PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA I
USLUGA , Export-Import D.O.O.
11273 Beograd, Batajnica, Kralja Vladislava 82
PROIZVODNJA I PRODAJA : Batajnica, Kneza Paskača 16
Tel/faks: 011/787-00-24, 787-03-48, 787-03-49
PIB: 100093247, Matični broj: 06660231, Registarski broj: 02106660231, Šifra delatnosti: 2599, PEPDV: 134236153
PREDMET:
PDV – EVIDENCIJA
PUN NAZIV FIRME: "TRICOM" PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I
PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT D.O.O.
SKRAĆENI NAZIV FIRME:
MESTO I PTT BROJ:
ULICA I BROJ:
MATIČNI BROJ:
"TRICOM"
BATAJNICA, 11273
KRALJA VLADISLAVA 82
06660231
PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (PIB):
TEKUĆI RAČUNI:
160-216272-93
165-2229-51
355-1013314-69
ŠIFRA DELATNOSTI:
TELEFON/FAX:
D.O.O. BEOGRAD
SR100093247
BANCA INTESA
HYPO ALPE-ADRIA-BANK
VOJVOĐANSKA BANKA
2599
011/787-00-24, 011/787-03-48, 011/787-03-49
PRIJAVLJEN NA PDV
DA
NE
DIREKTOR
TRIVANOVIĆ DRAGAN
_______________________
Tekući računi: Banca Intesa: 160-216272-93,
Hypo Alpe Adria Bank: 165-2229-51,
Vojvodjanska banka 355-1013314-69,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail:
[email protected], [email protected], [email protected]
www.tricom.rs, www.tricom.co.rs
Vaš poslovni prijatelj od 1966. godine
Download

www.tricom.rs, www.tricom.co.rs Vaš poslovni prijatelj od 1966