Projekti Vikimedije Srbije u
obrazovanju i korišćenje
Vikipedije kao platforme za
širenje slobodnog znanja
Otvoreno obrazovanje i digitalne kompetencije nastavnika
Fakultet organizacionih nauka, Beograd
Ivana Madžarević
Vikimedija Srbije
Menadžer projekata i zajednice
17.07.2014.
Vikimedija Srbije
„Zamislite svet u kome svaka osoba na planeti ima
slobodan pristup celokupnom ljudskom znanju.
To je ono na čemu mi radimo.“
Džimi Vejls
Osnovana 3. decembra 2005.
Peti ogranak Zadužbine Vikimedije u svetu
Preko 100 članova
U 2014. godini: preko 20 projekata
Saradnja sa uglednim obrazovnim i kulturnim
institucijama u zemlji
Vikipedija
Projekat je počeo 15. januara 2001.
godine kao podrška Nupediji
Osnivač Džimi Vejls
Osnovna ideja - svako poseduje znanje
koje može podeliti sa drugima
Poštuju se autorska prava
Politika neutralne tačke gledišta
Sadrži poznata znanja i relevantne
činjenice
Vikipedija
Najveća enciklopedija na svetu Mesečno oko
550 miliona poseta 11 miliona izmena
30 miliona članaka na 286 jezika
Stvara je oko 80.000 korisnika širom sveta
6. najposećeniji sajt na Internetu
Wikipedia my encyclopedia CC BY-SA 2.5 Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikipedia_my_encyclopedia.png
Vikipedija
Vikipedija na engleskom jeziku ~4,5
miliona članaka
Na 28. mestu po veličini (286)
3. najveći projekat na ćirilici
Najveća srpska enciklopedija, preko
100 tomova (400 stranica svaki)
143.000 korisnika
Vikipedija na srpskom jeziku se
približava 250.000-om članku
Vikimedijini projekti
Vikipedija
Vikirečnik
Vikiknjige
Vikicitati
Vikivesti
Vikiizvori
Vikimedijina ostava
Vikiverzitet
Vikivrste
Projekti Vikimedije Srbije
Edukativni projekti
GLAM projekat
Foto konkursi - “Viki voli spomenike”, “Viki
voli zemlju”, Foto safari
1001 arapska reč
Prvi svetski rat – 100 godina posle
Takmičenja u pisanju članaka
Creative Commons
Edukativni program
Osnovna ideja: Nastavnici i studenti rade na
doprinosu Vikipediji i drugim Vikimedijinim
Projektima u akademskom okruženju
Edukativni projekat VMRS: Prvi EduViki projekat u
svetu
Kako smo počeli?
Akademski odbor Vikimedije Srbije
Edukativni projekti u Srbiji
Vikistudent
Vikigimnazijalac
Vikiškolarac
Wikipedia Education Program with mini Wikipedia globe in the hands of Moka CC BY-SA 3.0
mashup by Sage Ross - File:WikipediaEduAbove.svg and File:Wikipedia mini globe handheld.jpg
Edukativni program
Globalni program u preko 60 zemalja
Uticaj edukativnih programa
Studenti razvijaju:
Veštinu pisanja, neguje se enciklopedijski stil
Veštinu čitanja!
Medijsku i digitalnu pismenost
Kritičko razmišljanje i istraživačke veštine
Praksu pronalaženja adekvatne i pouzdane literature i
načine referenciranja
Veštine prevođenja
Sposobnost kolaboracije
Tehničke veštine, wiki markup
Razumevanje autorskih prava i slobodnih licenci
Uticaj edukativnih programa
Motivacija studenata?
Globalna vidljivost radova,
Upotrebljivost,
Navodjenje rada sa viki alatima u svom
CV.
Istraživanja pokazuju da:
72% studenata preferira da piše seminarski rad
na Vikipediji,
Oko 61% uređivača je ženskog pola.
Edukativni program
EduViki konferencija 2014.
Održana 23. i 24. marta 2014. godine
Saradnja Vikimedije Srbije i obrazovno-naučnih institucija, kao i
međusobna saradnja Vikimedijinih ogranaka na polju edukativnih
projekata
Gosti iz SAD, Velike Britanije, Nemačke, Ukrajine, Češke i Makedonije.
Edukativni program
EduViki konferencija 2014.
Prvi deo: Lokalni i interni sastanci i radionice Vikimedijanaca i
učesnika na edukativnim projektima
Drugi deo: Niz predavanja i prezentacija, i upoznavanja sa
lokalnim obrazovno-naučnim institucijama
Edukativni program
Gde smo sada?
saradnja sa preko 22
institucije
preko 2500 studenata i
učenika
preko 1200 novih
članaka
• Gimnazije: Sedma beogradska gimnazija,
Treća beogradska gimnazija, Zemunska
gimnazija, Matematička gimnazija, Ivanjička
gimnazija
• Fakulteti: Fakultet organizacionih nauka,
Matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet,
Filološki fakultet, Fakultet dramskih
umetnosti, Rudarsko-geološki fakultet,
Fakultet fizičke hemije, Fakultet za
kompjuterske nauke (Megatrend),
Računarski fakultet (Union), Visoka škola
elektotehnike i računarstva
• Univerzitetska biblioteka “Svetozar
Marković”
Edukativni program
Projekat 1001 arapska reč
Prvi slobodan online arapskosrpski rečnik koji razvijaju
studenti Filološkog fakulteta
Ciljevi:
povećanje brojnosti i
kvaliteta fonda arapskih reči
na Vikirečniku na srpskom
jeziku
jačanje i proširenje
zajednice zainteresovane
za arapski jezik
Pokretanje drugih rečnika
Akreditovan program
“Primena onlajn viki enciklopedije na srpskom
jeziku u nastavi i učenju"
Opšti ciljevi:
unapređivanje kompetencija zaposlenih u obrazovanju
za primenu novih i otvorenih platformi za učenje
zasnovanih na viki alatima
unapređenje kvaliteta nastavnog i vaspitnog procesa
Edukativni program
Specifični ciljevi:
Upoznavanje nastavnika sa pravilima i procedurama
korišćenja sadržaja na internetu: otvorenost,
dostupnost, licenciranje sadržaja na internetu,
poštovanje intelektualne svojine.
Osposobljavanje nastavnika za povezivanje i
organizovanje nastavnih sadržaja jednog ili više
predmeta u tematske celine korićenjem viki alata.
Osposobljavanje
nastavnika
za
pronalaženje,
korišćenje i bogaćenje nastavnog sadržaja na
internetu korišćenjem novih tehnologija.
Primena novih tehnologija u procesu učenja kroz
korišćenje viki alata.
Možete nas naći...
rs.wikimedia.org
[email protected]
https://www.facebook.com/wikimedia.rs
Hvala na pažnji!
Download

Projekti Vikimedije Srbije u obrazovanju i korišćenje