ENEL PS
WELCOME
TO OUR PRESENTATION
www.enelps.com
Uticaj proaktivnog preventivnog održavanja i upravljanja IT infrastrukturom na kontinuitet poslovanja
( Značaj SLA ugovora )
Gordan Vujičić Sales Manager
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
|
Omladinskih brigada 102 | 11070 Beograd, Srbija
Povećani zahtevi
… u vezi planiranja i funkcionisanja data centara
Energetska efikasnost
Potreba za većom dostupnošću
Cloud computing
Brze promene u IT tehnologiji
Neizvesni planovi u vezi kapaciteta i gustine
Data
centar
High‐density
snaga / hlađenje
Regulatorna odobrenja
Server
Konsolidacija i virtuelizacija consolidation
servera
Dinamička varijacija snage
Kontrola troškova energije i usluga
Što niži MTTR
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102,
11070 Beograd, Srbija
Izgrađen Data Centar – šta dalje ?
ƒ Izgradnjom i puštanjem u rad Data centra posao nije završen
ƒ Da bi se održao postugnuti TIER nivo i funkcionalnost Data Centra neophodna je obično zapostavljena komponenta ‐ Održavanje
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Održavanje
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Održavanje
ƒ Električne instalacije i oprema su od ključnog značaja za poslovne operacije
ƒ Zaštitni uređaju su tu da štite i ljude i opremu
ƒ Proaktivnim preventivnim održavanjima se potvrđuje električna i mehanička ispravnost
ƒ Četiri ubedljiva razloga za održavanje vašeg biznisa:
;Bezbednost
;Sigurnost investicija
;Standardi
;Ušteda
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Servis & Podrška za Vaš Data Centar
Enel PS ‐ Vaš pouzdani savetnik
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Vrhunski paketi servisnih usluga
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Data Centar ‐ procene
Procene u vezi energetske efikasnosti
Energy Management usluge
Data Centar Konsalting i Manadžment
Data Center Projektovanje & Izgradnja
Project Management
Održavanje operativnosti Data centra
www.enelps.com
|
[email protected]
|
Sveobuhvatni paketi usluga
Urgentno servisiranje na lokaciji
Proaktivno preventivno održavanje
Daljinski nadzor
Software
Trening
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Prednost servisnih usluga koje pruža Enel PS ƒ Sertifikovani terenski servis inženjeri garantuju efikasne popravke i odžavanje
ƒ Pouzdani savetnik ‐ preporuka za postizanje optimalnih performansi vašeg sistema
ƒ Pogodnost nabavke opreme, usluga i sofware‐a na jednom mestu
ƒ Sertifikovani i testirani delovi od strane proizvođača
ƒ Sveobuhvatna usluga prilagođena vašim specifičnim
potrebama i budžetu
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
BENEFITI PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA
KARAKTERISTIKE PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA
BENEFITI
Proaktivno preventivno održavanje
Obezbeđuje optimalne performanse sistema i minimalni zastoj (downtime)
Hitna intervencija na lokaciji
Osigurava da će eventualni problem biti detetektovan i otklonjen u najkraćem mogućem roku od strane
proizvođačevog sertifikovanog inženjera
Tehnička podrška
Garantuju brzu reakciju radi rešavanja problema sistema pravovremeno i na efikasan način.
Daljinski nadzor
Sertifikovano terensko osoblje od strane
proizvođača opreme
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Održavanje ‐ zahtevi Tier nivoa
Tier I
Tier II
Na licu mesta samo u radno vreme
Na licu mesta samo u radno vreme
Po pozivu van radnog vremena
Po pozivu van radnog vremena
Ne
Ne
Održavanje opreme
Osoblje zaduženo za održavanje
Preventivno održavanje
Programi obuke
Sistem nadzora baterija
Održavanje
Ne
Ne
Tier III
Tier IV
Na licu mesta 24hrs pon‐pet, Po pozivu vikendom
Na licu mesta 24/365
Osnovni nivo preventivnog održavanja
Napredni nivo preventivnog održavanja
Napredni nivo obuke
Napredni nivo obuke + postupanje prema definisanim procedurama
UPS ‐ sopstveni nadzor
UPS ‐ sopstveni nadzor
UPS ‐ sopstveni nadzor
Nadzor pojedinačnih ćelija: temperature, napona i impedanse
Kompletni prekid rada IT opreme
Kompletni ili delimicni prekid rada IT opreme
Bez prekida rada IT opreme
Bez prekida rada IT opreme
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Prednost ugovaranja definisanog nivoa usluge ‐ SLA
ƒ Pružanje definisanog odziva na hitnu servisnu intervenciju NBD, ND, 8HR, 4HR
ƒ Usluge produžene garancije za većinu uređaja iz ponude kompanije
ƒ Preventivni pregledi uređaja u skladu sa preporukom proizvođača
ƒ Daljinsko praćenje rada uređaja
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Ugovori ‐ Custom Made ƒ SLA +
ƒ Instalacija i rentiranje zamenskih uređaja
ƒ Analiza mreže ƒ Specificirani procesi i aktivnosti prilikom popravke ƒ Definisani uslovi popravke ƒ Definisani rok popravke.
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Šta se dobija redovnim proaktivnim odžavanjem?
ƒ Detaljno praćenje radnih parametara uređaja
ƒ Detaljno praćenje uslova rada i parametara okoline
ƒ Termovizijska analiza
ƒ Merenje vibracija i protoka vazduha ventilatora
ƒ Grafički prikaz zabeleženih električnih parametara
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Proaktivno održavanje u praksi
ƒ Termovizijska analiza
ƒ Cilj pregleda je uočavanje "toplih mesta" na mestu spojeva, delova uređaja i instalacija UPS uređaja u normalnom pogonu
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Proaktivno održavanje u praksi
ƒ Merenje izlaznih parametara uređaja
ƒ Pregledom se proverava da li su svi parametri u dozvoljenim granicama po sprecifikaciji proizvođača
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113 Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Usluga daljinskog nadzora
Identifikujte i rešite vaše probleme pre nego što postanu rizik
Daljinski nadzor se uvodi radi predviđanja, praćenja i blagovremenog uklanjanja problema na lokaciji. Benefiti koriscenja ovakve usluge:
24x7x365 monitoring od strane eksperata
www.enelps.com
|
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Smanjeno srednje vreme za popravku (MTTR)
Poboljsan procenat uspesnog servisiranja
Prilagođеni izvеštaji
24‐časovni nadzor
Obaveštavanje putem telefona
Analiza na osnovu praćenja trendova
Kvartalni izveštaji
Pristup kompletnim tehničkim resursima, bez
obzira gde se nalazite u svetu
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Menadžment
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Data Centre Infrastructure Management (DCIM)
To je integracija fizičke (mašinske i elektro infrastrukture) sa tehnološkom IT infrastrukturom, u cilju centralizovanog nadzora, upravljanja i racionalnog planiranja kapaciteta data centra. Efikasan DCIM obezbeđuje jedinstvenu platformu za nadzor i upravljanje.
Benefiti korišćenja DCIM‐a:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
www.enelps.com
|
„Vidljivost“ infrastrukture i imovine
Brže donošenje poslovnih odluka
Jedinstvena operativna platforma i alat za upravljanje
Smanjeni troškovi
Automatizacija dovodi do smanjenja rizika
Povećana dostupnost
Povećana operativna efikasnost Smanjenja potrošnja električne energije
Veća fleksibilnost i upravljivost
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Nivoi menadžmenta DC
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113 Omladinskih brigada 102| 11070 Beograd, Srbija
Pitanja?
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
Hvala na pažnji
www.enelps.com
|
[email protected]
|
+381 11 3132 113
| Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd, Srbija
THANK YOU FOR COMING
Download

Gordan Vujičić