Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug – PK Mladost
INFORMATOR
KLASIČAN BALET ZA DECU
Školica Klasičnog Baleta Ane Pflug, je sekcija PK Mladost (ul. Resavska 28) koja uspešno
radi od 2011. godine i za to vreme je stekla preko 120 polaznika. Časovi su namenjenji deci
uzrasta 3 do 11 godina oba pola (za dečake su časovi besplatni), a vodi ih dipl.prof.sporta Ana
Pflug (dipl. baletski igrač). Pored brojnih javnih nastupa na raznim manifestacijama, naši
polaznici osvojili su 2 zlatne medalje na Državnom prvenstvu u plesu 2011. i 2012. Takođe,
Školica Baleta organizuje dva puta godišnje baletske predstave u Pozorištu Dadov, kao i koncert
u kome učestvuju svi polaznici.
PROGRAM ŠKOLICE BALETA
Program Školice Klasičnog Baleta je osmišljen u cilju edukacije najmlađih u sferi
umetnosti i baleta, kroz kreativan rad praćen edukovanim stručnjacima iz oblasti baleta i
fizičkog vaspitanja. Časovi baleta se održavaju tokom čitave godine sa pauzama u julu i januaru
mesecu. Velike audicije za nove polaznike se vrše dva puta godišnje (avgust i februar), a svi
ostali polaznici se mogu priključiti naknadno tokom čitave godine, ukoliko ima praznih mesta u
početnoj grupi za njihov uzrasni nivo.
U sklopu baletskih časova i programa, polaznici rade korektivne vežbe, imaju kreativne
radionice kroz ples, javne časove i mogućnost učestvovanja na javnim nastupima,
takmičenjima, završnim predstavama i koncertima.
Broj dece u grupi je ograničen u odnosu na uzrast i nivo. U početnim i srednjim
grupama može biti max 15-18 polaznika, dok u naprednim grupama može biti max 10
polaznika. Prisustvo roditelja na časovima baleta nije dozvoljeno, osim na prvom času i/ili
ukoliko pedagog proceni da je to neophodno. ULAZAK U SALU U OBUĆI OD SPOLJA, KAO I
PRESVLAČENJE U BALETSKOJ SALI NIJE DOZVOLJENO.
UZRASNE GRUPE I NIVOI
Deca su podeljena u 3 uzrasne grupe u okviru kojih postoje 3 nivoa (početni, srednji i
napredni). Novi polaznici automatski se priključuju početnim grupama, odakle prelaze u više
nivoe. O prelasku u viši nivo odlučuje pedagog u odnosu na individualni napredak, ali i
objektivne mogućnosti svakog deteta. Prelasci u više nivoe se vrše na svaka tri meseca, osim za
napredni nivo gde se grupe formiraju na svakih godinu dana.
U grupi od 3-5 godina, deca uče osnovne baletske pozicije i pokrete, rade korektivne
vežbe za stopala, noge i kičmu, razvijaju osećaj za ritam i muzikalnost, kao i maštu i
kreativnost. Takođe, deca uče i baletske varijacije i koreografije prilagođene njihovom uzrastu i
potrebama. Većinu ovih časova vode 2 pedagoga istovremeno.
U grupi od 6-8 godina, deca se upoznaju sa osnovama tehnike klasičnog baleta,
karakterima različitih uloga i razvijaju psihomotoričke sposobnosti, važne kako za balet tako i za
pravilan razvoj uopšte. Kao i u mlađoj grupi, deca će svakog časa raditi i korektivne vežbe. Rad
Info tel: 064/1520247 Ana Pflug
www.bcanapflug.weebly.com
[email protected]
FB Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug
Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug – PK Mladost
u ovoj uzrasnoj grupi je usmeren na osposobljavanje dece da samostalno izvode vežbe i zadate
plesne kombinacije.
U grupi od 9-11 godina, deca savladavaju osnove tehnike klasičnog baleta, koja pored
vežbi kod štapa, uključuje i baletske skokove i piruete. Rad u ovoj grupi je naročito usmeren na
pravilno izvođenje baletskih figura u skladu sa baletskom tehnikom. Takođe, u ovoj grupi se
radi i program iz nižih razreda osnovne baletske škole.
MINI NAPREDNA GRUPA
Grupa je namenjena deci uzrasta 4,5-5,5 godina. Ovoj grupi mogu pristupiti samo deca
iz srednjih grupa 1A i 1B, koja su pokazala izuzetan talenat i scensku izražajnost tokom protekle
sezone. Predviđeni su časovi 3 puta nedeljno i to 2 x 45 min (sa starom grupom) i jedan čas od
30min (mini napredni nivo). Na dodatnom času od 30 min deca uče samostalne koreografije
namenjene njihovom uzrastu, sa kojima će kasnije nastupati na javnim nastupima, koncertima i
predstavama u kojima će Školica imati učešće. Ova grupa predstavlja reprezentativnu grupu
školice i učestvuje na većini nastupa Školice predviđenim za njihov uzrast.
NAPREDNI NIVO 1 (PRIPREMA ZA BALETSKU ŠKOLU-MLAĐA GRUPA)
Grupa je namenjena deci uzrasta 7 i 8 godina, koja imaju određeno predznanje (srednji
nivo) i psiho-fizičke predispozicije za balet, a imaju želju da se jednog dana upišu u baletsku
školu. Predviđeni su im časovi 3 puta nedeljno, i to 6-12 meseci 2 x 45 min (sa starom grupom)
i jedan čas od 60-90 min (grupi naprednog nivoa). Nakon toga deca prelaze na sistem 3 x 6090 min (posebna grupa naprednog nivoa). Na časovima se rade priprema i osnove programa za
niže razrede baletske škole, koja nakon godinu dana uključuje i osnove rada u špic patikama.
Polaznici ovih grupa se biraju tokom čitave godine, iz grupa srednjeg nivoa, a nakon formiranja
jedne grupe njima se ne mogu priključiti novi polaznici. Tokom čitave godine, u osmišljavanju i
realizaciji programa za ovu grupu (uključujući i prethodnu selekciju polaznika) učestvuje bivša
profesorka klasičnog baleta i direktorka baletske škole ,,Lujo Davičo“ Gordana SivčevićIgnjatović. Ova grupa predstavlja reprezentativnu grupu školice i učestvuje na svim nastupima
školice.
NAPREDNI NIVO 2 (PRIPREMA ZA BALETSKU ŠKOLU-STARIJA GRUPA)
Grupa je namenjena za decu koja žele da se upišu u baletsku školu, a imaju 9 ili 10
godina (odnosno idu u treći ili četvrti razred osnovne škole). Ovoj grupi mogu pristupiti
isključivo deca koja su prethodno završila NAPREDNI NIVO 1. Časovi se odvijaju četiri puta
nedeljno po 90 min. Jednom nedeljno deca imaju čas koji obuhvata i osnove rada u špic
patikama. Nakon godinu dana deca polažu prijemni ispit za željenu baletsku školu. Tokom čitave
godine, u osmišljavanju i realizaciji programa za ovu grupu (uključujući i prethodnu selekciju
polaznika) učestvuje bivša profesorka klasičnog baleta i direktorka baletske škole ,,Lujo Davičo“
Gordana Sivčević-Ignjatović. Ova grupa predstavlja reprezentativnu grupu školice i učestvuje na
svim nastupima školice.
PRIVATNI –INDIVIDUALNI ČASOVI
Pored grupnih časova Školica Baleta nudi i mogućnost privatnih-individualnih časova za
decu. Časovi mogu biti profesionalnog (priprema za javni nastup, za baletsku školu,
takmičenje... ), ali i rekretivnog tipa. Cena i termini su u dogovoru sa profesorkom, a mogu se
Info tel: 064/1520247 Ana Pflug
www.bcanapflug.weebly.com
[email protected]
FB Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug
Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug – PK Mladost
održavati svakog dana u skladu sa slobodnim terminima plesnog centra. SOLO NASTUPI I
NASTUPI U PARU SE PRIPREMAJU ISKLJUČIVO NA INDIVIDUALNIM ČASOVIMA.
BALETSKA OPREMA
Baletska oprema na časovima baleta nije obavezna (osim za napredne grupe), ali je
poželjna iz bezbednosnih. zdravstvenih i estetskih razloga. Polaznici mogu vežbati u majci,
helankama i čarapama, dok ULAZAK U SALU U OBUĆI NIJE DOZVOLJEN. Baletski trikoi, suknjice
i helanke mogu se nabaviti u ,,Ateljeu Gagi“ ul. Cetinjska 6, dok se kožne baletanke mogu
nabaviti kod ,,Majstor Daneta“ ul. Albanskih Spomenica 6.
TAKMIČENJA, PREDSTAVE, JAVNI NASTUPI
Školica baleta jednom do dva puta godišnje organizuje baletske predstave u Pozorištu
Dadov (jun i decembar) u kojima mogu učestvovati svi polaznici Školice podeljeni u više
postava. Učestvovanje na ovim predstavama nije obavezno. Pored toga tokom čitave godine
organizuju se javni nastupi na manifestacijama, dečijim festivalima i tv emisijama, kao i
takmičenja i javni časovi. Jednom do dva puta godišnje kupuju se novi kostimi za predstave,
koji se kasnije koriste za sve ostale nastupe, takmičenja i slično.
ČLANARINA
ČLANARINE SE PLAĆAJU NA MESEČNOM NIVOU DO 10. U MESECU. Svaki novi član
dobija formular koji treba da popuni i ostavi u Školici. Na osnovu njega se polazniku izrađuje
elektronska kartica sa ličnim podacima i podacima o plaćenoj članarini za tekući mesec. PRVI
ČAS JE BESPLATAN-probni čas, na kome dete može posmatrati ili učestvovati na času.
Polaznici uvek plaćaju pun iznos članarine bez obzira na datum upisa odnosno polaska
na časove baleta. Članovi koji iz nekog razloga propuste čas, mogu ga nadoknaditi u bilo kom
drugom terminu ostalih grupa njihovog uzrasnog nivoa. Polaznici iz početnih grupa mogu
nadoknađivati časove isključivo u terminima druge početne grupe, isto važi i za polznike
srednjih grupa. Napredni časovi su zatvorenog tipa i ne mogu se nadoknađivati.
CENOVNIK (važi od 1.9.2013.)
8 časova mesečno (2 x 45 min) 3000 dinara (3-5 i 6-8 godina)
8 časova mesečno (2 x 60 min) - 9-11 god. i 12 časova mesečno 2x45 + 1x30min 3500 dinara
-mini napredna gr.
12 časova mesečno (2 x 45min + 1 x 60-90 min) 4000 dinara, (3 x 60-90min) 5000 dinara
(napredna grupa)
NAPOMENA U SKLADU SA PAVILNIKOM PLESNOG CENTRA, ČLANOVI KOJI ZAKASNE SA
UPLATOM ČLANARINE, ODNOSNO NE IZMIRE DUGOVANJE DO 10. U MESECU, PLAĆAJU PO
SLEDEĆEM SISTEMU:
Za uplate od 11. do 20. redovna cena članarina se uvećava za 200 dinara
Za uplate od 21. do 30. redovna cena članarine se uvećava za 400 dinara
* Porodični popust 200 dinara na mesčnu članarinu za dva ili više polaznika iz iste porodice.
Info tel: 064/1520247 Ana Pflug
www.bcanapflug.weebly.com
[email protected]
FB Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug
Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug – PK Mladost
TERMINI:
3-5 GODINA
Petak 18-18:45h i Nedelja 11-11:45h (1A)
Utorak i Četvrtak 17-17:45h (1B)
Sreda 17-17:45h i Subota 13-13:45h (1C)
Petak 17-17:45h i Nedelja 10-10:45h (1D)
Subota 12:30-13h (1*) mini napredna grupa
9-11 GODINA
Subota i Nedelja 14 -15h (3A) rekreativna gr.
Info tel: 064/1520247 Ana Pflug
www.bcanapflug.weebly.com
6-8 GODINA
Petak 19-19:45h i Nedelja 12-12:45h (2A)
Utorak i Četvrtak 19-19:45h (2B)
Sreda 18-18:45h i Nedelja 13-13:45h (2C)
Utorak i Četvrtak 18-18:45h (2D)
Utorak i Četvrtak 20-21h i Subota 10:30-12h
- napredna grupa 2**
Subota 10-11h napredna grupa 2* 3. termin
[email protected]
FB Školica Klasičnog Baleta Ana Pflug
Download

INFORMATOR - Baletski Centar Ana Pflug