Dobrodošli u Austriju!
Informacioni list za migrantkinje i migrante
i osobe sa odobrenim azilom ili pravom na
supsidijarnu zaštitu
Sigurno imate mnogo pitanja:
• Gde mogu da učim nemački jezik?
• Kakve su mi šanse za zaposlenje u Austriji?
• Koje mogućnosti postoje za dalje ili stručno
obrazovanje?
• Koja su mi prava i obaveze?
Obratite se Austrijskom
integracionom fondu - mi
znamo odgovore!
Kod nas ćete dobiti informacije,
savetovanje i finansijsku pomoć:
• ako želite da učite nemački jezik
• ako tražite obrazovanje koje Vam odgovara
• ako tražite posao
• ako imate pitanja u vezi sa svakodnevnim životom
u Austriji
U našim centrima u celoj zemlji
ćemo Vam pružiti potrebnu pomoć
da započnete život u Austriji i dati
Vam pouzdane informacije.
Posetite nas! U ličnom
razgovoru rado ćemo Vas informisati o našim ponudama.
Obratite nam se!
U Beču:
U Gornjoj Austriji:
Centar za obrazovanje i
profesionalnu integraciju „Habibi“ 2
Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Beč
U Salcburgu:
Integracioni centar u Beču 1
Schlachthausgasse 30
1030 Beč
Tel. 01 / 710 12 03–100
E-pošta [email protected]
Integracioni centar u Gornjoj Austriji 3
Dametzstraße 2–4 / OG 3 / 2
4020 Linc
Tel. 0732 / 787 043
E-pošta [email protected] Ukoliko Vam trebaju informacije ili želite da
dogovorite termin za lično savetovanje obratite se Integracionom centru Gornje Austrije. 3
Tel. 01 / 715 10 51-100
E-pošta [email protected]
U Štajerskoj:
U Donjoj Austriji:
Ukoliko Vam trebaju informacije ili želite da
dogovorite termin za lično savetovanje obratite se Integracionom centru u Beču. 1
U Burgenlandu:
Ukoliko Vam trebaju informacije ili želite da
dogovorite termin za lično savetovanje obratite se Integracionom centru u Beču. 1
U Tirolu:
Integracioni centar u Tirolu 5
Maria-Theresien-Str. 49a / Stg. 2
6020 Insbruk
Tel. 0512 / 56 17 71
E-pošta [email protected]
Integracioni centar u Štajerskoj 4
Reitschulgasse 19
8010 Grac
Tel. 0316 / 84 17 20-100
E-pošta [email protected]
U Forarlbergu:
U Koruškoj:
Ukoliko Vam trebaju informacije ili želite da
dogovorite termin za lično savetovanje obratite se Integracionom centru u Štajerskoj. 4
Ukoliko Vam trebaju informacije ili
želite da dogovorite termin za lično
savetovanje obratite se Integracionom centru u Tirolu. 5
Češka
Dalje informacije naći ćete na našoj internet stranici pod www.integrationsfonds.at
Svi naši centri na karti:
Linc 3
Nemačka
Švajcarska
Lihtenštajn
Forarlberg
Insbruk 5
Tirol
Legenda
1 Integracioni centar u Beču
2 Centar za obrazovanje i profesionalnu integraciju „Habibi“
3 Integracioni centar u Gornjoj Austriji
4 Integracioni centar u Štajerskoj
5 Integracioni centar u Tirolu
Beč 2
Gornja Austrija
Salcburg
Istočni
Tirol
1
Slovačka
Donja Austrija
Burgenland
Štajerska
Mađarska
Grac 4
Koruška
Italija
Slovenija
Fotografije: C. Redtenbacher
Download

Dobrodošli u Austriju!