KATALOG
2014
Pioneer tim
Sadržaj
HIBRIDI KUKURUZA ZA 2014.
HIBRIDI ULJANE REPICE ZA 2014.
Optimum AQUAmax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
P9175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P9911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P0216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
P0412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
EnClass® model analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PR38A79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P9494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PR38A24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PR37N01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR37F73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
P9915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
PR36V52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR36V74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR36K67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
PR35F38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PR35T36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PR34F02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PR34B23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PR34N43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PR33A46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PR33H82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PR33T56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
P0725 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
P1114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Clearfield® tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PT200CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PR45D05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PR46W15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
®
Siniša Đurić
Direktor kompanije
[email protected]
Miloš Matić
Goran Avramov
Regionalni menadžer – Vojvodina 3
[email protected]
Menadžer za razvoj novih proizvoda
i tehnologija
[email protected]
Branislav Avramov
Menadžer za semensku proizvodnju
[email protected]
Dejan Bandić
Regionalni menadžer – Vojvodina 1
[email protected]
Vladimir Manić
Logističar
[email protected]
Aleksandar Vidić
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 1
[email protected]
Anita Kolar
®
SILAŽNA ZONA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PROGRAM SILAŽNOG MONITORINGA . . 26
MIKROBIOLOŠKI PROGRAM
Inokulant 11B91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inokulant 1132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inokulant 11C33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inokulant 1155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inokulant 11H50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inokulant 11GFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ZADOVOLJNI KORISNICI
PIONEER PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PIONEER SERVIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
HIBRIDI SUNCOKRETA ZA 2014.
ExpressSun™ tehnologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pioneer Protector™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PR64A31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PR64LE25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PR64LE19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PR64F50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
P63LL06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
P64LC09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Poslovni sekretar
[email protected]
Zoran Milenković
Velibor Marić
Regionalni menadžer – Centralna Srbija 2
[email protected]
Regionalni menadžer – Vojvodina 2
[email protected]
Milica Jakovljević
Marketing asistent
[email protected]
2
3
Kada pada kiša sijaju,
kada je suvo bujaju
2013. je prva godina u kojoj su naši jedinstveni Optimum® AQUAmax® hibridi testirani na njivama
poljoprivrednika. Uvođenje je bilo veoma uspešno: ovi hibridi su pokazali izuzetne rezultate prinosa
u tako sušnoj godini kakva je bila sezona 2013. Pošto je selekcija hibrida tolerantnih na sušu
najznačajniji projekat DuPont Pioneer-a uvođenje novih Optimum® AQUAmax® hibrida će se nastaviti
čak i sa većim brojem proizvoda.
Optimum® AQUAmax® proizvodi DuPont Pioneer-a nude proizvođačima dodatni
izbor kako bi se smanjio rizik i povećala produktivnost na svakom hektaru. Razvijen i
testiran pomoću našeg ekstenzivnog programa za istraživanje suše i vlastitog sistema
Tehnologije ubrzanih prinosa (AYT™), Optimum® AQUAmax® proizvodi omogućavaju
veće prinose u uslovima ograničene količine vode i nude potencijal vrhunskih krajnjih
prinosa u povoljnijim uslovima rasta.
Selekcioni proces za nominovanje
Optimum® AQUAmax® hibrida je
veoma strog i jasan:
• 5% veći prinos u uslovima suše u
odnosu na kontrolne hibride.
• 3% veći prinos u normalnim uslovima
uzgoja u odnosu na kontrolne
hibride.
• Gore navedeni zahtevi se moraju
ispuniti jednako najmanje dve
godine zaredom.
Šta proizvode Optimum®
AQUAmax® čini posebnim?
Optimum® AQUAmax® proizvodi
sadrže ključne prirodne osobine
koje unapređuju mehanizme koji su
povezani sa boljim rezultatima prinosa
u uslovima ograničene količine vode.
Toleranciju na sušu kontroliše veliki
broj gena a na nju umnogome utiču
faktori okruženja kao što su toplota,
vodeni stres i vrsta zemljišta.
Ne postoji jedno rešenje za toleranciju
na sušu. Mehanizmi koji su povezani
sa unapređenom tolerancijom na sušu
kod Optimum® AQUAmax® proizvoda
uključuju:
Pioneer® brand Optimum® AQUAmax®
HIBRIDI ZA SEZONU 2014. SU
P9175
P9911
P0216
P0412
GLOBALNO ISTRAŽIVANJE SUŠE.
LOKALNO NAPREDOVANJE.
Optimum® AQUAmax® proizvodi
se testiraju putem globalne mreže
kontrolisanih lokacija za testiranje
stresa i promovišu na osnovu ukupnih
rezultata. Inicijalna selekcija proizvoda
se odvija putem mreže od osam
istraživačkih centara, a pod ciljanim
uslovima suše. DuPont Pioneer-ove
mogućnosti za istraživanje uključuju
testiranja pri najtežim uslovima
okruženja tokom čitave godine. Finalna
selekcija u validacija proizvoda kod
adaptiranih proizvoda se testira u
lokalnoj sredini i promoviše na osnovu
celokupnih rezultata i agronomske
primerenosti za to geografsko područje.
Naš jedinstveni proces testiranja
komercijalizacije proizvoda (PAT i
IMPACT™ ogledi) osigurava optimizirane
rezultate unutar lokalnog regiona.
Napredna kontrola
stoma (radi efikasnijeg
korišćenja vode)
Plodnije svilanje
(za poboljšano
postavljanje zrna)
Usađenija zrna (očuvanje
prinosa usled kasnog
sezonskog stresa)
Efikasan korenski sistem
(apsorbuje vlagu iz
dubine zemljišta)
Vitalan od metlice do
korena
Staygreen efekat
Opremljen jakom
agronomijom i najnovijim
tehnološkim paketima
(najbolja genetika)
Koristi manje vode za
kilogram prinosa
4
Ova lista ne znači da su svi ovi procesi poboljšani kod Optimum®
AQUAmax® hibrida, ali su jedan ili više njih verovatno unapređeni
kod ovih hibrida. DuPont Pioner razume da je tolerancija na sušu
kompleksna, osobine tolerancije na sušu čini više gena koji treba da
reaguju različito u zavisnosti od toga kada do suše dođe. U nastavku
naše procene Optimum® AQUAmax® hibrida, nadamo se da ćemo
saznati više o tome kako svaki od ovih procesa doprinosi
poboljšanju rezultata.
Optimum® AQUAmax®
hIbrid
HIbrid 1
DuPont Pioneer je testirao Optimum® AQUAmax® hibride u odnosu na vodeće konkurentske proizvode raspoložive na
tržištu i hibride Pioneer® brenda pomoću testova unapređenja proizvoda i istraživačke oglede više od dve godine, u
uslovima smanjene količine vode širom Evrope. Optimum® AQUAmax® hibridi su pokazali u proseku 5% veći prinos u
odnosu na vodeće testirane komercijalne kontrolne hibride.
Okruženje sa smanjenom količinom vode je ono u kom je odnos ponude i potražnje vode u toku cvetanja ili
nalivanja zrna bila manja od 0,66 na skali 0-1 (1=adekvatna vlažnost kao što je DuPont Pioneer utvrdio) pomoću
DuPont Pioneer-ovog vlastitog sistema EnClass®. Nivoi vlage su mereni ili na oglednim lokacijama ili na najbližim
meteorološkim stanicama.
Rezultati proizvoda u uslovima smanjene količine vode mogu biti različiti i zavise od mnogo faktora kao što su:
ozbiljnost i stepen nedostatka vlage, toplota, tip zemljišta, upravljačke prakse i pritisak okruženja, kao i bolesti i
štetočine. Iako se pojedinačni rezultati mogu razlikovati, svi hibridi mogu da ispolje manji prinos pri opterećenju
usled vode ili toplote. 5
FAO 260
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Gustina kod setve: 84–89.000 bilj./ha
(na 16,0–17,0 cm).
Odličan prinos
P9175
Novo!
Brzo otpuštanje
vlage
Novi hibrid koji spada u Optimum®
AQUAmax® hibride. Namenjen je za sve
regione gajenja, a posebno za one koji
imaju deficit vode. Izrazito tolerantan na
visoke temperature. Stablo visoko sa višim
položajem klipa. Zrno u tipu zubana, koje
vrlo brzo gubi vlagu u jesen.
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Gustina kod setve: 73–75.000 bilj./ha
(na 19,0–19,5 cm).
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na sušu
P9911
Novo!
Hibrid na samom početku
grupe 400 koji spada u Optimum®
AQUAmax® grupu. Vrlo visokog prinosa
i niske vlage u berbi. Namenjen za sve
regione gajenja, a pre svega za one koji
imaju deficit vode u sezoni. Ima višlje
stablo. Zrno u tipu zubana.
PREPORUKA:
Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha
(na 19,5–20,0 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na sušu
Hibridi kukuruza za 2014.
P0412
FAO 510
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Nebojša Đurić, Blato
Prve godine radim pionirove hibride i nisam
verovao u priču da je to dobro i da će da
zadovolji moje potrebe. Sada kad sam probao
ne postoji šansa da radim nešto drugo,
jer ovo je čudo!
FAO 400
6
P0216
Prvi hibrid u vrlo ranoj grupi
koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu
hibrida. Namenjen je za sve regione
gajenja, a posebno za one koji imaju
deficit vode. Stablo srednje visoko sa
nižim položajem klipa. Zrno u tipu zubana,
koje vrlo brzo gubi vlagu. Može se sejati u
svim rokovima setve, rano i kasno, kao i u
slučajevima presejavanja ili postrne setve.
Odlična tolerancija
na sušu
Odličan prinos
Hibridi kukuruza za 2014.
Novo!
Novi Optimum® AQUAmax®
hibrid u grupi 500. Vrlo sličnog prinosa kao i
P0216, ali nešto kasniji. Stablo višlje sa nešto
višljim klipom. Zrno u tipu tvrdog zubana.
Odličan kandidat za kvalitetnu silažu. Kao i
svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione
koji imaju deficit vode. Visoko tolerantan na
dugotrajne visoke temperature.
FAO 550
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha
(na 19,5–20,0 cm).
Odličan prinos
Odlična tolerancija
na sušu
Odličan silažni
hibrid
7
Pravi hibrid za vaše polje
Većina poljoprivrednika očekuje jedinstvenu ponudu proizvoda, razvijenu posebno za njihov region, a
koja će uzimati u obzir lokalne meteorološke podatke, zemljišne uslove, te stanje bolesti i štetočina.
EnClass® je u osnovi savršen sistem pozicioniranja hibrida zasnovan na dvadesetogodišnjim
meteorološkim podacima. EnClass® model prikazuje ponašanje i performanse hibrida pod uticajem
različitih faktora spoljne sredine.
Glavna prednost ovog novog servisnog pristupa je da EnClass® sveobuhvatno posmatra proizvod kroz njegovu interakciju sa
spoljnim faktorima, čime se smanjuje mogućnost greške prilikom preporuke proizvoda.
EnClass® je potpuno nova marka u našem regionu, vezana isključivo za DuPont Pioneer, što nas izdvaja od drugih semenskih
kompanija.
20 GODINA GLOBALNOG METEO SISTEMA
Hibridi kukuruza za 2014.
PR38A79
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Noviji hibrid u ranoj grupi zrenja. Namenjen
da zameni dobro poznati 38R92 od koga je
prinosniji u proseku za 3-5 %. Stablo mu je
niže, čvrsto sa srednjim položajem klipa. Zrno
je u tipu zubana sa brzim otpuštanjem vlage.
U redovnoj setvi početkom aprila za žetvu
stiže krajem avgusta ili početkom septembra,
u zavisnosti od godine.
PIONEER EnClass® MODEL ANALIZE
FAO 260
Gustina kod setve: 84–90.000 bilj./ha
(na 16,0–17,0 cm).
Odličan prinos
Odlična tolerancija
na sušu
Brzo otpuštanje
vlage
Može se sejati i kao postrni usev (posle graška i ječma), ili za zakasnele
setve. Pogodan za više nadmorske visine.
Hibridi kukuruza za 2014.
P9494
PRAVI HIBRID ZA VAS
P9911
Hladan ili toplotni stres između V12
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Novi hibrid vrhunskih prinosa u odnosu na
svoju grupu zrenja. Namena je da zameni
dobro poznati PR38A24. Stablo mu je srednje
visine i srednjeg položaja klipa. Formira 16
redova zrna na klipu. Zrno u tipu zubana, vrlo
krupno. Izvanredno otpuštanje vlage iz zrna.
Novo
FAO 310
Gustina kod setve: 79–84.000 bilj./ha
(na 17,0–18,0 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Pre svega namenjen za polusušne regione.
Vrlo fleksibilan što se tiče kvaliteta zemljišta.
Hibrid koji rano napušta parcelu, a po prinosu može da parira i kasnijim
hibridima.
i poslednjeg lista
Nisko kumulativno sunčevo zračenje
za vreme nalivanja zrna
Visoka prosečna dnevna amplituda
Hibridi kukuruza za 2014.
Brzo otpuštanje
vlage
Odličan prinos
temperature u vreme nalivanja zrna
Pitajte vašeg
promotera!
Gustina:
8
Odlična tolerancija
na sušu
64.000
76.000
semena/ha
PR38A24
FAO 340
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja. Stablo
srednje visine sa srednjim položajem klipa.
Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu
tvrđeg zubana. Ima vrlo nisku vlagu u berbi.
Odličan silažni hibrid sa dobrom svarljivošću i
energijom silaže. Odlične tolerantnosti na gar
(Ustilago). Dobre tolerantnosti na plesnivost
klipa (Fusarium, Giberela).
Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha
(na 18,5–19,5 cm).
Odličan silažni
hibrid
Odlična tolerancija
na sušu
9
FAO 370
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8–12°C.
Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha
(na 18,5–19,5 cm).
Odličan prinos
Odlična tolerancija
na stres u nicanju
PR37N01
PR36V52
Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi
zrenja. Stablo višlje sa nižim položajem klipa.
Klipovi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu
zubana. Poseduje jak korenov sistem. Vrlo
brzo pušta vlagu u jesen. Dobre tolerantnosti
na plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).
Brzo otpuštanje
vlage
FAO 400
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Hibrid novije generacije vrlo visokog
potencijala prinosa. Srednje visine stabla sa
srednjim položajem klipa. Zrno u tipu tvrđeg
zubana koje brzo pušta vlagu u jesen. Formira
16 redova zrna. Odlične reakcije na stres
u nicanju. Ima odličan čvrst koren i dobro
stablo. Dobar je silažni hibrid.
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Gustina kod setve: 73–77.000 bilj./ha
(na 18,5–19,5 cm).
Odlična tolerancija
na sušu
FAO 430
Gustina kod setve: 73–75.000 bilj./ha
(na 19,0–19,5 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na stres u nicanju
Odlično prilagođen za polu-sušne, sušne
i polu-vlažne regione. Sejati ga pre svega na plodnim zemljištima dobre
strukture. Na lošijim zemljištima pojačati đubrenje i voditi računa o obradi.
Odlična tolerancija
na sušu
Odličan prinos
Hibridi kukuruza za 2014.
Hibridi kukuruza za 2014.
PR36V74
PR37F73
Hibrid vrlo visokog prinosa u svojoj grupi
zrenja. Stablo srednje visine sa srednjim
položajem klipa. Klipovi srednje krupni do
krupni. Zrno u tipu zubana. Poseduje vrlo
čvrsto stablo. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
Dobre tolerantnosti na plesnivost klipa
(Fusarium, Giberela).
Brzo otpuštanje
vlage
FAO 520
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Visoko rodan srednje kasni hibrid. Stablo
srednje visine sa srednjim položajem klipa.
Kli­povi srednje krupni do krupni. Zrno u tipu
zubana. Poseduje dobru čvrstinu korena i
stabla. Vrlo brzo pušta vlagu u jesen. Vrlo
dobre tolerantnosti na plesnivost klipa
(Giberela, Fusarium).
Gustina kod setve: 69–73.000 bilj./ha
(na 19,5–20,5 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na stres u nicanju
Odlično prilagođen za sve regione gajenja.
Vrlo dobre reakcije na stresne uslove u doba nicanja.
FAO 380
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Gustina kod setve: 75–80.000 bilj./ha
(na 18,0–19,0 cm).
Odličan prinos
Odličan silažni
hibrid
PR36K67
P9915
Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Zrno
u tipu tvrdog zubana odličnog kvaliteta. Ima
nešto višlju stabljiku i srednji položaj klipa.
Namenjen pre svega za područja sa visokim
potencijalom za prinos, odnosno poluvlažne i polu-sušne regione. Poseduje dobru
toleranciju na sušu. Brzo otpušta vlagu.
Može se koristiti kao vrlo kvalitetni rani
silažni hibrid.
10
Hibridi kukuruza za 2014.
FAO 530
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12°C.
Srednje kasni hibrid visokog potencijala
rodnosti. Stablo visoko sa višim položajem
klipa. Klipovi srednje krupni do krupni sa u
proseku 16 redova zrna. Zrno u tipu tvrđeg
zubana. Stablo i koren odlične čvrstoće.
Odlično prilagođen kako na niže tako i na više
sklopove. Zrno brzo pušta vlagu u jesen. Dobre
je tolerantnosti na plesnivost klipa (Giberela).
Gustina kod setve: 68–71.000 bilj./ha
(na 20,0–20,5 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na stres u nicanju
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima i u uslovima umerene suše i
vlažnosti. Odlično reaguje na povećane količine azota. Sejati ga u nešto
toplije zemljište.
11
FAO 530
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8–10°C.
Gustina kod setve: 68–71.000 bilj./ha
(na 20,0–20,5 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na sušu
PR35F38
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti
pogodan za gajenje u praktično svim regionima. Odlične reakcije na
stresne uslove u doba nicanja.
Vladimir Maksimović, Krčedin
Hibrid F38 je najbolje rešenje za naš atar i to
se pokazalo zadnjih par godina. I u ekstremno
sušnim godinama i u boljim kao što je ova, ovo
je najbolji hibrid. Ja imam kombajn i sa njim
uslužno kosim kukuruz u svim delovima atara
kao i u susednim mestima. Svaku parcelu
sa F38 sam poznao.
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Hibridi kukuruza za 2014.
PR34B23
Gustina kod setve: 68–71.000 bilj./ha
(na 20,0–21,0 cm).
Odlična tolerancija
na sušu
Hibrid visokih prinosa sa odličnim
kvalitetom zrna. Zrno u tipu polutvrdunca.
Nešto sporije otpuštanje vlage zbog
karaktera zrna. Vrlo dobre tolerancije na
sušu. Stablo je srednje visine sa srednjim
položajem klipa. Pogodan za ishranu
svinja.
Maksimalni rezultati na dobrim zemljištima. Zbog svoje fleksibilnosti
pogodan za gajenje u praktično svim regionima.
PREPORUKA:
Gustina kod setve: 68–71.000 bilj./ha
(na 20,0–21,0 cm).
Odličan prinos
Brzo otpuštanje
vlage
FAO 640
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 8–10°C.
Hibrid ekstremno visokih prinosa u dobrim
godinama. Stablo više, dobre čvrstine sa
nižim položajem klipa. Klipovi krupni sa
18-20 redova zrna. Zrno u tipu zubana. Brzo
pušta vlagu u jesen. Ima izvrstan rani porast.
Odličan je silažni hibrid. Odlične tolerantnosti
na gar (Ustilago). Dobre tolerantnosti na
plesnivost klipa (Fusarium, Giberela). Dobre
tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
PR35T36
FAO 600
Vreme setve: zemljište 8–10°C.
Hibrid vrlo visokih prinosa. Lider prinosa u
sušnim regionima. Stablo srednje visine,
izuzetne čvrstine sa nižim položajem
klipa. Klipovi krupni sa 16-18 redova zrna.
Zrno u tipu zubana. U odnosu na svoju
grupu zrenja vrlo brzo pušta vlagu u jesen.
Odlične tolerantnosti na Ustilago (gar) i
Fusarium (plesnivost klipa). Zadovoljavajuće
tolerantnosti na Giberela (plesnivost klipa).
Vrlo dobre tolerantnosti na kukuruzni plamenac.
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Odličan prinos
PR34F02
Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
Stablo srednje visine sa nižim položajem
klipa. Klipovi krupni sa vrlo tvrdim zrnom
visoke apsolutne mase. Stablo i koren
odlične čvrstoće. Zrno brzo pušta vlagu u
jesen. Odlične je tolerantnosti na plesnivost
klipa (Giberela, Fusarium).
FAO 610
Hibridi kukuruza za 2014.
Hibridi kukuruza za 2014.
PR34N43
Gustina kod setve: 62–65.000 bilj./ha
(na 22,0–23,0 cm).
Odličan silažni
hibrid
FAO 690
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Hibrid novije generacije vrlo visokog prinosa.
Stablo niže sa nižim položajem klipa. Jak
i razgranat koren. Odličan kvalitet zrna
(polutvrdunac). Dosta dobro otpuštanje vlage
za svoju grupu zrenja. Dobar silažni hibrid.
Odlične tolerantnosti na gar (Ustilago). Dobre
tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium,
Giberela). Dobre tolerantnosti na kuk. plamenac.
Gustina kod setve: 65–68.000 bilj./ha
(na 21,0–22,0 cm).
Odlična tolerancija
na sušu
Odličan silažni
hibrid
Dobro prilagodljiv na različit kvalitet zemljišta. Najbolje rezultate daje u dobrim
proizvodnim regionima. U sušnim regionima sejati ga uz upotrebu dobre
agrotehnike.
12
13
FAO 680
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Odličan prinos
PR33A46
Kasni hibrid izvrsnog potencija za prinos sa
niskom vlagom u berbi. Zrno je u tipu tvrdog
zubana odličnog kvaliteta. Stablo je nešto
višlje sa nižim položajem klipa. Klipovi vrlo
krupni. Odlično prilagođen na niže sklopove
te i u takvim uslovima daje visok prinos. Vrlo
fleksibilan hibrid što se tiče regiona gajenja.
Dugo zadržava zelenu boju. Odličan silažni
hibrid sa visokim prinosima sveže mase vrlo
visokog kvaliteta.
Brzo otpuštanje
vlage
FAO 700
Vreme setve: zemljište 12°C.
Gustina kod setve: 62.000 bilj./ha
(na 23,0 cm).
PR33H82
Hibrid namenjen da zameni dobro poznati
beli hibrid 34P93, od koga je prinosniji.
Karakteriše ga vrlo visok prinos, koji može biti
često na nivou hibrida žutog zrna. Stabljika
je srednje visine, dobre čvrstine. Poseduje
izuzetno jak koren. Klipovi srednje krupni
do krupni. Odlične tolerantnosti na napad
kukuruznog plamenca. Zadovoljavajuće
tolerantnosti na plesnivost klipa (Fusarium).
Odličan prinos
Za najbolje rezultate sejati ga na najplodnijim zemljištima. Tolerantan
hibrid za stresne uslove te se može sejati praktično u svim regionima.
Odličan kvalitet brašna.
FAO 700
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Gustina kod setve: 62–65.000 bilj./ha
(na 22,0–23,0 cm).
14
Vreme setve: zemljište 10–12°C.
Gustina kod setve: 71–73.000 bilj./ha
(na 19,5–20,0 cm).
Odličan prinos
Novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Zrno u tipu
polutvrdunca odličnog kvaliteta. Ima visoko čvrsto stablo i viši
položaj klipa. Poseduje snažan korenov sistem. Može se gajiti
u svim regionima. Vrlo visoke tolerancije na sušu i umereno
visoke temperature. U uslovima navodnjavanja jedan od
najprinosnijih hibrida.
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na sušu
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Odlična tolerancija
na sušu
FAO 630
PREPORUKA:
Hibridi kukuruza za 2014.
PREPORUKA:
Odličan prinos
P0725
Hibridi kukuruza
za 2014.
Odličan silažni
hibrid
PR33T56
Odličan silažni
hibrid
Hibrid novije generacije sa vrlo visokim
potencijalom prinosa. Zrno mu je nešto
tvrđe, odličnog kvaliteta. Vrlo stabilni i visoki
prinosi u sušnim godinama. Pogodan za
spremanje silaže. Stablo vrlo čvrsto. Pogodan
za sušne, polusušne i poluvlažne regione.
15
P1114
Hibridi kukuruza
za 2014.
FAO 660
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 12–15°C.
Gustina kod setve: 65–68.000 bilj./ha
(na 21,0–22,0 cm).
Odličan prinos
Odlična tolerancija
na sušu
Brzo otpuštanje
vlage
Odlična tolerancija
na stres u nicanju
Odličan silažni
hibrid
16
Hibrid nove generacije stvoren prvenstveno za rekordne
prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog
otpuštanja vlage. Stablo niže odlične čvrstine sa izrazito jakim
korenom. Poseduje vrlo dobru toleranciju na stres u nicanju.
Zbog svoje fleksibilnosti može se sejati u skoro svim reonima
gajenja.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima.
Efikasnost
Šta je novo kod Express -a?
®
Vremensko planiranje
Abutilon theophrasti
Odlična
Express® 50 SX® se primenjuje kada suncokret ima
između 2 i 8 listova, a korov ima do 6 listova.
Pošto je Express® 50 SX® lisni herbicid sa veoma
kratkom rezidualnošću u zemljištu, nije efikasan kod
korova koji niču nakon primene herbicida.
Amaranthus retroflexus
Odlična
Brzina doziranja (primeniti na lokalne rates!)
Ambrosia artemisiifolia
Odlična
Anthemis arvensis
Odlična
Bifora radians
Odlična
Brassica nigra
Odlična
Express® 50 SX® 45 g/ha + Trend™ 0,1% u slučaju
umerenog ili prosečnog korovskog pritiska.
Express® 50 SX® 2 x 22,5 g/ha + Trend™ 0,1%. Ovo
je dvokratna primena u slučaju jake koncentracije
ambrozije.
Capsella bursa-pastoris
Odlična
Chenopodium album
Odlična
Cirsium arvense
Odlična
Datura stramonium
Odlična
Galeopsis tetrahit
Odlična
Helianthus annuus (conv.)
Odlična
Hibiscus trionum
Odlična
Lactuca serriola
Odlična
Lamium spp.
Odlična
Lepidium spp.
Dobra
Matricaria spp.
Odlična
Papaver rhoeas
Odlična
Polygonum lapathifolium
Odlična
Polygonum persicaria
Odlična
Ranunculus spp.
Odlična
Raphanus raphanistrum
Odlična
Sinapis arvensis
Odlična
Sisymbrium sophia
Odlična
Solanum nigrum
Odlična
Spergula arvensis
Odlična
Stellaria media
Odlična
Thlaspi arvense
Odlična
Veronica persica
Odlična
Vicia sativa
Odlična
Viola arvensis
Dobra
Xanthium spp.
Odlična
Tabela 1: Express® 50 SX® spektar korova
Vrsta
Dr. László Piukovics – DuPont Pioneer Menadžer uljanih kultura - EE
Kratak pregled
Istorija
Uzgajivačima suncokreta su na raspolaganju dve
tehnologije za suzbijanje korova nakon nicanja biljaka.
Gotovo sve kompanije nude Clearfield® tehnologiju,
dok svojstvo DuPont™ ExpressSun®-a pripada jedino
DuPont Pioneer-u. Iako oba imaju slične vrednosti,
nova generacija DuPont Pioneer-ovih homozigotnih
hibrida suncokreta sa DuPont™ ExpressSun® svojstvom
nudi poljoprivrednicima nekoliko prednosti. A one su
sledeće:
• Nova generacija suncokreta ima značajno veći skor
tolerancije na herbicide od onih ranijih, te je stoga
ova tehnologija sigurnija, i može se očekivati gotovo
nikakva ili fitotoksičnost daleko nižeg nivoa. To znači
da su za korišćenje dozvoljena mešanja u rezervoaru
prskalice – kada se u nju stavljaju Express® herbicid i
herbicid travnih korova.
• Pošto je rezidualnost Express®-a u zemljištu veoma
kratka, ova tehnologija u plodoredu ratarima daje veću
fleksibilnost od Clearfield®-a, kod koga postoje veća
ograničenja u plodoredu useva.
• U slučaju dugog perioda klijanja korova,
poljoprivrednici mogu Express® da koriste dvokratno,
radi boljeg suzbijanja korova.
• Što se efikasnosti tiče, Express® predstavlja bolje
rešenje u borbi protiv palamide i lubeničarke njivske,
a dvokratnom primenom ume da bude i bolja protiv
ambrozije. Slika 1.
Suncokret je kultura sa širokim međurednim razmakom,
te se ubrzo nakon nicanja usev ne može takmičiti sa
korovom.
Na poljima suncokreta postoji nekoliko vrsta korova koje
je teško kontrolisati, kao što su: obična boca, palamida,
tatula, ambrozija ili lipica. Tehnologije za pre nicanja
koje su ranije bile dostupne nisu adekvatno uticale na
njih ili nisu uticale nikako.
Express® tehnologija nudi savršeno rešenje u borbi
protiv širokog spektra širokolisnih korova uključujući i
one navedene gore. Ovo nije GM tehnologija.
Tehnologija
Tehnologija uključuje dva elementa: herbicid (Express )
i tolerantan hibrid sa ExpressSun® svojstvom. Nijedan
od njih nije zamenljiv; inače može doći do ozbiljne
fitotoksičnosti ili kobnog oštećenja useva.
Aktivni sastojak (tribenuron-metil) pripada acetolaktat
sintazi (ALS) herbicida inhibitora (herbicidi grupe B),
kao i mnoge druge sulfonilurea.
• Kada je inhibiran ALS enzim, osetljive biljke prestaju
sa rastom. Šest sati nakon primene herbicida, prestaje
deoba ćelija u meristemu rasta biljke. Listovi postaju
žuti, zatim smeđi pre nego što uvenu.
• Kada biljke prestanu da rastu, one se ne takmiče sa
usevima za svetlo, hranljive materije i vodu.
• Biljke tretirane sulfonilureom venu sporo u periodu od
1 do 3 nedelje. Slika 2.
®
Efikasnost
Kontrola samoniklog suncokreta
Kako bi se dugo zadržala efikasnost ove tehnologije,
uzgajivači moraju da obrate pažnju na to kako kontrolišu
samonikli suncokret u sledećim usevima. Opšte pravilo
je primenjivati herbicide koji nisu iz B grupe ili mešavinu
herbicida grupe B i onih koji nisu iz B grupe. Molimo da
pažljivo pročitate uputstvo na etiketi herbicida.
Prednosti primene
Express®-a
• Mogućnost primene mešavina u
rezervoaru (Express® + herbicid
travnih korova)
• Veća fleksibilnost u plodoredu
(daleko manje ograničenja)
• Mogućnost dvokratne primene
kada je klijanje korova sporo
• Bolja efikasnot kod palamide
DuPont™, Express® i ExpressSun® su registrovani zaštitni znaci DuPont-a ili
njegovih podružnica.
Slika 1. Express® suzbija čak i ozbiljnu
koncentraciju palamide
18
Slika 2. Svenuli korov nakon primene Express®-a
Clearfield® je registrovan zaštitni znak BASF-a.
Slika 3. Savršeno suzbijanje korova
Express®-om
19
Pioneer ProtectorTM = izuzetna bezbednost!
PR64A31
Ove godine će se nekoliko hibrida suncokreta kvalifikovati za Pioneer Protector™ brend.
Šta je Pioneer Protector™? Koji hibridi se kvalifikuju za ovaj brend? Ovaj jedinstveni Pioneer‑ov
brend identifikuje hibride sa izvanrednom tolerancijom ili otpornošću prema određenim
bolestima ili parazitima. Smanjivanjem rizika u proizvodnji useva, Pioneer Protector™ hibridi
značajno doprinose uspehu poljoprivrednih proizvođača.
Hibridi
suncokreta
za 2014.
Modifikovana verzija dobro poznatog hibrida
PR64A30 sa tolerancijom na sulfonil urea
herbicide (Express®).
Sve ostale karakteristike su iste kao i kod
PR64A30.
TEHNOLOGIJA
RM 44 - srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Tolerantnost na
herbicide
izvrsna tolerancija
na bolesti
Ne sejati u područjima zaraženim sa
Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide
na bazi tribenuron metila (Express®).
Ove godine, uvodimo dva Pioneer ProtectorTM brenda suncokreta,
PIONEER VOLOVOD PROTECTOR™ i PIONEER PLAMENJAČA PROTECTOR™.
DuPont Pioneer je testirao Pioneer Volovod Protector™ hibride suncokreta u
odnosu na vodeću tržišnu konkurenciju i u poređenju sa hibridima Pioneer©
brenda u periodu od tri godine putem kontrolnih ogleda srovedenih u područjima
širom Rumunije i Turske u kojima je parazitska biljka volovod (Orobanche
spp.) izuzetno zastupljena. Pioneer Volovod Protector™ hibridi su pokazali su
jasnu prednost po pitanju otpornosti na volovod (procenjeno kao broj izdanaka
volovoda po parceli) u odnosu na vodeće testirane komercijalne kontrolne
hibride.*
Pioneer Plamenjača Protector™ hibridi suncokreta su testirani od strane DuPont
Pioneer-a u poređenju sa najagresivnijom vrstom plamenjače (Plasmopara
halstedii) trenutno poznatom u Evropi, pomoću preciznog određivanje fenotipa
u laboratorijskim uslovima. Pioneer Plamenjača Protector™ hibridi suncokreta
pokazali su potpunu otpornost prema tim vrstama.**
PR64LE25
Hibridi
suncokreta
za 2014.
Modifikovana verzija dobro
poznatog hibrida PR64F50
sa tolerancijom na sulfonil
urea herbicide (Express®).
U odnosu na baznu verziju poseduje nešto
niže stablo. Sve ostale karakteristike su iste
kao i kod PR64F50.
Pioneer PROTECTOR™ PLAMENJAČA proizvodi su sledeći: P64LE19, P64LE25.
* Visoko zaražena područja definišemo kao ona u kojima su prisutne one vrste koje savladavaju otpornost koju obezbeđuje gen Or5 (iznad vrste
“E”) i uzrokuju ozbiljne gubitke prinosa (t.j. više od 50%) kod osetljivih hibrida. Pretpostavlja se da su najdominantnije vrste u ovim područjima
vrste “F” i “G”.
Populacije volovoda pokazuju brzu evoluciju vrste, koja parazitu dozvoljava da prevlada mehanizme otpornosti suncokreta. Pioneer Volovod
Protector™ hibridi suncokreta mogu pokazati određene simptome napada volovoda u jako zaraženim područjima sa najvirulentnijim vrstama i
u onima koja čine fokus nove vrste.
**Populacije plamenjače pokazuju brzu evoluciju vrste, koja ovoj gljivici dozvoljava da prevlada mehanizme otpornosti suncokreta. Pioneer
Plamenjača Protector™ hibridi suncokreta stoga mogu pokazati neke simptome napada plamenjače u onim područjima koja su teško zaražena
najvirulentnijim vrstama i kada su vremenski uslovi oko biljaka veoma vlažni.
20
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Tolerantnost na
herbicide
Odličan prinos
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom. Hibrid je tolerantan
na herbicide na bazi tribenuron metila (Express®).
Pioneer PROTECTOR™ VOLOVOD proizvodi uključuju P64LE25.
Zbog svog visokog nivoa tolerancije ili otpornosti prema bolestima i parazitima, gore pomenuti hibridi značajno
smanjuju rizik uključen u poljoprivednu proizvodnju. Njihovo uzgajanje (kako u slučaju zaraze volovodom, tako i
plamenjačom) poljoprivrednim proizvođačima može da obezbedi nivo bezbednosti kakav se danas može postići samo
izvanrednom genetikom.
RM 45 - srednje kasni
PR64LE19
Hibridi
suncokreta
za 2014.
Srednje kasni hibrid vrlo visokog potencijala
prinosa. Stablo srednje visine sa vrlo čvrstim
korenom.
Prinos ulja se kreće oko 50 %. Poseduje
dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije
bolesti. Tolerantan je na Volovod do rase E.
izvrsna tolerancija
na bolesti
RM 46 - srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Tolerantnost na
herbicide
Odličan prinos
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa
Volovodom. Hibrid je tolerantan na herbicide na bazi tribenuron metila
(Express®).
21
RM 45 - srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Odličan prinos
PR64F50
Clearfield® Sistem proizvodnje u uljanoj repici
Hibridi
suncokreta
za 2014.
Srednje kasni hibrid odlično prilagođen
uslovima gajenja u Srbiji. Stablo je višlje sa
konveksnom glavom lepog izgleda. Poseduje
odličnu samooplodnju tako da i nedostatak
insekata za oprašivanje ne utiče na njegovu
oplodnju. Sadržaj ulja u zrnu se kreće oko
47 %. Poseduje odličnu tolerantnost na
Sclerotinia glave i stabla, kao i na Phomopsis.
Poseduje OR5 gen otpornosti na Volovod (A-E).
izvrsna tolerancija
na bolesti
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom.
RM 41 - srednje rani
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 60.000 bilj./ha
(na 24,0 cm).
Odličan prinos
PR63LL06
Hibridi
suncokreta
za 2014.
Ovaj sistem je novi način pristupa u kontroli korova u uljanoj repici. On obezbeđuje efikasnu kontrolu uskolisnih
i širokolisnih korova, uključujući Cruciferae (krstašice) i Galijum vrste, kao tipične korove uljane repice.
Ime herbicida: Cleranda®
Aktivna materija: 17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazachlor
Doza primene: 1,5 – 2,0 l/ha Cleranda® + 1,0 l/ha Dash® HC
Primena: Samo na Clearfield® hibridima uljane repice (imidazolinon tolerantni hibridi sa CL
oznakom u svom imenu).
Cleranda® 2,0 l/ha + Dash® HC 1,0 l/ha
Novo!
Srednje rani hibrid visokog
potencijala prinosa. Stablo nisko
sa krupnim glavama i čvrstim korenom.
Sadržaj ulja se kreće oko 47 %. Poseduje
dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije
bolesti. Poseduje OR5 gen otpornosti na
Volovod (A-E).
Visok sadržaj ulja
Danas jedina dostupna ne – GMO tehnologija herbicidne tolerancije ozime uljane repice je Clearfield®
tehnologija čistih useva.
00
05
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u područjima zaraženim sa Volovodom do rase E.
PT200CL
RM 49 - srednje kasni
PREPORUKA:
Vreme setve: zemljište 6–7°C (na 4 cm).
Gustina kod setve: 58.000 bilj./ha
(na 24,5 cm).
Odličan prinos
TEHNOLOGIJA
Može se sejati u svim regionima gajenja.
11
12
14
Hibridi uljane repice
za 2014.
Ozimi hibrid
Prvi Pioneer hibrid sa tolerancijom na
herbicide iz grupe Imidazolinona. PT200CL
je modifikovana verzija dobro poznatog i
popularnog hibrida PR46W14.
Novo!
16
18
Odličan prinos
Visok sadržaj ulja
PT200CL predstavlja nov pristup u borbi
protiv korova u uljanoj repici.
Prvi Pioneer hibrid sa
tolerancijom na herbicide iz
grupe Imidazolinona (IMI). Srednje kasni
hibrid vrlo visokog potencijala prinosa. Stablo
srednje visine sa srednje krupnim glavama.
Sadržaj ulja se kreće oko 46 %. Poseduje
dobru toleranciju na ekonomski najznačajnije
bolesti.
Tolerantnost na
herbicide
Visok sadržaj ulja
22
PR64LC09
Hibridi
suncokreta
za 2014.
10
Izvrsna stabilnost
Clearfield®, Cleranda® i Dash® su registrovane trgovačke marke BASF
©2013 BASF. Zadržana sva prava
Tolerantnost na
herbicide
23
PREPORUKA:
Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².
PR45D05
Hibridi uljane repice
za 2014.
Ozimi hibrid
Prvi polupatuljasti hibrid registrovan u
Srbiji.
Odličan prinos
Visok sadržaj ulja
Spada u srednju grupu zrenja. Ima vrlo
visok potencijal za prinos. Poseduje
vrlo čvrsto stablo visine oko 130 cm.
Tolerantan je na
niske temperature
i poleganje. Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se
preko 45 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata
(12–14 µmol/g). Dobre je tolerantnosti na bolesti.
Izvrsna stabilnost Izvrsna tolerancija
na bolesti
Standard
PR45D05
Standard
PR45D05
Rezultati komisije za priznavanje sorti
Prinos zrna (kg/ha)
Sadržaj ulja
Godina
(% na s.m.)
sa 9% vlage
3689
43.98
2010
3774
47.23
4767
44.17
2011
5413
44.67
SVEOBUHVATNI
SILAŽNI
PROGRAM
BILJKA
Pravi izbor hibrida
RAST
Agronomski servis
ŽETVA
PREPORUKA:
Gustina u žetvi: 35–45 bilj./m².
Odličan prinos
Visok sadržaj ulja
PR46W15
Hibridi uljane repice
za 2014.
Ozimi hibrid
Novi visoko rodni hibrid sa vrlo visokim
sadržajem ulja u zrnu. Spada u srednje
kasnu grupu zrenja. Visine je oko 165 cm.
Dobre otpornosti na niske temperature.
Sadržaj ulja je vrlo visok i kreće se preko
47 %. Ima vrlo nizak sadržaj glukozinata
(12–13 µmol/g). Dobre je tolerantnosti
na bolesti. Vrlo ujednačeno dozreva što
značajno snižava gubitke u žetvi.
Ukupna suva materija biljke,
odrediti optimalnu fenološku
fazu žetve
SKLADIŠTENJE
Silažni menadžment,
izbor inokulanta
ISHRANA
Pravilno izuzimanje silaže
24
25
Program silažnog monitoringa
Mikrobiološki program
Pioneer® Inokulant 11B91
Treba znati da se hrana spravlja jednom godišnje, a koristi se u toku čitave godine. Svaka greška u
postupku pripreme kvalitetne silaže direktno će se odraziti na performanse kod životinja.
Pioneer je razvio i ponudio stočarima program silažnog monitoringa koji omogućava bolje
razumevanje procesa fermentacije. U isto vreme on omogućava da se preduzmu odgovarajući koraci u
pripremi silaže kako bi se izbegle greške, a koje dovode do smanjenja njenog kvaliteta.
Program obuhvata:
• Merenje pH silaže (pokazatelj toka i kvaliteta fermentacije)
• Određivanje zbijenosti silaže (pokazatelj neželjenih procesa)
• Merenje temperature silaže (pokazatelj stabilnosti)
• Merenje dužine sečke (pokazatelj kvaliteta silaže)
Primena ovog vida servisa je otpočela u 2009 godini, a nastaviće se i u narednim godinama. Njegova
svrha je podizanje opšteg znanja o značaju kukuruzne silaže u ishrani životinja, te pomoći farmerima
da pripreme što je moguće kvalitetniju hranu, a time smanje svoje troškove proizvodnje.
I u narednom periodu ćemo
nastaviti sa kvalitativnim
analizama naših hibrida iz
silažnih ogleda, čime ćete
dobiti ličnu kartu hranljive
vrednosti Pioneer hibrida
kukuruza. Samo kompletna
laboratorijska analiza može
da pruži pun uvid u kvalitet
silažnog hibrida, a ne tone
prinosa po hektaru.
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu vlažnog
Za silažu kukuruza Vodotopive granule
zrna ili mlevenog klipa kukuruza. Široko rasprostranjen u
upotrebi u stočarstvu i svinjarstvu širom sveta.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i Lactobacillus buchneri.
Prednosti inokulanta 11B91:
Pakovanje i upotreba:
• Omogućava da silaža ostane sveža i hladna tokom
upotrebe
• Poboljšava hranljivu vrednost silaže
• Ubrzava i povećava efekat fermentacije
• Povećava proizvodne rezultate kod životinja
• Smanjuje ukupan gubitak suve materije
• Povećava stabilnost silaže u slučaju sporog punjenja ili
izuzimanja
• Flašica proizvoda od 50 i
10 g (vodotopive granule) za
tretman 50 i 10 t silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću AG-25 uređaja.
Pioneer® Inokulant 1132
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i
Za silažu kukuruza
Granule za
Enterococcus faecium. Mikroorganizmi u inokulantu su zaštićeni
direktnu primenu
patentnim pravom od strane Pioneer-a i specijalno su odabrani
sojevi bakterija koji su efikasni u: proizvodnji mlečne kiseline, snižavanju pH vrednosti silaže,
čuvanju hranljive vrednosti i smanjenju gubitka suve materije.
Prednosti inokulanta 1132:
Pakovanje i upotreba:
• Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
• Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
• Ubrzava i povećava efekat fermentacije
• Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
• Lak za upotrebu
• Netoksičan i nekorodirajući
• Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
• Vreća od 20 kg (granule) za
tretman 40 t silaže.
• Granularna forma se aplicira
pomoću Gandy uređaja.
Pioneer® Inokulant 11C33
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu kukuruza,
Za silažu kukuruza Vodotopive granule
standardizovan prema međunarodnom standardu ISO.
U sebi sadrži sojeve bakterija Lactobacillus plantarum i
Lactobacillus buchneri. Ovaj kombinovani proizvod je nastao od spajanja dva proizvoda: Inokulant
1132 (za fermentaciju) i Inokulant 11A44 (za sprečavanje zagrevanja silaže).
26
Prednosti inokulanta 11C33:
Pakovanje i upotreba:
• Poboljšava svarljivost kukuruzne silaže
• Poboljšava hranljivu vrednost kukuruzne silaže
• Ubrzava i povećava efekat fermentacije
• Povećana proizvodnja mleka i prirast junadi
• Smanjuje ukupan gubitak suve materije
• Povećava aerobnu stabilnost silaže (smanjuje zagrevanje)
• Flašica proizvoda od 250 i 50 g
(vodotopive granule) za tretman
250 i 50 t silaže.
• Vodotopive granule se apliciraju pomoću Apply-Pro
uređaja (za velike proizvođače) koji omogućava ekstra
nisku potrošnju vode. Sa 10 l može se istretirati 1000
tona silaže. Takođe, preparat se može primeniti i pomoću
AG-25 uređaja (za manje proizvođače) koji tretira 50 tona
silaže.
27
Mikrobiološki program
Pioneer® Inokulant 1155
Za balirano lucerkino seno
Proizvod sadrži žive sojeve bakterije Bacillus sp. koji se nalaze u prirodi i koji
su posebno odabrani za optimalno konzerviranje lucerkinog sena.
Inokulant 1155:
Pakovanje 1155:
• Omogućava ranije baliranje, čime smanjuje rizik od štete
usled vremenskih prilika.
• Seno balirano sa 1155 je svežije i prijatnije miriše ističući
tako njegov ukus.
• Vreće od 20 kg
(mikro granule)
sa dozom od
1 kg na tonu
sena.
• Bočice 5 × 20 g
za tretman
25 tona sena.
Prednosti inokulanta 1155:
• Omogućava ranije baliranje sa vlagom od 15% do 25%.
• 10 – 15 % veći prinos sena.
• 20 – 25 % veći prinos proteina.
• 15 – 30 % veći prinos lišća.
• Povrat ulaganja 1 : 4–5.
Za lucerku
Granule za
Vodotopive granule
direktnu primenu
Prednosti inokulanta 11H50:
• Omogućava bržu i efikasniju fermentaciju
• Poboljšava hranljivu vrednost silaže
• Poboljšava oporavak suve materije (smanjenje gubitaka
fermentacije)
• Povećava svarljivost
• Smanjuje zagrevanje i produžava životni vek silaže
• Pomaže smanjenju gubitaka silaže u skladištenju
• Povećava kvalitet proteina
• Povećana proizvodnja mleka
Srećko Ranković, Balosava, opština Knić
Svake godine seje 15-ak hektara kukuruza. Deo te površine svake godine pripada i
hibridu PR34B23. Srećko kaže da je ovo jedan od najprinosnijih hibrida. Tako je bilo i u
ovoj, za kukuruz vrlo sušnoj godini.
Za lucerku
Vodotopive granule
Pakovanje i
upotreba:
Vita Jovanović, Samarinovac
Pioneer suncokrete sejem dve godine unazad na površini oko 40-ak ha. Odlični su F50,
kao i A31 sa kojim prskanjem Expressom rešavam širokolisne korove u potpunosti.
I sledeće sezone na mojim njivama biće samo Pioneer.
Pioneer® Inokulant 11GFT
Nov revolucionarni proizvod za silažu trava i žitarica. Sadrži nov soj Lactobacillus
buchneri, te sojeve Lactobacillus casel i Lactobacillus plantarum.
11GFT obezbeđuje poboljšanu fermentaciju, produžava stabilnost silaže, te
povećava svarljivost vlakana. Sve ovo doprinosi većoj proizvodnji mleka i mesa.
Preparat dolazi u obliku vodotopivih granula i upotrebljava se pomoću Appli-Pro
SLV i AG-25 uređaja.
28
Jovan Simić, Novaci, Ub
Godinama siliram razne hibride, ali do sada nisam imao prinos silaže preko 60 tona
po hektaru i sa ovakvim klipovima, kao sa novim Pioneer hibridom P0725. Mislim da je
P0725 pravi hibrid za nas stočare kojima je kvalitetna silaža nephodna u ishrani goveda.
Slobodan Kolarević, Tabanovica
Sejem Pioneer-ov Hibrid N01 otkad se pojavio, jer pored dobrog prinosa ima kvalitetno
zrno za moj posao tova svinja, a i lako se skida kombajnom u zrnu sa malom vlagom.
•Flašica
proizvoda
(vodotopive
granule) od 200
i 40 g je
dovoljna da
tretira 250 i 50 t
silaže.
Za silažu trava i žitarica
Dragan Antić, Dragocvet, opština Jagodina
Svake godine poseje neki od novih Pioneer-ovih hibrida. Ove godine to poverenje
je dobio hibrid P1114. Uz odličnu agrotehniku, dobar sklop, prinos je i u ovoj sušnoj
godini bio odličan.
DRAGAN GORDANIĆ, Novo Selo, Loznica
V74 mi je ove godine rodio od 11 do 14 t/ha suvog zrna. I prošle godine je bio izuzetan.
Sledeće godine ću ga sejati na znatno više parcela. Nadam se da će biti i dovoljno
semena za sve moje poznanike kojima sam ga preporučio.
Pioneer® Inokulant 11H50
Specijalizovani proizvod namenjen isključivo za silažu i senažu lucerke. Sadrži specijalno
odabrane sojeve bakterija Lactobacillus plantarum namenjenih za efikasnu silažu i senažu
lucerke. Preparat razvijen radi poboljšanja fermentacije, obezbeđenja hranljive
vrednosti i povećanja hranljivosti radi povećanja performansi životinja.
Zadovoljni korisnici Pioneer proizvoda
- Centralna Srbija -
Vodotopive granule
Slavoljub Lekić, Karbulovo
I pored velike suše koja je bila ove godine Pioneer-ovi kukuruzi su bili sasvim dobri
i ja sam zadovoljan prinosima. Naredne godine sejaću ranije hibride, kao što su F73,
N01 i T36.
MIODRAG VASIĆ, selo Kličevac
P64LE19 je fantastičan hibrid srednje grupe zrenja, i ove veoma sušne 2013 godine
postigao visoke prinose. Duboko zrno i lepe srednje krupne glave su garant postizanja
stabilnih i visokih prinosa.
29
Pioneer
servis
Zadovoljni korisnici Pioneer proizvoda
- Vojvodina Promoter
VELIBOR MARIĆ
Đorđe Bečelić, Gardinovci
Prvi put sejem Pioneer F 50 i nisam se pokajao. Sa prinosom oko 5 t/ha, jakim
stablom, širokim listovima i velikom glavom prednjačio je u svim fazama u odnosu na
konkurenciju. Idealan hibrid za ove terene na Titelskom bregu i preporučujem ga onim
farmerima koji žele visok prinos.
Andrija Benka, Gložan
Sejemo hibride Pioneer dugi niz godina i pohvalio bih novu liniju hibrida otpornih na
sušu. PO725 pratimo od setve i odskočio je na početku od ostalih hibrida, a na kraju
i po prinosu i suvom zrnu od ostalih hibrida u toj grupi zrenja. Pohvala ljudima iz
Pioneer-a na ovom novitetu na našem tržištu.
Danilo Barović, Vrbas
Pioneer-ove hibride FAO grupe 500 sejemo već nekoliko godina. Ove godine smo sa
hibridom V74 na parceli od 8 jutara imali prinos od 6500kg/j sa 15% vlage. Radimo
svojim kombajnom dosta usluga košenja kukuruza, ali ovakve prinose je malo ko imao
u tom delu atara.
Petar Petronijević, Jakovo
U našem ataru suše predhodnih godina uzimale su svoj danak. Pioneer-ov novi hibrid
P0216 je pravo rešenje za naše peskovitije delove atara. U sušnim mesecima juli i
avgust ovaj hibrid uspeo je da sačuva rod. Sa prinosima od 8 i 9 tona/ha u godinama sa
nedostatkom padavina ovaj hibrid zauzeće prvo mesto u mom izboru hibrida.
JASMINA DIMITRiJEVIĆ, Poljopr. škola “Josif Pančić“, Pančevo
Zavidan efekat dejstva herbicida Express na čičak. Očistio je njivu od svih širokolisnih
korova, a hibrid LE19 doneo dobar prinos.
Stevo Štrangar, Bački Monoštor
Sejem više različitih Pioneer hibrida kukuruza, globalno sam zadovoljan, ali mi se
hibridi PR37N01 i PR34N43 izdvajaju po prinosu u poslednje dve godine koje na mom
terenu nisu bile povoljne za kukuruz. Sa njima sam postigao odlične prinose kao i
stabilnost u proizvodnji.
Slobodan Lazić, Ruma
Novi hibrid koji je spojio veliku otpornost na stresne uslove u doba nicanja i otpornost
na visoke temperature što je rezultiralo velikim i stabilnim prinosom.
Vasilije Ćurčin, Kula
Prošle sezone sam sejao hibride F73, F38 i P0216. Bio je ‘gornji’ teren, sve repa
predusev. Imali smo veliki led, biljke su bile skoro pa uništene. Sklop je bio redukovan
ali ipak nismo presejavali. Kukuruz je dobio prihranu preko lista, ali korovi nisu
tretirani tako da je bilo dosta sirka. U takvim uslovima imao sam prinos malo preko
4500 kg/j. i za te uslove sam prezadovoljan.
30
Opština
Broj telefona
Severni Banat, Zapadna i Severna Bačka
063/696-733
1
Branko Pajić
Sombor
062/80-47-828
2
Aleksandar Nikolić
Subotica
062/80-47-829
3
Bojan Radinović
Vrbas, Kula, Srbobran, Mali Iđoš
062/80-47-830
4
Danijel Magdika
Kanjiža, Bačka Topola
062/80-47-831
5
Šandor Lenđel
Novi Kneževac ,Čoka, Senta, Ada
062/80-47-832
6
Srđan Stankov
Zrenjanin
062/80-47-834
7
Ivica Živanov
Žitište, Sečanj, Nova Crnja
062/80-47-835
8
Vladimir Mitrović
Kikinda, Novi Bečej
062/80-47-839
DEJAN BANDIĆ
9
Južna Bačka i Južni Banat
063/518-221
Saša Glogovac
Novi Sad, Bački Petrovac, Beočin, Sremski Karlovci, Titel
062/80-47-840
10
Janoš Duša
Bečej, Žabalj, Temerin
062/80-47-842
11
Rade Krzman
Bač, Bačka Palanka
062/80-47-841
12
Slobodan Cvetanović
Odžaci, Apatin
062/80-47-843
13
Zoran Drndarski
Kovačica, Opovo, Palilula
062/80-47-836
14
Milenko Bosanac
Pančevo, Kovin
062/80-47-837
15
Milan Milikić
Plandište, Vršac, Bela Crkva, Alibunar
MILOŠ MATIĆ
Srem
062/80-47-838
063/518-298
16
Moma Delić
Irig, Pećinci, Ruma
062/80-47-844
17
Živan Straživuk
Novi Beograd, Zemun, Inđija, Stara Pazova, Surčin
062/80-47-855
18
Borivoj Svilokos
Šid, Sremska Mitrovica
062/80-47-845
ALEKSANDAR VIDIĆ
Šumadija i Zapadna Srbija
063/10-30-323
19
Ivan Manjenčić
Šabac, Bogatić, Mačvanska Mitrovica
062/80-47-846
20
Milenko Đurić
Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Osečina, Mačvanski Prnjavor
062/80-47-847
21
Miroslav Jakovljević
Koceljeva, Valjevo, Ub, Zvečka
062/80-47-850
22
Mišo Vučković
Čačak, G. Milanovac, Arilje, Požega, Užice, Kosjerić, Kraljevo, Lučani, B. Bašta
062/80-47-849
23
Mileta Kremić
Lazarevac, Lajkovac, Ljig, Mionica
062/80-47-851
24
Vanja Dimitrijević
Grocka, Sopot, Mladenovac, Velika Plana, Smederevo, Smed. Palanka
062/80-47-853
25
Aleksandar Ilić
Aranđelovac, Topola, Rača, Bašin
062/80-47-848
26
Marko Nikčević
Barajevo, Železnik, Čukarica, Obrenovac, Vladimirci, Debrc
062/80-47-862
27
Dejan Miljković
Batočina, Lapovo, Jagodina
062/80-47-861
28
Saša Pešić
Knić, Kragujevac, Rekovac
062/80-47-857
ZORAN MILENKOVIĆ
Istočna i Južna Srbija
063/518-956
29
Dragan Stefanović
Petrovac na Mlavi, Veliko Gradište, Kučevo, Malo Crniće, Golubac
062/80-47-852
30
Živko Spasić
Požarevac, Kostolac, Žabari
062/80-47-856
31
Nenad Atanasijević
Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Boljevac, Zaječar, Knjaževac
062/80-47-854
32
Branislav Miletić
Vrnjačka Banja, Kruševac, Aleksandrovac, Trstenik, Ćićevac, Varvarin
062/80-47-858
33
Dejan Živković
Sokobanja, Aleksinac, Ražanj, Paraćin, Pirot
062/80-47-859
34
Miodrag Marković
Svrljig, Doljevac, Gadžin Han, Lebane, Leskovac, Vlasotince, Bojnik
062/80-47-860
35
Zoran Sudimac
Niš, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa, Kuršumlija
062/80-47-865
36
Dejan Milosavljević
Despotovac, Ćuprija, Svilajnac
062/80-47-863
31
Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.
Olge Petrov 10, 21000 Novi Sad
Tel.: 021 / 674 22 40
www.srbija.pioneer.com
Za sve dodatne informacije pozovite
besplatni telefon: 0800 390 000
Ekskluzivni distributer za Srbiju
Milentija Popovića 7b, 11070 Beograd
Tel.: 011 / 201 23 00, 011 / 201 23 25
www.deltaagrar.rs
Ovalni DuPont logotip je registrovani zaštitni znak DuPont-a.
®, TM, SM Zaštitni i službeni znakovi Pioneer-a. © 2013 PHII.
Download

2014.