ÖZGEÇMİŞ
Kişisel Bilgiler
Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Yüksel BÖLEK
Doğum Yeri
İliç / ERZİNCAN
İş: (344) 280 1880 (ÜSKİM)
Telefon
280 2133 (FAKÜLTE)
Fax
(344) 280 2002
E-mail
[email protected]
http://biyoteknoloji.ksu.edu.tr/
WEB
http://uskim.ksu.edu.tr/
Öğrenim Durumu
1987-1991, Ankara Üniversitesi,
Bitkileri Bölümü/ ANKARA
Lisans
Ziraat
Fakültesi,
Tarla
Yüksek Lisans
1994-1997, “Phenology and Yield of Eight Cotton
Genotypes Under Water Stressed and Irrigated
Conditions” Texas A&M University, Department of Soil &
Crop Sciences, College Station/ Texas/ USA (114p)
Tez Danışmanı
Prof. Dr. Kamal El-Zik
Doktora
1997-2002, “Mapping of Verticillium Wilt Resistance
Genes in Cotton” Texas A&M University, Department of Soil
& Crop Sciences, College Station/ Texas/ USA (113p)
Tez Danışmanı
Prof. Dr. Kamal El-Zik
Yabancı Dili
İngilizce
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar. Gör.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adına Texas
A&M Üniversitesi
1993-2002
Yard. Doç.
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
2002-2007
Üniversitesi,
Ziraat
Doçent
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Üniversitesi,
Ziraat
Profesör
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarımsal
Biyoteknoloji Bölümü
2007-2013
2013-Devam
Ediyor
Görev Alınan Diğer Anabilim Dalları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Pamuk Eksperliği Anabilim
Dalı (2003-Devam Ediyor)
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı
(2009-Devam Ediyor)
TEZ YÖNETİCİLİĞİ
Yönetilen Doktora Tezleri (Tamamlanmış/Devam Eden)
M. Said FİDAN, “Gossypollü ve Gossypolsüz Pamuk Şiflerinden Elde Edilen Poliüretan
Esaslı İzolasyon Köpüklerin Özelliklerinin Araştırılması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2009 (111s).
Adem BARDAK “Lif ve Hav Oluşumuyla İlgili DNA Markörlerinin Pamuk (Gossypium
hirsutum L.) Genomunda Haritalanması ve QTL Analizi” Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2012 (141s).
Hatice ÇOKKIZGIN, “Pamukta Verticillium Solgunluğuna Dayanıklılık İçin Germplasm
Taraması ve Moleküler Markör Geliştirme” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Tarla Bitkileri ABD, Devam ediyor.
İdris BEKTAŞ “Soğan (Allium cepa) Dip Çürüklüğü Etmeninin Toprak Bakterileri İle
Biyolojik Kontrolü” Devam ediyor.
Medet KORKUNÇ “Pamukta Anter Kültürü Tekniğiyle Haploid Bitki Üretimi” Devam
ediyor.
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanmış/Devam Eden)
Bülent KARTAL “Harran Ovası Koşullarında Soğuğa Tolerant Pamuk Genotiplerinin
Belirlenmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2005 (59s).
Adem BARDAK “Diploid ve Tetraploid Pamuklarda SSR Markörleriyle Belirlenen Genetik
Farklılık ve Lif Kalite Özellikleriyle İlişkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Tarla Bitkileri ABD, 2007 (46s).
Ahmet ÖZAL “Farklı Pamuk Lif Örneklerinden Üretilen İpliklerin Boyanabilme Özelliklerinin
Karşılaştırılması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Pamuk Eksperliği ABD, 2010
(53s).
Hatice ÇOKKIZGIN “Priming Uygulamasının Pamuk (Gossypium spp.) Tohumlarının Düşük
Sıcaklıktaki Çimlenme ve Çıkış Performansı Üzerine Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Tarla Bitkileri ABD, 2010 (103s).
Gülay ZÜLKADİR “Pamukta Lif Oluşumu ve Uzamasıyla İlişkili Genlerin Polimorfizmi”,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2011 (60s).
Hamdullah KORHAN “Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) Bitkisinde Şeker Miktarını
Kontrol Eden Genlerin Haritalanması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,
Biyomühendislik ve Bilimleri ABD, 2011 (84s).
Aysel Özgül ŞİŞMAN “GbVe Geninin Allelik Varyasyonu ve Pamuk (Gossypium barbadense
L) Bitkisinden İzolasyonu”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik ve
Bilimleri ABD, 2013 (42s).
Halil TEKEREK “Pamuk Genotiplerinin Yağ Oranı, Yağ Asitleri Kompozisyonu ve Protein
İçeriği Yönüyle Varyasyonu”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Biyomühendislik
ve Bilimleri ABD, 2013 (52s).
Seçil TAŞDEMİR “Pamukta Anter Kültürü İçin Uygun Taraklanma Dönemi ve Besi
Ortamının Belirlenmesi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tarımsal Biyoteknoloji
ABD, Devam ediyor.
Sabrya Jarjees Zuber NABI “Molecular Characterization of Some Medicinal Plants Using
AFLP and SRAP Markers” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Department of
Bioengineering and Sciences, Devam ediyor.
Rawnaq Hussein Rasha ALMOHAMMED “Molecular Characterization of Walnut Population
(Juglans regia L.) Using AFLP and SRAP Markers” Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi, Department of Bioengineering and Sciences, Devam ediyor.
Doktora-Yüksek Lisans Tez Jüri Üyelikleri
Kenan AYAZ, 2003. Aynı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) (Erşan-92) Çeşidine Ait
Balyalarda Parti ve Tek Balya Sistemlerinin Pamuk Tasnif Kriterleri İle Lif Karakterleri
Yönünden Karşılaştırılması, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Nihal DERİNKUYU, 2003. Tarlada Farklı Sürelerde Bekletme ve Farklı Koşullarda
Depolamanın Lif Kalitesi İle Mikroorganizma Populasyonuna Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Oğuz ARSLAN, 2004. Kahramanmaraş Kuru Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorius
L.) Bitkisinde Farklı Dallardaki Tablaların Verim ve Verim Unsurlarının İncelenmesi,
K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş.
S. Gülfem ALTUNBAY, 2004. Kahramanmaraş Koşullarında Yağlık ve Çerezlik Ayçiçeği
Çeşitleri İçin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla
Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Süleyman EMİRMAHMUTOĞLU, 2005. Carmen Pamuk (Gossypium hirsutum L.)
Çeşidinde Farklı Hasat Devrelerinde Elde Edilen Kütlü Pamukların Farklı Sürelerde
Depolanmasının Lif ve Tohum Kalitesine Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk
Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Gülay KIVRAK, 2005. Yoğun Havlı Sayar-314 Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşidi
Tohumunda Farklı Doz ve Sürelerde Sülfürik Asit (H2SO4) Uygulamalarının Hav Alma
(Delintasyon) Oranı ve Tohum Canlılığına (Çimlenme) Etkisi, K.S.Ü. Fen Bilimleri
Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Fatma TEKİNŞEN, 2005. Farklı Nem İçeriklerine Sahip Pamuklarda, Çırçırlamanın, Kısa
Lif Oranı, Tohum Kabuğu Parçacığı, Nep ve Mote Sayısı Üzerine Etkisi,
KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş
İnci BOZDOĞAN, 2006. Doğal Krem Renkli Pamuk Hattı (G. hirsutum L.) ile Bölge
Standart Çeşitleri Maraş 92 ve Sayar 314’ün Bazı Agronomik ve Teknolojik Özellikleri
Üzerinde Araştırmalar, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Kahramanmaraş
Muzaffer ÖZDEMİR, 2007. Buğday Sonrası İkinci Ürün Pamuk (G. hirsutum L.)
Üretiminde Ekim Sıklığının Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
Şebnem Nadime GÜLTEKİN, 2007. Laktik Asit Bakterilerinde Düşük pH İle
Uyarılabilen Promotor: rcfB, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Emre DOĞRULUK, 2007. Üç Pamuk Türüne (Gossypium hirsutum L., Gossypium
barbadense L., Gossypium herbaceum L.) İlişkin Genotiplerde Bitki İzleme Tekniklerinin
(NAWF ve HNR) Uygulanması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
İbrahim Halil BİRGÜL, 2008. Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Çeşitlerinde
Büyüme Parametreleri ve Hasat Devrelerine Göre Lif Özelliklerinin Saptanması, Harran
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Şanlıurfa.
Ufuk DEMİREL, 2008. Pamukta Yüksel Sıcaklı Stresi İle İlişkili Genlerin Farklılık
Gösterim Yöntemiyle Belirlenmesi, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla
Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Şanlıurfa.
Nurcan ERBİL, 2008. Otizmde, Süperoksit Dismütaz Enzimini Kodlayan Gen
Bölgesindeki Polimorfizmin Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Özden AKKAYA, 2009. Bazı Orta Mevsim Üzüm Çeşitlerinin Taze Hazırlanmış Ürünler
Olarak Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU, 2009. Rumen Funguslarının İzolasyonu ve Bu Funguslara Ait
Enzim Genleri Üzerine Moleküler Çalışmalar, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş.
Cihan PINAR, 2009. Cerasus microcarpa (subsp. tortuosa)’nın in vitro Mikroçoğaltımı,
KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş.
Mahmut KAPLAN, 2009. Farklı Kökenli Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinde
Verim, Verim Unsurları ile Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi ve DNA Düzeyindeki
Farklılıklarla İlişkilendirilmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı,
Doktora Tezi, Kahramanmaraş.
Ayşe Hamiyet ŞEREFOĞLU, 2009. Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Sıra Üzeri
Mesafelerinde Ekilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinin Verimliliği ve Yağ Asidi
Kompozisyonu Üzerine Potasyum Uygulamasının Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Sıraç YOLCU, 2009. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Azot Doz ve Uygulama
Zamanlarının Verim ve Verim Unsurları ile Bitki Büyüme ve Gelişmesini İzleme
Parametrelerine Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Kahramanmaraş.
Youssry Saeed Abd El-Hamid El-SADI, 2009. Identification, Cloning, and Expression
Studies of Osmotic Induced Gene Coding for Betaine Aldehyde Dehydrogenase (BADH)
from Pseudomonas fluorescens, Faculty of Science- Cairo University, Egypt.
Volkan Vuslat OKYAY, 2009. Akdeniz Bölgesine Uygun Ekmeklik Buğdaylarda
(Triticum aestivum) D Genomundaki Değişimlerin SSR Markörleri Yoluyla Belirlenmesi,
Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Recai METİN, 2009. Prohexadione-Calcium Uygulamalarının Biberde (Capsicum
annuum L.) Fide Kalitesi, Bitki Gelişimi ve Verimi Üzerine Etkileri, KSÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Halit YÜCEL, 2010. Sakız Koyunlarında Çoğuzluğa Neden Olan Major Genler Üzerine Bir
Çalışma, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş
Oğuz AĞYAR, 2010. Probiyotik Olarak Kullanılabilecek Laktik Asit Baktarilerinin
İzolasyonu, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş
Serdar YAĞCI, 2010. Üç Farklı Keçi Populasyonunda s1-Kazein (CSN1S1)
Polimorfizminin PCR-RFLP ile Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş
Tülay EMREBAŞ, 2010. Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Bazı Kanola Çeşitlerinin
Tohum ve Yağ Verimi ile Verim Unsurlarının Belirlenmesi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Nihal GÜNGÖR, 2011, Bacillus Suşlarından Elde Edilen Proteaz Enziminin
Optimizasyonu ve Saflaştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Betül ÇAKMAK, 2011, Kahramanmaraş ve Çevresinde Tarımı Yapılan Domates, Hıyar
ve Patlıcan Bitkilerinde Mevcut Meloidonyne Türlerinin Page (Poliakrilamid Jel
Elektroforez) ve Perineal Morfolojik Karakterler Yardımı ile Teşhisi, KSÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Ertuğrul Mehmet ÇETİNAY, 2011, Kondüsyonlamanın Pamuk Lifi ve İplik Özelliklerine
Etkisi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Pamuk Eksperliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,
Kahramanmaraş.
Metin KERTMEN, 2011, Saccharomyces cerevisiae ve Aspergillus flavus’un Biyosorbent
Olarak
Bazı
Tekstil
Boyar
Maddelerinin
Biyosorpsiyonunda
Kullanımı
ve
Biyodegradasyonlarının Araştırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı,
Doktora Tezi, Kahramanmaraş.
Nurcan ERBİL, 2012, Ardahan Yöresinde Yetişen Lamiaceae (Labiatae) Familyasına Ait
Bazı Türlerin Biyoaktiviteleri, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, Kahramanmaraş.
Bülent KAR, 2013, Anaerobik Rumen Funguslarının Filogenetik Analizi ve Lipit
Metabolizmasındaki
Rollerinin
İncelenmesi,
Zootekni
ABD,
Doktora
Tezi,
Kahramanmaraş
Aygül KARACA, 2013, Dışarıdan Yapılan Melatonin Uygulamaları İle Biberde Çimlenme
Sırasında Üşüme Stresine Karşı Toleransın Artırılması, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
Nilüfer KOCA, 2013, Ekzojen Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin ve Fenialalaninin
Fesleğen (Ocimum basillicum L.) Bitkisinde Sekonder Metabolitlere ve Fenilalanin
Amonyum Liyaz (PAL) Enzim Aktivitesine Etkisi, Biyoloji ABD, Doktora Tezi,
Kahramanmaraş.
Saman Said Taha SAID AHMED, 2014, Investigation of Plasmids Isolated From Lactic
Acid Bacteria of Domestic Dairy Products and Their Genetic Characterization,
Department of Bioengineering and Sciences, MsC Thesis, Kahramanmaraş.
Trefa Kamal M. AZİZE, 2014, Effects of the Hydrolysable Oak Tannins on the Quail
Performance,
Department
of
Bioengineering
and
Sciences,
MsC
Thesis,
Kahramanmaraş.
Proje Yöneticiliği
Görevi
Destekleyen
Kurum
Proje Adı
Bütçe
(TL)
Durumu
Yönetici
K.S.Ü.
1.750
Tamamlandı
(2004-2005)
Yönetici
K.S.Ü.
3.000
Tamamlandı
(2003-2005)
Yönetici
K.S.Ü.
12.000
Tamamlandı
(2003-2005)
Yürütücü
TÜBİTAK
15.000
Tamamlandı
(2004-2005)
Yürütücü
TÜBİTAK
162.000
Tamamlandı
(2005-2010)
Yürütücü
TÜBİTAK
25.000
Tamamlandı
(2008-2009)
Yönetici
K.S.Ü.
2.500
Tamamlandı
(2005-2007)
Yürütücü
TÜBİTAK
188.685
Tamamlandı
(2007-2012)
Koordinatör
TÜBİTAK
25.250
2012/1
(Tamamlandı)
Yürütücü
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
(SANTEZ)
Harran Ovası Koşullarında
Soğuğa Tolerant Pamuk
Genotiplerinin
Belirlenmesi (2004/2-6)
Kahramanmaraş
Koşullarında Pamukta
Soğuğa Tolerant Çeşit
Islahı (2003/7-37)
Tohum Çimlendirme
Testlerinin Yapılabilmesi
İçin Alt Yapı Projesi
(2003/7-41)
Pamuk Tohum Kabuğunun
Lif ve İplik Kalitesine
Etkisinin Araştırılması
(TOVAG-3225)
Pamukta Lif Kalitesini
Kontrol Eden Genlerin
Tespit Edilmesi ve Islahta
Kullanımı (104O537)
Yüksek ve Düşük Gossipol
Oranına Sahip Pamuk
Şiflerinden Elde Edilen
Poliüretan Esaslı
Köpüklerin
Karakterizasyonu
(108O310)
Türk Pamuk (Gossypium
sp)Çeşitleri ve Yabani
Akrabaları Arasındaki
Genetik İlişkinin SSR
Markörleri Yardımıyla
Belirlenmesi, Proje No:
(2005/4-8)
Sorgum (Sorghum bicolor
[Linn.] Moench) Bitkisinde
Şeker Miktarını Kontrol
Eden Gen(ler)in
Belirlenmesi ve Sorgum
Islah Programında
Kullanılması, Proje No:
107O108
2237-Proje Eğitimi
Etkinliklerini Destekleme
Programı
Pamukta Verticillium
Solgunluğuna Dayanıklılık
İçin Germplasm Taraması
ve Moleküler Markör
Geliştirme,
01462.STZ.2012-2
334.600
(2013-2015)
D. Ediyor
Yürütücü
KSÜ-LTP
7.500
GbVe Geninin İzolasyonu
ve Pamukta Solgunluk
(Verticillium sp)
Hastalığıyla İlişkisinin
Belirlenmesi, 2012/5-3YLS
(2012-2013)
Tamamlandı
Koordinatör
TÜBİTAK
30.970
2013/2
(Tamamlandı)
Yürütücü
KSÜ_LTP
2237-Proje Eğitimi
Etkinliklerini Destekleme
Programı
Pamuk Genotiplerinin Yağ
Asitleri Kompozisyonu ve
Protein İçeriği Yönüyle
Varyasyonu (No:2013\316YLS)
7.500
2013-2014
(Tamamlandı)
Yürütücü
KSÜ_AAP
ÜSKİM Laboratuvarları
Altyapı Geliştirme
Çalışmaları (2013/4-33A)
64.078
2013-2014
D. Ediyor
Koordinatör
TÜBİTAK
16.905
2013/4
(Tamamlandı)
480.000
2014-2015
D. Ediyor
45.000
2014-2016
D. Ediyor
2500
2003-2005
Tamamlandı
Bütçe
(TL)
Durumu
Koordinatör
Yürütücü
Yürütücü
2237-Proje Eğitimi
Etkinliklerini Destekleme
Programı
Gençlik ve
Kahramanmaraş’ta
Spor Bakanlığı Canlanan Tarih (No:
)
KSÜ_BAP
Kırmızı biberden elde
edilen kapsaisin
maddesinin mezoteliyoma
üzerine etkisinin in vitro
incelenmesi ve etki
mekanizmasının
araştırılması
KSÜ-BAP
Diploid ve Tetraploid
Pamuklarda SSR
Markörleri İle Belirlenen
Genetik Farklılık ve Lif
Kalite Özellikleri İle İlişkisi
Projede Görev Alma
Görevi
Destekleyen
Kurum
Proje Adı
Yardımcı
Araştırıcı
K.S.Ü.
Yardımcı
Araştırıcı
TÜBİTAK
Bitki Hormonları Auxin ve 15.000
Jasmonic Asit Sinyal
Akışlarında Görev Yapan
Genlerin Tespitine Yönelik
Mutant Bitkilerin
Belirlenmesi ve Genetik
Analizlerinin Yapılması İçin
Alt Yapı Projesi (2003/734)
Güneydoğu Anadolu'da
399.000
Doğal Yayılış Gösteren
Ticari Potansiyele Sahip
Bazı Yabani Kiraz
(Cerasus microcarpa (C.
Tamamlandı
(2003-2004)
Tamamlandı
(2006-2010)
Yardımcı
Araştırıcı
TÜBİTAK
Yardımcı
Araştırıcı
Boğaziçi
Üniversitesi
Yardımcı
Araştırıcı
Tarım ve
Köyişleri
Bakanlığı
DPT
Yardımcı
Araştırıcı
Yardımcı
Araştırıcı
DPT
Yardımcı
Araştırıcı
TÜBİTAK
Yardımcı
Araştırıcı
KSÜ
Yardımcı
Araştırıcı
KSÜ_Münferit
A. MEYER) BOISS. subsp.
tortuosa (BOISS. ET
HAUSSKN.) BROWICZ)
populasyonlarında Genetik
Çeşitliliğin AFLP ve SSR
Markörlerle
Karakterizasyonu, in vivo
ve in vitro Çoğaltımları ve
Anaçlık Potansiyellerinin
Araştırılması (105O554)
Kültür Ortamı Geliştirme
Metodu Uygulayarak
Badem için Doku Kültürü
Ortamı ve Klonal
Mikroçoğaltım
Protokolünün Geliştirilmesi
ve Bitkilerin Kültür Sonrası
Genetik Kararlılıklarının
Değerlendirilmesi, TOVAG
107O068
Harran Bölgesinde
Tuzlanma Sorununun
İktisadi Etkileri ve
Kullanıcı Gözünden
Değerlendirilmesi
Ülkesel Pamuk Çeşitleri
Geliştirmede Moleküler
Yöntemlerin Kullanılması
Türk Arpa Çeşitlerinde
Mikrosatelit ve AFLP DNA
Belirleyicilerine Dayalı
Parmak İzi Profillerininin
Belirlenmesi
Yukarı ve Orta Ceyhan
Havzasında Sürdürülebilir
Kalkınmaya Yönelik
Araştırma ve Teknoloji
Merkezi Alt Yapısının
Oluşturulması
2008K120760
Farklı Gen Bankalarından
Elde Edilen Yulaf
Hatlarının, Tarımsal ve
Moleküler
Karakterizasyonu,
112O138
Kahramanmaraş ve
Çevresinde Yayılış
Gösteren Salep Türlerinin
(Orchidaceae)
Envanterinin Çıkarılması
ve Kimyasal İçeriklerinin
Araştırılması, 2011/4-27 M
Pamuk Tohumlarında
mikroRNA’ların
Tanımlanması,
Karakterizasyonu ve
172.000
Tamamlandı
(2007-2011)
18.000
Tamamlandı
(2005-2006)
Tamamlandı
(2004-2008)
264.000
Tamamlandı
(2005-2007)
8.000.000 Tamamlandı
(2007-2011)
294.000
(2012-2015)
D. Ediyor
29.988
(2011-2013)
Tamamlandı
29.892
01.07.201330.12.2014
D. Ediyor
Yardımcı
Araştırıcı
TÜBİTAK
Gossipol İçermeyen
Pamuklarla İfadelerinin
Karşılaştırılması
Çoklu Stres Direnci
Sağlayan AtMBF1c Geninin
(Arabidopsis thaliana)
Pamukta Ekspresyonu ve
Pamuk Stres Toleransının
İncelenmesi.
(2014-2017)
D. Ediyor
İdari Görevler :
Proje Hazırlama ve Uygulama Birimi Üyeliği, 2006-2011
Erasmus-Sokrates Programı Bölüm Koordinatörü, 2006-2011
Ziraat Fakültesi Laboratuar Koordinasyon Komisyonu Üyeliği, 2006-2011
Ziraat Fakültesi İnşaat Komisyonu Üyeliği, 2006-2011
KSÜ, Dış İlişkiler Birimi Başkanlığı Komisyon Üyeliği, 2003-2011
KSÜ Ziraat Fakültesi, Satın Alma Komisyonu Üyeliği, 2003- 2011
Tarla Bitkileri Bölümü Sınıf Danışmanlığı, 2003-2007.
Yüksek Lisans ve Doktora Danışmanlığı, 2002- Devam ediyor.
KSÜ, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Komisyon Üyesi, 2002-2011
Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü, 2009-2011
ÜSKİM, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Koordinatörlüğü, 2008-2011
Ziraat Fakültesi Bölüm Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi, 2010-2011
Tarla Bitkileri Bölümü 4. Sınıf Danışmanlığı, 2010-2011.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dekan Yardımcılığı, 20102011.
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM)
Müdür Yardımcılığı, 2011.
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliği Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKİM)
Müdürlüğü, 2011-Devam
KSÜ-ADEK Yürütme Kurulu Üyeliği, 2011ADEK-YÖHAK (Yönetişim, Yönetim Süreçleri ve İdari Hizmetler Alt Kurulu) üyeliği, 2011Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm
Başkanlığı, 2013-Devam
BİLİMSEL DERNEK ÜYELİKLERİ (Yurdışı, Yurtiçi, Bilimsel çalışmalar için alınan
uluslar arası burslar)
-Crop Science Society, 1997-1998.
-Turkish Student Association, 1994-2002.
-Texas A&M University, former Student Association, 1997-2002.
-ICGI (International Cotton Genome Initiative) Üyeliği, 2005-Devam ediyor.
Ödüller (Ulusal ve Uluslar arası Bilim Ödülü, Patent)
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora
Bursu (1993-2002).
-Travel Award to the Beltwide Cotton Conferences, San Antonio, 2000.
-Travel Award to the Beltwide Cotton Conferences, San Antonio, 2001.
-Research Assistantship at Crop Science Department, 2001.
-Macaristan-Pannonia Üniversitesinde SOCRATES/ERASMUS programı çerçevesinde 1
hafta ders programı (2006-2007 Bahar Yarıyılı, 28.05.2007- 31.05.2007).
-İtalya-Bologna Üniversitesi'nde Erasmus (Öğretim Üyesi Hareketliliği) çerçevesinde
ziyaret, 18-21 Eylül 2011.
Lisans ve Lisansüstü Dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Dersin Adı
Biyokimya
*Kompleks Genomların Analizi
*Moleküler Markör Teknolojileri
Moleküler Bitki Islahı
*Moleküler Biyoloji ve Genetik
*Moleküler Islah
*Genomics
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
0
3
0
3
0
1
2
4
0
3
0
3
0
*= Yüksek Lisans Dersleri
ESERLER
SCI ve SCI-Expanded Yayınlar
Nas, M.N., Y. Bolek, N. Sevgin “Shortcut to long-distance developing of a tissue culture
medium: micropropagation of mature almond cultivars as a case study” Turkish
Journal of Botany, 37: 1134-1144 (2013).
Cokkizgin, H., Y. Bolek, A. Cokkizgin “Improvement of Cold Tolerance in Cotton Seed by
Priming”, Journal of Food, Agriculture and Environment, 11(1):560-563, (2013).
Bolek, Y., M.N. Nas, H. Çokkızgın, “Hydropriming and Hot Water Induced Heat Shock
Increase Cotton Seed Germination and Seedling Emergence at Low Temperature”,
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37:300-306 (2013).
Bardak, A. ve Y. Bolek, “Genetic Diversity of Diploid and Tetraploid Cottons Determined
by SSR and ISSR Markers”, Turkish Journal of Field Crops, 17(2):139-144, (2012).
Bolek, Y., A. Bardak, H. Cokkizgin, “Combining Ability and Heterosis for Fiber Quality
Traits in Cotton”, Plant Breeding and Seed Science, 62:1-16 (2010)
Karadavut U, C. Palta, Z. Kavurmaci, Y. Bolek, “Some Grain Yield Parameters of MultiEnvironmental Trials in Faba Bean (Vicia faba) Genotypes”, International Journal of
Agriculture and Biology, 12(2): 217-220 (2010)
Nas, MN, Y. Bolek, A. Bardak, “Genetic Diversity and Phylogenetic Relationships of
Prunus microcarpa C.A. Mey. subsp. tortusa Analyzed by Simple Sequence Repeats
(SSRs)”, Scientia Horticulturae, 127(3):220-227 (2010)
Nas, MN, Y. Bolek, N. Sevgin, “The Effects of Explant and Cytokinin Type on
Regeneration of Prunus microcarpa”, Scientia Horticulturae, 126:88-94 (2010)
Bolek, Y., “Genetic Variability among Cotton Genotypes for Cold Tolerance”, Field Crops
Research, 119:59-67 (2010).
Bolek, Y., Muhammed Said Fidan and M. Oglakci “Distribution of Gossypol Glands on
Cotton (Gossypium hirsutum L.) Genotypes”, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj
38(1):81-87 (2010).
Bolek, Y., “Predicting Cotton Seedling Emergence for Cold Tolerance: Gossypium
hirsutum”, Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 38(1):134-138 (2010).
Bolek, Y. ve M. Oglakci, “Genetic Variation Among Cotton (G. hirsutum L.) Cultivars for
Seed-Set Efficiency”, Turk J. Agric. For., 31:229-235 (2007).
Bolek, Y., M. Oglakci ve K. Ozdin, “Genetic Variation Among Cotton (G. hirsutum L.)
Cultivars for Motes, Seed-Coat Fragments and Loading Force”, Field Crops
Research, 101:155-159 (2007).
Bolek, Y., “Genetic Variation among Cotton (Gossypium hirsutum L.) Cultivars for Mote
Frequency”, Journal of Agricultural Science, 144(4):327-331, Cambridge
University Press (2006).
Killi, F. and Y. Bolek, “Timing of Planting Is Crucial for Cotton Yield”, Acta Agriculturae
Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 56:155-160 (2006).
Bolek, Y., K.M. El-Zik, A.E. Pepper, A.A. Bell, C.W. Magill, P.M. Thaxton and O.U.K.
Reddy, “Mapping of Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton”, Plant Science,
168:1581-1590 (2005).
Bolek, Y., A.A. Bell, K.M. El-Zik, P.M. Thaxton and C.W. Magill, “Reaction of Cotton
Cultivars and an F2 Population to Stem Inoculation with Isolates Verticillium
dahliae”, J. Phytopathology, 153:269-273 (2005).
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
Bolek, Y., “Predicting Cotton Seedling Emergence for Cold Tolerance: Gossypium
barbadense”, Journal of Agronomy, 5(3):461-465 (2006).
Sen, I., M. Oglakci, Y. Bolek, B. Cicek, N. Kisakurek and S. Aydin, “Assessing the OutCrossing Ratio, Isolation Distance and Pollinator Insects in Cotton (Gossypium
hirsutum L.)”, Asian J. Plant Sciences, 3(6):724-727 (2004).
Reddy, O.U.K., A.E. Pepper, I. Abdurakmonov, S. Saha, J. Jenkins, T. Brooks, Y. Bolek,
and K.M. El-Zik, “New Dinucleotide and Trinucleotide Microsatellite Marker
Resources for Cotton Genome Research”, J. Cotton Science, 5:103-113 (2001).
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :
Fidan M. Said, Y. Bölek, M. Oğlakçı, A. Bardak, “Pamukta Gossypol”, KSÜ Doğa Bilimleri
Dergisi, 12(1):93-101, 2009.
Bölek, Y., M. Oğlakçı ve F. Kıllı, “Pamukta (Gossypium spp.) Erkenciliği Belirleyen
Faktörler ve Üretim Planlaması”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1):116-123
(2007).
Bolek, Y., “Yield and Yield Components of Eight Cotton Genotypes Under Irrigated and
Non-Irrigated Conditions”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(1):126-133
(2007).
Bolek, Y., “Phenological Characteristics of Eight Cotton Genotypes under Irrigated and
Non-Irrigated Conditions”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(2):111-117
(2007).
Kartal,
B. Ve Y. Bölek, “Pamuk Genotiplerinin Soğuğa Tolerantlık Bakımından
Karşılaştırılması ve Ekim Zamanının Verim ve Fide Çıkışına Etkisi”, Harran
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1-2):45-51 (2006).
Budak, H., Y. Bolek, T. Dokuyucu ve A. Akkaya, “Potential Uses of Molecular Markers in
Crop Improvement”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1):75-79 (2004).
Bolek, Y., “Status of Genome Mapping and Use in Cotton Improvement”, KSÜ Fen ve
Mühendislik Dergisi, 6(2):72-79 (2003).
Budak, H., L. Cesurer, Y. Bolek, T. Dokuyucu ve A. Akkaya, “Understanding of
Heterosis”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2):68-75 (2002).
BİLİMSEL TOPLANTILAR
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Gulsen O., Y. Bolek, “Application of
Marker Systems in Turkish Seed Industry”
Uluslararası Tohumluk Biyoteknolojisi Sempozyumu, Avrupa Biyoteknoloji
Kongresi, 28 Eylül-1 Ekim 2011, İstanbul.
Nas, M.N., Y. Bolek, 2009. “Short Cut to Long Distance: Developing an Almond
Micropropagation Medium” V International Symposium on Pistachios & Almonds,
Sanliurfa-Turkey, October 06-10, 2009.
Bolek, Y., O. U. K. Reddy, A. E. Pepper, A. A. Bell and K. M. El-Zik, “Mapping of
Verticillium Wilt Resistance Genes in Cotton”, ed. D.J. Herber and D.A. Richter,
Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, Cotton Improvement Conference,
2:1415-1415, National Cotton Council of America, Memphis, TN, 2001.
Reddy, O. U. K., A. E. Pepper, K. M. El-Zik, T. D. Brooks, Y. Bolek, I. Abdurakhmonov,
S. Saha and J. Jenkins, “Pyhlogenomics: A New Applications of Molecular Markers
to Cotton Research”, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the Beltwide
Cotton Conferences, Cotton Improvement Conference, p. 1415-1416, National
Cotton Council of America, Memphis, TN, 2001.
Bolek, Y., C. Magill, A. A. Bell, P.M. Thaxton and K. M El-Zik, “Defense Responses of
Cotton to Verticilium Wilt”, ed. D.J. Herber and D.A. Richter, Proceedings of the
Beltwide Cotton Conferences, 1: 133-134, Cotton Disease Council, National Cotton
Council of America, Memphis, TN, 2000.
Bolek, Y., P. M. Thaxton, T. J. Gerik, and K. M. El-Zik, “Phenolgy and Yield of Eight
Cotton Genotypes Under Irrigation and Water Stress”, ed. D.J. Herber and D.A.
Richter, Proceedings of the Beltwide Cotton Conferences, Cotton Improvement
Council, 1:414- 414, National Cotton Council of America, Memphis, TN, 1997.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
Bardak, A., Y. Bölek., H.Korhan.,H.Tekerek “Çırçır Randımanı ile İlişkili DNA
Markörlerinin Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genomunda Haritalanması ve QTL
Analizi”, 2. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi 15-18 Kasım 2012,
Antalya.
Fidan M.S. ve Y. Bölek, “Pamuk Çiçeklerinde (G. hirsutum L.) Gossypol Beze Değişimi”, IX.
Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011, s:1100-1105, Bursa.
Nas, MN., Y. Bölek, N. Sevgin, “Cerasus microcarpa Ümitvar Bir Klonal Kayısı Anacı,
Tarım Sempozyumu (Prof. Dr. Selahattin İptaş Anısına), 20-23 Nisan 2012,
Çankırı.
Bölek, Y., H. Korhan, A. Bardak., M. Kaplan, “Sorgum F2 Populasyonunda Bazı
Agronomik Karakterlerin Değişimi”, Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan
Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, s:355, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
Bölek, Y., A. Bardak, “Pamuk F2 Populasyonunda Lif Kalite Özelliklerinin Fenotipik
Dağılımı”, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı,
s:356, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
Fidan, M.S., Y. Bölek, “Pamuk (G. barbadense L.) Çiçeklerinde Gossypol Beze Değişimi”,
Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, s:286,
27-30 Nisan 2011, Eskişehir.
Bölek, Y., O. Erdoğan, A. Bardak, “Bazı Pamuk Genotiplerinin Solgunluk (Verticillium
dahliae Kleb) Hastalığına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi”, Türkiye IV. Bitki Koruma
Kongresi, s:349, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
Çokkızgın, H., Y. Bölek, “Pamukta Priming Uygulamaları”, GAP VI Tarım Kongresi, s:
651-654, 09-12 Mayıs 2011, Şanlıurfa.
Çokkızgın, H., Y. Bölek, A. Bardak, M.S. Fidan, “Pamuk Tohumlarında Hidropriming
Uygulamasının Soğuk Şartlarda Çimlenmeye Etksi”, Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22
Ekim 2009 Hatay.
Güvercin, R.Ş., Y. Bölek, G. Borzan, “Standart Sapma ve Histogramın Pamuk Islahında
Kullanılması Üzerine Bir araştırma”, Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009
Hatay.
Fidan, M.S., N. Bozali, M. Ertaş, H. Alma, Y. Bölek “Alternatif Enerji Kaynağı: Katı
Atıklardan Yakıt Briketi Üretimi” VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, s: 221229,17-19 Aralık 2008, İstanbul.
Bölek, Y., İ. Tiryaki, H. Çokkızgın, M.S. Fidan, “NaCl’ün Farklı Pamuk Türü Tohumlarının
Düşük Sıcaklıktaki Çimlenme Oranlarına Etkisi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi,
s:366, Trabzon, 23-27 Haziran 2008.
Fidan, M.S., Y. Bölek, “Pamuk (Gossypium spp.) Bitkisinde Bulunan Gossypol Maddesinin
Özellikleri ve Kullanım Alanları” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, s:393, Trabzon, 2327 Haziran 2008.
Bölek, Y., M. Oğlakçı, İ. Tiryaki, A. Bardak ve M.S. Fidan, “Tetraploid Pamuk (Gossypium
spp.) Genotiplerinde Lif Kalite Özellikleri”, GAP V. Tarım Kongresi, s:607-615,
Şanlıurfa, 17-19 Ekim 2007.
Bölek, Y. ve M.S. Fidan, “Farklı Pamuk Genotiplerinde (G.barbadense L.) Gossypol Beze
Sayısı ve Dağılımı”, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, s: 715-719, Erzurum, 2527 Haziran 2007.
Bölek, Y., M. Oğlakçı, S. Aydın ve A. Bardak, “Pamuk (Gossypium spp) Genotiplerinin
Erkencilik Yönünden Taranması”, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 343346, Antalya, 5-9 Eylül 2005.
Bölek, Y., M. Oğlakçı ve A. Bardak, “Pamuk Tarımında Kullanılan Bitki İzleme Teknikleri”,
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt I, 335-338, Antalya, 5-9 Eylül 2005.
Kıllı, F. Ve Y. Bölek, “Kahramanmaraş Pamuk Üretiminin Türkiye Üzerindeki Yeri,
Hammaddeye İlişkin Tekstilci Sorunları”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 12651270, Kahramanmaraş, 6-8 Mayıs 2004.
Alptekin, Y., Y. Bölek, ve F. Kıllı, “Kahramanmaraşta Pamuk Solgunluk Hastalığı
(Verticillium spp.)”, GAP III. Tarım Kongresi, 407-410, Şanlıurfa, 02-03 Ekim
2003.
Bölek,
Y., “Pamukta Solgunluk Hastalığına Dayanıklılıkla Bağlantılı SNP’lerin
Belirlenmesi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Bitki Yetiştirme Teknikleri, Cilt II,
594-595, Diyarbakır, 13-17 Ekim 2003.
Bölek, Y., “Tetraploid Pamukta Segregasyona Uğrayan Allellerin Tespiti”, Türkiye 5. Tarla
Bitkileri Kongresi, Tarla Bitkileri Islahı, Cilt I, 490-492, Diyarbakır, 13-17 Ekim
2003.
KİTAPLAR (Yabancı dil kitap yazarlığı/editörlüğü/bölüm yazarlığı, Türkçe kitap
yazarlığı/editörlüğü/çeviri, Ders notu)
Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, “Pamukta Zararlanma”, Ticaret Borsası Yayınları-4,
98s, Şanlıurfa, Nisan 2007.
Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, “Pamukta Hasat, Depolama ve Çırçırlama”, Ticaret
Borsası Yayınları-3, 98s, Şanlıurfa, Nisan 2007.
Oğlakçı, M., Y. Bölek ve O. Çopur, “Pamuk Gübrelemesi”, Ticaret Borsası Yayınları-1,
29s, Şanlıurfa, Aralık 2004.
Kitap Bölümleri:
Yıldırım, A., N. Kandemir ve Y. Bölek, “Gen İzolasyonu ve Klonlanması”, Bitki
Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve
M. Babaoğlu, Cilt II, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda).
Yıldırım, A., N. Kandemir ve Y. Bölek, “Genetik Markörler ve Analiz Metotları”, Bitki
Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve
M. Babaoğlu, Cilt II, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda).
Dilbirliği, M., Y.A. Kacar, T. Akar, Y. Bölek ve H. Budak, “Moleküler Markörler ve Bitki
Islahında Kullanımları”, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve
Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, sayfa ??, Selçuk
Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2013 (Basımda).
Bölek, Y. ve G. Özertan, “Teknolojiyi Koruma Sistemi ve Günümüzdeki Gelişmeler”,
Bitki Biyoteknolojisi, Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E.
Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II, sayfa ??, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya,
2013 (Basımda).
Özertan, G. ve Y. Bölek, “Teknoloji Koruma Sistemi”, Bitki Biyoteknolojisi, Genetik
Mühendisliği ve Uygulamaları, ed. S. Özcan, E. Gürel ve M. Babaoğlu, Cilt II,
421-437, Selçuk Üniversitesi Yayınevi, Konya, 2001.
ATIFLAR
ISI Web of Science kayıtlarına göre SCI kapsamındaki yayınlara yapılan atıf sayısı: 100
adet.
EDİTÖRLÜK (Ulusal ve Uluslararası dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği ve
hakemlik)
SDÜ Yayın Kurulu Üyeliği, 05.09.2013
İMKB Süleyman Demirel Fen Lisesi Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, 05.11.2013
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural
Sciences), Yayın Kurulu Üyeliği, 20.11.2013
EĞİTİMLER
Dicle Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, 15-17 Ekim 2012
Bingöl Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, 11-13 Kasım 2013
Dicle Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, 14-16 Kasım 2013
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Proje Yazma Eğitimi, 13-15 Aralık 2013
SERTİFİKALAR
Girişimcilik Eğitimi Sertifikası (40 saat)
Kalite Kontrol Kartlarının Kullanımı
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Teknik
Şartlar
Ölçüm Belirsizliği Hesaplaması
Ölçüm Belirsizliği Hesaplamasına Ait Uygulamalar
Metot Validasyonu
Metot Validasyonu Uygulamaları
Download

ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı ve Soyadı Prof. Dr. Yüksel BÖLEK