevanje ili eksploziju.
UPOZORENJE
• Nemojte kvasiti baterije tečnostima kao što su voda ili morska
voda.
• Da biste sprečili curenje i pregrevanje baterija, požar ili
eksploziju, koristite samo baterije koje su preporučene za
ovaj uređaj.
• Baterije ubacite pažljivo, na način opisan u uputstvu za
upotrebu.
• Ako se punjive baterije ne napune u propisanom vremenskom
roku, prestanite da ih punite i nemojte ih više koristiti.
• Nemojte koristiti baterije koje su oštećene ili polomljene.
• Ako baterija tokom rada procuri, ima neobičan miris, promeni
boju, oblik, ili neko drugo svojstvo, prestanite sa korišćenjem
fotoaparata i odmah ga sklonite dalje od vatre.
• Ako tečnost iz baterije dođe u dodir s odećom ili kožom, skinite
odeću i odmah isperite to mesto čistom, tekućom hladnom
vodom. Ako tečnost izazove opekotine na koži, odmah
potražite pomoć lekara.
• Baterije nemojte izlagati jakim udarima ili dugotrajnim
vibracijama tako što ćete ih ispuštati ili udarati.
To može da izazove eksploziju, pregrevanje ili paljenje.
PAŽNJA
• Pre punjenja baterije, pažljivo pregledajte da na njoj nema
curenja, promene boje, deformacija ili drugih nepravilnosti.
• Prlikom dugotrajne upotrebe baterije se mogu zagrejati. Da
biste sprečili blaže opekotine, bateriju nemojte vaditi odmah
nakon upotrebe fotoaparata.
• Obavezno izvadite baterije ukoliko fotoaparat duže vreme
nećete koristiti.
Curenje i pregrevanje mogu da izazovu požar, povredu ili kvar.
• Prilikom odlaganja baterije na duži vremenski period, odaberite
hladno mesto.
• Ovaj fotoaparat koristi jednu Olympus litijum-jonsku bateriju.
Koristite naznačenu bateriju. Postoji opasnost od eksplozije
ako se baterija zameni neodgovarajućom vrstom baterije.
• Potrošnja energije fotoaparata zavisiće od toga koje se
funkcije koriste.
• U uslovima navedenim u nastavku teksta dolazi do
neprekidnog trošenja energije i brzog pražnjenja baterije.
• Zum se neprekidno koristi.
• Dugme zatvarača neprestano pritiskate dopola, aktivirajući na
taj način automatsko fokusiranje.
• Na ekranu je duže vreme prikazana neka slika.
• Fotoaparat je povezan sa štampačem.
• Ako se koristi istrošena baterija može doći do isključivanja
fotoaparata bez prethodnog prikaza upozorenja o stanju
baterije.
• Olympus litijum-jonska baterija je predviđena za korišćenje
isključivo za Olympus digitalni fotoaparat.
Nemojte koristiti bateriju za druge uređaje.
• Ukoliko se polovi baterije smoče ili postanu masni, to može
dovesti do kvara kontakta fotoaparata. Bateriju pre korištenja
obrišite suvom krpom.
• Uvek napunite bateriju ako je koristite po prvi put ili je niste
koristili duže vreme.
• Kad fotoaparatom koji se napaja baterijom rukujete pri niskim
temperaturama, postarajte se da fotoaparat i rezervna baterija
budu što topliji. Baterija koja se ispraznila na niskoj temperaturi
može se oporaviti nakon zagrevanja do sobne temperature.
• Pre polaska na duži put, a naročito pre putovanja
u inostranstvo, nabavite dodatne baterije. Na putu može
biti teško nabaviti preporučeni tip baterije.
• Reciklirajte baterije kako biste pomogli očuvanju resursa naše
planete. Prilikom odbacivanja praznih baterija, postarajte se
da prekrijete njihove polove i uvek se pridržavajte lokalnih
zakona i propisa.
USB-AC adapter
• Isporučeni USB-AC adapter F-2AC namenjen je isključivo za
upotrebu s ovim fotoaparatom. Drugi fotoaparati ne mogu se
puniti pomoću ovog USB-AC adaptera.
• Priloženi USB-AC adapter F-2AC nemojte povezivati na drugu
opremu izuzev ovog fotoaparata.
• Za priključni USB-AC adapter:
Priloženi USB-AC adapter F-2AC se pravilno postavlja
u vertikalnom položaju ili montiran na podu.
Koristite isključivo namensku punjivu bateriju,
punjač baterija i USB-AC adapter
Izričito vam preporučujemo da uz ovaj fotoaparat koristite
isključivo originalnu namjensku Olympus punjivu bateriju,
punjač baterija i USB-AC adapter. Korišćenje neoriginalne
punjive baterije, punjača baterija i/ili USB-AC adaptera može
da izazove požar i telesne povrede uslid curenja, zagrevanja,
paljenja ili oštećenja baterije. Olympus ne preuzima nikakvu
odgovornost za nesreće ili oštećenja nastala uslijed korištenja
baterije, punjača baterija i/ili USB-ispravljača koji ne pripadaju
originalnom Olympus priboru.
Ekran
• Nemojte pritiskati ekran jer to može dovesti do nejasnog
prikaza slike, grešaka u reprodukciji ili do oštećenja ekrana.
• Svetla pruga može se pojaviti na vrhu/dnu ekrana, ali to ne
predstavlja kvar.
• Ako se objekat posmatra iskosa, njegove konture na ekarnu
mogu izgledati nazubljeno. To ne predstavlja kvar, a pojava će
biti manje primetna u režimu reprodukcije.
• Na hladnim mestima uključenje ekrana može potrajati nešto
duže, a može doći i do privremene promene boja na ekranu.
Pri korišćenju fotoaparata u uslovima ekstremne hladnoće,
preporučljivo je da ga povremeno unesete na toplo. Ako ekran
zbog niske temperature ne radi dobro, njegove performanse će
se popraviti na normalnoj temperaturi.
• Ekran ovog proizvoda proizveden je s visokokvalitetnom
tačnošću, ali uprkos tome na njemu se može pojaviti pokoji
mrtav piksel. Ovi pikseli ne utiču na sliku koju ćete sačuvati.
Usled karakteristika ekrana, nejednakosti boje ili svetline
takođe mogu biti primetne zavisno od ugla, ali to se događa
zbog same strukture ekrana. To nije znak kvara.
Zakonske i druge napomene
• Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo kakvu
drugu odgovornost, niti korisniku ili trećim licima jamči za bilo
kakvu štetu ili neostvarenje očekivane dobiti usled nepravilne
upotrebe ovog uređaja.
• Olympus neće snositi materijalnu niti bilo kakvu drugu
odgovornost i ne jamči za bilo kakvu neostvarenu dobit koja
nastane kao posledice brisanja snimljenih podataka.
Odricanje garancije
• Olympus ni u kom slučaju neće snositi materijalnu ili bilo koju
drugu odgovornost, direktno ili indirektno, za sadržaj ili delove
ovog pisanog materijala ili softvera, i ni u kom slučaju neće
snositi odgovornost za tržišnu prikladnost ili posebnu namenu
bilo kog uređaja, kao i za bilo koju posrednu ili neposrednu
štetu nastalu tokom upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih
pisanih materijala, softvera ili opreme (uključujući, ali ne
ograničavajući se na poslovni gubitak, prekid rada ili gubitak
poslovnih podataka). Neke države ne dozvoljavaju isključivanje
ili ograničavanje odgovornosti za direktne i indirektne štete ili
odgovornosti na osnovu podrazumevane garancije, pa se gore
navedena ograničenja ne moraju odnositi na vas.
• Olympus zadržava sva prava nad ovim uputstvom.
SR
79
Upozorenje
Neovlašćeno fotografisanje ili upotreba zaštićenog autorskog
materijala može značiti povredu važećih zakona o zaštiti
autorskih prava. Olympus neće preuzeti nikakvu odgovornost
za neovlašćeno snimanje, upotrebu i druge radnje koje su u
suprotnosti sa zakonima o autorskim pravima.
Napomena o autorskom pravu
Sva prava zadržana. Nije dopuštena upotreba nijednog dela
ovog materijala ili softvera u bilo kom obliku, elektronskom ili
mehaničkom, uključujući snimanje ili snimanje i upotrebu na bilo
kom sistemu za čuvanje podataka bez prethodne saglasnosti
kompanije Olympus. Olympus odbija bilo kakvu odgovornost
koja proizlazi iz upotrebe ovih uputstava ili podataka sadržanih
u njima. Olympus zadržava pravo izmene karakteristika i sadržaja
ovih uputstava i softvera bez obaveze ili prethodne najave.
FCC napomena
• Radio i televizijske smetnje
• Promene koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača
mogu poništiti ovlašćenje korisnika za rukovanje ovom
opremom. Ova oprema je testirana i kompatibilna
s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu
s Odeljkom 15 FCC pravila. Ova ograničenja osmišljena su
tako da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnih smetnji na
kućnim instalacijama.
• Ova oprema proizvodi, koristi i može zračiti energiju
radio frekvencije i, ako se ne montira i ne koristi u skladu
s uputstvima, može da izazove štetne smetnje u radio
komunikacijama.
• Međutim, ne postoji garancija da do smetnji neće doći
u određenoj instalaciji. Ako oprema bude izazvala štetne
smetnje u radio i televizijskom prijemu, što se može utvrditi
tako da se oprema isključi i uključi, korisnik može pokušati
da ukloni smetnje primenom neke od sledećih mera:
• Podešavanje ili premeštanje prijemne antene.
• Povećanje udaljenosti između fotoaparata i prijemnika.
• Priključenje opreme na utičnicu koja se nalazi u strujnom kolu
različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
• Za pomoć se obratite distributeru ili iskusnom radio/televizijskom
tehničaru. Za povezivanje fotoaparata sa USB priključkom
personalnog računara koristi se isključivo USB kabl koji
isporučuje firma OLYMPUS.
Sve neovlašćene promene ove opreme poništavaju korisnikovo
ovlašćenje za rukovanje.
80
SR
Za korisnike u Severnoj i Južnoj Americi
Za korisnike u SAD
Izjava o usklađenosti
Broj modela:
SZ-16/DZ-105
Trgovački naziv:
OLYMPUS
Odgovorna strana:
Adresa:
Broj telefona:
3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, SAD
484-896-5000
Testirana usklađenost sa FCC standardima
ZA KUĆNU I KANCELARIJSKU UPOTREBU
Ovaj uređaj je usklađen sa Odeljkom 15 FCC pravila. Rad ovog
uređaja zavisi od sledeća dva uslova:
(1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje.
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući
smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.
Za korisnike u KANADI
Ovaj digitalni uređaj klase B usklađen je sa kanadskim
ICES-003.
OLYMPUS GLOBALNA OGRANIČENA
GARANCIJA – UREĐAJI ZA SNIMANJE SLIKA
Olympus garanzuje da priloženi Olympus® uređaj(i) za
snimanje slika i pripadajuća Olympus® dodatna oprema
(pojedinačno »Proizvod« i zbirno »Proizvodi«) neće imati
nedostataka u materijalu i izradi pri normalnom korišćenju
i servisiranju u trajanju od jedne (1) godine od datuma kupovine.
Ako se bilo koji proizvod pokvari u garantnom roku od jedne
godine, kupac mora vratiti pokvareni Proizvod u bilo koji od
Olympus servisnih centara, postupajući po proceduri opisanoj
u nastavku (videti odeljak »ŠTA RADITI KADA JE POTREBAN
SERVIS«).
Olympus će, prema sopstvenom nahođenju, popraviti, zameniti
ili podesiti pokvareni Proizvod, pod uslovom da istraga i fabrička
inspekcija kompanije Olympus otkrije da je (a) do kvara došlo
tokom normalnog i pravilnog korišćenja i da je (b) proizvod
pokriven ovom ograničenom garancijom.
Popravka, zamena ili podešavanje pokvarenog Proizvoda jedina
je obaveza kompanije Olympus i jedini pravni lek dostupan
kupcu.
Kupac snosi troškove transporta Proizvoda do servisnog centra
kompanije Olympus.
Kompanija Olympus nije obavezna da vrši preventivno
održavanje, instalaciju, deinstalaciju ili održavanje.
Kompanija Olympus zadržava pravo na (i) korišćenje
regenerisanih, popravljenih delova i/ili delova koji se mogu
popraviti (koji zadovoljavaju zahteve kvaliteta kompanije
Olympus) za popravke obuhvaćene garancijom ili bilo kakve
druge popravke i (ii) sve unutrašnje ili spoljne promene dizajna
i/ili karakteristika na svojim proizvodima bez obaveze primene
takvih promena na Proizvode.
ŠTA NIJE OBUHVAĆENO OVOM OGRANIČENOM
GARANCIJOM
Iz ove ograničene garancije kompanije Olympus, bilo izričito,
implicitno ili prema zakonu, isključeni su:
(a) proizvodi i dodatna oprema koju nije proizvela kompanija
Olympus i/ili koja ne nosi oznaku marke »OLYMPUS«
(pokrivenost garancijom za proizvode i dodatnu opremu
drugih proizvođača, koje možda distribuira kompanija
Olympus, odgovornost je proizvođača tih proizvoda i
dodatne opreme u skladu s uslovima i garantnim rokovima
tih proizvođača);
(b) svi proizvodi koji su rastavljani, popravljani, menjani od
strane osoba koje nisu članovi ovlašćenog Olympus osoblja,
osim ako je popravljanje od strane drugih osoba onavljeno
uz pisano odobrenje kompanije Olympus;
(c) šteta na proizvodu nastala usled habanja, nepravilnog
korišćenja, zloupotrebe, zanemarivanja, peska, tečnosti,
nepravilnog čuvanja, nepridržavanja propisanog rukovanja
i održavanja, curenja baterije, korišćenja dodatne opreme,
potrošnog materijala ili zaliha koje nije nisu marke
»OLYMPUS«, ili korišćenje proizvoda u kombinaciji
s nekompatibilnim uređajima;
(d) softverski programi;
(e) zalihe i potrošni materijal (uključujući, ali bez ograničenja na
lampe, mastilo, papir, film, štampane materijale, negative,
kablove i baterije); i/ili
(f) Proizvodi koji ne sadrže valjano postavljen i zabeležen
Olympus serijski broj, osim ako se radi o modelu na koji
Olympus ne stavlja serijski broj.
OSIM GORE NAVEDENE OGRANIČENE GARANCIJE,
OLYMPUS NE DAJE I ODRIČE SE SVIH DRUGIH
PREDSTAVLJANJA, GARANCIJA, USLOVA I GARANCIJA
U VEZI S PROIZVODIMA, DIREKTNIH I INDIREKTNIH,
IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, ILI ONIH KOJI
PROIZILAZE IZ ZAKONA, PROPISA, KOMERCIJALNE
UPOTREBE I DR., UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA
NA, BILO KOJU GARANCIJU ILI PREDSTAVLJANJE U
VEZI S POGODNOŠĆU, IZDRŽLJIVOŠĆU, DIZAJNOM,
RUKOVANJEM ILI STANJEM PROIZVODA (ILI NJIHOVIH
DELOVA) ILI UTRŽIVOST PROIZVODA ILI NJIHOVU
POGODNOST ZA NEKU SVRHU, ILI U VEZI S KRŠENJEM
NEKOG PATENTA, AUTORSKIH PRAVA ILI DRUGIH
VLASNIČKIH PRAVA.
AKO PODRAZUMEVANE GARANCIJE VAŽE PREMA
ZAKONU, ONE SU OGRANIČENE NA TRAJANJE OVE
OGRANIČENE GARANCIJE.
NEKE DRŽAVE MOŽDA NE PRIZNAJU ODRICANJE OD
ODGOVORNOSTI ILI OGRANIČENJE GARANCIJE I/ILI
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PA GORE NAVEDENO
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I ISKLJUČENJA MOŽDA
NEĆE VAŽITI.
KUPAC MOŽE IMATI DRUGAČIJA I/ILI DODATNA PRAVA
I PRAVNE LEKOVE KOJI SE RAZLIKUJU U ZAVISNOSTI
OD DRŽAVE.
KUPAC PRIMA ZNANJU I PRIHVATA DA SE KOMPANIJA
OLYMPUS NEĆE SMATRATI ODGOVORNOM ZA ŠTETU
KOJA KUPCU MOŽE BITI NANETA KAŠNJENJEM
ISPORUKE, KVAROM NA PROIZVODU, DIZAJNOM
PROIZVODA, SELEKCIJOM ILI PROIZVODNJOM, GUBITKOM
ILI OŠTEĆENJEM PODATAKA ILI NEKIM DRUGIM
UZROKOM, BEZ OBZIRA NA TO DA LI JE ODGOVORNOST
POTVRĐENA U UGOVORU, DELIKTOM (UKLJUČUJUĆI
NEMAR I ODGOVORNOST ZA PROIZVOD) ILI NA DRUGI
NAČIN. KOMPANIJA OLYMPUS NI U KOM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA BILO KAKVU INDIREKTNU, SLUČAJNU,
POSLEDIČNU ILI POSEBNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI
BEZ OGRANIČENJA NA, GUBITAK DOBITI ILI UPOTREBE),
BEZ OBZIRA NA TO DA LI KOMPANIJA OLYMPUS ZNA
ILI BI TREBALO DA ZNA ZA MOGUĆNOST TAKVOG
POTENCIJALNOG GUBITKA ILI ŠTETE.
SR
81
Predstavljanja ili garancije od strane bilo koje osobe, uključujući,
ali bez ograničenja na, distributere, predstavnike, prodavce ili
agente kompanije Olympus, koja nisu u skladu ili su u sukobu
ili su pridodata ovoj ograničenoj garanciji, nisu obavezujuća za
kompaniju Olympus, osim ako su u pisanoj formi i odobrena od
strane izričito ovlašćenog službenika kompanije Olympus.
Ova ograničena garancija je potpuna i isključiva izjava
o garanciji koju kompanija Olympus obezbeđuje s obzirom
na Proizvod i ona je nadređena svim prethodnim i trenutnim
usmenim ili pisanim dogovorima, sporazumima, predlozima
i komunikaciji u vezi s ovim predmetom.
Ova ograničena garancija izdaje se isključivo u korist kupca i ne
može se preneti ili dodeliti trećem licu.
ŠTA RADITI KADA JE POTREBAN SERVIS
Korisnik mora preneti slike ili druge podatke sačuvane na
proizvodu na druge medije za čuvanje slika ili podataka i/
ili izvaditi film iz Proizvoda pre nego što ga pošalje kompaniji
Olympus na servis.
NI U JEDNOM SLUČAJU OLYMPUS NEĆE BITI ODGOVORAN
ZA ČUVANJE ILI ODRŽAVANJE BILO KOJIH SLIKA ILI
PODATAKA SAČUVANIH U PROIZVODU KOJI JE PRIMLJEN NA
SERVIS ILI NA FILMU KOJI SE NALAZI UNUTAR PROIZVODA
KOJI JE PRIMLJEN NA SERVIS, NITI ĆE OLYMPUS BITI
ODGOVORAN ZA BILO KOJU ŠTETU NASTALU U SLUČAJU
DA SE BILO KOJA SLIKA ILI PODACI IZGUBE ILI OŠTETE
U TOKU SERVISA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA,
DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU
ILI POSEBNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA ILI GUBITAK
MOGUĆNOSTI UPOTREBE), BEZ OBZIRA NA TO DA LI ĆE
OLYMPUS BITI ILI TREBA DA BUDE SVESTAN MOGUĆNOSTI
ZA TAKAV POTENCIJALNI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE.
Proizvod pažljivo upakujte sa puno materijala za oblaganje
kako biste sprečili oštećenje pri transportu, a zatim ga predajte
ovlašćenom distributeru Olympus proizvoda od kojeg ste kupili
proizvod ili ga pošaljite uz plaćenu poštarinu i osiguranje bilo
kojem servisnom centru kompanije Olympus.
Kada proizvod vraćate zbog servisa, paket treba da sadrži sledeće:
1 Račun sa datumom i mestom kupovine.
2 Kopiju ove ograničene garancije sa serijskim brojem
proizvoda koji odgovara serijskom broju na proizvodu (osim
ako se radi o modelu na koji Olympus ne stavlja serijski broj).
3 Detaljni opis neispravnosti.
4 Uzorak štampanih materijala, negativa, digitalnih otisaka (ili
datoteka na disku), ako ih imate, koji se odnose na problem.
Kada se servis završi, Proizvod će vam biti vraćen uz plaćenu
poštarinu.
82
SR
GDE POSLATI PROIZVOD NA SERVISIRANJE
Adresu najbližeg servisnog cerntra potražite u »SVETSKOJ
GARANCIJI«.
MEĐUNARODNI GARANTNI SERVIS
Međunarodni garantni servis dostupan je pod ovom garancijom.
Za kupce u Evropi
Oznaka »CE« ukazuje na to da
ovaj proizvod zadovoljava evropske
propise o bezbednosti, zaštiti zdravlja,
korisnika i okoline. Fotoaparati sa
oznakom »CE« namenjeni su prodaji
na evropskom tržištu.
Ovaj simbol [precrtana kanta za smeće
na točkićima prema WEEE Dodatak IV]
označava odvojeno prikupljanje
električnog i elektronskog otpada
u zemljama Evropske unije.
Ovaj uređaj ne bacajte u kućni otpad.
Koristite postojeći sistem prikupljanja
i recikliranja ovakvog otpada u svojoj
zemlji.
Ovaj simbol [precrtana kanta za
smeće na točkićima Direktiva 2006/66/
EC Dodatak II] označava odvojeno
prikupljanje otpadnih baterija
u zemljama Evropske unije.
Ne bacajte baterije u kućni otpad.
Koristite postojeći sistem prikupljanja
i recikliranja otpadnih baterija u svojoj
zemlji.
Uslovi garancije
1 Ako se dokaže da je ovaj proizvod neispravan, čak i ako
je pravilno korišćen (u skladu sa pisanim uputstvima za
rukovanje, održavanje i rad koja su uz njega isporučena)
u periodu važenja garancije u određenoj zemlji i kupljen je
od ovlašćenog distributera u oblasti poslovanja kompanije
Olympus Europa Holding GmbH kao što je navedeno na
web stranici http://www.olympus.com, on će biti popravljen
ili besplatno zamenjen po odluci kompanije Olympus. Za
potraživanja prema ovoj garanciji korisnik mora da odnese
proizvod pre isteka važećeg garantnog perioda u određenoj
zemlji prodavcu kod koga je kupio proizvod ili u bilo koji drugi
Olympus servis u oblasti poslovanja kompanije Olympus
Europa Holding GmbH kao što je navedeno na web stranici
http://www.olympus.com. U toku jednogodišnjeg perioda
važenja međunarodne garancije (World Wide Guarantee)
korisnik može da vrati proizvod u bilo kom Olympus servisu.
Imajte u vidu da ovakvi Olympus servisi ne postoje u svim
zemljama.
2 Korisnik treba da pošalje proizvod prodavcu ili Olympus
ovlašćenom servisu na sopstvenu odgovornost i on je
odgovoran za sve troškove koji nastanu tokom transporta
proizvoda.
Uslovi garancije
1 »OLYMPUS IMAGING CORP., 2951 Ishikawa-machi,
Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, u Japanu dodeljuje
međunarodnu garanciju u trajanju od godinu dana. Ova
međunarodna garancija se mora pokazati pre vršenja bilo
kakve popravke prema uslovima ove garancije u ovlašćenom
Olympus servisu. Ova garancija je važeća samo ukoliko se
u Olympus servisu daju na uvid garantni list i dokaz o kupovini.
Imajte u vidu da ova garancija ne utiče na klijentova zakonska
prava na osnovu garancije prema zakonodavstvu određene
zemlje koji reguliše prodaju gore navedene potrošne robe,
već predstavlja dodatak tim pravima.«
2 Ova garancija ne pokriva sledeće slučajeve, tako da će
korisnik morati da plati troškove popravki, čak i za oštećenja
do kojih dođe u toku perioda važenja garancije koji je
prethodno naveden.
a. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepravilne upotrebe
(kao što je upotreba koja nije opisana u odeljku za
rukovanje, održavanje ili drugim odeljcima u uputstvu itd)
b. Sva oštećenja do kojih dođe usled popravki, modifikacija,
čišćenja itd. koje obavlja neko drugi, a ne Olympus ili
ovlašćeni Olympus servis.
c. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled transporta,
pada, udara itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Sva oštećenja ili štete do kojih dođe usled požara,
zemljotresa, šteta od poplave, udara groma, drugih
prirodnih katastrofa, zagađenja životne okoline
i nepravilnog izvora napona.
e. Sva oštećenja do kojih dođe usled nepažljivog ili
neodgovarajućeg skladištenja (kao što je držanje proizvoda
u uslovima pod visokim temperaturama i vlažnostima
vazduha, u blizini insekticida, kao što su naftalin ili opasni
lekovi itd), neodgovarajućeg održavanja itd.
f. Sva oštećenja do kojih dođe usled istrošenosti baterija itd.
g. Sva oštećenja do kojih dođe usled ulaska peska, blata itd.
u unutrašnjost kućišta proizvoda.
h. Ako se garantni list ne vrati uz proizvod.
i. Ako se u garantnom listu obavi bilo kakva promena godine,
meseca i dana kupovine, imena korisnika, imena prodavca
i serijskog broja.
j. Ako se dokaz o kupovini ne priloži uz ovaj garantni list.
3 Ova garancija važi samo za proizvod; garancija ne važi za
bilo koju drugu dodatnu opremu, kao što je torbica, traka,
poklopac objektiva, punjač i baterije.
4 Isključiva odgovornost kompanije Olympus na osnovu
ove garancije biće ograničena na popravak ili zamenu
proizvoda. Sva odgovornost na osnovu garancije za slučajne
ili posledične gubitke ili štete bilo kakve vrste do kojih je
došlo ili koje je imao korisnik usled neispravnosti proizvoda,
a posebno bilo kakvi gubici ili štete prouzrokovane zbog
korišćenja bilo kakvih objektiva, filmova, druge opreme ili
dodatne opreme sa ovim proizvodom ili bilo kakvi gubici koji
su nastali zbog kašnjenja popravke ili gubitka podataka je
isključena. Ova izjava ni na koji način ne utiče na odredbe
definisane zakonom.
Napomene u vezi sa održavanjem garancije
1 Ova garancija važi samo ako je garantni ist u celini popunio
Olympus ili ovlašćeni prodavac odnosno, ako ostala
dokumentacija sadrži dovoljno dokaza. Samim tim, proverite da
li su vaše ime, ime prodavca, serijski broj, kao i godina, mesec
i datum kupovine u celini upisani, kao i da li je originalna faktura
ili račun za prodaju (na kome je navedeno ime prodavca,
datum kupovine i vrsta proizvoda) pričvršćen za ovaj garantni
list. Olympus zadržava pravo da odbije besplatno servisiranje
ukoliko garantni list nije popunjen ili ukoliko gore navedeni
dokument nije pričvršćen, odnosno, ukoliko su informacije koje
su u njemu sadržane nepotpune ili nečitke.
2 Čuvajte ovaj garantni list na sigurnom mestu jer nećete moći
da dobijete kopiju.
* Pogledajte listu na web stranici http://www.olympus.com da
biste videli mrežu ovlašćenih Olympus servisa u svetu.
SR
83
Za kupce u Aziji
Uslovi garancije
1 Ako se ispostavi da je ovaj proizvod neispravan iako je bio
pravilno korišćen (u skladu s isporučenim pisanim korisničkim
uputstvom i uputstvom za rukovanje), tokom perioda od
najduže jedne godine od datuma kupovine, ovaj proizvod
će biti popravljen ili, u skladu s mogućnostima kompanije
Olympus, besplatno zamenjen. Radi reklamacije prema ovoj
garanciji, kupac mora pre isteka jednogodišnjeg garantnog
roka odneti proizvod i ovu Garanciju trgovcu kod kojeg je
proizvod kupljen ili u bilo koji ovlašćeni Olympus servisni
centar naveden u uputstvu i zatražiti neophodne popravke.
2 Kupac će transportovati proizvod do trgovca ili ovlašćenog
Olympus servisnog centra na svoju odgovornost i snosiće
sve troškove transportovanja proizvoda.
3 Ovom garancijom nije pokriveno sldeće i kupac će morati da
plati troškove popravke, čak i za kvarove koji se jave tokom
gore navedenog jednogodišnjeg perioda.
a. Svi kvarovi do kojih dođe zbog nepravilnog rukovanja
(poput načina primene koji nije naveden u Uputstvu za
rukovanje ili drugim odeljcima uputstva, itd.)
b. Svaki kvar nastao zbog popravke, modifikacije, čišćenja
itd. koje nije obavio Olympus serviser ili Olympus ovlašćeni
servisni centar.
c. Svaki kvar ili oštećenje nastalo pri transportu, padu, udarcu
itd. nakon kupovine proizvoda.
d. Svaki kvar ili oštećenje nastalo usled požara, zemljotresa,
poplave,udara groma ili drugih prirodnih katastrofa,
zagađenja okoline i nestabilnih izvora napajanja.
e. Svaki kvar nastao zbog nemarnog ili nepravilnog čuvanja
(poput držanja proizvoda u uslovima visoke temperature
i vlage, u blizini sredstava protiv insekata kao što su
naftalin ili škodljivi lekovi itd.), nepravilnog održavanja, itd.
f. Svaki kvar nastao zbog istrošenih baterija, itd.
g. Svaki kvar nastao zbog prodiranja peska, blata itd.
u kućište proizvoda.
h. Ako ovaj garantni list nije vraćen s proizvodom.
i. Ako su na Garantnom listu izvršene bilo kakve izmene
u vezi sa godinom, mesecom i danom kupovine, imenom
kupca, imenom trgovca i serijskim brojem.
j. Ako uz Garantni list nije priložen dokaz o kupovini.
4 Ova garancija važi samo za ovaj proizvod; garancija se ne
može primeniti na bilo koju drugu dodatnu opremu kao što su
torbica, traka, poklopac za objektiv ili baterije.
84
SR
5 Isključiva odgovornost kompanije Olympus na osnovu ove
garancije biće ograničena na popravku ili zamenu proizvoda
i sva odgovornost za slučajne ili posledične gubitke ili štete
bilo kakve vrste do kojih je došlo ili koje je imao korisnik usled
neispravnosti proizvoda, a posebno bilo kakvi gubici ili štete
prouzrokovane zbog korišćenja bilo kakvih objektiva, filmova,
druge opreme ili dodatne opreme sa ovim proizvodom ili bilo
kakvi gubici koji su nastali zbog kašnjenja popravke ili gubitka
podataka je isključena.
Napomene;
1 Ova garancija je dodatna i ne utiče na zakonska prava
korisnika.
2 Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Garancijom,
pozovite bilo koji od Olympus ovlašćenih servisnih centara
navedenih u uputstvu.
Napomene u vezi sa održavanjem garancije
1 Ova garancija važiće samo ako je Garantni list uredno
popunio Olympus ili trgovac. Zato dobro proverite da li su
upisani vaše ime, ime trgovca, serijski broj, godina, mesec
i dan kupovine.
2 Budući da se novi Garantni list ne izdaje-, čuvajte ga na
sigurnom.
3 Svaki zahtev za popravku od strane kupca, a u istoj zemlji
u kojoj je proizvod kupljen, podleže uslovima garancije
izdatim od strane Olympus distributera u toj zemlji. Tamo gde
lokalni Olympus distributer ne izdaje zasebnu garanciju ili kad
kupac nije u zemlji u kojoj je kupio proizvod, važe uslovi ove
svetske garancije.
4 Gde je to moguće, ova Garancija važi za ceo svet. Ovlašćeni
Olympus servisni centri navedeni u ovoj Garanciji rado će ga
ispoštovati.
* Pogledajte priloženi popis za ovlašćenu međunarodnu
Olympus servisnu mrežu.
Odricanje garancije
Olympus neće preuzeti odgovornost i ne garantuje direktno niti
posredno u vezi dela ovih uputstava ili programa, i ni u kom
slučaju neće preuzeti odgovornost za tržišnu prikladnost
ili posebnu namenu bilo kojeg uređaja, te za posrednu ili
neposrednu štetu proisteklu iz upotrebe ili nemogućnosti
upotrebe opreme, programa ili uputstava (uključujući, ali
se ne ograničavajući na poslovni gubitak, prekid rada ili
gubitak poslovnih podataka). Neke države ne omogućavaju
ograničavanje odgovornosti za direktnu ili posrednu štetu pa
se ova ograničenja možda ne odnose na vas.
http://www.olympus.com/
OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH
Sedište:
Isporuka robe:
Pošta:
Consumer Product Division
Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40–23 77 3-0/Faks: +49 40–23 07 61
Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Germany
Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany
Tehnička podrška za korisnike u Evropi:
Posetite našu web lokaciju http://www.olympus-europa.com
ili pozovite BESPLATAN BROJ*: 00800–67 10 83 00
za Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Nemačku, Luksemburg, Holandiju,
Norvešku, Portugaliju, Španiju, Švedsku, Švajcarsku, Veliku Britaniju.
* Obratite pažnju da određene usluge/operateri (mobilne) telefonije ne
dozvoljavaju pristup ili zahtevaju pozivni broj ispred +800 brojeva telefona.
Za sve evropske zemlje koje nisu navedene na listi i u slučaju da ne
možete da dobijete vezu na gorenavedenom broju, koristite sledeće
BROJEVE KOJI SE NAPLAĆUJU: +49 180 5–67 10 83 ili +49 40–237 73 48 99
Naša tehnička podrška za korisnike je dostupna od 9 ujutro do 6 posle podne
od ponedeljka do petka.
Ovlašćeni distributeri
Srbija:
© 2013
OLYMPUS D.O.O.
Đorđa Stanojevića 12 (Office Park)
11070 Beograd
Tel.: (011) 2222 914
Fax.: (011) 2222 910
www.olympus.rs
VM771801
Download

SZ-16/DZ-105