İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLER KURULU VE KOMİSYONLAR
MÜFREDAT GELİŞTİRME VE SINIF KOORDİNATÖRLER KURULU
Prof. Dr. Özgün Enver
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Dekan
Prof. Dr. Sema Umut
Göğüs Hastalıkları
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Öner Süzer
Tıbbi Farmakoloji
İngilizce Tıp Programı Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
İç Hastalıkları
Tıp Eğitimi AD Başkanı
Doç. Dr. Matem Tunçdemir
Tıbbi Biyoloji
1.sınıf koordinatörü
Prof. Dr. Gökhan Aygün
Tıbbi Mikrobiyoloji
2.sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Ali Metin Kafadar
Beyin ve Sinir Cerrahisi
3.sınıf Koordinatörü
Prof. Dr. Teoman Soysal
İç Hastalıkları
4.sınıf koordinatörü
Prof. Dr. Kenan Akgün
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
5.sınıf koordinatörü
Prof. Dr. Tülay Erkan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
6.sınıf koordinatörü
Prof. Dr. Canser Çakalır
Tıbbi Patoloji
Üye
Prof. Dr. Semih KALELİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üye
Doç. Dr. M. Selman Demirci
Anatomi
Öğrenci Otomasyon Sistemi
Doç. Dr. Mehmet Uzel
Anatomi
EYYBİS koordinatörü
Doç. Dr. Serpil Çakmakkaya
Tıp Eğitimi
Müfredat Geliştirme
Doç. Dr. Adem Karataş
Genel Cerrahi
Üye
Doç. Dr. Emine Elif Güzel
Histoloji ve Embriyoloji
Üye
DERS KURULU BAŞKAN – EŞBAŞKAN VE ÜYELER
1.1 Tıp Bilimlerine Giriş
Doç. Dr. M. Selman Demirci
Anatomi
Başkan
Prof. Dr. Remisa Gelişgen
Tıbbi Biyokimya
Eşbaşkan
Doç. Dr. Semra Özdemir
Biyofizik
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ayten Altıntaş
Deontoloji ve Tıp Tarihi
Üye
Doç. Dr. Suphi Vehid
Biyoistatistik
Üye
Prof. Dr. Selma Yılmazer
Tıbbi Biyoloji
Başkan
Prof. Dr. Ş. Selmin Toplan
Biyofizik
Eşbaşkan
Prof. Dr. Gülnur Andican
Tıbbi Biyokimya
Eşbaşkan
Prof. Dr. Turgut Ulutin
Tıbbi Biyoloji
Başkan
Prof. Dr. Oktay Arda
Histoloji Ve Embriyoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Gökhan Metin
Fizyoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Bora Barutçu
Biyofizik
Üye
Prof. Dr. Orkide Donma
Tıbbi Biyokimya
Üye
Doç. Dr. Hacı Murat Emül
Psikiyatri
Başkan
Prof. Dr. Oktay Demirkıran
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon
Eşbaşkan
Doç. Dr. Suat Hilal Akı
Tıbbi Patoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan
Tıbbi Farmakoloji
Üye
Doç. Dr. Hrısi Bahar
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üye
1.2 Hücre Doku Ve Organ Sistemleri I
1.3 Hücre Doku Ve Organ Sistemleri II
1.4: Klinik Bilimlere Giriş
DERS KURULU BAŞKAN – EŞBAŞKAN VE ÜYELER
2.1: Lokomotor Sistem
Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım
Anatomi
Başkan
Prof. Dr. Kenan Akgün
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon
Eşbaşkan
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış
Fizyoloji
Eşbaşkan
Doç. Dr. Mehmet Can Ünlü
Ortopedi ve Travmatoloji
Üye
Prof. Dr. Tania Marur
Anatomi
Üye
Prof. Dr. Gülderen Şahin
Fizyoloji
Başkan
Prof. Dr. Zeki Öngen
Kardiyoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ercan Tanyeli
Anatomi
Eşbaşkan
Prof. Dr. Funda Öztunç
Pediatri
Üye
Prof. Dr. Öner Süzer
Tıbbi Farmakoloji
Üye
Prof. Dr. Nermin Yelmen
Fizyoloji
Başkan
Prof. Dr. Birsen Mutlu
Göğüs Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ali İhsan Soyluoğlu
Anatomi
Eşbaşkan
Prof. Dr. Büge Öz
Tıbbi Patoloji
Üye
Prof. Dr. Akif Turna
Göğüs Cerrahisi
Üye
2.2: Kalp Ve Damar Sistemi
2.3: Solunum Sistemi
2.4: Hematopoetik Sistem, İmmünoloji, Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Gökhan Aygün
Tıbbi Mikrobiyoloji
Başkan
Prof. Dr. Teoman Soysal
İç Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Aydın Barlas
Tıbbi Farmakoloji
Üye
Prof. Dr. Gönül Şimşek
Fizyoloji
Üye
Prof. Dr. Arzu Seven
Tıbbi Biyokimya
Başkan
Prof. Dr. Serdar Yüceyar
Genel Cerrahi
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ahmet Merih Dobrucalı
İç Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Gülderen Şahin
Fizyoloji
Üye
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem
Anatomi
Üye
2.5: Gastrointestinal Sistem
DERS KURULU BAŞKAN – EŞBAŞKAN VE ÜYELER
3.1: Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Prof. Dr. Ertan Yurdakoş
Fizyoloji
Başkan
Prof. Dr. Sibel Ertan
Nöroloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ayşe Derya Ertem
Anatomi
Eşbaşkan
Prof. Dr. Aydın Barlas
Tıbbi Farmakoloji
Üye
Prof. Dr. Oktay Arda
Histoloji ve Embriyoloji
Üye
Prof. Dr. Altay Gezer
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Rıza Altıparmak
İç Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Mustafa Özen
Tıbbi Genetik
Eşbaşkan
Prof. Dr. İsmail Seçkin
Histoloji ve Embriyoloji
Üye
Prof. Dr. Şennur İlvan
Tıbbi Patoloji
Üye
3.2: Genitoüriner Sistem
3.3: Topografik Anatomi - Biyoistatistik - Deontoloji
Prof. Dr. Yakup TUNA
Anatomi
Başkan
Prof. Dr. Gürsel Çetin
Adli Tıp
Eşbaşkan
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan
Deontoloji Ve Tıp Tarihi
Eşbaşkan
Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak
Biyoistatistik
Üye
Doç. Dr. Nurver Turfaner Sipahioğlu
Aile Hekimliği
Üye
Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk
İç Hastalıkları
Başkan
Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Tıbbi Biyokimya
Eşbaşkan
Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Eşbaşkan
Prof. Dr. Sibel Erdamar Çetin
Tıbbi Patoloji
Üye
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış
Fizyoloji
Üye
3.4: Endokrin Sistem Ve Metabolizma
3.5: Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
Enfeksiyon Hastalıkları
Başkan
Prof. Dr. Nevriye Gönüllü
Tıbbi Mikrobiyoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Sibel Özmen Özyazgan
Tıbbi Farmakoloji
Eşbaşkan
Prof. Dr. Ayşe Eroğlu
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Üye
Prof. Dr. Kağan Zengin
Genel Cerrahi
Üye
ANABİLİM DALI EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ
Prof. Dr. Gürsel Çetin
Adli Tıp
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Yalım Dikmen
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Doç. Dr. Ali Metin Kafadar
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Haluk Emir
Çocuk Cerrahisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Lale Sever
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Cem Mat
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu
Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Kenan Akgün
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Süphan Ertürk (İngilizce)
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Faik Özçelik (Türkçe)
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Akif Turna
Göğüs Cerrahisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Birsen Mutlu
Göğüs Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Rengin Yıldırım
Göz Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Sarper Erdoğan
Halk Sağlığı
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Nurhan Seyahi
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Altay Gezer
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın
Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Zeki Öngen
Kardiyoloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Yrd.Doç. Dr. Murat Yener
Kulak Burun ve Boğaz
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Feray Karali Savrun
Nöroloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Haluk Burçak Sayman
Nükleer Tıp
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Önder Aydıngöz
Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Yağmur Aydın
Plastik ve Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Ömer Erol Uzel
Radyasyon Onkolojisi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Mehmet Halit Yılmaz
Radyoloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Bülent Alıcı
Üroloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
ANABİLİM DALI EĞİTİM KOORDİNATÖRLERİ (İNTÖRNLÜK DÖNEMİ)
Prof. Dr. Lale Sever
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Altay Gezer
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Nurhan Seyahi
İç Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Serdar Yüceyar
Genel Cerrahi
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. İbrahim İkizceli
Acil TIP
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Bedia Özyıldırım
Toplum Hekimliği
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Feray Karali Savrun
Nöroloji
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
Prof. Dr. Cem Mat
Deri ve Zührevi Hastalıkları
Anabilim Dalı stajı sorumlusu
ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYON (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA
VE DİĞER) ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa Özen
Tıbbi Genetik
Başkan, Mevlana Prog.
Prof. Dr. Hafize Uzun
Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Tania Marur
Anatomi
Başkan Yardımcısı, Mevlana Prog.
Başkan Yardımcısı, Erasmus, Mevlana
Prog.
Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon
Farabi
Prof. Dr. Oktay Arda
Histoloji Ve Embriyoloji
Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda’dan Sorumlu üye
Prof. Dr. Sinan Celayir
Çocuk Cerrahisi
Erasmus
Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Koray Gümüştaş
Tıbbi Biyokimya
Avrupa Sorumlu Üye
Amerika, Avustralya ve Yeni
Zelanda’dan Sorumlu
Ortadoğu, Afrika ve Türki
Cumhuriyetleri’nden Sorumlu
Prof. Dr. Ömer Küçükbasmacı
Prof. Dr. Gül Öngen
Prof. Dr. Emel Zengin Ulakoğlu
Tıbbi Mikrobiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Turgut Ulutin
Tıbbi Biyoloji
Prof. Dr. Volkan Demirhan
Yumuk
İç Hastalıkları
Doç. Dr. Hakan Ulucan
Tibbi Genetik
Farabi
Erasmus
Erasmus
ECFMG
Ortadoğu, Afrika ve Türki
Cumhuriyetleri’nden Sorumlu
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÜST
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
İç Hastalıkları
Koordinatör
Doç. Dr. Serpil Çakmakkaya
Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım
Tıp Eğitimi
Komisyon Sekretaryası
Anatomi
Üye
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Doç. Dr. Ali Metin Kafadar
Anabilim Dalı
Üye
Doç. Dr. M. Selman Demirci
Anatomi
Üye
*Ders Kurulu Üyeleri Ölçme ve Değerlendirme Komisyonunun daimi üyeleridir.
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİLERİ DEĞERLENDİRME
KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan
Doç. Dr. Mehmet Uzel
Psikolog Ayla Aydın
Tıbbi Farmakoloji
Anatomi
Psikolog
Üye
Birim Sorumlusu
Üye
MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLEME KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Sema Umut
Prof. Dr. Birsen Mutlu
Prof. Dr. Nail Yılmaz
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları
Dekan Yardımcısı
Başkan
Başkan Yardımcısı
AF KOMİSYON ÜYELERİ
*Prof. Dr. Sema Umut
Göğüs Hastalıkları
Dekan Yardımcısı
*Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
İç Hastalıkları
Tıp Eğitimi AD Başkanı
*Prof. Dr. Öner Süzer
Tıbbi Farmakoloji
İngilizce Tıp Programı Yöneticisi
Prof. Dr. Birsen Mutlu
Göğüs Hastalıkları
Üye
Prof. Dr. Halil Tunalı
Fizyoloji
Üye
*Dekan Yardımcısı, Tıp Eğitimi AD Başkanı ve İngilizce Tıp Programı Bölüm Yöneticisi daimi
üyelerdir.
ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. Öner Süzer
Prof. Dr. Gökhan Aygün
Prof. Dr. Murat Süphan Ertürk
Doç. Dr. Ali Metin Kafadar
Doç. Dr. Mehmet Uzel
Doç. Dr. Özlem Serpil Çakmakkaya
Doç. Dr. Emine Elif Güzel
Prof. Dr. Birsen Mutlu
Doç. Dr. Matem Tunçdemir
Prof. Dr. Teoman Soysal
Doç. Dr. Mehmet Selman Demirci
Uzm. Dr. Şermin Börekçi
Tıbbi Farmakoloji
İngilizce Tıp 1.sınıf
Tıbbi Mikrobiyoloji
Genel Cerrahi
İngilizce Tıp 2.sınıf
İngilizce Tıp 3. sınıf
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anatomi
İngilizce Tıp 4.sınıf
İngilizce Tıp 5.sınıf
Tıp Eğitimi
Histoloji Ve Embriyoloji
İngilizce Tıp 6.sınıf
Türkçe Tıp 1.sınıf
Göğüs Hastalıkları
Tıbbi Biyoloji
Türkçe Tıp 2.sınıf
Türkçe Tıp 3.sınıf
İç Hastalıkları
Anatomi
Göğüs Hastalıkları
Türkçe Tıp 4.sınıf
Türkçe Tıp 5.sınıf
Türkçe Tıp 6.sınıf
REHBERLİK DANIŞMANLIK SOSYAL DESTEK BİRİMİ KOMİSYON ÜYELERİ
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Akkan
Farmakoloji
Üye
Prof. Dr. Emel Zengin Ulakoğlu
Tıbbi Biyokimya
Üye
Prof. Dr. Gülnur Andican
Tıbbi Biyokimya
Üye
Prof. Dr. Güler Kahraman Yıldırım
Anatomi
Üye
Prof. Dr. Tania Marur
Anatomi
Üye
Prof. Dr. Hatun Hanzade Doğan
Deontoloji Ve Tıp Tarihi
Üye
Prof. Dr. Nermin Yelmen
Fizyoloji
Üye
Prof. Dr. Nuran Darıyerli Toktamış
Fizyoloji
Üye
Prof. Dr. Ayhan Deviren
Tıbbi Biyoloji
Üye
Prof. Dr. Abdi Özarslan
Adli Tıp
Üye
Prof. Dr. Halil Tunalı
Fizyoloji
Üye
Doç. Dr. Mehmet Uzel
Anatomi
Üye
Doç. Dr. M. Selman Demirci
Anatomi
Üye
Doç. Dr. Zeynep Öztürk
Tıbbi Biyokimya
Üye
Doç. Dr. Emine Elif Güzel
Histoloji Ve Embriyoloji
Üye
Doç. Dr. Mustafa Arslan
Tıbbi Mikrobiyoloji
Üye
Doç. Dr. Matem Tunçdemir
Tıbbi Biyoloji
Üye
Doç. Dr. Murat Uludağ
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Üye
Uzm. Dr. Hülya Bingöl
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Üye
Psikolog Ayla Aydın
Psikolog
Üye
Download

ctf mezuniyet öncesi eğitim koordinatörleri ve komisyonları listesi