Meme Kanseri
Kendi Kendine Meme Muayenesi
Eğitim Birimi 2014
1
KENDİ KENDİNE
MEME MUAYENESİ
Eğitim Birimi 2014
2
MEME KANSERİ NEDİR?
Süt bezleri ve kanalları
döşeyen hücrelerin
anormal büyümeleri,
kontrol dışı
çoğalmaları
sonucunda gelişen
bir hastalıktır.
Eğitim Birimi 2014
3
Eğitim Birimi 2014
4
HANGİ KADINLAR DAHA YÜKSEK RİSK TAŞIR?
• 45-50 yaş üzeri
• Daha önce meme
kanseri geçiren
• Anne/baba, kız/erkek
kardeş, teyze/halada
meme kanseri olan
• Erken adet, geç
menopoz
• Uzun süre hormon
ilaçları kullanan
• Hiç emzirmeyen
• İlk doğumunu 30
yaşından sonra
yapan
• Kötü beslenen
• Alkol ve sigara
kullanan
• Radyasyona
maruz kalan
Eğitim Birimi 2014
5
RİSKİN AZALTILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
•
•
•
•
Kilonun azaltılması
Sağlıklı beslenme
Düzenli egzersiz
Sigara, alkol tüketiminin
sonlandırılması
• Emzirme
• Uzun süreli hormon ilacı kullanmamak
Eğitim Birimi 2014
6
Meme kanserinin
erken tanısında en etkili
araçlardan birisi;
KENDİ ELLERİNİZDİR
Eğitim Birimi 2014
7
Kendi Kendine Meme Muayenesi
Yapılan çalışmalarda;
• Düzenli ve doğru yapılan KKMM ile bir
toplumda meme kanseri evresinin düşeceği
ve yaşam sürecinin olumlu yönde etkileneceği
bildirilmiştir
Eğitim Birimi 2014
8
Kendi Kendine Meme Muayenesi
• Her ay düzenli KKMM uygulayan ve
uygulamayan kanser hastaları
karşılaştırılmış; KKMM düzenli
yapanlarda tümör çapının yapmayanlara
göre daha küçük olduğu saptanmıştır
Eğitim Birimi 2014
9
Kendi Kendine Meme Muayenesi
AMAÇ :
• Kendi meme dokusunu daha iyi tanımak
• Memelerde oluşabilecek değişiklikleri
erken tanıyabilmek
Eğitim Birimi 2014
10
Kendi Kendine Meme Muayenesi
• 20 yaşından sonra bütün kadınlara
öğretilmeli
Ne zaman yapılmalı?
• Adet görüyor ise:
– En iyi dönem adet başlangıcından 7-10 gün sonra
• Adet görmüyor ise:
– Her ayın belli bir günü
Eğitim Birimi 2014
11
Kendi Kendine Meme Muayenesi Gözlem
Eğitim Birimi 2014
12
KKMM Yapacak işinin Bilmesi
Gerekenler
•
•
•
•
•
Doğru duruş
Muayene edilecek alan
Palpasyon tekniği
Meme ucu muayenesi
Aksilla bölgesinin muayenesi
Eğitim Birimi 2014
13
Kendi Kendine Meme Muayenesi
Kollar iki yanda
sarkık ve gevşek
Eğitim Birimi 2014
Kollar belde
14
Kendi Kendine Meme Muayenesi
Kollar her iki yanda
başın üzerine kaldırılmış
Kollar her iki yanda
gövde öne doğru eğilmiş
Eğitim Birimi 2014
15
Kendi Kendine Meme Muayenesi
Eğitim Birimi 2014
16
Eğitim Birimi 2014
17
Belirti ve Bulgular
Eğitim Birimi 2014
18
Kendi Kendine Meme Muayenesi Palpasyon
3. Sırt üstü yatma
Eğitim Birimi 2014
19
KKMM - Palpasyon
4. Doğru bölgeyi muayene etme
• Sternumun ortasından
koltuk altının orta
hattına kadar, yukarıda
klavikuladan aşağıda
memeden birkaç
santimetre aşağıya
kadar olan bölge
Eğitim Birimi 2014
20
KKMM - Palpasyon
5. Elle muayenede 3 teknikten birini kullanma
Işın
Vertikal çizgi
Basınç
• Hafif – alttaki dokuyu hareket ettirmeden cilt üzerine
• Orta – o bölgedeki dokuya
• Güçlü – kaburgalara doğru
Eğitim Birimi 2014
Sirküler
21
KKMM - Palpasyon
Eğitim Birimi 2014
22
KKMM - Palpasyon
6. Meme ucunu baş ve işaret parmağı arasında
hafifçe sıkarak akıntıyı kontrol etme
Eğitim Birimi 2014
23
KKMM - Palpasyon
7. Sırt üstü yatarken koltuk altını derinlemesine
elle muayene etme
Eğitim Birimi 2014
24
KKMM - Duşta
Eğitim Birimi 2014
25
Kendi Kendine Meme Muayenesi
1.Doğru şekilde durma
Kollar iki yanda sarkık ve gevşek
Kollar belde
Kollar her iki yanda başın üzerine
kaldırılmış
Kollar her iki yanda gövde öne doğru
eğilmiş
2.Aşağıdakileri kontrol etme
Memede kitle görünümü
Memelerden birinde anormal büyüme
Memelerden birinin diğerinden sarkık
olması
Meme cildinde buruşukluk
Meme ucunda çukurlaşma
Meme ucundan kanlı akıntı
Meme ucu renginde değişiklik
Memeye komşu lenf bezlerinde büyüme
Üst kolda anormal şişlik
Eğitim Birimi 2014
26
Kendi Kendine Meme Muayenesi
3. Sırt üstü yatma
4. Doğru bölgeyi muayene etme
5. Elle muayenede 3 teknikten birini kullanma

*Sirküler teknik
*Vertikal çizgiler halinde
*Işın tarzında
6. Meme ucunu baş ve işaret parmağı
arasında hafifçe sıkarak akıntıyı kontrol
etme
7. Sırt üstü yatarken koltuk altını
derinlemesine elle muayene etme
Eğitim Birimi 2014
27
Memede Anormal Bulgular
Memenin
büyüklüğünde ve
şeklinde değişiklik
Memede kitle
Hekime
başvurmalı
Meme ucunda
akıntı veya hassasiyet
Meme dokusunda
değişiklikler
Eğitim Birimi 2014
28
Eğitim Birimi 2014
29
Download

MEME KANSERİ