1 | e-Glasnik 2013
Sa ponosom predstavljamo članice DZBiH:
Bosna-S – Eng. - Oil & Gas, Sarajevo | MetaComm, Jajce | Strojal, Sarajevo | Ax-Soling, Mostar / Grude
JP-EPBiH Termoelektrana Kakanj | Fuel Boss, Zenica | TUV SUD Sava, Sarajevo | Enikon, Kakanj
Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar | Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Trokut Test, Sarajevo | Bosnamontaža, Prijedor | Institut za zavarivanje Tuzla | TUV Croatia, Sarajevo | Tehnopetrol, Tuzla
Kovan MI, Gračanica | TOM, Uskoplje | Elektroremont, Banovići | Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
MontingEnergetika, Tuzla | AlFe MI, Živinice | Rudar, Tuzla | Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci | SIK, Mostar
Metalurški Institut Kemal Kapetanović, Univerzitet u Zenici | UniKlima Hidria Heatec, Sarajevo
BNT - TMH, Novi Travnik | UNIS FAGAS, Sarajevo | Volkswagen Sarajevo
e-Glasnik
#3 | 2014
#3 | 2014 | Iz sadržaja






Tehnička regulativa za zavarene
konstrukcije - Osnove.
Dodjela diploma na 5. IW-/EW- kursu na
IZ Tuzla.
Stručna tema: Osnove projektovanja IBR.
Stručna tema: Aplikacije za zavarivanje –
2. dio – Mobilne aplikacije.
Predstavljamo: Članice DZBiH.
Predstavljamo: AccuPocket, baterijski
izvor struje od Froniusa.
Društvo za zavarivanje
Bosne i Hercegovine
Vaš pouzdan partner u svijetu zavarivanja
on-line izdanje | ISSN 2303-5226
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Društvo za zavarivanje Bone i Hercegovine | DZBiH
Tvornička 3, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovine
E: [email protected]
W: www.dzbih.ba
Fotografija na naslovnici:
Polaznici 5. IWE/IWT kursa na IZ Tuzla
nakon svečane dodjele diploma
Arhiv DZBiH i IZ Tuzla | 09.05.2014
Uređivački odbor | DZBiH
Ismar Hajro, doc.dr.
T: +387 61 227135 | E: [email protected]
Milija Kraišnik, asist.mr.
T: +387 65 644395 | E: [email protected]
Marko Dunđer, izv.prof.dr.IWE
T: +387 63 333535 | E: [email protected]
Sead Pašić, prof.dr.
T: +387 61 137015 |E: [email protected]
Petar Tasić, asist.mr.
T: +387 61 482657 | E: [email protected]
2
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Sadržaj
Vijesti iz Bosne i Hercegovine i DZBiH .............................................................. 4
Edukacija ............................................................................................................... 11
Zakonska i tehnička regulativa .......................................................................... 15
Vijesti iz okruženja i svijeta ................................................................................ 21
Stručne teme | Osnovne projektovanja IBR..................................................... 27
Stručne teme | Aplikacije za zavarivanje - 2. Mobilne aplikacije ............... 34
Predstavljamo | Članice DZBiH ........................................................................ 38
Predstavljamo | Nove tehnologije i uređaji ..................................................... 44
Članarina u DZBiH .............................................................................................. 49
Autori stručnih tema:
1. Ismar Hajro; Zakonska i tehnička regulativa: Tehnička regulativa za
zavarene konstrukcije – Projektovanje i izgradnja - Osnove; e-Glasnik
#3, DZBiH, 2014.
2. Ismar Hajro, Semir Manov; Osnove projektovanja ispitivanja bez
razaranja (IBR); e-Glasnik #3, DZBiH, 2014.
3. Petar Tasić; Aplikacije za zavarivanje – 2. Mobilne aplikacije; e-Glasnik
#3, DZBiH, 2014.
3
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz Bosne i Hercegovine i DZBiH
Treći broj e-Glasnika
Poštovani,
zadovoljstvo nam je predstaviti Vam treći broj e-Glasnika DZBiH. Od izlaska
drugog broja e-Glasnika (11-2013), proteklo je više od 6 mjeseci tako da
imamo dosta vijesti i dešavanja u vezi sa radom DZBiH, te konačno potrebe
za tehničkim informiranjem, koje zaslužuju vašu pažnju.
Na žalost, protekli period obilježile su i vremenske i prirodne nepogode u
većem dijelu Bosne i Hercegovine, koje su pored brojnih žrtava izazvale i
neslućene materijalne štete po stanovništvo i privredu.
Naravno, pitamo se da li su se prouzrokovane ljudske žrtve i materijalne
štete mogle izbjeći ili smanjiti njihov intenzitet, odnosno u kojoj mjeri je
odgovoran ljudski faktor?
Ne ulazeći u brojne moguće razloge ovih nemilih posljedica, zavarivačka
zajednica okupljena oko DZBiH mora postaviti nekoliko pitanja, odnosno
inicirati značajno odgovorniji pristup prema društvu i državi u cjelini.
Naime, a trebalo bi biti dobro poznato, da se već u pristupima projektovanju
brojna incidentna ili ekstremna prirodna opterećenja moraju uzeti u obzir,
poput zemljotresa, kiša, snijega, pojave klizišta i slično.
Havarije konstrukcija i objekata praćene stradanjem ljudi u Bosni i
Hercegovini uslijed ovih prirodnih preopterećenja nisu nepoznati, i
postavlja se pitanje: kada ćemo svi skupa konačno naučiti ove bolne lekcije?
Danas većina u zavarivačkoj zajednici „bruji“ o primjeni norme EN ISO 3834
i EN 1090 i vezanoj certifikaciji firmi; ali da li zaista znamo da je ona samo
„vrh ledenog brijega“ kompletnog seta tehničkih zahtjeva?
Ne ulazeći u kompleksnost implementacije npr. zahtjeva iz EN 1090, znamo
li kako se uopšte i sa kakvim uslovima projektuju različite vrste konstrukcija,
a time brojne vrste i tipovi zavarenih konstrukcija?
Naravno, principi projektovanja za čelične konstrukcije, poput mostova,
zgrada, telekomunikacionih ili dalekovodnih stubova, hala i dvorana, a za
koje važi primjena EN 1090 su dati u Eurocode 3 - EN 1993 seriji standarda.
4
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Ipak, isti se ne odnosi na drugačije tipove, tzv. „odgovornih zavarenih
konstrukcija“, poput opreme pod pritiskom i sredstava za procesiranje i
skladištenje derivata nafte, cjevovoda u energetici i industriji gasa i nafte i
slično, jer za iste važi jedan poseban i odvojen set tehničke regulative.
Naravno, ovo ne znači da su konstrukcije koje se projektuju prema Eurocode
3 manje odgovorne!
Znate li da je tek odnedavno formirana tehnički komitet pri Institutu za
standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS) za prihvaćanje kompletne serije
evropskih Eurocode propisa?
Znate li da je jedan od glavnih zadatak ovog tehničkog komiteta, kao i
Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine priprema tzv. Nacionalnog
aneksa?
Šta uopšte podrazumijeva ovaj Nacionalni aneks – primjenjiv isključiv za
teritorij Bosne i Hercegovine?
Nacionalni aneksi za važeću EN / EN ISO tehničku regulativu
podrazumijevaju upravo brojne specifičnosti i detalje u vezi sa prirodnim
opterećenjima karakterističnim za datu državu ili regiju, poput karata
minimalnih i maksimalnih temperatura, karata opterećenja vjetrom,
zemljotresom, snijega, eventualni plavnih područja, a zašto ne i specifičnih
referenci za potencijalne ili kritične zone klizišta.
Očigledno, nedavne, ali i one ne tako davne, vremenske i prirodne nepogode
moraju promijeniti statistički pristup obradi i definiranju ovih vrlo važnih
informacija o prirodnim opterećenjima.
Profesionalni i odgovorni ljudi su rekli „Od havarija se postaje pametniji“;
na žalost uz teške i bolne lekcije.
Naravno, zavarivačka zajednica okupljena oko DZBiH predstavlja samo
jedan mali dio cijele naučne i stručne zajednice Bosne i Hercegovine koja se
mora jako i odgovorno angažirati u pripremi, promociji i pravovremenoj
edukaciji vezano za primjenu tehničkih propisa, kao i za implementaciju
pratećih nacionalnih aneksa. Nije isključeno da će navedena iskustva
nametnuti i donošenje određenih novih zakonskih akata kako bi se problemi
i posljedice u vezi prirodnim nepogodama sveli na minimum.
5
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
U vezi sa navedenim posebnu ulogu će odigrati naučna i stručna zajednica
građevinske i mašinske struke.
Protekli period i očigledni izazovi koji stoje pred kompletnom stručnom
zajednicom zahtijevaju jedan permanentan i odgovoran angažman. Da li će
biti novca da se i najmanja stručna aktivnost plati, najvjerovatnije ne; pa tako
da treba ozbiljno računati sa jednom odgovornom profesionalnom
predanošću i značajnim volontiranjem u budućnosti.
Upravo je ovakav pristup utkan u principima rada i Društva za zavarivanje
Bosne i Hercegovine (DZBiH). Pored prethodno zacrtanih ciljeva, posebice
vezano za realizaciju primarnog projekta – sticanja statusa Ovlaštenog
nacionalnog tijela (ANB-a), trenutna situacija nameće potrebu za jedan
dodatni volonterski angažman.
Naravno, nije isključeno da će danas brojni reći:
„A zašto je baš sada bitan rad i aktivnosti DZBiH?“.
Naš odgovor na ovo pitanje mora biti jasan koliko i odgovor na pitanje:
„Koliko smo uopšte u stanju da se organiziramo i nametnemo kao
prepoznatljivo naučno-stručno udruženje?“.
Bitni faktori u vezi sa saniranjem šteta i osiguranja pouzdane proizvodnje
brojnih kompanija iz metalo-prerađivačkog sektora u budućnosti, kao i
realno preživljavanje bosansko-hercegovačke privrede će biti sposobnost i
kompetentnost. Upravo DZBiH čini naizgled u društvu male korake, ali
značajne za metalo-prerađivačku industriju. Jedan od njih je naravno
okupljanje, razmjena iskustava i informacija, kao i konačno stalna edukacija
potrebnog stručnog osoblja.
Ovome u prilog idu i analize obavljene od strane renomiranih evropskih
institucija koje prepoznaju prednosti i jasnu konkurentnost bosanskohercegovačkih kompanija, a prije svega dostupnost obučene i osposobljene
radne snage, relativnu blizinu evropskom tržištu, značajno iskustvo metaloprerađivačkog sektora, i konačno mogućnosti integracija malih kompanija u
cilju proizvodnje visoko-vrijednih proizvoda.
S tim u vezi sa ponosom ističemo da je 09.05.2014 god. na Institutu za
zavarivanje u Tuzli upriličena dodjela diploma polaznicima 5. IWE/EWE
kursa. Kursu je pristupilo 15 kandidata, odnosno 10 inženjera i 5 tehnologa,
6
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
te je konačno bosansko-hercegovačka zajednica bogatija za novih 10
IWE/EWE – inženjera zavarivanja i 5 IWT/EWT – tehnologa zavarivanja.
Uzimajući u obzir broj kandidata koji su IW-/EW- diplomu stekli na
prethodnim kursevima, bilo na IZ Tuzla, ili u našem susjedstvu, procjena je
DZBiH da trenutno u Bosni i Hercegovini ima oko stotinu IW-/EWstručnog kadra.
Na žalost, obzirom na minule prirodne nepogode i slab odziv članova
(učesnika), prethodno zakazana Skupština DZBiH i Seminar „Stanje i
potrebe razvoja Društva za zavarivanje Bosne i Hercegovine“ za 21.05.2014
su otkazani. Ipak, u novo-zakazanom terminu, 20.06.2014 god. uspješno su
održani redovna godišnja Skupština i predmetni Seminar. U okviru
Skupštine donesene su neke bitne odluke za dalji rad DZBiH, pored redovno
usvojenog plana rada i vezanog budžeta za 2014 god. Također, u okviru
seminara prezentirane su tri stručne teme i održana jedna rasprava:
- Status i pravci daljeg rada DZBiH.
- Prelazak sa EN 287-1 na EN ISO 9606-1.
- Projektovanje IBR u cilju osiguranja kvaliteta.
- Otvorena rasprava po pitanju problematike zavarivačke zajednice
BiH privrede i neophodne dalje aktivnosti DZBiH.
Također, u narednom periodu DZBiH je predvidjelo održavanje nekoliko
besplatnih i komercijalnih seminara koji imaju za cilj da informiraju i
educiraju širu zavarivačku zajednicu o različitim temama.
Treći broj
e-Glasnika
7
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Razmatranje aplikacije DZBiH na projekat sticanja statusa
Ovlaštenog nacionalnog tijela (ANB-a) i imenovanje prvog
Ovlaštenog tijela za edukaciju (ATB-a)
Primarni cilj DZBiH je sticanje statusa ovlaštenog nacionalnog tijela (ANB) i
imenovanje barem jednog ovlaštenog tijela za edukaciju (ATB). Podsjećamo,
DZBiH je prvi put apliciralo za financijska sredstva potrebna za realizaciju
datog projekta u 2011 god. ali zbog opšteg nerazumijevanja nije došlo do
osiguranja istih.
Naravno, u vezi sa realizacijom projekta ANB pred DZBiH su dva izazova:
(1) osiguranje minimalno potrebnih financijski sredstava direktno potrebnih
za realizaciju projekta i održivo financiranje u budućnosti; kao i
(2) samo-organiziranje u smislu izgradnje operativne i funkcionalne
strukture, uz minimum zahtjeva u smislu osiguranja kvaliteta, a kako se
nalaže prema smjernicama IIW-IAB (Ovlašteno internacionalno tijelo pri
Internacionalnom Institutu za zavarivanje).
Vođeni iskustvom u radu DZBiH u proteklom periodu nedvojbeno je jasno
da se minimalno potrebna financijska sredstva (50.000 KM u periodu o 1-2
god.) za realizaciju projekta moraju obezbjediti kombinirano na osnovu
dostupnih sredstava u okviru fondova za razvojne projekte, kao i od strane
domaćih resornih (državnih i entitetskih) ministarstava i institucija. Ovo se
posebno ističe obzirom na činjenicu da DZBiH ionako mala sredstva u
okviru planiranog budžeta prikuplja samo na osnovu članarine industrijskih
partnera, a ista se u većinskom dijelu troše na plaćanje članarine u EWF-u
(3.000 €), te u znatno manjem obimu na obavezne i redovne administrativnotehničke troškove (<1.000 KM).
Relativno visoki (minimalni) troškovi za realizaciju projekta su bazirani na
direktnim troškovima – uslugama IIW-IAB, kao i dodatnim članarinama u
IIW, odnosno IAB (bazirani na statističkim podacima o godišnjoj potrošnji
čelika u Bosni i Hercegovini).
Financijska održivost datog projekta, odnosno budućih aktivnosti DZBiH u
svojstvu ANB-a bi se morala primarno bazirati na prihodu od izdavanja
diploma, a sekundarno od ostalih edukativnih usluga, te po mogućnosti od
prihoda na osnovu sponzoriranja / reklamiranja u publikacijama DZBiH,
tako da bi budući potrebni budžeti morali bili min. 20.000 KM.
8
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Naravno, predviđene aktivnosti u okviru realizacije projekta ANB i
osiguranja održivog rada i financiranja zahtijevaju jednu jasnu i
funkcionalnu strukturu i organizaciju DZBiH.
S tim u vezi, dosadašnja praksa da su predsjednik DZBiH i tek
nekolicina blisko zainteresiranih jedino aktivno osoblje (volonteri) u
radu DZBiH je neprihvatljiva i neozbiljna.
Zato DZBiH mora izgraditi i učiniti funkcionalnim nekoliko radnih grupa ili
tijela koja bi preuzele obavezu realizacije zacrtanih – minimalno potrebnih
aktivnosti, poput:
-
-
-
Animiranja novih članova i osiguranje postojećih članova, sa jasno
prepoznatljivim obostranim aktivnostima (članovi – DZBiH) i
prednostima (koristima).
Izdavačke djelatnosti (e-Glasnik, web stranica, stručne i promotivne
publikacije DZBiH).
Aktivnosti na animiranju sponzora i realizacije planiranog budžeta.
Organizacije seminara i skupova u cilju razmjene informacija i
permanentne edukacije.
Pripreme radno-operativnih akata i interne dokumentacije, sa
konačnim ciljem izgradnje minimalno potrebnog sistema osiguranja
kvaliteta.
Konkretizacije saradnje i podrške, po mogućnosti sa potpisivanjem
ugovora o saradnji, sa domaćim visoko-zainteresiranim
institucijama, poput Instituta za zavarivanje u Tuzli, elektroprivreda
i telekom operatera, kao i sa društvima za zavarivanje i srodnim
institucijama iz susjednih i bliskih država.
Formiranje navedenih radnih grupa ili tijela DZBiH jedan je od prioritetnih
zadataka, odnosno ciljeva na narednoj Skupštini.
Imenovanja saradnika i članova DZBiH u radne grupe i tijela mora biti na
jasnoj dobrovoljnoj i volonterskoj osnovi, bez nepotrebnih i nefunkcionalnih
„kozmetičkih delegiranja“.
Naravno, generalno analizirajući način rada sličnih društava u okruženju,
osnovni problem u radu DZBiH predstavlja nedostatak institucionalne
podrške, na način da je DZBiH smješteno u okviru izgrađenih i jakih srodnih
institucija. To je naravno bio slučaj kada je DZBiH suštinski funkcioniralo u
9
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
okviru Instituta za zavarivanje i defektoskopiju, danas u puno manjoj mjeri
moćnog IMQ - Instituta za materijale i kvalitet u Sarajevu, odnosno u okviru
nekada velike kompanije u državnom vlasništvu - Energoinvesta.
Na žalost, nakon protekle privatizacije i odsustva zainteresiranih državnih
institucija u Bosni i Hercegovini, danas DZBiH realno nema ovako prijeko
potrebnog partnera „domaćina“.
U kojoj mjeri je DZBiH u stanju odgovoriti svim navedenim izazovima vrlo
brzo će pokazati vrijeme koje je pred nama.
Naravno, DZBiH mora iskoristiti i jasno spoznati iskustva bliskih društava,
posebice susjednih država.
Konačno, obzirom na nedavne prirodne nepogode u Bosni i Hercegovini, i
realno veliku potrebu pomoći stanovništvu i uništenoj privredi, vjerovatno
nije realno očekivati u bliskoj budućnosti bilo kakvu ili barem minimalnu
pomoć i podršku za DZBiH od strane domaćih institucija i resornih
ministarstava.
DZBiH poziva sve članice DZBiH – industrijske partnere, kao i ostale
zainteresirane privredne subjekte, da u granicama svojih mogućnosti
pomognu i podrže rad DZBiH, a posebice aktivnosti svojih uposlenika
angažiranih u radne grupe i tijela DZBiH,
te pomognu održivo financiranje i rad DZBiH.
10
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Edukacija
5. IW-/EW- kurs na Institutu za zavarivanje u Tuzli
09.05.2014 svečano je upriličena dodjela diploma polaznicima 5. po redu IW/EW-kursa, koji je održan na Institutu za zavarivanje u Tuzli (IZ Tuzla). Ovaj
kurs, kao i prethodna četiri, održan je pod vodstvom Zavoda za zavarivanje
a.d. iz Beograda (ZZZB), kao ovlaštenog tijela za edukaciju (ATB) u Srbiji,
odnosno pod okriljem ovlaštenog nacionalnog tijela (ANB) - Društva za
unapređenje zavarivanja Srbije (DUZS), i uz podršku DZBiH.
Na kursu su predavali izabrani predavači iz Bosne i Hercegovine, kao i
ovlašteni predavači ispred ZZZB-a.
Kursu je pristupilo 15 kandidata, odnosno 10 inženjera i 5 tehnologa. Nakon
odslušanih 4 dijela kursa, u ukupnom fondu od 460 sati (u trajanju od 5
mjeseci, od 10.2013-04.2014), te položenih 4 pismena ispita, 4 usmena ispita i
završnog rada, kandidati su stekli diplome „International Welding Engineer“ i
„European Welding Engineer“ (IWE/EWE), odnosno „International Welding
Technologist“ i „European Welding Technologist“ (IWT/EWT).
Diplome su izdate od strane ANB Srbije - DUZS, na engleskom jeziku, i
vrijede u cijelom svijetu.
Čestitke svim polaznicima kursa, uz želje za uspješan i profesionalan
nastavak građenja karijere.
Na 5. po redu IW-/EW- kursu u
organizaciji IZ Tuzla, pod okriljem
ZZZB i DUZS, uz podršku DZBiH
uspješno je steklo diplomu
10 IWE/EWE-inženjera i
5 IWT/EWT -tehnologa
11
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Posjeta sajmu ESEF u Utrechtu, Holandija
U periodu od 11-14.03 2014 god. USAID-Sida FIRMA projekat, u saradnji sa
Vanjskotrgovinskom komorom BiH i konsultantskom agencijom Business
Communication Consultancy, organizovala je prvu posjetu 14
metaloprerađivačkih firmi iz BiH sajmu ESEF (najveći i najvažniji sajam
podugovaranja i inženjeringa u Beneluxu) u Utrechtu (Holandija), kao i
učešće na Dutch - Bosnian Business Day.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine koje su učestvovale u posjeti ESEF
Utrechtu su: MIP, Zavarivač i Bosnamontaža iz Prijedora, INOX Ajanović i
Zupčanik iz Tešnja, Prevent Components iz Goražda, AX-Soling iz Gruda,
H-Solutions iz Mostara, Orao iz Bijeljine, Alfa 90 iz Živinica, Strojal iz
Sarajeva, EM - Oniks iz Lukavca, Neimax iz Visokog i Rudstroj iz Kaknja.
Čestitke svim domaćim firmama, a posebice članicama Društva za
zavarivanje Bosne i Hercegovine, uz želje za uspješne poslovne projekte i
zajedničku saradnju.
Posjeta BH kompanija sajmu
ESEF u Utrechtu i učešće na
Dutch - Bosnian Business Day
12
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Prednosti za EU tržište koje nude bosansko-hercegovačke
kompanije iz metaloprerađivačkog sektora
Prema pisanju Holandskog centra za promociju uvoza iz zemalja u razvoju
(CBI), bosansko-hercegovačke kompanije nude brojne prednosti.
U nastavku prenosimo samo neke od detalja ovih prednosti, a kompletan
članak – izvještaj na 44 stranice „CBI Import Intelligence: Business Opportunities
in the Metal Processing Sector in Bosnia and Herzegovina“ možete pogledati na
sljedećem linku 1.
CBI Import Intelligence:
Business Opportunities in the
Metal Processing Sector in
Bosnia and Herzegovina
Pored vidno izraženih prednosti koje nude BH kompanije izvještaj navodi,
odnosno daje sugestije za strane investitore u smislu šta treba i šta ne treba
činiti, i šta su glavni izazovi?
Također, SWOT analizom je pokazano koji su to glavni faktori sa najjačim
uticajem na metaloprerađivački sektor u Bosni i Hercegovini.
Zašto uvoziti iz ili investirati u BH metaloprerađivački sektor?
- Obučena, motivirana i dostupna radna snaga.
- Geografska lokacija i blizina EU tržištu.
- Iskustvo BH metaloprerađivačkih kompanija u izvozu na EU tržište.
Link:
http://www.cbi.eu/system/files/marketintel/business_opportunities_in_the_metal_processing_sector
_in_bosnia_and_herzegovina_-_cbi_market_intelligence_sector_analysis_0.pdf
1
13
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
-
Mogućnosti integracije malih kompanija u cilju proizvodnje visokovrijednih proizvoda.
Obilje proizvodnih pogona, industrijskih zona i dostupnih
proizvodnih kapaciteta.
Nema ograničenja za inostrano partnerstvo sa domaćim
kompanijama.
Regionalni i bilateralni ugovori o slobodnoj trgovini.
Stabilna valuta vezana za Euro.
Mala inflacija (oko 2%; 1.8% u 2013 god.).
Rezultati SWOT analize
Vanjske
Unutrašnje
Prednosti
14
- Niske plate.
- Obučena i visoko-motivirana
radna snaga.
- Jak obrazovni sistem.
- Veoma dobra pozicija tržišta
i slika na EU tržištu.
- Resursi sirovih materijala.
Nedostaci
- Mala ulaganja u istraživanje i
razvoj (R&D) i „know-how“.
- Nedostatak iskusnih
marketinških i financijskih
menadžera.
Mogućnosti
Prijetnje
- Geostrateška pozicija blizu
EU tržišta.
- Dalje širenje na EU tržište.
- Strana ulaganja i strateško
partnerstvo.
- Raznovrsnost izvoznog
tržišta.
- Visoka i nefleksibilna cijena
električne energije.
- Povećanje cijene rada.
- Povećanje fiskalnog pritiska
na kompanije.
- Neadekvatni financijski
resursi (izvori) za proizvođače
(generalno).
- Loša slika zemlje.
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Zakonska i tehnička regulativa
Tehnička regulativa za zavarene konstrukcije –
Projektovanje i izgradnja - Osnove
U vezi sa uvodnom riječi na početku e-Glasnika, namjera nam je u ovome
broju dati osnovni pregled i istači značaj tehničke regulative koja tretira ili
definira zahtjeve u vezi sa projektovanjem i izgradnjom „odgovornih“
zavarenih konstrukcija.
Šta je to „odgovorna“ zavarena konstrukcija?
Zavarene konstrukcije nazivaju se one konstrukcije kod kojih je primijenjena
tehnologija zavarivanja za spajanje elemenata konstrukcije (pozicija, pod-sklopova,
sklopova). Zbog problema mogućeg slabljenja na mjestu zavarenog spoja, obično se
kaže da je najbolja zavarena konstrukcija ona konstrukcija na kojoj ima najmanje
zavarenih spojeva. No, zavarivanje je neizbježna i nužna tehnologija spajanja kod
velikog broja konstrukcija 2.
Zavarene konstrukcije predstavljaju u mnogim slučajevima odgovorne tehničke
sisteme čiji integritet i vijek trajanja se mora posmatrati sa više aspekata. Aspekti
proučavanja integriteta i vijeka trajanja zavarene konstrukcije vezani su za siguran
rad i zaštitu životne sredine i obratno, vezani su za uticaj društvene sredine u
postavljanju zahtjeva za osiguranje kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti zavarene
konstrukcije.
Uslovi eksploatacije utiču na integritet i vijek konstrukcije, a određivanje
eksploatacionog vijeka zavarene konstrukcije se nameće kao nužnost. Uslovi
eksploatacije podrazumijevaju skup parametara, koji djeluju na zavarenu
konstrukciju, tako što direktno ili indirektno utiču na tri osnovne performanse iste,
to jest na: pouzdanost, sigurnost i trajnost 3.
Pouzdanost predstavlja vjerovatnoću razaranja zavarene konstrukcije, to jest,
pouzdanost je vjerovatnoća da neće doći do pojave neispravnosti, odnosno zamora ili
loma zavarene konstrukcije.
Sigurnost zavarene konstrukcije podrazumijeva da uslovi eksploatacije u svakom
radnom trenutku svojim uticajem ne izazovu promjenu radnog napona, to jest, da
isti ne smije preći kritičnu vrijednost (dozvoljeni napon).
Što su zavarene konstrukcije? Digitalni udžbenik – Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Dostupno
na: http://www.sfsb.unios.hr/kth/zavar/sto_zav_kon.html
3 B. Lukić, S. Đurić, M. Đuričić; Zavarene konstrukcije – Pouzdanost, sigurnost i otkazi, Zavarivanje i
zavarene konstrukcije, 2/2009, str.69-75, 2009. Dostupan na: http://scindeks.ceon.rs/
2
15
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Trajnost (eksploatacioni vijek) zavarene konstrukcije predstavlja kompleksnu
vremensku karakteristiku koja je uslovljena mnogostrukim uticajima kao što su:
projektno rešenje, kvaliteta ugrađenog materijala, postignuti kvalitet zavarenih
spojeva i izrade, uticaj okoline, uticaj parametara opterećenja, i tako dalje 2.
Prema EN ISO 3834-1:
Construction: product, structure or any other welded item.
... proizvod, konstrukcija ili bilo koji zavareni predmet (objekat).
Jedinstvenu ili unificiranu definiciju očigledno nije lako dati, ali možemo
generalno smatrati da su odgovorne zavarene konstrukcije:
Konstrukcije ili proizvodi kod kojih je primijenjena tehnologija
zavarivanja za spajanje elemenata, a za koje važe specifični zakonskotehnički zahtjevi i uslovi, u pogledu projektovanja 4, izgradnje 5, ispitivanja
i inspekcije, izrade tehničke dokumentacije, uključujući konačno i poseban
sistem osiguranja kvaliteta.
S tim u vezi prvo i ključno pitanje za svaku odgovornu zavarenu
konstrukciju glasi: Koji zakonski i tehnički propisi se na istu odnose?
U nastavku je dat samo kratki pregled tehničkih propisa, odnosno
standarda, kodova i specifikacija za određene tipove zavarenih konstrukcija:
Primjeri evropskih standarda i kodova proizvoda - zavarenih konstrukcija
6:
 EN 12952 (Series), Water-tube boilers and auxiliary installations.
 EN 12953 (Series), Shell boilers.
 EN 13445 (Series), Unfired pressure vessels.
 EN 13480 (Series), Metallic industrial piping.
 EN 14197 (Series), Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated
vessels.
 EN 303 (Series), Heating boilers.
 EN 1594, Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure
over 16 bar - Functional requirements.
Primarno izbora materijala i dimenzioniranja.
Uključujući primarno zavarivanje, bilo radioničko ili montažno.
6 Dati su originalni naslovi na engleskom jeziku.
4
5
16
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014


EN 14015, Specification for the design and manufacture of site built,
vertical, cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for the
storage of liquids at ambient temperature and above
EN 286 (Series), Simple unfired pressure vessels designed to contain air or
nitrogen.
...

EN 1993 - Eurocode 3: Design of steel structures.
Primjeri nacionalnih - npr. njemačkih standarda i kodova:
od GPVA-e (German Pressure Vessel Association):
 AD 2000, Code for Pressure Vessels,.
Primjeri američkih standarda i kodova proizvoda – zavarenih
konstrukcija:
od AWS-a (American Welding Society):
 AWS D1.1, Structural Welding Code - Steel.
 AWS D1.2, Structural Welding Code - Aluminum.
...
od ASME-a (American Society of Mechanical Engineers):
 ASME Boiler Pressure Vessel Code (BPVC) ...
 ASME B31.1, Power Piping ...
 ASME B31.3, Process Piping ...
 ASME B31.4, Pipeline Transportation Systems for Liquid Hydrocarbons ...
 ASME B31.8, Gas Transmission and Distribution Piping Systems ...
...
od API-a (American Petroleum Institute):
 API 650, Welded Tanks for Oil Storage.
...
od AWWA-e (American Water Work Association):
 AWWA M11, Steel Water Pipe: A Guide for Design and Installation.
...
Naravno, konačna lista primjenjive ili važeće tehničke regulative za
odgovorne zavarene konstrukcije je prevelika da bi se ista prezentirala u
jednoj ovakvoj temi.
Na koji način je predmetna tehnička regulativa u vezi ili referentna (kao tzv.
harmonizirani standardi) sa zakonskom regulativom, zavisi od države do
države, ili posebnih akata i propisa regija ili unija (poput EU direktiva).
17
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Nacionalni
zakonski
propisi
Tehnički
standard
proizvoda
Certifikacija
proizvođača
Kvalifikacija
procedura
zavarivanja
Kvalifikacija
zavarivača i
operatera
Koordinatori za
zavarivanje
IBR osoblje
Nadzor IBR Inspektori
Na sljedećoj tabeli dajemo primjer (kao izvod) kako zakonska regulativa u
Njemačkoj reguliše zahtjeve u vezi sa izgradnjom gasovoda 7 8:
DVGW
pravila
DVGW
GW-301
Da
(prema
GW-301)
Da
Da
Da
Da
Da
Naravno, nije rijetkost da se na pojedinim projektima kombinirano koristi
(što ne mora uvijek biti i zahvalan pristup) evropska i američka regulativa.
Ovo je upravo vrlo često slučaj u industriji gasa i nafte, gdje se npr. za
izgradnju gasovoda velikog pritiska može primijeniti evropski EN 1594, kao
i američki ASME B31.8, ili kao što je to slučaj za rezervoare za skladištenje
nafte gdje važe evropski EN 14015, ali i američki API 650.
Šta definira tehnički propis (standard ili specifikacija) jedne odgovorne
zavarene konstrukcije?
Cijeneći da je svaka zavarena konstrukcija specifična, obzirom na uslove
eksploatacije i opterećenja, izvedbe, dimenzije i primjenjive osnovne
materijale, zahtjevi u tehničkoj regulativi mogu biti različiti, ali generalno
tehnički propisi uzimaju u obzir ili tretiraju:
 Opšti principi obzirom na područje primjene (termini, veličine, opseg
radnih opterećenja (npr. pritisak i temperatura ...).
 Referentna tehnička regulativa.
 Informacije, dokumentacija i odgovornosti (Klijent <> Izvođač).
 Izbor materijala (kvaliteta, žilavost, zavarljivost (CEV, Pcm) ...).
 Projektna opterećenja (može biti i preko 10 opterećenja koja se moraju
uzeti u razmatranje, zavisno od tipa, izvedbe i uslova eksploatacije).
 Projektovanje detalja i dimenzioniranje komponenti.
7
8
Prema Overview of used quality systems, IIW.
DVGW, nje. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches; bos. Njemačko udruženje za gas i vodu.
18
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014





Projektovanje zavarenih spojeva, uslovi i zahtjevi u vezi sa
zavarivanjem, uključujući predgrijavanje i termičku obradu nakon
zavarivanja.
Uslovi i zahtjevi u vezi sa radioničkim i montažnim radovima.
Ispitivanja bez razaranja (IBR) i inspekcija (Ovlašteni inspektori).
Natpisna pločica i odobrenje proizvoda; Aktivnosti ovlaštenih
inspektora.
Zahtjevi za dokumentacijom izvedenog stanja.
te dodatno, zavisno od tipa ili vrste zavarene konstrukcije:
Specifični detalji (dati kroz Anekse / ili Priloge standardima); poput:
 Provjera (proračuna) na seizmička opterećenja.
 Provjera (proračuna) na dinamička opterećenja; npr. zamor.
 Preporuke ili vodiči za primjenu procedura za ocjenu usklađenosti
(npr. poput PED – Direktive za opremu pod pritiskom).
Ovo bi bio samo kratki pregled onoga šta predstavlja i šta tretira tehnička
regulativa, a isto se isključivo odnosi na nove zavarene konstrukcije ili
proizvode.
Naravno, nije rijetkost, što je vrlo čest slučaj u Bosni i Hercegovini, da se
određena tehnička regulativa mora primijeniti u fazama procjene postojećeg
stanja (procjene integriteta) i eventualnog održavanja ili sanacije.
O tehničkoj regulativi za ovu vrstu poslova biće više riječi u jednom od
narednih e-Glasnika.
S ovim u vezi ovdje treba istaknuti, da trenutno nema dostupnih EN ili EN
ISO standarda koji tretiraju oblast procjene stanja, održavanja i sanacije, već
su iste aktivnosti znatno šire i kvalitetnije date u relevantnoj američkoj ili
drugoj inostranoj (često nacionalnoj) ili internacionalnoj tehničkoj regulativi
(poput FITNET procedure, API 579, ...).
19
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Usvajanje standarda EN ISO 9606-1 u plan rada tehničkog komiteta
(TC2) pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
08.05.2014 god. na 48. sjednici tehničkog komiteta „Zavarivanje i srodni
postupci“ – BAS/TC2 pri Institutu za standardizaciju Bosne i Hercegovine
usvojeno je da se u Plan rada za 2014 god. uvrsti i standard EN ISO 9606-1 9
sa predloženim prijevodom naslova „Ispitivanje osposobljenosti zavarivača
- Zavarivanje topljenjem - Dio 1: Čelici“.
Nakon Javne rasprave koja bi trebala trajati oko 30-60 dana (okvirno do kraja
07.2014 god.), standard BAS EN ISO 9606-1:2014 10 bi zvanično trebao
dostupan za upotrebu u Bosni i Hercegovini.
Iako dati standard mijenja trenutno važeći BAS EN 287-1:2012, prema
preporukama EWF –a 11 prelazni period potpunog preuzimanja, te konačno
i povlačenja iz upotrebe BAS EN 287-1:2012 bi trebao trajati do 2 godine.
Kako se nositi sa svim izazovima koje donosi prelazak sa EN 287-1 na EN
ISO 9606-1, u skladu se preporukama EWF-a, pisali smo u prethodnom broju
e-Glasnika, a namjera nam je o istom upoznati širu zavarivačku zajednicu i
na narednim Seminarima u organizaciji DZBiH.
Napominjemo, u Evropi, standard EN ISO 9606-1 je preuzet od 16.10.2013
god.
U Bosni i Hercegovini, trenutno važeći standard BAS EN 287-1:2012 je
preuzet u okviru preuzimanja evropskih Direktiva novog pristupa, odnosno
posebno PED (eng. Pressure Equipment Directive) direktive 97/23/EC, koja je
u bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu objavljena pod nazivom
„Naredba za opremu pod pritiskom“ 12.
EN ISO 9606-1 Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels.
Trenutno previđen samo kao izdanje na engleskom jeziku!
11 EWF vodič za prelazak sa standarda EN 287-1 na EN ISO 9606-1 na što efikasniji način.
12 Kao što je objašnjeno u drugom broju e-Glasnika.
9
10
20
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz okruženja i svijeta
Vijesti iz EWF-a | EN 1090 Mapa puta 13
U Evropi je od 1. Jula 2014 obavezna usklađenost prema EN 1090. Standard
EN 1090 reguliše prefabrikaciju i montažu čeličnih i aluminijskih
konstrukcija što je prepoznatljivo u okviru CPR regulative (eng. Construction
Products Regulation) radi dobivanja CE znaka. Zapravo, CE znak (bivši EC
znak) je obavezan za označavanje usklađenosti za određene proizvode koji
se prodaju u okviru Evropske ekonomske zone, EEA (eng. European Economic
Area), od 1993 god.
Praktično, riječ je o seriji standarda EN 1090:
 EN 1090-1: Requirements for conformity assessment for structural
components (CE-Marking);
 EN 1090-2: Technical requirements for the execution of steel structures;
 EN 1090-3: Technical requirements for the execution of aluminium
structures.
S tim u vezi, EWF je predstavio mapu puta (eng. roadmap) za certifikaciju i
kvalifikaciju, koja bi trebala biti od pomoći kao vodič za kompanije na
njihovom putu ka usklađivanju.
As a special focus for 2014,
EWF will be working together with its
members and associates on ensuring all
relevant stakeholders are compliant with
the EN 1090 standards...
13
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
21
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
EN 1090 Mapa puta od EWF-a
Polazi se od EWF dokumenata:
 shema, pravila i vodiča
...
preko zahtjeva u vezi sa
kvalifikacijom osoblja:
 IBR (NDT) osoblja
 zavarivača
 koordinatora zavarivanja
i procjene proizvođača
zavarenih proizvoda
potom provjere proizvođača
za usklađenost prema
ISO 3834-2 / 3 /4
...
konačno, do provjere proizvođača
za usklađenost prema
EN 1090-2 / 3
...
da bi na kraju uslijedila
FPC certifikacija prema
EN 1090-1
22
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Najbolji evropski koordinator zavarivanja 14
Prestižna nagrada „Najbolji evropski koordinator zavarivanja“ se dodjeljuje
samo nosiocima diplome IWE/EWE, a za 2012 god. ju je dobio Alan
Robinson iz kompanije Gloucestershire (Velika Britanija), na osnovu značajnih
uspjeha i odgovornosti za koordinaciju u zavarivanju u skladu sa ISO 14731.
Naime, 30 zemalja sa nacionalnim ANB-ovima, je pozvano da nominiraju
najbolje koordinatore zavarivanja.
Na žalost, obzirom DZBiH nema status Ovlaštenog nacionalnog tijela
(ANB-a), nije bila moguća nominacija iz Bosne i Hercegovine.
Iz EWF Newsletter-a o Alanu Robinsonu
Alan has a European Welding Engineer diploma and is a Senior Member of The
Welding Institute. He is also a certified European Welding Engineer (EWE), has a
Masters Degree in welding, and is a Chartered Engineer registered with the
Engineering Council.
Alan is keen to ensure that future engineers have the opportunity to learn about
welding and apply their skills in order to develop the business further.
Alan Robinson
(na slici desno) direktor kompanije
Gloucestershire proglašen je za najboljeg
evropskog koordinatora zavarivanja
u 2012 god. od strane EWF-a
14
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
23
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Novi predsjednik EWF-a 15
Gosp. Dorin Dehelean iz Rumunije, završio je predsjedničku funkciju EWFa u decembru 2013. god. Na pretposljednjoj Generalnoj Skupštini EWF-a u
Oerias-u, u Portugalu, izabran je i novi predsjednik EWF-a gosp. Henk Bodt
sa NIL 16 instituta iz Holandije, za mandatni period 2014-2016. god.
Gosp. Henk Bodt je bio uključen u aktivnosti EWF-a još od njegovog
osnivanja, 1992. god., učestvujući u radu tehničkih komiteta, radnih grupa,
te kao i član Upravnog odbora EWF-a.
Novi predsjednik EWF-a
Henk Bodt iz Holandije
za period 2014-2016. god.
15
16
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
NIL; Holandski Institut za zavarivanje; hol. Nederlands Instituut voor Lastechniek.
24
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Novi projekti u 2014. god. 17
Nastavlja se podrška EWF-a u projektima u 2014 god u oblasti obrazovanja,
trening, istraživanja i razvoja. U 2014 ističu se dva projekta:


Railsafe-TR u Truskoj, i
InteractiveWeld u Hrvatskoj.
Railsafe-TR
EWF koordinira novim RAILSAFE projektom u cilju obnavljanja znanja i
transfera rezultata RAILSAFE 2 (vodiči i smjernice) u Turskoj.
Konzorcij projekta čine EWF, i tri članice – TWI (Velika Britanija), NIL
(Holandija) i Gedik (Turska), te dodatno i Turska Nacionalna Uprava za
željeznicu (TCDD).
Glavni cilj projekta je nadogradnja (RAILSAFE) vodiča za sistem obuke i
implementacija pilot kurseva za oba partnera iz Turske.
InteractiveWeld
InteractiveWeld predstavlja novo partnerstvo u okviru Leonardo da Vinci
projekta. Projekat se koordinira od strane strukovne škole u Hrvatskoj Industrijsko-obrtničke škole u Slavonskom Brodu.
Konzorcij projekta čine EWF, GSI-SLV (Njemačka), SVS (Švajcarska),
Fronius (Austrija) i Končar - Čelične konstrukcije (Hrvatska).
Glavni cilj projekta je implementacija novog pristupa u obuci zavarivača,
na evropskom nivou, bazirano na EWF smjernicama.
Projekat bi se trebao fokusirati na uvođenje inovativnih alata za podršku
u obuci zavarivača, poput sistema virtualnog zavarivanja, uključujući i
aspekte u vezi sa fizikalnim naporima (opterećenjem) zavarivača na
radnom mjestu.
17
Vijest EWF-a. Newsletters #31.
25
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Vijesti iz EWF-a | Kampanja EU-OSHA
Prema informaciji EWF-a, u toku 2014. god. je krenula kampanja "Healthy
Workplaces Manage Stress in 2014" kao zajednički projekat Evropske Unije
(EU) i Američke administracije za sigurnost i zdravlje pri radu (OSHA; eng.
Occupational Safety & Health Administration).
S tim u vezi, preporuka je EWF da se članice upoznaju sa trenutnim
aktivnostima na realizaciji projekta na www.healthy-workplaces.eu , kao i
da pogledaju nekoliko dostupnih "simpatičnih" videa u vezi sa osnovnim
principima sigurnog radnog okruženja. Data videa možete pogledati na
linku Napo-film-a: http://www.napofilm.net/en/napos-films .
Kampanja EU-OSHA
Napo filmovi
„Sigurnost sa osmijehom ...“
26
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Stručne teme | Osnovne projektovanja IBR
U nastavku je dat izvod iz teme „Projektovanje IBR u cilju osiguranja kvalitete“ koja
je prezentirana u okviru Stručnog Seminara DZBiH 20.06.2014. 18.
Opšte o konceptu projektovanja zavarenih konstrukcija
Prije svega neophodno je upoznati se sa „pravilima igre“ kada je riječ o
projektovanju generalno i gdje su ista definirana:
- Zakonska regulativa (Zakoni, Pravilnici, Direktive ...).
- Specifični zahtjevi Klijenta ili Investitora i/ili Osiguravajućih kuća
(Opšti i Posebni Tehnički Uslovi: OTU/PTU; ili tehničke
specifikacije).
- Tehnička regulativa (“harmonizirani standardi” sa ZR, standardi
proizvoda, kodovi ... EN, EN ISO, API, ASME ...).
U slučaju projektovanja “odgovornih zavarenih konstrukcija”
na sljedeća pitanja Projektant mora znati odgovore:
Koja zakonska regulativa se mora uzeti u obzir?
Koji su specifični zahtjevi Klijenta ili ...?
Koja je važeća tehnička regulativa - standard zavarenog proizvoda?
O osnovama zakonske regulative bilo je riječi u prošlom broju e-Glasnika,
dok je aspekt tehničke regulative generalno obrazložen u temi „Tehnička
regulativa za zavarene konstrukcije“ 19 . Tehnički zahtjevi Klijenta ili
Investitora (ili drugih) su zaista specifični, pa o istim trenutno neće biti više
riječi, uz napomenu da isti moraju biti najmanje u skladu sa lokalnom
zakonskom regulativom, i najmanje jasno uzimati u obzir različite zahtjeve
u višestruke tehničke regulative, posebice u slučaju izbora, definiranja i
usklađenosti dodatnih – specifičnih zahtjeva.
Zašto uopšte Osiguranje kvaliteta i ispitivanja bez razaranja?
U većini standarda proizvoda - odgovornih zavarenih konstrukcija, za
zavarene spojeve je dat set zahtjeva i pre-projektovanih karakteristika, tako
da je većina “integralnih” ili “ključnih” zavarenih spojeva dimenzionirano u
funkciji debljine osnovnog materijala i sa “punom čvrstoćom”.
Autori teme: Ismar Hajro, Mašinski fakultet – Univerzitet u Sarajevu; Semir Manov, Institut za
materijale i kvalitet – IMQ Energoinvest.
19 Vidi od str. 15 ovaj broj e-Glasnika.
18
27
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Zavareni spojevi sa punom čvrstoćom
Čvrstoća zavarenog spoja > Čvrstoća osnovnog materijala
Naravno, standardi proizvoda mogu zahtijevati određene zavarene spojeve,
za koje nema posebnih zahtjeva, ali koji se razumnom inženjerskom praksom
moraju dimenzionirati – projektovati.
Ovo je klasični projektantski pristup, gdje se polazi od pretpostavke da je
materijal zavarenog spoja homogen i bez grešaka i nesavršenosti.
Da li je realno i tehnološki tako?
Primjer radiografskog snimka
sučeonog zavarenog spoja sa
otkrivenom greškom
(poroznost u gnijezdu) |
izvor: ndt-ed.org
Zavareni spojevi mogu sadržavati različite greške i nesavršenosti koje
značajno narušavaju “projektnu” čvrstoću i pouzdanost!
Tako, IBR zavarenih spojeva je obavezna aktivnost, u cilju da se otkrije
prisustvo grešaka i netolerisanih nesavršenosti, prema zahtijevanim
kriterijima prihvatljivosti; odnosno zahtijevanom nivou kvaliteta.
Potvrđeni nivo kvaliteta, primjenom IBR nakon zavarivanja, je potvrda
projektovane “zahtijevane kvalitete” ~ što barem dijelom potvrđuje koncept
28
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
projektne čvrstoće (nosivosti), uz obavezan dokaz o kvalifikaciji procedure
zavarivanja i dokaz o stručnoj osposobljenosti zavarivača (atesti)!
Naravno, sa IBR zavarenih spojeva se provjerava zahtijevana kvaliteta, a ne
čvrstoća zavarenog spoja; obzirom da se mogućnost postizanja potrebne
čvrstoće dokazuje kvalifikacijom procedure zavarivanja!
Zavarivanje prema ISO 9001
Prema ISO 9001 zavarivanje je specijalni proces (ili postupak obrade)
obzirom da se kvaliteta proizvoda ne može jednostavno dokazati završnom
inspekcijom, odnosno:
U slučaju zavarenih proizvoda, inspekcijom se ne može
utvrditi kvaliteta direktno na proizvodu, već sistem kvaliteta mora biti
ugrađen u kompletan proces nastanka proizvoda
(od projektovanja, preko nabavke materijala, zavarivanja, IBR ... ).
Tako ni najobimnija ili čak sofisticirana ispitivanja bez razaranja (IBR) ne
mogu unaprijediti kvalitetu proizvoda!
Zato za proizvodnju primjenom zavarivanja važi poseban “Sistem
osiguranja kvaliteta”, odnosno certifikacija firmi u skladu sa EN ISO 3834!
Projektant ste; Da li projektujete i IBR?
Da li u aktivnostima projektovanja procjenjujete - planirate - projektujete
IBR?
Od čega zavisi obim i metode, kriteriji prihvatljivosti, vrijeme izvođenja i
konačno troškovi IBR?
Da li ste pod komercijalno-menadžerskim pritiskom da skratite ili uopšte ne
izvodite IBR? ... Da li ste svjesni posljedica?
Zašto se IBR mora projektovati i od čega zavisi?
Uslovi i kriteriji projektovanja se mogu u potpunosti zadovoljiti, samo ako
su svi elementi - aspekti projektovanja 20 uzeti u obzir, pa tako i IBR.
Vidi od str. 15, Šta definira tehnički propis (standard ili specifikacija) jedne odgovorne zavarene
konstrukcije?
20
29
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
IBR po obimu (5-100%, iznimno čak i 300%) i metodama (VT, RT, UT, MT,
PT ...) principijelno zavisi od:
- odgovornosti zavarene konstrukcije (ozbiljnost posljedica havarije),
ili od
- procijenjenog naponskog stanja u fazi projektovanja - prethodni
aspekti projektovanja ili izgradnje!
IBR nije samo sebi svrha, te o obimu i metodama IBR suštinski ne odlučuje
certificirano ili osposobljeno osoblje koje vrši IBR.
Za nove proizvode - Obim i metode IBR mora propisati - projektovati
ovlašteni projektant!
IBR osoblje, u zavisnosti od nivoa osposobljenosti (1, 2 ili 3-nivoa), izvodi
ispitivanja, priprema rezultate - Izvještaje i propisuje procedure IBR.
Sve-ukupnu analizu IBR rezultata izvodi ovlašteni Nadzor ili inspektor
zavarivanja, po mogućnosti u koordinaciji sa ovlaštenim projektantom!
Podsjetimo se, greške i nesavršenosti su klasificirane prema EN ISO 6520-1
21 (sa potrebnim numeričkim ili alfa-numeričkim oznakama) na:
- Pukotine | 100.
- Kavitacija / poroznost | 200.
- Čvrsti uključci | 300.
- Nedostatak topljenja ili penetracije | 400.
- Nepravilnosti oblika i dimenzija | 500.
- Ostale greške | 600.
Također, generalne smjernice za primjenu IBR za zavarene spojeve su date
u EN ISO 17635 22.
EN ISO 6520-1, Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic
materials - Part 1: Fusion welding; Dostupan kod BAS-a sa osnovnim informacijama na sljedećem linku.
22 EN ISO 17635, Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials. Dostupan kod
BAS-a sa osnovnim informacijama na sljedećem linku.
21
30
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Opšte preporuke za IBR zavarenih spojeva prema EN ISO 17635
- Crteži i specifikacije bi trebali biti pregledani od strane
kvalifikovanog IBR osoblja, u odnosu na ispravan izbor metoda i
tehnika IBR-a.
- Dešava se da projektant specificira više zahtjeva za IBR nego je
potrebno, bez razumijevanja praktičnih mogućnosti izvođenja
ispitivanja ili ograničenja IBR metoda (gore od ovoga je jedino da IBR
uopšte ne specificira!).
- Općenito radiografsko ispitivanje (RT) se obično preferira u odnosu
na ultrazvučno ispitivanje (UT), bez obzira što je ultrazvučno
ispitivanje ekonomičnije i daje slične rezultate prilikom otkrivanja
nesavršenosti.
- Slično tome je ispitivanje penetrantima (PT), metoda koja se najčešće
koristi za ispitivanje površinskih nesavršenosti, mada bi ispitivanje
magnetnim česticama (MT) na feromagnetnim materijalima značajno
skratilo vrijeme ispitivanja.
- Zavarene konstrukcije kompleksne geometrije (dimenzija i oblika)
mogu zahtijevati više od jedne metode za potpuno ispitivanje.
- Nasuprot tome, potpuno ispitivanje koristeći samo jednu IBR
metodu je nemoguće ili neekonomično obzirom na geometriju i
pristupačnost predmeta ispitivanja.
- Za projektanta koji specificira zahtjeve za ispitivanjem, jako je bitno
poznavanje mogućnosti i ograničenja pojedinih IBR metoda. Jedan
od standarda koji daje opšte smjernice za ispitivanje bez razaranja
zavarenih spojeva je EN ISO 17635.
- U nekim slučajevima, može da bude neophodno izvođenje dodatnih
ispitivanja koje uključuje više od jedne metode ispitivanja bez
razaranja (osim vizuelnog ispitivanja) ili višestruke primjene jedne
metode. U takvim slučajevima sve korištene metode će biti definisane
u Planu IBR-a, koji će sadržavati redoslijed i obim ispitivanja za
svaku metodu, kao i kriterije prihvatljivosti.
- Ispitivanje treba da se izvodi nakon kompletiranja svih zahtjevanih
termičkih obrada.
- Zavareni spojevi u materijalima osjetljivim na pukotine uzrokovane
vodikom (tzv. „hladne pukotine“), ili na druge pukotine sa
vremenskim kašnjenjem trebaju biti ispitivani nakon proteka
minimalno zahtijevanog vremena (npr. >24h) poslije zavarivanja.
31
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
-
Zavareni spojevi bi trebali biti ispitani i ocjenjeni metodom vizuelnog
ispitivanja ili odgovarajućom drugom metodom za površinsko
ispitivanje, prije ispitivanja unutrašnjih nesavršenosti.
Standard EN ISO 17635 je zasnovan na zahtjevima kvaliteta, materijalu,
debljini zavara, postupku zavarivanja i obimu ispitivanja, te daje smjernice
za izbor metoda ispitivanja bez razaranja zavarenih spojeva za slijedeće
materijale, njihove legure i njihove kombinacije:
- čelik;
- aluminij;
- bakar;
- nikl;
- titan.
Prije izbora metoda i nivoa ispitivanja, projektant treba da razmotri slijedeće
stavke:
- postupke zavarivanja;
- osnovni materijal, dodatni materijal za zavarivanje i obradu;
- tip spoja i geometriju;
- konfiguraciju komponenti (pristupačnost, stanje površine, ...);
- nivoe kvaliteta;
- očekivane tipove nesavršenosti i orijentaciju.
Raspoložive IBR metode
VT
Vizuelno ispitivanje
PT
Ispitivanje penetrantima
MT
Ispitivanje magnetnim česticama
ET
Ispitivanje vrtložnim strujama
RT
Radiografsko ispitivanje
UT
Ispitivanje ultrazvukom
Za površinske greške i
nesavršenosti
Za zapreminske greške i
nesavršenosti
U naredne dvije tabele date su preporuke u skladu sa EN ISO 17635 za izbor
IBR metode u zavisnosti od osnovnog materijala i tipa spoja.
32
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
IBR metode za ispitivanje zavarenih spojeva za površinske greške i
nesavršenosti
Materijali
IBR metoda
Feritni čelik
VT
VT i MT
VT i PT
VT i (ET)
Austenitni čelik, aluminij, bakar, nikl,
titan
VT
VT i PT
VT i (ET)
(*) označava da je metoda primjenjiva sa ograničenjima
IBR metode za ispitivanje zavarenih spojeva za unutrašnje greške i
nesavršenosti za sučeone i T- spojeve sa potpunom penetracijom
Sučeoni spojevi na feritnim
čelicima
Nominalna debljina osnovnog materijala,
t [mm]
t≤8
8 < t ≤ 40
t > 40
RT ili (UT)
RT ili UT
UT ili (RT)
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
T-spojevi na austenitnim
čelicima
RT
RT ili (UT)
RT ili (UT)
Sučeoni spojevi na aluminiju
RT
RT ili UT
RT ili UT
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
Sučeoni spojevi na legurama
bakra i nikla
RT
RT ili (UT)
RT ili (UT)
T-spojevi na legurama bakra i
nikla
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
(UT) ili (RT)
RT
RT ili (UT)
-
(UT) ili (RT)
UT ili (RT)
-
T-spojevi na feritnim čelicima
Sučeoni spojevi na austenitnim
čelicima
T-spojevi na aluminiju
Sučeoni spojevi na titanu
T-spojevi na titanu
(*) označava da je metoda primjenjiva sa ograničenjima
U narednim brojevima e-Glasnika posvetili bi više pažnje na neke konkretne
primjere zavarenih proizvoda i konkretne zahtjeve za projektovanje IBR u
skladu sa referentnim standardima (tehničkom regulativom).
33
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Stručne teme | Aplikacije za zavarivanje - 2.
Mobilne aplikacije 23
Svakodnevna praksa inženjera koji se bave zavarivanjem nameće ponekad
potrebu proračuna direktno, na licu mjesta gdje se zavarivanje vrši. To može
da bude na nepristupačnim mjestima i u neplaniranim okolnostima. Iako su
laptopi 24 zgodna stvar u takvim situacijama, činjenica je da danas manjeviše svi imaju pametne telefone, koji imaju svoj vlastiti operativni sistem, i
za koje je razvijena cijela paleta aplikacija za primjenu baš u takvim
(nazovimo ih hitnim) situacijama.
Većina aplikacija je razvijena za Android i iOS. U ovom broju biće ukratko
predstavljene neke od njih, razvijene za Android, ali postoje verzije i za iOS
i Symbian, i sve od njih su besplatne. Instalacija traje nekoliko minuta, a za
korištenje svih aplikacija je neophodno poznavanje stručne terminologije na
engleskom jeziku.
Primjer instaliranih
mobilnih aplikacija |
ekran – zaslon mobitela
23
24
Autor teme: Petar Tasić, Mašinski fakultet – Univerzitet u Sarajevu.
Prenosivi računari.
34
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Miller | WeldSettings
Prva je od Miller-a „WeldSettings“. Umjesto proračuna, daje preporuke za
izvođenje MIG (puna i punjena žica), REL i TIG zavarivanja. Nakon izbora
postupka zavarivanja, potrebno je izabrati materijal, njegovu debljinu i vrstu
zavarenog spoja, a na kraju se dobija detaljan pregled parametara
zavarivanja (najčešće dat kao opseg), zaštitnog gasa i ostalih parametara.
Nažalost, većina dimenzija koja se pojavljuje u aplikaciji su u inčima, a tek
ponegdje su date uporedno dimenzije u milimetrima.
Zasloni mobilne aplikacije | Miller WeldSettings
35
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Fronius | Weld Wizard
Druga je Fronius-ova aplikacija „Weld Wizard“, koja se sastoji od tri uvezana
dijela. Prvi omogućava automatsko izračunavanje brzine deponovanja
materijala šava kao funkcije parametara. U ovom dijelu se odabere vrsta šava
i dimenzije. U drugom dijelu je ponuđen izračun pogonske energije za
različite izvore, materijale i brzine zavarivanja, pri čemu su date preporuke
za nju (zavisno od postupka, materijala i pozicije zavarivanja), kao i za
zaštitni gas. Ovaj proračun se direktno veže na prvi dio. Treći dio nudi
mogućnost da se izračunaju godišnji troškovi zavarivanja za odabranu
geometriju i materijal, uključujući troškove materijala, opreme, dodatnog
materijala i zavarivača.
Ovo je aplikacija koja može biti jako upotrebljiva na terenu, za brzo
određivanje parametara zavarivanja, a može biti od pomoći i samim
zavarivačima. Možda najveću korist će imati zavarivači-amateri, kojima je
cilj nešto sami da zavare, a ne znaju baš najbolje međusobne uticaje svih
parametara, jer ova aplikacija onemogućava samostalno podešavanje svih
parametara, tako da su uvijek jedan ili dva vezana za ostale. Od svih
dostupnih mobilnih aplikacija, ovo je možda i najbolja.
Zasloni mobilne aplikacije | Fronius Weld Wizard
36
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Lincoln Electric | Parameters Guide
Treća je aplikacija Lincoln Electric-a „Parameters Guide“. Moguće je raditi i
sa imperijalnim i metričkim sistemom jedinica, a kretanje kroz aplikaciju je
krajnje jednostavno i intuitivno. Omogućava proračune za REL, MAG/MIG
(puna i punjena žica) i TIG.
Na primjer, za TIG je potrebno izabrati materijal, debljinu, debljinu elektrode
ili žice (ograničeno sa prethodna dva izbora), vrstu žice (Lincolnovi
brandovi, i izbor je ograničen svime prethodnim), i polaritet. Nakon toga,
klikom na „Look Up“, dobijaju se preporučeni parametri zavarivanja.
Zasloni mobilne aplikacije | Lincoln Electric Parameters Guide
* * *
Mobilne aplikacije za Android operativne sisteme možete preuzeti na
„Google Play“, ili pogledati sve besplatne i komercijalne na:
play.google.com pretragom po ključnom pojmu; npr. „welding“.
37
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Predstavljamo | Članice DZBiH
Do dana 10.07.2014 god. industrijski partneri - članovi DZBiH su postali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Bosna-S – Eng. - Oil & Gas, Sarajevo.
MetaComm doo, Jajce.
Strojal doo, Sarajevo.
Ax Soling doo, Mostar / Grude.
JP Elektroprivreda, Termoelektrana Kakanj.
Fuel Boss doo, Zenica.
TUV SUD Sava, Sarajevo.
Enikon doo, Kakanj.
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar.
Trokut Test doo, Sarajevo.
Bosnamontaža ad, Prijedor.
Institut za zavarivanje Tuzla.
TUV Croatia, Sarajevo.
Tehnopetrol, Tuzla.
Kovan MI, Gračanica.
TOM, Uskoplje.
Elektroremont, Banovići.
Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
MontingEnergetika, Tuzla.
AlFe MI, Živinice.
Rudar doo, Tuzla.
Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
SIK doo, Mostar.
Metalurški Institut Kemal Kapetanović, Univerzitet u Zenici.
UniKlima dd - SBU Hidria Heatec, Sarajevo.
BNT - Tvornica mašina i hidraulike - TMH dd, Novi Travnik.
UNIS FAGAS doo, Sarajevo.
Volkswagen Sarajevo doo.
U prethodnom – 2. broju e-Glasnika predstavili smo članice od rednog broja
1 do 9. Za ovaj broj e-Glasnika (juli, 2014 god.) predstavljamo samo pet
članica, obzirom na dostavljene promotivne materijale.
38
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Bosnamontaža a.d. | Prijedor
bosnamontaza.com
Kontakt osoba za DZBiH
Duško Bijelić, dipl.maš.ing. IWE
[email protected]
[email protected]
Ukratko o Bosnamontaži a.d. Prijedor
Bosnamontaža je osnovana 1957 god. Razvijala se kao proizvodno,
montažno uslužno preduzeće u oblasti izrade i montaže čeličnih
konstrukcija, procesne opreme i remontnih radova industrijskih postrojenja.
Nalazimo se u Prijedoru u sjeverozapadnom djelu BiH i udaljeni smo 40-tak
km od autoputa Beograd - Zagreb. U krugu Bosnamontaže nalazi se
industrijska pruga i građevinski stabilni kran koji omogućava dopremu i
otpremu robe željezničkim transportom. Zapošljava kontinuirano 150
radnika u proizvodnoj hali i na terenu, te u toku remontnih radova po
rafinerijama, termoelektranama, cementarama, šećeranama i pivarama još
dodatnih 50 radnika a po potrebi i više. Struktura radne snage je kvalifikacija
bravara, cjevara, zavarivača, vozača, dizaličara, električara, inženjera i
ekonomsko-administrativnih radnika. Raspolažemo sa vlastitim autodizalicama, nosivosti od 8 do 80 tona i specijalnim vozilom za prevoz
vangabaritne konstrukcije. U kooperativnim odnosima imamo mogućnost
korištenja auto dizalica do 500 t. U proizvodnoj hali možemo proizvoditi
tešku čeličnu konstrukciju, rezervoare, cjevovode, silose, dimnjake i cisterne
i tehnološku opremu. Konstrukciju, rezervoare i tehnološku opremu
izrađujemo, pjeskarimo, farbamo, transportujemo i montiramo po zahtjevu
kupca. Posjedujemo sertifikate: ISO 9001, EN ISO 3834-2, PED 97/23/EC,
DIN 18800-7 Klase E. Posjedujemo vlastitu laboratoriju za ispitivanje zavara
(penetranti, ultrazvuk, rengensko snimanje). U bilo kom pogledu sa svim
svojim mogućnostima stojimo na raspolaganju svim zainteresovanim
partnerima.
39
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
TÜV Croatia d.o.o.
tuv-croatia.hr
Kontakt osoba za DZBiH
Mladen Boček, ing. IWE
[email protected]
Ukratko o TÜV Croatia d.o.o.
TÜV Croatia d.o.o. je član TÜV NORD grupe za kontrolu, ispitivanje,
tehnički nadzor i sigurnost postrojenja koja postoji već više od 145 godina i
po broju zaposlenih i godišnjem profitu predstavlja jednu od najznačajnijih
pokrajinskih organizacija TÜV-a u Njemačkoj. Djeluje i kao ovlašteno
certifikacijsko tijelo za sustave osiguranja kvalitete i dio je najveće njemačke
organizacije TÜV CERT. Uredi TÜV NORD-a nalaze se u više od 40 zemalja
svijeta a do sada su izdali više od 32 000 certifikata u 80 zemlje svijeta s 15000
zaposlenih. TÜV Croatia d.o.o. kao Notified body prijavljena pod brojem
2464 od 01.07.2013 djeluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, te Sloveniji, i
obavlja postupke ocjene sukladnosti kao Tijelo za ocjenu sukladnosti sa
međunarodnom akreditacijom. U Sektoru Tehničke inspekcije je zaposleno
10 inspektora s ovlaštenjima za nadzor u slijedećim područjima
industrijskog sektora: teh. podrška pri CE označavanju proizvoda,
certifikacija proizvođača za izvođenje zavarivačkih radova i postupaka
zavarivanja, certifikacija proizvođača tlačne opreme (ispunjavanje zahtjeva
PED 97/23/EC), potvrđivanje osposobljenosti (atestiranje) zavarivača,
certifikaciju proizvođača materijala za tlačne posude, certifikaciju
proizvođača željezničkih vozila, certifikaciju proizvođača čeličnih
konstrukcija, nadzor nad energetskim postrojenjima.
Osim usluga nadzora u industrijskom sektoru, Sektor Tehničke inspekcije
može ponuditi i usluge obrazovanja kroz standardne i In house seminare s
ciljem približavanja klijenata zahtjevima njihovih kupaca, zakonske
regulative, primijenjenih standarda i inspekcijskih nadzora.
40
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
SIK d.o.o | Mostar
sik-mostar.com
Kontakt osoba za DZBiH
Mate Gavran mag.str. IWE/EWE
[email protected]
Ukratko o SIK do.o. Mostar
SIK d.o.o. tvrtka sa sjedištem u Mostaru, je u području metalne industrije već
gotovo 20 godina, sa stalnom tendencijom rasta. Tijekom godina tvrtka je
povećavala proizvodne kapacitete izgradnjom novih pogona i nabavkom
modernih strojeva za obradu metala stvarajući tako puni proizvodni
program. SIK trenutno ima 130 djelatnika.
Projektni ured broji 9 iskusnih inženjera, od kojih jedan posjeduje diplomu
IWE/EWE (Internacionalni/Europski inženjer za zavarivanje).
Osposobljeni smo i opremljeni za korištenje različitih tehnologija za obradu
metala uključujući : vodeno rezanje, plazma rezanje, rolovanje, savijanje,
tokarenje, glodanje, zavarivanje. Proizvodni program čine proizvodi
izrađeni po narudžbi kupca a čak 95% ukupne proizvodnje odlazi na
europsko tržište (Njemačka, Švicarska, Skandinavske zemlje...).
Firma posjeduje certifikate : DIN EN ISO 9001:2008, DIN EN ISO 3834-2,
EN 1090-2.
Firma stalno traži poboljšanja, ne samo u tehnologijama, nego i u
obrazovanju novih radnika, inženjera, zavarivača; i drugih, tako da može
pokušati slijediti međunarodne pokrete i tendencije u poslu i u proizvodnji.
41
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
UNIS-Fabrika gasnih aparata d.o.o. |
UNIS-FAGAS d.o.o. | Sarajevo
fagas.ba
Kontakt osoba za DZBiH
mr.sci. Nemanja Jevtić, dipl.inž.maš.
[email protected]
Ukratko o UNIS-FAGAS d.o.o.
Firma UNIS-FAGAS osnovana je 08.01.1997. godine. Osnovna djelatnost je
projektovanje i proizvodnja opreme za mjerenje i regulaciju gasa, kao i njena
ugradnja prema zahtjevu kupca. Osim plasmana na tržišta bivše Jugoslavije,
UNIS-FAGAS izvozi na tržišta Sjeverne Amerike, Skandinavije, Njemačke,
kao i na tržišta Bliskog i Srednjeg Istoka.
UNIS-FAGAS ima uvedene sljedeće standarde: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, PED 97/23/EG / AD 2000-Merkblatt HP0:2008, DIN EN 134454:2009, DIN EN ISO 3834-3:2005, te u svojoj poslovnoj politici nastoji da sve
svoje proizvode certificira kod nadležnih institucija prema BAS-EN
normama.
0Pored certificiranja proizvoda od strane domaćih institucija SMP (Institut
za standardizaciju i mjeriteljstvo BiH), UNIS-FAGAS certificira svoje
proizvode od strane njemačkog udruženja za zrak, gas i vodu DVGW, zatim
kanadsko - američkog udruženja za gas CSA, što znači da su naši proizvodi
ispitani u laboratorijama Instituta za gasnu tehniku, Gas Werme instituta u
Essen-u (CSA International), kao i od TÜV Thüringen e.V. Njemačka.
42
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Mašinski fakultet | Istočno Sarajevo
maf.ues.rs.ba
Kontakt osoba za DZBiH
Dr Milija Kraišnik
[email protected]
Ukratko o Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Mašinski fakultet Istočno Sarajevo razvija svoj naučni i naučno-istraživački
rad u naučnom polju mašinsko inženjerstvo. Obrazovanje na Fakultetu
obuhvata spektar modernih i savremenih metodoloških prilaza usklađenih,
sa evropskim trendovima, idealno postavljenih za praktičnu profesiju. Uloga
i misija fakulteta je da obrazuje, ali i osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti
tehničkih nauka i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj
okruženja u kome živimo i radimo. Fakultet nastoji da se, kroz nastavni i
naučni proces, razvije u prepoznatljivu i priznatu evropsku visokoškolsku
instituciju.
Na Fakultetu su u posljednje vrijeme pojačane aktivnosti usmjerene na
realizaciju većeg broja međunarodnih projekata, ali i projekata na
nacionalnom nivou koje se odvijaju u saradnji sa privredim subjektima iz
okruženja. Na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu nastavni proces se
odvija kroz osnovne četvorogodišnje studije i jednogodišnje master studije.
Na osnovnim studijama akreditovana su dva studijska programa:
Mašinstvo, sa izlaznim modulima (Proizvodno mašinstvo, Termoenergetika
i procesno mašinstvo i Inženjerski dizajn proizvoda) i Mehanička
tehnologija obrade drveta.
Edukativni i naučno-istraživački resursi
Fakulteta su: Laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme, Laboratorija
za primijenjenu mehaniku, Centar za mašinske konstrukcije, razvoj i
inženjering, Centar za organizaciju proizvodnje i upravljanje projektima,
Centar za termoenergetiku i procesno mašinstvo, Centar za kvalitet,
metrologiju i standardizaciju i Centar za virtuelne tehnologije.
43
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Predstavljamo | Nove tehnologije i uređaji
Novi izvori struje | Accu Pocket od Fronius-a
Na proteklom sajmu „Schweissen & Schneiden / Welding & Cutting“, 2013 god.
u Essenu, Njemačka, Fronius je predstavio prvi baterijski izvor struje
neograničene mobilnosti: Accu Pocket; odnosno izvor struje za ručnoelektrolučno (REL) i zavarivanje netopivom volframskom elektrodom u
zaštiti inertnog gasa (TIG) koji omogućuje korisniku nesmetano zavarivanje
neovisno o strujnoj mreži, mobilno potpuno bez strujnih kabela.
Prema Fronius-u, osnovne karakteristike Accu Pocket-a su:
 Malen, lagan i prenosiv; 11 kg (uklj. bateriju)
 Mogućnost zavarivanja do 18 elektroda Ø2,5 mm
 Mogućnost zavarivanja do 7 elektroda Ø3,2 mm
 Baterijski pogon; Za popravke na nedostupnim terenima bez
izravnog pristupa strujnoj mreži. Energija se dobija isključivo iz
baterije.
 Generatorski pogon; Zbog male potrošnje struje nije potrebna
primjena velikih i teških generatora te je moguće koristiti znatno
manji generator od 2 kW
 Hibridni pogon; Omogućuje istovremeno punjenje i zavarivanje.
Integrirana zaliha snage baterije jamči konstantan električni luk i u
slučaju oscilacija mrežnog napona. Čak i za mrežu od 120 V moguća
je puna izlazna snaga od 150 A.
 Mala veličina = mala cijena
44
Ovlašteni predstavnik Fronius-a u Bosni i Hercegovini je firma
Ax-Soling iz Gruda | ax-soling.com | Kontakt osoba za DZBiH:
Dario Brajković, dipl.stro.ing. IWE | [email protected]
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
45
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
46
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
47
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
48
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Članarina u DZBiH
Postanite član / članica DZBiH
Od posebnog je profesionalnog, a time i nacionalnog interesa okupljanje i
ostvarivanje zajedničkih interesa svih industrijskih partnera blisko ili u vezi
sa zavarivanjem u jedno zajedničko udruženje na području cijele Bosne i
Hercegovine, što je upravo DZBiH. Naravno, u DZBiH su dobro došli i
industrijski partneri izvan Bosne i Hercegovine. S tim uvezi, a obzirom i na
previđeni plan i program rada, DZBiH je potrebna podrška, posebno
financijske prirode. Tako je, kao što je na kraju slučaj i sa sličnim društvima
u okruženju i svijetu, DZBiH predvidjelo i ostvarivanje članarine, kao i
brojne mogućnosti za sponzoriranje i reklamiranje industrijskih partnera u
publikacijama i/ili na manifestacijama DZBiH.
Zato, DZBiH poziva sve zainteresirane industrijske partnere, da iskažu svoj
interes u daljem radu DZBiH (što se može uraditi na osnovu Upitnika;
dostupnog na email: [email protected]), na osnovu čega bi se potom po
iskazanoj potrebi regulirala i članarina u DZBiH. DZBiH je trenutno
predvidjelo samo članarinu industrijskih partnera - firmi, putem delegiranih
kontakt osoba (izjašnjavanjem putem Upitnika).
U sklopu Upitnika, industrijski partneri mogu navesti i do deset (10) osoba,
koje po ostvarivanju članarine firme DZBiH smatra budućim potencijalnim
individualnim članovima. Tako, članarina industrijskih partnera - firmi u
DZBiH iznosi 300 KM / godišnje, i ne podliježe plaćanju PDV-a.
Sponzoriranje / reklamiranje u publikacijama DZBiH
Po Statutu, a obzirom na planirani godišnji budžet, DZBiH je predvidjelo i
mogućnost sponzoriranja / reklamiranja industrijskih partnera. Ovo je
primarno bitno radi ostvarivanja potrebnih prihoda za realizaciju brojnih
projekata i aktivnosti DZBiH.
Pozivamo i molimo sve zainteresirane industrijske partnere, bilo da su
članice DZBiH ili ne, da se obrate i iskažu svoj interes za potencijalni
obim sponzoriranja / reklamiranja.
49
e-Glasnik DZBiH | #3 | 2014
Odluka o uvođenju individualne članarine u 2014
Na protekloj Sjednici Skupštine DZBiH, od 20.06.2014 god, donesena je
odluka o jedinstvenoj cijeni individualne članarine od 20 KM / godišnje, za
sve one osobe koje žele postati članom DZBiH, a naročito za uposlenike firmi
koje nisu zainteresirane ili u mogućnosti izvršiti učlanjenje u smislu –
industrijskog partnera – članice DZBiH.
S tim u vezi mole se sve zainteresirane osobe koje žele na ovaj način postati
individualni članovi DZBiH da popune pristupnicu i izvrše uplatu (data
forma i podaci u nastavku) i vrate na jedan od email-ova:
[email protected] ; [email protected]
DZBiH je zadužilo radnu grupu pri Upravnom Odboru DZBiH za pripremu
odgovarajućeg „Pravilnika o članarini u DZBiH“ do naredne sjednice
Skupštine (planirana okvirno u proljeće 2015 god.).

Pristupnica i račun za individualnu članarinu u DZBiH
Ime i Prezime
Datum rođenja
Adresa prebivališta ili
adresa za primitak pošte
Radno mjesto i titula
Zaposlen/a u (Firma)
Članarina u DZBiH za
2014 god.
Datum učlanjenja /
plaćanja računa
Kontakt telefon
Kontakt email
Račun za individualnu članarinu u DZBiH za 2014 god.
#
Opis / Stavka
Kol.
1
Članarina za 2014
x1
Jedinična cijena
Ukupno
20,00 KM
20,00 KM
Uplatu članarine izvršiti na račun Društva za zavarivanje Bosne i Hercegovine (DZBiH):
broj 1610000062050038, kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo
sa naznakom „Individualna članarina za 2014 god.“
Napomena:
- Oslobođeno plaćanja PDV-a na osnovu čl. 24, stav 1, tačka 8, Zakona o PDV-u BiH.

50
Download

ovdje u pdf formatu - Društvo za zavarivanje Bosne i Hercegovine