Page 1 of 6
Konsultantski tim: Rade Nikolić; Zoran Vojvodić
Rade Nikolić ... Chief Executive Officer ... +381 64 208 58 94
[email protected];
Osnivač i direktor konsalting firme Kreativne Inovacije d.o.o. Beograd
Radio u Jugoinspektu od 1975. do 2007. na pozicijama uvoza-izvoza, unapređenjenju
odnosa sa klijentima, marketing i promotivnim aktivnostima.
• Od 2007. godine osniva konsalting kompaniju Kreativne Inovacije d.o.o. Beograd
• Član ekspertskih timova za razvoj i implementaciju međunarodnih poslovnih standarda na
projektima finansiranih od strane domaćih i stranih fondova i poslovnih asocijacija
• Član SEE-Consultancy mreže za promociju i poboljšanje izvoznih šansi za Srbiju.
• Senior Short Term Expert for „Encourage Technological Innovation in SMEs”, IISP
project; November 2012 – August 2013.
• Aktivno učestvovao na međunarodnim i regionalnim konferencijama i poslovnim
forumima EBRD Godišnja Konferencija i poslovni forum 2005 Beograd,
•
ATA poslovni forum za razvoj SME Sarajevo 2006, Razvoj i unapredjenje klastera
• EKIN Conference 2006 Istanbul Promocija investicionih potencijala Turske i
finansiranje razvoja kroz investicione fondove
•
ECAS 2006 Brisel IPA i strukturalni fondovi EU
• EU-Srbija Poljska iskustva u pristupu EU Beograd 2007
• Evropske regulative u preradi voća Beograd 2008;
• Regionalna konferencija SECN promocija izvoza Zagreba 2010
• Transparency International regionalna konferencija Beograd 2011
• Integritet u malim i srednjim preduzećima – IFC, Beograd 2012;
• Socijalno preduzetništvo Pristina 2012;
• Samostalni konsultant u oblastima:
• Strateškog pozicioniranja novih kompanija
• Organizacioni razvoj postojećih kompanija
• Strateško planiranje i upravljanje strategijom
• Inovativno restruktuiranje i povezivanja kompanija
• Dosadašnje iskustvo
• Ucečesće u stručnom timu razvoja sirovinske službe i upravljanje zalihama sirovina u
Sojaprotein Bečej
• Kreiranje i praćenje organizacije kupovine, transporta i skladistenja organskih sirovina u
Podgorinafrucht Osečina
• Razvoj lanca dobavljača u okviru SIEPA projekta
• Učešce u timovima za ocenu uspešnosti rukovodećih struktura prilikom akvizicije
• Evaluacija EU Projekata (Exchange 3), Opština Trstenik
• Organizacija i izvodjenje treninga na podrucju Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
za privatne kompanije i EU Projekte
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
www.kreativneinovacije.com
PIB: 105521590
Tekući račun: 340-11001596-71
Matični broj: 20406003
[email protected]
•
•
Page 2 of 6
•
•
•
Izrada studija izvodljivosti, Marketing strategije i Biznis planova za: „Royal Eco Food“,
„Podgorinafrucht“ Osečina, „Van Drunen“, Banatsko Karađorđevo, „Voćni Svet“
Beograd
Marketing, grupni nastup, organizacija događaja za “Pčelinjak Kovačević doo”, Valjevo,
“EKO Farma”, Gornji Milanovac, “BIZNIS Baza” Beogradski Sajam, “Mediteran 92”
Guča, “ROUTE66” Novi Sad
Trening menadžment
2014.
Mart: Obeležavanje „SME WEEK 2014.“ – Subotica – Tema: „Održivi turizam.“
Prekogranična manifestacija u saradnji sa predstavnicima iz mađarske.
Mart: Obeležavanje „SME WEEK 2014.“ – Bački Petrovac – Tema: „Lanac vrednosti kroz
GLOBAL GAP sistem“
Januar: Za zaposlene u preduzeću Semberija Transport doo, Bijeljina, (vozači autobusa,
otpravnici i osoblje na biletarnici i u turističkoj agenciji) održan dvodnevni trening na temu
„Unapređenje odnosa sa klijentima“ u prostorijama preduzeća.
2013.
Novembar: Na Biznis Bazi u okviru Beogradskog Sajma, održana je jednodnevna
prezentacija za mala i srednja preduzeća na temu „Elektronsko poslovanje“
Oktobar: Obeležavanje „SME WEEK 2013.“ – Valjevo – Tema: Elektronsko poslovanje.
Jun – Septembar: Realizacija Akcionog plana za inovacioni projekat u okviru Petodnevnog
konsaltinga u okviru IISP projekta, za preduzeća „Rudolf doo“ – Bački Petrovac;
„Univerzal doo“ – Leskovac, na temu „Izrada studije izvodljivosti za pokretanje mini
pivare“ i „Pozicioniranje inovativnosg proizvoda - Ambalaža za odlaganje medicinskog
otpada“
Jul: Za udruženje studenata iz Niša, BEST, održan je trodnevni trening na temu „Važnost
liderstva“, „Dinamika u timu i rešavanje konflikata“, „Projektni menadžment“, u Nišu
Jul: Za udruženje žena preduzetnica EVE Valjevo, održan dvodnevni trening na temu
„Ideja – proizvod - tržište“, u Sarajevu
April: Sajam „SPREG“; Valjevo. Prezentacija na temu „Organska proizvodnja i turizam“.
Mart: Trening za zaposlene i menadžment komapnije „Termorad doo“, Požega, u
prostorijama
preduzeća.
Tema: „Prepozanvanje, planiranje i sprovođenje inovacija u preduzeću“
Mart: Poslovni skup u Valjevu, za privrednike kolubarskog regiona (Tema: „Konkretne
koristi za privrednike od učešća u IISP projektu“;) u prostorijama opštine Valjevo.
2012.
Decembar 2012. – Jun 2013.: Treninzi: Izvođač treninga u okviru IISP projekta (Program
integrisane podrške inovacijama), na temu „Razvoj postojećih i uvođenje novih poslovnih
procesa u preduzeću“ i „Put ka kupcima – Definisanje strategije i poslovnih partnera“,
Beograd „Hotel Moskva“, Niš: „Hotel Aleksandar“, Kragujevac: „Hotel Kragujevac“, Novi
Sad: „Hotel Prezident“, Čačak (jun 2013) „Hotel Beograd“, Subotica (jun 2013) „Hotel
Galerija“.
Oktobar: Obeležavanje "SME WEEK-a 2012." u Jagodini, HillHotel, Tema: "Strategija i
strateško planiranje"
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
PIB: 105521590
Matični broj: 20406003
www.kreativneinovacije.com
Tekući račun: 340-11001596-71
[email protected]
Page 3 of 6
Jun: Trening za privrednike Mačvanskog regiona, Tema “Marketing poljoprivrednih
proizvoda”, Bogatić
Jun: Trening za menadžment kompanije YURA, Tema “Unapređenje komunikacije i
rešavanje problema“, Leskovac, Niš, Rača
2011.
Novembar: Trening za privrednike Negotinskog regiona, Tema “Prednosti udruživanja i
formiranja klastera”, Kladovo
Novembar: Obeležavanje SME WEEK 2011, Trstenik Tema „Biznis strategija“
Jun: Motivacioni trening za članove studentskog udruženja AIESEC, Tema “Timski rad –
izgradnja tima” , Beograd
Mart: Motivacioni trening za studente Fakulteta Tehničkih Nauka Novi Sad, u okviru
KONTEH 11 sajma zapošljavanja, Novi Sad
2010.
Novembar: Trening “Pisanje projekata” za predstavnike gradskih opština Beograd;
Septembar: Trening “Prezentacija i promotivne aktivnosti” za udruženje žena preduzetnica,
Banja Luka
Maj: Trening “Zelene Inovacije” Mixer Manifestacija, Beograd
Maj: Obeležavanje “SME WEEK 2010.” u saradnji sa NGO Suadeo, Čačak
2009.
Novembar: Obeležavanje “Evropske Godine Kreativnosti I Inovativnosti”, Beogradski
Sajam
August: Izvođač treninga “Direktna prodaja” i “Upravljanje zalihama” za Holcim A.D.
Popovac
Mart : Organizovanje i izvođenje treninga “Direktna prodaja marketing plan” za udruženje
žena preduzetnica „EVE Valjevo”., Banja Koviljača
Februar: Organizovanje i izvođenje treninga za udruženje žena preduzetnica “EVE
Valjevo”, “Promocija i javni nastup”, Prolom Banja.
•
Sertifikati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“Developing Innovative Ideas for New Companies”, University of Maryland,
“An Introduction to Operations Management”, University of Pennsylvania,
“Program razvoja inovativnih konsultantskih veština”, Brighton University, UK;
“Razvoj nevladinih organizacija”, Građanske inicijative,
“Organska proizvodnja u ruralnom okruženju”, Beogradski univerzitet
“Strateško planiranje i menadžment”, ATA Holland;
“Marketing organiskih proizvoda”; ABCD Beograd
“Upravljanje ljudskim resursima”, TAM BAS EBRD;
“Socijalne veštine i komunikacija”, OK Menadžment;
“Priprema i izvođenje treninga i radionica”, PKS;
“Strategija, Marketing i tim liderstvo”, The William Davidson institut Univerziteta u
Mičigenu
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
PIB: 105521590
Matični broj: 20406003
www.kreativneinovacije.com
Tekući račun: 340-11001596-71
[email protected]
Page 4 of 6
Zoran Vojvodić ... Key Account Manager ... +381 64 299 33 78
[email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rođen u Trsteniku; Završio FON (Fakultet Organizacionih Nauka – smer Upravljanje
kvalitetom (ISO, HACCP sistem) ) – Beograd, 2005. godine.
Od 2006.-2008. radio u preduzeću za veleprodaju auto delova, „UKR-CAL Komerc
d.o.o.“, Beograd na poslovima implementacije SAP sistema i održavanju IT mreže, na
implementaciji sistema kvaliteta ISO 9001., i na upravljanju maloprodajnim objektima.
Od Avgusta 2008. radi u konsalting kompaniji “Kreativne Inovacije d.o.o.”, Beograd, na
implementaciji ISO 9001 i HACCP sistema i na poslovima organizovanje i izvođenja
treninga za klijente:
Beograd:„Bele Zore“, „Vocni Svet“,“Elixpharm“, „Farma Flora“, „Zdravi i Lepi“,
„Renko eko Z&J d.o.o“, „Anvama d.o.o.“, „BS Group d.o.o.“, „SUR Zlatni Stek“,
„Replikato d.o.o.“; „SUR Baja“; „Vrtić Vivak“, „Hotel Excelsior“, „SUR Leskožar“,
„Garden Centar“, „Dorotej Pharm“, „TR Bio-N“, „Kimby-Co d.o.o.“, „SUZTR Viner“,
„SUR Leskožar“, „Euro Centar d.o.o.“, „Madera AD“, „Blue Wave“, “Butik Mesa
Isidorović“; „Medolino d.o.o.“, „Pekara Naj Naj“; „SUR Obilix“, „EPS Turs – Hotel
Perućac“; „SZTR Miks“; Butik mesa Famoso“, „Ketering Zalogajčić plus“, „Evany
d.o.o.“, „Butik mesa Flamingo“, „IFT Logistics doo“, „TR Kum“, „Quattro
Commerciale“, „PU ABC Junior“, „Kerabos BB“, „DHL – magacin u Krnješevcima“,
„Pronto food doo“, „Nera TMK doo Mesara Bulevar“; „Firm International doo“ Ripanj:
„Pekara Maja S“, Šimanovci: „SZTUR Led Media“ Novi Sad: „ROUTE66“; „Dimitri
Trade doo“; „Zdravica d.o.o.“; „STPR Rodic“. Loznica: „PMV Tronoša doo“. Ub: „KJP
Đunis“. Pančevo: “Dietpharm doo“. Inđija: „M & B 2012 doo“.
Čačak: „Pečenjara Marinković“, „Pekara Pelivan“, „Poslastičarnica Srce“, „Pita Promet“,
„SUTR Immbis“, „SUR Šiš“, „STR Sneža“, „SUR Dičina“; G.Milanovac: „Solvent
d.o.o.“. Lajkovac: „SZR Živkovic“. Kragujevac: „Amaris Stil“
Trstenik: „Pekara Sara Osaonica“, „Pekara Mata“, „Mlin hleb života“, „Pekara Gricko“,
„Njam Njam Luve“ Vrnjačka Banja: “Frigo food d.o.o.“, „SUR Dukat“, „SUR Kruna“,
„Etnohorizont d.o.o.“, „Etno kuća Gočko“, Aranđelovac: „SZR Bambi“, „Pekara
Mojsilović“, Petrovac na Mlavi: „Mali Mažestik“
Jagodina: „Pekara Pelivan“, „Pekara MM Hrast“; „SZTR Neca“ Irig: Restoran Naša
Kuca – Iriški venac. Požarevac: „Bucko d.o.o.“; „Vučko doo“. Županjevac: „STR Diša“
Nova Pazova: „SR Neoplanta“; „SUR Kod Ace“, „Rafaelo d.o.o.“, „Eko Snack d.o.o.“;
„Staro Mesto d.o.o.“ Lozovik: „Belvedere d.o.o.“. Rogačica: „SUR Kod Tome“.
Sremska Mitrovica: „ZTR Ceca“, „Nova Pijaca“, „Pekara Stari Most“, „Dejana 022“
Šabac: „DelCentar d.o.o.“, „STR Nena 2009“, „SZR Sanja“ „Pekara UKI“;
Užice: „Fox trgovina d.o.o.“, „SZR Srce“, „PK RIS“; Šid: „Sremski front“, „SZR Luka“;,
Sombor: „ZTR Milsi“; Majdanpek: „Fabrika Bakarnih cevi“; Kladovo „SUTR Tufaj“;
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
PIB: 105521590
Matični broj: 20406003
www.kreativneinovacije.com
Tekući račun: 340-11001596-71
[email protected]
Page 5 of 6
•
Trening menadžment
2014.
Mart: Obeležavanje „SME WEEK 2014.“ – Subotica – Tema: „Održivi turizam.“
Prekogranična manifestacija u saradnji sa predstavnicima iz mađarske
Mart: Obeležavanje „SME WEEK 2014.“ – Bački Petrovac – Tema: „Lanac vrednosti kroz
GLOBAL GAP sistem“
Januar: Januar: Za zaposlene u preduzeću Semberija Transport doo, Bijeljina, (vozači
autobusa, otpravnici i osoblje na biletarnici i u turističkoj agenciji) održan dvodnevni
trening na temu „Unapređenje odnosa sa klijentima“ u prostorijama preduzeća.
2013.
Novembar: Na Biznis Bazi u okviru Beogradskog Sajma, održana je jednodnevna
prezentacija za mala i srednja preduzeća na temu „Elektronsko poslovanje“
Oktobar: Obeležavanje „SME WEEK 2013.“ – Valjevo – Tema: Elektronsko poslovanje.
Jun – Septembar: Volontiranje u pripremi i realizacija Akcionog plana za inovacioni
projekat u okviru Petodnevnog konsaltinga u okviru IISP projekta, za preduzeća „Rudolf
doo“ – Bački Petrovac; „Univerzal doo“ – Leskovac, na temu „Izrada studije izvodljivosti
za pokretanje mini pivare“ i „Pozicioniranje inovativnosg proizvoda - Ambalaža za
odlaganje medicinskog otpada“.
Jul: Za udruženje studenata iz Niša, BEST, održan je trodnevni trening na temu „Važnost
liderstva“, „Dinamika u timu i rešavanje konflikata“, „Projektni menadžment“, u Nišu
Jul: Za udruženje žena preduzetnica EVE Valjevo, održan dvodnevni trening na temu
„Ideja – proizvod - tržište“, u Sarajevu
April: Sajam „SPREG“; Valjevo. Prezentacija na temu „Organska proizvodnja i turizam“.
Mart: Trening za zaposlene i menadžment kompanije „Termorad doo“, Požega, u
prostorijama preduzeća.Tema: „Prepozanvanje, planiranje i sprovođenje inovacija u
preduzeću“
Mart: Poslovni skup u Valjevu, za privrednike kolubarskog regiona (Tema: „Konkretne
koristi za privrednike od učešća u IISP projektu“;) u prostorijama Opštine Valjevo.
2012.
Decembar 2012. – Jun 2013.: Treninzi: Volonter na treninzima u okviru IISP projekta
(Program integrisane podrške inovacijama), na temu „Razvoj postojećih i uvođenje novih
poslovnih procesa u preduzeću“ i „Put ka kupcima – Definisanje strategije i poslovnih
partnera“, Beograd „Hotel Moskva“, Niš: „Hotel Aleksandar“, Kragujevac: „Hotel
Kragujevac“, Novi Sad: „Hotel Prezident“, Čačak (jun 2013) „Hotel Beograd“, Subotica
(jun 2013) „Hotel Galerija“.
Oktobar: Obeležavanje "SME WEEK-a 2012." u Jagodini, HillHotel, Tema: "Strategija i
strateško planiranje"
Jun: Trening za privrednike Kraljevačkog regiona: Tema “Osnovi, planiranje prodaje,
naplata potraživanja“: Kraljevo
Jun: Trening za menadžment kompanije YURA, Tema “Unapređenje komunikacije i
rešavanje problema“, Leskovac, Niš
2011.
Novembar: Trening za privrednike Negotinskog regiona, Tema “Prednosti udruživanja i
formiranja klastera”, Kladovo
Novembar: Obeležavanje SME WEEK 2011, Trstenik
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
PIB: 105521590
Matični broj: 20406003
www.kreativneinovacije.com
Tekući račun: 340-11001596-71
[email protected]
Page 6 of 6
Jun: Motivacioni trening za članove studentskog udruženja AIESEC, Tema “Timski rad –
izgradnja tima” , Beograd
Mart: Motivacioni trening za studente Fakulteta Tehničkih Nauka Novi Sad, u okviru
KONTEH 11 sajma zapošljavanja, Novi Sad
2010.
Novembar: Trening “Pisanje projekata” za predstavnike gradskih opština Beograd;
Septembar: Trening “Prezentacija i promotivne aktivnosti” za udruženje žena preduzetnica,
Banja Luka
Maj: Trening “Zelene Inovacije” Mixer Manifestacija, Beograd
Maj: Obeležavanje “SME WEEK 2010.” u saradnji sa NGO Suadeo, Čačak
2009.
Novembar: Obeležavanje “Evropske Godine Kreativnosti I Inovativnosti”, Beogradski
Sajam
August: Izvođač treninga “Direktna prodaja” i “Upravljanje zalihama” za Holcim A.D.
Popovac
Avgust: Organizovanje i izvođenje treninga "Izgradnja tima i direktna prodaja" za "NVO
Altruista Svjetlo" u Sarajevu i organizovanje štanda za manifestaciju “Porodični dani”.
Mart : Organizovanje i izvođenje treninga “Direktna prodaja marketing plan” za udruženje
žena preduzetnica „EVE Valjevo”., Banja Koviljača
Februar: Organizovanje i izvođenje treninga za udruženje žena preduzetnica “EVE
Valjevo”, “Promocija i javni nastup”, Prolom Banja.
Sertifikati:
•
•
•
•
•
•
•
•
„New Models of Business in Society“, University of Pennsylvania
“Developing Innovative Ideas for New Companies”, University of Maryland,
“An Introduction to Operations Management”, University of Pennsylvania,
Sertifikat iz oblasti HR menadžmenta, TAM BAS projekat, Valjevo 2009.
Regional workshop on Fruit and Vegetable processing in the EU; TAIEX, Beograd 2009
Training programme „FDI Attraction and EU Funds in Practice“, Eurochambers Project
Beograd 2009.
Aktivni učesnik na konferencijama: Osnivačka skupština udruženja Menadžment
Konsultanata Srbije 2009., Mreža za promociju izvoza jugo-istočne Evrope (SEEConsultancy network)
Član SEE-Consultancy mreže za promociju i poboljšanje izvoznih šansi za Srbiju.
Adresa: Cara Uroša 24, 11000 Beograd
PIB: 105521590
Matični broj: 20406003
www.kreativneinovacije.com
Tekući račun: 340-11001596-71
[email protected]
Download

Konsultantski tim kompanije Kreativne Inovacije