POJEDINAČNO
PRVENSTVO SRBIJE
U BOKSU ZA 2011.g
BILTEN - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28 - 30 april . 2011.) – Sportska hala"LAGATOR" – Loznica
Sastavio : Banjeglav Dušan – Subotica – generalni sekretar Bokserskog kluba " SPARTAK " Subotica i kompjuterska obrada
Sudije
Službena lica
Propozicije
SADRŽAJ :
Klubovi učesnici
Prijave klubova
Prijavljeni takmičari po klubovima i starosnim kategorijama
PIONIRI
ŠKOLARCI
JUNIORI
JUNIORKE
MLADI
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
MLADE DEVOJKE
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
4
5
10
11
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
27
28
28
29
32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41
42
43
44
45
52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33
34
35
36
37
40
53
54
54
55
56
57
58
59
65
66
67
67
67
67
67
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-2-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
69
70
71
73
80
UKUPNA STATISTIKA PRVENSTVA SRBIJE
Osvajači medalja po starosnim i težinskim kategorijama
Bilans osvojenih medalja po klubovima i starosnim kategorijama
Redosled klubova po osvojenim medaljama
Statistika sudijskih odluka
Osvojeni poeni
PIONIRI
ŠKOLARCI
JUNIORI
MLADI
SENIORI
MLADE DEVOJKE
SENIORKE
Ekipni redosled po osvojenim poenima - MUŠKARCI
Ekipni redosled po osvojenim poenima - ŽENE
Ekipni redosled po osvojenim poenima – MUŠKARCI I ŽENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85
86
89
90
92
97
98
99
100
101
102
103
103
104
105
106
BODNE LISTE
-----------------------------------
SENIORI
SENIORKE
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama
Učesnici po težinskim kategorijama
Rezultati
Bergerove tabele
Osvajači medalja
Najbolji klubovi po starosnim kategorijama
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
81
82
82
83
83
84
107
108
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-3-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prezime i ime
Miletić Radoslav
Mijailović Dragomir
Đuričić Marko
Živanović Nebojša
Sekulić Vladimir
Damjanovski Branislav
Filipović Zoran
Ružić Jovan
Đuričić Lazar
Kojić Dragan
Prezime i ime
Vasojević Miladin
Kosanović Milan
Milićević Živadin
Lacković Nebojša
Milan dr Marković
Banjeglav Dušan
Janković Zoran
SUDIJE:
Grad
Kragujevac
Ivanjica
Valjevo
Kragujevac
Novi Sad
Čačak
Beograd
Rumenka
Valjevo
Loznica
SLUŽBENA LICA :
Grad
Beograd
Kragujevac
Loznica
Loznica
Loznica
Subotica
Loznica
Licenca
AIBA
AIBA
AIBA
AIBA
EUBC
EUBC
EUBC
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
Funkcija
Delegat BSS
Delegat BSS
Predstavnik B.K. "LOZNICA"
Predstavnik B.K. "LOZNICA"
Lekar
Operater na kompjuteru
Spiker
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-4-
Propozicije
Pojedinаčnog prvenstvа Republike Srbije
u boksu zа 2011.godinu , zа sve uzrаste i obа polа
u vremenu od 28.do 30. 04. 2011.godine
Člаn 1.
Bokserski sаvez Srbije orgаnizuje otvoreno pojedinаčno prvenstvo Republike Srbije u boksu zа 2011.
godinu preko svoje prvostepene Tаkmičаrske komisije u tehničkoj orgаnizаciji Bokserskog klubа '' Loznicа ''
iz Loznice zа tаkmičаre–ke uzrаstа:
• pionirа,
• školаracа,
• juniorа
• juniorki
• mlаdih
• mlаdih devojаkа
• elitа žene i
• elitа muškаrci
Člаn 2.
Prаvo nаstupа imаju tаkmičаri Bokserskog sаvezа Srbije sа isprаvnim tаkmičаrskim knjižicаmа
(registrovаni , sа prаvom nаstupа pre ili nа dаn mečа , preregistrovаn zа kаlendаrsku godinu u kojoj se
tаkmiči , upisаno osigurаnje u tаkmičаrskoj knjižici overeno potpisom i pečаtom osigurаvаjuće kuće , uredno
upisаni lekаrski pregledi sа zаključkom ''sposobаn'') .
Člаn 3.
Klub- učesnik otvorenog pojedinаčnog prvenstvа Republike Srbije obаvezаni
TK BS Srbije pre početkа merenjа i to :
• popunjenu i potpisаnu prijаvu tаkmičаrа sа tаkmičаrskim knjižicаmа
• popunjen medicinski kаrton svoje ekipe zа svаkog tаkmičаrа posebno
Broj učesnikа po klubovimа
su dа predаju delegаtu
Člаn 4.
u jednoj težinskoj kаtegoriji istog uzrаstа nije ogrаničen .
Člаn 5.
Pioniri
rođeni, 1999. ; 2000. i 2001. – sа 10 godinа stаrosti ,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
29,00 – 31,00 kg ; 31,00 – 33,00 kg ; 33,00 – 35,00 kg ; 35,00 – 37,00 kg ; 37,00 – 39,00 kg ; 39,00 – 41,00 kg ;
41,00 – 43,00 kg ; 43,00 – 45,00 kg ; 45,00 – 47,00 kg ; 47,00 – 50,00 kg ; 50,00 – 53,00 kg ; 53,00 – 56,00 kg ;
56,00 – 59,00 kg ; 59,00 – 62,00 kg i 62,00 – 65,00 kg
• boksuju tri runde po jedаn minut , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Školаrci
rođeni 1997. i 1998. godine,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
Do 37 kg ; 37,00 – 38,50 kg ; 38,50 – 40,00 kg ; 40,00 – 41,50 kg ; 41,50 – 43,00 kg ; 43,00 – 44,50 kg ; 44,50 –
46,00 kg ; 46,00 – 48,00 kg ; 48,00 – 50,00 kg ; 50,00 – 52,00 kg ; 52,00 – 54,00 kg ; 54,00 – 56,00 kg ; 56,00 –
59,00 ; 59,00 – 62,00 kg ; 62,00 – 65,00 kg ; 65,00 – 68,00 kg i 68,00 – 72,00 kg
• boksuju tri runde po jedаn ipo minut , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Juniori
rođeni-ne 1995. i 1996. godine ,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
Do 46,00 kg ; 46,00 – 48,00kg ; 48,00 – 50,00 kg ; 50,00 – 52,00 kg ; 52,00 – 54,00kg ; 54,00 – 57,00 kg ; 57,00 –
60,00 kg ; 60,00 – 63,00 kg ; 63,00 – 66,00 kg ; 66,00 – 70,00 kg ; 70,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 80,00 kg i + 80 kg
• boksuju tri runde po dvа minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-5-
Juniorke
rođeni-ne 1995. i 1996. godine ,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
Do 46,00 kg ; 46,00 – 48,00kg ; 48,00 – 50,00 kg ; 50,00 – 52,00 kg ; 52,00 – 54,00kg ; 54,00 – 57,00 kg ; 57,00 –
60,00 kg ; 60,00 – 63,00 kg ; 63,00 – 66,00 kg ; 66,00 – 70,00 kg ; 70,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 80,00 kg i + 80 kg
• boksuju tri runde po dvа minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Mlаdi
rođeni 1993. i 1994. godine ,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
46,00 – 49,00 kg ; 49,00 – 52,00 kg ; 52,00 – 56,00 kg ; 56,00 – 60,00 kg ; 60,00 – 64,00 kg ; 64,00 – 69,00 kg ;
69,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 81,00 kg ; 81,00 – 91,00 kg i + 91 kg
• boksuju tri runde po tri minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Ukoliko tаkmičаr uzrаstа juniorа nаstupа u uzrаstu mlаdi morа dа imа u tаkmičаrskoj knjižici upisаno
odobrenje lekаrske komisije.
Mlаde (devojke)
rođene 1993. i 1994. godine stаrosti,
rаspoređene po težinskim kаtegorijаmа :
45,00 - 48,00 kg ; 48,00 - 51,00 kg ; 51,00 - 54,00kg ; 54,00 - 57,00 kg ; 57,00 - 60,00 kg ; 60,00 – 64,00 kg ; 64,00
– 69,00 kg ; 69,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 81,00 kg i + 81 kg
• boksuju četiri runde po dvа minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Ukoliko tаkmičаrkа uzrаstа juniorki nаstupа u uzrаstu mlаde devojke morа dа imа
knjižici upisаno odobrenje lekаrske komisije.
u tаkmičаrskoj
Elitа (seniori)
rođeni 1977. do 1992. do 34 godine stаrosti,
rаspoređeni po težinskim kаtegorijаmа :
46,00 – 49,00 kg ; 49,00 – 52,00 kg ; 52,00 – 56,00 kg ; 56,00 – 60,00 kg ; 60,00 – 64,00 kg ; 64,00 – 69,00 kg ;
69,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 81,00 kg ; 81,00 – 91,00 kg i + 91 kg
• boksuju tri runde po tri minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Ukoliko tаkmičаr uzrаstа mlаdi
odobrenje lekаrske komisije.
nаstupа u uzrаstu elite morа dа imа
u tаkmičаrskoj knjižici upisаno
Elitа (seniorke)
rođene 1977. do 1992. do 34 godine stаrosti,
rаspoređene po težinskim kаtegorijаmа :
45,00 - 48,00 kg ; 48,00 - 51,00 kg ; 51,00 - 54,00kg ; 54,00 - 57,00 kg ; 57,00 - 60,00 kg ; 60,00 – 64,00 kg ; 64,00
– 69,00 kg ; 69,00 – 75,00 kg ; 75,00 – 81,00 kg i + 81 kg
• boksuju četiri runde po dvа minutа , pаuzа 1 minut , u rukаvicаmа od 10 unci.
Ukoliko tаkmičаrkа uzrаstа mlаde devojke nаstupа u uzrаstu elite morа dа imа u tаkmičаrskoj knjižici
upisаno odobrenje lekаrske komisije.
Člаn 6.
Tаkmičenje se orgаnizuje po turnir sistemu zа titulu pojedinаčnog prvаkа Republike Srbije zа
2011.godinu po težinskim kаtegorijаmа uz osvаjаnje medаljа i pehаrа .
Medаlje i to :
• prvo mesto zlаtnа medаljа
• drugo mesto srebrnа medаljа
• treće i četvrto mesto bronzаnа medаljа
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-6-
Člаn 7.
Nа pojedinаčnom prvenstvu Republike Srbije utvrđuje se i ekipni redosled ,tаkmičаr i tаkmičаrki zа
svаku pobedu do finаlnih borbi dobijаju po bod , pobeđeni u finаlu dvа bodа, а pobednik tri bodа uz
osvаjаnje pehаrа .
Pehаri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
i to :
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
Pehаr
zа
zа
zа
zа
zа
zа
zа
zа
zа
zа
zа
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
nаjbolju
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
ekipu
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
pojednаčnog
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
prvenstvа Republike
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
Srbije
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
konkurenciji
Pionirа
Školаrаcа
Juniorа
Mlаdih
Elite (seniorа)
Muškаrаcа
Juniorki
Mlаde devojke
Elite (žene)
Ženа
Muškаrаcа i Ženа
Člаn 8.
U težinskoj kаtegoriji istog uzrаstа u kojoj je prijаvljeno više od osаm tаkmičаrа preostаle borbe će biti
orgаnizovаne nаknаdno.
Člаn 9.
Klub učesnik snosi troškove prevozа,smeštаjа i ishrаne zа svoju ekipu.
Tаkmičаri nаstupаju u klubskoj opremi :
• rukаvice i kаcige u boji uglа koji se odredi putem žrebа.
• poželjno je dа tаkmičаr nаstupi u opremi boje uglа
Člаn 10.
Merenje tаkmičаrа vrši zvаnični delegаt TK BSS uz prisustvo zvаničnog lekаrа i trenerа ekipа.
Delegаt TK BSS objаvljuje početаk merenjа, utvrđuje isprаvnost vаge , tаkmičаrskih knjižicа i težinu tаkmičаrа
, nаkon lekаrskog pregledа.
Merenje se obаvljа nа elektronskoj vаgi .
Nа merenju muškаrci nose gаćice težine do 80 grаmа,а žene šorc i brushаlter težine do 150 grаmа.
Člаn 11.
Službenа licа su :
• Delegаt - TK BSS tri člаnа
• sudijskа ekipа od sedаm člаnovа ( pet bodovnih , jedаn ringovni i jedаn merioc vremenа)
• kompjuteristа
• lekаr.
Delegаtа određuje TK BS Srbije .
Sudije određuje sudijskа komisijа BS Srbije .
Kompjuteristu određuje TK BS Srbije .
Lekаrа određuje tehnički orgаnizаtor tаkmičenjа u dogovoru sа delegаtom TK BSS .
Člаn 12.
Službenа licа mogu obаvljаti dužnost ukoliko imаju položen kolokvijum zа tekuću godinu , а sudije i
lekаrski pregled zа tekuću godinu .
Člаn 13.
Zаpisničаrа , spikerа , prostorije zа lekаrski pregled i merenje tаkmičаrа , elektronsku vаgu , isprаvаn ring ,
redаrsku službu oko ringа i policiju obezbeđuje tehnički orgаnizаtor .
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-7-
Člаn 14.
Troškove službenih licа iz člаnа 11 ovih Propozicijа snosi tehnički orgаnizаtor po troškovniku BS Srbije
zа vreme trаjаnjа prvenstvа (tаksа , prevoz i pаnsionski troškovi).
Tehnički orgаnizаtor imа prаvo dа vrši :
• reklаmirаnje priredbe i
• ubirаnje prihodа od ulаznicа i donаtorа
Tehnički orgаnizаtor je u obаvezi dа obezbedi :
• lekаrа zа obe fаze (merenje i meč) trodnevne priredbe
• prostoriju zа lekаrski pregled i merenje tаkmičаrа
• elektronsku vаgu
• hаlu zа održаvаnje četvrtfinаlnih , polufinаlonih i finаlnih borbi .
• ozvučenje nа mečevimа
• redаrsku službu i policiju
• dovoljno pаpirа zа izrаdu biltenа i isprаvаn štаmpаč
• medаlje zlаtne , srebrne i bronzаne
• 11 pehаrа
• 150 komаdа medicinskih kаrtonа i
• 100 komаdа obrаscа prijаvа ekipа
Člаn 15.
Nа otvorenom pojedninаčnom prvenstvu Republike Srbije u boksu zа 2011.godinu sprovodi se skrаćeni
žаlbeni postupаk u prvom stepenu gde su odluke konаčne .
Komisiju zа želbe sаčinjаvаju : delegаt-člаn TK BSB, glаvni sudijа i zvаnični lekаr .
Zа uloženu žаlbu plаćа se tаksа od 1.500,oo dinаrа u gotovu i istа se ne vrаćа bez obzirа nа ishod
žаlbe.
Člаn 16.
Sve što nije obuhvаćeno ovim Propozicijаmа primenjivаće se Prаvilnik o bokserskim tаkmičenjeimа i
Tehničkа prаvilа Bokserskog sаvezа Srbije.
Člаn 17.
Izmene i dopune ovih Propozicijа ne mogu se vršiti dok trаje ovo tаkmičenje.
Člаn 18.
Ove Propozicije usvojio je Uprаvni odbor BS Srbije dаnа , 07.04.2011. godine
P r e t s e d n i k,
Velizаr Đerić
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-8-
Bokserski savez Srbije
Beograd,
Ul.Terazije br.35
OBAVEŠTENjE BOKSERSKIM KLUBOVIMA
SA TERITORIJE RAPUBLIKE SRBIJE
U periodu od 28. do 30.04.2011.godine,održaće se Pojedinačno prvenstvo Republike Srbije u boksu za
2011.godinu za sve uzraste i oba pola, u Loznici u tehnčkoj organizaciji Bokserskog kluba ''Loznica'' iz Loznice
Po sledećoj satnici :
Dana,27.04.2011.godine (sreda)
Akreditacija i smeštaj učesnika prvenstva.
Prvi dan (četvrtak),28.04.2011.godine:
Od 10,00 do 12,00 časova ,pregled takmičarskih knjižica ,lekraski pregled i merenje takmičara-ki,
U 13,00 časova žrebanje takmičara ,
Od 16,00 časova , četvrtfinalne borbe u sportskoj dvorani ''Lagator'' Loznica
Drugi dan (petak) 29.04.2011.godine :
od 09,00 do 10,00 časova lekraski pregled i merenje takmičara,
od _______ časova polufinalne borbe u sportskoj dvorani ''Lagator'' Loznica
Treći dan (subota) 30.04.2011.godine :
Od 08,00 do 09,00 časova lekraski pregled i merenje takmičara,
Od _______ časova finalne borbe u sportskoj dvorani ''Lagator'' Loznica.
Lekarski pregled,merenje i žrebanje obaviće se u dvorani ''Lagator'' Loznica.
Cena punog pansiona po osobi 1.700,00 dinara u Sportsko-rekreativnom centru ''DRINUM TURIST'' u Loznici u
neposrednoj blizini sportske hale ''Lagator'' Loznica.
Za sve informacije obratiti se na :
• Kontakt telefon za prijave i rezervacije: ''DRINUM TURIST''
Đuričić Dragan 063 277 938 i 065 52 77 938
Napomena :
U prilogu dostavljamo:
Propozicije za pojedinačno prvenstvu u vremenu od 28.do 30.04.2011. usvoje na Upravnom odboru BS
Srbije dana,07.04.2011.godine
Medicinski karton ,koji treba iskopirati u onoliko primeraka koliko klub ima prijavljenih takmičaki za
pojedinačno prvenstvo.
Prijava koju treba popuniti čitko .
Velizar Đerić,predsednik
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
-9-
KLUBOVI UČESNICI PO REGIONIMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
Bokserski
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
klub
KLUB
» RADNIČKI «
» CRVENA ZVEZDA «
» SMEDEREVO «
» SMEDEREVAC «
» METALAC «
» DINAMO «
» RADNIČKI «
» SVETOMIR BELIĆ «
» PROFESIONALAC «
» DORĆOL «
» PARTIZAN «
» ZEMUN «
» BALI «
» BEOGRAĐANKA «
» FONTANA «
» GOŠA «
» APATIN «
» BANAT«
» CEMENT «
» ČARNOK«
» F89 «
» GARD «
» ROKICA «
» KIKINDA «
» LUPUS «
» LOZNICA «
» MAČVA «
» NOVI SAD «
» CAR LAZAR «
» SLOVEN «
» SOMBOR «
» SPARTAK «
» ŠAJKAŠI «
» ŽIVORAD RAJŠIĆ «
» TOPLICA «
» TOPLIČANIN «
» G&F «
» GOČ «
» METALAC «
» MLADOST «
» RADNIČKI «
» RADNIČKI «
» PIROT «
» SRBIJA «
» NOVI PAZAR «
» DUBOČICA «
» MAGNUM «
» TIMOK «
» TRNOVAC «
GRAD
Beograd
Beograd
Smederevo
Smederevo
Valjevo
Pančevo
Obrenovac
Beograd
Pančevo
Beograd
Beograd
Zemun
Zemun
Zemun
Novi Beograd
Smederevska Palanka
Apatin
Zrenjanin
Beočin
Vrbas
Novi Sad
Vršac
Loznica
Kikinda
Novi Sad
Loznica
Šabac
Novi Sad
Novi Sad
Ruma
Sombor
Subotica
Žabalj
Šabac
Prokuplje
Prokuplje
Trstenik
Vrnjačka Banja
Kraljevo
Novi Pazar
Kragujevac
Niš
Pirot
Surdulica
Novi Pazar
Leskovac
Leskovac
Zaječar
Veliki Trnovac
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 10 -
PRIJAVE KLUBOVA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 11 -
Bokserski klub
"APATIN"
Apatin
1.
2.
Mladi
Mladi
TAKMIČARI
Pionir
TAKMIČARI
Pionir
Pionir
Pionir
Mladi
Mladi
TAKMIČARI
TAKMIČARI
Pionir
Školarac
Junior
Juniorka
Mlada devojka
Vujošević Vojin
Peković Marko
Beljević Vitomir
Stanišić Svetlana
Ninić Sandra
Trener
Trener
Trener
28.04.
40,200
1.
2.
3.
1.
2.
3.
29.04.
/
63,200
30.04.
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
40,000
30.04.
40,000
PREDSTAVNICI
Trener
Pašćan Stevan
Trener
Radomirović Tomo
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
28,000
31,500
32,900
79,600
68,500
Idović Muhamed
Stojanović Darko
Kikiaš Dalibor
Habuš Mladen
Pajić Milan
Bokserski klub
"ČARNOK"
Vrbas
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Mitrović Srđan
Bokserski klub
"CEMENT"
Beočin
1.
2.
3.
4.
5.
28.04.
55,300
62,600
Popović Nikola
Kovačić Branislav
Bokserski klub
"BANAT"
Zrenjanin
1.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Ćurčić Jovan
Trener
Vojnović Zoran
Trener
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
/
/
79,600
68,700
30.04.
/
/
/
79,400
68,000
PREDSTAVNICI
Trener
Žmukić Željko
Trener
Roganović Dušan
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
44,600
51,100
62,600
64,500
53,900
29.04.
/
51,200
62,500
/
/
30.04.
/
50,600
/
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 12 -
Bokserski klub
"F89"
Novi Sad
1.
2.
3.
4.
5.
Pionir
Pionir
Školarac
Mladi
Seniorka
TAKMIČARI
Školarac
Školarac
Juniori
Senior
Juniorka
Seniorka
TAKMIČARI
Mladi
Seniorka
1.
2.
3.
TAKMIČARI
Milenov Jovan
Pavlović Svetlana
Trener
Trener
Trener
28.04.
Dragićević Luka
Crnković Dušan
Aleksić Vuk
Mićević Bojan
Maran Sandra
Stojanović Milena
Bokserski klub
"PARTIZAN"
Beograd
1.
2.
28.04.
46,000
32,600
47,800
89,100
41,900
Zlatanović Vladimir
Mitrović Jovan
Borčić Aleksa
Zavišić Bojan
Zanini Dragana
Bokserski klub
"GARD"
Vršac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Milić Pajo
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
48,400
53,400
97,500
68,500
52,500
83,700
1.
2.
3.
Trener
Trener
Trener
28.04.
74,300
73,400
29.04.
/
/
47,100
88,500
/
30.04.
/
/
47,000
/
/
PREDSTAVNICI
Pavlović Stevan
IZMERENA KILAŽA
29.04.
48,200
/
97,500
69,200
/
/
30.04.
48,100
/
96,700
/
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
74,900
/
30.04.
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 13 -
Bokserski klub
"PROFESIONALAC"
Pančevo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Pionir
Pionir
Školarac
Školarac
Školarac
Školarac
Školarac
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Mladi
Mladi
Mladi
Mladi
Juniorka
Juniorka
Seniorka
TAKMIČARI
Pionir
Pionir
Pionir
Školarac
Mladi
Mladi
Senior
Senior
Senior
28.04.
34,900
35,700
46,800
46,700
50,000
54,700
58,900
43,500
47,900
63,000
56,100
55,900
65,200
60,000
63,500
67,400
69,200
59,100
48,200
68,300
63,900
Stefanović Marko
Bjeletić Luka
Josipović Branko
Čuković Radovan
Tošić Petar
Demir Sengulj
Hajl Tomislav
Kovačević Dušan
Mihajlović Dejan
Grasu Milovan
Gojković Stefan
Jovanović Bojan
Marinković Milan
Arsovski Dalibor
Šajn Dušan
Đurišić Nenad
Radaković Milan
Kačikola Alen
Krstić Kristina
Pjevac Milana
Stevanovski Milica
Bokserski klub
"MAČVA"
Šabac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
TAKMIČARI
Anđelković Milijan
Vasiljković Srđan
Srnić Vladimir
Rosić Ognjen
Lukić Stefan
Miražić Aleksandar
Vasić Aljo
Mijailović David
Stanković Branimir
PREDSTAVNICI
Trener
Dimitrijević Zvonimir
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
1.
2.
3.
29.04.
/
/
45,400
46,500
49,900
54,700
58,600
43,200
48,000
62,300
55,700
/
/
59,700
/
/
/
/
/
/
/
30.04.
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Mitrović Slobodan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
35,200
34,000
38,400
57,300
63,000
67,600
55,800
59,700
63,100
29.04.
/
/
/
57,800
62,700
/
55,800
59,900
63,100
30.04.
/
/
/
/
63,000
/
/
59,900
63,900
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 14 -
Bokserski klub
"LUPUS"
Novi Sad
1.
2.
Školarac
Junior
TAKMIČARI
Školarac
Mladi
Mladi
Senior
Senior
TAKMIČARI
Junior
Senior
TAKMIČARI
Pionir
Pionir
Školarac
TAKMIČARI
1.
2.
3.
Barać Uroš
Jovanović Tadija
Manić Aleksandar
30.04.
/
85,900
29.04.
55,800
62,800
68,800
80,900
91,600
30.04.
/
/
68,300
81,000
/
PREDSTAVNICI
Trener
Samardžija Vedran
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
66,400
75,000
1.
2.
3.
29.04.
40,400
85,900
PREDSTAVNICI
Trener
Milić Pajo
Trener
Lepojev Dušan
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
56,000
61,800
69,000
79,700
91,300
Mijić Momčilo
Ali Vukašin
Bokserski klub
"DUBOČICA"
Leskovac
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Makić Tomislav
Sitaš Šandor
Zamfirović Nenad
Polić Nikola
Mauković Petar
Bokserski klub
" CAR LAZAR"
Novi Sad
1.
2.
28.04.
40,000
84,800
Šaćiri Sebastijan
Krstin Dušan
Bokserski klub
"NOVI SAD"
Novi Sad
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Milovac Bajo
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
Trener
Trener
Trener
28.04.
34,800
48,000
51,200
29.04.
66,400
/
30.04.
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
/
51,800
30.04.
/
/
52,000
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 15 -
Bokserski klub
"LOZNICA"
Loznica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pionir
Školarac
Junior
Senior
Senior
Senior
TAKMIČARI
Školarac
TAKMIČARI
Junior
Mladi
Senior
TAKMIČARI
Junior
Mladi
Mladi
Mladi
Senior
Senior
TAKMIČARI
Sabo Florian
Bačić Vanja
Bratanović Enis
Memetović Denis
Uverić Nemanja
Srdić Miloš
Trener
Trener
Trener
28.04.
85,300
1.
2.
3.
1.
2.
3.
29.04.
/
50,700
42,200
63,800
74,900
90,700
30.04.
/
/
43,200
/
75,000
90,700
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
30.04.
/
PREDSTAVNICI
Trener
Vučić Dragan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
79,800
78,600
101,600
Stanković Aleksa
Anišić Nebojša
Jovanović Aleksandar
Bokserski klub
"SPARTAK"
Subotica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
Anđelić Jovan
Bokserski klub
"SOMBOR"
Sombor
1.
2.
3.
28.04.
30,000
50,800
42,100
63,900
75,000
90,500
Vučković Petar
Petrović Nikola
Petrović Nemanja
Perić Petar
Vidović Miljan
Simić Vuk Milisav
Bokserski klub
"SLOVEN"
Ruma
1.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Aćimović
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
29.04.
80,400
78,800
/
30.04.
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Tomislav Antelj
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
50,800
52,600
69,000
71,700
81,000
89,400
29.04.
51,300
52,900
68,800
73,600
/
88,800
30.04.
51,600
53,500
/
74,300
/
88,100
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 16 -
Bokserski klub
"ŠAJKAŠI"
Žabalj
1.
2.
3.
4.
5.
Pionir
Junior
Junior
Senior
Senior
TAKMIČARI
Školarac
Školarac
Senior
TAKMIČARI
TAKMIČARI
Pionir
Senior
Mlada devojka
Pionir
Pionir
Pionir
Pionir
Junior
Junior
Junior
Mladi
Seniorka
TAKMIČARI
Nukić Danijel
Ametović Alija
Pavlović Milan
Nukić Stefan
Mitrović Slobodan
Todorović Miša
Todorović Prodan
Jovanović Radoslav
Miladinović Jasmina
Trener
Trener
Trener
28.04.
47,900
64,800
63,700
1.
2.
3.
1.
2.
3.
29.04.
/
44,400
53,300
/
60,200
30.04.
/
44,200
/
/
/
PREDSTAVNICI
Dimitrijević Nenad
IZMERENA KILAŽA
29.04.
47,500
/
63,900
30.04.
48,000
/
63,900
PREDSTAVNICI
Trener
Vujanić Slobodan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
44,100
55,300
62,600
Radu Miladin
Domonkoš Danijel
Madaras Anita
Bokserski klub
"ŽIVORAD RAJŠIĆ"
Šabac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
Janjić Dušan
Dimitrijević Milan
Janjić Saša
Bokserski klub
"KIKINDA"
Kikinda
1.
2.
3.
28.04.
34,300
44,400
53,600
74,900
60,000
Janković Danijel
Pavlov Radoslav
Osatkovski Milan
Kukić Nemanja
Kukić Strahinja
Bokserski klub
"GOŠA"
Smederevska Palanka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Panić Milovan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
Trener
Trener
Trener
28.04.
28,900
30,700
34,300
33,400
62,300
52,000
47,900
63,800
50,300
29.04.
/
55,300
/
30.04.
/
/
/
PREDSTAVNICI
Marjanović
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
/
/
/
62,400
/
47,800
64,900
/
30.04.
/
/
/
/
62,200
/
47,000
64,000
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 17 -
Bokserski klub
"G&F"
Trstenik
1.
2.
3.
4.
Mladi
Mladi
Mladi
Seniorka
TAKMIČARI
Školarac
Senior
Senior
Seniorka
Seniorka
TAKMIČARI
Mladi
Mladi
Senior
TAKMIČARI
Pionir
Školarac
Junior
Junior
Senior
TAKMIČARI
Stamenković Nikola
Numovski Aleksandar
Marinković Dragutin
Naumovski Stefan
Radivojević Aleksandar
Trener
Trener
Trener
28.04.
48,300
79,200
55,900
67,100
52,600
1.
2.
3.
1.
2.
3.
29.04.
56,700
68,200
78,500
/
30.04.
56,100
/
77,500
/
PREDSTAVNICI
Janković Marko
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
/
55,500
/
/
30.04.
/
/
55,700
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Pešić Bratislav
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
74,500
99,600
93,800
Pešić Andrej
Stanković Darko
Duraković Bojan
Bokserski klub
"SVETOMIR BELIĆ"
Beograd
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Bajčetić Nikola
Šubić Viktor
Dimitrijević Nenad
Divjak Marija
Stojanović Nina
Bokserski klub
"MAGNUM"
Leskovac
1.
2.
3.
28.04.
56,700
68,600
78,300
67,500
Vasić Zvezdan
Lošić Igor
Lošić Nikola
Ćirić Sandra
Bokserski klub
"ZEMUN"
Zemun
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Đokić Milinko
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
Trener
Trener
Trener
28.04.
60,000
37,000
91,000
47,000
90,600
29.04.
74,900
99,500
93,600
30.04.
/
98,100
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
37,100
91,500
47,200
90,900
30.04.
/
/
/
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 18 -
Bokserski klub
"SRBIJA"
Surdulica
1.
2.
3.
4.
5.
Pionir
Školarac
Junior
Junior
Mladi
TAKMIČARI
Školarac
Školarac
Mladi
Mladi
Senior
TAKMIČARI
Junior
Junior
Senior
Senior
Senior
Senior
TAKMIČARI
Senior
1.
2.
3.
TAKMIČARI
Vujović Vojin
Trener
Trener
Trener
28.04.
44,100
50,900
54,900
57,900
82,500
1.
2.
3.
1.
2.
3.
29.04.
/
44,300
52,000
/
91,200
30.04.
/
/
/
/
91,900
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
43,800
50,900
54,600
57,300
/
30.04.
/
/
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Bašić Milivoj
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
59,600
57,000
56,000
77,500
68,700
101,800
Malić Bogdan
Bukumira Vukašin
Magovac Nikola
Jovanović Nikola
Lukačević Nemanja
Keković Andrija
Bokserski klub
"DORĆOL"
Beograd
1.
50,900
44,500
51,200
55,600
91,200
Simić Marko
Stojanović Nikola
Simić Milan
Protić Slobodan
Živadinović Goran
Bokserski klub
"RADNIČKI"
Beograd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28.04.
Spasić Stefan
Stevanović Nikola
Stoičić Petar
Kostadinović Stefan
Jeftić Predrag
Bokserski klub
"TIMOK"
Zaječar
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Radosavljević Saša
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
Trener
Trener
Trener
28.04.
79,100
29.04.
59,100
/
55,900
74,800
68,300
102,900
30.04.
59,400
/
55,800
74,900
68,200
100,700
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
77,900
30.04.
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 19 -
Bokserski klub
"NOVI PAZAR"
Novi Pazar
1.
2.
3.
4.
Pionir
Školarac
Školarac
Junior
TAKMIČARI
Junior
Junior
Mladi
Senior
TAKMIČARI
Junior
TAKMIČARI
Junior
Junior
Mladi
Mladi
Senior
1.
2.
3.
TAKMIČARI
Bukilica Nikola
Jovanović Zvonko
Milošević Darko
Milanović Igor
Hajnal Ferenc
Trener
Trener
Trener
28.04.
53,700
1.
2.
3.
29.04.
/
50,400
/
/
30.04.
/
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Milić Miodrag
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
55,800
59,700
55,600
48,800
Ibrahimi Armando
Bokserski klub
"RADNIČKI"
Kragujevac
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Karadžić Stefan
Dimitrijević Dragan
Kostić Lazar
Baltić Miloš
Bokserski klub
"RADNIČKI"
Niš
1.
28.04.
36,600
49,800
40,900
63,000
Dudić Ubejd
Cmajčanin Abit
Cmajčanin Arif
Gusinac Nermin
Bokserski klub
"METALAC"
Kraljevo
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Beširović Esad
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
Trener
Trener
Trener
28.04.
49,400
52,500
89,300
72,500
59,000
29.04.
55,800
59,500
55,700
/
30.04.
56,200
/
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
53,900
30.04.
53,600
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
49,800
52,500
90,600
73,300
/
30.04.
49,300
52,900
89,900
73,000
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 20 -
Bokserski klub
"TRNOVAC"
Veliki Trnovac
1.
2.
Školarac
Junior
TAKMIČARI
Školarac
Školarac
Školarac
Školarac
Junior
Junior
TAKMIČARI
Junior
Junior
Junior
Junior
Senior
Senior
TAKMIČARI
Mladi
TAKMIČARI
Živković Milan
Trener
Trener
Trener
28.04.
29,400
26,900
26,700
66,700
59,000
65,500
1.
2.
3.
Trener
Trener
Trener
28.04.
Simić Boban
Asanović Denis
Jelenković Miodrag
Jelenković Miloš
Savić Miloš
Veljković Bojan
Bokserski klub
"TOPLIČANIN"
Prokuplje
1.
1.
2.
3.
Boljkovac Nikola
Boljkovac Mladen
Suljić Saša
Lekić Stefan
Crnogorčević Nikola
Vidović Ljuban
Bokserski klub
"PIROT"
Pirot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
28.04.
55,600
73,100
Imeri Fljakrim
Imeri Arber
Bokserski klub
"ROKICA"
Loznica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Imeri Ridvan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
49,800
56,000
62,500
65,000
49,000
55,800
1.
2.
3.
29.04.
/
/
30.04.
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
29,200
26,900
26,700
/
58,700
65,200
30.04.
/
/
26,800
/
66,600
65,100
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
49,800
/
62,000
65,000
48,800
/
30.04.
49,900
/
62,000
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Saćipović
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
55,300
29.04.
55,300
30.04.
55,100
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 21 -
Bokserski klub
"SMEDEREVAC"
Smederevo
1.
2.
3.
4.
5.
Pionir
Junior
Junior
Senior
Senior
TAKMIČARI
Pionir
Mladi
Mladi
Senior
TAKMIČARI
1.
2.
3.
4.
5.
Junior
Junior
Senior
Senior
Seniorka
TAKMIČARI
1.
2.
3.
TAKMIČARI
Junior
Senior
Mlada devojka
Seniorka
Nenković Aleksandar
Tomić Marko
Milojević Anita
MilojevicAleksandra
Trener
Trener
Trener
28.04.
51,700
56,700
55,700
87,800
53,200
1.
2.
3.
Zoran
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
48,000
/
/
74,300
30.04.
/
47,700
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Rakonjac Jovan
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
54,100
68,400
92,400
105,400
Sadiković Zijadin
Leposavić Vladan
Dinčić Jovan
Mrljak Nikola
Anđelković Katarina
Bokserski klub
"SMEDEREVO"
Smederevo
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
Šumarac Luka
Živančević Nikola
Jovanović Avram
Joksović Radivoje
Bokserski klub
"TOPLICA"
Prokuplje
Trener
Trener
Trener
28.04.
30,900
47,200
50,500
53,600
74,300
Kruezi Bogdan
Kruezi Enis
Janković Miloš
Ibrahimi Menderes
Nikolić Milutin
Bokserski klub
"FONTANA"
Novi Beograd
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Trener
Trener
28.04.
67,700
59,400
62,600
78,000
29.04.
/
/
92,400
105,700
30.04.
/
/
/
104,500
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
51,400
/
/
87,000
/
30.04.
51,200
/
/
/
/
PREDSTAVNICI
Savić Velja
Milić B. Božidar
IZMERENA KILAŽA
29.04.
67,500
59,900
/
/
30.04.
67,300
/
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 22 -
Bokserski klub
"METALAC"
Valjevo
1.
2.
Mladi
Mladi
TAKMIČARI
Senior
Senior
TAKMIČARI
Junior
Junior
Junior
TAKMIČARI
Pionir
Školarac
Školarac
Junior
Junior
Mladi
Senior
Juniorka
TAKMIČARI
Tahirović Alen
Gurdijeljac Ersan
Pljakić Mervan
Ćosović Benjamin
Ćosović Džemil
Gurdijeljac Šerif
Čolaković Haris
Škrijelj Velida
Trener
Trener
Trener
28.04.
81,000
73,200
1.
2.
3.
Trener
Trener
Trener
28.04.
51,000
48,800
76,800
Marinković Miloš
Tomašević Mikica
Vukašinović Desimir
Bokserski klub
"MLADOST"
Novi Pazar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
Terzić Miloš
Čolić Miloš
Bokserski klub
"RADNIČKI"
Obrenovac
1.
2.
3.
28.04.
55,400
51,400
Pavlović Marko
Ferati Jensen
Bokserski klub
"GOČ"
Vrnjačka Banja
1.
2.
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
Trener
Andrić Zarija
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
1.
2.
3.
29.04.
/
51,300
30.04.
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
80,200
73,100
30.04.
/
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
/
48,900
76,900
30.04.
/
/
/
PREDSTAVNICI
Trener
Selver Lekpek
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
32,700
49,700
39,400
69,600
56,300
51,300
68,100
43,000
29.04.
/
49,600
39,300
69,600
56,600
51,300
68,900
/
30.04.
/
49,800
/
68,400
56,500
/
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 23 -
Bokserski klub
"BALI"
Zemun
1.
Mladi
TAKMIČARI
Mladi
Mladi
Senior
Senior
Senior
Seniorka
TAKMIČARI
1.
Senior
TAKMIČARI
Pionir
Mladi
Mladi
Senior
Seniorka
TAKMIČARI
Stoiljković Nemanja
Kurtić Dalibor
Lapić Vladan
Davidović Andreja
Vujanić Dušica
Trener
Trener
Trener
28.04.
60,100
90,200
55,800
68,600
80,600
56,900
1.
2.
3.
Trener
Trener
Trener
28.04.
Marjanović Ljubomir
Bokserski klub
"DINAMO"
Pančevo
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Timotijević Ivan
Stanojević Živko
Savić Milan
Kovačević Predrag
Nikolić Marko
Ranić Bojana
REPREZENTACIJA
Trener
Trener
Trener
28.04.
88,000
Rovčanin Miljan
Bokserski klub
"CRVENA ZVEZDA"
Beograd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
59,600
1.
2.
3.
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
88,000
30.04.
87,300
PREDSTAVNICI
Dimić Branko
IZMERENA KILAŽA
29.04.
60,100
/
/
69,000
80,800
/
30.04.
60,000
/
/
68,800
80,900
/
PREDSTAVNICI
IZMERENA KILAŽA
29.04.
59,900
30.04.
59,700
PREDSTAVNICI
Trener
Pašćik Mihajlo
Trener
Trener
IZMERENA KILAŽA
28.04.
63,500
68,400
78,000
88,000
63,700
29.04.
/
/
77,700
/
/
30.04.
/
/
/
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 24 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Klub
PRIJAVLJENI TAKMIČARI PO KLUBOVIMA ZA SVE STAROSNE KATEGORIJE
APATIN
BANAT
SMEDEREVO
METALAC VA
GOČ
RADNIČKI OB
MLADOST NP
BALI
CRVENA ZVEZDA
DINAMO PA
TERNOCI
ROKICA
PIROT
TOPLIČANIN
SMEDEREVAC
FONTANA
TOPLICA
TIMOK
RADNIČKI BGD
DORĆOL
NOVI PAZAR
METALAC KR
RADNIČKI NI
RADNIČKI KG
SVETOMIR BELIĆ
CEMENT
ČARNOK
F89
GARD
PARTIZAN
LUPUS
MAČVA
NOVI SAD
CAR LAZAR
ZEMUN
SLOVEN
SOMBOR
SPARTAK
MAGNUM
ŠAJKAŠI
SRBIJA
ŽIVORAD RAJŠIĆ
PROFESIONALAC
DUBOČICA
LOZNICA
GOŠA
G&F
KIKINDA
REPREZENTACIJA
UKUPNO :
Pioniri Školarci Juniori Juniorke
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
1
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
2
2
1
0
0
1
0
28
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
2
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
5
1
1
2
0
0
0
31
0
0
1
0
0
3
2
0
0
0
1
2
4
0
2
0
2
0
1
0
1
2
1
2
2
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
2
2
3
7
0
1
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
Mladi
2
0
0
2
0
0
1
1
2
2
0
0
0
1
0
2
0
2
0
0
0
1
0
2
0
2
0
1
0
1
0
2
2
0
0
0
1
3
2
0
1
1
4
0
0
0
3
0
0
41
Mlade
devojke
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
UKUPNO PRIJAVLJENIH TAKMIČARA U SVIM KATEGORIJAMA :
Seniori
0
0
1
0
2
0
1
0
3
1
0
0
2
0
2
1
2
1
4
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
3
2
1
2
0
1
2
1
2
0
0
0
0
3
1
0
1
1
45
Seniorke
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
12
UKUPNO
2
1
4
2
2
3
8
1
6
5
2
6
6
1
5
4
5
5
6
1
4
4
1
5
5
5
5
5
6
2
2
9
5
2
5
1
3
6
3
5
5
9
21
3
6
3
4
3
1
213
213
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 25 -
PIONIRI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 26 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Klub
Grad
BANAT
CEMENT
ČARNOK
F89
KIKINDA
MAČVA
LOZNICA
ŠAJKAŠI
ŽIV. RAJŠIĆ
SMEDEREVAC
MLADOST NP
DUBOČICA
29
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - PIONIRI
KATEGORIJA / kg
31
1
33
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
37
39
2
41
1
43
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
45
1
1
1
1
1
47
50
53
56
59
62
65
1
1
2
1
PROFESIONALAC
NOVI PAZAR
SRBIJA
FONTANA
SVE. BELIĆ
DINAMO PA.
UKUPNO :
35
1
1
4
6
2
1
2
2
1
UKUPNO BORBI PIONIRA :
1
1
1
3
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
Σ
1
3
1
2
1
3
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
28
2
6
6
1
14
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 27 -
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI: PIONIRI – POSLE ŽREBA
1.
2.
29 kg
Nukić Danijel
Idović Muhamed
ŽIVORAD RAJŠIĆ
CEMENT
1.
2.
3.
31 kg
Ametović Alija
Kruezi Bogdan
Vučković Petar
ŽIVORAD RAJŠIĆ
SMEDEREVAC
LOZNICA
1.
2.
3.
4.
33 kg
Kikaš Dalibor
Stojanović Darko
Tahirović Alen
Mitrović Jovan
CEMENT
CEMENT
MLADOST NP
F89
35 kg
Pavlović Milorad
Stefanović Marko
Vasiljković Srđan
Janković Danijel
Nukić Stefan
Barać Uroš
NOVI PAZAR
MAČVA
PROFESIONALAC
1.
39 kg
Srnić Vladimir
ŽIVORAD RAJŠIĆ
PROFESIONALAC
MAČVA
ŠAJKAŠI
ŽIVORAD RAJŠIĆ
DUBOČICA
1.
2.
3.
37 kg
Dudić Ubjed
Anđelković Milijan
Bajčetić Luka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
41 kg
Mitrović Srđan
BANAT
1.
2.
45 kg
Radu Miladin
Vujošević Vojin
KIKNDA
ČARNOK
1.
47 kg
Zlatanović Vladimir
F89
1.
50 kg
Jovanović Tadija
DUBOČICA
1.
53 kg
Spasić Stefan
SRBIJA
1.
56 kg
Šumarac Luka
FONTANA
1.
62 kg
Stamenković Nikola
SVETOMIR BELIĆ
1.
65 kg
Stoiljković Nemanja
28.04.2011.
No
Rb kg
2.
2
1
35
1/4
3.
3
31
4.
4
33
1/2
6.
6
37
7.
7
1.
5.
8.
5
8
35
33
29
45
1/4
1/2
1/2
1/2
Final
Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
PIONIRI
( 3 runde x 1 minut – 1 minut pauze )
Pavlović Milan
Srtefanović Marko
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
PROFESIONALAC PANČEVO
Vasiljković Srđan
Janković Danijel
MAČVA ŠABAC
ŠAJKAŠI ŽABALJ
Ahmetović Alija
Kruezi Bogdan
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
SMEDEREVAC SMEDEREVO
Kikaš Dalibor
Stojanović Darko
CEMENT BEOČIN
CEMENT BEOČIN
Tahirović Alen
Mitrović Jovan
MLADOST NOVI PAZAR
F89 NOVI SAD
Dudić Ubjed
Anđelković Milijan
NOVI PAZAR NOVI PAZAR
MAČVA ŠABAC
Nukić Danijel
Idović Muhamed
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
CEMENT BEOČIN
Radu Miladin
Vujošević Vojin
KIKINDA KIKINDA
ČARNOK VRBAS
MAČVA
DINAMO PA
REZULTAT ODLUKA
3:0
9:7
Rsc/1
4:5
4:1
4:2
5:0
2:9
Rsc/3
0 : 11
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 28 -
29.04.2011.
No
Rb kg
46.
2
47.
49.
45.
48.
31
Final
3
35
1/2
5
37
1
4
33
35
Final
1/2
Final
30.04.2011.
No
109.
1.
2.
Rb kg
1
35
Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
PIONIRI
( 3 runde x 1 minut – 1 minut pauze )
Vučković Petar
Kruezi Bogdan
LOZNICA
SMEDEREVAC SMEDEREVO
Kikaš Dalibor
Tahirović Alen
CEMENT BEOČIN
NOVI PAZAR NOVI PAZAR
Nukić Stefan
Barać Uroš
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
DUBOČICA LESKOVAC
Pavlović Milan
Janković Danijel
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
ŠAJKAŠI ŽABALJ
Bajčetić Luka
Dudić Ubjed
PROFESIONALAC PANČEVO
NOVI PAZAR NOVI PAZAR
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
PIONIRI
( 3 runde x 1 minut – 1 minut pauze )
Nukić Stefan
Janković Danijel
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
ŠAJKAŠI ŽABALJ
REZULTAT ODLUKA
0:3
3:7
7:4
8 : 10
2:9
REZULTAT ODLUKA
1 : 1+
(6:9)
Kategorija 29 kg – PIONIRI
Nukić Danijel
Idović Muhamed
ŽIVORAD RAJŠIĆ
CEMENT
Finale
09.04.2011.
1.
Nukić Danijel
2.
Idović Muhamed
2:9
Idović Muhamed
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 29 -
Kategorija 31 kg – PIONIRI
1.
Ametović Alija
ŽIVORAD RAJŠIĆ
Vučković Petar
LOZNICA
Kruezi Bogdan
2.
3.
SMEDEREVAC
Polufinale
28.04.2011.
Finale
29.04.2011.
3.
1.
1.
Ametović Alija
Kruezi Bogdan
Kruezi Bogdan
Kategorija 33 kg – PIONIRI
Kikaš Dalibor
CEMENT
Tahirović Alen
MLADOST NP
2.
Stojanović Darko
4.
Mitrović Jovan
3.
CEMENT
F89
Polufinale
28.04.2011.
1.
Kikaš Dalibor
2.
Stojanović Darko
3.
Tahirović Alen
4.
Kruezi Bogdan
0:3
4:5
2.
Vučković Petar
4:1
4:2
Mitrović Jovan
Finale
29.04.2011.
Kikaš Dalibor
3:7
Tahirović Alen
Tahirović Alen
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 30 -
Kategorija 35 kg – PIONIRI
1.
Pavlović Milorad
ŽIVORAD RAJŠIĆ
Vasiljković Srđan
MAČVA
2.
Stefanović Marko
4.
Janković Danijel
3.
PROFESIONALAC
ŠAJKAŠI
Nukić Stefan
5.
ŽIVORAD RAJŠIĆ
Barać Uroš
6.
DUBOČICA
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Pavlović Milorad
2.
Stefanović Marko
3.
Vasiljković Srđan
3 : 0 Rsc/1
9:7
Janković Danijel
4.
Polufinale
29.04.2011.
5.
Nukić Stefan
6.
Barać Uroš
Finale
30.04.2011.
Nukić Stefan
7:4
1 : 1+ ( 6 : 9 )
Stefanović Marko
8 : 10
Janković Danijel
Janković Danijel
Janković Danijel
Kategorija 37 kg – PIONIRI
1.
Dudić Ubjed
NOVI PAZAR
Bajčetić Luka
PROFESIONALAC
Anđelković Milijan
2.
3.
MAČVA
Polufinale
28.04.2011.
Finale
29.04.2011.
3.
1.
Dudić Ubjed
5 : 0 Rsc/3
2.
Bajčetić Luka
2:9
Dudić Ubjed
Dudić Ubjed
Anđelković Milijan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 31 -
1.
2.
Kategorija 45 kg – PIONIRI
Radu Miladin
KIKNDA
Vujošević Vojin
ČARNOK
Finale
29.04.2011.
1.
Radu Miladin
2.
Vujošević Vojin
0 : 11
Vujošević Vojin
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
29
31
33
35
37
45
ZLATNA
Idović Muhamed CEMENT
PIONIRI
SREBRNA
Nukić Danijel Ž. RAJŠIĆ
Kruezi Bogdan SMEDEREVAC
Vučković Petar LOZNICA
Janković Danijel ŠAJKAŠI
Nukić Stefan Ž. RAJŠIĆ
Tahirović Alen MLADOST NP
Dudić Ubjed NOVI PAZAR
Vujošević Vojin ČARNOK
Kikaš Dalibor CEMENT
Bajčetić Luka PROFESIONALAC
Radu Miladin KIKNDA
BRONZANA
/
Ahmetović Alija Ž. RAJŠIĆ
Mitrović Jovan F89
Stojanović Darko CEMENT
Stefanović Marko PROFESION.
Barać Uroš DUBOČICA
Anđelković Milijan MAČVA
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 32 -
ŠKOLARCI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 33 -
Klub
Grad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ROKICA
SVE. BELIĆ
LUPUS
MLADOST NP
SRBIJA
TIMOK
F89
GOŠA
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - ŠKOLARCI
KATEGORIJA / kg
37 38,5 40 41,5
3
1
43 44,5
46
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
4
2
1
50
52
54
56
59
62
65
68
72
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
PROFESIONALAC
ZEMUN
NOVI PAZAR
GARD
LOZNICA
TIMOK
ČARNOK
DUBOČICA
TRNOVAC
NOVI SAD
MAČVA
SLOVEN
UKUPNO :
48
0
2
1
0
1
UKUPNO BORBI ŠKOLARACA :
2
1
0
1
1
1
1
4
5
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
0
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
2
5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
31
1
9
8
1
18
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Σ
- 34 -
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI ŠKOLARCI - POSLE ŽREBA
1.
2.
3.
4.
1.
37 kg
Naumovski Aleksandar
Boljkovac Mladen
Suljić Saša
Boljkovac Nikola
41,5 kg
Cmajčanin Arif
SVETOMIR BELIĆ
ROKICA
ROKICA
ROKICA
1.
2.
40 kg
Šaćiri Sebastijan
Pljakić Mervan
LUPUS
MLADOST NP
MLADOST NP
1.
2.
44,5 kg
Stevanović Nikola
Simić Marko
SRBIJA SURDULICA
TIMOK
1.
2.
3.
4.
48 kg
Janjić Dušan
Čuković Radovan
Borčić Aleksa
Josipović Branko
GOŠA
PROFESIONALAC
F89
PROFESIONALAC
1.
2.
3.
4.
5.
50 kg
Bajčetić Nikola
Gordijeljac Ersan
Tošić Petar
Dragićević Luka
Cmajčanin Abit
ZEMUN
MLADOST NP
PROFESIONALAC
GARD
MLADOST NP
1.
2.
3.
4.
52 kg
Stojanović Nikola
Peković Marko
Manić Aleksandar
Petrović Nikola
TIMOK
ČARNOK
DUBOČICA
LOZNICA
1.
54 kg
Crnković Dušan
GARD
1.
2.
3.
56 kg
Imeri Fljakrim
Makić Tomislav
Demir Sengdulj
TRNOVAC
NOVI SAD
PROFESIONALAC
1.
2.
59 kg
Rosić Ognjen
Hajl Tomislav
MAČVA
PROFESIONALAC
1.
65 kg
Dimitrijević Milan
1.
68 kg
Lekić Stefan
ROKICA
1.
72 kg
Anđelić Jovan
GOŠA
SLOVEN
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 35 -
28.04.2011.
No
Rb kg
10.
2
9.
1
50
56
1/4
1/2
29.04.2011.
No
Rb kg
51.
2
1
37
1/2
52.
3
40
Final
53.
4
48
1/2
55.
6
56.
7
50
1/2
58.
9
52
59.
10
52
61.
12
59
50.
54.
57.
60.
5
8
11
37
1/2
44,5 Final
48
50
56
1/2
1/2
1/2
1/2
Final
Final
30.04.2011.
No
110.
Rb kg
1
111.
2
112.
3
113.
4
37
Final
50
Final
48
52
Final
Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
ŠKOLARCI
( 3 runde x 1,5 minut – 1 minut pauze )
Bajčetić Nikola
Gordijeljac Ersan
ZEMUN ZEMUN
MALADOST NOVI PAZAR
Imeri Fljakrim
Makić Tomislav
TRNOVAC BUJANOVAC
NOVI SAD NOVI SAD
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
ŠKOLARCI
( 3 runde x 1,5 minut – 1 minut pauze )
Naumovski Aleksandar
Boljkovac Mladen
SVETOMIR BELIĆ BGD
ROKICA LOZNICA
Suljić Saša
Boljkovac Nikola
ROKICA LOZNICA
ROKICA LOZNICA
Šaćiri Sebatijan
Pjanić Mervan
LUPUS NOVI SAD
MLADOST NOVI PAZAR
Stevanović Nikola
Simić Marko
SRBIJA SURDULICA
TIMOK ZAJEČAR
Janjić Dušan
Čurović Radovan
GOŠA SMED. PALANKA
PROFESIONALAC PANČEVO
Borčić Aleksa
Josipović Branko
F89 NOVI SAD
PROFESIONALAC PANČEVO
Tošić Petar
Dragićević Luka
PROFESIONALAC PANČEVO
GARD VRŠAC
Čmajčanin Abit
Gordijeljac Ersan
NOVI PAZAR NOVI PAZAR
MLADOST NOVI PAZAR
Stojanović Nikola
Peković Marko
TIMOK ZAJEČAR
ČARNOK VRBAS
Manić Aleksandar
Petrović Nikola
DUBOČICA LESKOVAC
LOZNICA LOZNICA
Demir Sengaun
Makić Tomislav
PROFESIONALAC PANČEVO
NOVI SAD NOVI SAD
Rosić Ognjen
Hajl Tomislav
MAČVA ŠABAC
PROFESIONALAC PANČEVO
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
ŠKOLARCI
( 3 runde x 1,5 minut – 1 minut pauze )
Naumovski Aleksandar
Suljić Saša
SVETOMIR BELIĆ BGD
ROKICA LOZNICA
Janjić Dušan
Borčić Aleksa
GOŠA SMED. PALANKA
F89 NOVI SAD
Dragićević Luka
Gordijeljac Ersan
GARD VRŠAC
MLADOST NOVI PAZAR
Peković Marko
Manić Aleksandar
ČARNOK VRBAS
DUBOČICA LESKOVAC
REZULTAT ODLUKA
2:5
0 : 13
Rsc/2
REZULTAT ODLUKA
9:2
5:3
9:4
2:6
1:0
Rsc/1
0:1
AB/1
5:0
AB/2
0:2
Wo ZL
0:0
Rsc/1
0:1
Rsc/1
3:5
0:2
Rsc/1
REZULTAT ODLUKA
6:3
Rsc/2
1:3
Rsc/1
3:1
6:4
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Rsc/1
- 36 -
Kategorija 37 kg – ŠKOLARCI
1.
Naumovski Aleksandar
SVETOMIR BELIĆ
3.
Suljić Saša
ROKICA
2.
4.
Boljkovac Mladen
Boljkovac Nikola
ROKICA
ROKICA
Polufinale
29.04.2011.
1.
Naumovski Aleksandar
2.
Boljkovac Mladen
3.
Suljić Saša
4.
1.
2.
Finale
30.04.2011.
Naumovski Aleksandar
9:2
6 : 3 Rsc/2
5:3
Naumovski Aleksandar
Suljić Saša
Boljkovac Nikola
Kategorija 40 kg - ŠKOLARCI
Šaćiri Sebastijan
Pljakić Mervan
LUPUS
MLADOST NP
Finale
29.04.2011.
1.
Šaćiri Sebastijan
2.
Pljakić Mervan
9:4
Šaćiri Sebastijan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 37 -
1.
2.
Kategorija 44,5 kg - ŠKOLARCI
Stevanović Nikola
Simić Marko
SRBIJA SURDULICA
TIMOK
Finale
29.04.2011.
1.
Stevanović Nikola
2.
Simić Marko
Simić Marko
2:6
1.
Kategorija 48 kg – ŠKOLARCI
Janjić Dušan
GOŠA
2.
Čuković Radovan
PROFESIONALAC
4.
Josipović Branko
PROFESIONALAC
3.
Borčić Aleksa
F89
Polufinale
29.04.2011.
1.
Janjić Dušan
2.
Čuković Radovan
3.
Borčić Aleksa
4.
1 : 0 Rsc/1
5 : 0 AB/2
Josipović Branko
Finale
30.04.2011.
Janjić Dušan
3 : 1 Rsc/1
Janjić Dušan
Borčić Aleksa
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 38 -
1.
Kategorija 50 kg – ŠKOLARCI
Bajčetić Nikola
2.
Gordijeljac Ersan
4.
Dragićević Luka
3.
5.
ZEMUN
MLADOST NP
Tošić Petar
PROFESIONALAC
Cmajčanin Abit
MLADOST NP
Četvrtfinale
28.04.2011.
GARD
3.
1.
Bajčetić Nikola
2.
Gordijeljac Ersan
2.
3.
4.
Finale
30.04.2011.
Tošić Petar
Dragićević Luka
0 : 1 AB/1
4.
Dragićević Luka
5.
Cmajčanin Abit
2 : 5 Rsc/2
1.
Polufinale
29.04.2011.
1 : 3 Rsc/1
0 : 2 Wo ZL
Gordijeljac Ersan
Gordijeljac Ersan
Kategorija 52 kg – ŠKOLARCI
Stojanović Nikola
Peković Marko
Manić Aleksandar
Petrović Nikola
TIMOK
ČARNOK
DUBOČICA
LOZNICA
Polufinale
29.04.2011.
1.
Stojanović Nikola
2.
Peković Marko
3.
Manić Aleksandar
4.
Gordijeljac Ersan
3:5
0 : 0 Rsc/1
Petrović Nikola
Finale
30.04.2011.
Peković Marko
6:4
Peković Marko
Manić Aleksandar
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 39 -
1.
2.
3.
Kategorija 56 kg - ŠKOLARCI
Imeri Fljakrim
Makić Tomislav
Demir Sengdulj
TRNOVAC
NOVI SAD
PROFESIONALAC
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
Demir Sengdulj
3.
0 : 2 Rsc/1
Imeri Fljakrim
1.
Makić Tomislav
0 : 13
Makić Tomislav
Makić Tomislav
2.
1.
2.
Kategorija 59 kg - ŠKOLARCI
Rosić Ognjen
Hajl Tomislav
MAČVA
PROFESIONALAC
Finale
29.04.2011.
Rosić Ognjen
1.
Hajl Tomislav
0 : 1 Rsc/1
Hajl Tomislav
2.
Kategorija
37
40
44,5
48
50
52
56
59
ZLATNA
Naumovski Aleksandar SV. BELIĆ
ŠKOLARCI
SREBRNA
Suljić Saša ROKICA
Šaćiri Sebastijan LUPUS
Pljakić Mervan MLADOST NP
Janjić Dušan GOŠA
Borčić Aleksa F89
Simić Marko SRBIJA
Gordijeljac Ersan MLADOST NP
Stevanović Nikola TIMOK
Dragićević Luka GARD
Peković Marko ČARNOK
Manić Aleksandar DUBOČICA
Hajl Tomislav PROFESIONALAC
Rosić Ognjen MAČVA
Makić Tomislav NOVI SAD
Demir Sengdulj PROFESION.
BRONZANA
Boljkovac Mladen ROKICA
Boljkovac Nikola ROKICA
/
/
Čuković Radovan PROFESIO.
Josipović Branko PROFESIO.
Cmajčanin Abit MLADOST NP
Tošić Petar PROFESIONALAC
Stojanović Nikola TIMOK
Petrović Nikola LOZNICA
Imeri Fljakrim TRNOVAC
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 40 -
JUNIORI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 41 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Klub
Grad
ŠAJKAŠI
LOZNICA
PROFESIONALAC
SVETOMIR BELIĆ
ŽIVORAD RAJŠIĆ
SMEDEREVAC
RADNIČKI KG
RADNIČKI OB
PIROT
SPARTAK
SRBIJA
SMEDEREVO
TOPLICA
RADNIČKI NI
RADNIČKI BG
METALAC KR
MLADOST NP
ROKICA
NOVI PAZAR
ČARNOK
CAR LAZAR
TERNOCI
SOMBOR
LUPUS
GARD
UKUPNO :
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - JUNIORI
KATEGORIJA
46
1
1
1
48
1
1
1
1
50
52
54
1
57
60
63
66
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Σ
1
1
1
80+
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
3
6
3
8
4
5
3
3
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
4
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
UKUPNO BORBI JUNIORA :
75
1
1
1
2
1
1
3
48
1
1
1
7
16
12
35
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 42 -
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI JUNIORI - POSLE ŽREBA
1.
2.
3.
46 kg
Petrović Nemanja
Kovačević Dušan
Pavlov Radoslav
LOZNICA
PROFESIONALAC
ŠAJKAŠI
1.
2.
3.
4.
48 kg
Todorović Prodan
Naumovski Stefan
Krueziu Enis
Mihajlović Dejan
ŽIVORAD RAJŠIĆ
SVETOMIR BELIĆ
SMEDEREVAC
PROESIONALAC
1.
2.
3.
50 kg
Tomašević Mikica
Bukilica Nikola
Simić Boban
RADNIČKI OB
RADNIČKI KG
PIROT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
52 kg
Sabo Florian
Janković Miloš
Marinković Miloš
Stošić Petar
Todorović Miša
Sadiković Zizadin
SPARTAK
SMEDEREVAC
RADNIČKI OB
SRBIJA
ŽIVORAD RAJŠIĆ
TOPLICA
1.
2.
3.
54 kg
Osadkovski Milan
Ibrahimi Armando
Jovanović Zvonko
ŠAJKAŠI
RADNIČKI NI
RADNIČKI KG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
57 kg
Leposavić Vladan
Karadžić Stefan
Kostadinović Stefan
Bukumira Vukašin
Jovanović Bojan
Gojković Stefan
Ćosović Džemil
Asanović Denis
TOPLICA
METALAC KR
SRBIJA
RADNIČKI BG
PROFESIONALAC
PROFESIONALAC
MLADOST NP
PIROT
1.
2.
3.
4.
60 kg
Dimitrijević Dragan
Crnogorčević Nikola
Arsovski Dalibor
Malić Bogdan
METALAC KR
ROKICA
PROFESIONALAC
RADNIČKI BGD
1.
2.
3.
4.
5.
63 kg
Jelenković Miodrag
Gusinac Nermin
Mitrović Slobodan
Beljević Vitomir
Grasu Milovan
PIROT
NOVI PAZAR
ŽIVORAD RAJŠIĆ
ČARNOK
PROFESIONALAC
1.
2.
3.
66 kg
Vidović Ljuban
Jelenković Miloš
Marinković Miloš
1.
2.
3.
70 kg
Mijić Momčilo
Nenković Aleksandar
Ćosović Benjamin
CAR LAZAR
SMEDEREVO
MLADOST NP
1.
75 kg
Imeri Arber
1.
2.
80 kg
Stanković Aleksa
Vukašinović Desimir
SOMBOR
RADNIČKI OB
1.
2.
3.
80+ kg
Marinković Dragutin
Krstin Dušan
Aleksić Vuk
ROKICA
PIROT
PROFESIONALAC
TERNOCI
SVETOMIR BELIĆ
LUPUS
GARD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 43 -
28.04.2011.
No
Rb kg
12.
2
13.
52
1/4
3
57
1/4
15.
5
57
16.
6
11.
14.
17.
1
4
7
52
57
57
63
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
29.04.2011.
No
Rb kg
63.
2
48
65.
4
50
66.
5
52
68.
7
54
69.
8
57
71.
10
60
72.
11
60
1/2
63
74.
13
63
1/2
75.
14
66
77.
16
80
62.
64.
67.
70.
73.
76.
78.
1
3
6
9
12
15
46
1/2
48
1/2
52
57
70
17 +80
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Final
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
JUNIORI
( 3 runde x 2 minut – 1 minut pauze )
Sabo Florijan
Janković Miloš
SPARTAK SUBOTICA
SMEDEREVAC SMEDEREVO
Marinković Miloš
Stošić Petar
RADNIČKI OBRENOVAC
SRBIJA SURDULICA
Leposavić Vladan
Karadžić Stefan
TOPLICA PROKUPLJE
METALAC KRALJEVO
Kostadinović Stefan
Bukumira Vukašin
SRBIJA SURDULICA
RADNIČKI BGD
Jovanović Bojan
Gojković Stefan
PROFESIONALAC PANČEVO
PROFESIONALAC PANČEVO
Ćosović Džemil
Asanović Denis
MLADOST NOVI PAZAR
PIROT PIROT
Jelenković Miodrag
Gusinac Nermin
PIROT PIROT
NOVI PAZAR
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
JUNIORI
( 3 runde x 2 minut – 1 minut pauze )
Petrović Nemanja
Kovačević Dušan
LOZNICA LOZNICA
PROFESIONALAC PANČEVO
Todorović Prodan
Naumovski Stefan
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
SVETOMIR BELIĆ BGD
Krueziu Enis
Mihajlović Dejan
SMEDEREVAC SMEDEREVO
PROFESIONALAC PANČEVO
Tomašević Mikica
Bukilica Nikola
RADNIČKI OBRENOVAC
RADNIČKI KRAGUJEVAC
Todorović Miša
Sadinović Zizadin
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
TOPLICA PROKUPLJE
Sabo Florijan
Stošić Petar
SPARTAK SUBOTICA
SRBIJA SURDULICA
Osadkovski Milan
Ibrahimi Armando
ŠAJKAŠI ŽABALJ
RADNIČKI NIŠ
Karadžić Stefan
Bukumira Vukašin
METALAC KRALJEVO
RADNIČKI BGD
Gojković Stefan
Ćosović Džemil
PROFESIONALAC PANČEVO
MLADOST NOVI PAZAR
Dimitrijević Dragan
Crnogorčević Nikola
METALAC KRALJEVO
ROKICA LOZNICA
Arsovski Dalibor
Marić Bogdan
PROFESIONALAC PANČEVO
RADNIČKI BGD
Mitrović Slobodan
Belejvić Vitomir
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
ČARNOK VRBAS
Grasu Milovan
Jelenković Miodrag
PROFESIONALAC PANČEVO
PIROT PIROT
Vidović Ljuban
Jelenković Miloš
ROKICA LOZNICA
PIROT PIROT
Mijić Momčilo
Nenković Aleksandar
CAR LAZAR NOVI SAD
SMEDEREVO SMEDEREVO
Stanković Aleksa
Vukašinović Desimir
SOMBOR SOMBOR
RADNIČKI OBRENOVAC
Marinković Dragutin
Krstin Dušan
SVETOMIR BELIĆ
LUPUS NOVI SAD
REZULTAT ODLUKA
6:5
1 : 12
2:9
3:8
0:6
3:0
7:0
Disq/2
Rsc/1
REZULTAT ODLUKA
8:1
Rsc/2
5:0
Rsc/2
0:0
Wo
10 : 9
2:9
5:0
1:6
2:0
Wo
0:2
KO/1
2 : 10
Rsc/2
0:3
AB/1
3:8
7:2
7:0
5 : 14
0:4
0:4
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
AB/2
AB/2
- 44 -
30.04.2011.
No
114.
Rb kg
1
46
Final
Final
48
115.
2
116.
3
50
118.
5
54
119.
6
57
121.
8
63
122.
9
117.
120.
4
7
123. 10
52
60
66
70
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
124. 11 +80 Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
JUNIORI
( 3 runde x 2 minut – 1 minut pauze )
Pavlov Radoslav
Petrović Nemanja
ŠAJKAŠI ŽABALJ
LOZNICA LOZNICA
Todorović Prodan
Krueziu Enis
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
SMEDEREVAC SMEDEREVO
Simić Boban
Bukilica Nikola
PIROT PIROT
RADNIČKI KRAGUJEVAC
Sadinović Zizadin
Sabo Florijan
TOPLICA PROKUPLJE
SPARTAK SUBOTICA
Jovanović Zvonko
Ibrahimi Armando
RADNIČKI KRAGUJEVAC
RADNIČKI NIŠ
Karadžić Stefan
Ćosović Džemil
METALAC KRALJEVO
MLADOST NOVI PAZAR
Crnogorčević Nikola
Marić Bogdan
ROKICA LOZNICA
RADNIČKI BGD
Mitrović Slobodan
Jelenković Miodrag
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
PIROT PIROT
Marinković Milan
Vidović Ljuban
PROFESIONALAC PANČEVO
ROKICA LOZNICA
Ćosović Benjamin
Nenković Aleksandar
MLADOST NOVI PAZAR
SMEDEREVO SMEDEREVO
Aleksić Vuk
Krstin Dušan
GARD VRŠAC
LUPUS NOVI SAD
Petrović Nemanja
3.
Pavlov Radoslav
Kovačević Dušan
7 : 11
Rsc/1
1 : 16
2 : 12
13 : 2
0:0
Wo
POV.
0:0
Wo
0:2
Rsc/1
11 : 4
5:0
PROFESIONALAC
ŠAJKAŠI
Finale
30.04.2011.
3.
Petrović Nemanja
8 : 1 Rsc/2
2.
0:3
LOZNICA
Polufinale
29.04.2011.
1.
4:5
Kategorija 46 kg - JUNIORI
1.
2.
REZULTAT ODLUKA
Pavlov Radoslav
4:5
Petrović Nemanja
Petrović Nemanja
Kovačević Dušan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 45 -
1.
Kategorija 48 kg – JUNIORI
Todorović Prodan
ŽIVORAD RAJŠIĆ
2.
Naumovski Stefan
SVETOMIR BELIĆ
4.
Mihajlović Dejan
PROESIONALAC
3.
Krueziu Enis
SMEDEREVAC
Polufinale
29.04.2011.
1.
Todorović Prodan
2.
Naumovski Stefan
3.
Krueziu Enis
4.
Finale
30.04.2011.
Todorović Prodan
10 : 9
5 : 0 Rsc/2
Krueziu Enis
Mihajlović Dejan
Kategorija 50 kg - JUNIORI
1.
Tomašević Mikica
RADNIČKI OB
3.
Simić Boban
PIROT
2.
Bukilica Nikola
RADNIČKI KG
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Tomašević Mikica
2:9
2.
Krueziu Enis
0 : 3 Rsc/1
Simić Boban
7 : 11
Bukilica Nikola
Bukilica Nikola
Bukilica Nikola
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 46 -
1.
2.
Kategorija 52 kg – JUNIORI
Sabo Florian
SPARTAK
Janković Miloš
SMEDEREVAC
3.
Marinković Miloš
RADNIČKI OB
5.
Todorović Miša
ŽIVORAD RAJŠIĆ
4.
6.
Stošić Petar
SRBIJA
Sadiković Zizadin
TOPLICA
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Sabo Florian
2.
Janković Miloš
3.
Marinković Miloš
4.
1.
2.
3.
Polufinale
29.04.2011.
5.
Todorović Miša
6.
Sadiković Zizadin
0 : 0 Wo
Finale
30.04.2011.
Sadiković Zizadin
1 : 16
Sabo Florian
6:5
5:0
1 : 12
Sabo Florian
Stošić Petar
Stošić Petar
Kategorija 54 kg - JUNIORI
Osadkovski Milan
Ibrahimi Armando
Jovanović Zvonko
ŠAJKAŠI
RADNIČKI NI
RADNIČKI KG
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Osadkovski Milan
1:6
2.
Sabo Florian
Jovanović Zvonko
2 : 12
Ibrahimi Armando
Ibrahimi Armando
Ibrahimi Armando
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 47 -
1.
2.
Kategorija 57 kg – JUNIORI
Leposavić Vladan
Karadžić Stefan
METALAC KR
Bukumira Vukašin
RADNIČKI BG
3.
Kostadinović Stefan
5.
Jovanović Bojan
PROFESIONALAC
Ćosović Džemil
MLADOST NP
4.
6.
7.
8.
Gojković Stefan
Asanović Denis
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
SRBIJA
PROFESIONALAC
PIROT
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
Leposavić Vladan
2 : 9 Disq/2
2.
Karadžić Stefan
3.
Kostadinović Stefan
3:8
4.
Bukumira Vukašin
5.
Jovanović Bojan
0:6
6.
Gojković Stefan
7.
Ćosović Džemil
8.
TOPLICA
3 : 0 Rsc/1
Asanović Denis
Karadžić Stefan
2 : 0 Wo
Karadžić Stefan
Bukumira Vukašin
13 : 2
Karadžić Stefan
Gojković Stefan
0 : 2 KO/1
Ćosović Džemil
Ćosović Džemil
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 48 -
1.
Kategorija 60 kg – JUNIORI
Dimitrijević Dragan
METALAC KR
Arsovski Dalibor
PROFESIONALAC
2.
Crnogorčević Nikola
4.
Malić Bogdan
3.
ROKICA
RADNIČKI BGD
Polufinale
29.04.2011.
1.
Dimitrijević Dragan
2.
Crnogorčević Nikola
3.
Arsovski Dalibor
2 : 10 Rsc/2
Malić Bogdan
Malić Bogdan
Kategorija 63 kg – JUNIORI
Jelenković Miodrag
3.
Mitrović Slobodan
ŽIVORAD RAJŠIĆ
5.
Grasu Milovan
PROFESIONALAC
4.
Malić Bogdan
0 : 0 Wo
1.
2.
Gusinac Nermin
Beljević Vitomir
Četvrtfinale
28.04.2011.
2.
Crnogorčević Nikola
3:8
4.
1.
Finale
30.04.2011.
Jelenković Miodrag
7:0
Gusinac Nermin
PIROT
NOVI PAZAR
ČARNOK
3.
Polufinale
29.04.2011.
Mitrović Slobodan
7:2
4.
Beljević Vitomir
5.
Grasu Milovan
0 : 3 AB/1
Jelenković Miodrag
Finale
30.04.2011.
Mitrović Slobodan
11 : 4
Mitrović Slobodan
Jelenković Miodrag
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 49 -
1.
2.
3.
Kategorija 66 kg - JUNIORI
Vidović Ljuban
ROKICA
Marinković Milan
PROFESIONALAC
Jelenković Miloš
PIROT
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
7 : 0 AB/2
Vidović Ljuban
Jelenković Miloš
2.
1.
2.
3.
Kategorija 70 kg - JUNIORI
Mijić Momčilo
Nenković Aleksandar
Ćosović Benjamin
CAR LAZAR
SMEDEREVO
MLADOST NP
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Mijić Momčilo
5 : 14
2.
Vidović Ljuban
0 : 0 Wo
Vidović Ljuban
1.
Marinković Milan
Ćosović Benjamin
5:0
Ćosović Benjamin
Nenković Aleksandar
Nenković Aleksandar
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 50 -
1.
2.
Kategorija 80 kg - JUNIORI
Stanković Aleksa
SOMBOR
Vukašinović Desimir
RADNIČKI OB
Finale
29.04.2011.
1.
Stanković Aleksa
2.
Vukašinović Desimir
Vukašinović Desimir
0 : 4 AB/2
Kategorija 80+ kg - JUNIORI
1.
Marinković Dragutin
SVETOMIR BELIĆ
3.
Aleksić Vuk
GARD
2.
Krstin Dušan
LUPUS
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Marinković Dragutin
0:4
2.
Aleksić Vuk
0 : 2 Rsc/1
Krstin Dušan
Krstin Dušan
Krstin Dušan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 51 -
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
46
48
ZLATNA
Petrović Nemanja LOZNICA
Todorović Prodan ŽIV. RAJŠIĆ
Sabo Florian SPARTAK
Sadiković Zizadin TOPLICA
Bukilica Nikola RADNIČKI KG
54
60
57
Pavlov Radoslav ŠAJKAŠI
Krueziu Enis SMEDEREVAC
50
52
JUNIORI
SREBRNA
BRONZANA
Kovačević Dušan PROFESIO.
Mihajlović Dejan PROESIO.
Naumovski Stefan SV. BELIĆ
Simić Boban PIROT
Tomašević Mikica RADNIČ. OB
Ibrahimi Armando RADNIČKI NI
Jovanović Zvonko RADNIČKI KG
Osadkovski Milan ŠAJKAŠI
Malić Bogdan RADNIČKI BGD
Crnogorčević Nikola ROKICA
Karadžić Stefan METALAC KR
Ćosović Džemil MLADOST NP
Bukumira Vukašin RADNIČ. BG
Gojković Stefan PROFESIO.
Arsovski Dalibor PROFESIO.
Dimitrijević Dragan META. KR
Beljević Vitomir ČARNOK
Grasu Milovan PROFESIO.
63
Mitrović Slobodan ŽIV. RAJŠIĆ
70
Ćosović Benjamin MLADOST NP
Nenković Aleksandar SMEDERE.
Mijić Momčilo CAR LAZAR
Krstin Dušan LUPUS
Aleksić Vuk GARD
Marinković Dragutin SV. BELIĆ
66
80
80+
Vidović Ljuban ROKICA
Vukašinović Desimir RADNIČ. OB
Jelenković Miodrag PIROT
Stošić Petar SRBIJA
Todorović Miša ŽIV. RAJŠIĆ
Marinković Milan PROFESIO.
Stanković Aleksa SOMBOR
Jelenković Miloš PIROT
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 52 -
JUNIORKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 53 -
1
2
3
4
Klub
Grad
MLADOST NP
PROFESIONALAC
GARD
ČARNOK
UKUPNO :
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - JUNIORKE
KATEGORIJA
46
1
1
48
50
52
1
0
54
57
60
63
0
1
70
75
80
80+
0
0
0
1
1
1
66
0
0
0
1
1
1
Σ
1
2
1
1
5
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
UKUPNO BORBI JUNIORKI :
0
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI JUNIORKE - POSLE ŽREBA
1.
46 kg
Škrijelj Velida
MLADOST NP
1.
50 kg
Krstić Kristina
1.
54 kg
Maran Sandra
GARD
1.
66 kg
Stanišić Svetlana
1.
70 kg
Pjevac Milana
PROFESIONALAC
PROFESIONALAC
ČARNOK
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 54 -
MLADI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 55 -
Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MLADOST NP
METALAC VA
TOPLIČANIN
APATIN
TIMOK
METALAC KR
SPARTAK
G&F
PROFESIONALAC
CRVENA ZVEZDA
NOVI SAD
ŽIVORAD RAJŠIĆ
MAČVA
FONTANA
DINAMO PA.
CEMENT
RADNIČKI KG
MAGNUM
PARTIZAN
SOMBOR
BALI
F89
SRBIJA
UKUPNO :
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - MLADI
KATEGORIJA / kg
49
52
1
1
0
56
60
64
69
75
81
91
91+
Σ
2
6
4
5
8
5
4
4
1
3
1
2
1
2
2
1
3
3
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
41
1
2
2
1
2
1
1
2
1
4
2
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
8
15
9
UKUPNO BORBI MLADIH :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 56 -
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI MLADI - POSLE ŽREBA
1.
2.
52 kg
Gurdijeljac Šerif
Ferati Jensen
MLADOST NP
METALAC VA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
56 kg
Pavlović Marko
Živković Milan
Simić Milan
Popović Nikola
Bačić Vanja
Kostić Lazar
1.
2.
3.
4.
60 kg
Timotijević Ivan
Kačikola Alen
Vasić Zvezdan
Protić Slobodan
CRVENA ZVEZDA
PROFESIONALAC
G&F
TIMOK
1.
2.
3.
4.
5.
64 kg
Šajn Dušan
Lukić Stefan
Sitaš Šandor
Jovanović Radoslav
Kovačević Branislav
PROFESIONALAC
MAČVA
NOVI SAD
ŽIVORAD RAJŠIĆ
APATIN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
69 kg
Zamfirović Nenad
Miražić Aleksandar
Bratanović Enis
Kurtić Dalibor
Lošić Igor
Živančević Nikola
Pajić Milan
Đurišić Nenad
NOVI SAD
MAČVA
SPARTAK
DINAMO PA
G&F
FONTANA
CEMENT
PROFESIONALAC
1.
2.
3.
4.
5.
75 kg
Radaković Milan
Pešić Andrej
Milenović Bojan
Memetović Denis
Milanović Igor
PROFESIONALAC
MAGNUM
PARTIZAN
SPARTAK
RADNIČKI KG
1.
2.
3.
4.
81 kg
Habuš Mladen
Anišić Nebojša
Lapić Vladan
Lošić Nikola
CEMENT
SOMBOR
DINAMO PA
G&F
1.
2.
3.
4.
91 kg
Milošević Darko
Zavišić Bojan
Stanojković Živko
Rovčanin Miljan
RADNIČKI KG
F89
CRVENA ZVEZDA
BALI
1.
2.
3.
91+ kg
Jovanović Avram
Stanković Darko
Jevtić Predrag
FONTANA
MAGNUM
SRBIJA
METALAC VA
TOPLIČANIN
TIMOK
APATIN
SPARTAK
METALAC KR
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 57 -
28.04.2011.
No
Rb kg
19.
2
20.
56
1/4
3
64
1/4
22.
5
69
23.
6
69
25.
8
75
26.
9
18.
21.
24.
27.
1
4
7
10
56
69
69
60
91
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
29.04.2011.
No
Rb kg
80.
2
56
82.
4
60
83.
5
64
85.
7
69
86.
8
69
88.
10
75
89.
11
81
1/2
81
91.
13
91
1/2
79.
81.
84.
87.
90.
92.
1
3
6
9
12
52
Final
56
1/2
64
75
14 +91
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
MLADI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Pavlović Marko
Živković Milan
METALAC VALJEVO
TOPLIČANIN PROKUPLJE
Simić Milan
Popović Nikola
TIMOK ZAJEČAR
APATIN APATIN
Šain Dušan
Lukić Stefan
PROFESIONALAC PANČEVO
MAČVA ŠABAC
Zamfirović Nenad
Miražić Aleksandar
NOVI SAD NOVI SAD
MAČVA ŠABAC
Bratanović Enis
Kurtić Dalibor
SPARTAK SUBOTICA
DINAMO PANČEVO
Lošić Igor
Živančević Nikola
G&F TRSTENIK
FONTANA BEOGRAD
Pajić Milan
Đurišić Nenad
CEMENT BEOČIN
PROFESIONALAC PANČEVO
Radaković Milan
Pešić Andrej
PROFESIONALAC PANČEVO
MAGNUM LESKOVAC
Timotijević Ivan
Kačikola Alen
CRVENA ZVEZDA BGD
PROFESIONALAC PANČEVO
Stanojević Živko
Rovčanin Miljan
CRVENA ZVEZDA BGD
BALI ZEMUN
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
MLADI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Gurdijeljac Šerif
Ferati Jensen
MLADOST NOVI PAZAR
METALAC VALJEVO
Bačić Vanja
Kostić Lazar
SPARTAK SUBOTICA
METALAC KRALJEVO
Živković Milan
Simić Milan
TOPLIČANIN PROKUPLJE
TIMOK ZAJEČAR
Vasićv Zvezdan
Protić Slobodan
G&F TRSTENIK
TIMOK ZAJEČAR
Sitaš Šandor
Jovanović Radoslav
NOVI SAD NOVI SAD
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
Kovačić Branislav
Lukić Stefan
APATIN APATIN
MAČVA ŠABAC
Zamfirović Nenad
Bratanović Enis
NOVI SAD NOVI SAD
SPARTAK SUBOTICA
Lošić Igor
Pajić Milan
G&F TRSTENIK
CEMENT BEOČIN
Milenović Bojan
Memetović Denis
PARTIZAN BGD
SPARTAK SUBOTICA
Milanović Igor
Pešić Andrej
RADNIČKI KRAGUJEVAC
MAGNUM LESKOVAC
Habuš Mladen
Anišić Nebojša
CEMENT BEOČIN
SOMBOR SOMBOR
Lapić Vladan
Lošić Nikola
DINAMO PANČEVO
G&F TRSTENIK
Milošević Darko
Zavišić Bojan
RADNIČKI KG
F89 NOVI SAD
Jovanović Avram
Stanković Darko
FONTANA BGD
MAGNUM LESKOVAC
REZULTAT ODLUKA
3:8
5:3
0:5
9:3
Rsc/2
AB/1
6:2
Rsc/3
4:0
KO/1
4:2
0:6
3:0
9 : 19
Rsc/1
AB/1
REZULTAT ODLUKA
9 : 10
9:2
2:1
Rsc/2
3:0
AB/1
0:3
Rsc/1
2:9
+5 : 5
( 29 :
27 )
1:4
Rsc/1
5:0
AB/1
14 : 0
Rsc/3
2:4
5:1
2 : 13
1:5
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Rsc/2
- 58 -
30.04.2011.
No
125.
Rb kg
1
56
Final
Final
60
126.
2
127.
3
64
129.
5
75
130.
6
132.
8
128.
131.
1.
2.
4
7
69
81
91
Final
Final
Final
Final
Final
+91 Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
MLADI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Bačić Vanja
Živković Milan
SPARTAK SUBOTICA
TOPLIČANIN PROKUPLJE
Timotijević Ivan
Vasićv Zvezdan
CRVENA ZVEZDA BGD
G&F TRSTENIK
Jovanović Radoslav
Lukić Stefan
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
MAČVA ŠABAC
Zamfirović Nenad
Pajić Milan
NOVI SAD NOVI SAD
CEMENT BEOČIN
Memetović Denis
Milanović Igor
SPARTAK SUBOTICA
RADNIČKI KRAGUJEVAC
Habuš Mladen
Lošić Nikola
CEMENT BEOČIN
G&F TRSTENIK
Milošević Darko
Rovčanin Miljan
RADNIČKI KG
BALI ZEMUN
Jevtić Predrag
Stanković Darko
SRBIJA SURDULICA
MAGNUM LESKOVAC
REZULTAT ODLUKA
11 : 7
12 : 6
3:9
6:0
2:0
0:2
6:2
1:4
AB/1
Rsc/1
AB/1
Kategorija 52 kg - MLADI
Gurdijeljac Šerif
Ferati Jensen
MLADOST NP
METALAC VA
Finale
30.04.2011.
1.
2.
Gurdijeljac Šerif
9 : 10 Rsc/2
Ferati Jensen
Ferati Jensen
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 59 -
1.
2.
3.
Kategorija 56 kg - MLADI
Pavlović Marko
METALAC VA
Simić Milan
TIMOK
Živković Milan
4.
Popović Nikola
6.
Kostić Lazar
5.
TOPLIČANIN
APATIN
Bačić Vanja
SPARTAK
METALAC KR
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Pavlović Marko
2.
Živković Milan
3.
Simić Milan
4.
3:8
5 : 3 Rsc/2
Popović Nikola
Polufinale
29.04.2011.
5.
Bačić Vanja
6.
Kostić Lazar
9:2
Živković Milan
2:1
Finale
30.04.2011.
Bačić Vanja
11 : 7
Bačić Vanja
Živković Milan
Simić Milan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 60 -
Kategorija 60 kg – MLADI
1.
Timotijević Ivan
3.
Vasić Zvezdan
2.
4.
CRVENA ZVEZDA
Kačikola Alen
PROFESIONALAC
Protić Slobodan
TIMOK
G&F
Polufinale
29.04.2011.
1.
Timotijević Ivan
2.
Kačikola Alen
3.
Vasić Zvezdan
4.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
Timotijević Ivan
3 : 0 AB/1
Timotijević Ivan
12 : 6
3 : 0 AB/1
Vasić Zvezdan
Protić Slobodan
Kategorija 64 kg – MLADI
Šajn Dušan
PROFESIONALAC
Sitaš Šandor
NOVI SAD
Lukić Stefan
MAČVA
Jovanović Radoslav
Kovačević Branislav
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Finale
30.04.2011.
Šajn Dušan
0 : 5 AB/1
Lukić Stefan
3.
ŽIVORAD RAJŠIĆ
APATIN
Polufinale
29.04.2011.
Sitaš Šandor
2:9
4.
Jovanović Radoslav
5.
Kovačević Branislav
0 : 3 Rsc/1
Lukić Stefan
Finale
30.04.2011.
Jovanović Radoslav
3:9
Lukić Stefan
Lukić Stefan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 61 -
1.
Kategorija 69 kg – MLADI
Zamfirović Nenad
NOVI SAD
Bratanović Enis
SPARTAK
2.
Miražić Aleksandar
4.
Kurtić Dalibor
DINAMO PA
6.
Živančević Nikola
FONTANA
8.
Đurišić Nenad
PROFESIONALAC
3.
5.
7.
Lošić Igor
Pajić Milan
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
G&F
CEMENT
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
Zamfirović Nenad
9:3
2.
Miražić Aleksandar
3.
Bratanović Enis
6 : 2 Rsc/3
4.
Kurtić Dalibor
5.
Lošić Igor
4 : 2 Rsc/1
6.
Živančević Nikola
7.
Pajić Milan
8.
MAČVA
4 : 0 KO/1
Đurišić Nenad
Zamfirović Nenad
+5 : 5 ( 29 : 27 )
Zamfirović Nenad
Bratanović Enis
6:0
Zamfirović Nenad
Lošić Igor
2:4
Pajić Milan
Pajić Milan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 62 -
Kategorija 75 kg – MLADI
1.
Radaković Milan
PROFESIONALAC
3.
Milenović Bojan
PARTIZAN
Milanović Igor
RADNIČKI KG
2.
4.
5.
Pešić Andrej
Memetović Denis
Četvrtfinale
28.04.2011.
SPARTAK
3.
Radaković Milan
1.
MAGNUM
Polufinale
29.04.2011.
Milenović Bojan
1 : 4 Rsc/1
4.
Memetović Denis
5.
Milanović Igor
5:1
0:6
1.
Habuš Mladen
Anišić Nebojša
4.
Lošić Nikola
Memetović Denis
Lapić Vladan
CEMENT
SOMBOR
DINAMO PA
G&F
Polufinale
29.04.2011.
1.
Habuš Mladen
2.
Anišić Nebojša
3.
Lapić Vladan
4.
2 : 0 AB/1
Kategorija 81 kg – MLADI
2.
3.
Memetović Denis
Milanović Igor
Pešić Andrej
Pešić Andrej
2.
Finale
30.04.2011.
5 : 0 AB/1
2 : 13
Lošić Nikola
Finale
30.04.2011.
Habuš Mladen
0 : 2 Rsc/1
Lošić Nikola
Lošić Nikola
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 63 -
Kategorija 91 kg – MLADI
1.
Milošević Darko
RADNIČKI KG
3.
Stanojković Živko
CRVENA ZVEZDA
2.
4.
Zavišić Bojan
Rovčanin Miljan
F89
BALI
Polufinale
29.04.2011.
1.
Milošević Darko
2.
Zavišić Bojan
3.
Stanojković Živko
4.
1.
2.
3.
Finale
30.04.2011.
Milošević Darko
14 : 0 Rsc/3
9 : 19
Rovčanin Miljan
Rovčanin Miljan
Kategorija 91+ kg – MLADI
Jovanović Avram
FONTANA
Jevtić Predrag
SRBIJA
Stanković Darko
MAGNUM
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Jovanović Avram
1 : 5 Rsc/2
2.
Milošević Darko
6 : 2 AB/1
Jevtić Predrag
1:4
Stanković Darko
Stanković Darko
Stanković Darko
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 64 -
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
52
56
60
64
69
75
81
91
91+
ZLATNA
MLADI
SREBRNA
Ferati Jensen METALAC VA
Gurdijeljac Šerif MLADOST NP
Timotijević Ivan CR. ZVEZDA
Vasić Zvezdan G&F
Bačić Vanja SPARTAK
Živković Milan TOPLIČANIN
Lukić Stefan MAČVA
Jovanović Radoslav ŽIV. RAJŠIĆ
Memetović Denis SPARTAK
Milanović Igor RADNIČKI KG
Milošević Darko RADNIČKI KG
Rovčanin Miljan BALI
Zamfirović Nenad NOVI SAD
Lošić Nikola G&F
Stanković Darko MAGNUM
Pajić Milan CEMENT
Habuš Mladen CEMENT
Jevtić Predrag SRBIJA
BRONZANA
/
Kostić Lazar METALAC KR
Simić Milan TIMOK
Kačikola Alen PROFESIONALAC
Protić Slobodan TIMOK
Kovačević Branislav APATIN
Sitaš Šandor NOVI SAD
Bratanović Enis SPARTAK
Lošić Igor G&F
Milenović Bojan PARTIZAN
Pešić Andrej MAGNUM
Lapić Vladan DINAMO PA
Anišić Nebojša SOMBOR
Zavišić Bojan F89
Stanojković Živko CR. ZVEZDA
Jovanović Avram FONTANA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 65 -
MLADE
DEVOJKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 66 -
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama – MLADE DEVOJKE
KATEGORIJA
Klub
Grad
48
ČARNOK
KIKINDA
SMEDEREVO
UKUPNO :
1
2
3
51
54
57
60
64
0
1
1
2
1
0
0
1
0
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
69
0
75
0
81
81+
0
Σ
1
1
1
3
0
1
1
UKUPNO BORBI MLADIH DEVOJKI :
1
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI MLADE DEVOJKE - POSLE ŽREBA
54 kg
Sandra Ninić
1.
28.04.2011.
No
Rb kg
28.
1
1.
64
Final
ČARNOK
1.
2.
64 kg
Milojević Anita
Madaras Anita
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
MLADE DEVOJKE ( 4 runde x 2 minut – 1 minut pauze )
Milojević Anita
Madaraš Anita
SMEDEREVO SMEDEREVO
KIKINDA KIKINDA
SMEDEREVO
KIKINDA
REZULTAT ODLUKA
3 : 10
Rsc/2
Kategorija 64 kg - MLADE DEVOJKE
2.
Milojević Anita
Madaras Anita
SMEDEREVO
KIKINDA
Finale
28.04.2011.
Milojević Anita
1.
Madaras Anita
3 : 10 Rsc/2
Madaras Anita
2.
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
69
ZLATNA
Madaras Anita KIKINDA
MLADE DEVOJKE
SREBRNA
Milojević Anita SMEDEREVO
BRONZANA
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 67 -
SENIORI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 68 -
Klub
Grad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PIROT
METALAC KR
RADNIČKI BG
CRVENA ZVEZDA
KIKINDA
SMEDEREVAC
ZEMUN
MAČVA
TOPLICA
ŠAJKAŠI
RADNIČKI KG
SMEDEREVO
ŽIVORAD RAJŠIĆ
GOŠA
LOZNICA
MLADOST NP
GARD
CAR LAZAR
GOČ
SPARTAK
DORĆOL
NOVI SAD
TIMOK
SVETOMIR BELIĆ
DINAMO PA
MAGNUM
SOMBOR
FONTANA
UKUPNO :
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama - SENIORI
KATEGORIJA
49
52
1
1
2
56
60
64
69
75
81
91
91+
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
UKUPNO BORBI SENIORA :
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Σ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
5
3
4
6
6
6
1
1
1
5
4
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
45
12
15
9
36
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 69 -
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI SENIORI- POSLE ŽREBA
1.
2.
49 kg
Savić Miloš
Baltić Miloš
1.
2.
3.
4.
5.
60 kg
Hajnal Ferenc
Marjanović Ljubomir
Tomić Marko
Mijailović David
Kukić Strahinja
1.
2.
3.
4.
69 kg
Mićević Bojan
Kovačević Predrag
Lukačević Nemanja
Čolaković Haris
1.
2.
3.
4.
5.
6.
81 kg
Šubić Viktor
Polić Nikola
Uverić Nemanja
Terzić Miloš
Nikolić Marko
Vujović Vojin
1.
2.
3.
4.
5.
91+ kg
Jovanović Aleksandar
Keković Andrija
Joksović Radivoje
Duraković Bojan
Mauković Petar
PIROT
METALAC KR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
56 kg
Dimitrijević Nenad
Savić Milan
Ibrahimi Mendreš
Domonkoš Danijel
Magovac Nikola
Dinčić Jovan
Vasić Aljo
Veljković Bojan
ZEMUN
CRVENA ZVEZDA
SMEDEREVAC
KIKINDA
RADNIČKI BG
TOPLICA
MAČVA
PIROT
RADNIČKI KG
REPREZENTACIJA
SMEDEREVO
MAČVA
ŠAJKAŠI
1.
2.
3.
64 kg
Janjić Saša
Perić Petar
Stanković Branimir
GOŠA
LOZNICA
MAČVA
GARD
CRVENA ZVEZDA
RADNIČKI BG
MLADOST NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
75 kg
Ali Vukašin
Čolić Miloš
Kukić Nemanja
Vidović Miljan
Jovanović Nikola
Nikolić Milutin
CAR LAZAR
GOČ
ŠAJKAŠI
LOZNICA
RADNIČKI BG
SMEDEREVAC
ZEMUN
NOVI SAD
SPARTAK
GOČ
CRVENA ZVEZDA
DORĆOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
91 kg
Živadinović Goran
Simić Vuk Milisav
Davidović Andreja
Radivojević Aleksandar
Mrljak Nikola
Srdić Miloš
TIMOK
LOZNICA
DINAMO PA
SVETOMIR BELIĆ
TOPLICA
SPARTAK
SOMBOR
RADNIČKI BG
FONTANA
MAGNUM
NOVI SAD
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 70 -
28.04.2011.
No
Rb kg
30.
2
31.
56
1/4
3
56
1/4
33.
5
60
34.
6
75
36.
8
81
37.
9
29.
32.
35.
1
4
7
38.
10
39.
11
40.
56
56
75
81
91
91
12 91+
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
SENIORI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Dimitrijević Nenad
Savić Milan
ZEMUN ZEMUN
CRVENA ZVEZDA BGD
Ibrahimi Mendres
Domonkoš Danijel
SMEDEREVAC SMEDEREVO
KIKINDA KIKINDA
Magovac Nikola
Dinčić Jovan
RADNIČKI BGD
TOPLICA PROKUPLJE
Vasić Aljo
Veljković Bojan
MAČVA ŠABAC
PIROT PIROT
Hajnal Ferenc
Marjanović Ljbomir
RADNIČKI KG
REPREZENTACIJA
Ali Vukašin
Čolić Miloš
CAR LAZAR NOVI SAD
GOČ VRNJAČKA BANJA
Kukić Namanja
Vidović Miljan
ŠAJKAŠI ŽABALJ
LOZNICA LOZNICA
Šubić Viktor
Polić Nikola
ZEMUN ZEMUN
NOVI SAD NOVI SAD
Uverić Nemanja
Terzić Miloš
SPARTAK SUBOTICA
GOČ VRNJAČKA BANJA
Živadinović Goran
Simić Vuk Milisav
TIMOK ZAJEČAR
LOZNICA LOZNICA
Davidović Andreja
Radivojević Aleksandar
DINAMO PANČEVO
SVETOMIR BELIĆ BGD
Jovanović Aleksandar
Keković Andrija
SOMBOR SOMBOR
RADNIČKI BGD
REZULTAT ODLUKA
11 : 7
1:2
AB/3
5:0
Rsc/1
0:2
AB/2
4:9
0:2
1 : 13
5 : 12
7:8
KO/3
Rsc/1
Rsc/3
0:0
Wo
0:0
Wo
6 : 20
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 71 -
29.04.2011.
No
Rb kg
94.
2
95.
49
Final
3
56
1/2
97.
5
60
98.
6
64
100.
8
69
1/2
101.
9
75
1/2
104. 12
81
1/2
106. 14
91
93.
96.
99.
1
4
7
102. 10
103. 11
105. 13
56
60
69
75
81
91
107. 15 91+
108. 16 91+
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
SENIORI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Savić Miloš
Baltić Miloš
PIROT PIROT
METALAC KRALJEVO
Dimitrijević Nenad
Domonkoš Danijel
ZEMUN ZEMUN
KIKINDA KIKNDA
Magovac Nikola
Vasić Aljo
RADNIČKI BGD
MAČVA ŠABAC
Tomić Marko
Mijailović David
SMEDEREVO SMEDEREVO
MAČVA ŠABAC
Kukić Strahinja
Marjanović Ljbomir
ŠAJKAŠI ŽABALJ
REPREZENTACIJA
Janjić Saša
Perić Petar
GOŠA SMED. PALANKA
LOZNICA LOZNICA
Mićević Bojan
Kovačević Predrag
GARD VRŠAC
CRVENA ZVEZDA BGD
Lukačević Nemanja
Čolaković Haris
RADNIČKI BGD
MLADOST NOVI PAZAR
Jovanović Nikola
Nikolić Milutin
RADNIČKI BGD
SMEDEREVAC
Čolić Miloš
Vidović Miljan
GOČ VRNJAČKA BANJA
LOZNICA LOZNICA
Nikolić Marko
Vujović Vojin
CRVENA ZVEZDA BGD
DORĆOL BGD
Polić Nikola
Terzić Miloš
NOVI SAD NOVI SAD
GOČ VRNJAČKA BANJA
Mrljak Nikola
Srdić Miloš
TOPLICA PROKUPLJE
SPARTAK SUBOTICA
Simić Vuk Milisav
Radivojević Aleksandar
LOZNICA LOZNICA
SVETOMIR BELIĆ BGD
Joksović Radivoje
Duraković Bojan
FONTANA BGD
MAGNUM LESKOVAC
Mauković Petar
Keković Andrija
NOVI SAD NOVI SAD
RADNIČKI BGD
REZULTAT ODLUKA
1 : 11
6:4
7:2
0:3
0:0
7:1
0:9
6:0
1:0
2:9
4:0
Rsc/3
Rsc/2
Wo
Rsc/1
Rsci/2
Disq/1
AB/1
AB/2
0:0
Wo ZL
0:0
Wo ZL
0:0
17 : 2
3:7
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
AB/1
Disq/2
- 72 -
30.04.2011.
No
133.
Rb kg
1
56
Final
Final
60
134.
2
135.
3
64
137.
5
75
138.
6
140.
8
136.
139.
1.
2.
4
7
69
81
91
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
SENIORI ( 3 runde x 3 minut – 1 minut pauze )
Dimitrijević Nenad
Magovac Nikola
ZEMUN ZEMUN
RADNIČKI BGD
Mijailović David
Marjanović Ljbomir
MAČVA ŠABAC
REPREZENTACIJA
Stanković Branimir
Janjić Saša
MAČVA ŠABAC
GOŠA SMEDEREVSKA PALANKA
Kovačević Predrag
Lukačević Nemanja
CRVENA ZVEZDA BGD
RADNIČKI BGD
Jovanović Nikola
Vidović Miljan
RADNIČKI BGD
LOZNICA LOZNICA
Nikolić Marko
Polić Nikola
CRVENA ZVEZDA BGD
NOVI SAD NOVI SAD
Srdić Miloš
Simić Vuk Milisav
SPARTAK SUBOTICA
LOZNICA LOZNICA
Joksović Radivoje
Keković Andrija
FONTANA BGD
RADNIČKI BGD
Final
Final
Final
Final
Final
91+ Final
REZULTAT ODLUKA
4 : 12
2:6
6:0
3:0
4:0
10 : 8
Rsc/2
AB/1
3:8
0:3
Kategorija 49 kg - SENIORI
Savić Miloš
Baltić Miloš
PIROT
METALAC KR
Finale
29.04.2011.
1.
2.
Savić Miloš
1 : 11 Rsc/3
Baltić Miloš
Baltić Miloš
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 73 -
Kategorija 56 kg – SENIORI
1.
Dimitrijević Nenad
3.
Ibrahimi Mendreš
Savić Milan
CRVENA ZVEZDA
4.
Domonkoš Danijel
KIKINDA
6.
Dinčić Jovan
2.
5.
7.
8.
RADNIČKI BG
Vasić Aljo
MAČVA
Veljković Bojan
11 : 7
Savić Milan
3.
Ibrahimi Mendreš
1 : 2 AB/3
4.
Domonkoš Danijel
5.
Magovac Nikola
7.
8.
TOPLICA
PIROT
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
Dimitrijević Nenad
2.
6.
SMEDEREVAC
Magovac Nikola
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
ZEMUN
5 : 0 Rsc/1
Dinčić Jovan
Vasić Aljo
4 : 9 KO/3
Dimitrijević Nenad
6 : 4 Rsc/2
Dimitrijević Nenad
Domonkoš Danijel
4 : 12
Magovac Nikola
Magovac Nikola
7:2
Magovac Nikola
Vasić Aljo
Veljković Bojan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 74 -
1.
Kategorija 60 kg - SENIORI
Hajnal Ferenc
RADNIČKI KG
2.
Marjanović Ljubomir
REPREZENTACIJA
4.
Mijailović David
MAČVA
3.
5.
Tomić Marko
Kukić Strahinja
Četvrtfinale
28.04.2011.
Hajnal Ferenc
1.
0 : 2 AB/2
Marjanović Ljubomir
2.
1.
2.
3.
SMEDEREVO
ŠAJKAŠI
3.
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
Tomić Marko
Mijailović David
0:3
4.
Mijailović David
5.
Kukić Strahinja
0 : 0 Wo
Marjanović Ljubomir
Marjanović Ljubomir
Kategorija 64 kg - SENIORI
Janjić Saša
Perić Petar
Stanković Branimir
GOŠA
LOZNICA
MAČVA
Polufinale
29.04.2011.
Finale
30.04.2011.
3.
1.
Janjić Saša
7 : 1 Rsc/1
2.
Marjanović Ljubomir
2:6
Stanković Branimir
6:0
Stanković Branimir
Janjić Saša
Perić Petar
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 75 -
1.
2.
3.
4.
Kategorija 69 kg - SENIORI
Mićević Bojan
GARD
Kovačević Predrag
CRVENA ZVEZDA
Čolaković Haris
MLADOST NP
Lukačević Nemanja
RADNIČKI BG
Polufinale
29.04.2011.
1.
Mićević Bojan
2.
Kovačević Predrag
3.
Lukačević Nemanja
4.
0 : 9 Rsci/2
6 : 0 Disq/1
Čolaković Haris
Finale
30.04.2011.
Kovačević Predrag
3 : 0 Rsc/2
Kovačević Predrag
Lukačević Nemanja
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 76 -
Kategorija 75 kg - SENIORI
Ali Vukašin
CAR LAZAR
3.
Kukić Nemanja
ŠAJKAŠI
5.
Jovanović Nikola
1.
2.
4.
6.
Čolić Miloš
GOČ
Vidović Miljan
LOZNICA
RADNIČKI BG
Nikolić Milutin
SMEDEREVAC
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
2.
3.
4.
Ali Vukašin
0 : 2 Rsc/1
Čolić Miloš
Kukić Nemanja
1 : 13 Rsc/3
Vidović Miljan
Polufinale
29.04.2011.
5.
Jovanović Nikola
6.
Nikolić Milutin
1 : 0 AB/1
Čolić Miloš
2:9
Finale
30.04.2011.
Jovanović Nikola
4 : 0 AB/1
Jovanović Nikola
Vidović Miljan
Vidović Miljan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 77 -
1.
2.
Kategorija 81 kg - SENIORI
Šubić Viktor
Polić Nikola
NOVI SAD
Terzić Miloš
GOČ
3.
Uverić Nemanja
5.
Nikolić Marko
4.
6.
ZEMUN
SPARTAK
CRVENA ZVEZDA
Vujović Vojin
DORĆOL
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Šubić Viktor
2.
Polić Nikola
3.
Uverić Nemanja
4.
5 : 12
7:8
Terzić Miloš
Polufinale
29.04.2011.
5.
Nikolić Marko
6.
Vujović Vojin
4 : 0 AB/2
Polić Nikola
0 : 0 Wo
Finale
30.04.2011.
Nikolić Marko
10 : 8
Nikolić Marko
Polić Nikola
Terzić Miloš
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 78 -
Kategorija 91 kg - SENIORI
1.
Živadinović Goran
3.
Davidović Andreja
2.
TIMOK
Simić Vuk Milisav
LOZNICA
DINAMO PA
4.
Radivojević Aleksandar
SVETOMIR BELIĆ
6.
Srdić Miloš
SPARTAK
5.
Mrljak Nikola
TOPLICA
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
Živadinović Goran
2.
Simić Vuk Milisav
3.
Davidović Andreja
4.
0 : 0 Wo
6 : 20
Radivojević Aleksandar
Polufinale
29.04.2011.
5.
Mrljak Nikola
6.
Srdić Miloš
0 : 0 AB/1
Simić Vuk Milisav
0 : 0 Wo
Finale
30.04.2011.
Srdić Miloš
3:8
Simić Vuk Milisav
Simić Vuk Milisav
Radivojević Aleksandar
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 79 -
Kategorija 91+ kg - SENIORI
1.
Jovanović Aleksandar
3.
Joksović Radivoje
5.
Mauković Petar
2.
4.
Keković Andrija
RADNIČKI BG
Duraković Bojan
MAGNUM
Četvrtfinale
28.04.2011.
1.
FONTANA
NOVI SAD
3.
Jovanović Aleksandar
Polufinale
29.04.2011.
Joksović Radivoje
17 : 2 Disq/2
4.
Duraković Bojan
5.
Mauković Petar
0 : 0 Wo
3:7
Keković Andrija
Keković Andrija
2.
SOMBOR
Finale
30.04.2011.
Joksović Radivoje
Keković Andrija
0:3
Keković Andrija
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
49
56
60
64
69
75
81
91
91+
ZLATNA
Baltić Miloš METALAC KR
SENIORI
SREBRNA
Savić Miloš PIROT
Magovac Nikola RADNIČKI BG
Dimitrijević Nenad ZEMUN
Stanković Branimir MAČVA
Janjić Saša GOŠA
Marjanović Ljubomir REPREZE.
Mijailović David MAČVA
Kovačević Predrag CR. ZVEZDA
Lukačević Nemanja RADNIČ. BG
Nikolić Marko CRVENA ZVEZDA
Polić Nikola NOVI SAD
Jovanović Nikola RADNIČKI BG
Simić Vuk Milisav LOZNICA
Keković Andrija RADNIČKI BG
Vidović Miljan LOZNICA
Srdić Miloš SPARTAK
Joksović Radivoje FONTANA
BRONZANA
/
Vasić Aljo MAČVA
Domonkoš Danijel KIKINDA
Kukić Strahinja ŠAJKAŠI
Tomić Marko SMEDEREVO
Perić Petar LOZNICA
Mićević Bojan GARD
Nikolić Milutin SMEDEREVAC
Čolić Miloš GOČ
Vujović Vojin DORĆOL
Terzić Miloš GOČ
Radivojević Aleksandar SV. BELIĆ
Mrljak Nikola TOPLICA
Mauković Petar NOVI SAD
Duraković Bojan MAGNUM
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 80 -
SENIORKE
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 81 -
Klub
Grad
Učesnici po klubovima i težinskim kategorijama – SENIORKE
KATEGORIJA
48
F89
1
2
3
51
54
1
1
ŽIVORAD RAJŠIĆ
ZEMUN
TOPLICA
CRVENE ZVEZDA
DINAMO PA
PROFESIONALAC
57
1
1
60
64
1
1
1
PARTIZAN
0
1 / 4 FINALE
1 / 2 FINALE
FINALE
2
2
1
1
75
81
81+
Σ
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
G&F
SMEDEREVO
GARD
UKUPNO :
69
1
0
UKUPNO BORBI SENIORKI :
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
UČESNICI PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA U KONKURENCIJI SENIORKE - POSLE ŽREBA
1.
2.
51 kg
Miladinović Jasmina
Zanini Dragana
ŽIVORAD RAJŠIĆ
F89
1.
2.
54 kg
Stojanović Nina
Anđelković Katarina
1.
57 kg
Ranić Bojana
CRVENA ZVEZDA
1.
2.
64 kg
Vujanić Dušica
Stevkovski Milica
DINAMO PA
PROFESIONALAC
1.
2.
69 kg
Ćirić Sandra
Divjak Marija
G&F
ZEMUN
1.
75 kg
Pavlović Svetlana
PARTIZAN
1.
81 kg
Milojević Aleksandra
SMEDEREVO
1.
81+ kg
Stojanović Milena
GARD
ZEMUN
TOPLICA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 82 -
28.04.2011.
No
Rb kg
42.
2
43.
3
41.
44.
1.
2.
1
4
51
Final
64
Final
54
69
Final
Final
CRVENI UGAO
PLAVI UGAO
SENIORKE ( 4 runde x 2 minut – 1 minut pauze )
Miladinović Jasmina
Zanini Dragana
ŽIVORAD RAJŠIĆ ŠABAC
F89 NOVI SAD
Stojanović Nina
Anđelković Katarina
ZEMUN ZEMUN
TOPLICA PROKUPLJE
Vujanić Dušica
Stevkovski Milica
DINAMO PANČEVO
PROFESIONALAC PANČEVO
Ćirić Sandra
Divjak Marija
G&F TRSTENIK
ZEMUN ZEMUN
REZULTAT ODLUKA
0:4
Disq/3
0:0
AB/1
9:2
1:2
AB/2
Kategorija 51 kg - SENIORKE
Miladinović Jasmina
Zanini Dragana
ŽIVORAD RAJŠIĆ
F89
Finale
28.04.2011.
1.
Miladinović Jasmina
2.
Zanini Dragana
1.
2.
Zanini Dragana
0 : 4 Disq/3
Kategorija 54 kg - SENIORKE
Stojanović Nina
Anđelković Katarina
ZEMUN
TOPLICA
Finale
28.04.2011.
1.
Stojanović Nina
2.
Anđelković Katarina
9:2
Stojanović Nina
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 83 -
1.
2.
Kategorija 64 kg - SENIORKE
Vujanić Dušica
Stevkovski Milica
DINAMO PA
PROFESIONALAC
Finale
28.04.2011.
Vujanić Dušica
1.
Vujanić Dušica
0 : 0 AB/1
Stevkovski Milica
2.
1.
2.
Kategorija 69 kg - SENIORKE
Ćirić Sandra
G&F
Divjak Marija
ZEMUN
Finale
28.04.2011.
Ćirić Sandra
1.
Divjak Marija
1 : 2 AB/2
Divjak Marija
2.
OSVAJAČI MEDALJA PO TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
Kategorija
ZLATNA
SENIORKE
SREBRNA
/
BRONZANA
51
Zanini Dragana VOJVODINA
/
54
Stojanović Nina ZEMUN
Anđelković Katarina TOPLICA
/
64
Vujanić Dušica DINAMO PA
Stevkovski Milica PROFESIONALAC
/
69
Divjak Marija ZEMUN
Ćirić Sandra G&F
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 84 -
UKUPNA
STATISTIKA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 85 -
OSVAJAČI MEDALJA PO STAROSNIM I TEŽINSKIM KATEGORIJAMA
PIONIRI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
29
Idović Muhamed CEMENT
Nukić Danijel Ž. RAJŠIĆ
/
31
Kruezi Bogdan SMEDEREVAC
Vučković Petar LOZNICA
35
Janković Danijel ŠAJKAŠI
Nukić Stefan Ž. RAJŠIĆ
33
37
45
Tahirović Alen MLADOST NP
Dudić Ubjed NOVI PAZAR
Vujošević Vojin ČARNOK
Kikaš Dalibor CEMENT
Bajčetić Luka PROFESIONALAC
Radu Miladin KIKINDA
Ahmetović Alija Ž. RAJŠIĆ
Mitrović Jovan F89
Stojanović Darko CEMENT
Stefanović Marko PROFESION.
Barać Uroš DUBOČICA
Anđelković Milijan MAČVA
/
ŠKOLARCI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
37
Naumovski Aleksandar SV. BELIĆ
Suljić Saša ROKICA
Boljkovac Mladen ROKICA
Boljkovac Nikola ROKICA
Stevanović Nikola TIMOK
/
40
Šaćiri Sebastijan LUPUS
Pljakić Mervan MLADOST NP
48
Janjić Dušan GOŠA
Borčić Aleksa F89
44,5
50
52
56
59
Simić Marko SRBIJA
Gordijeljac Ersan MLADOST NP
Dragićević Luka GARD
Peković Marko ČARNOK
Manić Aleksandar DUBOČICA
Hajl Tomislav PROFESIONALAC
Rosić Ognjen MAČVA
Makić Tomislav NOVI SAD
Demir Sengdulj PROFESION.
BRONZANA
/
Čuković Radovan PROFESIO.
Josipović Branko PROFESIO.
Cmajčanin Abit MLADOST NP
Tošić Petar PROFESIONALAC
Stojanović Nikola TIMOK
Petrović Nikola LOZNICA
Imeri Fljakrim TRNOVAC
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 86 -
JUNIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
46
Petrović Nemanja LOZNICA
Pavlov Radoslav ŠAJKAŠI
Kovačević Dušan PROFESIO.
48
Krueziu Enis SMEDEREVAC
Todorović Prodan ŽIV. RAJŠIĆ
Sabo Florian SPARTAK
Sadiković Zizadin TOPLICA
50
Bukilica Nikola RADNIČKI KG
54
60
52
57
Simić Boban PIROT
Tomašević Mikica RADNIČ. OB
Ibrahimi Armando RADNIČKI NI
Jovanović Zvonko RADNIČ. KG
Osadkovski Milan ŠAJKAŠI
Malić Bogdan RADNIČKI BGD
Crnogorčević Nikola ROKICA
Karadžić Stefan METALAC KR
Ćosović Džemil MLADOST NP
63
Mitrović Slobodan ŽIV. RAJŠIĆ
70
Ćosović Benjamin MLADOST NP
Nenković Aleksandar SMEDERE.
Krstin Dušan LUPUS
Aleksić Vuk GARD
66
80
80+
Mihajlović Dejan PROESIO.
Naumovski Stefan SV. BELIĆ
Vidović Ljuban ROKICA
Vukašinović Desimir RADNI. OB
Jelenković Miodrag PIROT
Marinković Milan PROFESIO.
Stanković Aleksa SOMBOR
Stošić Petar SRBIJA
Todorović Miša ŽIV. RAJŠIĆ
Bukumira Vukašin RADNIČ. BG
Gojković Stefan PROFESIO.
Arsovski Dalibor PROFESIO.
Dimitrijević Dragan META. KR
Beljević Vitomir ČARNOK
Grasu Milovan PROFESIO.
Jelenković Miloš PIROT
Mijić Momčilo CAR LAZAR
/
Marinković Dragutin SV. BELIĆ
MLADI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
52
Ferati Jensen METALAC VA
Gurdijeljac Šerif MLADOST NP
/
60
Timotijević Ivan CR. ZVEZDA
Vasić Zvezdan G&F
56
64
69
75
81
91
91+
Bačić Vanja SPARTAK
Živković Milan TOPLIČANIN
Lukić Stefan MAČVA
Jovanović Radoslav ŽIV. RAJŠIĆ
Memetović Denis SPARTAK
Milanović Igor RADNIČKI KG
Milošević Darko RADNIČKI KG
Rovčanin Miljan BALI
Zamfirović Nenad NOVI SAD
Lošić Nikola G&F
Stanković Darko MAGNUM
Pajić Milan CEMENT
Habuš Mladen CEMENT
Jevtić Predrag SRBIJA
Kostić Lazar METALAC KR
Simić Milan TIMOK
Kačikola Alen PROFESIONALAC
Protić Slobodan TIMOK
Kovačević Branislav APATIN
Sitaš Šandor NOVI SAD
Bratanović Enis SPARTAK
Lošić Igor G&F
Milenović Bojan PARTIZAN
Pešić Andrej MAGNUM
Lapić Vladan DINAMO PA
Anišić Nebojša SOMBOR
Zavišić Bojan F89
Stanojković Živko CR. ZVEZDA
Jovanović Avram FONTANA
MLADE DEVOJKE
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
69
Madaras Anita KIKINDA
Milojević Anita SMEDEREVO
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 87 -
SENIORI
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
49
Baltić Miloš METALAC KR
Savić Miloš PIROT
/
56
Magovac Nikola RADNIČKI BG
Dimitrijević Nenad ZEMUN
Stanković Branimir MAČVA
Janjić Saša GOŠA
60
Marjanović Ljubomir REPREZE.
69
Kovačević Predrag CR. ZVEZDA
Lukačević Nemanja RADNIČ. BG
81
Nikolić Marko CRVENA ZVEZDA
Polić Nikola NOVI SAD
64
75
91
91+
Jovanović Nikola RADNIČKI BG
Simić Vuk Milisav LOZNICA
Keković Andrija RADNIČKI BG
Mijailović David MAČVA
Vidović Miljan LOZNICA
Srdić Miloš SPARTAK
Joksović Radivoje FONTANA
SENIORKE
Vasić Aljo MAČVA
Domonkoš Danijel KIKINDA
Kukić Strahinja ŠAJKAŠI
Tomić Marko SMEDEREVO
Perić Petar LOZNICA
Mićević Bojan GARD
Nikolić Milutin SMEDEREVAC
Čolić Miloš GOČ
Vujović Vojin DORĆOL
Terzić Miloš GOČ
Radivojević Aleksandar SV. BELIĆ
Mrljak Nikola TOPLICA
Mauković Petar NOVI SAD
Duraković Bojan MAGNUM
Kategorija
ZLATNA
SREBRNA
BRONZANA
51
Zanini Dragana F89
/
/
Stevkovski Milica PROFESIO.
/
54
64
69
Stojanović Nina ZEMUN
Anđelković Katarina TOPLICA
Divjak Marija ZEMUN
Ćirić Sandra G&F
Vujanić Dušica DINAMO PA
/
/
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 88 -
BILANS OSVOJENIH MEDALJA PO KLUBOVIMA I STAROSNIM KATEGORIJAMA
PIONIRI
Rb
Naziv kluba
1
CEMENT
1
SMEDEREVAC
1
5
MLADOST NP
1
7
ŠAJKAŠI
1
2
3
4
6
ŽIVORAD RAJŠIĆ
LOZNICA
F89
I
8
PROFESIONALAC
10
NOVI PAZAR
1
12
ČARNOK
1
9
11
13
DUBOČICA
MAČVA
KIKINDA
14
SVETOMIR BELIĆ
16
LUPUS
15
17
18
19
ROKICA
SRBIJA
TIMOK
II III
1
2
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
GOŠA
1
21
NOVI SAD
1
23
RADNIČKI KG
25
RADNIČKI OB
27
TOPLICA
20
22
24
26
GARD
TRNOVAC
PIROT
SPARTAK
II
III
1
1
1
ŠKOLARCI
2
1
1
1
JUNIORI
I
II
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RADNIČKI NI
1
30
RADNIČKI BG
1
32
CAR LAZAR
31
33
METALAC KR
SMEDEREVO
SOMBOR
34
METALAC VA
36
CRVENA ZVEZDA
38
APATIN
35
37
TOPLIČANIN
G&F
39
PARTIZAN
41
DINAMO PA
43
FONTANA
45
REPREZENTACIJA
47
DORĆOL
40
42
44
46
MAGNUM
BALI
ZEMUN
GOČ
1
2
1
5
1
1
I
II
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
3
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
1
1
1
0
1
1
0
1
2
0
2
0
1
1
1
1
1
3
0
1
2
4
1
0
0
1
0
2
1
1
1
1
1
0
1
1
II III
2
1
1
I
1
2
1
1
1
1
III
1
2
1
1
II
UKUPNO
2
1
1
I
1
1
1
SENIORKE
1
1
2
III
1
1
1
1
II III
1
1
1
I
SENIORI
1
2
1
1
2
MLADE
DEVOJKE
1
1
1
II III
1
1
28
29
1
1
1
I
1
1
4
III
MLADI
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
2
3
1
1
0
0
2
1
0
0
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
3
1
0
1
2
3
1
1
2
2
0
2
2
3
10
0
0
1
2
0
1
0
2
0
1
1
1
2
1
0
2
3
0
1
2
0
0
1
2
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
1
1
3
2
0
1
3
0
1
2
1
0
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
2
1
0
1
0
0
2
1
- 89 -
REDOSLED KLUBOVA PO OSVAJENIM MEDALJAMA
ZLATNA
RADNIČKI BG
MLADOST NP
SPARTAK
CRVENA ZVEZDA
MAČVA
LOZNICA
RADNIČKI KG
NOVI SAD
ZEMUN
METALAC KR
SMEDEREVAC
ČARNOK
LUPUS
PROFESIONALAC
Malić Bogdan
Magovac Nikola
Jovanović Nikola
Keković Andrija
Tahirović Alen
Gordijeljac Ersan
Ćosović Benjamin
Sabo Florian
Bačić Vanja
Memetović Denis
Timotijević Ivan
Kovačević Predrag
Nikolić Marko
Lukić Stefan
Stanković Branimir
Petrović Nemanja
Simić Vuk Milisav
Bukilica Nikola
Milošević Darko
Makić Tomislav
Zamfirović Nenad
Stojanović Nina
Divjak Marija
Karadžić Stefan
Baltić Miloš
Kruezi Bogdan
Krueziu Enis
Vujošević Vojin
Peković Marko
Šaćiri Sebastijan
Krstin Dušan
Hajl Tomislav
ŽIVORAD RAJŠIĆ
Mitrović Slobodan
CEMENT
Idović Muhamed
ROKICA
Vidović Ljuban
ŠAJKAŠI
Janković Danijel
G&F
SRBIJA
Lošić Nikola
Simić Marko
SREBRNA
BRONZANA
Lukačević Nemanja
Bukumira Vukašin
Pljakić Mervan
Ćosović Džemil
Gurdijeljac Šerif
Cmajčanin Abit
Srdić Miloš
Bratanović Enis
/
Stanojković Živko
Rosić Ognjen
Mijailović David
Vučković Petar
Vidović Miljan
Jovanović Zvonko
Milanović Igor
Polić Nikola
Dimitrijević Nenad
Anđelković Milijan
Vasić Aljo
Petrović Nikola
Perić Petar
/
Sitaš Šandor
Mauković Petar
/
/
Dimitrijević Dragan
Kostić Lazar
/
Beljević Vitomir
/
/
/
Bajčetić Luka
Demir Sengdulj
Marinković Milan
Stevkovski Milica
Nukić Danijel
Nukić Stefan
Todorović Prodan
Jovanović Radoslav
Kikaš Dalibor
Pajić Milan
Habuš Mladen
Suljić Saša
Crnogorčević Nikola
Vasić Zvezdan
Ćirić Sandra
Pavlov Radoslav
Jevtić Predrag
Nikolić Milutin
Stefanović Marko
Čuković Radovan
Josipović Branko
Tošić Petar
Kovačević Dušan
Mihajlović Dejan
Gojković Stefan
Arsovski Dalibor
Grasu Milovan
Kačikola Alen
Ahmetović Alija
Todorović Miša
Stojanović Darko
Boljkovac Mladen
Boljkovac Nikola
Lošić Igor
Osadkovski Milan
Kukić Strahinja
Stošić Petar
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 90 -
Mitrović Jovan
Zavišić Bojan
/
Naumovski Stefan
Marinković Dragutin
F89
Zanini Dragana
Borčić Aleksa
SVETOMIR BELIĆ
Naumovski Aleksandar
/
MAGNUM
Stanković Darko
/
Madaras Anita
Radu Miladin
Domonkoš Danijel
RADNIČKI NI
Ibrahimi Armando
/
/
DINAMO PA
Vujanić Dušica
GOŠA
Janjić Dušan
RADNIČKI OB
Vukašinović Desimir
NOVI PAZAR
Dudić Ubjed
KIKINDA
METALAC VA
Ferati Jensen
REPREZENTACIJA
Marjanović Ljubomir
PIROT
/
TOPLICA
/
SMEDEREVO
/
Janjić Saša
/
/
/
/
/
Simić Boban
Jelenković Miodrag
Savić Miloš
Sadiković Zizadin
Anđelković Katarina
Nenković Aleksandar
Milojević Anita
Dragićević Luka
Aleksić Vuk
Radivojević Aleksandar
Pešić Andrej
Duraković Bojan
Tomašević Mikica
/
/
Lapić Vladan
/
Jelenković Miloš
Mrljak Nikola
Tomić Marko
GARD
/
TIMOK
/
DUBOČICA
/
Manić Aleksandar
Stojanović Nikola
Simić Milan
Protić Slobodan
Barać Uroš
FONTANA
/
Joksović Radivoje
Jovanović Avram
TOPLIČANIN
/
Živković Milan
TRNOVAC
/
/
/
Čolić Miloš
Terzić Miloš
Imeri Fljakrim
/
Kovačević Branislav
/
Vujović Vojin
SOMBOR
BALI
GOČ
/
/
/
Stevanović Nikola
Stanković Aleksa
Rovčanin Miljan
/
CAR LAZAR
/
/
PARTIZAN
/
/
APATIN
DORĆOL
/
/
Mićević Bojan
Anišić Nebojša
Mijić Momčilo
Milenović Bojan
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 91 -
STATISTIKA
SUDIJSKIH
ODLUKA
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 92 -
Napomena :
-
Pts – pobeda na poene – kompjutersko bodovanje
Rsc - prekid od strane sudije u ringu
Rsci - prekid od strane lekara
Wo - bez borbe
Ret / AB - predaja u ringu
Disq - diskvalifikacija
No.c. - ručno bodovanje ( bez kompjutera )
Ko - nokaut
PIONIRI
Pts
12
Rsc
2
Rsci
/
Wo
/
Ret / AB
/
Disq
/
No.c.
/
Ko
/
Total
14
14
13
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - PIONIRI
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 93 -
ŠKOLARCI
Pts
7
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rsci
/
Wo
1
Ret / AB
2
Disq
/
No.c.
/
Ko
/
Total
18
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - ŠKOLARCI
Pts
JUNIORI
Pts
Rsc
Rsc
20
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rsc
8
Rsci
Rsci
6
/
Wo
Wo
4
Ret / AB
Disq
Ret / AB
No.c.
Disq
3
1
Ko
No.c.
/
Total
Ko
1
Total
35
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - JUNIORI
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 94 -
MLADI
Pts
16
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rsc
9
Rsci
/
Wo
/
Ret / AB
6
Disq
/
No.c.
/
Ko
1
Total
32
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - MLADI
Pts
Rsc
Rsci
MLADE DEVOJKE
Pts
Rsc
0
Rsci
1
/
Wo
Wo
/
Ret / AB
Disq
Ret / AB
No.c.
Disq
/
/
Ko
No.c.
/
Total
Ko
/
Total
1
1
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - MLADE DEVOJKE
0
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 95 -
SENIORI
Pts
14
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Rsc
8
Rsci
/
Wo
5
Ret / AB
6
Disq
2
No.c.
/
Ko
1
Total
36
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - SENIORI
Pts
SENIORKE
Pts
1
Rsc
Rsci
Rsc
Rsci
/
/
Wo
Wo
/
Ret / AB
Disq
Ret / AB
2
No.c.
Disq
1
Ko
Total
No.c.
Ko
/
/
Total
4
STATISTIKA SUDIJSKIH ODLUKA - ŽENE - SENIORKE
4
3
2
1
0
Pts
Rsc
Rsci
Wo
Ret / AB
Disq
No.c.
Ko
Total
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 96 -
OSVOJENI
POENI
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 97 -
PIONIRI
KLUB
ŽIVORAD RAJŠIĆ
CEMENT
3
4
5
1/8
1/4
1/2
Finale
UKUPNO
Ahmetović Alija
0
0
0
0
0
Pavlović Milan
0
1
0
0
Nukić Danijel
35
Nukić Stefan
31
29
Idović Muhamed
33
Stojanović Darko
33
OSVOJENI POENI
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
3
Kikaš Dalibor
0
0
1
2
0
0
0
0
ŠAJKAŠI
35
Janković Danijel
0
1
1
3
NOVI PAZAR
37
Dudić Ubjed
0
0
1
3
ČARNOK
45
Vujošević Vojin
0
0
0
3
35
Stefanović Marko
0
0
0
0
MLADOST NP
SMEDEREVAC
KIKINDA
PROFESIONALAC
LOZNICA
F89
DUBOČICA
6
Ime i prezime
takmičara
29
35
1
2
kg
MAČVA
33
31
45
37
Tahirović Alen
Kruezi Bogdan
Radu Miladin
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
3
2
Bajčetić Luka
0
0
0
2
Mitrović Jovan
0
0
0
0
Barać Uroš
0
0
0
0
35
Vasiljković Srđan
0
0
0
0
39
Srnić Vladimir
31
33
Vučković Petar
47
Zlatanović Vladimir
50
Jovanović Tadija
35
37
Anđelković Milijan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
BANAT
41
Mitrović Srđan
0
0
0
0
FONTANA
56
Šumarac Luka
0
0
0
0
SRBIJA
SVETOMIR BELIĆ
DINAMO PA
53
62
65
Spasić Stefan
Stamenković Nikola
Stoiljković Nemanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
ZA KLUB
2
3
6
1
3
3
6
5
5
4
4
0
4
4
3
2
0
2
2
0
0
0
0
0
4
4
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 98 -
ŠKOLARCI
KLUB
1
2
3
MLADOST NP
PROFESIONALAC
1/8
1/4
1/2
Finale
UKUPNO
0
1
1
3
5
40
Pljakić Mervan
48
Čuković Radovan
50
Tošić Petar
0
0
0
0
Hajl Tomislav
0
0
0
3
50
48
56
59
Gordijeljac Ersan
Josipović Branko
Demir Sengdulj
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
Peković Marko
0
0
1
3
SVETOMIR BELIĆ
37
Naumovski Aleksandar
0
0
1
3
65
Dimitrijević Milan
0
0
0
0
NOVI SAD
LUPUS
F89
TIMOK
56
48
Makić Tomislav
Janjić Dušan
37
Boljkovac Mladen
37
Boljkovac Nikola
37
68
40
48
44,5
52
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
3
0
Suljić Saša
0
0
1
2
Lekić Stefan
0
0
0
0
Borčić Aleksa
0
0
1
2
Stojanović Nikola
0
0
0
0
Šaćiri Sebastijan
Simić Marko
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
DUBOČICA
52
Manić Aleksandar
0
0
1
2
SRBIJA
44,5
Stevanović Nikola
0
0
0
2
ZEMUN
50
GARD
MAČVA
MLADOST NP
6
OSVOJENI POENI
52
ROKICA
5
Ime i prezime
takmičara
ČARNOK
GOŠA
4
kg
50
Dragićević Luka
1
2
Rosić Ognjen
0
0
0
2
41,5
Cmajčanin Arif
0
0
0
0
Petrović Nikola
0
0
0
0
Bajčetić Nikola
Cmajčanin Abit
TRNOVAC
56
Imeri Fljakrim
SLOVEN
72
Anđelić Jovan
GARD
0
59
50
LOZNICA
0
52
54
Crnković Dušan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
UKUPNO
ZA KLUB
7
0
0
0
2
3
5
4
4
4
4
4
4
0
4
4
0
3
0
0
3
3
3
0
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
- 99 -
KLUB
MLADOST NP
1
ŽIVORAD RAJŠIĆ
ROKICA
RADNIČKI KG
2
PIROT
SPARTAK
3
4
5
METALAC KR
RADNIČKI BG
SMEDEREVAC
LOZNICA
RADNIČKI NI
LUPUS
SMEDEREVO
RADNIČKI OB
TOPLICA
6
GARD
ŠAJKAŠI
SOMBOR
SRBIJA
7
8
PROFESIONALAC
NOVI PAZAR
CAR LAZAR
ČARNOK
SVETOMIR BELIĆ
TERNOCI
kg
57
70
48
52
63
60
66
50
54
50
57
63
66
52
57
60
57
60
48
52
46
54
80+
70
50
52
80
52
57
80+
46
54
80
52
57
46
48
57
57
60
63
66
63
70
63
80+
75
JUNIORI
Ime i prezime
takmičara
Ćosović Džemil
Ćosović Benjamin
Todorović Prodan
Todorović Miša
Mitrović Slobodan
Crnogorčević Nikola
Vidović Ljuban
Bukilica Nikola
Jovanović Zvonko
Simić Boban
Asanović Denis
Jelenković Miodrag
Jelenković Miloš
Sabo Florian
Karadžić Stefan
Dimitrijević Dragan
Bukumira Vukašin
Malić Bogdan
Krueziu Enis
Janković Miloš
Petrović Nemanja
Ibrahimi Armando
Krstin Dušan
Nenković Aleksandar
Tomašević Mikica
Marinković Miloš
Vukašinović Desimir
Sadiković Zizadin
Leposavić Vladan
Aleksić Vuk
Pavlov Radoslav
Osadkovski Milan
Stanković Aleksa
Stošić Petar
Kostadinović Stefan
Kovačević Dušan
Mihajlović Dejan
Jovanović Bojan
Gojković Stefan
Arsovski Dalibor
Grasu Milovan
Marinković Miloš
Gusinac Nermin
Mijić Momčilo
Beljević Vitomir
Marinković Dragutin
Imeri Arber
1/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSVOJENI POENI
1/4 1/2 Finale UKUPNO
1
1
2
4
0
0
3
3
0
1
2
3
0
0
0
0
0
1
3
4
0
1
2
3
0
1
3
4
0
1
3
4
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
2
1
1
3
5
1
1
3
5
0
0
0
0
1
0
0
1
4
0
1
3
0
1
3
4
0
0
0
0
0
1
3
4
0
1
3
4
0
1
3
4
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
ZA KLUB
7
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
- 100 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
MLADI
KLUB
1
SPARTAK
2
G&F
3
RADNIČKI KG
CEMENT
NOVI SAD
4
MAČVA
MAGNUM
5
6
7
8
CRVENA ZVEZDA
TOPLIČANIN
METALAC VA
BALI
ŽIVORAD RAJŠIĆ
MLADOST NP
SRBIJA
TIMOK
Ime i prezime
takmičara
56
Bačić Vanja
75
Memetović Denis
69
Bratanović Enis
OSVOJENI POENI
1/8
1/4
1/2
Finale
UKUPNO
UKUPNO
ZA KLUB
0
1
0
0
1
9
0
0
0
0
1
1
3
3
60
Vasić Zvezdan
0
0
1
2
81
Lošić Nikola
0
0
1
3
69
Lošić Igor
0
69
Pajić Milan
0
1
1
2
64
Sitaš Šandor
0
0
0
0
64
Lukić Stefan
0
1
1
3
75
Pešić Andrej
0
1
0
0
60
Timotijević Ivan
0
0
1
2
56
Živković Milan
0
1
1
2
81
69
69
91+
91
Habuš Mladen
Zamfirović Nenad
Miražić Aleksandar
Stanković Darko
Stanojković Živko
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Milanović Igor
Milošević Darko
0
0
75
91
0
1
1
1
1
0
1
0
2
3
2
3
0
3
0
52
Ferati Jensen
0
0
0
3
91
Rovčanin Miljan
0
0
1
2
56
64
52
91+
56
60
Pavlović Marko
0
0
0
0
Jovanović Radoslav
0
0
1
2
Jevtić Predrag
0
0
0
2
Protić Slobodan
0
0
0
0
Gurdijeljac Šerif
Simić Milan
0
0
0
1
0
0
2
0
METALAC KR
56
Kostić Lazar
0
0
0
0
F89
91
Zavišić Bojan
0
0
0
0
SOMBOR
APATIN
9
kg
DINAMO PA
FONTANA
PARTIZAN
PROFESIONALAC
81
Anišić Nebojša
0
69
Kurtić Dalibor
69
Živančević Nikola
75
Milenović Bojan
0
0
0
0
64
Šajn Dušan
0
0
0
0
Radaković Milan
0
0
0
0
91+
60
69
75
0
0
Popović Nikola
81
0
0
56
64
0
0
0
Kovačević Branislav
0
0
0
0
Lapić Vladan
0
0
0
0
Jovanović Avram
0
0
0
0
Kačikola Alen
Đurišić Nenad
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
1
4
3
4
4
3
0
5
5
0
1
4
4
0
4
3
0
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7
7
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
- 101 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
KLUB
1
RADNIČKI BG
2
LOZNICA
3
CRVENA ZVEZDA
4
MAČVA
5
REPREZENTACIJA
6
7
8
9
10
NOVI SAD
ZEMUN
SPARTAK
GOŠA
FONTANA
METALAC KR
PIROT
GOČ
KIKINDA
SVETOMIR BELIĆ
SMEDEREVO
MLADOST NP
GARD
DORĆOL
MAGNUM
RADNIČKI KG
CAR LAZAR
TIMOK
DINAMO PA
SOMBOR
ŠAJKAŠI
SMEDEREVAC
TOPLICA
kg
56
69
75
91+
64
75
91
56
69
81
56
60
64
60
81
91+
56
81
81
91
64
91+
49
49
56
75
81
56
91
60
69
69
81
91+
60
75
91
91
91+
60
75
56
75
56
91
SENIORI
Ime i prezime
takmičara
Magovac Nikola
Lukačević Nemanja
Jovanović Nikola
Keković Andrija
Perić Petar
Vidović Miljan
Simić Vuk Milisav
Savić Milan
Kovačević Predrag
Nikolić Marko
Vasić Aljo
Mijailović David
Stanković Branimir
Marjanović Ljubomir
Polić Nikola
Mauković Petar
Dimitrijević Nenad
Šubić Viktor
Uverić Nemanja
Srdić Miloš
Janjić Saša
Joksović Radivoje
Baltić Miloš
Savić Miloš
Veljković Bojan
Čolić Miloš
Terzić Miloš
Domonkoš Danijel
Radivojević Aleksandar
Tomić Marko
Čolaković Haris
Mićević Bojan
Vujović Vojin
Duraković Bojan
Hajnal Ferenc
Ali Vukašin
Živadinović Goran
Davidović Andreja
Jovanović Aleksandar
Kukić Strahinja
Kukić Nemanja
Ibrahimi Mendreš
Nikolić Milutin
Dinčić Jovan
Mrljak Nikola
1/8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OSVOJENI POENI
1/4 1/2 Finale UKUPNO
1
1
3
5
0
1
2
3
0
1
3
4
1
1
3
5
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
3
3
0
2
3
3
2
0
2
0
0
2
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
0
4
4
1
3
3
5
4
0
4
0
0
3
3
3
3
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNO
ZA KLUB
17
9
8
7
5
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 102 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
MLADE DEVOJKE
1
2
KLUB
kg
KIKINDA
64
SMEDEREVO
64
Ime i prezime
takmičara
Madaras Anita
Milojević Anita
OSVOJENI POENI
1/8
1/4
1/2
Finale
UKUPNO
UKUPNO
ZA KLUB
0
0
0
2
2
2
0
0
SENIORKE
KLUB
1
2
ZEMUN
F89
1/4
1/2
Finale
UKUPNO
Divjak Marija
0
0
0
3
3
Stojanović Nina
51
Zanini Dragana
0
0
0
0
0
0
3
3
Vujanić Dušica
0
0
0
3
TOPLICA
54
Anđelković Katarina
0
0
0
2
ŽIVORAD RAJŠIĆ
51
PARTIZAN
75
PROFESIONALAC
SMEDEREVO
GARD
69
64
57
81
81+
3
1/8
54
69
OSVOJENI POENI
64
CRVENA ZVEZDA
4
Ime i prezime
takmičara
3
DINAMO PA
G&F
3
kg
0
Ćirić Sandra
Stevkovski Milica
Miladinović Jasmina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Ranić Bojana
0
0
0
0
Milojević Aleksandra
0
0
0
0
Pavlović Svetlana
Stojanović Milena
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
UKUPNO
ZA KLUB
6
3
3
2
2
3
2
2
2
0
0
0
0
3
2
2
2
0
0
0
0
- 103 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Rb
Naziv kluba
1
RADNIČKI BG
3
SPARTAK
2
MLADOST NP
EKIPNI REDOSLED PO OSVOJENIM POENIMA – MUŠKARCI
PIONIRI
ŠKOLARCI
JUNIORI
MLADI
SENIORI
UKUPNO
4
7
7
2
0
20
0
0
0
5
9
3
17
0
2
0
5
7
14
NOVI SAD
0
4
0
5
4
13
7
8
9
10
CEMENT
RADNIČKI KG
CRVENA ZVEZDA
ROKICA
SMEDEREVAC
0
7
4
7
4
0
0
0
13
0
10
8
0
12
8
0
8
G&F
0
0
0
8
0
8
ŠAJKAŠI
5
0
2
0
0
7
GOŠA
0
4
0
0
3
7
SVETOMIR BELIĆ
0
4
0
0
1
PIROT
ČARNOK
0
0
3
0
0
0
4
3
6
5
0
4
0
0
0
0
2
3
0
0
8
8
7
7
5
GARD
0
3
2
0
0
5
MAGNUM
0
0
0
5
0
5
SRBIJA
0
0
2
0
1
0
2
0
0
5
5
5
NOVI PAZAR
4
0
0
0
0
4
ZEMUN
0
0
0
0
4
4
TIMOK
RADNIČKI NI
F89
DUBOČICA
RADNIČKI OB
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
3
3
0
0
4
0
0
0
0
3
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
TOPLICA
0
0
3
0
0
METALAC VA
0
0
0
3
0
SMEDEREVO
0
0
3
0
0
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
BALI
0
0
0
3
0
3
SOMBOR
0
0
2
0
0
2
TRNOVAC
0
0
0
0
0
0
FONTANA
16
3
0
6
13
0
KIKINDA
15
0
0
1
TOPLIČANIN
14
0
4
0
7
16
15
5
REPREZENTACIJA
13
0
0
9
2
LUPUS
12
0
0
0
PROFESIONALAC
METALAC KR
11
6
4
0
22
MAČVA
0
3
17
6
2
7
0
ŽIVORAD RAJŠIĆ
LOZNICA
0
5
4
5
6
0
GOČ
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
3
2
CAR LAZAR
0
0
0
0
0
0
DINAMO PA
0
0
0
0
0
0
APATIN
PARTIZAN
DORĆOL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 104 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Rb
Naziv kluba
2
DINAMO PA
1
JUNIORKE
MLADE DEVOJKE
SENIORKE
UKUPNO
KIKINDA
0
3
0
3
F89
0
0
3
3
ZEMUN
SMEDEREVO
3
EKIPNI REDOSLED PO OSVOJENIM POENIMA – ŽENE
G&F
TOPLICA
PROFESIONALAC
ŽIVORAD RAJŠIĆ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
6
3
0
2
2
2
2
6
3
2
2
2
2
2
- 105 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
EKIPNI REDOSLED PO OSVOJENIM POENIMA – MUŠKARCI I ŽENE
MUŠKARCI
ŽENE
Rb
Naziv kluba
1
RADNIČKI BG
3
ŽIVORAD RAJŠIĆ
5
LOZNICA
2
0
4
0
9
0
0
0
CEMENT
6
0
0
7
0
0
0
0
2
4
6
7
8
9
MLADOST NP
SPARTAK
MAČVA
11
2
0
0
0
7
5
0
0
3
9
5
17
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
UKUPNO
22
20
18
17
15
14
13
0
0
0
13
CRVENA ZVEZDA
0
0
0
4
8
0
0
0
12
PROFESIONALAC
2
5
1
0
0
0
0
2
10
RADNIČKI KG
ROKICA
G&F
0
0
0
0
0
3
0
0
6
7
0
0
7
0
8
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
4
0
0
0
0
0
METALAC KR
0
0
5
0
3
0
0
0
0
6
0
2
0
0
10
0
0
0
10
10
4
PIROT
13
6
SMEDEREVAC
8
8
ŠAJKAŠI
5
0
2
0
0
0
0
0
7
GOŠA
0
4
0
0
3
0
0
0
7
ČARNOK
KIKINDA
F89
3
0
2
0
4
3
0
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3
7
7
6
6
SVETOMIR BELIĆ
0
4
0
0
1
0
0
0
5
SRBIJA
0
2
1
2
0
0
0
0
5
TOPLICA
0
0
3
0
0
0
0
2
5
REPREZENTACIJA
0
0
0
0
5
0
0
0
5
MAGNUM
TIMOK
0
0
0
4
0
3
0
0
0
3
2
0
3
0
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
4
4
RADNIČKI NI
0
0
4
0
0
0
0
0
4
DUBOČICA
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
4
0
0
0
0
4
RADNIČKI OB
0
0
3
0
0
0
0
0
3
BALI
0
0
0
3
0
0
0
0
3
FONTANA
0
0
0
0
3
0
0
0
3
GOČ
0
0
0
0
2
0
0
0
2
CAR LAZAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
METALAC VA
DINAMO PA
SOMBOR
TRNOVAC
17
2
7
5
SENIORKE
4
TOPLIČANIN
16
0
0
JUNIORKE
5
NOVI PAZAR
15
0
0
SENIORI
0
SMEDEREVO
14
7
6
0
MLADI
4
GARD
13
4
0
JUNIORI
0
LUPUS
12
ŠKOLARCI
NOVI SAD
ZEMUN
10
PIONIRI
MLADE
DEVOJKE
APATIN
PARTIZAN
DORĆOL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
2
0
0
0
0
- 106 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
NAJBOLJE KLUBOVI
PO STAROSNIM KATEGORIJAMA
PIONIRI – Bokserski klub » ŽIVORAD RAJŠIĆ « Šabac
PIONIRI – Bokserski klub » CEMENT « Beočin
ŠKOLARCI – Bokserski klub » MLADOST « Novi Pazar
JUNIORI – Bokserski klub » MLADOST « Novi Pazar
JUNIORI – Bokserski klub » ŽIVORAD RAJŠIĆ « Šabac
JUNIORI – Bokserski klub » ROKICA « Loznica
MLADI – Bokserski klub » SPARTAK « Subotica
SENIORI – Bokserski klub » RADNIČKI « Beograd
MLADE DEVOJKE – Bokserski klub » KIKINDA « Kikinda
SENIORKE – Bokserski klub » ZEMUN « Zemun
MUŠKARCI – Bokserski klub » RADNIČKI « Beograd
ŽENE – Bokserski klub » ZEMUN « Zemun
NAJBOLJA EKIPA
U UKUPNOJ KONKURENCIJI MUŠKARACA I ŽENA
Bokserski klub » RADNIČKI « Beograd
- 107 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
BODNE
LISTE
- 108 Bilten - Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za 2011. godinu ( 28. – 30. april 2011.) – Sportski hala"LAGATOR" - Loznica
Sastavio : Milan Kosanović - delegat Bokserskog Saveza Srbije i Banjeglav Dušan - kompjuterska obrada
Download

PPSrbije-2011